Přejít na obsah

Zákonná záruka zákazníka

 • TiskTisk
Pokud jste zákazníkem při koupi v obchodě (dle zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku), nejsou vaše zákonná práva nikterak ovlivněna omezenou zárukou společnosti HP. Více o svých zákonných právech zákazníka naleznete níže.

Zákonná záruka

Co je to?

Prodejci produktů jsou povinni zákazníkům zaručit, že produkty jsou ve shodě s kupní smlouvou po dobu dvou let od dodání produktu.
Pokud jste tedy zákazník při koupi v obchodě (dle zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) a váš produkt má závadu, která se u něho projeví do dvou let od dodání produktu, máte právo požadovat:
 1. Opravu produktu nebo jeho bezplatnou výměnu v rozumné době a bez větších nepříjemností, které by vám to mohlo způsobit, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  nebo
 2. Odpovídající slevu z ceny či zrušení smlouvy,
  • pokud produkt nelze opravit nebo vyměnit.
   nebo
  • Pokud produkt nelze opravit nebo vyměnit v rozumné době.
Svá výše uvedená práva můžete uplatnit u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud se neprokáže opak, jakýkoliv nesoulad, který se projeví do šesti měsíců od dodání produktu, je považován za nesoulad, který existoval již při dodání, s výjimkou situace, že je tento předpoklad neslučitelný s podstatou produktu nebo podstatou nesouladu.
Další informace o svých zákonných právech naleznete na webu Evropských spotřebitelských center .

Jaký je rozdíl mezi zákonnou zárukou a obchodní zárukou?

Koncepce obchodní záruky, jako je záruka společnosti HP, je zárukou dobrovolně poskytovanou ručitelem (prodejcem či výrobcem). Obchodní záruka může mít odlišnou dobu platnosti a krytí než zákonná záruka a obvykle (jako je tomu v případě záruky společnosti HP) nevyžaduje, abyste prokazovali, že vada existovala v době dodání.
Obchodní záruka nenahrazuje ani neomezuje práva zákazníka při koupi v obchodě plynoucí ze zákonné záruky (dle zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku).
Proto omezená záruka společnosti HP poskytovaná pro váš produkt HP je nezávislá, doplňková a nemá žádný vliv na zákonnou záruku, na kterou máte nárok a kterou vám poskytne prodejce na základě kupní smlouvy k vašemu produktu HP.
Podrobnosti o záručních podmínkách společnosti HP naleznete v prohlášení o omezené záruce společnosti HP, které je součástí vašeho produktu HP.

Související odkazy na podporu

Fóra podpory společnosti HP

Hledejte řešení a spolupracujte s ostatními uživateli ve fóru podpory HP
  HP na YouTube