Gå till innehåll

Hindra program från att laddas vid start av Windows Vista

 • Skriv utSkriv ut
Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Microsoft Windows Vista.
Många program i datorn öppnas automatiskt och syns inte när de är igång i Windows. Vissa av dessa program är nödvändiga och kan varken ändras eller tas bort. Vissa bör endast öppnas när de behövs. Andra kanske inte behövs alls. Vad som är gemensamt för alla program är att de tar anspråk på processorns resurser och utrymme i minnet. Detta dokument förklarar hur du kan avgöra vilka program som inte behövs och hur du hindrar att de startas.

Avinstallera onödiga program

Genom att ta bort onödiga program kan de inte starta och utrymme på hårddisken frigörs. Så här tar du bort oönskade program:
 1. Klicka på Start och därefter på Kontrollpanelen .
 2. Klicka på Avinstallera ett program under Program .
 3. Undersök noga objekten i fönstret Avinstallera eller ändra ett program . Objekten är program som för närvarande är installerade i datorn.
 4. Markera de objekt i listan som du inte vill ha och klicka på knappen Avinstallera/Ändra .
  OBS:Ta inte bort objekt i listan som du är osäker på. I tabellen i slutet av detta dokument finns en lista över vanliga program. Med hjälp av denna lista kan du lättare kan fastställa om ett objekt ska tas bort eller inte.
 5. När alla objekt har tagits bort stänger du alla öppna fönster och startar om datorn. Gå därefter vidare till nästa steg.

Förhindra att program läses in

I följande avsnitt beskrivs olika sätt att hindra program från att öppnas automatiskt när Windows startar.

Använda ikoner i systemfältet för att hindra program från att startas

Varje liten ikon i systemfältet, bredvid klockan, representerar ett program som körs i bakgrunden. När du flyttar muspekaren över ikonerna visas programmens namn eller funktion. Du kan öka systemets resurser och förhindra eventuella konflikter genom att minska antalet på dessa program som öppnas med Windows.
Figur 1: Ikoner i systemfältet
Vissa program har en funktion som hindrar programmet från att öppnas med Windows. Du kan se om ett program har en sådan funktion genom att:
 1. Dubbelklicka eller högerklicka på en ikon i systemfältet så att fler alternativ visas.
 2. Leta i menyerna efter alternativ som hindrar programmet från att starta. Välj Öppna , Alternativ eller Inställningar och leta efter någonting som förknippas med start. Om du hittar en inställning som aktiverar programmet att starta automatiskt när Windows startar, så inaktiverar du den. Om det inte finns en sådan funktion, använder du nästa avsnitt och tabellen längst ned på denna sida för att hindra programmet från att starta.

Ta bort ikoner från mappen Autostart

Vissa program öppnas via en genvägsikon i mappen Autostart (startikoner). Gör så här för att visa startikoner som är dolda och ta bort startikoner i mappen Autostart:
OBS:Programmet avinstalleras inte när du tar bort dess ikon i mappen Autostart.
 1. Högerklicka på Start och klicka därefter på Utforska . Windows Utforskaren visas med mappen Start-meny markerad.
 2. Klicka på pilen bredvid Program så att mappen Program öppnas.
 3. Klicka på Autostart .
  Genvägsikonerna visas i den högra rutan.
 4. Visa ikoner som är dolda genom att klicka på Start , Kontrollpanelen och därefter på Utseende och anpassning .
 5. Klicka på Visa dolda filer och mappar under Mappalternativ .
  Fönstret Mappalternativ öppnas med fliken Visning aktiverad.
 6. Visa ikoner som är dolda genom att klicka på Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar . Klicka därefter på OK .
 7. I mappen Autostart klickar du på en ikon för ett oönskat program på höger sida i fönstret och dra den till ett tomt område på Windows-skrivbordet. Släpp musknappen för att släppa startikonen på skrivbordet.
 8. Fortsätt att dra och släppa oönskade startikoner tills alla startikoner som du inte vill ha ligger på skrivbordet. Klicka på Ja i alla fönster som dyker upp där du uppmanas att bekräfta borttagning av en skrivskyddad fil.
 9. Stäng Utforskaren och starta om datorn så att ändringarna träder ikraft. Ta bort startikonerna som du flyttade till skrivbordet efter det att du kontrollerat att programmet fungerar korrekt.
  Om du upptäcker att ett program inte skulle ha tagits bort från mappen Autostart, dubbelklickar du på menyalternativet Autostart så att fönstret Autostart öppnas. Dra och släpp därefter startikonen från skrivbordet tillbaka till fönstret Autostart.

Använda Windows Defender för att hindra program från att startas

Vissa program placerar inte en liten ikon i systemfältet när de är igång. Utför följande steg som ett alternativ till att hindra program från att starta när Windows öppnas.
VIKTIGT: Inaktivera endast de objekt som du vet är onödiga. Om du inaktiverar program som en enhet behöver kan följden bli att enheten slutar fungera. Du kan t.ex. förlora ljud, högre färger och grafiklägen, samt få systemfel när du försöker köra program.
 1. Klicka på Start , Kontrollpanelen , Säkerhet och därefter på Windows Defender .
 2. Klicka på Verktyg högst upp i fönstret.
 3. Klicka på Programutforskaren .
  Fönstret Programutforskaren öppnas.
 4. Välj Startprogram i fältet Kategori .
  Figur 2: Skärmen Autostart-program
  Bild av skärmen Autostart-program med program på listan
 5. I den vänstra panelen markerar du de program du inte vill ska starta automatiskt när datorn sätts igång.
  Välj inte några objekt du inte är säker på.
  Figur 3: Markerat startprogram
 6. Klicka på Inaktivera längst ned till höger (se figur 2).
  Om du är osäker på ett startobjekt, skriv ned namnet och sök efter information om det på Internet eller se tabellen i slutet av detta dokument . Du bör aldrig inaktivera eller ta bort en aktivitet eller program om du inte vet dess funktion.
 7. I dialogrutan där du uppmanas att bekräfta att du vill inaktivera programmet klickar du på Ja .
  De aktiviteter eller program som du valde i de föregående stegen kommer inte att laddas när Windows startas om.
 8. Du kan återaktivera programmet eller aktiviteten genom att följa stegen ovan, markera de program du vill återaktivera och klicka på Aktivera längst ned till höger i Programutforskaren.
  VIKTIGT: Om Windows eller annan viktig programvara slutar fungera efter det att en kryssmarkering tagits bort, startar du Windows in Säkert läge och sätter tillbaka kryssmarkeringen. Du startar Windows i Säkert läge genom att sätta på datorn och när den första skärmbilden dyker upp trycker du flera gånger på F8 på inloggningsskärmen och väljer Säkert läge .

Inaktivera programmet HP TouchSmart

Objekt som börjar med HPTS eller HP TouchSmart hör till programmet HP TouchSmart. Se tabellen i slutet av detta dokument . Om du inte använder programmet HP TouchSmart, kan du förhindra att det öppnas och körs i bakgrunden genom att utföra följande steg:
 1. Öppna HP TouchSmart-programmet.
 2. Klicka på Anpassa .
 3. Klicka på TouchSmart-inställningar .
 4. Ta bort markeringarna från Autostart och Snabbstart .
 5. Klicka på OK och stäng TouchSmart-programmet.

Referens: Program som startar automatiskt och vad de gör

Programmen i följande tabell är några av de vanligaste programmen som öppnas med Windows på HP:s och Compaqs stationära datorer. I tabellen visas inte alla program som kan bli inlästa i datorn. Om ett program inte finns med i listan skriver du ned dess namn och söker efter information om det på Internet.
VIKTIGT:Ett namn i följande lista kan även vara ett virus- eller trojannamn. Många virus och trojaner kopierar ett systemfilnamn så att intet ont anade personer tar bort en systemfil som hindrar Windows från att öppna. Använd antivirusprogram för att söka efter och ta bort virus och trojaner. Du bör inte använda denna lista för att fastställa om en fil är ett virus eller en trojan.
StartprogramFilnamnVad programmet gör
America Online Instant MessengerAim Hindra från start om det inte används regelbundet. Öppna via menyn Program.
Andrea filter APO åtkomsttjänstAEADISRV.EXEAnvänds av SOUNDMax för mikrofonbehandling.
Apple Mobile Device-tjänstAppleMobileDeviceService.exeGör det möjligt för iTunes att kommunicera med Apple iPhone och Apple TV.
Bluetooth Headset Skype ProxyBluetoothHeadsetProxy.exeTillåter att program ansluter till Bluetooth-hörlurar.
Bluetooth Stack COM ServerBTStackServer.exeAnvänds av datorn för att kommunicera med Bluetooth-enheter.
Bluetooth Support Serverbtwdins.exeAnvänds av Bluetooth-enheter på datorn.
Bluetooth-program i systemfältetBTTray.exeTillåter anslutning av trådlösa Bluetooth-enheter som datorer, telefoner, skrivare, hörlurar, högtalare och kameror.
Bonjour ServicemDNSResponder.exeStöder Bonjour-tjänsten som används av iTunes.
Status för Caps Lock | Num Lock | Scroll LockKeystatus.exeÖvervakar status för låstangenterna på tangentbordet.
Körtidsprocess för klientserverncsrss.exeAnvänds av Windows Vista. Inaktivera inte.
CyberLink Media bibliotekstjänstCLMLSvc.exeHanterar mediabiblioteken.
CyberLink PowerCinema resident programDVDAgent.exe

TSMAgent.exe
Används av HP Power Cinema.
Fönsterhanteraren för skrivbordetdwm.exeAnvänds av Windows Vista till grafisk visning
Snabbt användarbyteFastUserSwitching.exeSnabb växling mellan användarkonton utan att logga ut.
Kontrollpanelen HD-ljudRtHDVCpl.exeGer högdefinitionsljud i datorn. Undvik ljudproblem genom att inte hindra programmet från att starta.
Värdprocess för Windows-tjänstersvchost.exeWindows-process som är värd till tjänster som behövs för att utföra olika funktioner.
HP-rådgivareHPAdvisor.exeBidrar till att hålla datorn skyddad mot virus och skador.
Hewlett-Packard Company KBD EXEkbd.exeHanteringsprogram för multimediatangentbord. Snabbvalstangenter fungerar inte om programmet är inaktiverat, men resten av tangentbordet fungerar.
HP ConnectionsHPCONN~1.exeTillhandahåller meddelanden, supportuppdateringar, tips och specialerbjudanden. Säkert att hindra från att startas.
HP.CPC.TSHPTSEnProxy.exeTouchSmart-program. Ger tvåtrycksinformation om TouchSmart-program. Kan inaktiveras om HP TouchSmart inte används.
HP.CPC.TS.SHPTSEnSrv.exeTouchSmart-program. Ger tvåtrycksinformation om TouchSmart-program. Kan inaktiveras om HP TouchSmart inte används.
hp digital bildbearbetning - hp all-i-ett-serie HPWuSchd2.exeGör att datorn automatiskt tar emot aviseringar om programuppdateringar från HP över Internet. Säkert att hindra från att starta, men det kan vara bra att ha det igång för att se till att datorn alltid har de senaste programmen och drivrutinerna.
HP MediaSmartSmartMenu.exeAnvänds till att starta MediaSmart-applikationen från tangentbord och fjärrkontroller. Inaktivera inte det här programmet.
HPRunhprun.exeÖppnar HP Total Care Advisor. Hindra inte detta program från att starta om du vill att Advisor ska vara igång.
hpsysdrvhpsysdrv.exeInformation om systemåterställningar. Det bör inte inaktiveras.
HP Total Care AdvisorHPAdvisor.exeBidrar till att hålla datorn skyddad mot virus och skador.
HP Health Check-tjänstHPHC_Service.exeSöker din dator och meddelar om uppdateringar och maskin- och programvaruförhållanden som kan påverka prestanda.
HP TouchSmart kalenderGCalService.exeApplikationen TouchSmart kalender där användaren kan lägga in påminnelser om händelser. Styr datorns påminnelse-LED. Kan inaktiveras om HP TouchSmart inte används.
HP TouchSmart kalender och anteckningarHPTouchSmartSyncCalReminderApp.exeTouchSmart-program som arbetar tillsammans med GCalService och har åtkomst till användardata. Kan inaktiveras om HP TouchSmart inte används.
Server för anpassning av indataInputPersonalization.exeAnvänds med tablet PC till igenkänning av handstil och omvandling till text.
Intel Common User Interfaceigfxtray.exeKrävs för grafikdrivrutiner. Inaktivera inte det här programmet.
Intel Common User Interfacehkcmd.exeKrävs för grafikdrivrutiner. Inaktivera inte det här programmet.
Intel Common User Interfaceigfxpers.exeKrävs för grafikdrivrutiner. Inaktivera inte det här programmet.
iPod Service-moduliPodService.exeiTunes-program till din iPod.
iTunes Helper-moduliTunesHelper.exeiTunes CD-skrivprogram.
Java™ Platform SE Binaryjusched.exeSöker efter Java-uppdateringar.
Detektion av batteristyrka i tangentbord och musHPKEYBOARD.EXEProgram till tangentbordet. Visar ett meddelande när batteriet börjar ta slut.
Process för lokala säkerhetsfunktionerlsass.exeAuktoriserar inloggade användare. Inaktivera inte det här programmet.
Lokal sessionshanterartjänstlsm.exeHanterar anslutningar till terminalservern. Inaktivera inte det här programmet.
Microsoft Software Licensing ServicesSLsvc.exeSkyddar program mot upphovsrättsliga brott. Inaktivera inte programmen.
Inloggningsprogrammet Userinituserinit.exeAnvänds av Microsoft operativsystem till nätverksanslutningar och startar Windows. Inaktivera inte det här programmet.
Indatakomponent för Microsoft Tablet PCwisptis.exeProgramvara för tablet PC-penna.
Microsoft Windows Explorer,

eller Windows Explorer
explorer.exeOperativsystemets användargränssnitt. Ger åtkomst till program och filer på datorn. Inaktivera inte det här programmet.
Indexerare för Microsoft Windows SearchSearchIndexer.exeIndexerar filinnehåll och egenskaper för sökningar.
Microsoft Windows Sidpanelensidebar.exeSidpanelen i Windows Vista. Detta program möjliggör skrivbordsgadgets. Om du inte vill använda några gadgets, stänger du Sidpanelen genom att högerklicka på den och välja Stäng Sidpanelen .
NT:s kernel och systemsystemStandard systemräknare. Inaktivera inte det här programmet.
NVIDIA-kompatibel Windows 2000 NvStartup.dllBehövs för optimal grafik.
Tjänst för NVIDIA-drivrutinshjälp nvsvc.dll, nvsvc.exe Behövs för optimal grafik.
NVIDIA-mediecentersbibliotek NvMcTray.dll Behövs för optimal grafik.
OSDHWManager.exeStyr skärmvisningen när ljudvolym och LCD-skärmens ljusstyrka justeras. Programmet kan inte inaktiveras, men det kan avinstalleras.
OsdMaestro huvudprogramOSD64.exeGer ett gränssnitt för att konfigurera bildskärmsinställningar på skärmen.
OSD FormOSDForm.exeAnvänds för visning på skärmen.
Procent tid processorn är inaktivSystemIdleProcessRäknare som mäter inaktiv processortid vid en given tidpunkt.
PictureMover-applikationPictureMover.exeöverför automatiskt bilder från digitalkameror eller minneskort som anslutits till datorn.
Övervakare för RAID-händelser Iaanotif.exe Datorns prestanda kan optimeras med hjälp av RAID-konfiguration. Med RAID kan du kan bl.a. partitionera och säkerhetskopiera data.
Tjänst- och styrenhetsprogramservices.exeTjänst- och styrenhetsprogrammet ansvarar för att starta, stoppa och interagera med systemtjänsterna. Inaktivera inte det här programmet.
SMax4PNPSmax4pnp.exeAnvänds till analoga ljudenheter.
SoundMAX ljudinställningarSoundMAX.exeInstallerar det grafiska användargränssnittet som styr ljudinställningarna. Inaktivera inte det här programmet.
Undersystem för utskriftshanterarenspoolsv.exeWindows utskrifthanterare till alla fax- och utskriftsjobb.
Symantec kärnkomponentsymlcsvc.exeDet är ett antivirusprogram. Antivirusprogrammet bör inte inaktiveras förutom på datorer som är isolerade från programinmatning (inklusive Internet, ett nätverk, CD-skivor, minneskort etc.).
Symantec Security Technologies ccApp.exeDet är ett antivirusprogram. Antivirusprogrammet bör inte inaktiveras förutom på datorer som är isolerade från programinmatning (inklusive Internet, ett nätverk, CD-skivor, minneskort etc.).
Symantec Service FrameworkccSvcHst.exeVisar antivirusprogrammets användargränssnitt.
Symantec Shared Component osCheck.exeDel av paketet med antivirusprogram. Antivirusprogrammet bör inte inaktiveras förutom på datorer som är isolerade från programinmatning (inklusive Internet, ett nätverk, CD-skivor, minneskort etc.).
SymCUWSYMCUW.exeDet är ett antivirusprogram. Antivirusprogrammet bör inte inaktiveras förutom på datorer som är isolerade från programinmatning (inklusive Internet, ett nätverk, CD-skivor, minneskort etc.).
Tillbehör till inmatningspanel för Tablet PCtabtip.exeVerktyg för anpassning av igenkänning av handstil till tablet PC.
Hjälp till inmatningspanel för Tablet PCtabtip32.exeStyr bildskärmens tangentbord.
Motor för Schemaläggarentaskeng.exeAnsvarar för att köra vissa processer på förutbestämda tider.
Windows Ljudenhetsgrafaudiodg.exeVärd till Windows Vista ljudmotor.
Windows Defender MSASCui.exeEtt antispionprogram med realtidsskydd och infektionsavsökning och -borttagning.
Windows Driver FoundationWUDFHost.exeDel av Windows operativsystem.
Windows-värdprocess (Rundll32)rundll32.exeVerktyg till kommandoraden, kör dll-filer. Inaktivera inte det här programmet.
Windows inloggningsprogramwinlogon.exeStäller in klassificeringskontroll på datorn.
Windows sessionshanteraresmss.exeSessionshanterare som startar, hanterar och tar bort användarssessioner. Inaktivera inte det här programmet.
Windows startapplikationwininit.exeStartar en del av Windows Vista kärntjänster i bakgrunden. Inaktivera inte det här programmet.
Aktivitetshanterarentaskmgr.exeStartar Aktivitetshanteraren. Inaktivera inte det här programmet.
WMI Provider HostWmiPrvSE.exeWindows Management Instrumentation används till att utveckla applikationer som övervakar datoraktiviteter.

Relaterad information

Mer information om program som startar automatiskt och vad de gör finns på:
Uniblues webbplats Processbibliotek - ProcessLibrary.com (på engelska)
OBS:En eller flera av ovanstående länkar leder till webbsidor utanför Hewlett-Packards webbplats. HP kan inte kontrollera och ansvarar inte för information utanför HP:s webbplats.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum