Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Δεν υπάρχει χαρτί" και ο εκτυπωτής δεν παίρνει ή δεν τροφοδοτεί χαρτί

Πρόβλημα

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Δεν υπάρχει χαρτί" στον πίνακα ελέγχου και το προϊόν δεν μαζεύει ή δεν τροφοδοτεί χαρτί από το δίσκο. Το προϊόν ενδέχεται να κάνει θόρυβο σαν να εκτυπώνει, χωρίς όμως να περνά χαρτί από μέσα του.
Το πρόβλημα τροφοδοσίας χαρτιού ενδέχεται να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως σκόνη ή βρομιά στους κυλίνδρους χαρτιού, η κατάσταση του χαρτιού στο δίσκο ή προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό.
Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να αποτρέψετε τις επαναλαμβανόμενες εμπλοκές χαρτιού στο προϊόν σας HP.
 • Προτού τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο, πάρτε τη στοίβα χαρτιού και χτυπήστε τα κάτω άκρα της σε μια επίπεδη επιφάνεια, προκείμενου να ευθυγραμμιστούν όλα τα άκρα της.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί μήκους και πλάτους είναι σωστά τοποθετημένοι και κατόπιν σπρώξτε τη στοίβα χαρτιού προς τα εμπρός, μέχρι να σταματήσει στο δίσκο.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:Μην πιέζετε πολύ το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο.
 • Μην υπερφορτώνετε το δίσκο με χαρτί.
 • Προσθέτετε χαρτί στο δίσκο μόνο όταν το προϊόν δεν εκτυπώνει.
 • Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν HP υποστηρίζει το συγκεκριμένο τύπο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν HP.
 • Μην εκτυπώνετε σε χαρτί με συνδετήρες ή σύρματα συρραπτικού.
 • Μην εκτυπώνεται σε χαρτί που είναι διπλωμένο, σχισμένο, σκονισμένο, υγρό, τσαλακωμένο, τυλιγμένο ή σε χαρτί που δεν είναι τοποθετημένο σε επίπεδη θέση.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο έναν τύπο χαρτιού τη φορά. Μην χρησιμοποιείτε χαρτιά διαφορετικού τύπου, βάρους ή μεγέθους.
 • Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι υπερβολικά λεπτό, παχύ ή γυαλιστερό για αυτό το προϊόν.
Οι παρακάτω παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού:
 • Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο χαρτιού.
 • Οι κύλινδροι χαρτιού είναι κατεστραμμένοι ή βρόμικοι.
 • Έχετε τοποθετήσει σχισμένο, τσαλακωμένο ή υγρό χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
 • Η πίσω θύρα πρόσβασης ή το εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης (μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης) μπορεί να μην έχουν κλείσει ή να μην έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
 • Προσθέσατε χαρτί στη στοίβα που υπήρχε ήδη στο δίσκο ενώ το προϊόν HP εκτύπωνε.
 • Ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν τύπους χαρτιού.
 • Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικού του προϊόντος HP, σε σημείο που δεν μπορείτε να δείτε.
 • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή χαρτιού.
 • Στο προϊόν έχουν κολλήσει κομμάτια σχισμένου χαρτιού από προηγούμενη εμπλοκή.
 • Υπάρχει υπερβολικά πολύ χαρτί στο δίσκο.
 • Εάν εκτυπώνετε σε φάκελο, τα άκρα του φακέλου είναι διπλωμένα.

Λύσεις

Για την επίλυση του προβλήματος, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις με τη σειρά που αναφέρονται. Αν κάποια μέθοδος επιλύσει το πρόβλημα και το προϊόν εκτυπώσει μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας με επιτυχία, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε με τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε όταν ο εκτυπωτής δεν παίρνει ή δεν τροφοδοτεί χαρτί. Η εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά τα βήματα για το προϊόν σας είναι τα ίδια.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προβολή του βίντεο ή εάν θέλετε να δείτε το βίντεο σε διαφορετικό μέγεθος, κάντε κλικ εδώ για αναπαραγωγή του βίντεο στο YouTube.
Μερικές φορές, το πρόβλημα τροφοδοσίας χαρτιού μπορεί να διορθωθεί με επανεκκίνηση του προϊόντος. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτελέσετε επαναφορά του προϊόντος.

Βήμα 1: Επαναφορά του προϊόντος

 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας () για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 2. Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του προϊόντος.
 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 4. Περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
 6. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του προϊόντος.
 7. Εάν το προϊόν δεν ενεργοποιείται αυτόματα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας () για να το ενεργοποιήσετε.

Βήμα 2: Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, ακόμα και αν η λύση έχει επιλύσει το πρόβλημα.
 1. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου.
 2. Πατήστε 4 φορές την κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το Μενού υποστήριξης και κατόπιν πατήστε OK.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το κουμπί OK γίνεται ορατό μόνο όταν εμφανίζεται το Μενού υποστήριξης.
  Εικόνα 1: Πατήστε την κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου
  Εικόνα όπου επισημαίνεται η κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου
  1 - Κάτω αριστερή γωνία πίνακα ελέγχου
 3. Πατήστε το κουμπί Μενού () δίπλα στο στοιχείο Υποστήριξη στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το Μενού αναφορών και κατόπιν πατήστε OK.
 4. Πατήστε το κουμπί Μενού () στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο Αναφορά κατάστασης εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε OK.
  Το προϊόν εκτυπώνει την αναφορά ελέγχου λειτουργίας.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εκτυπώνεται, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά το αρχικό έγγραφο. Μόλις επιλυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Εάν το πρόβλημα παραμένει, προχωρήστε στην επόμενη λύση.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας δεν εκτυπώνεται, προχωρήστε στην επόμενη λύση.
Τα προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι στο δίσκο υπάρχει σκονισμένο, σχισμένο, τσαλακωμένο, υγρό ή διπλωμένο χαρτί. Η ποιότητα του χαρτιού παίζει επίσης ρόλο. Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί καλής ποιότητας που πληροί τις προδιαγραφές του προϊόντος. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε την κατάσταση του χαρτιού.

Βήμα 1: Έλεγχος της κατάστασης του χαρτιού

 1. Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο.
 2. Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μέσα στο δίσκο. Χρησιμοποιήστε φακό χειρός για να δείτε το μηχανισμό στο εσωτερικό του δίσκου, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει το χαρτί να μετακινηθεί στους κυλίνδρους. Ακόμα και μικρά κομμάτια χαρτιού μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα τροφοδοσίας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Εάν εντοπίσετε εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού, μεταβείτε στην ενότητα σχετικά με τον καθαρισμό των κυλίνδρων.
 3. Ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού και αφαιρέστε τυχόν σχισμένο, σκονισμένο, τυλιγμένο, τσαλακωμένο ή διπλωμένο χαρτί.
 4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σελίδες στη στοίβα έχουν το ίδιο μέγεθος και τύπο. Μην τοποθετείτε ποτέ χαρτιά διαφορετικού τύπου στο δίσκο. Το προϊόν μπορεί να επεξεργάζεται μόνο έναν τύπο χαρτιού τη φορά.
 5. Χτυπήστε τη στοίβα χαρτιού σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες.
 6. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού δεν περιλαμβάνει λιγότερα από 10 ή περισσότερα από 25 φύλλα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για να εκτελέσετε τα συγκεκριμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο 10 έως 25 φύλλα χαρτιού. Αφού επιλύσετε το πρόβλημα, μπορείτε να τοποθετήσετε και πάλι χαρτί ανάλογα με τη χωρητικότητα του δίσκου που ορίζουν οι προδιαγραφές του προϊόντος.

Βήμα 2: Επανατοποθέτηση του χαρτιού

 1. Κατεβάστε το δίσκο εξόδου και σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα έξω μέχρι να τερματίσει.
  Εικόνα 2: Κατεβάστε το δίσκο εξόδου και σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού
  Εικόνα: Κατεβάστε το δίσκο εξόδου και σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού
 2. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.
  Εικόνα 3: Τοποθέτηση του χαρτιού
  Εικόνα: Τοποθέτηση χαρτιού στο προϊόν
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σελίδες στη στοίβα έχουν το ίδιο μέγεθος και τύπο, καθώς και ότι δεν έχουν σκισίματα, σκόνη, τσακίσεις και τυλιγμένες ή διπλωμένες άκρες.
 3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού. Μην σπρώξετε τον οδηγό τόσο σφιχτά ώστε να πιέζει το χαρτί.
  Εικόνα 4: Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα
  Εικόνα: Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, ακόμα και αν η λύση έχει επιλύσει το πρόβλημα.
 1. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου.
 2. Πατήστε 4 φορές την κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το Μενού υποστήριξης και κατόπιν πατήστε OK.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το κουμπί OK γίνεται ορατό μόνο όταν εμφανίζεται το Μενού υποστήριξης.
  Εικόνα 5: Πατήστε την κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου
  Εικόνα όπου επισημαίνεται η κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου
  1 - Κάτω αριστερή γωνία πίνακα ελέγχου
 3. Πατήστε το κουμπί Μενού () δίπλα στο στοιχείο Υποστήριξη στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το Μενού αναφορών και κατόπιν πατήστε OK.
 4. Πατήστε το κουμπί Μενού () στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο Αναφορά κατάστασης εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε OK.
  Το προϊόν εκτυπώνει την αναφορά ελέγχου λειτουργίας.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εκτυπώνεται, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά το αρχικό έγγραφο. Μόλις επιλυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Εάν το πρόβλημα παραμένει, προχωρήστε στην επόμενη λύση.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας δεν εκτυπώνεται, προχωρήστε στην επόμενη λύση.
Εάν υπάρχει σκόνη ή υπολείμματα χαρτιού στους κυλίνδρους στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους.

Βήμα 1: Καθαρισμός των κυλίνδρων στην πίσω πλευρά του προϊόντος

 1. Συγκεντρώστε τα παρακάτω υλικά:
  • Καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή ύφασμα που δεν ξεφτίζει και δεν αφήνει ίνες.
  • Αποσταγμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό βρύσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν)
  • Καθαρές μπατονέτες με βαμβάκι που δεν αφήνει χνούδι
 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας () για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του προϊόντος.
 4. Πιέστε τη γλωττίδα στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας πρόσβασης και τραβήξετε τη θύρα προς τα έξω για να την αφαιρέσετε.
  Εικόνα 6: Αφαίρεση της πίσω θύρας πρόσβασης
  Εικόνα για την αφαίρεση της πίσω θύρας πρόσβασης
 5. Βρέξτε ελαφρά με εμφιαλωμένο ή αποσταγμένο νερό ένα καθαρό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι και στύψτε το καλά.
 6. Πιέστε το ύφασμα πάνω στους κυλίνδρους και περιστρέψτε τους προς τα πάνω με τα δάχτυλά σας. Ασκήστε μέτρια πίεση για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά.
  Εικόνα 7: Περιστρέψτε και καθαρίσετε τους κυλίνδρους
  Εικόνα των κυλίνδρων
 7. Βρέξτε ελαφρά μια μπατονέτα.
 8. Εντοπίστε τους δύο εσωτερικούς κυλίνδρους αρπαγής από την πίσω πλευρά του προϊόντος.
  Εικόνα 8: Θέση των εσωτερικών κυλίνδρων αρπαγής
  Φωτογραφία της θέσης των εσωτερικών κυλίνδρων αρπαγής
  Εικόνα 9: Οι δύο εσωτερικοί κύλινδροι αρπαγής
  Φωτογραφία των δύο εσωτερικών κυλίνδρων αρπαγής
 9. Τοποθετήστε την μπατονέτα πάνω στους κυλίνδρους και κατόπιν περιστρέψτε τους προς τα πάνω με τα δάχτυλά σας, προκειμένου να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά.
 10. Αφήστε τους κυλίνδρους να στεγνώσουν για 10 με 15 λεπτά.
 11. Σπρώξτε απαλά την πίσω θύρα πρόσβασης στο προϊόν, μέχρι να ασφαλίσει καλά στη θέση της.
  Εικόνα 10: Επανατοποθετήστε την πίσω θύρα πρόσβασης
  Εικόνα για την επανατοποθέτηση της πίσω θύρας πρόσβασης
 12. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του προϊόντος.
 13. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας () για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, ακόμα και αν η λύση έχει επιλύσει το πρόβλημα.
 1. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου.
 2. Πατήστε 4 φορές την κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το Μενού υποστήριξης και κατόπιν πατήστε OK.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το κουμπί OK γίνεται ορατό μόνο όταν εμφανίζεται το Μενού υποστήριξης.
  Εικόνα 11: Πατήστε την κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου
  Εικόνα όπου επισημαίνεται η κάτω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου
  1 - Κάτω αριστερή γωνία πίνακα ελέγχου
 3. Πατήστε το κουμπί Μενού () δίπλα στο στοιχείο Υποστήριξη στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το Μενού αναφορών και κατόπιν πατήστε OK.
 4. Πατήστε το κουμπί Μενού () στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο Αναφορά κατάστασης εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε OK.
  Το προϊόν εκτυπώνει την αναφορά ελέγχου λειτουργίας.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εκτυπώνεται, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά το αρχικό έγγραφο. Μόλις επιλυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εκτυπώνεται,αλλά δεν εκτυπώνεται το αρχικό έγγραφο, προχωρήστε στην επόμενη λύση του εγγράφου.
 • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας δεν εκτυπώνεται, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά την αναφορά. Προσπαθήστε να ακούσετε τον ήχο των λαστιχένιων κυλίνδρων αρπαγής χαρτιού. Θα πρέπει να ακούγεται ο ήχος της περιστροφής τους. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να σπρώξετε αργά το χαρτί προς τα μέσα, μέχρι να το πιάσει ο κύλινδρος. Προσέξτε να μην σπρώξετε πολύ το χαρτί, καθώς ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.
  • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας δεν εκτυπώνεται όταν σπρώχνετε αργά το χαρτί προς τα μέσα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να καθαρίσετε ξανά τους κυλίνδρους. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει αφού επαναλάβετε τον καθαρισμό, παραλείψτε την επόμενη λύση του εγγράφου και παραδώστε το προϊόν για επισκευή.
  • Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εκτυπώνεται όταν σπρώχνετε αργά το χαρτί προς τα μέσα, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά το αρχικό έγγραφο. Το χαρτί ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί αρκετά μέσα στο προϊόν. Μόλις επιλυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Εάν το χαρτί τροφοδοτείται στο προϊόν μόνο όταν το σπρώχνετε αργά προς τα μέσα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να καθαρίσετε ξανά τους κυλίνδρους. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει αφού επαναλάβετε τον καθαρισμό, παραλείψτε την επόμενη λύση του εγγράφου και παραδώστε το προϊόν για επισκευή.
Το προϊόν ενδέχεται να μην πιάνει το χαρτί εάν το μέγεθος και ο τύπος του χαρτιού που υπάρχει στο δίσκο δεν αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με τη σειρά που περιγράφονται, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.
 1. Επιστρέψτε στο έγγραφο που προσπαθούσατε να εκτυπώσετε όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση. Ανοίγει το παράθυρο Εκτύπωση.
  Εικόνα 12: Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση
  Απεικόνιση της επιλογής Εκτύπωση στο μενού Αρχείο
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες. Ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται Ιδιότητες, Επιλογές, Ρύθμιση εκτυπωτή, Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λειτουργίες.
 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος χαρτιού, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που αντιστοιχεί στο χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο προϊόν.
 6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που αντιστοιχεί στο χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο προϊόν.
  Για παράδειγμα, αν έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch) στο δίσκο χαρτιού, επιλέξτε 4x6in. ή 4x6in. (tab).
  Αν δεν υπάρχει το απαιτούμενο μέγεθος χαρτιού στην αναπτυσσόμενη λίστα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού.
  Επιλέξτε Προσαρμογή από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος ή την καρτέλα Προσαρμογή.
  Στο πλαίσιο διαλόγου Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο προσαρμοσμένο μέγεθος.
  Στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος, πληκτρολογήστε τις διαστάσεις.
  Επιλέξτε μονάδα μέτρησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  Κάντε κλικ στο OK για κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού και μετά κάντε πάλι κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, πρέπει να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες.
  Ανοίξτε πάλι το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες και επιλέξτε το νέο προσαρμοσμένο μέγεθος από την αναπτυσσόμενη λίστα Μέγεθος.
 7. Κάντε κλικ στο OK και μετά κάντε πάλι κλικ στο OK για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
 • Εάν το έγγραφο εκτυπωθεί, το πρόβλημα έχει επιλυθεί, οπότε μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Εάν το έγγραφο εκτυπώνεται σε απλό, λευκό χαρτί, αλλά όχι σε ειδικό χαρτί, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε με τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων. Πιθανώς, το πρόβλημα σχετίζεται με το χαρτί που χρησιμοποιήσατε ή τη σύνδεση δικτύου. Ανατρέξτε στις ενότητες "Αιτία" και "Πρόληψη" στο τέλος του εγγράφου για άλλα ενδεχόμενα.
 • Εάν το έγγραφο δεν εκτυπώνεται, προχωρήστε στην επόμενη λύση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στείλετε το προϊόν για επισκευή μόνο αν έχετε ήδη δοκιμάσει όλες τις παραπάνω λύσεις και το προϊόν συνεχίζει να μην εκτυπώνει μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας σε απλό λευκό χαρτί.
Επικοινωνία με την HP για σέρβις σε όλες τις χώρες/περιοχές, εκτός από τις περιοχές της Ασίας (Ειρηνικός).
Εάν έχετε ολοκληρώσει όλα τα προαναφερόμενα βήματα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, το προϊόν χρειάζεται επισκευή.
Ελέγξτε αν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να μάθετε την κατάσταση εγγύησης του προϊόντος σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο ελέγχου εγγύησης της HP .
 • Αν το προϊόν σας καλύπτεται από εγγύηση, Επικοινωνήστε με την HP για θέματα σέρβις.
 • Αν το προϊόν δεν καλύπτεται από εγγύηση, Επικοινωνήστε με την HP για να βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών ή για τη ρύθμιση σέρβις (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις).

Σχετικές συνδέσεις υποστήριξης

Φόρουμ υποστήριξης ΗΡ

Βρείτε λύσεις και συνεργαστείτε με άλλους στο Φόρουμ υποστήριξης της HP
  Η HP στο YouTube