עבור לתוכן

ניהול חשבונות משתמש וכניסות (Windows 7)

 • הדפסהדפס
מסמך זה מתייחס למחשבים של HP ו-Compaq עם Windows 7.
סיסמאות וחשבונות נפרדים מסייעים להבטיח שהמידע במחשב יישאר פרטי ומאובטח. המידע במסמך זה מתאר את סוגי החשבונות השונים ב-Windows 7, ומסביר כיצד לשנות סוגי חשבונות וכיצד לשמור ולשנות סיסמאות.
ייתכן שגרסת Windows 7 שברשותך תהיה שונה במקצת מהמפורט בהוראות אלה, אך ההבדל יהיה זניח. הליכים מסוימים במסמך זה מיועדים עבור גרסאות ספציפיות של Windows 7, ובמקרה זה, הגרסאות שיושפעו יצוינו בתחילת ההוראות.

צפה בסרטון וידיאו המדגים ניהול חשבונות משתמש ב-Windows 7

חשבון מנהל מערכת, חשבון רגיל וחשבון אורח

מסך הפתיחה מציג את החשבונות (ואת סוגי החשבונות) במחשב. כשאתה נכנס למחשב, אתה לוחץ על חשבון במסך הפתיחה.
ב-Windows 7 קיימים שלושה סוגים של חשבונות משתמש:
 • מנהלי מערכת יכולים:
  • לשנות הרשאות (להעביר משתמשים לחשבונות ניהול מערכת), סיסמאות, והגדרות כלל-מערכתיות, לגשת לכל הקבצים, ולהתקין כל תוכנה, מנהל התקן וחומרה שתואמים ל-Windows 7.
 • משתמשים רגילים אינם יכולים להתקין או לפתוח תוכניות מסוימות, אבל הם יכולים:
  • לשנות את תמונת החשבון וליצור, לערוך או למחוק את סיסמת החשבון.
 • לאורחים יש גישה מוגבלת (בדומה לחשבון רגיל) למשאבי המחשב והם יכולים:
  • להשתמש בתוכניות מסוימות שהותקנו על ידי אחרים.
  • הם אינם יכולים לגשת לקבצים אישיים או לקבצים שמוגנים בסיסמה.
  הערה:לפני שניתן להשתמש בחשבון אורח, יש להפעיל אותו. למידע נוסף, ראה הפעלת חשבון אורח .

יצירת חשבון חדש

כדי ליצור חשבון חדש, היכנס למחשב כמשתמש הראשי (או ככל משתמש בעל הרשאות מנהל מערכת) ובצע את השלבים הבאים כדי ליצור את החשבון:
 1. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה .
 2. תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה , לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים .
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
  איור 1: הוספה או הסרה של חשבונות משתמש
 3. לחץ על צור חשבון חדש .
 4. הקלד את שם החשבון החדש, לחץ על סוג חשבון, ולאחר מכן לחץ על צור חשבון .
החשבון נוצר.

הוספת הרשאות משתמש ניהוליות לחשבון המשתמש

אם לחשבון מסוים נדרשות הרשאות ניהול מערכת, תוכל להיכנס דרך משתמש בעל הרשאות ניהול מערכת ולהוסיף הרשאות ניהול לכל חשבון שהוא.
 1. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה .
 2. תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה , לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים .
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
 3. לחץ על שם החשבון שיש לשנות.
 4. לחץ על שנה את סוג החשבון .
 5. בחר במנהל מערכת .
 6. לחץ על שנה סוג חשבון .
סוג החשבון שונה לחשבון מנהל מערכת.

שינוי סיסמה

כשלחשבון יש סיסמה, הסיסמה של Windows משמשת לכניסה למחשב.
כדי לשנות סיסמת חשבון כאשר אתה יודע מה הסיסמה, היכנס למחשב תוך שימוש בחשבון, ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ בו זמנית על המקשים CTRL+ALT+DELETE במקלדת, ולאחר מכן לחץ על שנה סיסמה .
 2. הקלד את הסיסמה הנוכחית (הישנה), את הסיסמה החדשה, ולאחר מכן שוב את הסיסמה החדשה.
 3. לאישור, לחץ על החץ הימני לצד אשר סיסמה .

שמירת סיסמה

כשאתה יוצר חשבון, צור ‏‏גם דיסק לאיפוס הסיסמה, בו תוכל להשתמש לשחזור סיסמה שאבדה. נוהל זה מחייב מדיית אחסון נשלפת. סוגי מדיית האחסון בהם תוכל להשתמש הם התקני אחסון בחיבור USB, תקליטונים, וכרטיסי זיכרון הבזק. תקליטורי CD או DVD הניתנים לצריבה אינם נתמכים במועד כתיבת מסמך זה.
הערה:את הדיסק לאיפוס הסיסמה אתה יוצר פעם אחת לכל חשבון. תוכל לשנות את סיסמת החשבון, אך אינך חייב להכין את הדיסק מחדש.
 1. הכנס כונן זיכרון הבזק ליציאת USB, כרטיס זיכרון הבזק (כרטיס זיכרון לתצלומים) לתוך קורא כרטיסי הזיכרון, או תקליטון לתוך כונן התקליטונים.
 2. לחץ על התחל , לוח הבקרה , ולאחר מכן לחץ על חשבונות משתמש ובטיחות המשפחה .
 3. לחץ על חשבונות משתמש .
 4. בחלונית השמאלית, לחץ על צור ‏‏דיסק לאיפוס סיסמה .
 5. פעל בהתאם להוראות כדי ליצור את הדיסק לאיפוס הסיסמה במדיה הנשלפת.

איפוס סיסמה שאבדה

אם שכחת את הסיסמה שלך, היעזר בהוראות הבאות כדי ליצור (לאפס) סיסמה ב-Windows 7:
הערה: אם סיסמת מנהל המערכת הראשי אבדה, וברשותך מערכת ההפעלה Windows 7 מהדורות ‏Starter,‏ Home Basic, או Home Premium, תוכל לבצע שחזור מערכת כדי להתקין מחדש את Windows 7 ולהגדיר סיסמת מנהל מערכת חדשה.

בעזרת דיסק (התקן) לאיפוס הסיסמה

 1. היכנס למחשב, וכשאתה מזין סיסמה שגויה, תופיע הודעה לפיה שם המשתמש או הסיסמה שגויים. לחץ על אישור בחלון ההודעה.
  כעת יופיע מסך כניסה חדש.
 2. לחץ על אפס סיסמה , ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות לשימוש בדיסק לאיפוס הסיסמה.

ללא דיסק לאיפוס הסיסמה

היעזר באחד מהנהלים הבאים כדי לאפס סיסמה שאבדה בעזרת חשבון מנהל מערכת.
זהירות: אם אתה משתמש בחשבון מנהל מערכת לאיפוס סיסמה של חשבון, תאבד לצמיתות את הגישה לכל קובצי הדואר האלקטרוני או הקבצים המוצפנים, המשויכים לאותו חשבון.
הערה:לא תוכל לאפס סיסמה שאבדה באמצעות חשבון שאינו חשבון מנהל מערכת. אם אבדה סיסמת החשבון של מנהל המערכת הראשי , ואין לך דיסק לאיפוס סיסמה וגם לא חשבון מנהל מערכת אחר (הזמין במערכת ההפעלה Windows 7 Ultimate בלבד), עליך להפעיל שחזור מערכת כדי להתקין מחדש את Windows 7 ולהתקין סיסמת מנהל מערכת חדשה. ייתכן שתמצא באינטרנט תוכנה לשחזור סיסמה, אך השימוש בסוג זה של תוכנה הוא על אחריותך בלבד והוא עלול לגרום לבעיות אחרות. רשום לעצמך תמיד את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח, ממנו תוכל לאחזר אותה מאוחר יותר.
 1. היכנס לחשבון מנהל מערכת.
 2. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה .
 3. תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה , לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים .
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
 4. לחץ על שם החשבון שעליך לשנות.
 5. לחץ על שנה את הסיסמה ,או על מחק את הסיסמה , ופעל בהתאם להוראות.
 6. הקלד את הסיסמה החדשה, והקלד אותה שוב לאישור.
 7. הפעל מחדש את המחשב.

הפעלת חשבון אורח

ניתן להשתמש בחשבון אורח כדי לתת למספר אנשים גישה מהירה ומוגבלת לאותו מחשב דרך חשבון אחד. היעזר בשלבים הבאים כדי להפעיל חשבון אורח.
הערה:נוהל זה של חשבון אורח אינו זמין אם ברשותך מערכת ההפעלה Windows 7 מהדורות ‏Starter,‏ Home Basic, או Home Premium.
 1. לחץ על התחל בשורת המשימות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה .
 2. בלוח הבקרה, תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה , לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים .
  במקרה הצורך, הקלד את הסיסמה של מנהל המערכת או לחץ לאישור.
  אם נפתחה 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על המשך .
 3. לחץ על 'חשבון אורח'.
  איור 2: חשבון האורח אינו מופעל
 4. לחץ על הפעל .
  חשבון האורח מופעל כעת והוא מופיע כאחת הבחירות בעמוד הכניסה הראשי.

פתרון בעיות הרשאה בעת התקנת תוכנה

בעת התקנת תוכנה, אם מתקבלת הודעת שגיאה לפיה אין לך הרשאות ניהול, פעל על-פי ההוראות הבאות:
 1. לחץ על התחל .
 2. לחץ על מחשב .
 3. לחץ לחיצה ימנית על סמל כונן הדיסק הקשיח בו מותקנת מערכת ההפעלה, בדרך-כלל כונן "C".
 4. לחץ על מאפיינים .
 5. לחץ על הכרטיסייה אבטחה .
 6. לחץ על מתקדם .
 7. לחץ על שינוי הרשאות . היא נמצאת לאחר 'רשימת רישום ההרשאות'.
  נפתח חלון המכיל רשימה של כל חשבונות המשתמשים הזמינים במחשב זה.
 8. בחר את חשבון המשתמש אשר לו ברצונך לתת שליטה מלאה על Windows 7 ולחץ ערוך .
 9. בחר את האפשרות שליטה מלאה .
 10. לחץ על אישור .

קישורי תמיכה קרובים

פורומים תמיכה של HP

מצא פתרונות ושתף פעולה עם אחרים בפורום התמיכה של HP
  HP ב-YouTube