עבור לתוכן

מדפסות חד-תפקודיות ורב-תפקודיות של HP ‏- התקנת תוכנת המדפסת ב-Windows כאשר המוצר מחובר באמצעות USB

 • הדפסהדפס
מסמך זה הוא עבור התקנה עם כל המאפיינים או התקנה בסיסית של בסיסית של תוכנת המדפסת של HP inkjet ב- Windows.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין מנהלי הדפסה ותוכנות אחרות עבור מוצר HP שברשותך. היעזר בהוראות אלה אם תבחר לחבר את המוצר למחשב Windows באמצעות כבל USB.
איור 1: כבל USB
תמונה: כבל USB
זהירות:אל תחבר כעת את כבל ה-USB‏. המתן עד שההוראות המופיעות במסך ינחו אותך לחבר את הכבל. ‏HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאורכו פחות מ-3 מטר.
מנהל הדפסה הוא תוכנית המאפשרת למחשב להפעיל את המוצר. ‏HP מציעה מגוון של מנהלי התקנים ותוכנות בתקליטורי המוצרים ובאתר האינטרנט של HP. המבחר הזמין משתנה ממוצר למוצר.
הערה:אם אתה מנסה לפתור בעיה או הודעת שגיאה מסוימת, ייתכן שהתקנה מחדש של מנהל ההתקן לא תפתור את הבעיה. אם אינך יודע בוודאות שהתקנה מחדש היא הפתרון הנכון, חפש מסמכי עזרה המתייחסים לבעיה או להודעת השגיאה הספציפית שלך.
משתמשים מתקדמים: אם אינך דורש הוראות התקנה וברצונך להוריד מנהל התקן, לחץ על הקישור הבא כדי להגיע לדף ההורדות: בחר תוכנות ומנהלי התקן .

האם עליי להתקין את התוכנה מתקליטור המוצר או להוריד אותה מהאינטרנט?

אל תדאג אם אין לך את תקליטור המוצר! באפשרותך להוריד מאתר האינטרנט של HP, ללא תשלום, את התוכנה העדכנית ביותר הקיימת עבור המוצר שברשותך. המידע הבא יכול לסייע לך להחליט באיזו שיטת התקנה להשתמש:
תקליטורהורדה
התקליטור מספק שיטה מהירה וקלה להתקנה.אם אין ברשותך תקליטור, תוכל להוריד את התוכנה הדרושה מאתר האינטרנט של HP.
ייתכן שהתקנה מתקליטור לא תעבוד, אם אתה מנסה להתקין את המוצר במחשב הפועל עם מערכת הפעלה חדישה יותר, שיצאה לשוק לאחר שהמוצר של HP יצא לשוק. גם אם פעולה זו נמשכת זמן רב יותר מאשר שימוש בתקליטור, הורדת התוכנה העדכנית ביותר יכולה לסייע לך למנוע בעיות התקנה.

ההורדה היא השיטה המומלצת, אם מערכת ההפעלה שבמחשב יצאה לשוק לאחר יציאתו לשוק של המוצר של HP.
התוכנה שבתקליטור מעודכנת לתאריך היציאה לשוק של המוצר.התוכנה, שבאפשרותך להוריד מאתר האינטרנט של HP, היא התוכנה העדכנית ביותר הקיימת עבור המוצר שברשותך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנות ואת מנהלי ההתקנים, לאחר שהמוצר והתקליטור יצאו לשוק.

התקן את תוכנת המוצר של HP

התקן את תוכנת HP על-ידי בחירת ההוראות למערכת ההפעלה שברשותך וביצוען.
בצע את השלבים הבאים להתקנת תוכנת HP במחשב Windows 7.
הסרטון הבא מדגים כיצד להתקין מנהל הדפסה של HP עם כל המאפיינים (USB) ב-Windows 7.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידיאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידיאו ב-YouTube .
הסרטון הבא מדגים כיצד להוריד ולהתקין מנהל מדפסת בסיסי של HP ב-Windows 7.
הערה:מנהל ההתקן הבסיסי אינו מפעיל את כל המאפיינים הזמינים במנהל ההתקן עם כל המאפיינים.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידיאו או כדי לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידיאו ב-YouTube .
בצע את השלבים הבאים להורדה והתקנה של תוכנת המוצר.

שלב 1: הורד את התוכנה

בצע את השלבים הבאים להורדת תוכנת המוצר מהאינטרנט ושמירתה במחשב שלך.
 1. נתק את כבל ה-USB גם מהמוצר וגם מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).
  הערה:אם חיברת בעבר את כבל ה-USB, מחק את הסמלים עבור המוצר () שעשויים להופיע בתיקייה התקנים ומדפסות של Windows.
 2. הפעל את המוצר‏‏.
 3. נווט לדף השגת תוכנות ומנהלי התקן: השגת תוכנות ומנהלי התקן .
 4. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הכותרת הנכונה, לקבלת הוראות נוספות:
 5. לחץ על סמל הפלוס () לצד מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן הרצוי.
 6. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות () כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.
 7. לחץ על הורדה.
 8. אם החלון אזהרת אבטחה של הורדת קובץ נפתח, לחץ על שמור, ולאחר מכן נווט למיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את הקובץ.
 9. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.
  רמז: רשום לעצמך את התיקייה שבה שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שלב 2: התקן את התוכנה

במהלך ההתקנה, האפשרויות Basic Device Software (תוכנת ההתקן הבסיסית) ו-Product Help (עזרה למוצר) דרושות כדי לאפשר פונקציונליות מלאה של המוצר. HP כוללת גם תוכנות שימושיות, שיסייעו לך להפיק את מלוא התועלת מהמוצר שברשותך.
להתקנת התוכנה שהורדת, בצע את השלבים הבאים.
 1. בסיום ההורדה וכשתהיה מוכן להתקין את הקבצים, לחץ על פתח תיקייה ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורדת. הסיומת של שם הקובץ היא‎‏ exe‏.
  הערה:אם סגרת את המסך ההורדה הסתיימה, אתר את התיקייה שבה שמרת את קובץ ה-‎exe ולחץ עליו.
 2. אפשר לשמור את הקבצים במיקום המוצע כברירת המחדל. לחץ על הבא והמתן עד שתוכנית ההתקנה תחלץ את הקבצים כהכנה לקראת ההתקנה.
 3. כאשר אשף ההתקנה יופעל, פעל בהתאם להוראות להתקנת התוכנה באמצעות חיבור USB.
במהלך ההתקנה, האפשרויות הדרושות Basic Device Software (תוכנת ההתקן הבסיסית) ו-Product Help (עזרה למוצר) מאפשרות פונקציונליות מלאה של המוצר. HP כוללת גם תוכנות שימושיות, שיסייעו לך להפיק את מלוא התועלת מהמוצר שברשותך.
להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.
 1. נתק את כבל ה-USB גם מהמוצר וגם מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).
  הערה:אם חיברת בעבר את כבל ה-USB, מחק את הסמלים עבור המוצר () שעשויים להופיע בתיקייה התקנים ומדפסות של Windows.
 2. הפעל את המוצר‏‏.
 3. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים של המחשב והמתן כמה שניות עד שתוכנית ההתקנה של התוכנה ייפתח.
  אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על הסמל של Windows‏ (), לחץ על מחשב, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים.
  הערה:אם ייפתח מסך בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר כדי להמשיך.
 4. כאשר אשף ההתקנה יופעל, פעל בהתאם להוראות להתקנת התוכנה באמצעות חיבור USB.
בצע את השלבים הבאים להתקנת תוכנת HP במחשב Windows Vista.
בצע את השלבים הבאים להורדה והתקנה של תוכנת המוצר.

שלב 1: הורד את התוכנה

 1. נתק את כבל ה-USB גם מהמוצר וגם מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).
 2. הפעל את המוצר.
 3. לחץ על קישור זה, השגת תוכנות ומנהלי התקן כדי לנווט לדף השגת תוכנות ומנהלי התקן.
 4. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס () לצד הכותרת הנכונה, לקבלת הוראות נוספות:
 5. לחץ על סמל הפלוס () לצד 'מנהל התקן', ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן שברצונך להוריד.
 6. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות () כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.
 7. לחץ על הורדה.
 8. אם יוצג החלון אזהרת אבטחה של הורדת קובץ, לחץ על שמור, ואחר כך דפדף למיקום במחשב שלך שבו ברצונך לשמור את הקובץ.
 9. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.
  רמז: רשום לעצמך את התיקייה שבה שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שלב 2: התקן את התוכנה

במהלך ההתקנה, האפשרויות Basic Device Software (תוכנת ההתקן הבסיסית) ו-Product Help (עזרה למוצר) דרושות כדי לאפשר פונקציונליות מלאה של המוצר. HP כוללת גם תוכנות שימושיות, שיסייעו לך להפיק את מלוא התועלת מהמוצר שברשותך.
להתקנת התוכנה שהורדת, בצע את השלבים הבאים.
 1. בסיום ההורדה וכשתהיה מוכן להתקין את הקבצים, לחץ על פתח תיקייה ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורדת. הסיומת של שם הקובץ היא‎‏ exe‏.
  הערה:אם סגרת את המסך ההורדה הסתיימה, אתר את התיקייה שבה שמרת את קובץ ה-‎exe ולחץ עליו.
 2. אפשר לשמור את הקבצים במיקום המוצע כברירת המחדל. לחץ על הבא והמתן עד שתוכנית ההתקנה תחלץ את הקבצים כהכנה לקראת ההתקנה.
 3. כאשר אשף ההתקנה יופעל, פעל בהתאם להוראות להתקנת התוכנה באמצעות חיבור USB.
במהלך ההתקנה, האפשרויות הדרושות תוכנת ההתקן הבסיסית ו-עזרה למוצר מאפשרות פונקציונליות מלאה של המוצר. ‏HP מוסיפה גם תוכנות שימושיות, שיסייעו לך להפיק את מלוא התועלת מהמוצר שברשותך.
להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.
 1. נתק את כבל ה-USB גם מהמוצר וגם מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).
 2. הפעל את המוצר.
 3. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים של המחשב והמתן כמה שניות עד שמתקין התוכנה יופעל.
  אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על הסמל של Windows‏ (), לחץ על מחשב, ולאחר מכן לחץ פעמיים על כונן התקליטורים.
  הערה:אם ייפתח המסך בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר כדי להמשיך.
 4. כאשר אשף ההתקנה יופעל, פעל בהתאם להוראות להתקנת התוכנה באמצעות חיבור USB.
בצע את השלבים הבאים להתקנת תוכנת HP במחשב Windows XP.
בצע את השלבים הבאים להורדה והתקנה של תוכנת המוצר.

שלב 1: הורד את התוכנה

 1. נתק את כבל ה-USB גם מהמוצר וגם מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).
 2. הפעל את המוצר.
 3. לחץ על קישור זה, השגת תוכנות ומנהלי התקן כדי לנווט לדף השגת תוכנות ומנהלי התקן.
 4. בדוק את ההוראות בדף, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס () לצד הכותרת הנכונה, לקבלת הוראות נוספות:
 5. לחץ על סמל הפלוס () לצד 'מנהל התקן', ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקן שברצונך להוריד.
 6. קרא את דרישות המערכת המינימליות ואת ההוראות הנוספות. ניתן גם ללחוץ על הצג הוראות () כדי לקבל הוראות הורדה מלאות.
 7. לחץ על הורדה.
 8. אם יוצג החלון אזהרת אבטחה של הורדת קובץ, לחץ על שמור, ואחר כך דפדף למיקום במחשב שלך שבו ברצונך לשמור את הקובץ.
 9. לחץ על שמור. תתבצע הורדה של התוכנה למחשב.
  רמז: רשום לעצמך את התיקייה שבה שמרת את הקובץ, למקרה שתרצה להתקין אותו במועד מאוחר יותר.

שלב 2: התקן את התוכנה

במהלך ההתקנה, האפשרויות Basic Device Software (תוכנת ההתקן הבסיסית) ו-Product Help (עזרה למוצר) דרושות כדי לאפשר פונקציונליות מלאה של המוצר. HP כוללת גם תוכנות שימושיות, שיסייעו לך להפיק את מלוא התועלת מהמוצר שברשותך.
להתקנת התוכנה שהורדת, בצע את השלבים הבאים.
 1. בסיום ההורדה וכשתהיה מוכן להתקין את הקבצים, לחץ על פתח תיקייה ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורדת. הסיומת של שם הקובץ היא‎‏ exe‏.
  הערה:אם סגרת את המסך ההורדה הסתיימה, אתר את התיקייה שבה שמרת את קובץ ה-‎exe ולחץ עליו.
 2. אפשר לשמור את הקבצים במיקום המוצע כברירת המחדל. לחץ על הבא והמתן עד שתוכנית ההתקנה תחלץ את הקבצים כהכנה לקראת ההתקנה.
 3. כאשר אשף ההתקנה יופעל, פעל בהתאם להוראות להתקנת התוכנה באמצעות חיבור USB.
במהלך ההתקנה, האפשרויות Basic Device Software (תוכנת ההתקן הבסיסית) ו-Product Help (עזרה למוצר) דרושות כדי לאפשר פונקציונליות מלאה של המוצר. HP כוללת גם תוכנות שימושיות, שיסייעו לך להפיק את מלוא התועלת מהמוצר שברשותך.
להתקנת התוכנה מתקליטור המוצר, בצע את השלבים הבאים.
 1. נתק את כבל ה-USB גם מהמוצר וגם מהמחשב (אם כבר חיברת אותו).
 2. הפעל את המוצר‏‏.
 3. הכנס את תקליטור המוצר לכונן התקליטורים של המחשב והמתן כמה שניות עד שתוכנית ההתקנה של התוכנה ייפתח.
  אם המתקין לא נפתח אוטומטית, לחץ על התחל, על המחשב שלי, ולחץ פעמיים על כונן התקליטורים.
 4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להתקנת התוכנה באמצעות חיבור USB.

קישורי תמיכה קרובים

פורומים תמיכה של HP

מצא פתרונות ושתף פעולה עם אחרים בפורום התמיכה של HP
  HP ב-YouTube