עבור לתוכן

התקנת תוכנת המדפסת לחיבור רשת אלחוטית

 • הדפסהדפס

מבוא

מסמך זה מסביר כיצד להתקין את מנהלי המדפסת ותוכנות אחרות עבור מוצר HP שברשותך כדי להשתמש בו ברשת אלחוטית. אם יותר ממחשב אחד מחובר לרשת, התקן את תוכנת המדפסת בכל מחשב שאתה מתכוון לשתף בו את המדפסת.
הערה:אם עדיין לא התקנת את המדפסת שלך, לחץ כאן לקבלת הוראות בנוגע להגדרת החומרה של המדפסת , ולאחר מכן חזור למסמך זה כדי להגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית.
אם כבר התקנת את המדפסת ואתה רק מחפש את מנהל ההתקן להורדה, לחץ כאן להורדת מנהלי התקן ותוכנה של HP . אם תתבקש לעשות זאת, הקלד את שם המדפסת שברשותך, לחץ על בצע, ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.
בצע את השלבים הבאים עבור מערכת ההפעלה Windows XP.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

הפריטים הבאים דרושים לך כדי להתקין את המדפסת ברשת האלחוטית:
אל תדאג אם אין לך את כל הפריטים עדיין!HP Print and Scan Doctor
HP Print and Scan Doctor הוא כלי אוטומטי המיועד לסייע לך לאסוף מידע רשת.
יכול לסייע לך לאסוף חלק מפריטים אלה.
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID
   השם מוקצה לרשת האלחוטית.
  • ביטוי סיסמת אבטחה (מפתח WEP או WPA‏)
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית
  • גישה לאינטרנט (מומלץ): ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏
   הערה:לא דרושה לך גישה לאינטרנט על מנת להתקין את המדפסת עם חיבור אלחוטי. עם זאת, דרושה לך גישה לאינטרנט כדי להשתמש ב'שירותי אינטרנט', לקבל עדכונים למדפסת ולהוריד מנהלי התקנים מאתר האינטרנט של HP.
  • מדפסת בעלת יכולת חיבור אלחוטי: מקם אותה בקרבת המחשב במהלך ההתקנה
 2. ודא שהמדפסת, הנתב והמחשב מופעלים, ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet המחוברים למדפסת.
 4. אופציונלי: אם התקנת בעבר את התוכנה עבור חיבור USB וכעת ברצונך לעבור לחיבור רשת אלחוטי, פעל על פי ההוראות להסרה של התקנת USB לפני שתמשיך.
  1. לחץ על התחל (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על תיקיית המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על סמל המדפסת שברשותך. תוכנת המדפסת תיפתח.
  2. לחץ על Printer Setup & Software Selection (הגדרת מדפסת ובחירת תוכנה).
  3. לחץ על Convert a USB connected printer to wireless (המר מדפסת שמחוברת באמצעות USB לאלחוט) או Connect a new printer (חבר מדפסת חדשה) (המשפט משתנה בהתאם לגירסת התוכנה המופעלת במחשב שלך).
  4. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להתקנת המדפסת ברשת האלחוטית שלך. לאחר שהמדפסת הוגדרה ברשת האלחוטית, אין צורך להמשיך בביצוע השלבים במסמך זה.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.
הערה:כלי זה אינו זמין עבור מערכות הפעלה Mac.
תמונה: סמל Print and Scan Doctor‏‎HP Print and Scan Doctor: אבחן ופתור במהירות שגיאות הדפסה וסריקה רבות, בעיות בחיבור רשת ובעיות מנהל התקן. זמין עבור Windows XP ואילך.
לחץ כאן כדי להשיג את HP Print and Scan Doctor: הורד את תוכנית השירות ‏ (‎6.3 MB) מידע נוסף>>

שלב שני: הורד והתקן את תוכנת המדפסת

חשוב: אם יוצגו הודעות של חומת האש במהלך ההתקנה, לחץ על בטל חסימה, קבל, המשך, כן, אפשר או אשר, אחרת ההתקנה תיכשל.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.
הערה:כשיטה חלופית להורדת התוכנה, תוכל להשתמש בתקליטור ההתקנה.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה משתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של התקנה באמצעות USB.
 1. בחר באפשרות כן, שלח את הגדרות האלחוט שלי למדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
 1. כשתתבקש לעשות כן, חבר זמנית כבל USB מהמוצר של HP שברשותך למחשב שלך כדי שמידע על הרשת שלך יועבר למדפסת.
 2. פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
בצע את השלבים הבאים עבור מערכת ההפעלה Windows Vista.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

הפריטים הבאים דרושים לך כדי להתקין את המדפסת ברשת האלחוטית:
אל תדאג אם אין לך את כל הפריטים עדיין!HP Print and Scan Doctor
HP Print and Scan Doctor הוא כלי אוטומטי המיועד לסייע לך לאסוף מידע רשת.
יכול לסייע לך לאסוף חלק מפריטים אלה.
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID
   השם המוקצה לרשת אלחוטית.
  • ביטוי סיסמת אבטחה (מפתח WEP או WPA‏)
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית
  • גישה לאינטרנט (מומלץ): ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏
   הערה:לא דרושה לך גישה לאינטרנט על מנת להתקין את המדפסת עם חיבור אלחוטי. עם זאת, דרושה לך גישה לאינטרנט כדי להשתמש ב-Web Services, לקבל עדכונים למדפסת ולהוריד מנהלי התקן מאתר האינטרנט של HP.
  • מדפסת בעלת יכולת חיבור אלחוטי: מקם אותה בקרבת המחשב במהלך ההתקנה
 2. ודא שהמדפסת, הנתב והמחשב מופעלים, ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet המחוברים למדפסת.
 4. אופציונלי: אם התקנת בעבר את התוכנה עבור חיבור USB וכעת ברצונך לעבור לחיבור רשת אלחוטי, פעל על פי ההוראות להסרה של התקנת USB לפני שתמשיך.
  1. לחץ על הסמל של Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על תיקיית המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הסמל של המדפסת שברשותך. תוכנת המדפסת תיפתח.
  2. לחץ על Printer Setup & Software Selection (הגדרת מדפסת ובחירת תוכנה).
  3. לחץ על Convert a USB connected printer to wireless (המר מדפסת שמחוברת באמצעות USB לאלחוט) או Connect a new printer (חבר מדפסת חדשה) (המשפט משתנה בהתאם לגירסת התוכנה המופעלת במחשב שלך).
  4. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להתקנת המדפסת ברשת האלחוטית שלך. לאחר שהמדפסת הוגדרה ברשת האלחוטית, אין צורך להמשיך בביצוע השלבים במסמך זה.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.
הערה:כלי זה אינו זמין עבור מערכות הפעלה Mac.
תמונה: סמל Print and Scan Doctor‏‎HP Print and Scan Doctor: אבחן ופתור במהירות שגיאות הדפסה וסריקה רבות, בעיות בחיבור רשת ובעיות מנהל התקן. זמין עבור Windows XP ואילך.
לחץ כאן כדי להשיג את HP Print and Scan Doctor: הורד את תוכנית השירות ‏ (‎6.3 MB) מידע נוסף>>

שלב שני: הורד והתקן את תוכנת המדפסת

חשוב: אם יוצגו הודעות של חומת האש במהלך ההתקנה, לחץ על בטל חסימה, קבל, המשך, כן, אפשר או אשר, אחרת ההתקנה תיכשל.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.
הערה:כשיטה חלופית להורדת התוכנה, תוכל להשתמש בתקליטור ההתקנה.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה משתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של התקנה באמצעות USB.
 1. בחר באפשרות כן, שלח את הגדרות האלחוט שלי למדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
 1. כשתתבקש לעשות כן, חבר זמנית כבל USB מהמוצר של HP שברשותך למחשב שלך כדי שמידע על הרשת שלך יועבר למדפסת.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
בצע את השלבים הבאים עבור מערכת ההפעלה Windows 7.
חשוב: ישנן שתי שיטות להגדרת המדפסת שברשותך ברשת אלחוטית. השיטה 'חיבור אלחוטי אוטומטי של HP' עשויה להופיע כאפשרות במהלך ההתקנה, בהתאם לסביבת הרשת שלך. אם השיטה 'חיבור אלחוטי אוטומטי של HP' לא מוצגת כאפשרות, קיימת שיטה חלופית להתקנה באמצעות USB. ‏HP ממליצה על השימוש ב'חיבור אלחוטי אוטומטי של HP'.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

הפריטים הבאים דרושים לך כדי להתקין את המדפסת ברשת האלחוטית:
אל תדאג אם אין לך את כל הפריטים עדיין!HP Print and Scan Doctor
HP Print and Scan Doctor הוא כלי אוטומטי המיועד לסייע לך לאסוף מידע רשת.
יכול לסייע לך לאסוף חלק מפריטים אלה.
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID
   השם המוקצה לרשת אלחוטית.
  • ביטוי סיסמת אבטחה (מפתח WEP או WPA‏)
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית
  • גישה לאינטרנט (מומלץ): ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏
   הערה:לא דרושה לך גישה לאינטרנט על מנת להתקין את המדפסת עם חיבור אלחוטי. עם זאת, דרושה לך גישה לאינטרנט כדי להשתמש ב-Web Services, לקבל עדכונים למדפסת ולהוריד מנהלי התקן מאתר האינטרנט של HP.
  • מדפסת בעלת יכולת חיבור אלחוטי: מקם אותה בקרבת המחשב במהלך ההתקנה
 2. ודא שהמדפסת, הנתב והמחשב מופעלים, ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet המחוברים למדפסת.
 4. אופציונלי: אם התקנת בעבר את התוכנה עבור חיבור USB וכעת ברצונך לעבור לחיבור רשת אלחוטי, פעל על פי ההוראות להסרה של התקנת USB לפני שתמשיך.
  1. לחץ על הסמל של Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על תיקיית המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הסמל של המדפסת שברשותך. תוכנת המדפסת תיפתח.
  2. לחץ על Printer Setup & Software Selection (הגדרת מדפסת ובחירת תוכנה).
  3. לחץ על Convert a USB connected printer to wireless (המר מדפסת שמחוברת באמצעות USB לאלחוט) או Connect a new printer (חבר מדפסת חדשה) (המשפט משתנה בהתאם לגירסת התוכנה המופעלת במחשב שלך).
  4. פעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך להתקנת המדפסת ברשת האלחוטית. לאחר שהמדפסת הוגדרה ברשת האלחוטית, אין צורך להמשיך בביצוע השלבים במסמך זה.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.
הערה:כלי זה אינו זמין עבור מערכות הפעלה Mac.
תמונה: סמל Print and Scan Doctor‏‎HP Print and Scan Doctor: אבחן ופתור במהירות שגיאות הדפסה וסריקה רבות, בעיות בחיבור רשת ובעיות מנהל התקן. זמין עבור Windows XP ואילך.
לחץ כאן כדי להשיג את HP Print and Scan Doctor: הורד את תוכנית השירות ‏ (‎6.3 MB) מידע נוסף>>

שלב שני: הורד והתקן את תוכנת המדפסת

חשוב: אם יוצגו הודעות של חומת האש במהלך ההתקנה, לחץ על בטל חסימה, קבל, המשך, כן, אפשר או אשר, אחרת ההתקנה תיכשל.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.
הערה:כשיטה חלופית להורדת התוכנה, תוכל להשתמש בתקליטור ההתקנה.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה תשתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של הגדרה באמצעות USB.
 1. בחר באפשרות כן, שלח את הגדרות האלחוט שלי למדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
 1. כשתתבקש לעשות כן, חבר זמנית כבל USB מהמוצר של HP שברשותך למחשב שלך כדי שמידע על הרשת שלך יועבר למדפסת.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
בצע את השלבים הבאים עבור מערכת ההפעלה Windows 8.
הערה:אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, ייתכן שהמידע במסמך זה לא יתאים. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה מ-Microsoft Store.
חשוב: ישנן שתי שיטות להגדרת המדפסת שברשותך ברשת אלחוטית. השיטה 'חיבור אלחוטי אוטומטי של HP' עשויה להופיע כאפשרות במהלך ההתקנה, בהתאם לסביבת הרשת שלך. אם השיטה 'חיבור אלחוטי אוטומטי של HP' לא מוצגת כאפשרות, קיימת שיטה חלופית להתקנה באמצעות USB. ‏HP ממליצה על השימוש ב'חיבור אלחוטי אוטומטי של HP'.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

הפריטים הבאים דרושים לך כדי להתקין את המדפסת ברשת האלחוטית:
אל תדאג אם אין לך את כל הפריטים עדיין!HP Print and Scan Doctor
HP Print and Scan Doctor הוא כלי אוטומטי המיועד לסייע לך לאסוף מידע רשת.
יכול לסייע לך לאסוף חלק מפריטים אלה.
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  •  שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID
   השם המוקצה לרשת אלחוטית.
  •  ביטוי סיסמת אבטחה (מפתח WEP או WPA‏)
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית
  • גישה לאינטרנט (מומלץ): ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏
   הערה:לא דרושה לך גישה לאינטרנט על מנת להתקין את המדפסת עם חיבור אלחוטי. עם זאת, דרושה לך גישה לאינטרנט כדי להשתמש ב-Web Services, לקבל עדכונים למדפסת ולהוריד מנהלי התקן מאתר האינטרנט של HP.
  • המדפסת בעלת יכולת חיבור אלחוטי: מקם אותה בקרבת המחשב במהלך ההתקנה
 2. ודא שהמדפסת, הנתב והמחשב מופעלים, ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet המחוברים למדפסת.
 4. אופציונלי: אם התקנת בעבר את התוכנה עבור חיבור USB וכעת ברצונך לעבור לחיבור רשת אלחוטי, פעל על פי ההוראות להסרה של התקנת USB לפני שתמשיך.
  1. לחץ לחיצה ימנית על 'הלחצן התחל () בפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
  2. בתיבה חיפוש, הקלד HP ולאחר מכן לחץ על סמל המדפסת. תוכנת המדפסת תיפתח.
  3. לחץ על Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן לחץ על Printer Setup & Software Selection (הגדרת מדפסת ובחירת תוכנה).
  4. לחץ על Convert a USB connected printer to wireless (המר מדפסת שמחוברת באמצעות USB לאלחוט) או Connect a new printer (חבר מדפסת חדשה) (המשפט משתנה בהתאם לגירסת התוכנה המופעלת במחשב שלך).
  5. לסיום התקנת התוכנה, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. לאחר שהמדפסת הוגדרה ברשת האלחוטית, אין צורך להמשיך בביצוע השלבים במסמך זה.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.
הערה:כלי זה אינו זמין עבור מערכות הפעלה Mac.
תמונה: סמל Print and Scan Doctor‏‎HP Print and Scan Doctor: אבחן ופתור במהירות שגיאות הדפסה וסריקה רבות, בעיות בחיבור רשת ובעיות מנהל התקן. זמין עבור Windows XP ואילך.
לחץ כאן כדי להשיג את HP Print and Scan Doctor: הורד את תוכנית השירות ‏ (‎6.3 MB) מידע נוסף>>

שלב שני: הורד והתקן את התוכנה

חשוב: אם יוצגו הודעות של חומת האש במהלך ההתקנה, לחץ על בטל חסימה, קבל, המשך, כן, אפשר או אשר, אחרת ההתקנה תיכשל.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה תשתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של הגדרה באמצעות USB.
 1. בחר באפשרות כן, שלח את הגדרות האלחוט שלי למדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
 1. כשתתבקש לעשות כן, חבר זמנית כבל USB מהמוצר של HP שברשותך למחשב שלך כדי שמידע על הרשת שלך יועבר למדפסת.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית עבור המדפסת.
בצע את השלבים הבאים עבור Mac OS X 10.5 Leopard או Mac OS X v10.6 Snow Leopard.
חשוב: קיימות שתי שיטות זמינות להתקנת מדפסת ברשת אלחוטית. השיטה חיבור אלחוטי אוטומטי של HP עשויה להופיע כאפשרות במהלך ההתקנה, בהתאם לסביבת הרשת שלך. אם שיטה זו לא מוצגת, ניתן להשתמש בשיטת התקנה חלופית באמצעות USB. ‏HP ממליצה להשתמש בשיטה החיבור האלחוטי האוטומטי של HP.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

כדי לקבל את שם הרשת שלך (SSID) והסיסמה (מפתח WEP או משפט סיסמה של WPA), פנה לאדם שהגדיר את הרשת שלך במקור, עיין בתיעוד שהגיע עם הנתב, או צור קשר עם היצרן. ‏HP אינה יכולה להגדיר או לשנות את כתובת ה-SSID של הרשת או את הסיסמה.
 1. לפני שאתה מתחיל, ודא שהפרטים הבאים נמצאים ברשותך:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID ‏שלה (מזהה ערכת השירות).
  • מפתח WEP או משפט סיסמה של WPA
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית.
  • גישה לאינטרנט. ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏.
  • מדפסת של HP עם יכולת חיבור אלחוטי. מקם אותו בקרבת המחשב במהלך ההתקנה.
  • כבל USB (משמש רק במהלך ההתקנה).
  • הרשאות מנהל או סיסמת מנהל
 2. ודא שהמוצר, נקודת הגישה והמחשב כולם פועלים, ושהמחשב מחובר לרשת האלחוטית.
 3. חבר את כבל USB‏ ליציאה שבגב מוצר HP‏ ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.
 4. סגור את כל היישומים הפועלים במחשב.
 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנית השירות של HP ב-Dock. החלון HP Utility ייפתח.
  הערה:תוכנית השירות של HP נמצאת גם בתיקייה Hewlett-Packard/יישומים.
 2. לחץ על יישומים, ולאחר מכן לחץ על סייען ההגדרה של HP.
 3. פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי לשנות את סוג החיבור שלך לרשת אלחוטית קיימת.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.

שלב שני: הורד והתקן את תוכנת המדפסת

 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה משתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של התקנה אלחוטית באמצעות USB.
 1. לחץ על המשך.
 2. לחץ על Agree (הסכם) או על Allow (אפשר) כדי לאפשר ל-HP Setup Assistant להעביר את ההגדרות האלחוטיות מה-Mac אל המדפסת.
 3. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית.
 1. סמן את התיבה כדי להגדיר את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי.
 2. להגדרת החיבור האלחוטי פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.
בצע את השלבים הבאים עבור OS X v10.7 Lion.
חשוב: קיימות שתי שיטות זמינות להתקנת מדפסת ברשת אלחוטית. השיטה חיבור אלחוטי אוטומטי של HP עשויה להופיע כאפשרות במהלך ההתקנה, בהתאם לסביבת הרשת שלך. אם שיטה זו לא מוצגת, ניתן להשתמש בשיטת התקנה חלופית באמצעות USB. ‏HP ממליצה להשתמש בשיטה החיבור האלחוטי האוטומטי של HP.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

כדי לקבל את שם הרשת שלך (SSID) והסיסמה (מפתח WEP או משפט סיסמה של WPA), פנה לאדם שהגדיר את הרשת שלך במקור, עיין בתיעוד שהגיע עם הנתב, או צור קשר עם היצרן. ‏HP אינה יכולה להגדיר או לשנות את כתובת ה-SSID של הרשת או את הסיסמה.
 1. לפני שאתה מתחיל, ודא שהפרטים הבאים נמצאים ברשותך:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID ‏שלה (מזהה ערכת השירות).
  • מפתח WEP או משפט סיסמה של WPA
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית.
  • גישה לאינטרנט. ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏.
  • מדפסת של HP עם יכולת חיבור אלחוטי. מקם אותו בקרבת המחשב במהלך ההתקנה.
  • כבל USB (משמש רק במהלך ההתקנה).
  • הרשאות מנהל או סיסמת מנהל
 2. ודא שהמוצר, נקודת הגישה והמחשב כולם פועלים, ושהמחשב מחובר לרשת האלחוטית.
 3. חבר את כבל USB‏ ליציאה שבגב מוצר HP‏ ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.
 4. סגור את כל היישומים הפועלים במחשב.
 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנית השירות של HP ב-Dock. החלון תוכנית שירות של HP ייפתח.
  הערה:תוכנית השירות של HP נמצאת גם בתיקייה Hewlett-Packard/יישומים.
 2. לחץ על יישומים, ולאחר מכן לחץ על סייען ההגדרה של HP.
 3. פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי לשנות את סוג החיבור שלך לרשת אלחוטית קיימת.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.

שלב שני: הורד והתקן את התוכנה

 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה משתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של התקנה אלחוטית באמצעות USB.
 1. לחץ על המשך.
 2. לחץ על Agree (הסכם) או על Allow (אפשר) כדי לאפשר ל-HP Setup Assistant להעביר את ההגדרות האלחוטיות מה-Mac אל המדפסת.
 3. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית.
 1. סמן את התיבה כדי להגדיר את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי.
 2. להגדרת החיבור האלחוטי פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.
בצע את השלבים הבאים עבור OS X v10.8 Mountain Lion ו-OS X v10.9 Mavericks.
חשוב: קיימות שתי שיטות זמינות להתקנת מדפסת ברשת אלחוטית. השיטה חיבור אלחוטי אוטומטי של HP עשויה להופיע כאפשרות במהלך ההתקנה, בהתאם לסביבת הרשת שלך. אם שיטה זו לא מוצגת, ניתן להשתמש בשיטת התקנה חלופית באמצעות USB. ‏HP ממליצה להשתמש בשיטה החיבור האלחוטי האוטומטי של HP.

שלב ראשון: התכונן להתקנה

כדי לקבל את שם הרשת שלך (SSID) והסיסמה (מפתח WEP או משפט סיסמה של WPA), פנה לאדם שהגדיר את הרשת שלך במקור, עיין בתיעוד שהגיע עם הנתב, או צור קשר עם היצרן. ‏HP אינה יכולה להגדיר או לשנות את כתובת ה-SSID של הרשת או את הסיסמה.
 1. לפני שאתה מתחיל, ודא שהפרטים הבאים נמצאים ברשותך:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID ‏שלה (מזהה ערכת השירות).
  • מפתח WEP או משפט סיסמה של WPA
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית.
  • גישה לאינטרנט. ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון באמצעות כבלים או DSL‏.
  • מדפסת של HP עם יכולת חיבור אלחוטי. מקם אותו בקרבת המחשב במהלך ההתקנה.
  • כבל USB (משמש רק במהלך ההתקנה).
  • הרשאות מנהל או סיסמת מנהל
 2. ודא שהמוצר, נקודת הגישה והמחשב כולם פועלים, ושהמחשב מחובר לרשת האלחוטית.
 3. חבר את כבל USB‏ ליציאה שבגב מוצר HP‏ ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.
 4. סגור את כל היישומים הפועלים במחשב.
 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל תוכנית השירות של HP ב-Dock. החלון HP Utility ייפתח.
  הערה:תוכנית השירות של HP נמצאת גם בתיקייה Hewlett-Packard/יישומים.
 2. לחץ על יישומים, ולאחר מכן לחץ על סייען ההגדרה של HP.
 3. פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי לשנות את סוג החיבור שלך לרשת אלחוטית קיימת.
הערה:אם המרת את חיבור המדפסת שלך מחיבור USB לחיבור אלחוטי, דלג לשלב חיבור המדפסת לרשת אלחוטית.

שלב שני: הורד והתקן את התוכנה

 1. הפעל את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב (אם כבר חיברת אותו). אם המדפסת מחוברת לרשת שלך, השאר אותה מחוברת.
 3. אם הדף ברוך הבא אל התמיכה של HP נפתח, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקלד את מספר הדגם של המדפסת.
  2. לחץ על ‏בצע.
   ייתכן שתצטרך גם לבחור את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימה של דגמי מדפסות דומים.
 4. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך ולחץ על הבא.
  רשימה של מנהלי התקן והורדות נוספות תוצג.
 5. גלול לאורך הדף ולאחר מכן לחץ על מנהל התקן - תוכנת התקנת מוצר.
 6. לחץ על הורד לצד המאפיינים המלאים או לצד התוכנה של הפתרון ולצד מנהל ההתקן שצוין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את ההתקן במחשב שלך.

שלב שלישי: חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך

תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מספקת שלבים לחיבור המדפסת לרשת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם למסך שמוצג.
הערה:אפשרות חיבור אלחוטי אוטומטי של HP מוצעת עד 60 דקות לאחר הגדרת המדפסת הראשונית. לאחר פרק זמן זה, ההתקנה משתנה כברירת מחדל לשיטה החלופית של התקנה אלחוטית באמצעות USB.
 1. לחץ על המשך.
 2. לחץ על Agree (הסכם) או על Allow (אפשר) כדי לאפשר ל-HP Setup Assistant להעביר את ההגדרות האלחוטיות מה-Mac אל המדפסת.
 3. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את התקנת התוכנה ואת הגדרת הרשת האלחוטית.
 1. סמן את התיבה כדי להגדיר את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי.
 2. להגדרת החיבור האלחוטי פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

קישורים באותו נושא

פורום הצרכנים של HP
ראה מה לקוחות אחרים מספרים ב פורומים של HP (באנגלית).

קישורי תמיכה קרובים

פורומים תמיכה של HP

מצא פתרונות ושתף פעולה עם אחרים בפורום התמיכה של HP
  HP ב-YouTube