Naar inhoud gaan

HP Pavilion dv7-2140ed Entertainment Notebook ondersteuning

Foutmeldingen op een zwart scherm oplossen die kunnen optreden tijdens het opstarten

 • AfdrukkenAfdrukken
Er zijn verschillende oorzaken waardoor een computer niet opstart naar het Windows-besturingssysteem. Indien uw computer niet opstart of boot, ziet of hoort u symptomen die een aanwijzing geven van het algemene probleemgebied. Probeer voordat u computerherstel uitvoert de suggesties voor probleemoplossing in Problemen oplossen wanneer een computer niet correct opstart of boot .

Opstartsymptoom: Mogelijk geeft de computer een foutmelding op een zwart scherm tijdens het opstarten

Gebruik dit document als de LED-lichtjes oplichten, u het geluid van een draaiende ventilator of vaste schijf hoort, maar er een tekstbericht op een zwart scherm wordt getoond nadat de aan/uit-knop van het notebook wordt ingedrukt.
De oorzaak van dit probleem is mogelijk een foute instructie die van het BIOS naar een hardwarecomponent wordt gestuurd (bijv. toetsenbordfout) of een incompatibele apparaatdriver. Dergelijke problemen kunnen over het algemeen worden opgelost door de foutmelding te verwijderen en vervolgens geüpdatete firmware voor een kritieke component te installeren.

DOE DIT EERST - Voer een harde reset uit

Als een pc plotseling niet meer goed opstart, dan moet u allereerst een harde reset uitvoeren.
 1. Ontkoppel alle randapparatuur en verwijder alle USB-apparaten en mediakaarten. U wilt de computer testen en niet de accessoires!
 2. Verwijder de netadapter en de batterij en houd vervolgens de aan/uit-knop ten minste 15 seconden ingedrukt.
 3. Sluit de netadapter weer aan (maar niet de batterij), druk op de aan/uit-knop, kijk of de LEDjes bij de Caps Lock- en Num Lock-knoppen branden en luister of u geluiden hoort van de ventilators of andere bewegende onderdelen die draaien.
Acties die u dient te ondernemen nadat u een harde reset heeft uitgevoerd


Zoek op het internet naar de specifieke foutmelding
Als de foutmelding die wordt weergegeven niet hierboven genoemd wordt, zoek dan op de volgende websites naar een specifieke oplossing:
Als er geen foutmelding wordt weergegeven, zie Probleemoplossing bootproces stopt en toont een zwart scherm .
Alternatief kunt u doorgaan met de handelingen in de secties voor de algemene probleemoplossing voor een zwart scherm hieronder .
De Extensible Firmware Interface (EFI) is verkrijgbaar op bepaalde HP notebook-pc's die sinds eind 2008 zijn gefabriceerd.
U gaat naar het opstartmenu en de probleemoplossingopties op een EFI-gebaseerde computer benaderen door op de aan/uit-knop te drukken en direct op de ESC-knop te drukken. Als de computer niet een EFI opstartmenu toont, dan ondersteunt de computer EFI misschien niet.
In de de EFI-omgeving kunt u een van de volgende opties selecteren:
De Extensible Firmware Interface (EFI) was nog niet beschikbaar voor computers die in 2008 en eerder zijn gefabriceerd.
Wanneer u uw computer probeert op te starten, lijkt deze niet meer te reageren met een leeg, zwart scherm, voordat een blauw scherm of het Windows-logo verschijnt. In het geval dat er geen specifiek foutbericht wordt weergegeven zijn er verschillende zaken die u kunt doen voor het verhelpen van een zwart scherm.
Volg de onderstaande stappen om alle niet-systeemschijven te verwijderen en de computer opnieuw op te starten:
 1. Ontkoppel eventuele eSata, USB- of 1394 (Firewire)-apparaten die zijn aangesloten op de computer.
 2. Verwijder alle cd's/dvd's of geheugenkaarten uit de stations indien aanwezig.
 3. Houd de aan/uit-knop gedurende 30 seconden ingedrukt om de pc uit te schakelen. Druk daarna opnieuw op de aan/uit-knop en laat deze los om de computer aan te zetten.
OPMERKING:Tijdens het opstarten controleert de computer op een vooraf bepaalde volgorde verscheidene apparaten om een besturingssysteem te vinden. U kunt de volgorde die de computer gebruikt wijzigen in het systeem-BIOS. Raadpleeg HP notebook pc's - Configureren van de opstartvolgorde in het systeem-BIOS voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde.
Na het verwijderen van een niet-systeemschijf:
 • Wanneer de computer normaal opstart in het Windows bureaublad hoeft u geen verdere actie te ondernemen.
 • Wanneer de computer nog steeds stopt bij het zwarte scherm dient u door te gaan door de BIOS standaardinstellingen te herstellen.
Open het BIOS set-upscherm als volgt om de BIOS standaardinstelling te herstellen:
 1. Schakel de computer uit en wacht vijf seconden.
 2. Druk op de Aan/Uit-knop om de computer te starten en druk vervolgens herhaaldelijk op de F10-toets om het BIOS set-upmenu te openen.
  OPMERKING:Op sommige computers die tussen 2002 en 2006 zijn gefabriceerd, moet de F1-toets worden ingedrukt om in de BIOS set-up te komen.
 3. Druk in het set-upscherm van het BIOS op de F9-toets om de Standaardinstellingen van het BIOS te laden.
 4. Druk op F10 voor Opslaan en afsluiten.
 5. Selecteer Ja met behulp van de pijltoetsen en druk vervolgens op Enter wanneer de vraag Wijzigingen opslaan bij afsluiten? verschijnt.
 6. Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
Als de computer in het zwarte scherm stopt met reageren, ga dan door met de probleemoplossing in de volgende sectie.
Voer de onderstaande stappen uit om een zelftest van het geheugen uit te voeren:
 1. Sluit de netadapter aan op de computer.
 2. Schakel de computer uit en wacht vijf seconden.
 3. Druk op de Aan/Uit-knop om de computer te starten en druk vervolgens herhaaldelijk op de F10-toets om het BIOS set-upmenu te openen.
 4. Gebruik de Rechterpijl- en Linkerpijl-toets om door de menu-items te navigeren en naar de optie Diagnose te gaan.
 5. Gebruik de toetsen Pijl omlaag en Pijl omhoog om de Geheugentest te selecteren.
 6. Druk op Enter en vervolgens op Ja om een geheugentest uit te voeren.
 7. Nadat de test is voltooid, drukt u op F10 voor Opslaan en afsluiten en druk vervolgens op Enter wanneer Wijzigingen opslaan bij afsluiten? verschijnt.
Veel computerproblemen hangen samen met een slechtere prestatie van de vaste schijf. De HP zelftest voor de vaste schijf herstel dergelijke problemen op de vaste schijf, maar rapporteert de fouten niet. Nadat de test werd uitgevoerd, dient u de computer opnieuw op te starten om te controleren of de test uw probleem heeft hersteld.
Gebruik de onderstaande stappen om de vaste schijf in een computer te testen met behulp van de HP zelftest voor de vaste schijf.
 1. Sluit de netadapter aan op de computer.
 2. Schakel de computer uit en wacht vijf seconden.
 3. Druk op de Aan/Uit-knop om de computer te starten en druk vervolgens herhaaldelijk op de F10-toets om het BIOS set-upmenu te openen.
 4. Gebruik de Rechterpijl- en Linkerpijl-toets om door de menu-items te navigeren en naar de optie Zelftest van de primaire vaste schijf te gaan. Afhankelijk van uw BIOS bevindt deze optie zich mogelijk onder Diagnostisch hulpprogramma of Hulpprogramma's.
 5. Selecteer primaire zelftest voor de vaste schijf en druk vervolgens op de Enter-toets om de test te starten.
  OPMERKING:De precieze bewoording voor uw specifieke BIOS kan enigszins verschillen.
De zelftest voor de vaste schijf voert een Snelle test uit, gevolgd door een Uitgebreide test. Tijdens iedere test verschijnt in het venster een statusbalk en een geschatte tijd voor voltooien. Raadpleeg HP notebook pc's - Een vaste schijf testen met de ingebouwde zelftest voor meer informatie.
 • Als een test mislukt, neem dan contact op met HP service en ondersteuning voor instructies over het bestellen van een vervangende vaste schijf.
 • Als alle tests slagen, is de vaste schijf niet beschadigd.
 • Als er geen fysiek probleem is met de vaste schijf of het geheugen, probeer dan het Windows-besturingssysteem opnieuw te installeren .
Wisselende toegang tot de test van de vaste schijf op recentere notebooks
Als u over een computer beschikt met een EFI-optie voor vooraf opstarten (eind 2008 en later), dient u de computer op te starten en druk op de toets Esc om het EFI-opstartmenu te openen. Druk vervolgens op F2 om het menu Systeemdiagnose te selecteren druk op F4 om een test van de vaste schijf uit te voeren.
Mogelijk heeft u een beschadigd besturingssysteem wanneer deze toestand niet werd opgelost met de bovenstaande acties. Bijgevolg moet u het Windows besturingssysteem opnieuw installeren op de notebook. Zie HP notebook pc's - Het besturingssysteem herstellen of opnieuw installeren voor meer informatie.
Neem contact op met HP voor ondersteuning wanneer het probleem niet werd opgelost met de bovenstaande stappen.
Nadat u de probleemoplossing heeft voltooid en uw computer normaal Windows heeft opgestart, moet u:
 • HP Assistant activeren om HP software en drivers te updaten.
 • Windows Update activeren om het besturingssysteem software te updaten.
 • Activeer een antivirusprogramma om op virussen te zoeken.
Voor gedetailleerdere informatie over dit onderwerp, zie HP notebook-pc's - Uw computer updaten nadat u een probleem hebt opgelost (Engelstalig).