Naar inhoud gaan

Knipperende lampjes

 • AfdrukkenAfdrukken

Knipperende lampjes

In de volgende gedeelten worden de meest voorkomende combinaties van knipperende lampjes op het bedieningspaneel van het product omschreven, gevolgd door oplossingen voor elke combinatie. Zoek het patroon van de knipperende lampjes dat u ziet en volg daarna de stappen om het probleem op te lossen.
OPMERKING:Mogelijk verschijnt ook een E in het scherm Aantal exemplaren. Dit is een extra aanduiding dat er een probleem is met het product en dat het probleem moet worden opgelost. De aanwezigheid van een E heeft geen invloed op de betekenis van de knipperende lampjes en kan worden genegeerd wat de probleemoplossing betreft.
Figuur 1: HP Deskjet F4580 en F4583 bedieningspaneel met aangegeven lampjes
Afbeelding HP Deskjet F4580 en F4583 bedieningspaneel met aangegeven lampjes
1 - Aan/uit-lampje
2 - Waarschuwingslampje
3 - Indicatielampje Draadloze verbinding
4 - Het scherm Aantal exemplaren (waar een E of ! kan verschijnen)
5 - Indicatorlampjes inktniveau
OPMERKING:Voor sommige patronen van knipperende lampjes zijn er mogelijk meerdere oplossingen. Zoek het patroon dat overeenkomt met uw patroon van knipperende lampjes en probeer vervolgens iedere oplossing in de opgegeven volgorde uit om het probleem te verhelpen.
In deze normale situatie wordt het volgende knipperpatroon op het bedieningspaneel van het product weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Uit
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Uit
 • Scherm Aantal exemplaren: Uit
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Uit
Figuur 2: Alle lampjes zijn uit
Afbeelding van het bedieningspaneel met alle lampjes uit
  Het product is niet ingeschakeld.

Oplossing één: Schakel de All-in-One in

Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Figuur 3: Op de aan/uit-knop drukken
Afbeelding van het drukken op de aan/uit-knop
Als het product niet inschakelt, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Controleren of de All-in-One is ingeschakeld

Voer de volgende stappen uit om te controleren of het netsnoer is aangesloten op de achterzijde van het product en op een stopcontact.
 1. Controleer de achterzijde van het product om er zeker van te zijn dat het snoer van de netvoeding goed is aangesloten.
 2. Controleer de voeding om ervoor te zorgen dat het netsnoer goed is vastgekoppeld.
 3. Controleer het stopcontact om ervoor te zorgen dat het netsnoer goed is aangesloten.
  Figuur 4: Controleer de elektrische verbindingen
  Afbeelding van de stroomvoorziening van het product
  1 - Aansluiting voor netsnoer
  2 - Netsnoer en adapter
  3 - Stopcontact
 4. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 5. Als het product niet inschakelt, neem dan dezelfde stappen en probeer het met een ander stopcontact.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Druk minder snel op de aan/uit-knop

Soms reageert het product niet als u de aan/uit-knop () te kort ingedrukt houdt.
Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
OPMERKING:Het kan enkele ogenblikken duren voordat het product inschakelt. Als u in deze tijd nogmaals op de knop aan/uit-knop () drukt, schakelt u het product misschien weer uit.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De voedingsmodule resetten en dan de voeding testen

Volg deze stappen om de voedingsmodule te resetten en dan de stroomvoorziening van het product te testen.
Stap één: De voedingsmodule resetten
De voedingsmodule heeft een ingebouwd veiligheidsmechanisme dat het product beschermt tegen stroompieken. Als er recentelijk bij u een stroompiek heeft plaatsgevonden, dan moet de voedingsmodule mogelijk gereset worden. Volg deze stappen om de voedingsmodule te resetten.
 1. Koppel de voeding aan de achterzijde van het product los.
  Figuur 5: Het netsnoer loskoppelen
  Afbeelding van het loskoppelen van het netsnoer aan de achterzijde van het product
 2. Koppel het netsnoer los van het stopcontact, de stekkerdoos of de piekbeveiliger.
 3. Als de voedingsmodule een netsnoer heeft dat kan worden losgekoppeld, koppel het netsnoer dan los van de voedingsmodule en sluit het netsnoer weer op de voedingsmodule aan.
 4. Wacht 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op de voedingsmodule.
 6. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact. Gebruik geen stekkerdoos of piekbeveiliger.
 7. Controleer of er op de voedingsmodule een led-lampje brandt.
  • Als de voedingsmodule geen led-lampje heeft, gaat u verder met de volgende stap.
  • Als de voedingsmodule wel een led-lampje heeft, controleert u of het led-lampje gaat branden.
   • Als het led-lampje niet gaat branden, neemt u contact op met HP om de voedingsmodule te vervangen. Om een compatibele voedingsmodule te kopen, klikt u eerst met de rechtermuisknop op de volgende koppeling Hoe kunt u HP kopen en klikt u op Openen in nieuw venster.
   • Als het led-lampje gaat branden, gaat u verder met de volgende stap.
Stap twee: De stroomvoorziening testen op de All-in-One
Volg deze stappen om de stroomvoorziening van de All-in-One te testen.
 1. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het product.
 2. Druk heel kort op de aan/uit-knop () om een in- en uitschakelcyclus te starten. Houd de knop niet ingedrukt.
  Figuur 6: Druk kort op de aan/uit-knop
  Afbeelding van het kort indrukken en snel weer loslaten van de aan/uit-knop
  Als u de aan/uit-knop te lang ingedrukt houdt, schakelt het product mogelijk in en vervolgens uit zonder opnieuw te starten. Als dit gebeurt, drukt u nogmaals kort op de aan/uit-knop ().
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: De stroomvoorziening testen met een compatibel netsnoer van een andere All-in-One

Als u nog een netsnoer hebt dat compatibel is met het product, gebruikt u het andere snoer om de stroomvoorziening te testen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
  Figuur 7: Het netsnoer loskoppelen
  Afbeelding van het loskoppelen van het netsnoer aan de achterzijde van het product
 3. Haal de stekker uit het stopcontact.
 4. Sluit het andere netsnoer aan op de achterzijde van het product.
 5. Sluit het alternatieve netsnoer aan op het stopcontact.
 6. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 • Als het product wordt ingeschakeld met het andere netsnoer, wordt het probleem veroorzaakt door het originele netsnoer. Neem contact op met HP om het netsnoer te vervangen. Klik met de rechtermuisknop op de koppeling Hoe kunt u HP kopen om een compatibel netsnoer te kopen.
 • Als het product niet wordt ingeschakeld met de andere kabel, gaat u verder naar de volgende oplossing.

Oplossing zes: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
In deze normale situatie wordt het volgende knipperpatroon op het bedieningspaneel van het product weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Uit
 • Scherm Aantal exemplaren: Uit
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 8: Het aan/uit-lampje knippert langzaam
Afbeelding van het bedieningspaneel met het aan/uit-lampje dat langzaam knippert
  Het product is aan het opstarten.

Oplossing één: Wachten totdat de All-in-One is opgestart

Wacht totdat het product is opgestart.
 • Als het product normaal opstart, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het product langer dan 60 seconden geen reactie geeft, gaat u door naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De All-in-One uit- en weer inschakelen

Volg deze stappen om het apparaat uit en weer in te schakelen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 20 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 4. Controleer het aan/uit-lampje () op het bedieningspaneel om zeker te zijn dat het niet meer langer knippert.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 9: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
In deze normale situatie wordt het volgende knipperpatroon op het bedieningspaneel van het product weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 10: Het aan/uit-lampje knippert
Afbeelding van het bedieningspaneel met knipperend aan/uit-lampje
  Het product is bezig met kopiëren, afdrukken, scannen of het uitvoeren van een onderhoudstaak zoals uitlijning.

Oplossing één: Wachten totdat de All-in-One de taak heeft voltooid

Wacht totdat het product klaar is met kopiëren, afdrukken, scannen of het uitvoeren van de onderhoudstaak.
 • Als het product de taak zonder problemen voltooit, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het product langer dan 60 seconden geen reactie geeft, gaat u door naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De taak annuleren en opnieuw proberen

Volg deze stappen om de taak te annuleren en dan opnieuw te proberen.
 1. Druk op de knop Annuleren () op het bedieningspaneel.
 2. Als u de taak niet kunt annuleren, houdt u de aan/uit-knop () gedurende drie seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.
  • Als het product lukt om uit te schakelen, druk dan op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen en druk dan nogmaals op de relevante knop(pen) op het product om de gewenste taak uit te voeren.
  • Ga verder met de volgende oplossing als het product niet wordt uitgeschakeld.

Oplossing drie: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 11: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
In deze normale situatie wordt het volgende knipperpatroon op het bedieningspaneel van het product weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert snel gedurende 3 seconden en blijft vervolgens branden
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 12: Het aan/uit-lampje knippert snel gedurende 3 seconden en blijft vervolgens branden
Afbeelding van het bedieningspaneel met het aan/uit-lampje dat gedurende 3 seconden snel knippert en vervolgens blijft branden
  Een knop op het bedieningspaneel werd ingedrukt terwijl het product aan het kopiëren, scannen of afdrukken was, of terwijl het een onderhoudstaak, zoals uitlijnen, aan het uitvoeren was.

Oplossing één: Wachten totdat de All-in-One de taak heeft voltooid

Wacht totdat het product klaar is met kopiëren, afdrukken, scannen of het uitvoeren van de onderhoudstaak.
 • Als het product de taak zonder problemen voltooit, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het product langer dan 60 seconden geen reactie geeft, gaat u door naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De taak annuleren en opnieuw proberen

Volg deze stappen om de taak te annuleren en dan opnieuw te proberen.
 1. Druk op de knop Annuleren () op het bedieningspaneel.
 2. Als u de taak niet kunt annuleren, houdt u de aan/uit-knop () gedurende drie seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.
  • Als het product lukt om uit te schakelen, druk dan op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen en druk dan nogmaals op de relevante knop(pen) op het product om de gewenste taak uit te voeren.
  • Ga verder met de volgende oplossing als het product niet wordt uitgeschakeld.

Oplossing drie: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 13: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert snel gedurende 10 seconden en blijft vervolgens branden
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel gedurende 10 seconden en blijft vervolgens branden
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 14: Het aan/uit-lampje en het Waarschuwingslampje knipperen snel gedurende 10 seconden en blijven vervolgens branden
Afbeelding van het aan/uit-lampje en het Waarschuwingslampje die gedurende 10 seconden snel knipperen en vervolgens blijven branden
  Het product probeert een taak te verwerken en er is een communicatieprobleem met de computer.

Oplossing één: Controleer of uw computer ingeschakeld is

Volg deze stappen om te zorgen dat uw computer is ingeschakeld.
 1. Als de computer uitgeschakeld is, druk dan op de aan/uit-knop op de computer om hem in te schakelen.
 2. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De verbinding tussen de All-in-One en de computer controleren

Volg deze stappen om te zorgen dat de USB-kabel goed is aangesloten op het product en de computer.
Stap één: De USB-kabel losmaken en opnieuw aansluiten
 1. Koppel de USB-kabel los van de achterkant van het product.
  OPMERKING:Ontkoppel niet het netsnoer tijdens deze stap.
  Figuur 15: De USB-kabel loskoppelen van de achterzijde van het product
  Afbeelding van het loskoppelen van de USB-kabel van de achterzijde van het product
 2. Koppel de USB-kabel los van de achterzijde van de computer.
 3. Wacht vijf seconden.
 4. Sluit de USB-kabel weer op de achterzijde van de computer aan.
 5. Sluit de USB-kabel weer op de achterzijde van het product aan.
  Figuur 16: De USB-kabel aansluiten
  Afbeelding van het aansluiten van de USB-kabel op de achterzijde van het product
  OPMERKING:Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten. Het USB-pictogram op de kabel () wijst over het algemeen naar boven als de kabel goed is aangesloten.
Stap twee: De verbinding testen
Druk op de relevante knop(pen) op het product om de gewenste taak opnieuw uit te voeren.
 • Als het product de taak zonder problemen voltooit, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Ga verder met de volgende stap als de lampjes op het bedieningspaneel nog steeds knipperen.
Stap drie: De USB-kabel vervangen
 1. Sluit een andere USB-kabel aan op het product.
 2. Sluit de andere USB-kabel aan op de computer.
  OPMERKING:HP ondersteunt USB-kabels met een lengte van maximaal 3 meter.
 3. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: De HP software installeren

U dient de HP productsoftware te downloaden en te installeren zodat uw computer het product kan detecteren.
Stap één: De HP software installeren
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 17: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: E
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 18: Het Waarschuwingslampje knippert en een E verschijnt
Afbeelding van het bedieningspaneel met het Waarschuwingslampje dat knippert en een E die verschijnt

Oplossing één: De papierlade openen

Voer deze stappen uit om de papierlade te openen.
 1. Trek aan de bovenzijde van de gesloten lade om hem te openen en laat de lade dan voorzichtig zakken totdat deze horizontaal is en stopt.
 2. Trek het verlengstuk van de lade uit en klap de papierstop aan het uiteinde open.
  Figuur 19: Laat de papierlade zakken, schuif het verlengstuk uit en klap de papierstop open
  Afbeelding: laat de papierlade zakken, schuif het verlengstuk uit en klap de papierstop open
  OPMERKING:Als u Legal-papier wilt gebruiken, doet u er goed aan eerst het verlengstuk in te schuiven voordat u het papier laadt om een papierstoring te voorkomen.
 3. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De taak annuleren en opnieuw proberen

Volg deze stappen om de taak te annuleren en dan opnieuw te proberen.
 1. Druk op de knop Annuleren () op het bedieningspaneel.
 2. Als u de taak niet kunt annuleren, houdt u de aan/uit-knop () gedurende drie seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.
  • Als het product lukt om uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen en drukt u nogmaals op de relevante knop(pen) op het product om de gewenste taak uit te voeren.
  • Ga verder met de volgende oplossing als het product niet wordt uitgeschakeld.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 20: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: ! knippert snel
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 21: Het Waarschuwingslampje knippert en een ! verschijnt
Afbeelding van het bedieningspaneel met het Waarschuwingslampje dat knippert en een ! dat verschijnt
  De toegangsklep tot de cartridges staat open of er is een probleem opgetreden met het papier, de wagen met cartridges of de papierdoorvoerrollers.

Oplossing één: De cartridgeklep sluiten

 1. Zorg ervoor dat de cartridgeklep volledig is gesloten.
  Figuur 22: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 2. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: Papier plaatsen

Voer de onderstaande stappen uit om Letter- of A4-papier in het product te plaatsen.
 1. Laat de papierlade zakken, schuif het verlengstuk van de lade uit naar u toe en klap de papierstop aan het uiteinde omhoog om het papier op te vangen als het uit het product komt.
  OPMERKING:Als u Legal-papier wilt gebruiken, doet u er goed aan eerst het verlengstuk in te schuiven voordat u het papier laadt om een papierstoring te voorkomen.
 2. De papierbreedtegeleider helemaal naar buiten schuiven
  Figuur 23: De papierbreedtegeleider helemaal naar buiten schuiven
  Afbeelding van het helemaal naar buiten schuiven van de papierbreedtegeleider
 3. Tik met de stapel papier op een vlakke ondergrond om de randen van het papier gelijk te krijgen.
 4. Zorg ervoor dat al het papier in de stapel van hetzelfde formaat en dezelfde soort is. Zorg er ook voor dat het papier niet stoffig is, niet is gescheurd of gekreukt en geen gevouwen hoeken heeft.
 5. Schuif het papier zo ver mogelijk in de papierlade met de afdrukzijde omlaag. Druk het papier niet te ver of te hard aan, om opbollen of buigen van het papier te voorkomen. Als u papier met een briefhoofd gebruikt, plaatst u het papier met de bovenkant eerst in de lade.
  Gebruik niet te veel papier. Let erop dat de stapel papier niet boven de bovenzijde van de papierbreedtegeleider uitkomt.
  OPMERKING:Als u het papier te ver het product in forceert, kan dat er in resulteren dat meerdere vellen papier tegelijk in het afdrukmechanisme worden ingevoerd of dat het papier vastloopt.
  Figuur 24: Papier in het product plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van papier in het product
 6. Schuif de papierbreedtegeleider naar binnen tot deze tegen de rand van het papier aankomt.
  Figuur 25: De papierbreedtegeleider tegen de rand van het papier schuiven
  Afbeelding van het schuiven van de papierbreedtegeleider tegen de rand van het papier
 7. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: De papierinstellingen aanpassen aan de afdruktaak

Gebruik een van de volgende methoden om de instelling voor het papierformaat in de printdriver aan te passen aan de afdruktaak. Maak alleen een aangepast papierformaat als het juiste papierformaat niet beschikbaar is.
 1. Klik in het programma dat u op uw computer gebruikt op Bestand en vervolgens op Afdrukken. Het venster Afdrukken wordt geopend.
 2. In de vervolgkeuzelijst Naam: selecteert u het juiste product (als dit niet nog is geselecteerd).
 3. Klik op Eigenschappen of Voorkeuren rechtsboven in het venster Afdrukken. Het venster Eigenschappen of Afdrukvoorkeuren verschijnt nu.
  OPMERKING:De naam van de knop of het venster is afhankelijk van de software die u gebruikt.
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 5. In de vervolgkeuzelijst Formaat: klikt u op Meer om naar de opties voor papierformaat te gaan. Het venster Formaat is: wordt geopend.
 6. In het venster Formaat is: bladert u naar de juiste categorie voor het papierformaat en selecteert u het papierformaat dat overeenkomt met het papier in het product.
 7. Klik op OK om de instellingen te accepteren.
 8. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 1. Klik in het programma dat u op uw computer gebruikt op Bestand en vervolgens op Afdrukken. Het venster Afdrukken wordt geopend.
 2. In de vervolgkeuzelijst Naam: selecteert u het juiste product (als dit niet nog is geselecteerd).
 3. Klik op Eigenschappen of Voorkeuren rechtsboven in het venster Afdrukken. Het venster Eigenschappen of Afdrukvoorkeuren verschijnt nu.
  OPMERKING:De naam van de knop of het venster is afhankelijk van de software die u gebruikt.
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 5. In de vervolgkeuzelijst Formaat: klikt u op Aangepast. Het venster Door gebruiker gedefinieerde afmeting wordt weergegeven.
 6. Typ een naam voor het aangepaste papierformaat in het vak Naam. Als u bijvoorbeeld afdrukt op enveloppen van 101,6 x 203,2 mm (4 x 8 inch), typt u 4x8 enveloppen.
  OPMERKING:U moet een naam voor het aangepaste formaat typen in het vak Naam. Als u dit niet doet, is de knop Opslaan niet beschikbaar als u de instelling probeert op te slaan.
 7. In het gedeelte Papierformaat typt u de afmetingen in de vakken Breedte en Lengte. Als u bijvoorbeeld afdrukt op enveloppen van 101,6 x 203,2 mm (4 x 8 inch), typt u 4 in het vak Breedte en 8 het vak Lengte.
 8. In het gedeelte Eenheden selecteert u de juiste maateenheid en klikt u op Opslaan.
  OPMERKING:Als Opslaan niet beschikbaar is, controleer dan of u een naam voor de instelling in het vak Naam hebt getypt.
 9. Klik op OK om de instellingen te accepteren. Het venster Aangepast papierformaat wordt gesloten.
 10. In de vervolgkeuzelijst Formaat: op het tabblad Eigenschappen klikt u op Meer.
 11. Het venster Formaat is: wordt geopend.
 12. In het venster Formaat is: gaat u naar Aangepast en selecteert u het aangepaste papierformaat dat u hebt gemaakt.
 13. Klik op OK om de instellingen te accepteren.
 14. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: Vastgelopen papier verwijderen

Voer deze stappen uit om vastgelopen papier uit het product te verwijderen.
De volgende aanbevelingen kunnen helpen steeds terugkomende papierstoringen in uw HP product te voorkomen.
 • Tik de stapel papier met de onderste rand op een vlak oppervlak zodat de stapel aan alle kanten gelijk is voordat u het papier in de lade plaatst.
 • Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders op de lade in de juiste positie staan en duw de stapel papier naar voren in de lade totdat de stapel niet verder kan.
  OPMERKING:Forceer het papier niet te ver naar voren in de lade.
 • Plaats niet teveel papier in de lade.
 • Voeg alleen papier toe aan de lade wanneer het product niet bezig is met afdrukken.
 • Zorg ervoor dat het HP product de papiersoort ondersteunt. Raadpleeg de documentatie die bij het HP product werd geleverd voor meer informatie.
 • Druk niet af op papier waar paperclips of nietjes aan zitten.
 • Gebruik geen gevouwen, gescheurd, stoffig, vochtig, gekreukt of opgekruld papier of papier dat niet plat blijft liggen.
 • Plaats slechts één papiersoort tegelijkertijd. Gebruik papier van verschillende soorten, verschillend gewicht of verschillende formaten door elkaar.
 • Gebruik geen papier dat te dun, te dik of te glanzend is voor het product.
De volgende situaties kunnen papierstoringen veroorzaken:
 • Het papier is niet goed in de papierlade geplaatst.
 • Beschadigde of vieze papierrollen.
 • Er is gescheurd, gekreukt of vochtig papier in de papierlade geplaatst.
 • De achterklep is mogelijk niet goed gesloten of vergrendeld.
 • Papier werd tijdens het printen toegevoegd aan de stapel papier in de lade.
 • De papierlade bevat meerdere soorten papier.
 • Er zit papier vast in het HP product waar u het niet kunt zien.
 • De papierbaan wordt door iets geblokkeerd.
 • Gescheurde stukjes papier van een eerdere papierstoring zitten vast in het product.
 • De lade is te vol.
 • Bij het afdrukken op een envelop, zijn de randen van de envelop omgevouwen.
Stap één: Al het losse papier verwijderen
Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
OPMERKING:Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Als u probeert de papierstoring via de voorzijde van het product te verhelpen, kunt u het afdrukmechanisme beschadigen.
Al het losse papier verwijderenNiet aan vastgelopen vellen papier trekken
Afbeelding van losse vellen papier in de papierladeAfbeelding met waarschuwing voor het trekken aan vastgelopen papier
Stap twee: Vastgelopen papier verwijderen via de achterzijde van de All-in-One
OPMERKING:Probeer vastgelopen papier altijd te verwijderen via de achterzijde van het product of de papierlade. Wanneer u papier uit de voorklep trekt, kunt u het mechanisme van het apparaat beschadigen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Koppel de USB-kabel los van de achterkant van het product.
 3. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
  Figuur 26: Het netsnoer loskoppelen
  Afbeelding van het loskoppelen van het netsnoer aan de achterzijde van het product
 4. Verwijder de achterklep. Duw op de tab aan de linkerzijde van de achterklep en trek de achterklep weg van het product om de klep te verwijderen.
  Figuur 27: De achterklep verwijderen
  Afbeelding: De achterklep verwijderen
 5. Trek vastgelopen papier of gescheurde stukjes papier voorzichtig weg uit de rollen in het apparaat. Gebruik beide handen om hele pagina's papier uit het product te trekken zonder deze te scheuren.
  Figuur 28: Het vastgelopen papier voorzichtig verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van vastgelopen papier
  OPMERKING:Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er papierresten op de rollen of wieltjes in het product zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan dat meer papierstoringen veroorzaken.
  Figuur 29: Afgescheurde papierresten verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van papierresten
 6. Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze op vastklikt.
  Figuur 30: De achterklep terugplaatsen
  Afbeelding: De achterklep terugplaatsen
Stap drie: Vastgelopen papier verwijderen via de voorkant van de All-in-One
Als u het vastgelopen papier niet kunt verwijderen via de achterkant van het apparaat, volgt u deze stappen om het te verwijderen via de voorkant.
 1. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 31: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 2. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig via de voorkant van het apparaat.
  OPMERKING:Verwijder papier zo voorzichtig mogelijk via de voorkant van het apparaat. Als er stukjes gescheurd papier in het apparaat achterblijven, is de kans groot dat er later weer papier vastloopt en daardoor kan het afdrukmechanisme beschadigen.
 3. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 32: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 4. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het product.
 5. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap vier: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 33: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: Controleren op obstakels voor de wagen

Voer deze stappen uit om te controleren of de wagen vrij kan bewegen.
Stap één: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 34: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product zonder het product uit te zetten.
  OPMERKING:U moet het netsnoer loskoppelen zodat u onderdelen met de hand kunt bewegen zonder dat u het risico loopt op een elektrische schok.
 4. Haal de stekker uit het stopcontact.
 5. Kijk in het apparaat om te zien waar de wagen vastzit en controleer of er stukjes papier of andere obstructies zijn die de wagen hinderen.
  OPMERKING:U hebt mogelijk een zaklamp nodig om bepaalde delen beter te kunnen zien.
 6. Reik in het apparaat via de cartridgeklep en verplaats de wagen met de hand.
  • Als de wagen vastzit aan de rechterkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen vastzit aan de linkerkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
  • Als de wagen vastzit in het midden van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
 7. Verwijder stukjes papier of eventuele andere obstructies.
 8. Controleer of de wagen vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 9. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 35: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het product.
 11. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 12. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 13. Controleer op het bedieningspaneel of de lampjes niet meer knipperen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 36: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing zes: De papierinvoerrollen reinigen

Er kunnen zich stof, papiervezels en ander vuil ophopen op de papierinvoerrollen, wat papierstoringen en problemen met de papierinvoer tot gevolg kan hebben. Voer deze stappen uit om de papierinvoerrollen te reinigen.
Stap één: De papierinvoerrollen reinigen
 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Een schone, pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt en geen vezels achterlaat
  • Gedestilleerd water, gefilterd water of flessenwater (kraanwater kan het apparaat beschadigen)
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 3. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
 4. Verwijder de achterklep. Duw op de tab aan de linkerzijde van de achterklep en trek de achterklep weg van het product om de klep te verwijderen.
  Figuur 37: De achterklep verwijderen
  Afbeelding: De achterklep verwijderen
 5. Maak een schone pluisvrije doek licht vochtig met flessenwater of gedestilleerd water en wring de overtollige vloeistof uit de doek.
 6. Druk de doek tegen de invoerrollen en draai ze met uw vingers omhoog. Zet enige druk om een eventuele ophoping van stof of vuil te verwijderen.
  Figuur 38: De papierinvoerrollen reinigen
  Afbeelding van de papierinvoerrollen
 7. Laat de rollen 10 tot 15 minuten drogen.
 8. Controleer of de invoerrollers op de achterklep schoon zijn, of er geen papierresten op zitten en of ze vrij kunnen ronddraaien.
  Figuur 39: De rollen op de achterklep
  Afbeelding van de rollen op de achterklep
 9. Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze op vastklikt.
  Figuur 40: De achterklep terugplaatsen
  Afbeelding: De achterklep terugplaatsen
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het product.
 11. Als het apparaat niet automatisch inschakelt, drukt u op de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 41: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing zeven: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 42: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing acht: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel
 • Indicatorlampjes inktniveau: Een ! knippert snel (het ! kan boven het indicatorlampje kleureninktniveau of het indicatorlampje zwarte inktniveau zitten, of boven beide)
 • Scherm Aantal exemplaren: E
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 43: Het Waarschuwingslampje en beide indicatorlampjes van het inktniveau knipperen snel en een E wordt weergegeven
Afbeelding van beide knipperende inktniveaulampjes
Figuur 44: Het Waarschuwingslampje en de indicatorlampjes van het inktniveau knipperen snel en een E wordt weergegeven
Afbeelding van knipperende inktniveaulampjes
Figuur 45: Het Waarschuwingslampje en de indicatorlampjes van het inktniveau knipperen snel en een E wordt weergegeven
Afbeelding van knipperende zwarte inktniveaulampjes
 • Oorzaak
  Er is een probleem met de cartridges.

Oplossing één: De cartridges installeren

Voer deze stappen uit om de cartridges in het product te plaatsen. Als u de cartridges al hebt geplaatst, ga dan verder naar de volgende oplossing om de cartridgecompatibiliteit te controleren.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Plaats gewoon wit papier in de papierlade.
  Figuur 46: Papier in het product plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van papier in het product
 3. Schuif de papierbreedtegeleider naar binnen totdat deze tegen de stapel papier rust.
  Figuur 47: De papierbreedtegeleider tegen de rand van het papier schuiven
  Afbeelding van het tegen de rand van het papier aanschuiven van de papierbreedtegeleider
 4. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 48: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 5. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking.
  Figuur 49: Haal de cartridge uit de verpakking
  Afbeelding van het verwijderen van de cartridge uit de verpakking
 6. Trek aan het roze lipje om de beschermtape van de spuitmondjes te verwijderen.
  Figuur 50: De beschermtape met het roze lipje verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de beschermtape met het roze lipje
  OPMERKING:Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan. Dit kan resulteren in slechte elektrische verbindingen, verstopte spuitmondjes of een slechte afdrukkwaliteit.
  Figuur 51: Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan
  Afbeelding van een waarschuwing die aangeeft dat de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes van de cartridge niet mogen worden aangeraakt
 7. Houd de nieuwe cartridge vast bij de zijkanten en schuif de cartridge onder een kleine opwaartse hoek naar voren in de houder.
  Figuur 52: De cartridge plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de cartridge
 8. Duw de cartridge stevig naar binnen totdat hij vastklikt.
  Figuur 53: De cartridge vastklikken
  Afbeelding van het vastklikken van de cartridge
 9. Herhaal deze stappen om de andere cartridge in de daarvoor bestemde houder te plaatsen.
 10. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 54: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 11. Wacht tot het product een uitlijningspagina afdrukt.
 12. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde omlaag tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.
  Figuur 55: De uitlijningspagina plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de uitlijningspagina
 13. Laat de klep van de scanner zakken en druk dan op de knop Start kopiëren, Zwart () of de knop Start kopiëren, Kleur () om het uitlijnen te voltooien.
  Wanneer de aan/uit-knop () stopt met knipperen, is het uitlijnen voltooid.
 14. Zorg dat de USB-kabel goed op de achterzijde van het product en op de computer is aangesloten.
 15. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: Controleren of de cartridge compatibel is

Welke cartridges u gebruikt, is mogelijk afhankelijk van uw land of regio. Volg deze stappen om cartridges voor uw printer te kopen of compatibiliteit van een cartridge te testen met HP SureSupply.
 1. Ga naar HP SureSupply .
 2. Blader naar beneden en controleer of het land of de regio correct is.
OPMERKING:Alleen voor de Verenigde Staten: ga naar de HP winkel voor thuis en thuiskantoor .
Originele HP cartridges kunnen ook in andere winkels worden gekocht.
 1. Zoek naar het cartridgeselectienummer op het label van de cartridge.
  Figuur 56: Het selectienummer op het cartridgelabel zoeken
  Afbeelding van het selectienummer op het cartridgelabel
  1 - Selectienummer van cartridge
 2. Vergelijk het cartridgeselectienummer op de cartridge met het cartridgenummer op de HP SureSupply website.
 3. Als uw cartridges niet compatibel zijn, vervang ze dan met compatibele HP cartridges en volg de instructies voor het installeren van nieuwe cartridges in dit document.
  OPMERKING:HP kan de kwaliteit van gereviseerde of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: De cartridges verwijderen en vervolgens terugplaatsen

Volg deze stappen om te controleren of beide cartridges goed zijn geïnstalleerd.
Stap één: De cartridges verwijderen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 57: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Druk zachtjes op de bovenzijde van de cartridge die u wilt verwijderen om deze uit de houder te halen.
  Figuur 58: De cartridge verwijderen door deze naar beneden te drukken en uit de houder te ontgrendelen
  Afbeelding waarin op de cartridge wordt gedrukt om deze te ontgrendelen
  OPMERKING:Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant en plaats de kleurencartridge in de houder aan de linkerkant.
 4. Verwijder de cartridge uit de houder door deze naar u toe te trekken.
 5. Als er beschermtape op de spuitmondjes van de cartridge zit, trekt u aan het roze lipje om de tape te verwijderen.
  Figuur 59: De beschermtape met het roze lipje verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de beschermtape met het roze lipje
  OPMERKING:Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan. Dit kan resulteren in slechte elektrische verbindingen, verstopte spuitmondjes of een slechte afdrukkwaliteit.
  Figuur 60: Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan
  Afbeelding van een waarschuwing die aangeeft dat de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes van de cartridge niet mogen worden aangeraakt
 6. Herhaal deze stappen om de andere cartridge te verwijderen.
Stap twee: De cartridges terugplaatsen
 1. Houd de nieuwe cartridge vast bij de zijkanten en schuif de cartridge onder een kleine opwaartse hoek naar voren in de houder.
  Figuur 61: De cartridge plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de cartridge
 2. Duw de cartridge stevig naar binnen totdat hij vastklikt.
  Figuur 62: De cartridge vastklikken
  Afbeelding van het vastklikken van de cartridge
 3. Herhaal deze stappen om de andere cartridge in de daarvoor bestemde houder te plaatsen.
 4. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 63: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 5. Wacht tot het product een uitlijningspagina afdrukt.
 6. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde omlaag tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.
  Figuur 64: De uitlijningspagina plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de uitlijningspagina
 7. Laat de klep van de scanner zakken en druk dan op de knop Start kopiëren, Zwart () of de knop Start kopiëren, Kleur () om het uitlijnen te voltooien.
  Wanneer de aan/uit-knop () stopt met knipperen, is het uitlijnen voltooid.
 8. Zorg dat de USB-kabel goed op de achterzijde van het product en op de computer is aangesloten.
 9. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: Controleren op obstakels voor de wagen

Voer deze stappen uit om te controleren of de wagen vrij kan bewegen.
Stap één: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 65: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product zonder het product uit te zetten.
  OPMERKING:U moet het netsnoer loskoppelen zodat u onderdelen met de hand kunt bewegen zonder dat u het risico loopt op een elektrische schok.
 4. Haal de stekker uit het stopcontact.
 5. Kijk in het apparaat om te zien waar de wagen vastzit en controleer of er stukjes papier of andere obstructies zijn die de wagen hinderen.
  OPMERKING:U hebt mogelijk een zaklamp nodig om bepaalde delen beter te kunnen zien.
 6. Reik in het apparaat via de cartridgeklep en verplaats de wagen met de hand.
  • Als de wagen vastzit aan de rechterkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen vastzit aan de linkerkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
  • Als de wagen vastzit in het midden van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
 7. Verwijder stukjes papier of eventuele andere obstructies.
 8. Controleer of de wagen vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 9. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 66: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het product.
 11. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 12. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 13. Controleer op het bedieningspaneel of de lampjes niet meer knipperen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 67: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: De cartridges en de binnenzijde van de All-in-One reinigen

Volg deze stappen om de elektrische contactpunten van de cartridges en in het product te reinigen.
 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Reinigingsstaafjes (schuim), een pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt of vezels achterlaat (koffiefilters zijn hiervoor goed geschikt)
  • Gedistilleerd water, gefilterd water of flessenwater (leidingwater kan verontreinigingen bevatten die de cartridges kunnen beschadigen)
   OPMERKING:Maak de contactpunten van cartridges niet schoon met alcohol of met allesreiniger. Hierdoor kan de cartridge of het product beschadigd raken.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 3. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 68: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 4. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
 5. Druk zachtjes op de bovenzijde van de cartridge die u wilt verwijderen om deze uit de houder te halen.
  Figuur 69: De cartridge verwijderen door deze naar beneden te drukken en uit de houder te ontgrendelen
  Afbeelding waarin op de cartridge wordt gedrukt om deze te ontgrendelen
  OPMERKING:Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant en plaats de kleurencartridge in de houder aan de linkerkant.
 6. Houd de cartridge vast aan de zijkanten.
 7. Dompel een schoon reinigingsstaafje of pluisvrij doekje in gedistilleerd water en knijp het overtollige vocht eruit.
 8. Reinig de koperkleurige elektrische contactpunten.
  Figuur 70: De koperkleurige elektrische contactpunten reinigen
  Afbeelding van het reinigen van de koperkleurige elektrische contactpunten
  1 - De koperkleurige elektrische contactpunten reinigen
  2 - De spuitmondjes niet schoonmaken
 9. Laat de contactpunten ongeveer 10 minuten drogen.
 10. Gebruik een tweede bevochtigd reinigingsstaafje of een pluisvrije doek om de goudkleurige elektrische contactpunten in de wagen binnen het product te reinigen.
  Figuur 71: De locatie van de wagencontactpunten
  Afbeelding van de locatie van de wagencontactpunten
  Figuur 72: De goudkleurige elektrische contactpunten in de wagen
  Afbeelding van de goudkleurige elektrische contactpunten in de wagen
 11. Laat de elektrische contacten ongeveer 10 minuten drogen of gebruik een nieuw reinigingsstaafje of een droog schoon doekje om ze te drogen.
 12. Om de cartridge terug te plaatsen, houdt u hem bij de zijkanten vast en schuif hem met een lichte opwaartse hoek naar voren de houder in.
  Figuur 73: De cartridge plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de cartridge
 13. Duw de cartridge stevig naar binnen totdat hij vastklikt.
  Figuur 74: De cartridge vastklikken
  Afbeelding van het vastklikken van de cartridge
 14. Herhaal deze stappen om de contactpunten op de andere cartridge en aan de andere zijde van de wagen te reinigen.
 15. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 75: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 16. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het product.
 17. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 18. Wacht tot het product een uitlijningspagina afdrukt.
 19. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde omlaag tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.
  Figuur 76: De uitlijningspagina plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de uitlijningspagina
 20. Laat de klep van de scanner zakken en druk dan op de knop Start kopiëren, Zwart () of de knop Start kopiëren, Kleur () om het uitlijnen te voltooien.
  Wanneer de aan/uit-knop () stopt met knipperen, is het uitlijnen voltooid.
 21. Zorg dat de USB-kabel goed op de achterzijde van het product en op de computer is aangesloten.
 22. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing zes: Een defecte cartridge vervangen

Een of beide cartridges zijn mogelijk defect. Controleer of de vervangende cartridge compatibel is met uw product voordat u de volgende stappen uitvoert. Volg de stappen in de aangegeven volgorde om de oude of defecte cartridge te verwijderen en te vervangen.
OPMERKING:Als de ! knippert boven de inktniveau-indicator van de kleurencartridge, vervang dan de kleurencartridge. Als de ! knippert boven de inktniveau-indicator voor de zwarte cartridge, vervang dan de zwarte cartridge. Als ! knippert boven beide indicators, vervang dan beide cartridges.
Stap één: Zorg ervoor dat de vervangende cartridge compatibel is met de All-in-One
Welke cartridges u gebruikt, is mogelijk afhankelijk van uw land of regio. Volg deze stappen om cartridges voor uw printer te kopen of compatibiliteit van een cartridge te testen met HP SureSupply.
 1. Ga naar HP SureSupply .
 2. Blader naar beneden en controleer of het land of de regio correct is.
OPMERKING:Alleen voor de Verenigde Staten: ga naar de HP winkel voor thuis en thuiskantoor .
Originele HP cartridges kunnen ook in andere winkels worden gekocht.
OPMERKING:HP kan de kwaliteit van gereviseerde of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen.
Stap twee: De oude cartridge verwijderen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 77: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Druk zachtjes op de bovenzijde van de cartridge die u wilt verwijderen om deze uit de houder te halen.
  Figuur 78: De cartridge verwijderen door deze naar beneden te drukken en uit de houder te ontgrendelen
  Afbeelding waarin op de cartridge wordt gedrukt om deze te ontgrendelen
  OPMERKING:Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant en plaats de kleurencartridge in de houder aan de linkerkant.
 4. Verwijder de cartridge uit de houder door deze naar u toe te trekken.
  OPMERKING:Lever de cartridge in voor hergebruik als u de cartridge verwijdert omdat deze leeg of bijna leeg is. Het recycleprogramma voor HP Inkjet benodigdheden is in veel regio's beschikbaar en het is gratis.
  OPMERKING:Verwijder de twee cartridges niet tegelijkertijd. Vervang de cartridges een voor een.
Stap drie: De nieuwe cartridges installeren
 1. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking.
  Figuur 79: Haal de cartridge uit de verpakking
  Afbeelding van het verwijderen van de cartridge uit de verpakking
 2. Trek aan het roze lipje om de beschermtape van de spuitmondjes te verwijderen.
  Figuur 80: De beschermtape met het roze lipje verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de beschermtape met het roze lipje
  OPMERKING:Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan. Dit kan resulteren in slechte elektrische verbindingen, verstopte spuitmondjes of een slechte afdrukkwaliteit.
  Figuur 81: Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan
  Afbeelding van een waarschuwing die aangeeft dat de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes van de cartridge niet mogen worden aangeraakt
 3. Houd de nieuwe cartridge vast bij de zijkanten en schuif de cartridge onder een kleine opwaartse hoek naar voren in de houder.
  Figuur 82: De cartridge plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de cartridge
 4. Duw de cartridge stevig naar binnen totdat hij vastklikt.
  Figuur 83: De cartridge vastklikken
  Afbeelding van het vastklikken van de cartridges
 5. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 84: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 6. Wacht tot het product een uitlijningspagina afdrukt.
 7. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde omlaag tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.
  Figuur 85: De uitlijningspagina plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de uitlijningspagina
 8. Laat de klep van de scanner zakken en druk dan op de knop Start kopiëren, Zwart () of de knop Start kopiëren, Kleur () om het uitlijnen te voltooien.
  Wanneer de aan/uit-knop () stopt met knipperen, is het uitlijnen voltooid.
 9. Zorg dat de USB-kabel goed op de achterzijde van het product en op de computer is aangesloten.
 10. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
U kunt afdrukken als er slechts één cartridge is geïnstalleerd (modus Inktback-up, ook wel enkele cartridge-modus genoemd). De modus Inktback-up wordt geactiveerd als u een cartridge uit de wagen haalt. In de modus Inktback-up kan de printer alleen taken vanaf de computer afdrukken. U kunt vanaf het bedieningspaneel geen afdruktaak starten (zoals het kopiëren of scannen van een origineel).
In deze modus drukt het product trager af en de afdrukken kunnen van slechtere kwaliteit zijn. Er worden geen kleuren afgedrukt als u alleen met de zwarte cartridge afdrukt. Er wordt geen zwarte inkt gebruikt als u alleen met de kleurencartridge afdrukt.
OPMERKING:Wanneer het product in de modus Inktback-up werkt, wordt een bericht op het computerscherm weergegeven. Als het bericht wordt weergegeven wanneer er twee cartridges in het product zitten, controleert u of u het stuk beschermende plastic tape van elke cartridge hebt gehaald. Als de plastic tape de elektrische contactpunten van de cartridges afdekt, kan het product een geïnstalleerde cartridge niet detecteren.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 86: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
 4. Druk zachtjes op de bovenzijde van de cartridge die u wilt verwijderen om deze uit de houder te halen.
  Figuur 87: De cartridge verwijderen door deze naar beneden te drukken en uit de houder te ontgrendelen
  Afbeelding waarin op de cartridge wordt gedrukt om deze te ontgrendelen
  OPMERKING:Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant en plaats de kleurencartridge in de houder aan de linkerkant.
 5. Trek aan de cartridge om deze uit de houder te halen.
 6. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 88: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 7. Ga door om het product te gebruiken zoals normaal.
  OPMERKING:Mogelijk ziet u een terugkerend bericht op uw computer dat u eraan herinnert dat u het product in de enkele-cartridge modus gebruikt. In de modus Inktback-up blijft het Waarschuwingslampje ook voortdurend knipperen. Dit blijft zo totdat u twee functionerende cartridges installeert.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing zeven: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Aan
 • Indicatorlampjes inktniveau: Het onderste segment van een of van beide inktniveau-indicators knippert en een snel knipperend ! kan verschijnen boven de indicator voor het kleureninktniveau, de indicator voor het zwarte-inktniveau of boven beide
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 89: Het onderste segment van de indicator voor het kleureninktniveau knippert snel
Afbeelding van het bedieningspaneel met het onderste segment van de indicator voor het kleureninktniveau dat knippert
Figuur 90: Het onderste segment van de indicator voor het zwarte-inktniveau knippert snel
Afbeelding van het bedieningspaneel met het onderste segment van de indicator voor het zwarte-inktniveau dat knippert
 • Oorzaak
  Een of beide cartridges is/zijn bijna leeg.

Oplossing één: De oude cartridge vervangen

De inkt in de aangegeven cartridge(s) is bijna op. Controleer of de vervangende cartridge compatibel is met uw product voordat u de volgende stappen uitvoert. Volg de stappen in de aangegeven volgorde om de oude cartridge te vervangen.
OPMERKING:Waarschuwingen en indicators voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de cartridges pas te vervangen als de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
Stap één: Zorg ervoor dat de vervangende cartridge compatibel is met de All-in-One
Welke cartridges u gebruikt, is mogelijk afhankelijk van uw land of regio. Volg deze stappen om cartridges voor uw printer te kopen of compatibiliteit van een cartridge te testen met HP SureSupply.
 1. Ga naar HP SureSupply .
 2. Blader naar beneden en controleer of het land of de regio correct is.
OPMERKING:Alleen voor de Verenigde Staten: ga naar de HP winkel voor thuis en thuiskantoor .
Originele HP cartridges kunnen ook in andere winkels worden gekocht.
Wanneer het ! gaat knipperen boven de inktniveau-indicator, gaat de printkwaliteit mogelijk achteruit totdat u de cartridge vervangt. Volg deze stappen om de aangegeven cartridges te vervangen.
OPMERKING:Als de ! knippert boven de inktniveau-indicator van de kleurencartridge, vervang dan de kleurencartridge. Als de ! knippert boven de inktniveau-indicator voor de zwarte cartridge, vervang dan de zwarte cartridge. Als ! knippert boven beide indicators, vervang dan beide cartridges.
Stap twee: De oude cartridge verwijderen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 91: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Druk zachtjes op de bovenzijde van de cartridge die u wilt verwijderen om deze uit de houder te halen.
  Figuur 92: De cartridge verwijderen door deze naar beneden te drukken en uit de houder te ontgrendelen
  Afbeelding waarin op de cartridge wordt gedrukt om deze te ontgrendelen
  OPMERKING:Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant en plaats de kleurencartridge in de houder aan de linkerkant.
 4. Verwijder de cartridge uit de houder door deze naar u toe te trekken.
  OPMERKING:Lever de cartridge in voor hergebruik als u de cartridge verwijdert omdat deze leeg of bijna leeg is. Het recycleprogramma voor HP Inkjet benodigdheden is in veel regio's beschikbaar en het is gratis.
  OPMERKING:Verwijder de twee cartridges niet tegelijkertijd. Vervang de cartridges een voor een.
Stap drie: De nieuwe cartridge installeren
 1. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking.
  Figuur 93: Haal de cartridge uit de verpakking
  Afbeelding van het verwijderen van de cartridge uit de verpakking
 2. Trek aan het roze lipje om de beschermtape van de spuitmondjes te verwijderen.
  Figuur 94: De beschermtape met het roze lipje verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de beschermtape met het roze lipje
  OPMERKING:Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan. Dit kan resulteren in slechte elektrische verbindingen, verstopte spuitmondjes of een slechte afdrukkwaliteit.
  Figuur 95: Raak de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes niet aan
  Afbeelding van een waarschuwing die aangeeft dat de koperkleurige contactpunten of de spuitmondjes van de cartridge niet mogen worden aangeraakt
 3. Houd de nieuwe cartridge vast bij de zijkanten en schuif de cartridge onder een kleine opwaartse hoek naar voren in de houder.
  Figuur 96: De cartridge plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de cartridge
 4. Duw de cartridge stevig naar binnen totdat hij vastklikt.
  Figuur 97: De cartridge vastklikken
  Afbeelding van het vastklikken van de cartridges
 5. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 98: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 6. Wacht tot het product een uitlijningspagina afdrukt.
 7. Plaats de uitlijningspagina met de bedrukte zijde omlaag tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.
  Figuur 99: De uitlijningspagina plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van de uitlijningspagina
 8. Laat de klep van de scanner zakken en druk dan op de knop Start kopiëren, Zwart () of de knop Start kopiëren, Kleur () om het uitlijnen te voltooien.
  Wanneer de aan/uit-knop () stopt met knipperen, is het uitlijnen voltooid.
U kunt afdrukken als er slechts één cartridge is geïnstalleerd (modus Inktback-up, ook wel enkele cartridge-modus genoemd). De modus Inktback-up wordt geactiveerd als u een cartridge uit de wagen haalt. In de modus Inktback-up kan de printer alleen taken vanaf de computer afdrukken. U kunt vanaf het bedieningspaneel geen afdruktaak starten (zoals het kopiëren of scannen van een origineel).
In deze modus drukt het product trager af en de afdrukken kunnen van slechtere kwaliteit zijn. Er worden geen kleuren afgedrukt als u alleen met de zwarte cartridge afdrukt. Er wordt geen zwarte inkt gebruikt als u alleen met de kleurencartridge afdrukt.
OPMERKING:Wanneer het product in de modus Inktback-up werkt, wordt een bericht op het computerscherm weergegeven. Als het bericht wordt weergegeven wanneer er twee cartridges in het product zitten, controleert u of u het stuk beschermende plastic tape van elke cartridge hebt gehaald. Als de plastic tape de elektrische contactpunten van de cartridges afdekt, kan het product een geïnstalleerde cartridge niet detecteren.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen kan zich naar het midden van het product verplaatsen. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Figuur 100: De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
 4. Druk zachtjes op de bovenzijde van de cartridge die u wilt verwijderen om deze uit de houder te halen.
  Figuur 101: De cartridge verwijderen door deze naar beneden te drukken en uit de houder te ontgrendelen
  Afbeelding waarin op de cartridge wordt gedrukt om deze te ontgrendelen
  OPMERKING:Plaats de zwarte cartridge in de houder aan de rechterkant en plaats de kleurencartridge in de houder aan de linkerkant.
 5. Trek aan de cartridge om deze uit de houder te halen.
 6. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 102: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 7. Ga door om het product te gebruiken zoals normaal.
  OPMERKING:Mogelijk ziet u een terugkerend bericht op uw computer dat u eraan herinnert dat u het product in de enkele-cartridge modus gebruikt. In de modus Inktback-up blijft het Waarschuwingslampje ook voortdurend knipperen. Dit blijft zo totdat u twee functionerende cartridges installeert.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert snel
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan of E
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 103: Het aan/uit-lampje en het Waarschuwingslampje knipperen snel
Afbeelding van het aan/uit-lampje en het Waarschuwingslampje die snel knipperen
 • Oorzaak
  De scanner werkt niet.

Oplossing één: De All-in-One uit- en weer inschakelen

Volg deze stappen om het apparaat uit en weer in te schakelen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 4. Controleer op het bedieningspaneel of de lampjes niet meer knipperen.
 5. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 104: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Het netsnoer van de All-in-One rechtstreeks op een stopcontact aansluiten

De voedingsbron waarop uw product is aangesloten, werkt mogelijk niet goed. Volg deze stappen om uw product rechtstreeks aan te sluiten op een stopcontact.
 1. Koppel het netsnoer los van de achterkant van het product.
 2. Verwijder het netsnoer uit stekkerblokken of piekbeveiligers en sluit het rechtstreeks op een wandstopcontact aan.
 3. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het product.
 4. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 5. Controleer op het bedieningspaneel of de lampjes niet meer knipperen.
 6. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert langzaam gedurende 15 seconden en gaat dan snel knipperen
 • Waarschuwingslampje: Uit gedurende 15 seconden en gaat dan snel knipperen
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: E
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Functioneert correct
Figuur 105: Het aan/uit-lampje knippert 15 seconden langzaam en knippert vervolgens snel en het Waarschuwingslampje is 15 seconden gedoofd en gaat dan snel knipperen
Afbeelding van het aan/uit-lampje dat 15 seconden langzaam en vervolgens snel knippert en het Waarschuwingslampje dat 15 seconden gedoofd is en dan snel gaat knipperen
 • Oorzaak
  De scannersoftware werkt niet.

Oplossing één: De All-in-One uit- en weer inschakelen

Volg deze stappen om het apparaat uit en weer in te schakelen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 4. Controleer op het bedieningspaneel of de lampjes niet meer knipperen.
 5. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 106: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Een hulpprogramma downloaden en installeren om problemen automatisch op te lossen (alleen voor Windows)

Afbeelding: Pictogram HP Print and Scan DoctorHP heeft een snel en eenvoudig hulpprogramma ontwikkeld om veelvoorkomende problemen met afdrukken, scannen en de netwerkverbinding te detecteren en op te lossen: De HP Print and Scan Doctor. HP raadt u aan de Print and Scan Doctor te downloaden en installeren wanneer u een probleem met uw HP printer wilt oplossen.
Hier volgen enkele veelvoorkomende problemen die u eenvoudig kunt oplossen met de Print and Scan Doctor:

 • 'De printer is offline' of afdruktaken zitten vast in de afdrukwachtrij
 • Ontbrekende of beschadigde drivers
 • Verbindingsproblemen
 • Problemen met de firewall
 • Scannerfoutmeldingen
  De Print and Scan Doctor herkent en repareert veelvoorkomende problemen met afdrukken, scannen en de netwerkverbinding, zoals:
  • Connectiviteit:
   • USB: Hiermee controleert u of de USB-verbinding tussen uw computer en het HP product naar behoren werkt.
   • Netwerk: Hiermee controleert u of de netwerkverbinding tussen uw computer en het netwerk naar behoren werkt.
  • Drivercontrole: Hiermee controleert u of er driverbestanden missen of corrupt zijn.
  • Apparaatbeheer: Hiermee controleert u op problemen in Apparaatbeheer waardoor het afdrukken kan worden belemmerd.
  • Apparaat online: Hiermee controleert u of de werking van het apparaat is onderbroken of dat het apparaat offline is, en stelt u indien nodig de status weer in op online.
  • Afdrukwachtrij: Hiermee controleert u op afdruktaken die in de afdrukwachtrij (een overzicht van afdruktaken die nog moeten worden afgedrukt) staan en wist u de afdrukwachtrij.
  • Port Match: Hiermee controleert u de poortinstellingen van het HP product.
  • Apparaatconflicten: Hiermee controleert u op conflicten met andere drivers, zoals drivers van andere printermerken.
Volg deze stappen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.
Stap één: Het hulpprogramma downloaden
OPMERKING:De HP Print and Scan Doctor is mogelijk niet voor alle HP producten beschikbaar, en dan met name niet voor oudere producten. Het hulpprogramma is wel beschikbaar voor de meeste producten, en in de meeste talen. Dit hulpprogramma is alleen beschikbaar voor Windows-besturingssystemen. Het hulpprogramma is niet beschikbaar voor Mac OS X besturingssystemen.
 1. Klik hier om de HP Print and Scan Doctor te downloaden.
  Koppeling naar hulpprogrammaBestandsgrootte
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Controleer of uw computer aan alle systeemvereisten voldoet en klik vervolgens op Downloaden.
 3. Selecteer een van de volgende methoden om het hulpprogramma te downloaden als het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt geopend.
   1. Als het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt geopend, klikt u op Uitvoeren.
   2. Als het dialoogvenster Downloaden voltooid wordt weergegeven, klikt u op Uitvoeren en nog een keer op Uitvoeren in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing.
   1. Als het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing wordt geopend, klikt u op Opslaan.
   2. Als het venster Opslaan als wordt geopend, bladert u naar uw Bureaublad en klikt u op Opslaan.
   3. Als het downloaden is voltooid, bladert u naar het opgeslagen bestand en dubbelklikt u op het bestand om het hulpprogramma uit te voeren.
 4. De Print and Scan Doctor wordt geopend, zoekt naar geïnstalleerde printers en geeft dan de lijst weer.
  Figuur 107: Voorbeeld van hulpprogramma met lijst van geïnstalleerde HP producten
  alt: Afbeelding: HP Print and Scan Doctor
Stap twee: Het hulpprogramma uitvoeren
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen als het nog niet is ingeschakeld.
 2. Selecteer uw HP product in de kolom Product in de Print and Scan Doctor.
 3. Klik op Volgende. De Print and Scan Doctor controleert de verbinding met uw product en biedt hulp als de verbinding niet werkt.
  Figuur 108: Voorbeeld van een mislukte verbinding
  Afbeelding: Voorbeeld van een mislukte verbinding
 4. Als de Print and Scan Doctor vaststelt dat uw printer is geïnstalleerd en verbonden, kunt u een actie selecteren.
  • Klik op Afdrukprobleem oplossen om een afdrukdiagnose te starten.
  • Klik op Scanprobleem oplossen om een scandiagnose te starten.
   OPMERKING:Scanprobleem oplossen is alleen beschikbaar voor multifunctionele producten.
  Figuur 109: Selecteer een actie
  Afbeelding: Selecteer Afdrukprobleem oplossen of Scanprobleem oplossen
Stap drie: Vastgestelde scanproblemen oplossen
 1. Bekijk de lijst met resultaten in het resultatenscherm van de Print and Scan Doctor.
  • Als u alleen groene vinkjes () ziet, heeft het hulpprogramma geen problemen gevonden.
  • Als u groene moersleutels () ziet, dan heeft het hulpprogramma een probleem aangetroffen en het automatisch gerepareerd.
  • Als u gele uitroeptekens () ziet, is de test mislukt en was een actie van de gebruiker vereist, maar werd deze stap overgeslagen.
  • Als u een rode X () ziet, volg dan de instructies op het scherm om het probleem op te lossen.
 2. Als u klaar bent met het oplossen van alle vastgestelde problemen, klikt u op Testafdruk in de Print and Scan Doctor. Het product drukt een testpagina af.
  • Als de testpagina goed wordt afgedrukt, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing. U hebt het probleem opgelost.
  • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, klikt u op Computer opnieuw opstarten in de Print and Scan Doctor. Nadat de computer opnieuw is opgestart, probeert u het hulpprogramma nogmaals uit te voeren.
  • Als u nog steeds afdrukproblemen ondervindt, klik dan op de koppeling Ondersteuning en probleemoplossing in het laatste venster van de Print and Scan Doctor. U wordt dan doorgeleid naar ondersteuningsopties die specifiek zijn voor uw printer. Klik op de koppeling van het HP ondersteuningsforum voor hulp van andere HP printergebruikers.
   Figuur 110: Voorbeeld van extra ondersteuningsopties
   Afbeelding: Extra ondersteuningsopties
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Knippert snel
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel
 • Indicatorlampjes inktniveau: Een ! boven beide indicators knippert snel
 • Scherm Aantal exemplaren: E
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Knippert snel
Figuur 111: Alle lampjes knipperen
Afbeelding van het bedieningspaneel waarbij alle lampjes knipperen
 • Oorzaak
  Er heeft zich een fatale fout voorgedaan.

Oplossing één: De All-in-One uit- en weer inschakelen

Volg deze stappen om het apparaat uit en weer in te schakelen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 4. Controleer op het bedieningspaneel of de lampjes niet meer knipperen.
 5. Probeer de taak nogmaals uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 112: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Controleren op software- en firmware-updates

Mogelijk zijn er software- en/of firmware-updates beschikbaar die het probleem kunnen oplossen. Gebruik HP Update om eenvoudig te controleren of er updates beschikbaar zijn. Als u echter een aangepaste installatie hebt uitgevoerd bij het installeren van uw computer, hebt u HP Update mogelijk niet geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om te controleren of er updates beschikbaar zijn.
Stap één: Controleren op software- en firmware-updates met HP Update
 1. Selecteer uw besturingssysteem en volg dan de stappen om HP Update te openen. Als u niet zeker weet of HP Update op uw computer staat, kunt u dat controleren door deze stappen te volgen om HP Update te openen:
   Klik op Start, klik op Alle programma's, klik op HP en klik vervolgens op HP Update.
   Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en klik vervolgens op HP Update.
   Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en klik vervolgens op HP Update.
  Het venster HP Update wordt geopend en het bericht Controleren op nieuwe updates... wordt weergegeven op het scherm.
  • Als HP Update is geïnstalleerd, volg dan de instructies op het scherm om relevante updates te downloaden en te installeren en om vervolgens door te gaan naar de laatste stap om een zelftestpagina af te drukken.
  • Als HP Update niet is geïnstalleerd, gaat u verder naar de volgende stap.
Stap twee: Online controleren op software- en firmware-updates
Als u HP Update niet op uw computer hebt, neem dan de volgende stappen om online te controleren of er software- en/of firmware-updates zijn die uw probleem kunnen verhelpen.
OPMERKING:Als er online geen updates beschikbaar zijn, gaat u naar de volgende oplossing.
 1. Open een nieuw venster om naar de pagina Software en drivers verkrijgen te gaan:
  Klik met de rechtermuisknop op de koppeling Software en drivers verkrijgen en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.
 2. Typ desgevraagd uw productnummer en klik op Volgende. Wellicht moet u ook op uw model klikken in een lijst met vergelijkbare producten.
 3. Selecteer uw besturingssysteem in de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende.
 4. Klik op het plusteken () naast Update om de firmware-updates te bekijken.
 5. Klik op Meer info en lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken () klikken voor volledige downloadinstructies.
 6. Klik op Downloaden. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.
 7. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan.
 8. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.
  Tip: Noteer de locatie waar u het bestand opslaat voor het geval dat u de software op een later tijdstip wilt installeren.
 9. Blader naar de locatie waar u het bestand hebt opgeslagen en dubbelklik op het bestand om de installatie te starten.
 10. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Stap drie: Een zelftestpagina afdrukken
Met het afdrukken van een zelftestpagina wordt gecontroleerd of de hardware naar behoren werkt.
 1. Plaats ongebruikt, normaal wit papier van US letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Druk op het bedieningspaneel de knoppen Papiertype en Aan pagina aanpassen tegelijkertijd in.
  Figuur 113: Druk deze knoppen in om een zelftestrapport af te drukken
  Afbeelding van de knoppen Papiersoort en Aan pagina aanpassen
  1 - Knop Papiersoort
  2 - De knop Aan pagina aanpassen
 3. Laat beide knoppen gelijktijdig los. Het product drukt een zelftestrapport af.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
In deze normale situatie wordt het volgende knipperpatroon op het bedieningspaneel van het product weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Aan
Figuur 114: Het lampje van de knop voor de draadloze verbinding brandt
Afbeelding van het bedieningspaneel met het lampje van de knop voor de draadloze verbinding dat brandt
 • Oorzaak
  De draadloze zender is ingeschakeld en het product is verbonden met een draadloos netwerk.

Kopiëren, scannen of afdrukken

Druk op de desbetreffende knop(pen) op het product om de gewenste taak uit te voeren.
 • Als het product normaal functioneert, wacht u tot de taak is voltooid.
 • Als na een poging de taak uit te voeren een lampje of een combinatie van lampjes knippert op het bedieningspaneel van het product, zoekt u het patroon op in dit document en volgt u de stappen om het probleem op te lossen.
In deze normale situatie wordt het volgende knipperpatroon op het bedieningspaneel van het product weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Uit
Figuur 115: Het lampje van de knop voor de draadloze verbinding brandt niet
Afbeelding van het bedieningspaneel met het lampje van de knop voor de draadloze verbinding dat niet brandt
 • Oorzaak
  De draadloze verbinding is uitgeschakeld of de configuratie van de draadloze beveiligde installatie (Wireless Protected Setup, WPS) is niet voltooid.

Oplossing één: De draadloze verbinding aanzetten

Met de draadloze verbinding kunt u het product draadloos gebruiken zonder kabels. Druk op de knop voor de draadloze verbinding op het bedieningspaneel om de draadloze verbinding aan te zetten.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding niet gaat branden, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Sta toe dat de configuratie van de automatische draadloze beveiligde installatie (Wireless Protected Setup, WPS) wordt voltooid

Het automatische WPS-configuratieproces is bezig. Geef de configuratie 20 minuten om te voltooien.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding niet gaat branden, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing drie: De All-in-One uit- en weer inschakelen

De automatische WPS-configuratie is afgesloten zonder te voltooien. Neem de volgende stappen om het product uit en weer in te schakelen om het automatische WPS-configuratie proces te voltooien.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding niet gaat branden, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Aan gedurende 6 seconden en knippert dan langzaam
Figuur 116: Het indicatielampje van de knop voor de draadloze verbinding brandt 6 seconden en knippert dan langzaam
Afbeelding van het bedieningspaneel met het indicatielampje van de knop voor de draadloze verbinding dat 6 seconden brandt en daarna langzaam knippert
 • Oorzaak
  Het product zoekt naar een draadloze verbinding maar kan geen draadloze toegangspunt (router) vinden.

Oplossing één: Wacht tot de All-in-One verbinding maakt met het draadloze toegangspunt

Het apparaat zoekt een draadloze verbinding. Wacht een paar minuten tot het product verbinding maakt met een draadloze toegangspunt (router).
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Schakel het draadloze toegangspunt in

Het product vindt geen draadloze toegangspunt (router). Zorg dat de router is ingeschakeld.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing drie: Verplaats het draadloze toegangspunt dichter bij de All-in-One

Er is storing in het draadloze signaal tussen het product en het draadloze toegangspunt (router) of het signaal is te zwak. Verplaats de router en het product zodat ze dichter bij elkaar staan of verwijder obstructies die de weg tussen beide apparaten blokkeren.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Uit
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Knippert langzaam
Figuur 117: Het lampje van de knop voor de draadloze verbinding knippert langzaam
Afbeelding van het bedieningspaneel met het lampje van de knop voor de draadloze verbinding dat langzaam knippert
 • Oorzaak
  De product zoekt naar een draadloze verbinding of de configuratie van de draadloze beveiligde installatie (Wireless Protected Setup, WPS) is niet voltooid.

Oplossing één: Wacht tot de All-in-One verbinding maakt met het draadloze toegangspunt

Het apparaat zoekt een draadloze verbinding. Wacht een paar minuten tot het product verbinding maakt met een draadloze toegangspunt (router).
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Schakel het draadloze toegangspunt in

Het product vindt geen draadloze toegangspunt (router). Zorg dat de router is ingeschakeld.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing drie: Verplaats het draadloze toegangspunt dichter bij de All-in-One

Er is storing in het draadloze signaal tussen het product en het draadloze toegangspunt (router) of het signaal is te zwak. Verplaats de router en het product zodat ze dichter bij elkaar staan of verwijder obstructies die de weg tussen beide apparaten blokkeren.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One uit- en weer inschakelen

De configuratie van de automatische draadloze beveiligde installatie (Wireless Protected Setup, WPS) kon niet worden voltooid. Neem de volgende stappen om het product uit en weer in te schakelen om het automatische WPS-configuratie proces te voltooien.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing vijf: Sta toe dat de automatische WPS-configuratie wordt voltooid

Het automatische WPS-configuratieproces is bezig. Geef de configuratie 20 minuten om te voltooien.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing zes: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Bij deze foutconditie worden de volgende knipperlichtpatronen op het bedieningspaneel weergegeven:
 • Aan/uit-lampje: Aan
 • Waarschuwingslampje: Knippert snel
 • Indicatorlampjes inktniveau: Actuele niveaus
 • Scherm Aantal exemplaren: Aan
 • Indicatielampje Draadloze verbinding: Knippert snel
Figuur 118: Het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding en het Waarschuwingslampje knipperen snel
Afbeelding van het bedieningspaneel met het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding en het Waarschuwingslampje die snel knipperen
 • Oorzaak
  De configuratie van de draadloze beveiligde installatie (WPS) heeft een fout aangetroffen of kon niet worden voltooid of er is een probleem met de draadloze zender.

Oplossing één: Wacht of de fout die is opgetreden tijdens de configuratie van de draadloze beveiligde installatie (WPS) automatisch oplost

De automatische WPS-configuratie heeft een fout aangetroffen. Wacht ten minste vijf minuten of de fout automatisch kan worden verholpen.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en blijft branden en het Waarschuwingslampje uitgaat probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding en het waarschuwingslampje blijven knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing twee: De foutstatus handmatig verhelpen

De draadloze zender op het product of de automatische WPS-configuratie heeft een fout aangetroffen. Druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel van het product om de foutmelding te wissen.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en blijft branden en het Waarschuwingslampje uitgaat probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding en het waarschuwingslampje blijven knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing drie: De All-in-One uit- en weer inschakelen

De automatische WPS-configuratie is afgesloten zonder te voltooien. Neem de volgende stappen om het product uit en weer in te schakelen om het automatische WPS-configuratie proces te voltooien.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding stopt met knipperen en gaat branden, probeer dan de draadloze opdracht nogmaals uit te voeren.
 • Als de draadloze opdracht met succes wordt uitgevoerd, dan hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het indicatielampje voor de knop van de draadloze verbinding blijft knipperen, ga dan verder met de volgende oplossing.

Oplossing vier: De All-in-One laten nakijken

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en u nog steeds een probleem ondervindt, ga dan door naar Laat de All-in-One nakijken aan het einde van dit document.
Contact voor onderhoud opnemen met HP in alle landen/regio's behalve Azië/Pacifisch gebied.
Als u alle voorgaande stappen hebt uitgevoerd, maar het probleem nog steeds niet is verholpen, laat u het product nakijken.
Controleer of uw product nog onder de garantie valt. Als u hulp nodig hebt bij het vaststellen van de garantiestatus van uw product, gaat u naar de Warranty Check Tool van HP .
 • Als uw product onder de garantie valt, neemt u voor onderhoud contact op met HP .
 • Als uw product buiten de garantie valt, neemt u contact op met HP om een geautoriseerde dienstverlener te zoeken of service aan te vragen (hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht).

Gerelateerde ondersteuningskoppelingen

HP Support-forums

Vind oplossingen en werk samen met anderen op het HP supportforum
  HP op YouTube