Naar inhoud gaan

HP Deskjet 6830 en 6840 series printers — De printerinstellingen handmatig wijzigen met de knoppen aan de voorzijde

 • AfdrukkenAfdrukken

Inleiding

Zodra de printer voor een netwerk is geconfigureerd, worden de configuratie-instellingen in het geheugen opgeslagen. Als onderdeel van probleemoplossing voor de printer is het mogelijk dat de configuratie-instellingen te wijzigen of opnieuw op de standaardinstellingen over te schakelen. Dit document laat u zien hoe u de configuratie-instellingen kunt wijzigen zonder een computer door de knoppen aan de voorzijde van de printer te gebruiken.
Knoppen en lampjes op de printer
1. Aan/Uit-knop en -lampje
2. De knop Afdrukken annuleren
3. Doorgaan-knop en -lampje
4. Rapportpagina-knop
5. Lampje voor Draadloze status en Signaalsterkte-indicator
6. Statuslampjes Inktpatroon
7. Netwerkpictogram
U kunt de volgende configuratie-instellingen wijzigen met behulp van de knoppen aan de voorzijde:
 • Rapportpagina afdrukken
 • De taalgroep voor de Rapportpagina instellen
 • De printer herstellen naar de fabrieksinstellingen
 • De 802.11b radio van de printer uitschakelen en weer inschakelen
 • De standaard papierlade selecteren
 • FlashConfig uitschakelen en weer inschakelen
 • PictBridge-poort uitschakelen en weer inschakelen
 • De verbindingsinstellingen van de printer configureren

Een Rapportpagina afdrukken

De HP Rapportpagina biedt nuttige informatie over de draadloze, bekabelde en PictBridge-verbindingen van de printer. Om een HP rapportpagina af te drukken, controleert u of de printer is ingeschakeld en niet actief is en drukt u één keer op de knop Rapportpagina. Als de printer zojuist op een netwerk is aangesloten, moet u enkele minuten wachten voordat u de pagina kunt afdrukken, zodat de printer de geldige instellingen kan herkennen.

Selecteer de gewenste taal

De standaardtaal voor de HP Rapportpagina is Engels. Neem deze stappen om de pagina in een andere taal af te drukken:
 1. Controleer of de printer is ingeschakeld en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina om de Engelse versie van de pagina af te drukken.
 3. Onderaan de pagina vindt u de gewenste taal.
 4. Om de pagina in die taal af te drukken, volgt u de instructies voor de desbetreffende taal. Als u de pagina bijvoorbeeld in het Nederlands wilt afdrukken, houdt u de knop Rapportpagina ingedrukt, drukt u twee keer op de knop Doorgaan en laat u vervolgens de knop Rapportpagina weer los.

De printer herstellen naar de fabrieksinstellingen

Zodra de printer voor een netwerk is geconfigureerd, worden de configuratie-instellingen in het geheugen opgeslagen. Als u de printer naar de fabriekinstellingen herstelt, zullen alle instellingen voor uw netwerk in het geheugen van de printer worden gewist. Dit moet alleen worden uitgevoerd als laatste hulpmiddel bij het oplossen van problemen met de printer. Het is wellicht noodzakelijk dat u, nadat u de printer hebt hersteld naar de fabrieksinstellingen, de printersoftware opnieuw moet installeren. Bovendien moeten de beveiligingsinstellingen van de printer opnieuw worden geconfigureerd.
Dit zijn de standaardinstellingen van de printer:
Optie Standaardinstelling
Communicatiemodus ad hoc
Netwerknaam (SSID) hpsetup
Codering Geen
Wireless Radio Aan
EWS Administrator password [leeg]
Volg deze stappen om de printer naar de fabrieksinstellingen te herstellen:
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Terwijl u de knop Rapportpagina ingedrukt houdt, drukt u drie keer op de knop Annuleren.
 4. Laat de knop Rapportpagina los.

De 802.11b radio van de printer uitschakelen en weer inschakelen

De printer beschikt over een interne draadloze radio voor draadloze communicatie.

De werking van draadloze radio

De draadloze radio zendt uit op de 2,4 GHz frequentie wanneer de draadloze radio is ingeschakeld. De draaloze radio wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de printer wordt uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
Indien de printer via een Ethernet-kabel op een actief Ethernet-netwerk wordt aangesloten, blijft de draadloze radio actief, maar probeert de printer niet om een draadloze verbinding tot stand te brengen.
OPMERKING:USB-aansluitingen hebben geen effect op de functionaliteit van de radio.

Het Statuslampje Draadloos

Het Statuslampje Draadloos geeft de status van de draadloze radio aan.
Door de radio uit te schakelen, wordt de draadloze radio uitgeschakeld. Wanneer de radio is uitgeschakeld, verzendt hij geen signalen, zelfs niet wanneer de printer wordt ingeschakeld. Door de radio in te schakelen, wordt de draadloze radio ingeschakeld. Wanneer de draadloze radio is ingeschakeld, verzendt hij signalen wanneer de printer wordt ingeschakeld.

De draadloze radio uitschakelen

Neem de onderstaande stappen om de draadloze radio uit te schakelen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Houdt de knop Rapportpagina ingedrukt, druk een keer op de knop Annuleren en druk vervolgens een keer op de knop Doorgaan.
 4. Laat de knop Rapportpagina los.

De draadloze radio inschakelen

Neem de onderstaande stappen om de draadloze radio weer in te schakelen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Terwijl u de knop Rapportpagina hebt ingedrukt, drukt u een keer op de knop Annuleren.
 4. Laat de knop Rapportpagina los.

De standaardpapierlade selecteren

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel breidt de papiercapaciteit van uw printer uit tot 400 vel. Deze is handig als u grote hoeveelheden afdrukt en voor situaties waarbij u de invoerlade voor speciaal afdrukmateriaal gebruikt zoals briefhoofdpapier, maar ook het gewone papier beschikbaar wilt hebben.
Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.
OPMERKING:De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Selecteer de achterlade

Voer de volgende stappen uit als u de papierlade voor 250 vel gewoon papier wilt gebruiken:
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk twee keer op de Annuleren.
 4. Laat de Rapportpagina-knop los.

De-selecteer de achterlade

Neem de onderstaande stappen om de hoofdlade als standaard in te stellen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk twee keer op de Annuleren.
 4. Druk een keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.

FlashConfig uitschakelen en weer inschakelen

FlashConfig uitschakelen

Neem de volgende stappen om FlashConfig uit te schakelen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk twee keer op de Annuleren.
 4. Druk vijf keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.

FlashConfig opnieuw inschakelen

Neem de volgende stappen om FlashConfig weer in te schakelen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk twee keer op de Annuleren.
 4. Druk vier keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.

PictBridge-poort uitschakelen en weer inschakelen

Met een PictBridge-compatibele camera hebt u geen computer nodig om digitale foto's te printen. Sluit de camera gewoon aan op de PictBridge-poort van de printer.

De PictBridge-poort uitschakelen

Neem de onderstaande stappen om de PictBridge-poort uit te schakelen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk twee keer op de Annuleren.
 4. Druk zeven keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.

De PictBridge-poort weer inschakelen

Neem de onderstaande stappen om de PictBridge-poort weer in te schakelen.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk twee keer op de Annuleren.
 4. Druk zes keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.

Een Netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Een pagina afdrukken met gedetailleerde informatie over de status en instellingen van het netwerk en de draadloze verbindingen. Deze optie is alleen in het Engels beschikbaar.
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk vier keer op de knop Annuleren en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.

De verbindingsinstellingen van de printer configureren

Normaal gesproken worden de instellingen van de Ethernet-verbinding automatisch correct door de HP Deskjet 6830 en 6840 series printers geconfigureerd. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn de automatische instellingen handmatig aan te passen.
OPMERKING:Er zijn geen speciale kabels nodig omdat de HP Deskjet 6840 crossover intern verwerkt.
Neem de volgende stappen om de verbindingsinstellingen handmatig te configureren:
Verbindingsinstellingen
De verbindingssnelheid instellen opVoer de volgende stappen uit:
AutoConfig
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk drie keer op de Annuleren.
 4. Druk een keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.
10/Half Duplex
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk drie keer op de Annuleren.
 4. Druk twee keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.
10/Full Duplex
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk drie keer op de Annuleren.
 4. Druk drie keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.
100/Half Duplex
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk drie keer op de Annuleren.
 4. Druk vier keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.
100/Full Duplex
 1. Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
 3. Druk drie keer op de Annuleren.
 4. Druk vijf keer op de knop Doorgaan en laat vervolgens de knop Rapportpagina los.
Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, controleert u de verbindingsinstelling door een Netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Controleer op de Netwerkconfiguratiepagina of de Link Config correct is ingesteld. Als dit niet geval is, herhaalt u de stappen één tot en met vier in het desbetreffende gedeelte van de bovenstaande tabel Verbindingsinstellingen.
OPMERKING:Link Config is niet van toepassing op draadloze netwerktoepassingen. Als het Ethernet-netwerk off-line is, vermeldt Link Config 802.11b.

Gerelateerde ondersteuningskoppelingen

HP Support-forums

Vind oplossingen en werk samen met anderen op het HP supportforum
  HP op YouTube