Naar inhoud gaan

Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 8)

 • AfdrukkenAfdrukken
Dit document is van toepassing op HP en Compaq computers met Windows 8.
Dit document bevat uitleg over het gebruik van en het oplossen van problemen met de functie Systeemherstel in Windows 8.

Over Systeemherstel

Systeemherstel is een softwareprogramma dat beschikbaar is in alle versies van Windows 8. Systeemherstel maakt automatisch herstelpunten, een geheugen van de systeembestanden en instellingen op de computer op een bepaald tijdstip. U kunt ook zelf herstelpunten maken. Wanneer u Systeemherstel gebruikt om uw computer te herstellen naar een tijdstip voordat een probleem optrad, herstelt Systeemherstel uw computer naar de bestanden en instellingen uit het herstelpunt. Dit heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden en documenten.
U kunt een systeemherstel ook ongedaan maken als door het herstel het probleem niet wordt opgelost of als het probleem erger wordt.
OPMERKING: Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document verschillen. U kunt de nieuwste versie verkrijgen via de Microsoft Store.

De verschillen tussen Systeemherstel en HP Recovery Manager

Systeemherstel van Microsoft wordt soms verward met Recovery Manager van HP.
 • Met Systeemherstel kunt u een verzameling Microsoft Windows-systeembestanden wijzigen naar een configuratie die op een bepaald tijdstip bestond. Uw persoonlijke gegevensbestanden, zoals e-mail, documenten en foto's, gaan hierbij niet verloren en worden niet gewijzigd.
 • Met HP Recovery Manager kunt u de volledige softwareconfiguratie van de computer herstellen naar de oorspronkelijke fabriekstoestand. Hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem (zoals Windows) opnieuw geïnstalleerd en alle andere software en persoonlijke gegevensbestanden verwijderd. Wanneer het herstel is voltooid, is alleen de software beschikbaar die oorspronkelijk bij uw computer werd geleverd. U moet aanvullende software en persoonlijke bestanden waarvan een back-up is gemaakt, opnieuw installeren.
Als de computer plotseling een probleem vertoont, voert u eerst Windows Systeemherstel uit om het probleem proberen op te lossen voordat u een volledig herstel met HP Recovery Manager uitvoert.

Systeemherstel inschakelen in Windows 8

Microsoft Systeemherstel is standaard ingeschakeld op de meeste of zelfs alle HP computers die met Windows 8 worden geleverd. Microsoft Systeemherstel kan echter worden uitgeschakeld waardoor problemen kunnen ontstaan als u vanaf een vorig punt wilt herstellen. Voer de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Typ herstel in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Een herstelpunt maken in de zoekresultaten.
  Figuur 1: Zoeken naar Herstel
  Zoekresultaten voor Herstel
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend.
 3. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen uw harde schijf en klik vervolgens op Configureren.
  Figuur 2: Systeemeigenschappen
  Afbeelding van venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf wordt geopend.
 4. Klik op Systeembeveiliging inschakelen en klik op OK.
  Figuur 3: Systeembeveiliging voor schijf
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf met Systeembeveiliging inschakelen geselecteerd en OK rood omcirkeld

Een herstelpunt maken in Windows 8

Windows 8 maakt automatisch herstelpunten met bepaalde intervallen en voorafgaand aan veel software-installaties. Voer de volgende stappen uit als u handmatig een herstelpunt wilt maken.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Typ herstel in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Een herstelpunt maken in de zoekresultaten.
  Figuur 4: Zoeken naar Herstel
  Zoekresultaten voor Herstel
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend.
 3. Klik in het venster Systeemeigenschappen op Creëren.
  Figuur 5: Systeemeigenschappen
  Afbeelding van het venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging wordt geopend.
 4. Typ in het tekstveld van het venster Systeembeveiliging een beschrijvende naam voor het herstelpunt waaraan u kunt herkennen wanneer u het herstelpunt hebt gemaakt. Klik vervolgens op Maken.
  Figuur 6: Een herstelpunt maken
  Het venster Systeembeveiliging, Een herstelpunt maken
  Het herstelpunt wordt gemaakt.
  Figuur 7: Een systeemherstelpunt maken
  Het venster Systeembeveiliging met een voortgangsbalk voor het creëren van een herstelpunt
 5. Wanneer er een venster wordt weergegeven waarin staat dat het herstelpunt is gecreëerd, klikt u op Sluiten.
  Figuur 8: Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
  Het bericht in het venster Systeembeveiliging

Uw computer herstellen wanneer Windows 8 normaal opstart

Als de computer niet meer naar behoren werkt, kunt u deze terugzetten naar een eerder opgeslagen configuratie, toen de computer nog correct functioneerde. Voer de volgende stappen uit om de configuratie van uw computer te herstellen.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Typ herstel in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Een herstelpunt maken in de zoekresultaten.
  Figuur 9: Zoeken naar Herstel
  Zoekresultaten voor Herstel
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend.
 3. Klik op Systeemherstel.
  Figuur 10: Systeemeigenschappen
  Afbeelding van venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 4. Klik op Volgende.
  Figuur 11: Systeemherstel
  Het venster Systeemherstel met Volgende rood omcirkeld
 5. Klik op het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.
  Er wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd het herstelpunt te bevestigen.
 6. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.
  Figuur 12: Het herstelpunt bevestigen
  Het venster Systeemeigenschappen, Herstelpunt bevestigen, met Voltooien rood omcirkeld
 7. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  Figuur 13: Waarschuwing Niet onderbreken
  De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 8. Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start opnieuw.

Uw computer herstellen wanneer Windows 8 niet normaal kan worden opgestart

Voer de volgende stappen uit om uw computer te herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden geopend.
Voorbeeld
 1. Schakel de computer uit en wacht minstens 5 seconden terwijl de computer volledig is uitgeschakeld.
 2. Schakel de computer in en druk herhaaldelijk op de toets F11 (ongeveer elke seconde) totdat het laadscherm van Windows wordt weergegeven.
 3. Als een taalkeuzescherm wordt geopend, selecteert u de taal die u wilt gebruiken om verder te gaan.
 4. Selecteer in het scherm Toetsenbordindeling kiezen de toetsenbordindeling die bij uw toetsenbordtype past.
  Figuur 14: Toetsenbordindeling kiezen
  Het scherm Toetsenbordindeling kiezen
 5. Selecteer Problemen oplossen in het scherm Een optie selecteren.
  Figuur 15: Een optie selecteren
  Het scherm Een optie selecteren met Problemen oplossen geselecteerd
 6. Klik in het scherm Problemen oplossen op Geavanceerde opties.
  Figuur 16: Problemen oplossen
  Het scherm Problemen oplossen met Geavanceerde opties geselecteerd
 7. Klik in het scherm Geavanceerde opties op Systeemherstel.
  Figuur 17: Geavanceerde opties
  Het scherm Geavanceerde opties met Systeemherstel geselecteerd
 8. Klik op Windows 8 of Windows 8.1 als doelbesturingssysteem.
  Figuur 18: Systeemherstel
  Het scherm Systeemherstel met een doelbesturingssysteem geselecteerd
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 9. Klik op Volgende.
  Figuur 19: Venster Systeemherstel
  Het venster Systeemherstel met Volgende rood omcirkeld
 10. Klik op het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.
  Het venster Herstelpunt bevestigen wordt geopend.
 11. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.
  Figuur 20: Het herstelpunt bevestigen
  Het scherm Herstelpunt bevestigen met Voltooien rood omcirkeld
 12. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw harde schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  Figuur 21: Waarschuwing Niet onderbreken
  De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 13. Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start opnieuw.

Een herstel ongedaan maken in Windows 8

Volg deze stappen om het herstel ongedaan te maken en bestanden en programma's op uw computer terug te zetten naar de toestand voordat u Systeemherstel hebt gebruikt.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Typ herstel in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Een herstelpunt maken in de zoekresultaten.
  Figuur 22: Zoeken naar Herstel
  Zoekresultaten voor Herstel
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend.
 3. Klik op Systeemherstel.
  Figuur 23: Systeemeigenschappen
  Afbeelding van venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 4. Selecteer Systeemherstel ongedaan maken en klik op Volgende.
  Figuur 24: Systeemherstel ongedaan maken
  Het scherm Systeemherstel ongedaan maken met Volgende rood omcirkeld
 5. Controleer of de datum en tijd correct zijn en klik vervolgens op Voltooien.
  Figuur 25: Het herstel bevestigen dat u ongedaan wilt maken
  Het scherm Herstelpunt bevestigen met Voltooien rood omcirkeld
 6. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  Figuur 26: Waarschuwing Niet onderbreken
  De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 7. Systeemherstel maakt het herstel ongedaan en start opnieuw.

Wat moet u doen wanneer Systeemherstel mislukt in Windows 8

Voer de volgende stappen uit als Systeemherstel geen herstelpunt kan maken of geen herstel kan uitvoeren.

Stap één: Virusbeveiliging uitschakelen

Software voor het scannen op malware kan ingebouwde beveiligingssystemen bevatten die voorkomen dat andere softwareprogramma's, waaronder Systeemherstel, de bestandsstructuur wijzigen. Wanneer Systeemherstel de bestanden van de scansoftware niet kan gebruiken, mislukt Systeemherstel en wordt het volgende bericht weergegeven:
Figuur 27: Foutbericht: Systeemherstel is niet voltooid
Het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer Systeemherstel niet is voltooid
Schakel tijdelijk de virussoftware en ingebouwde beveiliging uit om het systeem te herstellen. Volg de onderstaande instructies om dit te doen.
Voorbeeld
Voor de meeste antivirustoepassingen wordt een pictogram in het systeemvak weergegeven. Als dit het geval is, schakelt u naar de bureaubladweergave en klikt u met de rechtermuisknop op pictogram van het antivirusprogramma in het systeemvak om het scannen of de virusbescherming tijdelijk uit te schakelen. Het is een goed idee om netwerkkabels los te koppelen en de verbinding met internet te verbreken wanneer de virusbescherming is uitgeschakeld.

Stap twee: Systeemherstel inschakelen

Als Systeemherstel niet werkt in Windows 8, voert u de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld en actief is.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Typ herstel in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Een herstelpunt maken in de zoekresultaten.
  Figuur 28: Zoeken naar Herstel
  Zoekresultaten voor Herstel
  Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend.
 3. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen uw harde schijf en klik vervolgens op Configureren.
  Figuur 29: Systeemeigenschappen
  Afbeelding van venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf wordt geopend.
 4. Klik op Systeembeveiliging inschakelen en klik op OK.
  Figuur 30: Systeembeveiliging voor besturingssysteem
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf met Systeembeveiliging inschakelen geselecteerd en OK rood omcirkeld

Stap drie: Een herstelpunt maken

Als er geen herstelpunt op uw computer bestaat, kan Systeemherstel niet worden voltooid. De foutmelding Er zijn geen herstelpunten op het systeemstation van uw computer gemaakt wordt weergegeven.
Figuur 31: Foutbericht: Er zijn geen herstelpunten gemaakt
Het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer er geen herstelpunten zijn gemaakt op de computer
Dit bericht geeft ook aan dat er geen gegevens zijn die kunnen worden hersteld en dat u niet naar een vorig tijdstip kunt herstellen. Het kan echter wel mogelijk zijn een herstelpunt van het huidige systeem te maken en te herstellen met de systeembestanden die momenteel op de computer staan. Hierdoor kunnen verschillende problemen worden opgelost door de bestandsstructuur opnieuw te bouwen. Volg de instructies in het gedeelte Een herstelpunt maken om een herstelpunt te maken.

Stap vier: Systeemherstel starten in het opstartscherm

Gebruik de instructies in het gedeelte Uw computer herstellen wanneer Windows 8 niet normaal kan worden opgestart om uw computer buiten de normale Windows 8-omgeving te herstellen.

Gerelateerde ondersteuningskoppelingen

HP Support-forums

Vind oplossingen en werk samen met anderen op het HP supportforum
  HP op YouTube