Naar inhoud gaan

Het TouchPad of ClickPad gebruiken en configureren (Windows 8)

 • AfdrukkenAfdrukken
Dit document is van toepassing op HP notebooks met Windows 8.
OPMERKING: Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document verschillen. U kunt de nieuwste versie verkrijgen via de Microsoft Store.
Een TouchPad of ClickPad is een aanwijsapparaat met een aanraakgevoelig oppervlak onder het toetsenbord van een notebook in het gebied waar de handen op rusten. Bij sommige notebooks bevindt zich rechts op het TouchPad een verticale strook die kan worden gebruikt voor de scrollfunctie. Bovendien bevat het TouchPad gewoonlijk twee of meer knoppen die functioneren als de linker- en rechterknop van een conventioneel muisapparaat. Op ClickPads heeft klikken op de hoeken links- en rechtsonder dezelfde werking als klikken met de linker- of rechterknop van een conventionele muis.
Figuur 1: Voorbeeld TouchPad - Niet alle functies zijn op alle pc's beschikbaar.
Grafische weergave van een TouchPad met volledige functionaliteit.
1 - Lampje van het TouchPad
2 - Gedeelte dat aanraakgevoelig is
3 - Vergelijkbaar met linkermuisknop
4 - Aan-uitknop van het TouchPad
5 - Verticale scrollzone
6 - Vergelijkbaar met rechtermuisknop
Figuur 2: Voorbeeld ClickPad
Voorbeeld ClickPad
Het TouchPad kan zodanig worden geconfigureerd dat verschillende bewegingen op het oppervlak als verschillende acties worden geïnterpreteerd. Als het TouchPad bijvoorbeeld daarvoor is geconfigureerd, wordt met een veegbeweging naar links met twee vingers tijdens het bekijken van een website een eerder bekeken pagina geopend; of als u twee keer tikt op het TouchPad terwijl de muisaanwijzer op een tekstbestand staat, wordt het bestand geopend in uw standaard tekstverwerkingsprogramma.
U kunt de gevoeligheid van het TouchPad aanpassen, de functies en bewegingen in- of uitschakelen en de werking van de knoppen wijzigen.
OPMERKING:HP verbetert haar producten constant en zorgt voor software-updates. HP adviseert om regelmatig te controleren of er bijgewerkte software, drivers en een bijgewerkt systeem-BIOS zijn om er zeker van te zijn dat u de maximale functionaliteit haalt uit uw notebook en TouchPad-aanwijsapparaat. Voor meer informatie over hoe u de nieuwste software en drivers vindt, gaat u naar het gedeelte De driver bijwerken met Windows Update of het HP document Software en Drivers verkrijgen .

Gebruikelijke TouchPad-bewegingen

De meest gebruikte TouchPad-acties zijn bewegingen waarmee u snel kunt navigeren en werken in vensters en bestanden. De meeste TouchPad-modellen en -software kunnen alle vermelde bewegingen uitvoeren. In sommige gevallen zijn deze functies uitgeschakeld in de TouchPad-software, en ze hoeven alleen maar te worden ingeschakeld of geconfigureerd.
Schuif uw vinger over het TouchPad om de cursor over het scherm te verplaatsen.
Tik één keer op het TouchPad om één keer te klikken en tik er twee keer op om te dubbelklikken met de cursor.
Plaats twee vingers op het TouchPad en draai ze om een afbeelding of deel van het scherm te draaien.

TouchPad-rotatie werkt alleen in toepassingen met een rotatiefunctie, zoals een fotobrowser.
U sleept en plaatst een item door twee keer op het TouchPad te tikken om het item te selecteren; schuif met uw vinger om het item te verplaatsen en til uw vinger op om het los te laten.
U scrollt in een venster, scherm of lijst door twee vingers op het TouchPad te plaatsen; veeg vervolgens zijwaarts of omhoog en omlaag. Til uw vingers op om te stoppen met scrollen.
Voor in- of uitzoomen tijdens het werken in een venster plaatst u twee vingers op het TouchPad; verplaats ze naar buiten om in te zoomen en naar binnen om uit te zoomen.

TouchPad-zoomen werkt alleen in toepassingen met zoomfuncties, zoals een fotobrowser of een tekstverwerker.

De pagina met TouchPad- of ClickPad-eigenschappen openen in Windows 8

De configuratie-opties voor het TouchPad en ClickPad bevinden zich op de pagina met eigenschappen van het TouchPad. Gebruik de volgende stappen om de pagina met eigenschappen te openen en individuele bewegingen in of uit te uitschakelen.
 1. Typ aanpassen in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Uw computer aanpassen in de zoekresultaten.
  Figuur 3: Uw computer aanpassen
  Zoeken naar Uw computer aanpassen
 2. In het venster Persoonlijke instellingen klikt u op de koppeling Muisaanwijzers wijzigen op Eigenschappen voor muis te openen.
  Figuur 4: De muisaanwijzers wijzigen
  De koppeling voor het wijzigen van muisaanwijzers in Persoonlijke instellingen
  Het scherm Eigenschappen voor muis wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen of het tabblad ClickPad-instellingen van Eigenschappen voor muis. Als u een Synaptics-apparaat hebt, bevat het tabblad het Synaptics-pictogram .
  Figuur 5: Apparaatinstellingen
  Afbeelding van pagina Eigenschappen voor muis met Instellingen en Apparaatinstellingen gemarkeerd.
 4. Klik op Instellingen om het venster Eigenschappen te openen.
  U kunt de TouchPad-instellingen voor scrollen, klikken, gevoeligheid, randgevoeligheid en bewegingsacties aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
  OPMERKING:Niet alle notebooks maken gebruik van een Synaptics TouchPad of ClickPad, maar alle touchpads hebben wel soortgelijke functies en configuratie-opties.
  Figuur 6: Pagina met eigenschappen van ClickPad
  Afbeelding van pagina met eigenschappen voor Synaptics TouchPads.
 5. Het venster Eigenschappen is onderverdeeld in drie gebieden om u te helpen met het configureren van het TouchPad of ClickPad.
  • De linkerkant van het venster biedt een overzicht van bewegingen en acties. Klik om individuele bewegingen of acties te markeren. Selecteer het pictogram Help (indien gemarkeerd) voor meer informatie of selecteer het pictogram Instellingen om de instellingen te wijzigen.
  • Rechtsonder wordt de vingerbeweging weergegeven die hoort bij de beweging of actie.
  • Rechtsboven ziet u de reactie van het scherm op de vingerbewegingen.
 6. Schakel individuele bewegingen in of uit door te klikken op het selectievakje naast elk item. Een vinkje in het selectievakje geeft aan dat beweging is ingeschakeld.

Een TouchPad of ClickPad openen in Windows 8

Volg deze stappen om een TouchPad of ClickPad in Windows 8 in te schakelen of aan te zetten.
 1. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen of het tabblad ClickPad-instellingen van Eigenschappen voor muis. Als u een Synaptics-apparaat hebt, bevat het tabblad het Synaptics-pictogram .
  Figuur 7: Apparaatinstellingen
  Afbeelding van pagina Eigenschappen voor muis met Instellingen en Apparaatinstellingen gemarkeerd.
 2. Selecteer het gewenste touchpad in de lijst Apparaten en klik op Inschakelen om het apparaat in te schakelen.
  OPMERKING:Klik op Uitschakelen als u TouchPad wilt uitschakelen.

Klikken op knoppen met een TouchPad of ClickPad in Windows 8

Het TouchPad beschikt over speciale knoppen voor links- en rechtsklikken die u dezelfde functionaliteit bieden als de knoppen op een extern aanwijsapparaat. Het ClickPad gebruikt de linker- en rechteronderkant van het pad als knoppen voor links- en rechtsklikken. U kunt tevens op een item tikken en het slepen zoals u dat doet met de linkerknop van een extern aanwijsapparaat om een item over het scherm te slepen. Klikken en tikken zijn standaard ingeschakeld en geconfigureerd.
Standaard functioneren de linker- en rechterknop als linkermuisknop en rechtermuisknop. U kunt het klikken aanpassen op de pagina met de TouchPad-eigenschappen. Voer de volgende stappen uit om de knoppen aan te passen.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. Klik om Knoppen te markeren. Als het selectievakje naast Knoppen geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om de knoppen in te schakelen.
  OPMERKING: U schakelt de knoppen uit door op het selectievakje te klikken totdat het vakje leeg is. Wanneer de knoppen zijn uitgeschakeld, is tikken de enige manier om te klikken met uw aanwijsapparaat.
  Figuur 8: Knoppen op de pagina met eigenschappen van het TouchPad
  Knoppen op de pagina met eigenschappen van het TouchPad
 3. Klik op het pictogram Instellingen om de knopacties aan te passen.
  Figuur 9: Instellingen voor knoppen
 4. Pas acties voor de linker- en rechterknop aan door te klikken op het pictogram Omlaag om het menu met knopacties voor elk item te openen. Blader door het menu om uw selectie te maken. Voor sommige selecties is extra informatie nodig. Als de knop Configureren na uw selectie is ingeschakeld, klikt u op Configureren en volgt u de instructies.
 5. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm met eigenschappen.
 6. Klik op de knop Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en selecteer OK om het scherm met eigenschappen af te sluiten.
Op de pagina met eigenschappen van het ClickPad kunt u acties voor vingerklikken aanpassen. Gebruik de volgende stappen om het klikken naar wens aan te passen.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. Klik om Klikken te markeren. Als het selectievakje naast Klikken geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om klikken in te schakelen.
  Figuur 10: Klikken op de pagina met eigenschappen
  Klikken op de pagina met eigenschappen van het ClickPad
 3. Klik op het pictogram Instellingen om de instellingen voor klikken aan te passen.
  Figuur 11: Venster Instellingen voor klikken
  Venster Instellingen voor klikken
 4. U kunt acties voor klikken met één, twee en drie vingers en acties voor klikken op hoeken aanpassen door te klikken op het pictogram Omlaag om het menu met klikacties voor elk item te openen. Blader door het menu om uw selectie te maken. Voor sommige selecties is extra informatie nodig. Als de knop Configureren na uw selectie is ingeschakeld, klikt u op Configureren en volgt u de instructies.
 5. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm met eigenschappen.
 6. Voor meer informatie over klikken en slepen klikt u op de pijl en selecteert u het pictogram Help naast Klikken en slepen.
  Figuur 12: Klikken en slepen op de pagina met eigenschappen
  Klikken en slepen op de pagina met eigenschappen
 7. Klik op de knop Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en selecteer OK om het scherm met eigenschappen af te sluiten.
Bewegingen voor één en twee keer tikken komen overeenkomen met één keer klikken en dubbelklikken op een extern aanwijsapparaat (zoals een muis). Gebruik de volgende stappen om het tikken naar wens aan te passen.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. Klik om Tikken te markeren. Als het selectievakje naast Tikken geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om tikken in te schakelen.
  Figuur 13: Tikken op de pagina met eigenschappen
  Tikken op de pagina met eigenschappen
 3. Klik op het pictogram Instellingen om de instellingen voor tikken aan te passen. U kunt de volgende aanpassingen maken:
  • Tikken en slepen - Hiermee regelt u hoe u het TouchPad gebruikt om items op het computerscherm te slepen.
  • Instellingen voor uitschakelen van TouchPad-zones - Hiermee kunt u met behulp van tikken het TouchPad in- en uitschakelen
  • Actie boven links - Hiermee kunt u aanpassen hoe lang het TouchPad is uitgeschakeld.
  Figuur 14: Venster Instellingen voor tikken
  Venster Instellingen voor tikken
 4. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm met eigenschappen.
 5. Klik op de knop Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en selecteer OK om het scherm met eigenschappen af te sluiten.

Bladeren met een TouchPad of ClickPad in Windows 8

Met speciale horizontale en verticale scrollbewegingen kunt u binnen een programmavenster scrollen. Deze zijn standaard ingeschakeld en geconfigureerd. U kunt het scrollen met één vinger of twee vingers aanpassen en instellen hoe het TouchPad of ClickPad reageert op bewegingen in de buurt van de rand.
Gebruik de volgende stappen om uw TouchPad of ClickPad aan te passen voor scrollen met één vinger.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. Klik om Scrollen te markeren. Als het selectievakje naast Scrollen geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om scrollen in te schakelen.
  Figuur 15: Scrollen op de pagina met eigenschappen
  Scrollen op de pagina met eigenschappen
 3. Klik op het pictogram Instellingen om de instellingen voor scrollen aan te passen. U kunt de volgende aanpassingen maken:
  • Scrollsnelheid - Hiermee kunt u de snelheid van het scrollen aanpassen.
  • Scrollgebied instellen - Hiermee past u de grootte van het scrollgebied aan. Het scrollgebied wordt aangeduid door het gearceerde gebied. Klik en sleep de zwarte vierkantjes om het gebied groter of kleiner te maken.
  • Verticaal scrollen inschakelen - Hiermee kunt u scrollen door uw vinger omhoog of omlaag langs de linkerkant van het TouchPad in het linker scrollgebied te schuiven.
  • Horizontaal scrollen inschakelen - Hiermee kunt u scrollen door uw vinger langs de onderrand van het TouchPad in het onderste scrollgebied te schuiven.
  • Circulair scrollen inschakelen - Hiermee kunt onafgebroken scrollen met één doorlopende, vloeiende en ronddraaiende beweging op het TouchPad.
  • EdgeMotion inschakelen tijdens scrollen - Hiermee blijft u scrollen wanneer uw vinger de rand van het TouchPad bereikt.
  • Coasting inschakelen - Hiermee blijft u scrollen nadat u uw vinger van het Touchpad hebt gehaald.
  Figuur 16: Venster Instellingen voor scrollen
  Venster Instellingen voor scrollen
 4. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm met eigenschappen.
 5. Klik op de knop Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en selecteer OK om het scherm met eigenschappen af te sluiten.
Hiermee kunt u verticaal of horizontaal scrollen vanaf elke locatie op het oppervlak van het TouchPad, dus niet alleen op het daarvoor bestemde scrollgebied. Gebruik de volgende stappen om het scrollen met twee vingers in te schakelen.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. Scrollen met twee vingers bevindt zich onder Bewegingen met meerdere vingers. Als u Scrollen met twee vingers niet ziet, klik dan op de pijl, links van het selectievakje Bewegingen met meerdere vingers.
 3. Klik om markeren Scrollen met twee vingers te markeren. Als het selectievakje naast Scrollen met twee vingers geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om scrollen in te schakelen.
  Figuur 17: Scrollen met twee vingers op de pagina met eigenschappen
  Scrollen met twee vingers op de pagina met eigenschappen
 4. Klik op het pictogram Instellingen om de instellingen voor scrollen aan te passen. U kunt de volgende aanpassingen maken:
  • Scrollsnelheid - Hiermee kunt u de snelheid van het scrollen aanpassen.
  • Verticaal scrollen inschakelen - Hiermee kunt u scrollen door uw vingers omhoog of omlaag op het TouchPad te schuiven.
  • Horizontaal scrollen inschakelen: Hiermee kunt scrollen door uw vingers links of rechts op het TouchPad te schuiven.
  • Scrollen in omgekeerde richting inschakelen - Hiermee verandert u de richting van het scrollen.
  • EdgeMotion inschakelen tijdens scrollen - Hiermee blijft u scrollen wanneer uw vingers de rand van het TouchPad bereiken.
  • Coasting inschakelen - Hiermee blijft u scrollen nadat u uw vingers van het Touchpad hebt gehaald.
  Figuur 18: Venster Instellingen scrollen met twee vingers
  Venster Instellingen scrollen met twee vingers
 5. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm met eigenschappen.
 6. Klik op de knop Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en selecteer OK om het scherm met eigenschappen af te sluiten.
Scrollgedrag aan de rand van het TouchPad wordt geregeld op de pagina's voor scrollinstellingen. Onder de instellingen voor scrollen met één vinger of twee vingers kunt u tijdens het scrollen EdgeMotion in- of uitschakelen. Wanneer EdgeMotion is ingeschakeld, worden lange bewegingen van de aanwijzer vereenvoudigt. Wanneer u de rand van het TouchPad bereikt, blijft de aanwijzer bewegen totdat u uw vingers van het TouchPad tilt. Stel EdgeMotion in aan de hand van de volgende stappen.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. EdgeMotion bevindt zich onder Aanwijzen. Als u EdgeMotion niet ziet, klikt u op de pijl, links van het selectievakje Aanwijzen.
 3. Klik om EdgeMotion te markeren. Als het selectievakje naast EdgeMotion geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om deze optie in te schakelen.
  Figuur 19: EdgeMotion op de pagina met eigenschappen
  EdgeMotion op de pagina met eigenschappen
 4. Klik op het pictogram Instellingen om de instellingen voor EdgeMotion aan te passen.
  U kunt de volgende aanpassingen maken:
  • EdgeMotion - Hiermee of schakelt u EdgeMotion in of uit voor specifieke taken. Geef aan of u EdgeMotion altijd wilt gebruiken of alleen bij gebruik van tikken en slepen.
  • EdgeMotion-gebied - Hiermee past u de grootte van de randgebieden aan. De rand wordt aangeduid door het gearceerde gebied. Maak de randgebieden groter of kleiner door de zwarte vierkantjes te klikken en slepen.
  • EdgeMotion-snelheid - Hiermee regelt de snelheid van het randscrollen. Gebruik de schuifknop om de snelheid te regelen.
  Figuur 20: Venster Instellingen voor EdgeMotion
  Venster Instellingen voor EdgeMotion
 5. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm met eigenschappen.
 6. Klik op de knop Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en selecteer OK om het scherm met eigenschappen af te sluiten.

Navigeren met behulp van bewegingen met meerdere vingers in Windows 8

Voor bewegingen met meerdere vingers zijn er snelkoppelingen voor veelgebruikte toepassingen of eenvoudige navigatie binnen een toepassing. U kunt deze bewegingen aanpassen op de pagina met eigenschappen door te klikken op de pijl, links van het selectievakje Bewegingen met meerdere vingers om de bijbehorende opties te openen. Als het selectievakje naast Bewegingen met meerdere vingers geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt.
In- en uitzoomen is binnen veel toepassingen beschikbaar. Klik om Zoomen door knijpen te markeren. Als het selectievakje naast Zoomen door knijpen geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om deze optie in te schakelen.
Figuur 21: Zoomen door knijpen op de pagina met eigenschappen
Zoomen door knijpen op de pagina met eigenschappen
Door te klikken op het pictogram Instellingen opent u een venster waar u de reactie op zoomen door te knijpen kunt regelen.
Figuur 22: Venster Instellingen zoomen door knijpen
Venster Instellingen zoomen door knijpen
Draaien is beschikbaar voor sommige objecten en voor foto's. Klik om Draaien te markeren. Als het selectievakje naast Draaien geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om het gebruik van draaibewegingen in te schakelen.
Figuur 23: Draaien op de pagina met eigenschappen
Draaien op de pagina met eigenschappen
Door te klikken op het pictogram Instellingen opent u een venster waarin u opties voor draaien kunt selecteren. Met TwistRotate kunt u items zoals foto's draaien met twee vingers in een beweging die vergelijkbaar is met het draaien van een knop. Draait items in stappen van 90 graden.
Figuur 24: Venster Instellingen voor draaien
Venster Instellingen voor draaien
Zowel Scrollen met twee vingers als Vegen met drie vingers kan worden geconfigureerd om te navigeren binnen toepassingen. Het inschakelen en aanpassen van Scrollen met twee vingers wordt beschreven in het gedeelte Aanpassen voor scrollen met twee vingers in Windows 8 van dit document. Vegen met drie vingers wordt gebruikt om te surfen op internet of om te bladeren door foto's. Gebruik de volgende stappen om Vegen met drie vingers in te schakelen.
 1. Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
 2. Vegen met drie vingers bevindt zich onder Bewegingen met meerdere vingers. Als u Vegen met drie vingers niet ziet, klikt u op de pijl, links van het selectievakje Bewegingen met meerdere vingers.
 3. Klik om Vegen met drie vingers te markeren. Als het selectievakje naast Vegen met drie vingers geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om vegen in te schakelen.
  Figuur 25: Vegen met drie vingers op de pagina met eigenschappen
  Vegen met drie vingers op de pagina met eigenschappen
 4. Voor meer informatie over Vegen met drie vingers klikt u op het pictogram Help naast Vegen met drie vingers.
Drukken met drie vingers, Vegen met vier vingers en Vegen aan de rand kunnen worden gebruikt om te navigeren tussen toepassingen. Drukken met drie vingers opent geïdentificeerde toepassingen wanneer deze optie is ingeschakeld. Vegen met vier vingers kan worden gebruikt om te schakelen tussen toepassingen, een venster te minimaliseren of een venster te herstellen. Door Vegen aan de rand in te schakelen kunt u schakelen tussen toepassingen of navigeren op het startscherm.
Open de pagina met eigenschappen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
Gebruik de volgende stappen om Drukken met drie vingers in te schakelen en aan te passen.
 1. Drukken met drie vingers bevindt zich onder Bewegingen met meerdere vingers. Open Bewegingen met meerdere vingers door te klikken op de pijl, links van het selectievakje Bewegingen met meerdere vingers.
 2. Klik om Drukken met drie vingers te markeren. Als het selectievakje naast Drukken met drie vingers geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt.
  Figuur 26: Drukken met drie vingers op de pagina met eigenschappen
  Drukken met drie vingers op de pagina met eigenschappen
 3. Klik op het pictogram Instellingen om programma's te selecteren die worden geopend wanneer u Drukken met drie vingers gebruikt.
  Figuur 27: Venster voor het selecteren van programma's met Drukken met drie vingers
  Venster voor het selecteren van programma's met Drukken met drie vingers
Gebruik de volgende stappen om Vegen met vier vingers in te schakelen en aan te passen.
 1. Vegen met vier vingers bevindt zich onder Bewegingen met meerdere vingers. Open Bewegingen met meerdere vingers door te klikken op de pijl, links van het selectievakje Bewegingen met meerdere vingers.
 2. Klik om Vegen met vier vingers te markeren. Als het selectievakje naast Vegen met vier vingers geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt.
  Figuur 28: Vegen met vier vingers op de pagina met eigenschappen
  Vegen met vier vingers op de pagina met eigenschappen
 3. Klik op het pictogram Instellingen om opties voor Vegen met vier vingers te selecteren. Schakel horizontale of verticale veegbewegingen in of uit. Indien ingeschakeld
  • Een horizontale veegbeweging naar rechts met vier vingers opent de toepassingenschakelaar.
  • Een horizontale veegbeweging naar links met vier vingers opent de laatst gebruikte toepassing.
  • Een verticale veegbeweging omlaag met vier vingers minimaliseert of herstelt het venster op uw bureaublad.
  • Een verticale veegbeweging omhoog met vier vingers opent de toepassingenschakelaar.
  Figuur 29: Venster Instellingen voor Vegen met vier vingers
  Venster Instellingen voor Vegen met vier vingers
  Voor meer informatie over Vegen met vier vingers klikt u op de knop Help op de instellingenpagina voor Vegen met vier vingers.
U schakelt Vegen aan de rand inschakelen in door te klikken op het selectievakje naast Vegen aan de rand inschakelen totdat er een vinkje verschijnt. Als deze optie is ingeschakeld, zorgt een veeg naar het midden van het TouchPad voor het volgende:
 • Vanaf de linkerrand: schakelt naar de eerder geopende toepassing.
 • Vanaf de rechterrand: opent of sluit de Charms-balk.
 • Vanaf de bovenrand: opent of sluit de balk met toepassingen.

Aanwijsgevoeligheid van het TouchPad of ClickPad aanpassen in Windows 8

Met de instellingen voor Aanwijzen kunt u bepalen hoe de aanwijzer zich verplaatst als reactie op uw bewegingen. Aanwijzen bevat functies voor Gevoeligheid, Momentum en Toegankelijkheid.
U kunt deze instellingen aanpassen op de pagina met eigenschappen door te klikken op de pijl, links van Aanwijzen om de bijbehorende opties te openen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
Met de opties voor Gevoeligheid kunt u de respons van het TouchPad instellen op de druk die u erop uitoefent. Klik om Gevoeligheid te markeren.
Figuur 30: Gevoeligheid op de pagina met eigenschappen
Gevoeligheid op de pagina met eigenschappen
Door te klikken op het pictogram Instellingen opent u een venster waar u kunt instellen hoeveel druk van de vinger(s) nodig is voordat het TouchPad reageert.
Figuur 31: Venster Instellingen voor gevoeligheid
Venster Instellingen voor gevoeligheid
De opties voor Momentum bieden een trackball-achtige respons van het TouchPad. Klik om Momentum te markeren. Als het selectievakje naast Momentum geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt om de opties voor Momentum in te schakelen.
Figuur 32: Momentum op de pagina met eigenschappen
Momentum op de pagina met eigenschappen
Door te klikken op het pictogram Instellingen opent u een venster waar u kunt bepalen hoe ver de aanwijzer schuift en of deze stopt dan wel terugkeert bij de rand van het scherm.
Figuur 33: Venster Instellingen voor Momentum
Venster Instellingen voor Momentum
Met de opties voor Toegankelijkheid kunt u opgeven hoe de aanwijzer reageert en daarvoor beperkingen instellen. Klik om Toegankelijkheid te markeren.
Figuur 34: Toegankelijkheid op de pagina met eigenschappen
Toegankelijkheid op de pagina met eigenschappen
Door te klikken op het pictogram Instellingen opent u een venster waar u de volgende toegankelijkheidsfuncties kunt aanpassen:
 • Plakranden - Hiermee blijft de aanwijzer beperkt tot het actieve venster.
 • Slowmotion - Hiermee zorgt u ervoor dat de snelheid van de aanwijzer afneemt voor betere nauwkeurigheid. Selecteer de gewenste Shift- of Ctrl-toetsen om Slowmotion in of uit te schakelen.
 • Beperkte beweging - Hiermee beperkt u de beweging van de aanwijzer tot strikt horizontaal of verticaal. Selecteer de gewenste Shift- of Ctrl-toetsen om Beperkte beweging in of uit te schakelen.
Figuur 35: Venster Instellingen voor toegankelijkheid
Venster Instellingen voor toegankelijkheid

Onopzettelijk klikken voorkomen (de muisaanwijzer beweegt tijdens het typen) in Windows 8

De gevoeligheid van uw touchpad kan leiden tot onopzettelijk klikken of tot een cursor die rondspringt op het scherm. Om het rondspringen van de cursor als het gevolg van onopzettelijke veegbewegingen op het Touchpad zo veel mogelijk te voorkomen, raden we u een van de volgende oplossingen aan.
Pas de vertragingsinstellingen van het Touchpad aan om onopzettelijke aanrakingen te verminderen. U past de vertragingsinstellingen als volgt aan:
 1. Typ touchpad in het scherm Start om de charm Zoeken te openen en selecteer muis- en touchpad-instellingen in de zoekresultaten.
  Figuur 36: Muis- en touchpad-instellingen
  Muis- en touchpad-instellingen
 2. Klik om het menu onder Touchpad te openen.
  Figuur 37: Het menu TouchPad openen
  Het menu TouchPad openen
 3. Selecteer een langere vertraging om de kans op het onopzettelijk verspringen van de cursor en klikken te verminderen.
  Figuur 38: Gemiddelde vertraging voor touchpad geselecteerd
  Gemiddelde vertraging voor touchpad geselecteerd
 4. Als er zich problemen blijven voordoen, verlaagt u de gevoeligheid van het TouchPad. Gebruik de informatie in het gedeelte Gevoeligheid van het TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document om de gevoeligheid van het Touchpad te verminderen.

Alle TouchPad-bewegingen uit- en inschakelen in Windows 8

Als u wilt dat het TouchPad werkt zoals een standaard notebookmuis zonder de bewegingsfunctie, kunt u de desbetreffende onderdelen uitschakelen.
Alle bewegingen uitschakelen:
 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram van Synaptics-aanwijsapparaat of van een ander aanwijsapparaat in het systeemvak van Windows.
 2. Selecteer Bewegingen uitschakelen.
  Figuur 39: Bewegingen uitschakelen
  Afbeelding van taakbalkpictogram voor eigenschappen van aanwijsapparaat met Bewegingen uitschakelen gemarkeerd.
U schakelt de bewegingen weer in door Bewegingen uitschakelen te deselecteren in het pop-upmenu.

Het TouchPad of ClickPad uitschakelen

Op sommige notebooks kan het TouchPad worden uitgeschakeld door een aan-uitknop naast het TouchPad in te drukken. Als het notebook niet over deze knop beschikt, kunt u het TouchPad uitschakelen met behulp van het venster Muiseigenschappen.
OPMERKING:Gebruik een externe muis of ander aanwijsapparaat om de aanwijzer te bedienen wanneer het TouchPad is uitgeschakeld.
U schakelt het TouchPad als volgt uit:
 1. Typ aanpassen in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Uw computer aanpassen in de zoekresultaten.
  Figuur 40: Uw computer aanpassen
  Zoeken naar Uw computer aanpassen
 2. In het venster Persoonlijke instellingen klikt u op de koppeling Muisaanwijzers wijzigen op Eigenschappen voor muis te openen.
  Figuur 41: De muisaanwijzers wijzigen
  De koppeling voor het wijzigen van muisaanwijzers in Persoonlijke instellingen
  Het scherm Eigenschappen voor muis wordt geopend.
 3. Op het tabblad Apparaatinstellingen van het venster Eigenschappen voor muis klikt u op de knop Uitschakelen om het TouchPad uit te schakelen.
  Figuur 42: Het TouchPad uitschakelen
  Afbeelding van muiseigenschappen met Uitschakelen gemarkeerd.
  Wanneer nodig kunt u het TouchPad weer inschakelen.

Probleemoplossing wanneer het TouchPad niet werkt in Windows 8

Er zijn diverse opties voor het oplossen van problemen met uw TouchPad wanneer deze niet werkt. Voer de volgende stappen uit totdat u een oplossing hebt gevonden.
 1. Sommige touchpads kunt u in- of uitschakelen door te dubbeltikken in de linkerbovenhoek van het TouchPad. Dubbeltik om het TouchPad in te schakelen, en herhaal dat om het TouchPad uit te schakelen.
  Figuur 43: Aan-uitschakelaar van TouchPad
  Aan-uitschakelaar van TouchPad
 2. Voer een harde reset uit aan de hand van de onderstaande stappen in het HP document Een harde reset of geforceerde reset uitvoeren . Een harde reset wist de driverinstructies. Uw computer leest opnieuw alle instructies van de drivers en software in het besturingssysteem waarmee enkele problemen kunnen worden opgelost.
 3. Controleer of u over de nieuwste drivers voor uw TouchPad beschikt. Gebruik de volgende stappen om de nieuwste drivers te installeren.
  1. Ga naar de webpagina HP drivers en downloads . Voer het modelnummer van uw computer in en klik op Start.
  2. Selecteer uw computermodel in de lijst met resultaten.
  3. Selecteer uw besturingssysteem in het vervolgkeuzemenu en klik op Volgende.
  4. Blader naar beneden om de drivercategorie Driver - toetsenbord, muis en invoerapparaten te selecteren.
  5. Klik op de knop Downloaden naast het juiste TouchPad of de juiste ClickPad-driver. Het bestand wordt gedownload naar uw map Downloads
  6. Open de map Downloads en dubbelklik om de meest recente driver te installeren. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
 4. Zet de computer terug naar een softwareconfiguratie terug waarbij het TouchPad nog werkte door het systeem te herstellen naar een tijdstip waarop het TouchPad nog correct werkte. Ga naar Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 8) voor meer informatie.

De driver bijwerken met Windows Update

Als u een TouchPad of ClickPad nog niet kunt inschakelen op uw laptop, volg dan deze stappen om bijgewerkte software en hardwaredrivers voor uw computer met Windows 8 te zoeken en te installeren:
 1. Typ configuratiescherm in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Configuratiescherm in de zoekresultaten.
  Figuur 44: Zoekresultaten
  De charm Zoeken met Configuratiescherm geselecteerd
 2. Klik op Systeem en beveiliging.
  Figuur 45: Configuratiescherm
  Configuratiescherm met Systeem en beveiliging geselecteerd
 3. Klik op Windows Update in het venster Systeem en beveiliging.
  Figuur 46: Systeem en beveiliging
  Systeem en beveiliging met Windows Update geselecteerd
 4. Klik op een van de volgende opties, indien aanwezig, in het Windows Update-venster:
  • Belangrijke updates installeert beveiligingsupdates of updates die belangrijk voor de gezondheid van uw computer.
  • Optionele updates laat u driverupdates of optionele updates selecteren. Het is een goed idee om optionele driverupdates te downloaden en te installeren, met name als u de Windows-versie op uw computer hebt gewijzigd.
  Figuur 47: Windows Update
  Windows Update met belangrijke en optionele updateselecties
 5. Selecteer de updates die u wilt installeren en klik op OK.
 6. Klik op Updates installeren.
  De updates worden geïnstalleerd.
  Figuur 48: Installeer updates
  Afbeelding: Installeer updates
 7. Start de computer opnieuw op.

Gerelateerde ondersteuningskoppelingen

HP Support-forums

Vind oplossingen en werk samen met anderen op het HP supportforum
  HP op YouTube