Naar inhoud gaan

De printer drukt geen zwarte inkt of kleureninkt af, of drukt lege pagina's af

 • AfdrukkenAfdrukken

Probleem

De printer werkt, maar print geen zwart, er ontbreken een of meer kleuren, de afdruk is leeg of heeft heel weinig inkt.

Oplossing één: Originele HP cartridges gebruiken

OPMERKING:In de volgende instructies wordt aangenomen dat u originele HP cartridges gebruikt.
HP adviseert originele HP cartridges te gebruiken. HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van cartridges van andere fabrikanten of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen. Indien u geen originele HP cartridges gebruikt, zullen de volgende oplossingen uw probleem met de afdrukkwaliteit mogelijk niet oplossen.
Welke cartridges u gebruikt, is afhankelijk van uw land of regio. Volg deze stappen om cartridges voor uw printer te kopen of compatibiliteit van een cartridge te testen met HP SureSupply.
 1. Klik op deze koppeling, HP SureSupply .
 2. Scroll naar onderen en zorg dat het land of de regio correct is.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De inktniveaus controleren en cartridges die leeg of bijna leeg zijn vervangen

Als de inkt bijna op is, kan dit bijdragen aan een slechte afdrukkwaliteit. Voer deze stappen uit om de inktniveaus te controleren en vervang cartridges die leeg of bijna leeg zijn.

Stap één: De geschatte inktniveaus controleren

OPMERKING:Waarschuwingen en indicatoren voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Houd een vervangende cartridge binnen handbereik om mogelijke afdrukvertragingen te vermijden wanneer een indicator op lage inktniveaus wijst. U hoeft de cartridges pas te vervangen als de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
 1. Druk op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen als deze nog niet is ingeschakeld.
 2. Raak op het bedieningspaneel van de printer het pictogram Instellingen ( ) aan.
 3. Raak Hulpprogramma's aan en vervolgens Geschatte inktniveaus . Het bedieningspaneel toont de geschatte inktniveaus.
  Figuur 1: Voorbeeld van geschatte inktniveaus
  Afbeelding: Voorbeeld van geschatte inktniveaus.
 • U hoeft de cartridges niet te vervangen als geen van de cartridges bijna leeg is . Ga verder naar de volgende oplossing in dit document.
 • Ga naar de volgende stap om de inktcartridges te vervangen als een of meer van de inktcartridges bijna leeg zijn .

Stap twee: Lege of bijna lege cartridges vervangen

Volg deze stappen om lege of bijna lege cartridges te vervangen.

Video: De cartridges vervangen

In de volgende video ziet u hoe u cartridges vervangt.
OPMERKING:In deze video ziet u een HP Photosmart 6520 e-All-in-One printer, maar dezelfde stappen gelden ook voor uw printer.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen .
 1. Druk op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen als deze nog niet is ingeschakeld. Wacht totdat de printer inactief is en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen met cartridges verplaatst zich naar het toegangsgebied.
  Figuur 2: De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 3. Druk op het lipje aan de voorkant van de cartridge om deze los te maken en trek de cartridge vervolgens omhoog om de cartridge uit de houder te halen.
  Figuur 3: De cartridge uit de houder verwijderen
  Afbeelding: De cartridge uit de houder verwijderen
 4. Trek aan het oranje lipje om de nieuwe cartridge uit de plastic verpakking te halen.
  Figuur 4: De nieuwe cartridge uit de plastic verpakking halen
  Afbeelding: De nieuwe cartridge uit de plastic verpakking halen
 5. Draai het oranje kapje tegen de klok in tot het losbreekt van de cartridge.
  Figuur 5: Het oranje kapje van de nieuwe cartridge verwijderen
  Afbeelding: Het oranje kapje van de nieuwe cartridge verwijderen
 6. Schuif de cartridge met de inktsproeier en de contactpunten omlaag gericht in de bijbehorende houder. Druk op de cartridge totdat deze vastklikt.
  Figuur 6: De cartridge plaatsen
  Afbeelding: De cartridge plaatsen
 7. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 7: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Controleren of de cartridges goed worden geventileerd en correct zijn geplaatst

Volg deze stappen om te controleren of de cartridges goed worden geventileerd en correct zijn geplaatst.

Stap één: Controleren of de ventilatiegaatjes van de cartridge niet verstopt zijn

Volg deze stappen om te controleren of de inktcartridges goed worden geventileerd.
 1. Open de cartridgeklep.
  Figuur 8: De cartridgeklep openen
  Afbeelding: Open de cartridgeklep.
 2. Druk op het lipje aan de voorkant van de cartridge om deze los te maken en trek de cartridge vervolgens omhoog om de cartridge uit de houder te halen.
  Figuur 9: De cartridge verwijderen
  Afbeelding: Verwijder de cartridge.
 3. Zoek naar de ventilatieopening aan de bovenzijde van de cartridge en bekijk deze nauwkeurig.
  Figuur 10: De ventilatieopening aan de bovenzijde van de cartridge
  Afbeelding: De ventilatieopening aan de bovenzijde van de cartridge.
  • Als het oranje treklipje nog aan de cartridge is bevestigd, verwijdert u dit door eraan te trekken.
   Figuur 11: Oranje treklipje
   Afbeelding: Oranje treklipje.
  • Als de ventilatieopening verstopt zit, maak deze dan voorzichtig schoon met een naald.
   Figuur 12: Goed geventileerd
   Afbeelding: Vrijgemaakte ventilatieopening
   Figuur 13: Verstopt ventilatiegaatje
   Afbeelding: Verstopt ventilatiegaatje
 4. Schuif de cartridge met de inktsproeier en de contactpunten omlaag gericht in de bijbehorende houder. Druk op de cartridge totdat deze vastklikt.
  Figuur 14: De cartridge terugplaatsen
  Afbeelding: Plaats de cartridge terug.
 5. Herhaal deze stappen om de ventilatiegaatjes op elke cartridge te controleren.
 6. Sluit de cartridgeklep.
  Figuur 15: De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: Sluit de cartridgeklep.
 7. Wacht totdat de printer inactief is en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
 8. Probeer de afdruktaak nogmaals uit te voeren.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , ga dan naar de volgende stap.

Stap twee: Controleer of de cartridges juist zijn geplaatst

Voer deze stappen uit om te controleren of de cartridges goed geplaatst zijn in de houders op de wagen.
 1. Open de cartridgeklep.
  Figuur 16: De cartridgeklep openen
  Afbeelding: Open de cartridgeklep.
 2. Zorg ervoor dat elke cartridge in de juiste houder is geplaatst. Bekijk de vorm van het symbool en de kleur van de inktcartridge en zoek nu de sleuf met hetzelfde symbool en dezelfde kleur.
  Figuur 17: Zorg ervoor dat het symbool en de kleur van alle afzonderlijke cartridges overeenkomen met de houders
  Afbeelding: Zorg ervoor dat het symbool en de kleur van alle afzonderlijke cartridges overeenkomen met de houders.
 3. Zorg ervoor dat elke inktcartridge stevig in de houder zit. Beweeg met uw vinger langs de bovenkant van de cartridges om te controleren of er geen cartridges uitsteken. Als er cartridges uitsteken, drukt u er stevig op totdat de cartridge vastklikt.
 4. Probeer nogmaals af te drukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: Een automatisch hulpprogramma uitvoeren om de printkop te reinigen

Tip
Om problemen te voorkomen waardoor de printkop moet worden gereinigd, schakelt u de printer altijd uit met de aan-uitknop ( ) op de printer zelf. Zorg dat u zo snel mogelijk ontbrekende cartridges vervangt om problemen met de afdrukkwaliteit en mogelijk extra inktverbruik of schade aan het inktsysteem te voorkomen. Schakel het HP product nooit uit wanneer er cartridges ontbreken.
 1. Laad gewoon wit U.S. Letter of A4-formaat papier in de lade, als dat nog niet is gedaan.
 2. Raak op het bedieningspaneel van de printer het pictogram Instellingen ( ) aan.
 3. Raak Hulpprogramma's en daarna Printkop reinigen aan. De printer reinigt de printkoppen en drukt een testpagina af.
 4. Controleer de testpagina op fouten.
  • Indien u op de testpagina geen fouten ziet , functioneren het afdrukmechanisme en de inktcartridges correct. Voer niet meer stappen voor probleemoplossing in dit document uit.
  • Als u op de testpagina fouten ziet , probeert u de tweede reinigingsfase van de printer. Als u op de testpagina nog steeds fouten ziet , gaat u verder met de volgende stap.
   OPMERKING:Er zijn drie reinigingsfasen voor de printkop. Doorloop zo nodig alle drie de fasen. Als de printkop erg verstopt is, moet deze wellicht nog een keer worden gereinigd. Wacht in dat geval een half uur tot na de laatste (derde) reinigingsfase om de eerste fase van het reinigingsproces opnieuw uit te voeren.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vijf: Laat de printer nakijken

OPMERKING:Bewaar een voorbeeldafdruk met het probleem. Als de inktcartridges, printkop of de printer binnen de garantieperiode vervangen worden, zal de technisch medewerker om een voorbeeldafdruk vragen. Als de printer teruggestuurd wordt naar HP, dan moet een voorbeeldafdruk met de printer meegestuurd worden. Plaats het voorbeeld in de uitvoerlade wanneer u uw printer inpakt voor verzending.
Als u alle voorgaande stappen hebt uitgevoerd, maar het probleem nog steeds niet is verholpen, laat u het product nakijken.
Controleer of uw product nog onder de garantie valt. Als u hulp nodig hebt bij het vaststellen van de garantiestatus van uw product, gaat u naar de Warranty Check Tool van HP .
 • Als uw product wel onder de garantie valt , neemt u contact op met HP.
 • Als uw product niet onder de garantie valt , kunnen er kosten in rekening worden gebracht wanneer u contact opneemt met HP.

Gerelateerde ondersteuningskoppelingen

HP Support-forums

Vind oplossingen en werk samen met anderen op het HP supportforum
  HP op YouTube