Tilbake HPs kundestøtte
Finne HP-produktets modellnummer
Denne videoen viser deg de vanligste måtene å finne produktets modellnummer på. Hvis du ikke kan se denne videoen eller har ytterligere spørsmål, kan du se listen over produkter i tabellen nedenfor eller søke i HP etter "hvordan finner jeg modellnummeret" og type produkt, for eksempel "bærbar PC" eller "skriver".
Noter:
Hvis du ikke kan se videoen, kan det skyldes den mobile enheten du bruker. Du kan fortsatt bruke den skrevne informasjonen på skjermen eller få tilgang til videoen med datamaskinen din.
Velg type produkt fra følgende tabell: