Gå til innhold

Utføre HP Systemgjenoppretting (Windows 7)

 • Skriv utSkriv ut
Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-datamaskiner levert med Windows 7.
Dette dokumentet forklarer hvordan tilbakestiller datamaskinen til fabrikkinnstillinger, og er delt opp i avsnitt basert på de ulike metodene for systemgjenoppretting.
Sikkerhetskopier alle personlige filer og les alle advarsler før du bruker systemgjenoppretting.
Grund: Hvis datamaskinen ble levert med Windows Vista eller Windows XP og senere er oppgradert til Windows 7, vil gjenopprettingsprosessen installere det opprinnelige operativsystemet. Du må oppgradere til Windows 7 (igjen) etter systemgjenoppretting. Hvis datamaskinen ble levert med Windows XP og senere er oppgradert til Windows 7, ser du Utføre HP Systemgjenoppretting i Windows XP .Hvis datamaskinen ble levert med Windows Vista og senere er oppgradert til Windows 7, ser du Utføre HP Systemgjenoppretting i Windows Vista .
Hele gjenopprettingsprosessen kan ta 4-6 timer eller mer. For best mulig resultat bør datamaskinen være koblet til Internett, og den vil slå seg av og på flere ganger under prosessen. Ikke slå av datamaskinen eller forstyrr gjenopprettingsprosessen før Windows-påloggingsdialogen vises.

Typer av gjenoppretting

Datamaskinen kan ha tre typer systemgjenoppretting eller bare to. Bruk den gjenopprettingstypen som løser problemet uten å gjøre flere endringer enn nødvendig.
 • Systemgjenoppretting: Dette alternativet formaterer harddisken (normalt C:) på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt, og installerer alle de opprinnelige maskinvaredriverne og programvare på nytt. Systemgjenoppretting påvirker ikke partisjoner opprettet av brukeren. Hvis det er to harddisker, vil Systemgjenoppretting bare endre harddisken med operativsystemet.
  Advarsel:Hvis størrelsen på OS-partisjonen (normalt C:) er redusert til under en minimumsgrense, fjernes andre partisjoner opprettet av brukeren, og lagrede data slettes.
 • Gjenopprett fabrikkinnstillinger: Dette alternativet fjerner alle partisjoner, formaterer hele harddisken på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt, og installerer alle de opprinnelige maskinvaredriverne og programvare på nytt. Dette alternativet gjenoppretter også den nødvendige gjenopprettingspartisjonen (normalt D:) og UEFI-partisjonen (normalt E:) og installerer den nødvendige programvaren på nytt.
  Gjenopprett fabrikkinnstillinger tilbakestiller all programvaren til datamaskinen til tilstanden på kjøpstidspunktet. Alle brukerendringer fjernes.
 • Minimert avbildningsgjenoppretting: Minimert avbildningsgjenoppretting finnes på mange av HPs bærbare PCer og fjerner alle partisjoner, formaterer hele harddisken på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt, og installerer essensiell og HP-programvare (som HP Support Assistant og HP Recovery Manager) på nytt. Minimert avbildningsgjenoppretting installerer ikke demonstrasjonsprogrammer eller spill på nytt.

Se en video om å utføre HP Systemgjenoppretting i Windows 7

Start gjenoppretting på en av følgende måter:
Klikk på overskriften eller det medfølgende plusstegnet (+) for å utvide informasjonen.

Gjenoppretting fra Windows 7

Hvis Windows 7 åpnes på riktig måte, følger du denne fremgangsmåten for å starte systemgjenoppretting fra Start-menyen i Windows.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle tilkoblede enheter og kabler som Personal Media Drive, USB-stasjon, skriver og faks. Fjern media fra stasjoner, og fjern ny intern maskinvare. Ikke koble fra skjerm, tastatur, mus eller strømledning .
 3. Slå på datamaskinen.
 4. Klikk på Start , Alle programmer , Recovery Manager og deretter på Recovery Manager igjen.
  Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse. Hvis et vindu for kontroll av brukerkonto spør om du vil la programmet gjøre endringer på datamaskinen, velger du Ja .
  Figure 1: Recovery Manager
  Recovery Manager
 5. Under Jeg trenger hjelp nå klikker du Systemgjenoppretting .
 6. Recovery Manager spør om du vil gjenopprette datamaskinen til opprinnelig tilstand. Klikk på Ja og deretter på Neste .
  Figure 2: Recovery Manager-bekreftelsesskjerm
  Recovery Manager-bekreftelsesskjerm
 7. Datamaskinen starter på nytt. Hvis gjenopprettingspartisjonen på datamaskinen fungerer som den skal, vises Recovery Manager-vinduet.
  Noter:Hvis gjenopprettingspartisjonen på datamaskinen ikke fungerer som den skal, trenger du gjenopprettingsplater for å gjenopprette systemet. Følg instruksjonene i avsnittet Starte gjenopprettingen fra gjenopprettingsplater .
  Figure 3: Recovery Manager etter omstart
  Recovery Manager etter omstart
 8. Klikk på Systemgjenoppretting .
 9. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten sikkerhetskopiering og klikker deretter på Neste . Fortsett til neste trinn.
  • Figure 4: Recovery Manager: Sikkerhetskopier datafiler først
   Vil du sikkerhetskopiere filene dine først?
   1. Velg alternativet for en Sikkerhetskopier datafiler først (anbefales) , og klikk på Neste .
   2. Velg typen filer du vil sikkerhetskopiere, og klikk på Neste .
    Figure 5: Vinduet for filsikkerhetskopiering
    Vinduet for filsikkerhetskopiering
   3. Recovery Manager søker etter lagringsenheter på datamaskinen. Velg lagringsenheten der du vil lagre sikkerhetskopien, og klikk på Neste .
    Noter:Hvis du valgte en CD- eller DVD-stasjon, ber maskinen deg sette inn en tom plate.
    Figure 6: Velg plassering for sikkerhetskopi
    Vinduet for filsikkerhetskopiering, velg plassering for sikkerhetskopi
   4. Når Recovery Manager har sikkerhetskopiert filene, fjerner du sikkerhetskopiplaten eller lagringsenheten og klikker Neste for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
    Noter: Hvis sikkerhetskopieringen mislykkes, kontrollerer du at lagringsenheten har tilstrekkelig kapasitet for å lagre filene, eller opphev merking av noen filer for å redusere mengden filer som kopieres. Mislykket sikkerhetskopiering kan også skyldes ødelagte filer. I noen tilfeller er det ikke mulig å redde filer med denne metoden.
 10. Klikk OK i advarselen.
 11. Etter systemgjenoppretting klikker du Fullfør for å starte maskinen på nytt. Gå gjennom konfigurasjonsskjermene, og vent til datamaskinen blir ferdig.
 12. Når konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 13. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenoppretting.
 14. Installer programmer som ble lagt til etter at maskinen ble kjøpt, og sikkerhetskopierte filer.

Gjenoppretting fra oppstartskjermen (under oppstert av systemet)

Hvis Windows 7 ikke åpnes på riktig måte, følger du denne fremgangsmåten for å gjenopprette datamaskinen:
Noter:Hvis gjenopprettingspartisjonen på datamaskinen ikke fungerer som den skal, vil ikke denne metoden fungere, og det vises en feilmelding. Hvis feilmeldingen angir at Systemgjenoppretting ikke kan kjøres fra oppstartskjermen, trenger du gjenopprettingsplater for å gjenopprette systemet. Følg instruksjonene i avsnittet Starte gjenopprettingen fra gjenopprettingsplater .
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle tilkoblede enheter og kabler som Personal Media Drive, USB-stasjon, skriver og faks. Fjern media fra stasjoner, og fjern ny intern maskinvare. Ikke koble fra skjerm, tastatur, mus eller strømledning .
 3. Slå på maskinen, og trykk på F11gjentatte ganger hvert sekund til Recovery Manager vises.
  Figure 7: Recovery Manager
  Recovery Manager
 4. Under Jeg trenger hjelp nå klikker du Systemgjenoppretting .
 5. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten sikkerhetskopiering og klikker deretter på Neste . Fortsett til neste trinn.
  • Figure 8: Recovery Manager: Sikkerhetskopier datafiler først
   Vil du sikkerhetskopiere filene dine først?
   1. Velg alternativet for en Sikkerhetskopier datafiler først (anbefales) , og klikk på Neste .
   2. Velg typen filer du vil sikkerhetskopiere, og klikk på Neste .
    Figure 9: Vinduet for filsikkerhetskopiering
    Vinduet for filsikkerhetskopiering
   3. Recovery Manager søker etter lagringsenheter på datamaskinen. Velg lagringsenheten der du vil lagre sikkerhetskopien, og klikk på Neste .
    Noter:Hvis du valgte en CD- eller DVD-stasjon, ber maskinen deg sette inn en tom plate.
    Figure 10: Velg plassering for sikkerhetskopi
    Vinduet for filsikkerhetskopiering, velg plassering for sikkerhetskopi
   4. Når Recovery Manager har sikkerhetskopiert filene, fjerner du sikkerhetskopiplaten eller lagringsenheten og klikker Neste for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
    Noter: Hvis sikkerhetskopieringen mislykkes, kontrollerer du at lagringsenheten har tilstrekkelig kapasitet for å lagre filene, eller opphev merking av noen filer for å redusere mengden filer som kopieres. Mislykket sikkerhetskopiering kan også skyldes ødelagte filer. I noen tilfeller er det ikke mulig å redde filer med denne metoden.
 6. Klikk OK i advarselen.
 7. Etter systemgjenoppretting klikker du Fullfør for å starte maskinen på nytt. Gå gjennom konfigurasjonsskjermene, og vent til datamaskinen blir ferdig.
 8. Når konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 9. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenoppretting.
 10. Installer programmer som ble lagt til etter at maskinen ble kjøpt, og sikkerhetskopierte filer.

Gjenoppretting fra gjenopprettingsplater

Følg denne fremgangsmåten for gjenopprette datamaskinen med gjenopprettingsplater (CD eller DVD). Disse platene kan være et sett mottatt fra HPs kundestøtte, eller plater du opprettet selv.
Noter:HP inkluderer ikke gjenopprettingsplater med datamaskiner, fordi gjenopprettingsprogramvaren ligger på harddisken. Du kan skaffe gjenopprettingsplater fra HPs kundestøtte eller bruke programmet Recovery Manager til å opprette ett sett med gjenopprettingsplater. HP anbefaler at du oppretter et sett med gjenopprettingsplater når du mottar datamaskinen, og lagre dem på et trygt sted. Gjenopprettingsplater fra kundeservice kan bruke 4–6 timer på systemgjenoppretting, mens gjenopprettingsplater du oppretter selv, ofte er raskere. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter gjenopprettingsplater, kan du se Opprette gjenopprettingsplater eller lagre en gjenopprettingsavbildning på en USB-stasjon i Windows 7 .
 1. Slå på datamaskinen, og sett inn den første gjenopprettingsplaten.
 2. Trykk på strømbryteren for å slå av datamaskinen.
 3. Koble fra alle tilkoblede enheter og kabler som Personal Media Drive, USB-stasjon, skriver og faks. Fjern media fra stasjoner, og fjern ny intern maskinvare. Ikke koble fra skjerm, tastatur, mus eller strømledning .
 4. Slå på datamaskinen.
 5. Trykk umiddelbart på Escape -tasten gjentatte, cirka en gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
 6. Valgene varierer noe avhengig av menytypen som vises på skjermen:
  • Hvis Select Boot Device vises, bruker du opp- og nedpilene til å velge optisk stasjon, og trykker Enter .
  • Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F9 for å åpne menyen. Bruk pil opp eller pil ned for å velge CD-/DVD-stasjon. Deretter trykker du på Enter .
   Noter: Det kan være mulig å velge mer enn én CD-/DVD-stasjon fra listen. Velg i så fall en av CD-/DVD-stasjonene, og se om HP Recovery starter. Hvis gjenopprettingen ikke begynner, eller det vises en feilmelding om ikke-systemplate, starter du maskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen og gjenta disse trinnene for å velge en annen CD-/DVD-stasjon. Når gjenopprettingen starter, fortsetter du å følge trinnene.
 7. Det kan vises et vindu der du blir bedt om å velge om du vil kjøre Recovery Manager fra harddisken eller platen. Hvis dette vinduet vises, velger du Run program from disc , og klikk deretter på Neste .
 8. Velg et alternativ basert på hva slags gjenopprettingsplater du har:
   Under Jeg trenger hjelp nå klikker du Gjenopprett fabrikkinnstillinger . Hvis du blir bedt om å bekrefte valget i neste skjermbilde, velger du Ja og deretter Neste . Hvis det ikke vises noen bekreftelsesdialog, går du videre til neste trinn.
   Figure 11: Recovery Manager med brukeropprettede gjenopprettingsplater
   Recovery Manager med brukeropprettede gjenopprettingsplater
  • Gjenopprettingsplater fra HPs kundestøtte:
   Velg et av følgende alternativer, avhengig av hva som vises på skjermen, og klikk Neste .
   • Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill datamaskinen ved å slette hele stasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillinger.
   • Tilbakestill datamaskinen ved å slette hele stasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillinger.
   Figure 12: Recovery Manager med gjenopprettingsplater fra HP
   Recovery Manager med gjenopprettingsplater fra HP
 9. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten sikkerhetskopiering og klikker deretter på Neste . Fortsett til neste trinn.
  • Figure 13: Recovery Manager: Sikkerhetskopier datafiler først
   Vil du sikkerhetskopiere filene dine først?
   1. Velg alternativet for en Sikkerhetskopier datafiler først (anbefales) , og klikk på Neste .
   2. Velg typen filer du vil sikkerhetskopiere, og klikk på Neste .
    Figure 14: Vinduet for filsikkerhetskopiering
    Vinduet for filsikkerhetskopiering
   3. Recovery Manager søker etter lagringsenheter på datamaskinen. Velg lagringsenheten der du vil lagre sikkerhetskopien, og klikk på Neste .
    Noter:Hvis du valgte en CD- eller DVD-stasjon, ber maskinen deg sette inn en tom plate.
    Figure 15: Velg plassering for sikkerhetskopi
    Vinduet for filsikkerhetskopiering, velg plassering for sikkerhetskopi
   4. Når Recovery Manager har sikkerhetskopiert filene, fjerner du sikkerhetskopiplaten eller lagringsenheten og klikker Neste for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
    Noter: Hvis sikkerhetskopieringen mislykkes, kontrollerer du at lagringsenheten har tilstrekkelig kapasitet for å lagre filene, eller opphev merking av noen filer for å redusere mengden filer som kopieres. Mislykket sikkerhetskopiering kan også skyldes ødelagte filer. I noen tilfeller er det ikke mulig å redde filer med denne metoden.
 10. Klikk OK i advarselen.
 11. Les og responder på skjermbildene som vises. Hvis et skjermbilde ber om en plate, setter du inn neste plate. I noen tilfeller må du sette inn samme plate flere ganger før du kan fortsette.
 12. Etter systemgjenoppretting fjerner du platen. Hvis platen ikke løses ut, trykker du på utløsningsknappen på PCen for å løse ut platen.
 13. Hvis det vises et Gjenoppretting fullført-skjermbilde, klikker du Fullfør .
  Hvis det vises et Filkopiering fullført-skjermbilde, klikker du Neste .
 14. Avhengig av datamaskinmodellen vil maskinen slås av eller starte på nytt. Hvis datamaskinen slås av, venter du 5 sekunder og slår datamaskinen på igjen.
  Noter: Hvis du bruker gjenopprettingsplater fra HP, kan gjenopprettingsprosessen ta mer enn en time. Ikke forstyrr gjenopprettingsprosessen. Gjenopprettingsprosessen er fullført når skjermbildet for Windows-konfigurasjon vises.
 15. Fullfør Windows-konfigurasjon når skjermbildet vises.
 16. Når Windows-konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 17. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenoppretting.
 18. Installer programmer som ble lagt til etter at maskinen ble kjøpt, og sikkerhetskopierte filer.

Gjenoppretting fra en USB Flash-stasjon

Følg denne fremgangsmåten for gjenopprette datamaskinen med en USB Flash-stasjon.
Noter:Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en gjenopprettingsavbildning på en USB Flash-stasjon, kan du se Opprette gjenopprettingsplater eller lagre en gjenopprettingsavbildning på en USB-stasjon i Windows 7 .
 1. Slå på datamaskinen, og sett inn USB Flash-stasjonen.
 2. Slå av datamaskinen ved å trykke og holde av/på-knappen.
 3. Koble fra alle tilkoblede enheter og kabler som Personal Media Drive, skriver og faks. Fjern media fra stasjoner, og fjern ny intern maskinvare. Ikke koble fra skjerm, tastatur, mus, USB Flash-stasjonen eller strømledning .
 4. Trykk umiddelbart på Escape -tasten gjentatte, cirka en gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
 5. Valgene varierer noe avhengig av menytypen som vises på skjermen:
  • Hvis Select Boot Device vises, bruker du opp- og nedpilene til å velge USB Flash-stasjonen, og trykker Enter .
  • Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F9 for å åpne menyen. Bruk opp- og nedpilene til å velge USB-stasjonen. Deretter trykker du på Enter .
  Figure 16: Recovery Manager - velkommen
  Recovery Manager - velkommen
 6. Det kan vises et vindu der du blir bedt om å velge om du vil kjøre Recovery Manager fra harddisken eller stasjonen. Hvis dette vinduet vises, velger du USB-alternativet, og klikk deretter på Neste .
 7. Under Jeg trenger hjelp nå klikker du Systemgjenoppretting . På neste skjerm velger du Ja for å bekrefte at du vil gjenopprette datamaskinen til opprinnelig tilstand, og klikker deretter på Neste .
  Figure 17: Gjenopprett datamaskinen – bekreftelse
  Gjenopprett datamaskinen – bekreftelse
 8. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten sikkerhetskopiering og klikker deretter på Neste . Fortsett til neste trinn.
  • Figure 18: Recovery Manager: Sikkerhetskopier datafiler først
   Vil du sikkerhetskopiere filene dine først?
   1. Velg alternativet for en Sikkerhetskopier datafiler først (anbefales) , og klikk på Neste .
   2. Velg typen filer du vil sikkerhetskopiere, og klikk på Neste .
    Figure 19: Vinduet for filsikkerhetskopiering
    Vinduet for filsikkerhetskopiering
   3. Recovery Manager søker etter lagringsenheter på datamaskinen. Velg lagringsenheten der du vil lagre sikkerhetskopien, og klikk på Neste .
    Noter:Hvis du valgte en CD- eller DVD-stasjon, ber maskinen deg sette inn en tom plate.
    Figure 20: Velg plassering for sikkerhetskopi
    Vinduet for filsikkerhetskopiering, velg plassering for sikkerhetskopi
   4. Når Recovery Manager har sikkerhetskopiert filene, fjerner du sikkerhetskopiplaten eller lagringsenheten og klikker Neste for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
    Noter: Hvis sikkerhetskopieringen mislykkes, kontrollerer du at lagringsenheten har tilstrekkelig kapasitet for å lagre filene, eller opphev merking av noen filer for å redusere mengden filer som kopieres. Mislykket sikkerhetskopiering kan også skyldes ødelagte filer. I noen tilfeller er det ikke mulig å redde filer med denne metoden.
 9. Klikk på Neste . Det vises en melding om at alle enheter må kobles fra maskinen. Kontroller at alle enheter, unntatt gjenopprettingsstasjonen, er frakoblet, og klikk deretter på OK .
 10. Les og responder på skjermbildene som vises. Etter systemgjenoppretting vises en melding om dette.
 11. Fjern USB-enheten.
 12. Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.
 13. Avhengig av datamaskinmodellen vil maskinen slås av eller starte på nytt. Hvis datamaskinen slås av, venter du 5 sekunder og slår datamaskinen på igjen.
 14. Fullfør Windows-konfigurasjon når skjermbildet vises.
 15. Når Windows-konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 16. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenoppretting.
 17. Installer programmer som ble lagt til etter at maskinen ble kjøpt, og sikkerhetskopierte filer.

Tilknyttede støttekoblinger

HPs støttefora

Finn løsninger og samarbeid med andre brukere på HP støtteforum
  HP på YouTube