Przejście do zawartości

rozwiązywanie problemów z konfiguracją i połączeniem internetowym w sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows XP.
Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny niż Windows XP, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej
Ten dokument zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących konfiguracji połączenia z domową siecią bezprzewodową lub publiczną siecią Wi-Fi. W tym dokumencie zakłada się, że zostały skonfigurowane wszystkie wymagane elementy bezprzewodowe oraz że pomyślne połączenie z domową siecią bezprzewodową było możliwe wcześniej. Obecnie występuje jednak problem z podłączeniem komputera do sieci bezprzewodowej.
Jeśli problem z połączeniem sieciowym wystąpi niespodziewanie, przed wprowadzeniem zmian należy ustalić, czy problem dotyczy (1) urządzenia bezprzewodowego w komputerze, (2) połączenia pomiędzy komputerem i siecią lub (3) połączenia usługodawcy internetowego z siecią. Każde z tych urządzeń/połączeń musi działać prawidłowo, aby mogły one współpracować.
 1. Uaktywnij ikony połączenia bezprzewodowego na pasku zadań , aby nadzorować stan urządzeń i połączeń. Następnie otwórz odpowiednie narzędzia, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat problemów. Dostępne są następujące okna: Połączenie sieci bezprzewodowej systemu Windows, HP Wireless Assistant oraz Menedżer urządzeń.
 2. Jeśli dysponujesz szczegółowymi informacjami, spróbuj ustalić rodzaj problemu z połączeniem . W tym celu przeczytaj poniższe opisy połączeń. Następnie wybierz opis, który najtrafniej przedstawia Twój problem, aby uzyskać wyjaśnienie sposobu naprawienia problemu.
  NOTA:Sprawdź połączenie po wykonaniu zalecanych działań naprawczych. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego zalecanego działania.
Często użytkownicy tracą dużo czasu i energii próbując rozwiązać problemy z siecią, jednak skupiają się na niewłaściwych zagadnieniach. Na przykład, jednym z głównych powodów utraty połączenia jest przypadkowe naciśnięcie przycisku zasilania.
NOTA:Jeśli ikony stanu połączenia nie są wyświetlane na pasku zadań, przejdź do sekcji Aktywacja ikon sieci na końcu tego dokumentu.
Relacje między ikonami sieci i oknem z opisem problemu
Sieć działa prawidłowoProblem z połączeniemWyświetlenie okna z opisemOkno z opisem


Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz opcję Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Połączenie sieci bezprzewodowej systemu Windows XPKliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz opcję Uruchom narzędzie HP Wireless Assistant, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Narzędzie HP Wireless AssistantKliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz opcję Uruchom konfigurację zerowej sieci bezprzewodowej, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej

Problemy najczęściej są oznaczone za pomocą żółtego wykrzyknika lub czerwonego znaku „X” w oknie z opisem. Pozostaw te okna uruchomione i zwróć uwagę, że ich zawartość zmienia się po wprowadzeniu zmian lub rozwiązaniu problemów.
Jeśli uzyskasz informacje o problemie, zapoznaj się z poniższą listą oznak problemu i kliknij opis działania naprawczego. Działania są podane w kolejności, w jakiej należy je wykonać.
Brak konfiguracji sieci
Stan połączeniaCzynności zaradcze
Brak ikon sieci

Nie skonfigurowano domowej sieci bezprzewodowej lub pomimo próby jej skonfigurowania, komputer nie nawiązał połączenia z żadną siecią.
Ten dokument nie zawiera informacji przydatnych dla Ciebie.

Kliknij przycisk Start, Pomoc i obsługa techniczna, a następnie Sieć komputerowa i sieć Web, aby uzyskać szczegółowe informacje. ( Pobierz najnowszą wersję Pomocy i obsługi technicznej dla systemu Windows XP. )

Albo kliknij przycisk Start, Panel sterowania, a następnie element Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, aby skonfigurować nową sieć.

Można też kliknąć przycisk Start, Panel sterowania, a następnie element Połączenia sieciowe, aby utworzyć nowe połączenie z istniejącą siecią.
Sterownik sieci bezprzewodowej nie działa
Stan połączeniaCzynności zaradcze
lub , lub

Komputer był w przeszłości podłączony do domowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, ale niespodziewanie przestał łączyć się z domową siecią bezprzewodową.
Sprawdź, czy włącznik sieci bezprzewodowej ustawiony jest w odpowiednim położeniu i czy świeci się niebieska kontrolka.

Usuń konflikty związane ze sterownikami urządzeń bezprzewodowych .

Sprawdź, czy połączenie sieci bezprzewodowej jest włączone .
Brak połączenia z Internetem
Stan połączeniaCzynności zaradcze
Występują łącznie następujące oznaki problemu: Urządzenie jest włączone i aktywne i , połączone z przynajmniej jedną siecią.Komputer był w przeszłości podłączony do domowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, ale niespodziewanie przestał łączyć się z domową siecią bezprzewodową, pomimo tego, że ma połączenie z domową siecią bezprzewodową.
Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemu z połączeniem internetowym sprawdź, czy komputer jest podłączony do odpowiedniej sieci . Upewnij się, że ustanowione jest prawidłowe połączenie z siecią, zgodnie z powyższym opisem.

Uruchom narzędzie diagnostyczne systemu Windows .

Wyłącz i uruchom ponownie zasilanie routera sieciowego oraz modemu usługodawcy internetowego lub modemu DSL .

Odłącz się od sieci i ręcznie połącz się z odpowiednią siecią, korzystając z prawidłowego hasła i klucza sieciowego .

Podłącz komputer bezpośrednio do modemu ISP lub DSL za pomocą kabla sieciowego, aby pominąć router sieciowy i aby sprawdzić, czy działa usługa dostępu do Internetu ISP .

Zresetuj i ponownie skonfiguruj router .

Zobacz Zaawansowane zagadnienia związane z siecią i połączeniem internetowym .
Nie wszystkie komputery przenośne HP mogą być skonfigurowane ze zintegrowanym urządzeniem sieci bezprzewodowej. Jeśli połączenie bezprzewodowe nie jest wyszczególnione na opakowaniu komputera, możesz dokupić odpowiednią kartę sieci bezprzewodowej express. Dzięki temu Twój komputer przenośny będzie mógł łączyć się z siecią bezprzewodową.

Szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemu z połączeniem bezprzewodowym

Poniższe sekcje dokumentu zawierają szczegółowe omówienie procesu rozwiązywania problemu i czynności naprawcze. Czynności te należy wykonywać w kolejności, w jakiej zostały umieszczone w tabeli powyżej.
Większość komputerów przenośnych HP posiada włącznik lub przycisk na obudowie, który umożliwia włączenie zasilania urządzenia Bluetooth oraz karty sieci bezprzewodowej.
Przycisk lub przełącznik sieci bezprzewodowej najczęściej znajduje się w jednym z trzech miejsc:
 • nad klawiaturą
 • na bocznej krawędzi komputera
 • na przedniej krawędzi komputera
Kontrolka świeci na niebiesko, gdy urządzenia komunikacji Bluetooth lub WiFi są włączone. Jeśli komputer obsługuje zarówno połączenie Bluetooth, jak i WiFi, i zasilanie jednego z nich jest wyłączone lub urządzenie jest nieaktywne, wtedy kontrolka świeci na pomarańczowo. Kontrolka nie świeci się, gdy urządzenie jest wyłączone. Aby włączyć lub wyłączyć poszczególne funkcje bezprzewodowe, należy skorzystać z oprogramowanie HP Wireless Assistant.
Wewnętrzne karty sieci bezprzewodowej lub karty PCMCIA mogą powodować problemy z połączeniem z siecią bezprzewodową, jeśli opcje Zaawansowane nie są prawidłowo skonfigurowane. Na przykład niektóre urządzenia PCMCIA mogą zmieniać moc wyjściową, aby wzmocnić sygnał połączenia bezprzewodowego.
NOTA:Jeśli komputer i router znajdują się na tym samym obszarze fizycznym, można ograniczyć siłę sygnału, aby wydłużyć czas pracy na baterii. Jednak jeśli urządzenia są od siebie oddalone, należy ustawić maksymalny poziom sygnału.
Większość wewnętrznych kart sieci bezprzewodowej można wyłączyć, aby wydłużyć czas pracy na baterii. Jeśli połączenie sieciowe działało i nagle przestało działać podczas pracy na baterii, może to oznaczać, że karta wyłącza się zgodnie z planem oszczędzania energii. Można użyć Menedżera urządzeń, aby określić ustawienia zasilania i pozostawić kartę sieci bezprzewodowej włączoną.
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić i zmienić ustawienia karty sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń.
 1. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, opcję System, Sprzęt oraz Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij znak plus (+) przy elemencie Karty sieciowe. Jeśli dostępnych jest więcej urządzeń, należy za każdym razem sprawdzać jedno urządzenie.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie kliknij Właściwości.
  Przejdź na kartę Zarządzanie energią, jeśli jest ona dostępna, i sprawdź ustawienia zasilania. Nie wszystkie sterowniki kart sieci bezprzewodowej wyposażone są w opcję zarządzania energią.
Po skonfigurowaniu opcji zarządzania energią zamknij Menedżera urządzeń, uruchom ponownie komputer i spróbuj połączyć się z siecią bezprzewodową.
Oprogramowanie HP Wireless Assistant umożliwia włączanie i wyłączanie kart bezprzewodowych. To narzędzie jest przeznaczone do sterowania kartami lokalnej sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth. Karta sieci bezprzewodowej LAN może być włączona przy wyłączonym połączeniu Bluetooth i na odwrót.
Narzędzie HP Wireless Assistant działa niezależnie od przełącznika zasilania urządzeń bezprzewodowych. Kontrolka LED urządzenia bezprzewodowego może świecić na niebiesko, ponieważ zasilanie jest dostarczane do urządzenia, pomimo tego, że urządzenie jest wyłączone. Zgodnie z domyślną konfiguracją oprogramowania HP Wireless Assistant wyświetlana jest ikona połączenia Wł. lub połączenia bezprzewodowego Wył. połączenia bezprzewodowego. Można również zmienić ustawienia tak, aby ikona ta nie była wyświetlana.
HP zaleca skonfigurowanie HP Wireless Assistant w taki sposób, aby ikony były wyświetlane, zgodnie z poniższym opisem.
 1. Kliknij przycisk Start, opcję Panel sterowania, a następnie wybierz narzędzie HP Wireless Assistant.
  Jeśli narzędzie HP Wireless Assistant nie jest zainstalowane, pomiń dalszą część instrukcji.
 2. Sprawdź status zainstalowanych urządzeń sieci bezprzewodowej. Powinny być one włączone.
 3. Kliknij Właściwości, aby otworzyć okno Ustawienia.
 4. Zaznacz opcję Pokaż ikonę Wireless Assistant w obszarze powiadomień i kliknij przycisk Zastosuj. Ikona pojawi się w obszarze paska zadań.
 • Można teraz w łatwy sposób nadzorować stan sieci, za pomocą kontrolki stanu połączenia bezprzewodowego , ikony HP Wireless Assistant oraz ikony połączenia sieci bezprzewodowej .
W niektórych modelach sterownik karty sieci bezprzewodowej z ikoną konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej może mieć bezpośredni konflikt z narzędziem HP Wireless Assistant. Na przykład, jeden sterownik może być włączony podczas gdy drugi jest wyłączony. Oba narzędzia – konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej i HP Wireless Assistant – powinny być włączone.
Sprawdź również, czy fizyczny włącznik zasilania karty bezprzewodowej jest w położeniu włączonym.
Komplikacje w przypadku starszych wersji BIOS. Niektóre starsze komputery posiadają opcję umożliwiającą wyłączenie lub dezaktywację kart sieci bezprzewodowej w systemie BIOS. Jeśli ta opcja jest dostępna w Twoim systemie i urządzenie było wyłączone, komputer nigdy nie połączy się z siecią bezprzewodową.
Po upewnieniu się, że urządzenie bezprzewodowe jest prawidłowo zasilane, istnieją dwa sposoby na sprawdzenie, czy urządzenie jest włączone:
 • Panel sterowania
 • Menedżer urządzeń
Połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową może być wyłączone lub włączone w panelu sterowania. Aby sprawdzić status, wykonaj poniższe czynności:
 1. Jeśli ikona połączenia sieciowego jest widoczna na pasku zadań, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz połączenia sieciowe.
  W niektórych systemach ikona może zniknąć w przypadku wystąpienia błędu. W takim przypadku kliknij Start, następnie Panel sterowania i kliknij dwukrotnie element Połączenia sieciowe.
 2. Wybierz opcję Diagnozuj i napraw.
  Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone, wykonaj poniższą procedurę.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
 4. Sprawdź stan połączenia z siecią bezprzewodową.
  Figure 1: Status połączenia sieciowego
  Ilustracja przedstawiająca ekran ze statusem połączenia internetowego.
 5. Aby włączyć sieć, kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie i wybierz opcję włącz. Połączenie zostanie nawiązane w ciągu kilku sekund.
Połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową może być wyłączone lub włączone za pomocą Menedżera urządzeń. Aby sprawdzić status, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start, Panel sterowania, a następnie wybierz opcję System.
 2. W oknie Właściwości systemu wybierz opcję Sprzęt, a następnie wybierz Menedżer urządzeń. Kliknij następnie znak plus (+) obok urządzenia Karty sieciowe.
  Figure 2: Karty sieciowe
  Ilustracja przedstawiająca karty sieciowe w oknie Menedżera urządzeń.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik urządzenia, które sygnalizuje problem, aby je ponownie uruchomić. Urządzenie sieci bezprzewodowej powinno być włączone i ikona połączenia bezprzewodowego powinna być wyświetlona. Jeśli problemy z urządzeniem występują nadal, przejdź do sekcji Zainstaluj zaktualizowane sterowniki sieci WLAN i systemu BIOS .
Jeżeli komputer wykryje sieć bezprzewodową, do której był kiedykolwiek podłączony, przeprowadzi próbę ponownego ustanowienia połączenia. Połączenie może być nawiązywane z siecią, z którą nie zamierzasz się łączyć. Istnieje możliwość określenia kolejności łączenia w sytuacji, gdy komputer wykryje więcej sieci bezprzewodowych. Zaleca się okresowe ręczne usuwanie starych lub nieużywanych sieci z listy połączeń.
Aby sprawdzić do jakiej sieci komputer jest podłączony oraz aby wybrać właściwą sieć, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej , znajdującą się na pasku zadań i wybierz opcję Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe.
  Figure 3: Sieć bezprzewodowa
  Ilustracja przedstawiająca połączenia bezprzewodowe dostępne na komputerze.
  • Jeśli komputer jest podłączony do niewłaściwej sieci, kliknij opcję Rozłącz.
  • Jeśli wymagana sieć znajduje się na liście,wybierz daną sieć i kliknij Połącz.
 2. Aby usunąć, zmienić lub dodać połączenie sieciowe, kliknij opcję Zmień ustawienia zaawansowane. Gdy pojawi się okno Połączenia sieci bezprzewodowej, przejdź na kartę Sieć bezprzewodowa, aby wyświetlić nazwę preferowanych sieci, z którymi komputer był połączony w przeszłości.
  Figure 4: Karta Sieci bezprzewodowe
  Ilustracja przedstawiająca kartę Sieci bezprzewodowe.
 3. Aby usunąć sieć, tak aby nie następowało automatyczne połączenie z tą siecią, wybierz sieć i kliknij Usuń. Sieć można dodać ponownie w późniejszym czasie, jeśli jest to wymagane.
 4. Aby sprawdzić lub zmienić informacje na temat zabezpieczeń w celu połączenia się z siecią lub aby dodać nową sieć, kliknij Właściwości, aby otworzyć kartę Skojarzenie okna Właściwości.
  Figure 5: Właściwości
  Ilustracja przedstawiająca stronę Właściwości sieci bezprzewodowych.
 5. Wpisz wymagane informacje dla określonej sieci. W przypadku łączenia się z siecią biznesową pamiętaj, aby użyć aktualnego Klucza sieci (hasła) oraz indeksu klucza.
Najczęściej spotykaną przyczyną problemów z siecią bezprzewodową jest nieprawidłowa konfiguracja ustawień szyfrowania. Szyfrowanie bezprzewodowe (WEP) różni się pod względem stopnia skomplikowania i poziomu zabezpieczenia, w zależności od typu sieci bezprzewodowej. Aby rozwiązać ogólne problemy z szyfrowaniem, należy wykonać następujące czynności.
 1. Sprawdź, czy włączone zostało szyfrowanie połączenia bezprzewodowego.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej na pasku zadań i wybierz opcję Otwórz połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie opcję Włącz.
 2. Sprawdź, czy komputer „widzi” nazwę lub identyfikator SSID sieci bezprzewodowej, z którą próbuje nawiązać połączenie.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej na pasku zadań.
   Figure 6: Ikona połączenia bezprzewodowego
   Ilustracja przedstawiająca ikonę połączenia sieciowego.
  2. Wybierz opcję Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe.
  3. Nazwa sieci, z którą się łączysz, powinna znajdować się w sekcji Dostępne sieci bezprzewodowe. Jeśli nie ma tej nazwy, przejdź do dokumentu pomocy technicznej Notebooki HP – rozwiązywanie problemów związanych z utraconym połączeniem internetowym w systemie Windows XP .
 3. Potwierdź, że klucz sieci i indeks sieci skonfigurowane w komputerze są zgodne z kluczem sieci i indeksem sieci, które są wymagane przez router bezprzewodowy.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej, znajdującą się na pasku systemu i wybierz opcję Otwórz połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij Właściwości.
  3. Kliknij kartę Sieci bezprzewodowe.
  4. Na liście Dostępne sieci wybierz nazwę sieci z którą się łączysz i kliknij przycisk Konfiguruj.
   Figure 7: Lista Dostępne sieci
   Ilustracja przedstawiająca listę Dostępne sieci.
  5. Wpisz prawidłowe dane szyfrowania transmisji bezprzewodowej wprowadzając klucz sieci w polach tekstowych Klucz sieci: oraz Potwierdź klucz sieciowy: . Następnie wybierz odpowiedni numer w polu Indeks klucza (zaawansowane).
   Figure 8: Ustawienia szyfrowania
   Ilustracja przedstawiająca stronę Ustawienia szyfrowania.
   Skontaktuj się z administratorem sieci lub sprawdź w oprogramowaniu routera bezprzewodowego wartości wymaganego klucza sieciowego i indeksu klucza. Dostęp do większości ustawień routera bezprzewodowego można uzyskać, wpisując poniższy adres URL w pasku adresu przeglądarki internetowej.
   http://192.168.1.1
Router sieci bezprzewodowej ma ograniczony zasięg łączności. Im dalej komputer znajduje się od routera, tym słabszy jest sygnał. Duże obiekty, takie jak ściany, metalowe meble oraz urządzenia elektryczne, mogą zakłócać sygnał i skracać zasięg.
W celu przetestowania połączenia należy ustawić komputer blisko routera i zminimalizować zakłócenia generowane przez inne urządzenia elektryczne. Jeśli test wykaże, że połączenie bezprzewodowe działa prawidłowo w sytuacji, gdy komputer znajduje się blisko routera, zaleca się przemieszczenie komputera w celu ustalenia zasięgu połączenia. Zwiększenie zasięgu pracy routera bezprzewodowego można osiągnąć poprzez zakup u producenta routera innej anteny lub zastosowanie wzmacniacza sygnału.
Jeśli pomimo ustawienia komputera i routera w tym samym pomieszczeniu, nie jest możliwe nawiązanie połączenia, konieczne może okazać się wymuszenie ponownego pobrania informacji o sieci. Zobacz Rozłączenie z siecią i ręczne nawiązanie połączenia z siecią .
System XP monitoruje połączenia sieciowe oraz internetowe. Jeśli system XP wykryje błąd, wtedy wyświetli komunikat o błędzie i poleci zdiagnozowanie problemu:
Figure 9: Komunikat o błędzie sieci lub połączenia
Ilustracja przedstawiająca komunikat o błędzie sieci lub połączenia.
Otwórz przeglądarkę, wybierz Narzędzia, a następnie kliknij Zdiagnozuj problemy z połączeniem..., aby zdiagnozować problemy i przywrócić połączenie.
Figure 10: Diagnostyka sieci
Ilustracja przedstawiająca ekran Diagnozuj problemy z połączeniem...
Narzędzie diagnostyczne XP ma ograniczoną funkcjonalność, ale może wyświetlać komunikaty o połączeniu z domeną w środowisku firmowym lub z grupą roboczą w sieci domowej.

Sprawdzenie zasilacza komputera i ustawień zasilania karty sieci bezprzewodowej

Jeżeli połączenie z siecią bezprzewodową niespodziewanie przestaje działać podczas pracy komputera przenośnego na akumulatorze, zaleca się wyłączenie wymienionych poniżej opcji oszczędzania energii.
Po pierwsze, komputery przenośne wykorzystują opcje zasilania, by równoważyć wydajność z maksymalnym czasem pracy baterii. Jeśli włączona jest opcja oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora, komputer może zmniejszyć poziom podświetlenia matrycy oraz zasilania karty sieciowej. Należy ustawić maksymalny poziom zasilania na 100% (maksymalna wydajność) zarówno w przypadku pracy na baterii, jak i w przypadku zasilania za pomocą zasilacza sieciowego. W celu sprawdzenia poprawności ustawień należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, a następnie Opcje zasilania, aby otworzyć okno Właściwości opcji zasilania.
 2. Z listy rozwijanej Schematy zasilania wybierz plan zasilania z najbardziej odpowiednimi ustawieniami dla danego komputera.
Zamknij okno Właściwości opcji zasilania, uruchom ponownie notebook i spróbuj połączyć się z siecią bezprzewodową.
Większość urządzeń bezprzewodowych można skonfigurować tak, by zmniejszyć obciążenie baterii. Zazwyczaj nie stanowi to problemu, gdy notebook jest podłączony do stałego źródła zasilania. Jednakże, gdy komputer zasilany jest energią akumulatora, system może wyłączyć kartę nawet przy aktywnym połączeniu z siecią bezprzewodową.
W celu sprawdzenia poprawności ustawień należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, opcję System, Sprzęt oraz Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij znak plus (+) obok opcji Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieci bezprzewodowej (WiFi) na liście, po czym wybierz polecenie Właściwości.
 3. Przejdź do karty Zarządzanie energią w oknie dialogowym właściwości karty, jeśli jest ono dostępne, i wyłącz opcję Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii. Nie wszystkie sterowniki kart sieci bezprzewodowej wyposażone są w opcję zarządzania energią.
Po skonfigurowaniu opcji zarządzania energią zamknij Menedżera urządzeń, uruchom ponownie notebooka i spróbuj połączyć się z siecią bezprzewodową.
Po nawiązaniu połączenia z routerem lub z Internetem komputer będzie korzystał z kilku adresów IP w celu zarządzania komunikacją. Jeśli nawet na chwilę zostanie odłączone zasilanie komputera lub routera albo nastąpi przerwa w dostawie usługi ISP, adres IP może się zmienić i połączenie może zostać przerwane. Kontrolki LED na urządzeniu mogą informować o działającym połączeniu, ale nie wszystkie adresy IP mogą być zgodne. Aby ustalić prawidłowe adresy IP, należy zresetować zasilanie w następujący sposób:
 1. Wyłącz modem.
 2. Odłącz od modemu przewód zasilania, sieci Ethernet i telefoniczny/sieciowy.
 3. Wyłącz router (jeśli jest w sieci).
 4. Odłącz od routera przewód zasilania, sieci Ethernet i telefoniczny/sieciowy (jeśli używany jest modem router).
 5. Wyłącz komputer.
 6. Odczekaj 30 sekund, aby energia zgromadzona przez poszczególne urządzenia uległa rozproszeniu.
 7. Podłącz do modemu przewód zasilania, sieci Ethernet i telefoniczny/sieciowy.
 8. Włącz modem i odczekaj do zakończenia procesu uruchamiania.
 9. Gdy wszystkie kontrolki LED na modemie będą świecić światłem stałym, podłącz do routera przewód zasilania, sieci Ethernet i telefoniczny/sieciowy.
 10. Odczekaj do zakończenia procesu uruchamiania routera, aż wszystkie kontrolki LED będą świecić światłem stałym.
 11. Włącz komputer i ponownie spróbuj połączyć się z wybraną siecią.
Podłączenie komputera bezpośrednio do routera sieciowego za pomocą kabla pomoże ustalić, czy problem dotyczy ustawień routera, czy też sygnału połączenia bezprzewodowego. Nie trzeba wyłączać urządzenia sieci bezprzewodowej komputera podczas testowania w celu sprawdzenia, czy router został skonfigurowany z użyciem prawidłowej nazwy (SSID), hasła zabezpieczającego i klucza sieciowego.
 1. Umieść komputer bliżej routera (jeśli wystąpi taka potrzeba) i podłącz kabel sieci Ethernet do gniazda sieciowego komputera oraz jednego z wolnych gniazd routera.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego na pasku zadań i wybierz opcję Otwórz połączenia sieciowe.
 3. W oknie wyświetlone zostaną nazwy sieci oraz typy połączeń.
 4. Wybierz opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
 5. Sprawdź stan połączenia z siecią przewodową.
 6. Jeśli sieć przewodowa lub bezprzewodowa jest Wyłączona, kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie i wybierz opcję Włącz. Połączenie zostanie nawiązane w ciągu kilku sekund.
 7. Po zweryfikowaniu bezpośredniego przewodowego połączenia z Internetem włącz zasilanie urządzenia bezprzewodowego, odłącz kabel sieciowy od komputera i ręcznie skonfiguruj nowe połączenie z siecią bezprzewodową.
Częstym powodem utraty połączenia lub słabej jakości połączenia sieciowego jest przypadkowe połączenie się z niewłaściwą siecią. Połączenie również może być skonfigurowane prawidłowo, ale może być po prostu niedostępne. Na przykład, na skutek odłączenia zasilania routera lub modemu albo nawet chwilowego zaniki sygnału dostawcy ISP, które spowoduje zmianę adresów IP. Te typy problemów mogą być rozwiązane poprzez rozłączenie się z routerem sieciowym i ręczne ponowne nawiązanie połączenia z użyciem prawidłowego hasła i indeksu klucza.
Przed zastosowaniem tej metody sprawdź, czy urządzenie bezprzewodowe jest włączone oraz czy kontrolka sieci świeci na niebiesko.
Wykonaj poniższe czynności, aby rozłączyć się z siecią bezprzewodową, a następnie odszukać i ręcznie połączyć się z odpowiednią siecią bezprzewodową.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego lub na pasku zadań i wybierz opcję Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe.
 2. Jeśli dostępne jest połączenie lub kilka połączeń sieciowych, kliknij Rozłącz. Po krótkim czasie sieć bezprzewodowa zniknie z ekranu.
 3. W oknie Połączenie z siecią bezprzewodową wybierz opcję Zmień ustawienia zaawansowane w lewym okienku.
  UWAGA:NIE wybieraj i nie łącz się z siecią z listy dostępnych sieci. Jeśli problemem z połączeniem jest spowodowany nieprawidłowym hasłem lub indeksem klucza, ta opcja spowoduje nawiązanie połączenia z nieprawidłowymi informacjami.
 4. Na karcie Sieć bezprzewodowa wybierz nazwę preferowanej sieci, z którą łączyłeś się w przeszłości i kliknij Właściwości.
 5. Wprowadź wymagane informacje o sieci i kliknij Dalej.
  • Nazwa sieci (SSID) wymaganej sieci bezprzewodowej.
  • Uwierzytelnianie sieciowe i Szyfrowanie danych. Te wartości muszą być takie same jak wartości zabezpieczeń w routerze bezprzewodowym
  • W przypadku łączenia się z siecią biznesową pamiętaj, aby użyć aktualnego Klucza sieci (hasła) oraz indeksu klucza. Firmy mogą regularnie zmieniać te wartości.
 6. Jeśli chcesz, aby komputer łączył się z określoną siecią automatycznie, na karcie Połączenie wybierz opcję Połącz, gdy sieć jest w zasięgu.
  Figure 11: Połączenie bezprzewodowe — połącz automatycznie
  Ilustracja przedstawiająca stronę Właściwości połączeń bezprzewodowych.
 7. Po chwili pojawi się komunikat informujący o tym, że komputer nawiązał połączenie z siecią.
 8. Kliknij OK, aby zapisać nowe wartości, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno Połączenie sieci bezprzewodowej.
 9. Po nawiązaniu połączenia umieść wskaźnik myszy na ikonie połączonej sieci na pasku zadań, aby sprawdzić nazwę, prędkość, siłę sygnału oraz status połączenia. Jeśli połączenie jest słabe lub wolne, zobacz Wyeliminowanie zakłóceń komunikacji i ustawienie komputera bliżej routera .
Na tym etapie powinno być nawiązane dobre połączenie pomiędzy komputerem przenośnym i routerem lub punktem dostępowym. W zależności od konfiguracji, powinieneś mieć dostęp do innych komputerów i aplikacji w sieci lub dostęp do Internetu. Jeśli nie jest wyświetlana żadna ikona połączenia bezprzewodowego, oznacza to, że w systemie nie ma zainstalowanego sterownika oprogramowania lub jest on uszkodzony. Więcej informacji na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w punkcie Ponowna instalacja sterownika WLAN .
Podłączając komputer bezpośrednio do modemu ISP lub DSL za pomocą kabla sieciowego można ustalić, czy do urządzenia dochodzi sygnał dostawcy usług internetowych (ISP). Otwórz przeglądarkę i spróbuj otworzyć dowolną witrynę internetową. Jeśli dostępny jest inny komputer, podłącz go bezpośrednio do modemu, aby sprawdzić, czy można nawiązać połączenie.
 • Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem również z tego komputera, skontaktuj się z usługodawcą internetowym w celu rozwiązania problemu.
 • Jeśli jeden komputer łączy się z Internetem, a drugi nie chce się połączyć za pomocą połączenia bezpośredniego, oznacza to, że problem dotyczy danego komputera. Zapoznaj się z punktem Zaawansowane zagadnienia związane z siecią i połączeniem internetowym i skontaktuj się z HP w celu uzyskania pomocy technicznej.
Jeśli zainstalowano nowy router lub wprowadzono zmiany w ustawieniach routera, próbując rozwiązać problemy z połączeniem, należy zresetować router do stanu fabrycznego, a następnie uruchomić program konfiguracji producenta w celu skonfigurowania routera. Potraktuj poniższe czynności jako ogólne wytyczne i zapoznaj się z instrukcją obsługi routera w celu uzyskania informacji charakterystycznych dla danego modelu urządzenia.
 1. Wpisz domyślne adresy IP dla routera w polu adresowym przeglądarki.
  • 3Com: http://192.168.1.1
  • D-Link: http://192.168.0.1
  • Linksys: http://192.168.1.1
  • Netgear: http://192.168.0.1
  • Belkin: http://192.168.2.1
  Te adresy IP zostały podane jedynie do celów informacyjnych.
 2. Gdy pojawi się strona główna interfejsu routera, zmiana ustawień i konfiguracji może wymagać wpisanie hasła. Więcej informacji dotyczących danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi routera.
  NOTA:Większość producentów umożliwia zresetowanie routera do stanu fabrycznego oraz udostępnia kreator procesu instalacji i konfiguracji urządzenia. Aby zresetować router, odłącz od niego przewód zasilający i naciśnij przycisk resetowania, który znajduje się z tyłu routera.
 3. Jeśli masz dostęp do routera na poziomie administratora, zmień domyślną nazwę routera (czasami występuje jako SSID) na nazwę, która wyróżni dany router spośród innych routerów dostępnych w danej lokalizacji.
 4. Skonfiguruj szyfrowanie transmisji bezprzewodowej (WEP) lub chroniony dostęp Wi-Fi (WPA), aby uniemożliwić innym komputerom łączenie się z Twoją siecią domową.
 5. Wpisz hasło dostępu do sieci. Ustal hasło, które jest dla Ciebie łatwe do zapamiętania, np. numer telefonu, który często wybierasz lub słowo, które dobrze pamiętasz.
 6. Jeśli router jest podłączony do modemu usługodawcy internetowego lub modemu DSL, otwórz przeglądarkę i sprawdź, czy komputer ma dostęp do Internetu.
Jeśli w ciągu 15–30 sekund od włączenia sieci bezprzewodowej nie pojawi się ikona połączenia bezprzewodowego lub jeśli pojawi się komunikat błędu Nie znaleziono urządzenia, może to oznaczać, że nie ma zainstalowanego sterownika oprogramowania lub jest on uszkodzony. W celu rozwiązania tego problemu należy pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki oraz zaktualizowaną wersję BIOS z witryny HP.
Aby pobrać zaktualizowane sterowniki karty sieciowej LAN oraz najnowszą wersję BIOS dla Twojego komputera przenośnego, przejdź na stronę Pobieranie sterowników i oprogramowania HP i odszukaj aktualne sterowniki. Musisz znać dokładny numer modelu lub produktu Twojego komputera. Należy pamiętać o wyborze odpowiedniego systemu operacyjnego.
Jeśli nie można połączyć się z Internetem, w celu nawiązania połączenia i odszukania sterowników należy użyć innego komputera. Pobierając sterowniki używaj opcji Zapisz, a nie Uruchom, aby pobrać sterowniki na moduł pamięci memory stick, flash drive, na płytę CD/DVD lub inny przenośny nośnik.
Jeśli używana karta bezprzewodowa została zakupiona osobno, sprawdź na stronie internetowej producenta, czy są dostępne zaktualizowane sterowniki.
Aby naprawić błąd sygnalizowany komunikatem System Windows nie może odnaleźć certyfikatu do zalogowania użytkownika w sieci, należy wyłączyć sieć, wykonując następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, następnie Panel Sterowania, kliknij Odinstaluj program.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Na karcie Sieci bezprzewodowe, w obszarze Sieci preferowane wybierz nazwę preferowanej sieci, z którą komputer łączył się w przeszłości i kliknij przycisk Właściwości.
 4. Na karcie Uwierzytelnianie usuń zaznaczenie w polu wyboru Włącz uwierzytelnianie metodą IEEE 802.1x dla tej sieci.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić zmianę, a następnie ponownie przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Uruchom ponownie notebook i spróbuj połączyć się z siecią.
Jeśli komputer wcześniej łączył się z siecią bezprzewodową ale obecnie nie może się połączyć z routerem bezprzewodowym lub modemem usługodawcy internetowego albo modemem DSL, po wykonaniu wszystkich wcześniej opisanych czynności naprawczych, należy wykonać następujące czynności i skontaktować się z HP w celu uzyskania pomocy technicznej, jeśli jest to konieczne.
Komputery mogą stać się celem ataków wirusów oraz oprogramowania szpiegującego, które mogą dostać się do sieci z powodu braku zapory. Więcej informacji na temat ochrony komputerów przed tego typu zagrożeniami można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP - Poprawa wydajności komputera przenośnego .
Oprócz tego sprawdź, czy ustawienia zapory umożliwiają uzyskanie dostępu do Internetu. Więcej informacji na temat tych ustawień można znaleźć w plik pomocy zapory.
Jeśli nie można rozwiązać problemów z połączeniem bezprzewodowym, które wcześniej działało, przeprowadzenie procedury przywracania systemu może ostatecznie rozwiązać ten problem. Narzędzie Przywracanie systemu firmy Microsoft, jeśli jest odpowiednio skonfigurowane, będzie co jakiś czas automatycznie tworzyć punkty przywracania systemu. Użyj istniejącego punktu przywracania, aby wrócić do stanu systemu, który umożliwiała prawidłową pracę połączenia bezprzewodowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie Komputery przenośne HP – Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu firmy Microsoft .
Jeśli ikony sieci nie pojawiają się na pasku zadań, należy wykonać następujące działania:
 • Aby wyświetlić ikonę narzędzia HP Wireless Assistant, kliknij Start > HP Wireless Assistant > Właściwości i wybierz opcję Ikona HP Wireless Assistant w obszarze powiadomień, jak przedstawiono poniżej.
  Figure 12: Wireless Assistant
  Ilustracja przedstawiająca ekran narzędzia HP Wireless Assistant.
 • Aby wyświetlić Połączenia sieciowe systemu Windows, kliknij Start > Panel sterowania i wybierz opcję Połączenia sieciowe, aby wyświetlić Menedżera połączeń. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymagane połączenie, a następnie kliknij opcję Właściwości.
  Figure 13: Wyświetl sieci bezprzewodowe
  Ilustracja przedstawiająca sieci bezprzewodowe na komputerze.
  Na karcie Ogólne zaznacz pole opcji Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia i następnie kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany.
  Powtórz tę procedurę w przypadku innych brakujących ikon systemowych.
  Figure 14: Pokaż ikonę . . .
  Ilustracja przedstawiająca ekran Właściwości połączeń sieciowych z zaznaczonym polem wyboru „Pokaż ikonę . . . ”.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube