Przejście do zawartości

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem (system Windows Vista)

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem Windows Vista.
Modyfikacje oprogramowania, ustawień lub sterowników mogą często powodować, że mikrofon przestaje działać. Działanie mikrofonu można spróbować przywrócić na kilka sposobów. Najpierw rozwiąż problemy dotyczące komponentów sprzętowych. Następnie przejdź do kolejnych wskazówek na temat rozwiązywania problemów przedstawionych w tym dokumencie.

Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

W zależności od tego, czy używany jest mikrofon wewnętrzny czy zewnętrzny, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy problem dotyczy sprzętu.
Wewnętrzny mikrofon znajduje się przy górnej krawędzi wyświetlacza LCD komputera lub przy dolnej krawędzi wyświetlacza LCD, obok zawiasu. Poniższe czynności mają na celu ułatwienie nagrywania dźwięku.
 1. Ustaw ekran komputera w taki sposób, aby mikrofon był skierowany w kierunku nagrywanego dźwięku. Podczas korzystania z mikrofonu wewnętrznego umieść komputer w pomieszczeniu, w którym nie ma hałasów w tle.
 2. Kliknij Start, w polu wyszukiwania wpisz dźwięk i z listy rezultatów wybierz Rejestrator dźwięku.
 3. Kliknij przycisk Rejestruj i mów do mikrofonu. Zapisz plik w łatwo dostępnym miejscu, na przykład na Pulpicie.
 4. W celu odtworzenia nagranego dźwięku otwórz zapisany plik za pomocą programu Windows Media Player.
 5. Jeśli nagrany dźwięk zostanie odtworzony, oznacza to, że mikrofon działa prawidłowo. W przeciwnym razie przejdź do kolejnej sekcji tego dokumentu.
Sprawdź, czy gniazdo mikrofonu i mikrofon działają prawidłowo.
 1. Przetestuj mikrofon, podłączając go do działającego magnetofonu, innego komputera lub urządzenia wyposażonego w gniazdo mikrofonu.
  Jeżeli po podłączeniu do innego komputera lub magnetofonu mikrofon nie działa prawidłowo, spróbuj użyć innego mikrofonu.
  Jeżeli po podłączeniu do innego komputera lub magnetofonu mikrofon działa prawidłowo, podłącz mikrofon z powrotem do portu mikrofonu w komputerze, w którym nie działa, i kontynuuj testowanie.
 2. Kliknij Start, w polu wyszukiwania wpisz dźwięk i z listy rezultatów wybierz Rejestrator dźwięku.
 3. Kliknij przycisk Rejestruj i mów do mikrofonu. Zapisz plik w łatwo dostępnym miejscu, na przykład na Pulpicie.
 4. W celu odtworzenia nagranego dźwięku otwórz zapisany plik za pomocą programu Windows Media Player.
 5. Jeżeli mikrofon nagrywa i odtwarza dźwięk, oznacza to, że działa prawidłowo. W przeciwnym wypadku przejdź do następnej sekcji.
W przypadku gdy zewnętrzny mikrofon jest ustawiony jako domyślne urządzenie nagrywające, odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik dźwięku, aby zmienić domyślne urządzenie nagrywające na mikrofon wewnętrzny. Mikrofon wewnętrzny powinien być domyślnym urządzeniem nagrywającym.
Aby zmienić domyślne urządzenie nagrywające:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz urządzenie, a następnie z listy wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Rozwiń listę Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij sterownik dźwięku, z menu kontekstowego wybierz polecenie Odinstaluj, a następnie kliknij OK, aby potwierdzić odinstalowanie sterownika dźwięku.
 4. Po odinstalowaniu sterownika dźwięku kliknij Start, w polu wyszukiwania wpisz recovery manager, a następnie z listy rezultatów wybierz Recovery Manager. W przypadku wyświetlenia monitu należy zezwolić na kontynuację.
 5. W oknie Witamy w aplikacji Recovery Manager kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie Ponowna instalacja oprogramowania kliknij przycisk Nie, a następnie Dalej.
 7. W oknie Ponowna instalacja sterownika sprzętu kliknij przycisk Tak, a następnie Dalej.
 8. W oknie Witamy w narzędziu do ponownej instalacji sterowników sprzętu kliknij przycisk Dalej.
 9. W oknie Wybierz sterownik do ponownej instalacji, wybierz sterownik dźwięku dla danego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ponowną instalację sterownika dźwięku.
Wewnętrzny mikrofon jest ustawiony jako domyślne urządzenie nagrywające.

Podstawowa procedura rozwiązywania problemów

Poniżej opisane zostały niektóre podstawowe narzędzia, umożliwiające przywrócenie funkcjonalności mikrofonu, w zależności od systemu operacyjnego i/lub preferencji oprogramowania. Jednak najpierw warto uruchomić program HP Support Assistant. Zadaniem tej aplikacji jest sprawdzenie aktualnej konfiguracji systemu i automatyczne ustalenie, czy oprogramowanie i sterowniki urządzeń wymagają aktualizacji.
HP Support Assistant to aplikacja zawierająca zestaw narzędzi diagnostycznych i naprawczych, które można uruchomić zawsze, gdy komputer nie działa prawidłowo. HP Support Assistant został zintegrowany z narzędziem Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows w celu udostępnienia dokumentów pomocy technicznej oraz zapewnienia dostępu do narzędzi firm Microsoft i HP do przeprowadzania rutynowych aktualizacji, zapobiegania potencjalnym problemom i dostarczania cennych informacji o systemie, umożliwiających rozwiązanie problemów z komputerem. Najbardziej znane problemy ze sterownikami sprzętu i oprogramowaniem można rozwiązać, uruchamiając aplikację HP Support Assistant.
Dla systemu Windows Vista firma Microsoft stworzyła narzędzie diagnostyczne Fix It, umożliwiające rozwiązywanie najczęstszych problemów z nagrywaniem dźwięku.
Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem dźwięku w witrynie internetowej Microsoft.

Dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów

Jeżeli po wykonaniu podstawowych czynności mających na celu rozwiązanie tego problemu, mikrofon nadal nie działa, spróbuj wykonać poniższe czynności:
Częstym błędem podczas pracy z dźwiękiem na komputerze przenośnym jest przypadkowe wyciszenie systemu dźwiękowego. Jeżeli nagranie dźwięku jest możliwe, lecz przy odsłuchiwaniu dźwięk nie zostaje odtworzony, sprawdź, czy system dźwiękowy komputera nie został wyciszony.
 1. Lewym przyciskiem myszy kliknij ikonę Dźwięk, znajdującą się na pasku zadań obok zegara.
  Figure 1: Dźwięk wyciszony
  Dźwięk wyciszony
 2. Jeżeli przycisk Wycisz wskazuje na to, że dźwięk został wyłączony, kliknij ten przycisk, aby z powrotem włączyć dźwięk.
 3. Odtwórz nagrany wcześniej plik dźwiękowy.
Jeśli ten krok nie pomógł w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnego sposobu.
Jeżeli używasz mikrofonu zewnętrznego, sprawdź, czy został on podłączony do odpowiedniego gniazda audio w komputerze. Jeżeli mikrofon jest podłączony do prawidłowego gniazda, lecz wciąż nie ma dźwięku, wysuń jego wtyczkę o około 1 mm, tak aby była luźno osadzona w gnieździe. Być może wtyczka mikrofonu nie ma prawidłowego styku z gniazdem.
Jeżeli to nie rozwiąże problemu, wciśnij wtyczkę mocno do gniazda i przejdź do następnego kroku.
W przypadku włączenia funkcji wzmocnienia mikrofonu szum może zakłócać nagrywany dźwięk. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia mikrofonu.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Dźwięk, znajdującą się na pasku zadań obok zegara. Z rozwijanego menu wybierz pozycję Urządzenia do nagrywania.
 2. Po otwarciu okna Dźwięk na karcie Nagrywanie wybierz pozycję Mikrofon. Przy pozycji Mikrofon powinna widnieć informacja, że działa on prawidłowo, a obok powinien być wyświetlany miernik.
 3. Delikatnie naciśnij plastikowy element nad wyświetlaczem. Miernik powinien zareagować na bodziec dźwiękowy poprzez wzniesienie się i opadnięcie.
 4. Jeżeli mikrofon nie działa, miernik nie jest wyświetlany lub nie odpowiada na dźwięk wejściowy, wykonaj poniższe czynności:
  1. Kliknij Właściwości i sprawdź, czy w oknie Właściwości mikrofonu, na liście Użycie urządzenia, na karcie Ogólne wybrana została opcja włącz.
  2. Przejdź do karty Poziomy i ustaw poziom głośności mikrofonu na 100.
  3. Przejdź do karty Zaawansowane i sprawdź, czy zaznaczone zostały pola wyboru przy wszystkich opcjach.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK. Zamknij okna.
Spróbuj powtórzyć nagrywanie, aby przekonać się, czy problem został rozwiązany. Jeżeli problemy z dźwiękiem nadal nie zostały rozwiązane, przejdź do następnej sekcji.
Jeżeli z systemem operacyjnym podłączonych jest kilka urządzeń, upewnij się, czy wybrane zostało odpowiednie urządzenie nagrywające. Wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz dźwięk, a następnie wybierz z listy pozycję Dźwięk. Otwarte zostanie okno Dźwięk.
 2. Na karcie Odtwarzanie wybierz interfejs SPDIF lub urządzenie audio.
 3. Na karcie Nagrywanie wybierz urządzenie audio zainstalowane na komputerze. Powinno to być to samo urządzenie, które wymienione jest w karcie Odtwarzanie dźwięku.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Dźwięk.
Spróbuj powtórzyć nagrywanie, aby przekonać się, czy problem został rozwiązany. Jeżeli problemy z dźwiękiem nadal nie zostały rozwiązane, przejdź do następnej sekcji.
W przypadku gdy przetestowanie sprzętu nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy problem nie dotyczy oprogramowania. Jeżeli na liście urządzeń w oknie Menedżer urządzeń znajduje się kilka kart dźwiękowych, mogą one ze sobą kolidować. Aby sprawdzić, czy występują konflikty kart dźwiękowych i usunąć podwójne wpisy:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz urządzeń, a następnie z listy wybierz pozycję Menedżer urządzeń. W przypadku wyświetlenia monitu należy zezwolić na kontynuację.
 2. Rozwiń listę Kontrolery dźwięku, wideo i gier i sprawdź, czy figurują na niej różne wpisy dotyczące karty dźwiękowej o tej samej nazwie.
 3. Jeżeli występują zduplikowane wpisy, wybierz je po kolei. Prawym przyciskiem myszy kliknij każdy duplikat i wybierz polecenie Usuń, aż zostaną usunięte wszystkie pozycje.
 4. Kliknij przycisk Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu na pasku zadań Menedżera urządzeń. System Windows Vista przeskanuje zainstalowany sprzęt i w razie potrzeby zainstaluje wymagane sterowniki.
Spróbuj powtórzyć nagrywanie, aby przekonać się, czy problem został rozwiązany. Jeżeli problemy z dźwiękiem nadal nie zostały rozwiązane, przejdź do następnej sekcji.
Jeżeli problemy z mikrofonem będą nadal występować, może to oznaczać, że sterowniki dźwięku dla danego modelu komputera są już nieaktualne. Poszukaj zaktualizowanych sterowników dla danego modelu komputera przenośnego i je zainstaluj. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie Pobieranie oprogramowania i sterowników .
Jeżeli zainstalowanie zaktualizowanych sterowników urządzeń nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego sposobu.
Jeżeli mikrofon nagle przestał działać, być może sterownik mikrofonu został uszkodzony. W takim przypadku spróbuj użyć funkcji Przywracanie systemu firmy Microsoft, aby przywrócić system operacyjny do punktu sprzed uszkodzenia sterownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej Korzystanie z przywracania systemu (Windows Vista) .
Jeżeli przywrócenie systemu operacyjnego do wcześniejszego punktu przywracania nie przyniosło pożądanego rezultatu, przejdź do następnego sposobu.
Narzędzie HP Recovery Manager może pomóc przywrócić system operacyjny do oryginalnej wersji fabrycznej. Ta procedura przywracania jest bardziej kompleksowa, lecz także bardziej czasochłonna.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Przywracanie systemu HP w ramach systemu Windows Vista .

Rozwiązywanie problemów z rozmowami głosowymi

Informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z używaniem mikrofonu w połączeniu z oprogramowaniem do komunikacji głosowej można znaleźć w poniższej sekcji:
Istnieje wiele przyczyn, dla których dźwięk może nie działać prawidłowo w sieci Internet. Przyczyny te są różne, w zależności od używanego oprogramowania do komunikacji głosowej. Połączenia internetowe, które korzystają z serwera proxy lub zapory sieciowej ogólnie nie współpracują z takimi programami, chyba że programy te zostaną skonfigurowane tak, aby je obejść. Aby w programie do komunikacji głosowej obejść zabezpieczenia serwera proxy lub zapory sieciowej, zapoznaj się z instrukcjami lub plikami pomocy, dołączonymi do tych programów.
Jeżeli mikrofon nagrywa dźwięk na komputerze, oznacza to, że nadaje się on do współpracy z programami do komunikacji głosowej za pośrednictwem sieci Internet. Przetestuj mikrofon, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. Jeżeli tak, to przyczyną problemu jest prawdopodobnie konfiguracja lub możliwości komunikatora. Jeżeli mikrofon nie działa, skorzystaj z innych sekcji w niniejszym dokumencie, aby rozwiązać problem.
Jeżeli dźwięk mikrofonu nie jest słyszany podczas rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak Skype i MSN Messenger, należy zaktualizować sterownik dźwięku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji sterowników dla konkretnego modelu komputera, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej Pobieranie oprogramowania i sterowników .

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube