Przejście do zawartości

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Internet Explorer (Windows 7, Vista, XP)

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7, 8, 9, 10 oraz 11.
Podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) może wystąpić wiele różnych problemów. Wybierz część dokumentu, która opisuje obserwowane przez Ciebie problemy z aplikacją Internet Explorer. Jeśli nie możesz znaleźć części, która najlepiej opisuje Twój problem, przejdź do części dotyczącej naprawiania programu Internet Explorer .

Programy szpiegujące i programy przechwytujące przeglądarkę

Jeżeli po połączeniu z Internetem działanie komputera ulega spowolnieniu, strona główna stale zmienia się na inną, niż ustawiona, na pulpicie systemu Windows pojawią się niechciane ikony, często wyskakują okienka z reklamami lub pojawiają się paski wyszukiwania oznacza to, że na komputerze zainstalowały się programy szpiegujące lub programy typu adware.
Programy szpiegujące typu spyware i adware mogą być bardzo trudne do usunięcia. Więcej informacji na temat programów szpiegujących i sposobów ich usuwania z komputera można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP: Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, adware i o programach zmieniających stronę główną .
Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby zresetować ustawienia protokołu internetowego w systemie Windows. Zresetowanie TCP/IP (protokołu internetowego) może rozwiązać takie problemy jak stałe otrzymywanie komunikatu Nie można wyświetlić strony lub komunikatu błędu 404. Aby zresetować protokół TCP/IP, wykonaj poniższe czynności, w zależności od wersji systemu Windows zainstalowanej w komputerze:

Resetowanie protokołu IP w systemach Windows 7 i Vista

Obejrzyj film dotyczący resetowania ustawień protokołu internetowego w systemie Windows 7 i Vista

Aby zresetować protokół internetowy w systemie Windows 7 lub Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy.
 3. Kliknij folder Akcesoria.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia.
 5. Wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  Figure 1: Otwieranie wiersza polecenia
  Otwieranie wiersza polecenia
 6. W wierszu polecenia wpisz następujący tekst: netsh int ip reset
  Po podaniu tego polecenia pojawi się cała seria odpowiedzi, która zakończy się komunikatem OK! i poleceniem ponownego uruchomienia komputera.
  Figure 2: Resetowanie protokołu internetowego
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia
 7. W wierszu polecenia wpisz następujący tekst: netsh winsock reset
  Gdy polecenie zostanie wykonane, pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.
  Figure 3: Resetowanie Winsock Catalog
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia
 8. Ponownie uruchom komputer. Protokół internetowy został zresetowany.
Aby zresetować protokół internetowy w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie komputer, spróbuj się zalogować i przejrzeć kilka stron internetowych. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
 5. Jeśli posiadasz wersję Windows XP Service Pack 2 lub nowszą, kliknij Start, a następnie Uruchom.
 6. Wpisz netsh winsock reset w polu Otwórz.
  Jeśli nie posiadasz systemu z Service Pack 2, wykonaj wszystkie poniższe czynności, aby usunąć i odzyskać pliki winsock:
  UWAGA:Poniższe czynności wymagają edycji rejestru. Zanim wykonasz poniższe czynności, utwórz punkt przywracania lub wykonaj kopię zapasową rejestru.
  Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
  W polu Otwórz wpisz: regedit
  Pojawi się okno Edytor rejestru.
  Kliknij znak plus (+) przy kluczach: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
  Kliknij Winsock, a następnie naciśnij klawisz Delete.
  Kliknij polecenie Tak, aby potwierdzić usunięcie klucza.
  Kliknij Winsock2, a następnie naciśnij klawisz Delete.
  Kliknij polecenie Tak, aby potwierdzić usunięcie klucza.
  Ponownie uruchom komputer. Musisz wykonać tę czynność.
  Otwórz okno Połączenia sieciowe (z poziomu Panelu sterowania lub na pasku bocznym Miejsca sieciowe).
  Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, następnie wybierz Właściwości.
  Kliknij polecenie Instaluj.
  Kliknij Protokół.
  Kliknij polecenie Dodaj.
  Kliknij Mam dysk.
  W polu wpisz c:\windows\inf.
  Kliknij OK i z listy dostępnych protokołów wybierz Protokół internetowy (TCP/IP).
  Kliknij przycisk OK.
 7. Uruchom ponownie komputer, spróbuj się zalogować i przejrzeć kilka stron internetowych.
W przypadku systemów Windows 98 i Me zobacz Artykuł firmy Microsoft Q241344, Komunikat o błędzie: Nie można wyświetlić strony (w języku angielskim), aby zresetować ustawienia IP i rozwiązać problem dotyczący komunikatu Nie można wyświetlić strony. Wykonanie czynności koniecznych w celu rozwiązania tego problemu wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej na temat systemów Windows.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows 7.

Zresetowanie ustawień przeglądarki Internet Explorer może rozwiązać wiele różnych problemów.
NOTA:Po wykonaniu poniższych czynności prawdopodobnie konieczne będzie ponowne wprowadzenie pewnych informacji, takich jak hasła lub dane osobowe, na zaufanych stronach internetowych.
Aby automatycznie zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer, użyj narzędzia Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz użyć narzędzia Microsoft Fix it, zresetuj ustawienia ręcznie, wykonując następujące czynności:
 1. W menu przeglądarki Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go otworzyć), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. Kliknij przycisk Resetuj.
  Figure 4: Opcje internetowe: Przycisk Resetuj
  Opcje internetowe: Przycisk Resetuj
 4. Po zakończeniu tej operacji zamknij wszystkie otwarte okna przeglądarki Internet Explorer, ponownie ją otwórz i jeszcze raz spróbuj obejrzeć stronę internetową.
  Więcej informacji oraz film wideo można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft Jak zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer (w języku angielskim).
Jeśli problem dotyczący przeglądarki Internet Explorer nie został ujęty na liście, napraw aplikację Internet Explorer.
NOTA:Po wykonaniu poniższych czynności prawdopodobnie będzie trzeba ponownie wprowadzić określone informacje, takie jak hasła czy dane osobowe, dla zaufanych stron internetowych.
NOTA:Jeśli nie możesz naprawić przeglądarki Internet Explorer, wykonując poniższe czynności, zdobądź najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer firmy Microsoft (pobierz ją z Internetu lub zamów płytę CD). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft www.microsoft.com/windows/Internet Explorer/ (w języku angielskim).
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.

Naprawa przeglądarki Internet Explorer za pomocą Kontrolera plików systemu Windows w systemie Windows 7 lub Vista

Obejrzyj film dotyczący naprawiania przeglądarki Internet Explorer za pomocą narzędzia Kontroler plików systemu Windows

Aplikacja Internet Explorer stanowi integralną część systemu Windows Vista i Windows 7. Aby naprawić przeglądarkę Internet Explorer, użyj Kontrolera plików systemu Windows:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy.
 3. Kliknij folder Akcesoria.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Wiersz polecenia, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  Figure 5: Otwieranie wiersza polecenia
  Otwieranie wiersza polecenia
 5. Jeśli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij OK.
 6. W wierszu polecenia wpisz: SFC /SCANNOW
  Figure 6: Kontroler plików systemu Windows
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia
  Otworzy się okno z informacjami na temat stanu znalezionych i naprawionych plików.
Aby naprawić lub ponownie zainstalować przeglądarkę Internet Explorer na komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP SP2, zainstaluj ponownie dodatek SP2, a przeglądarka Internet Explorer zostanie zainstalowana automatycznie.
Aby naprawić komputery z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub wcześniejszymi wersjami systemu XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij przycisk Uruchom.
 3. Wpisz SFC /SCANNOW w polu Otwórz.
 4. Kliknij OK i poczekaj na zakończenie operacji.
NOTA: Jeśli na komputerze zainstalowano Media Center 2005, może pojawić się komunikat Włóż płytę CD2 z programem Windows XP Professional. Kliknij przycisk Anuluj, aby kontynuować. Ten komunikat może się pojawić kilka razy - nie ma to wpływu na naprawę standardowych plików zainstalowanych fabrycznie w komputerze.
Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Microsoft 318378 (w języku angielskim).
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Panel sterowania.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 5. Kliknij kartę Zainstaluj lub odinstaluj.
 6. Wybierz polecenie Internet Explorer i narzędzia internetowe, a następnie kliknij polecenie Dodaj lub usuń. Pojawi się menu z trzema opcjami.
 7. Wybierz opcję Napraw program Internet Explorer i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, do czasu ponownego uruchomienia się aplikacji.
 8. Zainstaluj najnowszą wersję programu Internet Explorer, jeśli firma Microsoft ją udostępniła.
Program Internet Explorer realizuje istotne funkcje dla systemu operacyjnego i nie należy go usuwać. Jednak w przypadku aktualizacji programu Internet Explorer można przywrócić jego poprzednią wersję.
Aby automatycznie odinstalować aplikację Internet Explorer i przywrócić jej poprzednią wersję, kliknij narzędzie Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz skorzystać z usługi Microsoft Fix it, odinstaluj zaktualizowaną wersję programu Internet Explorer ręcznie, wykonując poniższe czynności.
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.

Windows 7 lub Vista

Obejrzyj film dotyczący odinstalowywanie aktualnej wersji programu Internet Explorer w systemie Windows 7

Aby ręcznie odinstalować przeglądarkę Internet Explorer na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij Panel sterowania, następnie wybierz polecenie Odinstaluj program.
 3. Po lewej stronie kliknij polecenie Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 4. Z listy zainstalowanych aktualizacji wybierz aktualizację programu Internet Explorer. Może być ona wymieniona w kategorii Microsoft Windows.
 5. Kliknij przycisk Odinstaluj, następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program Internet Explorer.
Aby ręcznie odinstalować przeglądarkę Internet Explorer na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij Panel sterowania, następnie wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. Zaznacz pole Pokaż aktualizacje w górnej części okna.
 4. Z listy zainstalowanych aktualizacji wybierz aktualizację programu Internet Explorer.
 5. Kliknij przycisk Usuń i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program Internet Explorer.
Podczas korzystania z przeglądarki instaluje się w niej coraz więcej dodatków, które z czasem mogą powodować problemy z programami szpiegującymi, pojawianie się komunikatów o błędach, lub problemy z uruchomieniem przeglądarki Internet Explorer. Przeglądarkę Internet Explorer 7 można uruchomić bez żadnych dodatków innych firm, wykonując następujące czynności.
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.

Windows 7 lub Vista

Obejrzyj film dotyczący uruchamiania przeglądarki Internet Explorer bez dodatków innych firm
Aby uruchomić przeglądarkę Internet Explorer 7 bez dodatków, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. W polu Wyszukaj wpisz: iexplore -extoff
 3. Na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję iexplore -extoff.
  Figure 7: Otwieranie przeglądarki Internet Explorer bez dodatków
  Ilustracja przedstawiająca menu startowe systemu Windows 7
  Przeglądarka Internet Explorer zostanie wyświetlona bez dodatków.
Aby uruchomić przeglądarkę Internet Explorer 7 bez dodatków, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij przycisk Uruchom.
 3. W polu tekstowym wpisz: iexplore -extoff
 4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć przeglądarkę Internet Explorer bez dodatków.
Sekcje poniżej pomogą w rozwiązaniu problemów określonych przez występujące objawy.
Problem ten może wystąpić w przypadku działania programu szpiegującego lub instalacji programu Norton Internet Security 2006 z włączoną funkcją Home Page Protection.
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Na karcie Ogólne, w sekcji Strona główna, zmień wpis w polu Adres na inny adres strony głównej (np. www.hp.com).
  Figure 8: Zmiana strony głównej
  Ilustracja karty Ogólne w oknie Opcje internetowe
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli na komputerze zainstalowano program Norton Internet Security 2006, otworzy się okno programu Norton Antivirus Alarm ochrony strony głównej. Przejdź do następnego kroku.
  Jeśli strona główna się nie zmieni lub zmieni się na adres inny, niż wybrany jako strona główna, zaktualizuj definicje wirusów lub programów adware i przeskanuj komputer w poszukiwaniu programów szpiegujących. Usuń wszystkie wykryte programy szpiegujące. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, adware i o programach zmieniających stronę główną .
 6. W komunikacie Alarm ochrony strony głównej wybierz adres strony głównej, który widnieje po opcji Zmień na: (np. zmień na: http://www.hp.com/).
  Figure 9: Alarm ochrony strony głównej
  Alarm ochrony strony głównej
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Strona główna zostanie zmieniona. Po otwarciu przeglądarki Internet Explorer otworzy się nowa strona główna.
Jeśli na stronach internetowych nie ładują się obrazy, wykonaj następujące czynności:
Figure 10: Przykład symbolu zastępczego brakującego obrazu
Przykład symbolu zastępczego brakującego obrazu
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w grupie Multimedia wybierz opcję Pokaż obrazy.
  • Jeśli opcja Pokaż obrazy nie jest zaznaczona, zaznacz opcję Pokaż obrazy, kliknij przycisk OK i ponownie uruchom przeglądarkę Internet Explorer. Jeżeli obrazy wyświetlą się, problem został rozwiązany.
  • Jeśli opcja Pokaż obrazy jest już zaznaczona, kliknij Anuluj, zamknij okno Opcje internetowe i wykonaj kolejne czynności.
  Figure 11: Karta Zaawansowane w oknie Opcje internetowe
  Karta Zaawansowane w oknie Opcje internetowe
 4. Zamknij program Internet Explorer.
 5. Otwórz okno Uruchom:
  W systemie Windows 7 lub Vista:
  Kliknij Start.
  W polu Wyszukaj wpisz HP.
  Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP:
  Kliknij Start.
  Kliknij przycisk Uruchom.
 6. W polu Otwórz wpisz: regsvr32 /I mshtml.dll
 7. Kliknij OK i otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
  Podczas przeglądania stron internetowych powinny pojawiać się obrazy.
Jeśli podczas przeglądania jednej konkretnej strony nieustannie pojawiają się komunikaty o zainstalowanie formantów ActiveX, wyłącz filtrowanie ActiveX.
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij filtrowanie ActiveX, aby usunąć zaznaczenie. Aby wyłączyć filtrowanie ActiveX, należy odznaczyć znajdujące się obok niego pole.
Podczas uruchomienia przeglądarki Internet Explorer po połączeniu z Internetem pojawia się komunikat Nie można wyświetlić strony. Wykonuj poniższe czynności, dopóki nie zniknie poniższy komunikat o błędzie:
 1. Strona internetowa, którą próbujesz otworzyć, może nie działać. Spróbuj wejść na inne strony internetowe, aby sprawdzić, czy ten komunikat pojawia się także na innych witrynach. Jeśli podczas przeglądania innych stron także pojawia się ten komunikat, wykonaj następną czynność.
 2. Zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer i spróbuj ponownie. Jeśli strona nadal się nie wyświetla, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.
 3. Otwórz okno Uruchom:
  W systemie Windows 7 lub Vista:
  Kliknij Start.
  W polu Wyszukaj wpisz HP.
  Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP:
  Kliknij Start.
  Kliknij przycisk Uruchom.
 4. W polu Otwórz wpisz: regsvr32 softpub.dll
 5. Kliknij przycisk OK. Po prawidłowym wpisaniu tego polecenia pojawi się komunikat o pomyślnej realizacji polecenia RegSrv32.
  Figure 12: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
 6. Otwórz okno Uruchom:
  W systemie Windows 7 lub Vista:
  Kliknij Start.
  W polu Wyszukaj wpisz HP.
  Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP:
  Kliknij Start.
  Kliknij przycisk Uruchom.
 7. W polu Otwórz wpisz: regsvr32 urlmon.dll
  Po prawidłowym wpisaniu tego polecenia pojawi się komunikat o pomyślnej realizacji polecenia RegSrv32.
 8. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu.
 9. Uruchom ponownie komputer i jeszcze raz spróbuj przeglądać strony internetowe. Jeśli błąd nie ustąpi, zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer .
  NOTA: Jeśli błąd pojawia się na pewnych stronach, a na innych nie, zobacz artykuł pomocy technicznej Microsoft Podczas próby przeglądania strony internetowej na bezpiecznej witrynie internetowej pojawia się komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony” (w języku angielskim).
W oknie przeglądarki Internet Explorer wyświetlony zostaje następujący komunikat: Program Internet Explorer przestał działać. Przyczyną tego błędu może być fakt, że sprzęt lub sterowniki nie są zgodne z przyspieszeniem sprzętowym. Aby usunąć ten błąd, uruchom przeglądarkę Internet Explorer w trybie renderowania programowego:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Zaznacz pole przy opcji Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.
  Figure 13: Użyj renderowania programowego
  Użyj zaznaczonego renderowania programowego
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Uruchom ponownie komputer i spróbuj przejrzeć kilka stron internetowych.
  NOTA:Jeżeli problem nie ustąpi, powodem może być jeden z dodatków przeglądarki. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer bez dodatków (zobacz Krok 5: Otwieranie przeglądarki Internet Explorer 7 bez dodatków ), aby sprawdzić czy rozwiąże to problem. Jeśli tak, odinstaluj lub wyłącz dodatek.
Aby rozwiązać ten problem, zobacz: Resetowanie ustawień przeglądarki Internet Explorer .
Jeśli chcesz kontynuować, wybierz opcję „Zezwalaj na zablokowaną zawartość...”.
Figure 14: Zezwalaj na zablokowaną zawartość...
Zezwalaj na zablokowaną zawartość
Pojawi się komunikat ostrzegawczy. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij przycisk Tak.
UWAGA:Pamiętaj, że klikając przycisk Tak, zezwalasz szkodliwemu lub złośliwemu oprogramowaniu na dostęp do komputera. Więcej informacji na temat programów szpiegujących i sposobów ich usuwania z komputera można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP: Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, adware i o programach zmieniających stronę główną .
Figure 15: Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
Aby rozwiązać ten problem, w programie Internet Explorer należy wprowadzić następujące zmiany:
NOTA:Po wykonaniu poniższych czynności, prawdopodobnie konieczne będzie ponowne wprowadzenie pewnych informacji, takich jak hasła lub dane osobowe, na zaufanych stronach internetowych.
W pierwszej kolejności należy zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer , aby wyłączyć dodatki innych firm, które mogą być przyczyną problemów. Jeśli błąd występuje nadal, wykonaj poniższe czynności:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w kategorii Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.
  Figure 16: Usuń historię przeglądania
  Ilustracja karty Ogólne w oknie Opcje internetowe
 4. Upewnij się, że pole przy pozycji Cookies jest zaznaczone.
  Figure 17: Usuń pliki cookie
  Ilustracja okna Usuń historię przeglądania
 5. Kliknij opcję Usuń.
 6. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Programy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj dodatkami.
  Figure 18: Programy
  Ilustracja karty Programy w oknie Opcji internetowych
  Dodatki to formanty ActiveX, które zmieniają sposób działania programu Internet Explorer. Mogą to być paski narzędzi, dodatki typu plug-in i inne kody, które zakłócają działanie programu Internet Explorer.
 7. Wybierz wszystkie podejrzane dodatki z listy i wyłącz je, aby uniemożliwić otwarcie kodu dodatku podczas uruchamiania przeglądarki Internet Explorer.
 8. Po zakończeniu kliknij Zamknij.
  Figure 19: Zarządzaj dodatkami
  Ilustracja okna Zarządzaj dodatkami
 9. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
 10. W kategorii Przeglądanie, odznacz opcję Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm (wymaga ponownego uruchomienia).
  NOTA:Wyłączenie rozszerzeń przeglądarki innych firm powoduje usunięcie z górnego menu pasków wyszukiwania, gadżetów i powiadomień firmy Symantec o filtrach witryn wyłudzających informacje.
  Figure 20: Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
 11. Kliknij przycisk OK.
 12. Ponownie uruchom komputer.
  Komunikat o błędzie nie będzie już wyświetlany.
  NOTA:Przyczyną tych błędów są prawdopodobnie rozszerzenia przeglądarki dodane przez programy szpiegujące lub adware. Jeśli chcesz korzystać z rozszerzeń przeglądarki innych firm, zobacz dokument wsparcia technicznego HP Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, programach adware i o programach przechwytujących przeglądarkę internetową , aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania programów szpiegujących i adware, a także o sposobach zapewniania lepszej ochrony komputera przed tego typu aplikacjami. Po zapewnieniu ochrony komputera będzie można ponownie włączyć rozszerzenia innych firm.
Błąd ten pojawia się, gdy Internet Explorer nie może korzystać ze skryptu na stronie internetowej. Błędy tego typu są nieszkodliwe, ale mogą się często pojawiać i mogą stać się irytujące. Komunikaty te można wyłączyć poprzez wyłączenie debugowania skryptu.
Aby automatycznie wyłączyć debugowanie skryptu, kliknij usługę Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz korzystać z usługi Microsoft Fix it, wyłącz ręcznie debugowanie skryptu, wykonując następujące czynności:
Możesz ręcznie wyłączyć debugowanie skryptu w przeglądarce Internet Explorer, wykonując te czynności:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Odznacz opcję Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu.
  Figure 21: Karta Zaawansowane
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
 5. Upewnij się, że pola Wyłącz debugowanie skryptu (Internet Explorer) i Wyłącz debugowanie skryptu (Inne) zostały odznaczone.
 6. Kliknij OK i ponownie uruchom przeglądarkę Internet Explorer.
Przeglądarka Internet Explorer 11 może zostać zainstalowana tylko na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 lub wyższym. Aby upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania, aktualizację oprogramowania należy wykonać za pomocą aktualizacji systemu Windows. Zapoznaj się z innymi wymaganiami systemowymi dla programu Internet Explorer 11 i systemu Windows 7 (w języku angielskim).
Przeglądarka Internet Explorer 10 może zostać zainstalowana tylko na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 lub wyższym. Użyj aktualizacji systemu Windows, aby upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania. Zapoznaj się z innymi wymaganiami systemowymi dla programu Internet Explorer 10 i systemu Windows 7 (w języku angielskim).
Przeglądarka Internet Explorer 9 może zostać zainstalowana tylko na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2.
W przypadku problemów z instalacją przeglądarki Internet Explorer 9 wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.

Windows 7

Przed zainstalowaniem przeglądarki Internet Explorer 9 konieczne jest pobranie aktualizacji wydajności i funkcjonalności od firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, zobacz artykuł pomocy technicznej Microsoft Dostępna jest aktualizacja wydajności i funkcjonalności dla systemu Windows 7 (w języku angielskim).
Aktualizacja ta jest także dostępna w pakiecie Windows 7 Service Pack 1. Aby zainstalować Service Pack 1, zobacz artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft Jak zainstalować dodatek Windows 7 Service Pack 1 (SP1) (w języku angielskim).
Po zainstalowaniu aktualizacji lub dodatku SP1 możesz zainstalować przeglądarkę Internet Explorer 9.
Jeśli używasz systemu Windows Vista, w pierwszej kolejności zainstaluj dodatek Service Pack 2. Aby zainstalować dodatek SP2, zobacz artykuł pomocy technicznej Microsoft Jak uzyskać najnowszy dodatek do systemu Windows Vista (w języku angielskim).
Po zainstalowaniu dodatku SP2, a przed instalacją przeglądarki Internet Explorer 9, należy zainstalować dwie aktualizacje firmy Microsoft, w kolejności podanej poniżej:
NOTA:Aktualizację Windows Graphics, Imaging, i XPS Library należy zainstalować w pierwszej kolejności.
Po zainstalowaniu tych aktualizacji można zainstalować przeglądarkę Internet Explorer 9.
Tego typu komunikat może się pojawić po próbie instalacji aktualizacji przeglądarki do wersji Internet Explorer 7:
Nie można zainstalować programu Internet Explorer 7. Musisz ponownie uruchomić system, aby potwierdzić cofnięcie zmian w systemie.
Ten błąd może się pojawić, jeśli nie można zaktualizować plików systemowych lub instalator nie może napisać kluczy Rejestru. Upewnij się, czy program Internet Explorer jest instalowany z konta użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli próbujesz zainstalować aktualizację z konta administracyjnego i komunikat nadal się pojawia, w Rejestrze należy ustawić prawa lub uprawnienia.
Przed zainstalowaniem programu Internet Explorer należy uruchomić automatyczną usługę Fix it firmy Microsoft.
Więcej informacji można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft Rozwiązywanie problemów z instalacją przeglądarki Internet Explorer 7 (w języku angielskim).
Jeśli nie możesz zamknąć programu Internet Explorer naciskając znak X w prawym górnym rogu ekranu, prawdopodobnie dodatek innej firmy uniemożliwia jego zamknięcie. Zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer , aby wyłączyć dodatki innych firm.
Można przeglądać zwykłe strony internetowe, ale nie strony zabezpieczone, np. witryny sklepów internetowych lub strony z danymi osobowymi.
Figure 22: Przykład bezpiecznej witryny internetowej
Przykład bezpiecznej witryny internetowej
Aby automatycznie przywrócić domyślne ustawienia zabezpieczeń systemu Windows, kliknij usługę Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz skorzystać z usługi Microsoft Fix it, zresetuj szyfrowanie SSL, aby można było wyświetlać bezpieczne strony, wykonując następujące czynności:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Wybierz pozycję Zaufane witryny.
 5. Kliknij przycisk Poziom domyślny, jeśli jest dostępny.
  Figure 23: Karta Zabezpieczenia
  Ilustracja karty Zabezpieczenia w oknie Opcji internetowych
 6. Kliknij kartę Zaawansowane i przejdź do grupy Opcje zabezpieczeń.
 7. Upewnij się, że zaznaczone są pola Użyj SSL 2.0 i Użyj SSL 3.0.
  Figure 24: Użyj SSL
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
 8. Kliknij kartę Zawartość.
 9. Kliknij przycisk Wyczyść stan SSL.
  Figure 25: Wyczyść stan SSL
  Ilustracja karty Zawartość w oknie Opcje internetowe
 10. Kliknij przycisk Zastosuj.
  Otwórz dowolną bezpieczną witrynę internetową, aby się upewnić, że można ją wyświetlić. Jeśli nadal nie można otworzyć strony, wykonaj pozostałe czynności.
 11. Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 lub 8, wykonaj poniższe czynności, aby tymczasowo wyłączyć wbudowany filtr witryn wyłudzających informacje:
  1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
  2. Kliknij Opcje internetowe.
  3. Otwórz witrynę i spróbuj jeszcze raz.
   NOTA:Gdy filtr witryn wyłudzających informacje jest wyłączony, należy przeglądać strony, które znasz i do których masz zaufanie. Dopóki nie upewnisz się, czy witryna jest godna zaufania, nie podawaj na niej żadnych osobistych danych.
  4. Gdy wejdziesz na tę stronę, włącz filtr witryn wyłudzających informacje.
 12. Ponownie zarejestruj pliki .dll files:
  Aby automatycznie dokonać ponownej rejestracji plików .dll, kliknij usługę Microsoft Fix it:
  Jeśli nie można skorzystać z usługi Microsoft Fix it, dokonaj ponownej rejestracji plików .dll ręcznie, wykonując następujące czynności:
  W systemie Windows 7 lub Vista: Kliknij Start.
  W polu Wyszukaj wpisz HP.
  Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP: Kliknij Start.
  Kliknij przycisk Uruchom.
  W polu Otwórz wpisz: regsvr32 softpub.dll
  Kliknij przycisk OK.
  Po prawidłowym wpisaniu tego polecenia pojawi się komunikat o pomyślnej realizacji polecenia RegSrv32. W komunikacie, który pojawi się na ekranie, kliknij OK.
  Figure 26: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Powtórz krok b dla pozostałych elementów na liście:
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  Ponownie uruchom komputer.
  Teraz możesz przeglądać bezpieczne witryny internetowe.

Obejrzyj film dotyczący włączania plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Można przeglądać zwykłe witryny internetowe, ale strony, które wymagają plików cookie nie otwierają się lub otwierają się wolno. Aby umożliwić korzystanie z plików cookie, wykonaj następujące czynności:
NOTA:Wykonanie tych instrukcji może umożliwić instalację śledzących plików cookie przez strony internetowe (pliki cookie, które zazwyczaj śledzą informacje na temat korzystania ze strony, czasami są uznawane za programy szpiegujące).
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ochrona prywatności, a następnie przycisk Zaawansowane.
  Figure 27: Karta Ochrona prywatności
  Ilustracja karty Ochrona prywatności w oknie Opcji internetowych
 4. Upewnij się, że pole Zastąp automatyczną obsługę plików cookie zostało zaznaczone.
  Figure 28: Zaawansowane ustawienia prywatności
  Ilustracja przedstawiająca okno Zaawansowanych ustawień prywatności
 5. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji.
 6. Wybierz Akceptuj dla własnych plików cookie i plików cookie innych firm.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Ponownie uruchom komputer.

Obejrzyj film dotyczący tworzenia skrótu do przeglądarki Internet Explorer na pulpicie

Aby automatycznie dodać ikonę programu Internet Explorer, kliknij usługę Microsoft Fix it:
NOTA:Narzędzie Microsoft Fix it nie jest obsługiwane przez system Windows 7. Aby przywrócić brakującą ikonę, wykonaj poniższe czynności.
Jeśli nie możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Fix it, dodaj ikonę ręcznie w następujący sposób:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy.
 3. Kliknij i przytrzymaj pozycję w menu startowym Internet Explorer.
 4. Przeciągnij element Internet Explorer z menu startowego na wolne miejsce na pulpicie i zwolnij lewy przycisk myszy.
  Figure 29: Przeniesienie ikony Internet Explorer
  Ilustracja przedstawiająca menu Start
Aby automatycznie przywrócić brakujące menu plików, pasek adresu lub wszystkie elementy menu, kliknij usługę Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Fix it, dodaj brakujące elementy menu ręcznie, w następujący sposób:
 • Jeśli brakuje większości pozycji menu, oznacza to, że włączony jest tryb pełnoekranowy. Naciśnij klawisz F11, aby wyłączyć tryb pełnoekranowy.
 • Jeśli na pasku menu brakuje menu Plik, naciśnij klawisz Alt, aby je otworzyć.
  Aby na stałe wyświetlić menu Plik, prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce w górnej części okna przeglądarki Internet Explorer i wybierz polecenie Pasek menu.
  Figure 30: Pasek menu został wybrany
  Pasek menu został wybrany
 • Jeśli brakuje innych pasków narzędzi, kliknij opcję Widok.
  Kliknij Paski narzędzi, a następnie zaznacz nazwę brakującego paska narzędzi.
  Paski narzędzi, przy których znajduje się znacznik wyboru, są wyświetlane.
W przypadku systemu Windows 7 zobacz dokument Brak dźwięku z głośników w systemie Windows 7 .
W przypadku systemu Windows Vista zobacz dokument Brak dźwięku z głośników w systemie Windows Vista .
W przypadku systemu Windows XP wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij opcję Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję Dźwięki, mowa i urządzenia audio.
 4. Kliknij Dźwięki i urządzenia audio.
 5. Kliknij zakładkę Dźwięki.
 6. Na liście Zdarzenia programu znajdź i wybierz pozycję Eksplorator Windows.
 7. Wybierz polecenie Zakończ nawigację i ustaw pozycję dźwięki na notify.wav.
 8. Uruchom Nawigację i ustaw pozycję dźwięki na Windows XP Start.wav.
 9. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli mimo to nie słychać dźwięku, zobacz dokument Brak dźwięku w systemie Windows 98, ME i XP .
Jeśli podczas przechodzenia do kasy w sklepach internetowych w przeglądarce Internet Explorer nie wszystkie pozycje są wyświetlane, wyłącz Listę zabezpieczeń śledzenia:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
 2. Kliknij przycisk Zabezpieczenia śledzenia.
 3. Wybierz listę i naciśnij Wyłącz.
  Figure 31: Zabezpieczenia śledzenia
  Ilustracja okna Zabezpieczenia śledzenia
  Na stronie powinny być teraz wyświetlane wszystkie pozycje.

Obejrzyj film dotyczący korzystania z widoku zgodności w przeglądarce Internet Explorer

Użyj jednego z poniższych kroków, aby przeglądać strony z dodatkiem plug-in Java w przeglądarce Internet Explorer:
 • Zaktualizuj program Java na komputerze do wersji 6 aktualizacji 24 lub nowszej.
 • Dodaj stronę internetową do listy widoku zgodności:
  1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wejdź na stronę, na której przestaje działać.
  2. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia na pasku menu (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić).
  3. Kliknij Ustawienia widoku zgodności.
   Figure 32: Ustawienia widoku zgodności
   Ilustracja okna Ustawienia widoku zgodności
  4. Wpisz adres URL danej strony internetowej, a następnie kliknij Dodaj.

Obejrzyj film dotyczący zmiany rozmiaru czcionki w przeglądarce Internet Explorer

Aby zmienić rozmiar czcionki w przeglądarce Internet Explorer, kliknij pozycję Widok, Rozmiar czcionki lub Rozmiar tekstu, a następnie wybierz żądany rozmiar czcionki.
Ewentualnie rozmiar czcionki lub tekstu można dostosować, naciskając i przytrzymując klawisz Ctrl i równocześnie przewijając w górę lub w dół kółko myszy.
Aby powiększyć widok przeglądarki Internet Explorer, użyj ikony lupy umieszczonej w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. Ustawieniem domyślnym jest 100%. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok ikony lupy i dostosuj wielkość widoku przeglądarki. W rezultacie zmieniony zostanie zarówno rozmiar czcionki, jak i wszystkie inne elementy wyświetlane w oknie Internet Explorer.

Powiązane tematy pomocy dotyczące przeglądarki Internet Explorer 9 lub wcześniejszej

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube