Przejście do zawartości

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Internet Explorer w wersji 9 lub wcześniejszej (Windows 7, Vista, XP)

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów HP z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 9 lub wcześniejszej.
Podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) może wystąpić wiele różnych problemów. Wybierz część dokumentu, która opisuje obserwowane przez Ciebie problemy z aplikacją Internet Explorer. Jeśli nie możesz znaleźć części, która najlepiej opisuje Twój problem, przejdź do części dotyczącej naprawiania programu Internet Explorer .

Programy szpiegujące (tzw. spyware) i programy przechwytujące przeglądarkę (tzw. browser hijacking)

Jeżeli po połączeniu z Internetem działanie komputera ulega spowolnieniu, strona główna stale zmienia się na inną, niż ustawiona, na pulpicie systemu Windows pojawią się niechciane ikony, często wyskakują okienka z reklamami lub pojawiają się paski wyszukiwania oznacza to, że na komputerze zainstalowały się programy szpiegujące lub programy typu adware.
Programy szpiegujące typu spyware i adware mogą być bardzo trudne do usunięcia. Więcej informacji na temat programów szpiegujących i sposobów ich usuwania z komputera można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP: Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, adware i o programach zmieniających stronę główną .

Zresetowanie ustawień przeglądarki Internet Explorer 9 lub przywrócenie wcześniejszych ustawień

Zresetowanie ustawień przeglądarki Internet Explorer może rozwiązać wiele różnych problemów.
UWAGA:Po wykonaniu poniższych czynności, prawdopodobnie konieczne będzie ponowne wprowadzenie pewnych informacji, takich jak hasła lub dane osobowe, na zaufanych stronach internetowych.
 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
 2. Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Kliknij przycisk Resetuj.
  Figure 1: Opcje internetowe: Przycisk Resetuj
  Opcje internetowe: Przycisk Resetuj
 5. Po zakończeniu tej operacji zamknij wszystkie otwarte okna przeglądarki Internet Explorer, ponownie ją otwórz i jeszcze raz spróbuj obejrzeć stronę internetową.
  Więcej informacji oraz film wideo można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft Jak zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer .

Resetowanie ustawień protokołu internetowego

Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby zresetować ustawienia protokołu internetowego w systemie Windows. Zresetowanie TCP/IP (protokołu internetowego) może rozwiązać takie problemy jak stałe otrzymywanie komunikatu Nie można wyświetlić strony lub komunikatu 404. Aby zresetować protokół TCP/IP, wykonaj poniższe czynności, w zależności od wersji systemu Windows zainstalowanej w komputerze:
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.
Aby zresetować protokół internetowy w systemie Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Wiersz polecenia.
 2. Wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  Figure 2: Otwieranie wiersza polecenia
  Otwieranie wiersza polecenia
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące wyrażenie: netsh int ip reset.
  Po podaniu tego polecenia pojawi się cała seria odpowiedzi, która zakończy się komunikatem OK! i poleceniem ponownego uruchomienia komputera.
  Figure 3: Resetowanie protokołu IP
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące wyrażenie: netsh winsock reset.
  Gdy polecenie zostanie wykonane, pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.
  Figure 4: Resetowanie Winsock Catalog
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia
 5. Ponownie uruchom komputer. Protokół IP został zresetowany.
Aby zresetować protokół internetowy w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie komputer, spróbuj się zalogować i przejrzeć kilka stron internetowych. Jeżeli problem nie ustąpi, wykonaj poniższe czynności.
 5. Jeśli posiadasz wersję Windows XP Service Pack 2 lub nowszą, kliknij Start, a następnie Uruchom. Wpisz netsh winsock reset w polu Otwórz.
  Jeśli nie posiadasz systemu z Service Pack 2, wykonaj wszystkie poniższe czynności, aby usunąć i odzyskać pliki winsock:
  UWAGA:Poniższe czynności wymagają edycji Rejestru. Zanim wykonasz poniższe czynności, utwórz punkt przywracania lub wykonaj kopię zapasową Rejestru.
  Kliknij Start, następnie Uruchom i w polu Otwórz wpisz: regedit
  Pojawi się okno Edytor rejestru.
  Kliknij znak plus (+) przy kluczach: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
  Kliknij Winsock, naciśnij klawisz Delete, a następnie kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie klucza.
  Kliknij Winsock2, naciśnij klawisz Delete, a następnie kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie klucza.
  Ponownie uruchom komputer. Musisz wykonać tę czynność.
  Otwórz okno Połączenia sieciowe (z Panelu sterowania lub na pasku bocznym Miejsca sieciowe), prawym przyciskiem myszy kliknij połączenie sieciowe i wybierz Właściwości.
  Kliknij kolejno Zainstaluj, Protokół, Dodaj, Z dysku i w wyświetlonym polu wpisz c:\windows\inf.
  Kliknij OK i z listy dostępnych protokołów wybierz Protokół internetowy (TCP/IP).
  Kliknij przycisk OK.
 6. Uruchom ponownie komputer, spróbuj się zalogować i przejrzeć kilka stron internetowych.

Naprawa przeglądarki Internet Explorer

Jeśli problem dotyczący przeglądarki Internet Explorer nie został ujęty na liście, napraw aplikację Internet Explorer.
UWAGA:Po wykonaniu poniższych czynności prawdopodobnie będzie trzeba ponownie wprowadzić określone informacje, takie jak hasła czy dane osobowe, dla zaufanych stron internetowych.
NOTA:Jeśli nie możesz naprawić przeglądarki Internet Explorer, wykonując poniższe czynności, zdobądź najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer firmy Microsoft (pobierz ją z Internetu lub zamów płytę CD). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft www.microsoft.com/windows/Internet Explorer/ (w języku angielskim).
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.
Aplikacja Internet Explorer stanowi integralną część systemu Windows Vista i Windows 7. Aby naprawić przeglądarkę Internet Explorer, użyj Kontrolera plików systemu Windows:
 1. Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Wiersz polecenia.
 2. Wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  Figure 5: Otwieranie wiersza polecenia
  Otwieranie wiersza polecenia
 3. Jeśli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij OK.
 4. W wierszu polecenia wpisz: SFC /SCANNOW
  Figure 6: Kontroler plików systemu Windows
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia
  Otworzy się okno z informacjami na temat stanu znalezionych i naprawionych plików.
Aby naprawić lub ponownie zainstalować przeglądarkę Internet Explorer na komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP SP2, zainstaluj ponownie dodatek SP2, a przeglądarka Internet Explorer zostanie zainstalowana automatycznie.
Aby naprawić komputery z dodatkiem SP1 lub wcześniejszymi wersjami systemu XP, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom. Wpisz SFC /SCANNOW w polu Otwórz, kliknij OK i poczekaj na zakończenie operacji.
NOTA: Jeśli na komputerze zainstalowano Media Center 2005, może pojawić się komunikat Włóż płytę CD2 z programem Windows XP Professional. Kliknij przycisk Anuluj, aby kontynuować. Ten komunikat może się pojawić kilka razy - nie ma to wpływu na naprawę standardowych plików zainstalowanych fabrycznie w komputerze.
Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Microsoft 318378 (w języku angielskim).

Odinstalowywanie aktualnej wersji programu Internet Explorer

Program Internet Explorer realizuje istotne funkcje dla systemu operacyjnego i nie należy go usuwać. Jednak w przypadku aktualizacji programu Internet Explorer można przywrócić jego poprzednią wersję.
Aby automatycznie odinstalować aplikację Internet Explorer i przywrócić jej poprzednią wersję, kliknij narzędzie Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz skorzystać z usługi Microsoft Fix it, odinstaluj zaktualizowaną wersję programu Internet Explorer ręcznie, wykonując poniższe czynności.
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.
Aby ręcznie odinstalować przeglądarkę Internet Explorer na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start , następnie Panel sterowania i wybierz polecenie Odinstaluj program.
 2. Po lewej stronie kliknij polecenie Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Z listy zainstalowanych aktualizacji wybierz aktualizację programu Internet Explorer. Może być ona wymieniona w kategorii Microsoft Windows.
 4. Kliknij przycisk Odinstaluj i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program Internet Explorer.
Aby ręcznie odinstalować przeglądarkę Internet Explorer na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij kolejno Start, Panel sterowania i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.
 2. Zaznacz pole Pokaż aktualizacje w górnej części okna.
 3. Z listy zainstalowanych aktualizacji wybierz aktualizację programu Internet Explorer.
 4. Kliknij przycisk Usuń i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować program Internet Explorer.

Otwieranie przeglądarki Internet Explorer 7 bez dodatków

Z czasem w komputerze gromadzi się coraz więcej dodatków przeglądarki, co może prowadzić do problemów z programami szpiegującymi lub problemów z uruchomieniem przeglądarki Internet Explorer i pojawiania się komunikatów o błędach. Przeglądarkę Internet Explorer 7 można uruchomić bez żadnych dodatków innych firm, wykonując następujące czynności:
Wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.
Aby uruchomić przeglądarkę Internet Explorer 7 bez dodatków, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start , a następnie wpisz następujący tekst w polu Rozpocznij wyszukiwanie: iexplore -extoff
 2. Na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję iexplore -extoff.
  Figure 7: Otwieranie przeglądarki Internet Explorer bez dodatków
  Ilustracja przedstawiająca menu startowe systemu Windows 7
  Przeglądarka Internet Explorer zostanie wyświetlona bez dodatków.
Aby uruchomić przeglądarkę Internet Explorer 7 bez dodatków, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, następnie Uruchom i w polu tekstowym wpisz: iexplore -extoff
 2. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć przeglądarkę Internet Explorer bez dodatków

Nie można zmienić strony głównej w przeglądarce Internet Explorer 9 lub wcześniejszej

Problem ten może wystąpić w przypadku działania programu szpiegującego lub instalacji programu Norton Internet Security 2006 z włączoną funkcją Home Page Protection.
 1. Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne, w sekcji Strona główna, zmień wpis w polu Adres na inny adres strony głównej (np. www.hp.com).
  Figure 8: Zmiana strony głównej
  Ilustracja karty Ogólne w oknie Opcje internetowe
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Jeśli na komputerze zainstalowano program Norton Internet Security 2006, otworzy się okno programu Norton Antivirus Alarm ochrony strony głównej. Przejdź do następnego kroku.
  Jeśli strona główna się nie zmieni lub zmieni się na adres inny, niż wybrany jako strona główna, zaktualizuj definicje wirusów lub programów adware i przeskanuj komputer w poszukiwaniu programów szpiegujących. Usuń wszystkie wykryte programy szpiegujące. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, adware i o programach zmieniających stronę główną .
 5. Wybierz stronę główną znajdującą się na liście Zmień na: w komunikacie Alarm ochrony strony głównej.
  Figure 9: Alarm ochrony strony głównej
  Alarm ochrony strony głównej
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Strona główna zostanie zmieniona. Po otwarciu przeglądarki Internet Explorer otworzy się nowa strona główna.

Obrazy nie wyświetlają się w przeglądarce Internet Explorer 9 lub wcześniejszej

Jeśli na stronach internetowych nie ładują się obrazy, wykonaj następujące czynności:
Figure 10: Przykład symbolu zastępczego brakującego obrazu
Przykład symbolu zastępczego brakującego obrazu
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w grupie Multimedia wybierz opcję Pokaż obrazy.
  • Jeśli opcja Pokaż obrazy nie jest zaznaczona, zaznacz opcję Pokaż obrazy, kliknij OK i ponownie otwórz przeglądarkę Internet Explorer. Jeżeli obrazy wyświetlą się, problem został rozwiązany.
  • Jeśli opcja Pokaż obrazy jest już zaznaczona, kliknij Anuluj, zamknij okno Opcje internetowe i wykonaj kolejne czynności.
  Figure 11: Karta Zaawansowane w oknie Opcje internetowe
  Karta Zaawansowane w oknie Opcje internetowe
 3. Zamknij program Internet Explorer.
 4. showhide
  Otwórz okno Uruchom.
  W systemie Windows 7 lub Vista kliknij przycisk Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz uruchom. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
 5. W polu Otwórz wpisz: regsvr32 /I mshtml.dll
 6. Kliknij OK i otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
  Podczas przeglądania stron internetowych powinny pojawiać się obrazy.
Aby zmienić rozmiar czcionki w przeglądarce Internet Explorer, kliknij pozycję Widok, Rozmiar czcionki lub Rozmiar tekstu, a następnie wybierz żądany rozmiar czcionki.
Ewentualnie rozmiar czcionki lub tekstu można dostosować, naciskając i przytrzymując klawisz Ctrl i równocześnie przewijając w górę lub w dół kółko myszy.
Aby powiększyć widok przeglądarki Internet Explorer, użyj ikony lupy umieszczonej w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. Ustawieniem domyślnym jest 100%. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok ikony lupy i dostosuj wielkość widoku przeglądarki. W rezultacie zmieniony zostanie zarówno rozmiar czcionki, jak i wszystkie inne elementy wyświetlane w oknie Internet Explorer.

Błąd przeglądarki Internet Explorer: „Włącz formant ActiveX” lub „Obecne ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają uruchamianie formantów ActiveX”

Błąd: Program Internet Explorer napotkał błąd i zostanie zamknięty

Aby rozwiązać ten problem, w programie Internet Explorer należy wprowadzić następujące zmiany:
UWAGA:Po wykonaniu poniższych czynności, prawdopodobnie konieczne będzie ponowne wprowadzenie pewnych informacji, takich jak hasła lub dane osobowe, na zaufanych stronach internetowych.
W pierwszej kolejności należy zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer , aby wyłączyć dodatki innych firm, które mogą być przyczyną problemów. Jeśli błąd występuje nadal, wykonaj poniższe czynności:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w kategorii Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.
  Figure 12: Usuń historię przeglądania
  Ilustracja karty Ogólne w oknie Opcje internetowe
 3. Upewnij się, że zaznaczone jest pole przy pozycji Cookies.
  Figure 13: Usuń pliki cookie
  Ilustracja okna Usuń historię przeglądania
 4. Kliknij opcję Usuń.
 5. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Programy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj dodatkami.
  Figure 14: Programy
  Ilustracja karty Programy w oknie Opcji internetowych
  Dodatki to formanty ActiveX, które zmieniają sposób działania programu Internet Explorer. Mogą to być paski narzędzi, dodatki typu plug-in i inne kody, które zakłócają działanie programu Internet Explorer.
 6. Wybierz wszystkie podejrzane dodatki z listy i wyłącz je, aby uniemożliwić załadowanie kodu dodatku podczas uruchamiania przeglądarki Internet Explorer. Po zakończeniu kliknij Zamknij.
  Figure 15: Zarządzaj dodatkami
  Ilustracja okna Zarządzaj dodatkami
 7. W oknie Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
 8. W karcie Przeglądanie kliknij opcję Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm (wymaga ponownego uruchomienia komputera), aby odznaczyć pole wyboru.
  Figure 16: Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
  NOTA:Wyłączenie rozszerzeń przeglądarki innych firm powoduje usunięcie z górnego menu pasków wyszukiwania, gadżetów i powiadomień firmy Symantec o filtrach witryn wyłudzających informacje.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Ponownie uruchom komputer.
  Komunikat o błędzie nie będzie już wyświetlany.
  NOTA:Przyczyną tych błędów są prawdopodobnie rozszerzenia przeglądarki dodane przez programy szpiegujące lub adware. Jeśli chcesz korzystać z rozszerzeń przeglądarki innych firm, zobacz dokument wsparcia technicznego HP Informacje o oprogramowaniu szpiegującym, programach adware i o programach przechwytujących przeglądarkę internetową , aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania programów szpiegujących i adware, a także o sposobach zapewniania lepszej ochrony komputera przed tego typu aplikacjami. Po zapewnieniu ochrony komputera będzie można ponownie włączyć rozszerzenia innych firm.

Błąd przeglądarki Internet Explorer: Wystąpił błąd w czasie wykonywania. Czy chcesz debugować?

Błąd ten pojawia się, gdy Internet Explorer nie może korzystać ze skryptu na stronie internetowej. Błędy tego typu są nieszkodliwe, ale mogą się często pojawiać i mogą stać się irytujące. Komunikaty te można wyłączyć poprzez wyłączenie debugowania skryptu.
Aby automatycznie wyłączyć debugowanie skryptu, kliknij usługę Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz korzystać z usługi Microsoft Fix it, wyłącz ręcznie debugowanie skryptu, wykonując następujące czynności:
Możesz ręcznie wyłączyć debugowanie skryptu w przeglądarce Internet Explorer, wykonując te czynności:
 1. Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. Kliknij opcję Wyświetlaj powiadomienie o każdym błędzie skryptu, aby odznaczyć pole wyboru.
  Figure 17: Karta Zaawansowane
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
 4. Wybierz opcję Wyłącz debugowanie skryptu (dla przeglądarek Internet Explorer i innych).
 5. Kliknij OK i ponownie uruchom przeglądarkę Internet Explorer.

Błąd: Nie można wyświetlić strony

Uruchomiwszy przeglądarkę Internet Explorer po połączeniu z Internetem pojawia się komunikat Nie można wyświetlić strony. Wykonuj poniższe czynności, dopóki nie zniknie poniższy komunikat o błędzie:
 1. Strona internetowa, którą próbujesz otworzyć, może nie działać. Spróbuj wejść na inne strony internetowe, aby sprawdzić, czy ten komunikat pojawia się także na innych witrynach. Wykonaj poniższe czynności, jeśli ten komunikat pojawi się w przypadku odwiedzin innych stron.
 2. Jeśli strona nadal się nie wyświetla, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.
 3. W systemie Windows 7 lub Vista kliknij przycisk Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz uruchom. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
 4. W polu Otwórz wpisz: regsvr32 softpub.dll
 5. Kliknij przycisk OK.
  Po prawidłowym wpisaniu tego polecenia pojawi się komunikat o pomyślnej realizacji polecenia RegSrv32.
  Figure 18: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Ilustracja Komunikatu o pomyślnym wykonaniu polecenia
 6. W systemie Windows 7 lub Vista kliknij przycisk Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz uruchom. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
 7. W polu Otwórz wpisz: regsvr32 urlmon.dll
  Po prawidłowym wpisaniu tego polecenia pojawi się komunikat o pomyślnej realizacji polecenia RegSrv32.
 8. Kliknij przycisk OK.
  Wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu.
 9. Uruchom ponownie komputer i jeszcze raz spróbuj przeglądać strony internetowe.
  NOTA:Jeśli błąd pojawia się na pewnych stronach, a na innych nie, zobacz artykuł pomocy technicznej Microsoft Podczas próby przeglądania strony internetowej na bezpiecznej witrynie internetowej pojawia się komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony” (w języku angielskim).

Błąd: Nie można zainstalować programu Internet Explorer 7

Tego typu komunikat może się pojawić po próbie instalacji aktualizacji przeglądarki do wersji Internet Explorer 7:
Nie można zainstalować programu Internet Explorer 7. Musisz ponownie uruchomić system, aby potwierdzić cofnięcie zmian w systemie.
Ten błąd może się pojawić, jeśli nie można zaktualizować plików systemowych lub instalator nie może napisać kluczy Rejestru. Upewnij się, czy program Internet Explorer jest instalowany z konta użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli próbujesz zainstalować aktualizację z konta administracyjnego i komunikat nadal się pojawia, w Rejestrze należy ustawić prawa lub uprawnienia.
Przed zainstalowaniem programu Internet Explorer należy uruchomić automatyczną usługę Fix it firmy Microsoft.
Więcej informacji można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft Rozwiązywanie problemów z instalacją przeglądarki Internet Explorer 7 (w języku angielskim).

Nie można zamknąć programu Internet Explorer

Jeśli nie możesz zamknąć programu Internet Explorer naciskając znak X w prawym górnym rogu ekranu, prawdopodobnie dodatek innej firmy uniemożliwia jego zamknięcie. Zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer , aby wyłączyć dodatki innych firm.

Nie można przeglądać bezpiecznych witryn internetowych w przeglądarce Internet Explorer (np. stron bankowości internetowej)

Można przeglądać zwykłe strony internetowe, ale nie strony zabezpieczone, np. witryny sklepów internetowych lub strony z danymi osobowymi.
Aby automatycznie przywrócić domyślne ustawienia zabezpieczeń systemu Windows, kliknij usługę Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz skorzystać z usługi Microsoft Fix it, zresetuj szyfrowanie SSL, aby można było wyświetlać bezpieczne strony, wykonując następujące czynności:
 1. Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Wybierz pozycję Zaufane witryny.
 4. Kliknij przycisk Poziom domyślny, jeśli jest dostępny.
  Figure 19: Karta Zabezpieczenia
  Ilustracja karty Zabezpieczenia w oknie Opcji internetowych
 5. Kliknij kartę Zaawansowane i przejdź do grupy Opcje zabezpieczeń.
 6. Zaznacz opcje Użyj SSL 2.0 i Użyj SSL 3.0, jeśli nie są zaznaczone.
  Figure 20: Użyj SSL
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
 7. Kliknij kartę Zawartość.
 8. Kliknij przycisk Wyczyść stan SSL.
  Figure 21: Wyczyść stan SSL
  Ilustracja karty Zawartość w oknie Opcje internetowe
 9. Kliknij przycisk Zastosuj.
  Teraz możesz przeglądać bezpieczne witryny internetowe. Otwórz dowolną bezpieczną stronę internetową, aby się upewnić. Jeśli nadal nie można otworzyć strony, wykonaj pozostałe czynności.
 10. Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 lub 8, wykonaj poniższe czynności, aby tymczasowo wyłączyć wbudowany filtr witryn wyłudzających informacje:
  1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
  2. Otwórz witrynę i spróbuj jeszcze raz.
   UWAGA:Gdy filtr witryn wyłudzających informacje jest wyłączony, należy przeglądać strony, które znasz i do których masz zaufanie. Dopóki nie upewnisz się, czy witryna jest godna zaufania, nie podawaj na niej żadnych danych osobowych.
  3. Gdy wejdziesz na tę stronę, włącz filtr witryn wyłudzających informacje.
 11. Ponownie zarejestruj pliki .dll files:
  Aby automatycznie dokonać ponownej rejestracji plików .dll, kliknij usługę Microsoft Fix it:
  Jeśli nie można skorzystać z usługi Microsoft Fix it, dokonaj ponownej rejestracji plików .dll ręcznie, wykonując następujące czynności:
  W systemie Windows 7 lub Vista kliknij przycisk Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz uruchom. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Uruchom.
  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
  W polu Otwórz wpisz: regsvr32 softpub.dll. Następnie kliknij przycisk OK.
  Po prawidłowym wpisaniu tego polecenia pojawi się komunikat o pomyślnej realizacji polecenia RegSrv32. W komunikacie, który pojawi się na ekranie, kliknij OK.
  Figure 22: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Ilustracja Komunikatu o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Powtórz krok 2 dla pozostałych elementów na liście:
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  Ponownie uruchom komputer.
  Teraz możesz przeglądać bezpieczne witryny internetowe.

Nie można przeglądać pewnych witryn internetowych, które wymagają plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Można przeglądać zwykłe witryny internetowe, ale strony, które wymagają plików cookie nie otwierają się lub otwierają się wolno. Aby umożliwić korzystanie z plików cookie, wykonaj następujące czynności:
NOTA:Wykonanie tych instrukcji może umożliwić instalację śledzących plików cookie przez strony internetowe (pliki cookie, które zazwyczaj śledzą informacje na temat korzystania ze strony, czasami są uznawane za programy szpiegujące).
 1. Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Ochrona prywatności, a następnie przycisk Zaawansowane.
  Figure 23: Karta Ochrona prywatności
  Ilustracja karty Ochrona prywatności w oknie Opcji internetowych
 3. Wybierz opcję Zastąp automatyczną obsługę plików cookie.
  Figure 24: Zaawansowane ustawienia prywatności
  Ilustracja przedstawiająca okno zaawansowanych ustawień prywatności
 4. Wybierz opcję Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji, a następnie Zaakceptuj w grupach Pliki cookie tej samej firmy i Pliki cookie innych firm.
 5. Kliknij OK i ponownie uruchom komputer.

Brak ikony Internet Explorer na pulpicie

Aby automatycznie dodać ikonę programu Internet Explorer, kliknij usługę Microsoft Fix it:
NOTA:Narzędzie Microsoft Fix it nie jest obsługiwane przez system Windows 7. Aby przywrócić brakującą ikonę, wykonaj poniższe czynności.
Jeśli nie możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Fix it, dodaj ikonę ręcznie w następujący sposób:
 1. Kliknij Start, Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer w menu startowym i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
 2. Przeciągnij element Internet Explorer z menu startowego na wolne miejsce na pulpicie i zwolnij lewy przycisk myszy.
  Figure 25: Przeniesienie ikony Internet Explorer
  Ilustracja przedstawiająca menu Start

Brak menu Plik, paska adresowego lub innych elementów menu

Aby automatycznie przywrócić brakujące menu plików, pasek adresu lub wszystkie elementy menu, kliknij usługę Microsoft Fix it:
Jeśli nie możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Fix it, dodaj brakujące elementy menu ręcznie, w następujący sposób:
 • Jeśli brakuje większości pozycji menu, kliknij klawisz F11, aby wyjść z trybu pełnego ekranu.
 • Jeśli na pasku menu brakuje menu Plik, naciśnij klawisz Alt, aby je otworzyć. Aby wyświetlić menu Plik na stałe, prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce w górnej części okna przeglądarki Internet Explorer i wybierz polecenie Pasek menu.
 • Jeśli brakuje innych pasków narzędzi, kliknij menu Widok, a następnie polecenie Paski narzędzi, po czym zaznacz nazwę brakującego paska narzędzi. Paski narzędzi, przy których znajduje się znacznik wyboru, są wyświetlane.

Brak dźwięku na stronach internetowych w przeglądarce Internet Explorer

Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić dźwięk w przeglądarce Internet Explorer (w zależności od systemu operacyjnego):
W przypadku systemu Windows 7 zobacz dokument Brak dźwięku z głośników w systemie Windows 7 .
W przypadku systemu Windows Vista zobacz dokument Brak dźwięku z głośników w systemie Windows Vista .
W przypadku systemu Windows XP wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start, a następnie wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij ikonę Dźwięki, mowa i urządzenia audio, a następnie Dźwięki i urządzenia audio.
 3. Kliknij zakładkę Dźwięki.
 4. Na liście Zdarzenia programu znajdź i wybierz pozycję Eksplorator Windows.
 5. Wybierz polecenie Zakończ nawigację i ustaw pozycję dźwięki na notify.wav.
 6. Uruchom Nawigację i ustaw pozycję „dźwięki” na Windows XP Start.wav.
 7. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli mimo to nie słychać dźwięku, zobacz dokument Brak dźwięku w systemie Windows 98, ME i XP

Hasło zapisane w systemie nie odpowiada haśle wpisanemu przez użytkownika (Internet Explorer 6 i XP)

Być może nie pamiętasz hasła do Klasyfikatora treści lub zostało ono utracone. W celu zresetowania hasła wykonaj poniższe czynności:
UWAGA:Poniższe czynności wymagają edycji Rejestru. Zanim wykonasz poniższe czynności, utwórz punkt przywracania lub wykonaj kopię zapasową Rejestru.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Uruchom.
 2. Wpisz Regedit w polu Otwórz.
 3. Kliknij symbol plus (+) obok następujących kluczy (folderów):
  • HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE
  • Microsoft
  • Windows
  • Current Version
  • Policies
  • Ratings
 4. Upewnij się, że klucz Ratings w lewym okienku został zaznaczony. W prawym okienku kliknij przycisk Klucz, a następnie naciśnij klawisz Delete.
  Figure 26: Klucz Ratings w oknie Regedit
  Klucz Ratings w oknie Regedit
 5. Zamknij edytor rejestru i ponownie uruchom komputer.
 6. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
 7. Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 8. Kliknij kartę Zawartość.
 9. Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła, kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 10. Kliknij przycisk Włącz i wybierz opcje klasyfikacji, spełniające Twoje potrzeby.
 11. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Zmień hasło w obszarze Hasło opiekuna.
 12. Podaj nowe hasło w polu Nowe hasło i w polu Potwierdzenie.
 13. W oknie Ustawienia hasła kliknij OK, a następnie w oknach Klasyfikator treści i Opcje internetowe ponownie kliknij OK.
 14. Zamknij i ponownie otwórz program Internet Explorer, aby wprowadzić zmiany.

Internet Explorer 9: Nawet po zainstalowaniu formantów ActiveX pojawiają się komunikaty, że należy je zainstalować

Jeśli podczas przeglądania jednej konkretnej strony nieustannie pojawiają się komunikaty o zainstalowanie formantów ActiveX, wyłącz filtrowanie ActiveX.
Na pasku menu kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Filtrowanie ActiveX, aby odznaczyć pole wyboru. Aby wyłączyć filtrowanie ActiveX, należy odznaczyć znajdujące się obok niego pole.

Problemy z instalacją przeglądarki Internet Explorer 9

Przeglądarka Internet Explorer 9 może zostać zainstalowana tylko na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2.
W przypadku problemów z instalacją przeglądarki Internet Explorer 9 wybierz jedną z poniższych sekcji, która odpowiada zainstalowanej wersji systemu Windows.
Przed zainstalowaniem przeglądarki Internet Explorer 9 konieczne jest pobranie aktualizacji wydajności i funkcjonalności od firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, zobacz artykuł pomocy technicznej Microsoft Dostępna jest aktualizacja wydajności i funkcjonalności dla systemu Windows 7 (w języku angielskim).
Aktualizacja ta jest także dostępna w pakiecie Windows 7 Service Pack 1. Aby zainstalować Service Pack 1, zobacz artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft Jak zainstalować dodatek Windows 7 Service Pack 1 (SP1) (w języku angielskim).
Po zainstalowaniu aktualizacji lub dodatku SP1 możesz zainstalować przeglądarkę Internet Explorer 9.
Jeśli używasz systemu Windows Vista, w pierwszej kolejności zainstaluj dodatek Service Pack 2. Aby zainstalować dodatek SP2, zobacz artykuł pomocy technicznej Microsoft Jak uzyskać najnowszy dodatek do systemu Windows Vista (w języku angielskim).
Po zainstalowaniu dodatku SP2, a przed instalacją przeglądarki Internet Explorer 9, należy zainstalować dwie aktualizacje firmy Microsoft, w kolejności podanej poniżej:
 1. NOTA:Aktualizację Windows Graphics, Imaging, and XPS Library należy zainstalować w pierwszej kolejności.
Po zainstalowaniu tych aktualizacji można zainstalować przeglądarkę Internet Explorer 9.

Internet Explorer 9: Podczas przechodzenia do kasy w sklepach internetowych nie wszystkie pozycję są wyświetlane

Jeśli podczas przechodzenia do kasy w sklepach internetowych w przeglądarce Internet Explorer 9 nie wszystkie pozycje są wyświetlane, wyłącz Listę zabezpieczeń śledzenia:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Zabezpieczenia śledzenia.
 2. Wybierz listę i naciśnij Wyłącz.
  Figure 27: Zabezpieczenia śledzenia
  Ilustracja okna Zabezpieczenia śledzenia
  Na stronie powinny być teraz wyświetlane wszystkie pozycje.

Błąd przeglądarki Internet Explorer 9: Program Internet Explorer przestał działać

W oknie przeglądarki Internet Explorer 9 wyświetlony zostaje następujący komunikat:
Program Internet Explorer przestał działać
Przyczyną tego błędu może być fakt, że sprzęt lub sterowniki nie są zgodne z przyspieszeniem sprzętowym. Aby usunąć ten błąd, uruchom przeglądarkę Internet Explorer 9 w trybie renderowania programowego:
 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Opcje internetowe.
 2. Wybierz opcję Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.
  Figure 28: Użyj renderowania programowego
  Ilustracja karty Zaawansowane w oknie Opcji internetowych
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie komputer, spróbuj się zalogować i przejrzeć kilka stron internetowych.
  NOTA: Jeżeli problem nie ustąpi, powodem może być jeden z dodatków przeglądarki. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer bez dodatków (patrz sekcja powyżej), aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem. Jeśli tak, odinstaluj lub wyłącz dodatek.

Podczas przeglądania stron z dodatkiem plug-in Java Internet Explorer 9 przestaje działać

Użyj jednego z poniższych kroków, aby przeglądać strony z dodatkiem plug-in Java w przeglądarce Internet Explorer 9:
 • Zaktualizuj program Java na komputerze do wersji 6 aktualizacji 24 lub nowszej.
 • Dodaj stronę internetową do listy widoku zgodności:
  1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wejdź na stronę, na której przestaje działać.
  2. W przeglądarce Internet Explorer kliknij opcję Narzędzia (jeśli pasek menu nie został wyświetlony, naciśnij klawisz Alt, aby go wyświetlić), a następnie kliknij Ustawienia widoku zgodności.
   Figure 29: Ustawienia widoku zgodności
   Ilustracja okna Ustawienia widoku zgodności
  3. Wpisz adres URL danej strony internetowej, a następnie kliknij Dodaj.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube