Przejście do zawartości

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wyłączanie otwierania programów podczas uruchamiania systemu Windows 7

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP z systemem Microsoft Windows 7.
Wiele programów komputerowych może uruchamiać się automatycznie. Niektóre z nich nie są widoczne w czasie pracy systemu Windows. Niektóre z tych programów są niezbędne i nie można ich zmienić lub usunąć. Niektóre z nich mogą być używane opcjonalnie. Jeszcze inne w ogóle mogą nie być potrzebne. Jednak wszystkie te programy zajmują zasoby procesora i pamięci komputera. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat programów, które nie są niezbędne, oraz sposobu uniemożliwienia ich uruchamiania.

Uniemożliwianie automatycznego uruchamiania niepotrzebnych programów przez ich odinstalowanie

Usunięcie niepotrzebnych programów zapobiegnie automatycznemu uruchamianiu tych programów i zwiększy ilość wolnego miejsca na dysku. Wykonaj następujące czynności, aby usunąć niepotrzebne programy:
 1. Kliknij Start , a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij przycisk Odinstaluj program.
 3. Sprawdź elementy, które pojawią się w oknie Odinstaluj lub zmień program. Wyświetlone elementy to programy, które obecnie są zainstalowane w komputerze.
  Figure 1: Odinstaluj lub zmień okno programu
  Odinstaluj lub zmień okno programu
 4. Na liście kliknij dowolny program, który ma zostać odinstalowany.
 5. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Zmień znajdujący się na pasku nad listą programów.
  NOTA:Nie usuwaj elementów, których nie jesteś pewien. W tabeli na końcu tego dokumentu można znaleźć listę często używanych programów. Lista ta pomoże zdecydować, które programy można usunąć.
 6. Czytaj i reaguj na wszelkie komunikaty, które mogą pojawić się podczas usuwania programu z komputera.
 7. Czynność powtórz dla wszystkich programów, które chcesz odinstalować.
 8. Po usunięciu wszystkich wybranych programów zamknij wszystkie otwarte okna i ponownie uruchom komputer.

Zapobieganie uruchamianiu programów podczas uruchamiania systemu Windows 7

W poniższych częściach przedstawiono różne sposoby wyłączania automatycznego uruchamiania programów podczas uruchamiania systemu Windows 7.

Użycie ikon zasobnika systemowego systemu Windows 7 do uniemożliwiania automatycznego uruchamiania programów

Każda z małych ikon w zasobniku systemowym obok zegara reprezentuje program, który pracuje w tle. Umieszczenie wskaźnika myszy na każdej z tych ikon spowoduje wyświetlenie nazwy lub funkcji programu. Można zwiększyć dostępne zasoby systemu i wykluczyć potencjalne konflikty poprzez ograniczenie liczby programów, które są uruchamiane z systemem Windows.
Figure 2: Ikona programu HP Advisor w zasobniku systemowym
Ikona programu HP Advisor w zasobniku systemowym
Czasami program ma funkcję, która może zostać użyta w celu uniemożliwienia jego uruchomienia w czasie uruchamiania systemu Windows. Aby sprawdzić, czy dany program ma taką funkcję, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij dwukrotnie lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w zasobniku systemowym, aby wyświetlić więcej opcji.
 2. Spróbuj znaleźć opcje lub pozycje w menu, które uniemożliwiają uruchomienie programu, takie jak Otwórz, Opcje lub Właściwości. Szukaj wszystkiego, co jest związane z uruchamianiem programu. Jeżeli znajdziesz ustawienie, które umożliwia automatyczne uruchomienie programu podczas uruchamiania systemu Windows - wyłącz je. Jeżeli funkcja ta nie jest dostępna, spróbuj usunąć ikony z folderu Autostart.

Usuwanie ikon programów z folderu Autostart w systemie Windows 7 w celu wyłączenia automatycznego uruchamiania

Niektóre programy otwierają się za pośrednictwem ikony skrótu umieszczonej w folderze Autostart (ikony Autostartu). Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić ukryte ikony uruchamianych programów i usunąć te ikony z folderu Uruchamianie:
NOTA:Usuwanie elementów z folderu Autostart nie spowoduje odinstalowania aplikacji.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows i z menu wybierz polecenie NowyFolder. Nadaj folderowi nazwę Bezautostartu. Folder ten będzie potrzebny później.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Autostart i z menu podręcznego wybierz polecenie Eksploruj.
  Zostanie wyświetlony folder Autostart.
  Figure 3: Folder Autostart
  Folder Autostart
 3. Znajdujące się w nim ikony oznaczają programy uruchamiane podczas otwierania systemu Windows. Kliknij jedną z ikon prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danego programu.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, którą chcesz usunąć, i wybierz polecenie Wytnij.
 5. Kliknij dwukrotnie folder Bezautostartu, utworzony wcześniej na pulpicie.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz folderu Bezautostartu, a następnie wybierz polecenie Wklej. Ikony wycięte z folderu Autostart zostaną umieszczone w folderze Bezautostartu.
 7. Ponownie uruchom komputer.
  Wszystkie elementy usunięte z folderu Autostart nie będą już uruchamiane podczas uruchamiania Windows. Można je uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie żądanego elementu w folderze Bezautostartu.

Użycie narzędzia Konfiguracja systemu w systemie Windows 7 w celu uniemożliwiania automatycznego uruchamiania programów

Aby wybrać i wyłączyć uruchamianie niektórych programów z systemem Windows, wykonaj następujące czynności.
UWAGA: Wyłącz jedynie te elementy, które znasz i które są niepotrzebne. Wyłączenie krytycznych składników systemu może spowodować problemy.
 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz msconfig. Kliknij opcję msconfig.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
  Figure 4: Narzędzie Konfiguracja systemu w wynikach wyszukiwania
  Narzędzie Konfiguracja systemu w wynikach wyszukiwania
  Pojawi się okno narzędzia konfiguracji systemu.
 2. Kliknij kartę Ogólne i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Uruchamianie selektywne.
  Figure 5: Karta Ogólne
  Karta Ogólne
 3. Przejdź do karty Uruchamianie i usuń zaznaczenia wszystkich zadań, które nie są związane z pracą systemu i nie są wymagane.
  Jeżeli nie znasz danego zadania, zapisz jego nazwę i sprawdź w Internecie. Nie usuwaj zaznaczenia opcji zadań, o których nie wiesz, do czego służą. Listę plików, których wyłączanie nie jest zalecane, można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP: Używanie narzędzia Konfiguracja systemu firmy Microsoft w systemie Windows 7 .
  Figure 6: Karta Uruchamianie
  Karta Uruchamianie
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zatwierdzić zmiany. Ponownie uruchom komputer.
 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  Figure 7: Ponownie uruchom komputer
  Ponownie uruchom komputer
 6. Jeżeli system Windows lub inne oprogramowanie przestanie działać po usunięciu zaznaczenia przy zadaniu, ponownie uruchom komputer i wykonaj podaną procedurę w odwrotnej kolejności, aby zaznaczyć element ponownie. W razie potrzeby naciśnij przycisk F8 po wyświetleniu pierwszego, niebieskiego ekranu startowego HP (w chwilę po włączeniu komputera), aby otworzyć komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb awaryjny Windows 7 .
Po wykonaniu tych czynności system Windows będzie uruchamiał się w trybie uruchamiania selektywnego. Oznacza to, że system Windows zapobiegnie uruchomieniu niektórych programów. Jeżeli w przyszłości tryb Uruchamiania selektywnego zostanie wyłączony, te same programy, co poprzednio, będą uruchamiały się automatycznie po włączeniu komputera.

Wyłączanie automatycznego uruchamiania programu HP TouchSmart w systemie Windows 7

Elementy, których nazwa rozpoczyna się od HPTS lub HP TouchSmart, są powiązane z oprogramowaniem HP TouchSmart. Sprawdź w tabeli znajdującej się na końcu tego dokumentu . Jeżeli nie używasz programu HP TouchSmart, można uniemożliwić jego uruchamianie podczas uruchamiania systemu Windows, korzystając z funkcji Personalizuj lub ustawień w programie TouchSmart.

Sprawdzanie konieczności automatycznego uruchamiania programów w systemie Windows 7

Programy zamieszczone w poniższej tabeli są najczęściej występującymi programami, które uruchamiają się w systemie Windows w komputerach stacjonarnych HP i Compaq. Lista nie zawiera wszystkich możliwych programów, które mogą być załadowane w komputerze. Jeżeli programu nie ma na liście, zapisz jego nazwę i sprawdź informacje na jego temat w Internecie.
UWAGA:Nazwa wyświetlana na tej liście może być również nazwą wirusa lub trojana. Wiele wirusów i trojanów kopiuje nazwy plików systemowych, na skutek czego wiele nieświadomych osób usuwa plik systemowy, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania systemu Windows. Do wyszukiwania i usuwania wirusów oraz trojanów używaj oprogramowania antywirusowego. Ta lista nie stanowi ostatecznych wytycznych dotyczących identyfikacji wirusów lub trojanów.
Uruchamiany programNazwa plikuFunkcja programu
Adobe AcrobatReader_sl.exeKomunikacja z plikami PDF, umożliwienie ich ponownego użycia i edycji.
Sterownik urządzenia wskazującego AlpsApoint2K\Apoint.exeSterownik panelu dotykowego w komputerze. Nie powinien być wyłączony, jeżeli chcesz używać panelu dotykowego.
Usługa dostępowa Andrea filters APOAEADISRV.EXEUżywana przez SoundMAX do przetwarzania sygnału mikrofonowego.
Bluetooth Headset Skype ProxyBluetoothHeadsetProxy.exeUmożliwia programom połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth.
Bluetooth Stack COM ServerBTStackServer.exeWykorzystywane przez komputer do komunikacji z urządzeniami Bluetooth.
Bluetooth Support Serverbtwdins.exeWykorzystywane przez urządzenia Bluetooth w komputerze.
Bluetooth software Tray ApplicationBTTray.exePozwala na podłączenie to urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących technologię Bluetooth, takich jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawkowe, głośniki i aparaty fotograficzne.
Stan klawiszy Caps Lock | Num Lock | Scroll LockKeystatus.exeMonitoruje stan klawiszy blokujących klawiatury.
Catalyst Control CenterCLIStart.exeSterownik urządzenia i pakiet programów narzędziowych dla kart graficznych ATI.
Proces wykonawczy klienta/serweracsrss.exeWykorzystywany przez system operacyjny Windows 7. Nie wyłączać.
Usługa CyberLink Media Library ServiceCLMLSvc.exeZarządza bibliotekami multimediów.
Program CyberLink PowerCinema ResidentDVDAgent.exe

TSMAgent.exe
Wykorzystywany przez HP Power Cinema.
Desktop Window Managerdwm.exeWykorzystywany przez Windows 7 do wyświetlania grafiki.
DT_StartupDT_startup.exePoprawia odwzorowanie kolorów i wygląd wyświetlacza.
Fast UserFastUserSwitching.exePozwala na przełączanie pomiędzy kontami użytkowników bez konieczności wylogowywania.
Panel sterowania HD AudioRtHDVCpl.exeZapewnia obsługę dźwięku high-definition w komputerze. Nie wyłączaj tego elementu, aby nie dopuścić do wystąpienia problemów z dźwiękiem.
Proces hosta usług systemu Windowssvchost.exeProces systemu operacyjnego Windows, który obsługuje usługi potrzebne do wykonywania różnych funkcji.
HP AdvisorHPAdvisor.exeIstotny składnik zabezpieczający komputer przed wirusami i awariami.
HP Beatsbeats64.exeTechnologia Beats Audio zapewnia basy, szczegóły i dynamikę muzyki.
Hewlett-Packard Company KBD EXEkbd.exeMenedżer klawiatury multimedialnej. Klawisze szybkiego dostępu nie działają bez tej opcji, ale pozostałe klawisze działają normalnie.
HP Connections RemoveHPCONN~1.exeObsługa powiadomień, aktualizacji pomocy, wskazówek oraz ofert specjalnych. Można bezpiecznie wyłączyć ten element.
HP.CPC.TSHPTSEnProxy.exeOprogramowanie TouchSmart. Wykorzystywany przez aplikacje programu TouchSmart do szybkiego dostępu do informacji. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
HP.CPC.TS.SHPTSEnSrv.exeOprogramowanie TouchSmart. Wykorzystywany przez aplikacje programu TouchSmart do szybkiego dostępu do informacji. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
Aplikacja hpwuSchdHPWuSchd2.exeUmożliwia automatyczne otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach oprogramowania z HP za pośrednictwem Internetu. Można wyłączyć, ale zalecane jest posiadanie najnowszych wersji oprogramowania i sterowników komputera.
HP MediaSmartSmartMenu.exeWykorzystywany do otwarcia programu MediaSmart przy pomocy klawiatury lub pilota zdalnego sterowania. Nie wyłączać tego programu.
HP Power AssistantHPPA_Main.exe/hiddenPomaga ograniczyć zużycie energii, zarządzając wykorzystaniem komputera przy pomocy ustawień dla dni roboczych i weekendów.
Przyciski Szybkiego uruchamiania HPQlbctrl.exeWłącza przyciski na klawiaturze w celu wykonywania innych funkcji.
HPRun ??hprun.exeUruchamia aplikację HP Total Care Advisor. Jeżeli chcesz, aby program Advisor działał, nie wyłączaj tego programu.
hpsysdrvhpsysdrv.exePrzechowuje informacje na temat przywracania systemu. Nie wyłączać.
HP Total Care AdvisorHPAdvisor.exeIstotny składnik zabezpieczający komputer przed wirusami i awariami.
Kalendarz HP TouchSmartGCalService.exeProgram kalendarz TouchSmart umożliwiający użytkownikom ustawienie powiadomień dotyczących zdarzeń. Kontroluje diodę LED przypomnienia komputera. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
Kalendarz i notatki HP TouchSmartHPTouchSmartSyncCalReminderApp.exeOprogramowanie TouchSmart współpracujące z GCalService i mające dostęp do plików danych użytkownika. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
Wireless AssistantHPWAMain.exeZarządza łącznością bezprzewodową komputera.
IDT PC AudioIDT\WDM\sttray64.exeJest to zintegrowany moduł dźwięku, w przypadku jego wyłączenia dźwięk może nie działać.
Serwer personalizacji wprowadzaniaInputPersonalization.exeWykorzystywany przez komputery typu tablet PC do rozpoznawania pisma ręcznego oraz jego konwersji do tekstu.
Standardowy interfejs użytkownika Inteligfxtray.exeWymagany przez sterowniki graficzne. Nie wyłączać tego programu.
Standardowy interfejs użytkownika Intelhkcmd.exeWymagany przez sterowniki graficzne. Nie wyłączać tego programu.
Standardowy interfejs użytkownika Inteligfxpers.exeWymagany przez sterowniki graficzne. Nie wyłączać tego programu.
Java™ Platform SE Binaryjusched.exeSprawdza dostępne aktualizacje Java.
Kontroler stanu baterii klawiatury oraz myszyHPKEYBOARD.exe.Oprogramowanie klawiatury. Wyświetla monit o niskim stanie baterii.
LightScribeLightScribeControlPanel.exeProgram LightScribe umożliwia drukowanie etykiet na płytach CD.
Proces urzędu zabezpieczeń lokalnychlsass.exeWeryfikuje proces logowania użytkowników. Nie wyłączać tego programu.
Usługa Menedżer sesji lokalnejlsm.exeZarządza połączeniami serwera terminali. Nie wyłączać tego programu.
Microsoft Forefront Identity Manager 2010MsPwdRegistration.exeZwiększa bezpieczeństwo dzięki zarządzaniu danymi identyfikacyjnymi, danymi uwierzytelniającymi i zasobami.
Microsoft Security Clientmsseces.exeCzęść programu zabezpieczeń firmy Microsoft wraz z narzędziem Microsoft Security Essentials.
Usługi licencjonowania oprogramowania firmy MicrosoftSLsvc.exeChroni oprogramowanie przed naruszeniem praw autorskich. Nie wyłączać tych programów.
Aplikacja Microsoft Userinit Logonuserinit.exeWykorzystywana przez system operacyjny Windows w połączeniach sieciowych oraz w czasie uruchamiania. Nie wyłączać tego programu.
Usługa Microsoft wprowadzania na komputerze typu tablet PCwisptis.exeOprogramowanie komputera typu tablet PC do obsługi pióra.
Microsoft Windows Explorer,

lub Eksplorator Windows
explorer.exeInterfejs użytkownika systemu operacyjnego. Umożliwia dostęp do programów oraz plików znajdujących się na komputerze. Nie wyłączać tego programu.
System operacyjny Microsoft Windowsstikynot.extUmożliwia tworzenie wirtualnych notatek i umieszczanie ich na pulpicie jako przypomnień.
System operacyjny Microsoft Windowssidebar.exePozwala włączyć funkcję paska bocznego „gadżetów” systemu Windows.
Indeksator programu Microsoft Windows SearchSearchIndexer.exeIndeksuje zawartość plików oraz właściwości na potrzeby przeszukiwania.
Norton Online BackupNobuActivation.exeUmożliwia aktywację usługi tworzenia kopii zapasowych online w programie Norton
NT Kernel & SystemsystemDomyślny licznik systemowy. Nie wyłączać tego programu.
NVIDIA Compatible Windows 2000 NvStartup.dllProgram potrzebny do obsługi karty graficznej.
NVIDIA Driver Helper Service nvsvc.dll, nvsvc.exe Program potrzebny do obsługi karty graficznej.
NVIDIA Media Center Library NvMcTray.dll Program potrzebny do obsługi karty graficznej.
Menu ekranoweHWManager.exeKontroluje menu ekranowe w czasie regulacji głośności oraz jasności ekranu LCD. Nie ma możliwości wyłączenia tego programu, ale można go odinstalować.
Program główny OsdMaestroOSD64.exeInterfejs użytkownika do zmiany ustawień menu ekranowego
OSD FormOSDForm.exeWykorzystywany przez menu ekranowe.
Dane na temat czasu, w którym procesor nie jest używanySystemIdleProcessLicznik zliczający w dowolnym momencie czas, w którym procesor nie jest używany.
Aplikacja PictureMoverPictureMover.exeAutomatycznie wczytuje zdjęcia z aparatu cyfrowego lub karty pamięci podłączonych do komputera.
RAID Event Monitor Iaanotif.exe W zależności od konfiguracji RAID pomaga zoptymalizować pracę komputera. Obsługuje on funkcje partycjonowania i zabezpieczania danych.
Usługi i aplikacja Kontrolerservices.exeMenedżer sterowania usługami służy do uruchamiania, zatrzymywania oraz obsługi usług systemowych. Nie wyłączać tego programu.
SMax4PNPSmax4pnp.exeWykorzystywany do obsługi analogowych urządzeń audio.
Ustawienia audio SoundMAXSoundMAX.exeInstaluje graficzny interfejs użytkownika służący do zmian ustawień audio. Nie wyłączać tego programu.
Spooler SubSystem Appspoolsv.exeUsługa Windows Print Spooler do obsługi wszystkich zadań faksu oraz drukowania.
Symantec Core Componentsymlcsvc.exeOprogramowanie antywirusowe. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
Symantec Security Technologies ccApp.exeOprogramowanie antywirusowe. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
Symantec Service FrameworkccSvcHst.exeInterfejs użytkownika oprogramowania antywirusowego.
Symantec Shared Component osCheck.exeCzęść pakietu oprogramowania antywirusowego. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
SymCUWSYMCUW.exeOprogramowanie antywirusowe. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
Sterownik urządzenia wskazującego SynapticsSynTPEnh.exeUmożliwia dodawanie zaawansowanych funkcji do panelu dotykowego laptopa: ustawienia czułości, prędkości dwukrotnego kliknięcia itp.
Narzędzie panelu wprowadzania na komputerze typu tablet PCtabtip.exeNarzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznego dla komputerów typu tablet PC.
Pomoc panelu wprowadzania na komputerze typu tablet PCtabtip32.exeSteruje klawiaturą ekranową.
Aparat Harmonogramu zadańtaskeng.exeMa za zadanie uruchamianie określonych procesów w określonych momentach.
Wykres urządzenia audio systemu Windowsaudiodg.exeObsługuje aparat audio systemu Windows 7.
Windows Driver FoundationWUDFHost.exeCzęść składowa systemu operacyjnego Windows
Proces hosta systemu Windows (Rundll32)rundll32.exeNarzędzie wiersza poleceń; uruchamia pliki dll. Nie wyłączać tego programu.
Aplikacja logowania systemu Windowswinlogon.exeUstawia kontrolę rodzicielską na komputerze.
Menedżer sesji Windowssmss.exePodsystem menedżera sesji, który uruchamia, zarządza oraz usuwa sesje użytkowników. Nie wyłączać tego programu.
Aplikacja rozruchowa systemu Windowswininit.exeUruchamia niektóre z podstawowych usług systemu Windows 7 działających w tle. Nie wyłączać tego programu.
Menedżer zadań Windowstaskmgr.exeUruchamia Menedżera zadań Windows. Nie wyłączać tego programu.
Host dostawcy WMIWmiPrvSE.exeInstrumentacja zarządzania Windows służy do tworzenia aplikacji monitorujących pracę komputera.

Informacje dotyczące automatycznie uruchamianych programów

Więcej informacji na temat programów, które uruchamiają się automatycznie oraz ich funkcji można znaleźć na stronie:
Witryna biblioteki procesów Uniblue - ProcessLibrary.com (wersja angielska)
NOTA:Jedno lub kilka z powyższych łączy przenosi użytkownika poza witrynę firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube