Przejście do zawartości

Niedopuszczenie do ładowania programów podczas uruchamiania systemu Windows 7

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Microsoft Windows 7.
Wiele programów komputerowych może uruchamiać się automatycznie. Niektóre z nich nie są widoczne w czasie pracy systemu Windows. Niektóre z tych programów są niezbędne i nie można ich zmienić lub usunąć. Niektóre z nich mogą być używane opcjonalnie. A jeszcze inne w ogóle mogą nie być potrzebne. Wszystkie te programy mają jedną wspólną cechę: pochłaniają zasoby procesora i zajmują pamięć. Ten dokument zawiera informacje na temat programów, które nie są niezbędne oraz sposobu uniemożliwienia ich uruchamiania.

Odinstalowanie niepotrzebnych programów

Usunięcie niepotrzebnych programów zapobiegnie uruchamianiu tych programów i zwiększy ilość wolnego miejsca na dysku. Wykonaj następujące czynności, aby usunąć niepotrzebne programy:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie Panel sterowania .
 2. W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program .
 3. Sprawdź elementy, które pojawią się w oknie Odinstaluj lub zmień program . Wyświetlone elementy to programy, które obecnie są zainstalowane w komputerze.
  Figure 1: Odinstaluj lub zmień program
  Odinstaluj lub zmień program
 4. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Odnistaluj/Zmień znajdujący się na pasku nad listą programów.
  NOTA:Nie usuwaj elementów, których nie jesteś pewien. Tabela na końcu tego dokumentu zawiera listę często używanych programów. Lista ta pomoże Ci zdecydować, które programy można usunąć.
 5. Czytaj i odpowiadaj na wszelkie komunikaty, które mogą pojawić się podczas usuwania programu z komputera.
 6. Czynność powtórz dla wszystkich programów, które chcesz odinstalować.
 7. Po usunięciu wszystkich elementów, zamknij wszystkie otwarte okna, ponownie uruchom komputer i przejdź do następnego kroku.

Niedopuszczenie do ładowania programów podczas uruchamiania systemu Windows

Poniższe sekcje przedstawiają różne sposoby wyłączające automatyczne uruchamianie programów podczas uruchamiania systemu Windows.

Użycie ikon zasobnika systemowego do uniemożliwienia uruchomienia programów

Każda z małych ikon w zasobniku systemowym obok zegara, reprezentuje program, który pracuje w tle. Umieszczenie wskaźnika myszy na każdej z tych ikon spowoduje wyświetlenie nazwy lub funkcji programu. Można zwiększyć dostępne zasoby systemu i wykluczyć potencjalne konflikty poprzez ograniczenie liczby programów, które są uruchamiane w systemie Windows.
Figure 2: Ikony w zasobniku systemowym
Ikony w zasobniku systemowym
Czasami program ma funkcję, którą uniemożliwia jego uruchomienie w czasie uruchamiania systemu Windows. Aby sprawdzić, czy dany program ma taką funkcję, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij dwukrotnie lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w zasobniku systemowym, aby wyświetlić więcej opcji.
 2. Spróbuj znaleźć opcje lub pozycje w menu, które uniemożliwiają uruchomienie programu, takie jak Otwórz , Opcje , lub Właściwości . Szukaj wszystkiego, co jest związane z uruchamianiem programu. Jeśli znajdziesz ustawienie, które umożliwia automatyczne uruchomienie programu podczas uruchamiania systemu Windows — wyłącz je. Jeśli nie ma takiej funkcji, przejdź do następnej sekcji na dole strony, aby uniemożliwić ładowanie programu.

Usuwanie ikon z folderu Autostart

Niektóre programy otwierają się za pośrednictwem ikony skrótu umieszczonej w folderze Autostart (ikony Autostartu). Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić ukryte ikony Autostart i usunąć te ikony z folderu Autostart:
NOTA:Usuwanie elementów z folderu Autostart nie spowoduje odinstalowania aplikacji.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie systemu Windows i wybierz opcje menu NowyFolder . Nadaj folderowi nazwę Bezautostartu . Folder ten będzie potrzebny później.
 2. Kliknij przycisk Start , Wszystkie programy , prawym przyciskiem myszy kliknij Autostart , a następnie Otwórz .
  Zostanie wyświetlony folder Autostart
  Figure 3: Folder Autostart
  Folder Autostart
 3. Znajdujące się w nim ikony oznaczają programy uruchamiane podczas otwierania systemu Windows. Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące danej ikony, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości .
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę, którą chcesz usunąć i wybierzWytnij .
 5. Kliknij dwukrotnie folder Bezautostartu , utworzony wcześniej na pulpicie.
 6. Prawym przyciskiem myszy kliknij wewnątrz folderu Bezautostartu , a następnieWklej . Ikony wycięte z folderu Autostart zostaną umieszczone w folderze Bezautostartu.
 7. Ponownie uruchom komputer.
  Wszystkie elementy usunięte z folderu Autostart nie będą już uruchamiane podczas uruchamiania Windows. Można je uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie żądanego elementu w folderze Bezautostartu .

Wyłącz uruchamianie programów z komputerem używając narzędzia Konfiguracja systemu

Aby wybrać i wyłączyć uruchamianie niektórych programów z systemem Windows, wykonaj następujące czynności.
UWAGA: Wyłącz jedynie te elementy, która znasz i które są niepotrzebne. Wyłączenie krytycznych elementów systemu może być źródłem problemów.
 1. Kliknij przycisk Start , i wpisz msconfig w polu Wyszukaj programy i pliki. Kliknij msconfig .
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź działanie.
  Figure 4: Otwieranie narzędzia Konfiguracji systemu
  Otwieranie narzędzia Konfiguracji systemu
  Wyświetlone zostanie narzędzie Konfiguracja systemu.
 2. Klijnij kartę Ogólne i sprawdź czy zaznaczona jest opcja Uruchamianie selektywne .
  Figure 5: Karta Ogólne
  Karta Ogólne
 3. Przejdź do karty Uruchamianie i usuń zaznaczenia opcji zadań, które nie są związane z pracą systemu i nie są konieczne.
  Jeśli nie znasz danego zadania, zapisz jego nazwę i sprawdź w Internecie. Nie usuwaj zaznaczenia opcji zadań, o których nie wiesz do czego służą. Lista plików, których wyłączanie nie jest zalecane, znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP: Używanie oprogramowanie Microsoftu do konfiguracji systemu w Windows 7 .
  Figure 6: Karta Uruchamianie
  Karta Uruchamianie
 4. Kliknij Zastosuj , a następnie OK , aby zatwierdzić zmiany. Ponownie uruchom komputer.
 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie .
  Figure 7: Ponownie uruchom komputer
  Ponownie uruchom komputer
 6. Jeżeli system Windows lub inne oprogramowanie przestanie działać po usunięciu zaznaczenia przy zadaniu, ponownie uruchom komputer i wykonaj podaną procedurę w odwrotnej kolejności, aby zaznaczyć element ponownie. W razie potrzeby naciśnij przycisk F8 po wyświetleniu pierwszego, niebieskiego ekranu startowego HP (w chwilę po włączeniu komputera), aby otworzyć komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb awaryjny Windows 7 .
Po wykonaniu tych czynności system Windows będzie uruchamiał się w trybie uruchamiania selektywnego. Oznacza to, że Windows wyłączy automatyczne uruchomienie się niektórych programów. Jeżeli w przyszłości tryb Uruchamiania selektywnego zostanie wyłączony, te same programy, co poprzednio, będą uruchamiały się automatycznie po włączeniu komputera.

Wyłączanie oprogramowania HP TouchSmart

Elementy, których nazwa rozpoczyna się od HPTS lub HP TouchSmart są powiązane z oprogramowaniem HP TouchSmart. Sprawdź w tabeli znajdującej się na końcu tego dokumentu . Jeżeli nie korzystasz z oprogramowania HP TouchSmart, możesz uniemożliwić jego uruchomienie i działanie w tle wykonując następujące czynności:
 1. Uruchom program TouchSmart.
 2. Kliknij Personalizuj .
 3. Wybierz element, którego nie chcesz używać, a następnie kliknij Usuń .

Informacje dodatkowe: Automatycznie uruchamiane programy oraz ich funkcja

Programy zamieszczone w poniższej tabeli są najczęściej występującymi programami, które uruchamiają się w systemie Windows w komputerach stacjonarnych HP i Compaq. Lista nie zawiera wszystkich możliwych programów, które mogą być załadowane w komputerze. Jeśli programu nie ma na liście, zapisz jego nazwę i sprawdź informacje na jego temat w Internecie za pomocą wyszukiwarki.
UWAGA:Nazwa wyświetlana na tej liście może być również nazwą wirusa lub trojana. Wiele wirusów i trojanów kopiuje nazwy plików systemowych, dzięki czemu wiele nieświadomych osób usuwa plik systemowy, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania systemu Windows. Do wyszukiwania i usuwania wirusów oraz trojanów używaj oprogramowania antywirusowego. Ta lista nie stanowi ostatecznych wytycznych dotyczących identyfikacji wirusów lub trojanów.
Program AutostartNazwa plikuFunkcja programu
America Online Instant MessengerAim Wyłącz, jeśli program nie jest często używany. Otwórz za pomocą menu Programy.
Usługa dostępowa Andrea filters APOAEADISRV.EXEUżywana przez SoundMAX do przetwarzania sygnału mikrofonowego.
Usługa Apple Mobile DeviceAppleMobileDeviceService.exeUmożliwia oprogramowaniu iTunes komunikację z Apple iPhone i Apple TV.
Bluetooth Headset Skype ProxyBluetoothHeadsetProxy.exeUmożliwia programom połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth.
Bluetooth Stack COM ServerBTStackServer.exeWykorzystywane przez komputer do komunikacji z urządzeniami Bluetooth.
Bluetooth Support Serverbtwdins.exeWykorzystywane przez urządzenia Bluetooth w komputerze.
Bluetooth Tray ApplicationBTTray.exePozwala na podłączenie to urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących technologię Bluetooth takich jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawkowe, głośniki i aparaty fotograficzne.
Usługa BonjourmDNSResponder.exeWykorzystywany przez usługę Bonjour oprogramowania iTunes.
Stan klawiszy Caps Lock | Num Lock | Scroll LockKeystatus.exeMonitoruje stan klawiszy blokujących klawiatury.
Proces wykonawczy klienta/serweracsrss.exeWykorzystywany przez system operacyjny Windows 7. Nie wyłączać.
Usługa CyberLink Media Library ServiceCLMLSvc.exeZarządza bibliotekami multimediów.
Program CyberLink PowerCinema ResidentDVDAgent.exe

TSMAgent.exe
Wykorzystywany przez HP Power Cinema.
Desktop Window Managerdwm.exeWykorzystywany przez Windows 7 do wyświetlania grafiki.
Fast UserFastUserSwitching.exePozwala na przełączanie pomiędzy kontami użytkowników bez konieczności wylogowywania.
Panel sterowania HD AudioRtHDVCpl.exeZapewnia obsługę dźwięku high-definition w komputerze. Nie wyłączaj tego elementu, aby nie dopuścić do wystąpienia problemów z dźwiękiem.
Proces hosta usług systemu Windowssvchost.exeProces systemu operacyjnego Windows, który obsługuje usługi potrzebne do wykonywania różnych funkcji.
HP AdvisorHPAdvisor.exeIstotny składnik zabezpieczający komputer przed wirusami i awariami.
Hewlett-Packard Company KBD EXEkbd.exeMenedżer klawiatury multimedialnej. Klawisze szybkiego dostępu nie działają bez tej opcji, ale pozostałe klawisze działają normalnie.
HP ConnectionsHPCONN~1.exeObsługa powiadomień, aktualizacji pomocy, wskazówek oraz ofert specjalnych. Można bezpiecznie wyłączyć ten element.
HP.CPC.TSHPTSEnProxy.exeOprogramowanie TouchSmart. Wykorzystywany przez aplikacje programu TouchSmart do szybkiego dostępu do informacji. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
HP.CPC.TS.SHPTSEnSrv.exeOprogramowanie TouchSmart. Wykorzystywany przez aplikacje programu TouchSmart do szybkiego dostępu do informacji. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
HP Digital Imaging - HP All-in-Ones HPWuSchd2.exeUmożliwia automatyczne otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach oprogramowania z HP za pośrednictwem Internetu. Można wyłączyć, ale zalecane jest posiadanie najnowszych wersji oprogramowania i sterowników komputera.
HP MediaSmartSmartMenu.exeWykorzystywany do otwarcia programu MediaSmart przy pomocy klawiatury lub pilota zdalnego sterowania. Nie wyłączać tego programu.
HPRunhprun.exeUruchamia aplikację HP Total Care Advisor. Jeśli chcesz, aby program Advisor działał, nie wyłączaj tego programu.
hpsysdrvhpsysdrv.exePrzechowuje informacje na temat przywracania systemu. Nie wyłączać.
HP Total Care AdvisorHPAdvisor.exeIstotny składnik zabezpieczający komputer przed wirusami i awariami.
Kalendarz HP TouchSmartGCalService.exeProgram kalendarz TouchSmart umożliwiający użytkownikom ustawienie powiadomień dotyczących zdarzeń. Kontroluje diodę LED przypomnienia komputera. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
Kalendarz i notatki HP TouchSmartHPTouchSmartSyncCalReminderApp.exeOprogramowanie TouchSmart współpracujące z GCalService i mające dostęp do plików danych użytkownika. Może zostać wyłączony, jeżeli nie korzystasz z HP TouchSmart.
Serwer personalizacji wprowadzaniaInputPersonalization.exeWykorzystywany przez komputery typu tablet PC do rozpoznawanie pisma ręcznego oraz jego konwersji do tekstu.
Standardowy interfejs użytkownika Inteligfxtray.exeWymagany przez sterowniki graficzne. Nie wyłączać tego programu.
Standardowy interfejs użytkownika Intelhkcmd.exeWymagany przez sterowniki graficzne. Nie wyłączać tego programu.
Standardowy interfejs użytkownika Inteligfxpers.exeWymagany przez sterowniki graficzne. Nie wyłączać tego programu.
Moduł usługi iPodiPodService.exeOprogramowanie iTunes wykorzystywane w przypadku posiadania urządzenia iPod.
Moduł pomocniczy iTunes Helper ModuleiTunesHelper.exeOprogramowanie iTunes do nagrywania płyt CD.
Java™ Platform SE Binaryjusched.exeSprawdza dostępne aktualizacje Java.
Kontroler stanu baterii klawiatury oraz myszyHPKEYBOARD.exe).Oprogramowanie klawiatury. Wyświetla monit o niskim stanie baterii.
Proces urzędu zabezpieczeń lokalnychlsass.exeWeryfikuje proces logowania użytkowników. Nie wyłączać tego programu.
Usługa Menedżer sesji lokalnejlsm.exeZarządza połączeniami serwera terminali. Nie wyłączać tego programu.
Usługi licencjonowania oprogramowania firmy MicrosoftSLsvc.exeChroni oprogramowanie przed naruszeniem praw autorskich. Nie wyłączać tych programów.
Aplikacja Microsoft Userinit Logonuserinit.exeWykorzystywana przez system operacyjny Windows w połączeniach sieciowych oraz w czasie uruchamiania. Nie wyłączać tego programu.
Usługa Microsoft wprowadzania na komputerze typu tablet PCwisptis.exeOprogramowanie komputera typu tablet PC do obsługi pióra.
Microsoft Windows Explorer,

lub Eksplorator Windows
explorer.exeInterfejs użytkownika systemu operacyjnego. Umożliwia dostęp do programów oraz plików znajdujących się na komputerze. Nie wyłączać tego programu.
Indeksator programu Microsoft Windows SearchSearchIndexer.exeIndeksuje zawartość plików oraz właściwości na potrzeby przeszukiwania.
NT Kernel & SystemsystemDomyślny licznik systemowy. Nie wyłączać tego programu.
NVIDIA Compatible Windows 2000 NvStartup.dllProgram potrzebny do obsługi karty graficznej.
NVIDIA Driver Helper Service nvsvc.dll, nvsvc.exe Program potrzebny do obsługi karty graficznej.
NVIDIA Media Center Library NvMcTray.dll Program potrzebny do obsługi karty graficznej.
Menu ekranoweHWManager.exeKontroluje menu ekranowe w czasie regulacji głośności oraz jasności ekranu LCD. Nie ma możliwości wyłączenia tego programu, ale można go odinstalować.
Program główny OsdMaestroOSD64.exeInterfejs użytkownika do zmiany ustawień menu ekranowego
OSD FormOSDForm.exeWykorzystywany przez menu ekranowe.
Dane na temat czasu, w którym procesor nie jest używanySystemIdleProcessLicznik zliczający w dowolnym momencie czas, w którym procesor nie jest używany.
Aplikacja PictureMoverPictureMover.exeAutomatycznie wczytuje zdjęcia z aparatu cyfrowego lub karty pamięci podłączonych do komputera.
RAID Event Monitor Iaanotif.exe W zależności od konfiguracji, RAID pomaga zoptymalizować pracę komputera. Obsługuje on funkcje partycjonowania i zabezpieczania danych.
Usługi i aplikacja Kontrolerservices.exeMenedżer sterowania usługami służy do uruchamiania, zatrzymywania oraz obsługi usług systemowych. Nie wyłączać tego programu.
SMax4PNPSmax4pnp.exeWykorzystywany do obsługi analogowych urządzeń audio.
Ustawienia audio SoundMAXSoundMAX.exeInstaluje graficzny interfejs użytkownika służący do zmian ustawień audio. Nie wyłączać tego programu.
Spooler SubSystem Appspoolsv.exeUsługa Windows Print Spooler do obsługi wszystkich zadań faksu oraz drukowania.
Symantec Core Componentsymlcsvc.exeOprogramowanie antywirusowe. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
Symantec Security Technologies ccApp.exeOprogramowanie antywirusowe. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
Symantec Service FrameworkccSvcHst.exeInterfejs użytkownika oprogramowania antywirusowego.
Symantec Shared Component osCheck.exeCzęść pakietu oprogramowania antywirusowego. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
SymCUWSYMCUW.exeOprogramowanie antywirusowe. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego nie jest zalecane, z wyjątkiem komputerów, które są odizolowane od wszelkich zewnętrznych programów (w tym od Internetu, sieci, płyt CD, kart pamięci itp.).
Narzędzie panelu wprowadzania na komputerze typu tablet PCtabtip.exeNarzędzie Personalizacja rozpoznawania pisma ręcznego.. dla komputer typu tablet PC.
Pomoc panelu wprowadzania na komputerze typu tablet PCtabtip32.exeSteruje klawiaturą ekranową
Aparat Harmonogramu zadańtaskeng.exeMa za zadanie uruchamianie określonych procesów w określonych momentach.
Wykres urządzenia audio systemu Windowsaudiodg.exeObsługuje aparat audio systemu Windows 7.
Windows Driver FoundationWUDFHost.exeCzęść składowa systemu operacyjnego Windows
Proces hosta systemu Windows (Rundll32)rundll32.exeNarzędzie wiersza poleceń; runs dlls. Nie wyłączać tego programu.
Aplikacja logowania systemu Windowswinlogon.exeUstawia kontrolę rodzicielską na komputerze.
Menedżer sesji Windowssmss.exePodsystem menedżera sesji, który uruchamia, zarządza oraz usuwa sesje użytkowników. Nie wyłączać tego programu.
Aplikacja rozruchowa systemu Windowswininit.exeUruchamia niektóre z podstawowych usług systemu Windows 7 działających w tle. Nie wyłączać tego programu.
Menedżer zadań Windowstaskmgr.exeUruchamia menedżera zadań Windows. Nie wyłączać tego programu.
Host dostawcy WMIWmiPrvSE.exeInstrumentacja zarządzania Windows służy do tworzenia aplikacji monitorujących pracę komputera.

Pokrewne informacje

Więcej informacji na temat programów, które uruchamiają się automatycznie oraz ich funkcji można znaleźć na stronie:
Witryna biblioteki procesów Uniblue – ProcessLibrary.com (wersja angielska)
NOTA:Po kliknięciu jednego lub kilku powyższych łączy nastąpi zamknięcie strony firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube