Przejście do zawartości

Środki ostrożności przed aktualizacją systemu do wersji Vista Service Pack 2

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion i Compaq Presario z systemem Windows Vista.
Ten dokument zawiera ogólne informacje na temat czynności, które należy wykonać, aby przygotować komputer do instalacji dodatku Vista Service Pack 2. Możesz zapoznać się z innymi dokumentami, aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanych działań.
NOTA:Zalecamy wydrukowanie tego dokumentu i korzystanie z niego jako instrukcji wykonania procedury aktualizacji.

Co to jest SP2 i czy należy go zainstalować?

Dodatek Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (SP2) jest zbiorem najnowszych udoskonaleń i ulepszeń systemu operacyjnego Vista. SP2 jest bezpłatną aktualizacją i zachęcamy wszystkich użytkowników do zainstalowania jej w celu zapewnienia optymalnej wydajności komputera.
NOTA:Przed instalacją dodatku SP2 należy zainstalować dodatek SP1 oraz Servicing Stack Update 955430, jak również wszystkie krytyczne aktualizacje Microsoft. Instalacja SP2 może potrwać godzinę lub dłużej i w tym czasie nie można korzystać z komputera. Więcej informacji na temat dodatku SP1 można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP - Środki ostrożności przed aktualizacją systemu do wersji Vista Service Pack 1 .
Dodatek Windows Vista Service Pack 2 jest dostępny za pośrednictwem funkcji Windows Update. W witrynie internetowej Microsoft można znaleźć informacje dotyczące wykonania kopii zapasowej plików na zewnętrznym nośniku pamięci oraz na temat tymczasowego wyłączenia oprogramowania antywirusowego na czas instalacji. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące czynności do wykonania przed instalacją dodatku SP2, przejdź na stronę internetową http://www.microsoft.com i wyszukaj informacje na temat „Windows Vista SP2”.

Instalacja dodatku Windows Vista Service Pack 2

Możliwe są dwa sposoby pobrania dodatku Vista Service Pack 2 z Microsoft:
 • Zalecane - Do instalacji dodatku Service Pack użyj funkcji Windows Update.
 • Niezalecane - Pobierz ręcznie pełny pakiet językowy Service Pack ze strony pobierania oprogramowania Microsoft Download, skopiuj zawartość na płytę DVD, a następnie zainstaluj z płyty DVD.
Firmy HP i Microsoft zalecają użycie automatycznej funkcji Windows Update. Funkcja Windows Update sprawdza komputer pod kątem zainstalowanych składników i oprogramowania, a następnie pobiera tylko wymagane sterowniki i oprogramowanie. Narzędzie Windows Update udostępnia również informacje na temat znanych problemów z kompatybilnością oprogramowania lub sprzętu wykrytych w danym komputerze. Ręczna instalacja dodatku SP2 spowoduje pominięcie tych weryfikacji i procesów korygujących, w rezultacie czego użytkownik może napotkać problemy związane z brakiem zgodności sterowników z dodatkiem SP2.
Instalacja dodatku SP2 za pomocą narzędzia Windows Update:
 1. Podłącz komputer do działającego zasilacza sieciowego.
 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 3. Zamknij wszystkie aplikacje i zapisz wszystkie pliki przed rozpoczęciem instalacji.
 4. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, a następnie kliknij Windows Update.
 5. W lewym okienku kliknij Sprawdź, czy są aktualizacje.
 6. Kliknij Wyświetl dostępne aktualizacje.
 7. Wybierz na liście opcję Service Pack 2 i kliknij polecenie Zainstaluj.
  NOTA:Jeśli na liście nie ma dodatku SP2, oznacza to, że narzędzie Windows Update ustaliło, że komputer korzysta z oprogramowania, które obecnie nie jest zgodne z dodatkiem SP2, lub przed instalacją dodatku SP2 konieczne jest zainstalowanie innych aktualizacji.
Po przeprowadzeniu aktualizacji, po zalogowaniu się, pojawi się komunikat informujący, że dodatek Vista Service Pack 2 został zainstalowany pomyślnie lub że wystąpił określony problem, który uniemożliwił zakończenie aktualizacji.
NOTA:Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 należy użyć narzędzia HP Health Check w celu zainstalowania zaktualizowanych sterowników i oprogramowania HP oraz w celu sprawdzenia, czy komputer działa prawidłowo.

Czynności do wykonania przed instalacją dodatku SP2

Aby uzyskać najbardziej optymalne efekty, firma HP zaleca wykonanie poniższych działań PRZED rozpoczęciem instalacji dodatku SP2. Dodatkowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia tych działań zostały przedstawione w dalszej części tego dokumentu.
 • Sprawdź, czy w witrynach Microsoft i HP są zamieszczone informacje o znanych problemach. Możesz zdecydować, aby nie instalować dodatki SP2 dopóki określone problemy nie zostaną rozwiązane.
 • Utwórz płyty odzyskiwania systemu operacyjnego. Można utworzyć jeden zestaw płyt DVD odzyskiwania systemu Vista. Płyty odzyskiwania systemu operacyjnego umożliwiają przywrócenie prawidłowego działania komputera w przypadku awarii.
 • Zastosuj aktualizacje systemu BIOS oraz wszystkie poprawki i aktualizacje sterowników HP. Komputer powinien być w pełni sprawny przed rozpoczęciem aktualizacji.
 • Przeskanuj system w poszukiwaniu wirusów. Użyj narzędzi zabezpieczających do usuwania wirusów, programów typu adware, szpiegującego i złośliwego oprogramowania.
 • Utwórz kopię zapasową swoich danych. Posiadanie kopii swoich plików pozwoli Ci uniknąć utraty danych w razie niepowodzenia instalacji.
 • Usuń wszystkie niepotrzebne pliki i przeprowadź defragmentację dysku twardego. Aktualizacja spowoduje dodanie dodatkowych plików i może wymagać miejsca na dysku twardym, które jest obecnie wykorzystywane przez stare pofragmentowane pliki.
 • Wyłącz oprogramowanie antywirusowe. Tymczasowo wyłącz program antywirusowy przed rozpoczęciem instalacji. Program zostanie włączony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera.

Sprawdź informacje na temat znanych problemów

Głównym miejscem zawierającym informacje na temat znanych problemów jest strona internetowa Microsoft. Gdy zostaną opracowane nowe rozwiązania, Microsoft opublikuje aktualizacje oraz informacje na temat wyeliminowania problemu.
Nie próbuj instalować dodatku Windows Vista Service Pack 2, jeśli występują jakiekolwiek problemy związane z pracą komputera. Instalacja dodatku SP2 nie rozwiąże istniejących problemów i może spowodować wystąpienie dodatkowych problemów.
Firma HP udostępni informacje na temat problemów dotyczących produktów HP. Informacje o aktualnie znanych problemach można znaleźć w dokumencie Instalacja dodatku Vista SP2 - często zadawane pytania .

Utwórz płyty odzyskiwania systemu operacyjnego

Jeśli jeszcze nie utworzyłeś płyt odzyskiwania systemu operacyjnego, to firma HP zdecydowanie zaleca, aby utworzyć płyty odzyskiwania systemu operacyjnego PRZED instalacją dodatku Service Pack 2. W razie awarii podczas lub po instalacji dodatku Service Pack płyty te będą niezbędne do przywrócenia oryginalnego stanu systemu operacyjnego.
Jeśli nie udało Ci się utworzyć płyt odzyskiwania lub jeśli już nie masz tych płyt, skontaktuj się z firmą HP i zamów kopię zestawu. Możesz wstrzymać instalację dodatku SP2 do momentu otrzymania płyt odzyskiwania systemu.
NOTA:Płyty odzyskiwania umożliwią przywrócenie oryginalnego stanu komputera z licencjonowanym systemem operacyjnym. Jeśli komputer został uaktualniony do wersji Windows Vista z innego systemu operacyjnego, zapoznaj się z dokumentem Scenariusze odzyskiwania systemu w przypadku różnych systemów operacyjnych .

Zastosuj aktualizacje systemu BIOS oraz wszystkie poprawki i aktualizacje sterowników HP

Bardzo ważne jest, aby sprawdzić dostępność i zainstalować najnowszą wersję BIOS przed instalacją SP2. Firma HP, współpracując z Microsoft, ulepszyła system BIOS, dzięki czemu można korzystać z nowszych funkcji dostępnych w systemie Windows Vista z dodatkiem SP 2. W przypadku aktualizacji systemu BIOS podłącz komputer przenośny do zasilacza sieciowego, zamknij wszystkie programy i po zaktualizowaniu systemu BIOS poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie.
OSTRZEŻENIE:Nie wyłączaj komputera podczas aktualizacji systemu BIOS. Próba anulowania operacji aktualizacji spowoduje uszkodzenie systemu BIOS i konieczne będzie przeprowadzenie naprawy komputera w autoryzowanej placówce serwisowej HP.
Uruchom narzędzie HP Update lub HP Health Check, aby wyszukać aktualizacje HP. Narzędzia te sprawdzą stan komputera oraz sprawdzą na stronie internetowej HP dostępność zaktualizowanych wersji BIOS, sterowników i oprogramowania dla określonego typu komputera.

Przeskanuj system w poszukiwaniu wirusów

Przed instalacją dodatku Service Pack przeskanuj komputer pod kątem wirusów, programów szpiegujących i typu adware. Komputery HP/Compaq są sprzedawane z zainstalowanym programem antywirusowym Norton albo McAfee. Aby rozpocząć skanowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu antywirusowego na pasku zadań, otwórz aplikację i wybierz opcję pełnego skanowania.
Jeśli komputer był używany do łączności z Internetem, przeprowadź również skanowanie za pomocą sprawdzonego narzędzia do wykrywania i usuwania programów szpiegujących i typu adware. Przykłady takich programów to Adaware firmy Lavasoft.com i Spybot - Search & Destroy firmy Safer Networking Ltd.

Utwórz kopię zapasową swoich danych

Pomimo tego że firma Microsoft opracowała dodatek Windows Vista Service Pack 2 w taki sposób, aby dodatek nie ingerował w istniejące pliki użytkownika, zawsze istnieje ryzyko, że aktualizacja nie powiedzie się lub spowoduje utratę ważnych danych.
Centrum kopii zapasowych i przywracania Microsoft poprowadzi Cię przez proces tworzenia kopii zapasowej ważnych informacji na płycie DVD lub na innym zewnętrznym nośniku danych.
Aby znaleźć to narzędzie, kliknij Start, wpisz w polu wyszukiwania kopia zapasowa i wybierz na liście Centrum kopii zapasowych i przywracania Microsoft.
OSTRZEŻENIE:Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania służą do odnajdowania i kopiowania określonych typów plików. Jednak nie ma gwarancji, że skopiują wszystkie pliki przechowywane w różnych lokalizacjach. Przeczytaj instrukcje producenta oprogramowania i postępuj zgodnie z nimi, aby uzyskać najbardziej optymalne rezultaty w zakresie sporządzania kopii zapasowej i przywracania plików. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub usunięcia danych.

Usuń wszystkie niepotrzebne pliki i przeprowadź defragmentację dysku twardego

Dodatek Windows Vista Service Pack 2 zainstaluje na dysku twardym dodatkowe pliki. Przed instalacją dodatku SP2 firma HP zaleca usunięcie niepotrzebnych plików.
Odszukaj i usuń tymczasowe pliki za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku. Pliki te obejmują pliki internetowe, pliki pamięci podręcznej oraz inne pliki tymczasowe, które zostały utworzone automatycznie przez programy lub zostały pozostawione po zainstalowaniu nowych programów.
Aby znaleźć to narzędzie, kliknij Start, wpisz w polu wyszukiwania Dysk i wybierz na liście narzędzie Oczyszczanie dysku. Gdy pojawi się komunikat, wybierz główny dysk twardy, najczęściej jest to (C:), i kliknij OK. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Po usunięciu niepotrzebnych plików użyj narzędzia Defragmentator dysków, aby zdefragmentować (naprawić) pliki i odzyskać wolne miejsce na dysku.
Aby znaleźć to narzędzie, kliknij Start, wpisz w polu wyszukiwania defrag i wybierz na liście narzędzie Defragmentator dysków. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie. W zależności od rozmiaru i stanu dysku twardego defragmentacja może potrwać kilka minut lub kilka godzin.

Wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Po przygotowaniu komputera, ale jeszcze przed instalacją dodatku Windows Vista Service Pack 2, należy tymczasowo wyłączyć program antywirusowy. W związku z tym, że dodatek serwisowy zmieni wewnętrzne ustawienia systemu Windows, oprogramowanie antywirusowe może zakłócać proces aktualizacji poprzez blokowanie dostępu do określonych funkcji.
Tymczasowe wyłączenie oprogramowania antywirusowego umożliwia aktualizację systemu, a następnie spowoduje ponowne uruchomienie komputera. Program antywirusowy automatycznie włączy się po ponownym uruchomieniu komputera.

Scenariusze odzyskiwania systemu w przypadku różnych systemów operacyjnych

Przed instalacją dodatku Windows Vista Service Pack 2 należy uwzględnić konsekwencje awarii komputera w trakcie tego procesu. Firma HP zaleca utworzenie lub zamówienie zestawu płyt odzyskiwania, aby przywrócić oryginalny stan komputera w razie wystąpienia awarii podczas lub po aktualizacji. Poniższe scenariusze opisują potencjalne działania, które należy wykonać, aby przywrócić działanie komputera.
Starsze komputery HP Pavilion i Compaq Presario, które zostały wyprodukowane w 2006 i wcześniej i były sprzedawane z systemem XP, nie są przygotowane do współpracy z systemem Vista i nie należy aktualizować ich do wersji Vista.
UWAGA:Firma HP nie zapewnia wsparcia, sterowników lub oprogramowania dla nieprawidłowo zaktualizowanych komputerów. Zalecamy korzystanie z systemu operacyjnego, który został oryginalnie zainstalowany w komputerze.
Począwszy od końca 2006 i na początku 2007 roku niektóre komputery HP i Compaq były oznaczone jako „zgodne z Vista” i można je aktualizować do wersji Vista. (Zobacz scenariusze poniżej).
Począwszy od końca 2006 i na początku 2007 roku niektóre komputery HP Pavilion i Compaq Presario były sprzedawane z systemem Windows XP, ale były oznaczone jako „zgodne z Vista”. Te komputery mogły być zaktualizowane do wersji Vista i firma HP wprowadziła specjalne narzędzie HP Vista Upgrade Utility w celu zautomatyzowania procesu aktualizacji.
Aby przygotować się na ewentualną awarię systemu operacyjnego:
 • Jeśli został utworzony dopuszczalny jeden (1) zestaw płyt odzyskiwania systemu XP przed aktualizacją do wersji Vista, możesz użyć tych płyt do przywrócenia oryginalnego systemu operacyjnego. Jeśli zestaw płyt odzyskiwania systemu XP nie został utworzony, możesz zamówić taki zestaw płyt dla systemu XP w firmie HP.
 • Pobierz narzędzie HP Vista Upgrade Utility i zapisz je na osobnej płycie CD/DVD, jeśli jeszcze nie masz kopii.
 • Znajdź płytę Microsoft Windows Vista Upgrade, która była użyta do zaktualizowania oprogramowania tego komputera do wersji Vista.
Następnie, w przypadku awarii, możesz:
 • Przywrócić oryginalny system operacyjny XP komputera.
  NOTA:Nie instaluj żadnych dodatkowych programów, aż do momentu zaktualizowania systemu do wersji Vista oraz zainstalowania dodatku SP1 i SP2, jak również wszystkich aktualizacji HP i Microsoft.
 • Użyj najnowszej wersji systemu BIOS.
 • Zaktualizuj system do wersji VIsta za pomocą narzędzia HP Vista Upgrade Utility i płyty Microsoft Windows Vista Upgrade.
 • Uruchom narzędzie HP Health Check, aby zastosować wszystkie aktualizacje HP.
 • Uruchom narzędzie Microsoft Update, aby zastosować wszystkie poprawki i aktualizacje Microsoft Windows dla systemu Vista.
 • Sprawdź, czy w komputerze działają prawidłowo wszystkie elementy i funkcje, takie jak karta graficzna, dźwiękowa, napęd CD/DVD oraz akcesoria.
 • Użyj narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek Windows Vista Service Pack 1 oraz wszystkie zalecane aktualizacje i poprawki zabezpieczeń.
 • Użyj narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek Windows Vista Service Pack 2.
 • Zainstaluj wszystkie wymagane programy i aplikacje.
Komputer w tej chwili działa z najnowszą wersją systemu operacyjnego Microsoft.
Od początku 2007 roku komputery HP Pavilion i Compaq Presario były sprzedawane z systemem Windows Vista. Te komputery można zaktualizować do wersji Windows Vista Service Pack 2.
Aby przygotować się na ewentualną awarię systemu operacyjnego:
 • Utwórz lub zamów jeden (1) zestaw płyt odzyskiwania systemu Vista (Vista Recovery).
Następnie, w przypadku awarii, możesz:
 • Przywrócić oryginalny system operacyjny komputera (Vista bez SP1).
  NOTA:Nie instaluj żadnych dodatkowych programów aż do momentu zainstalowania dodatku SP1 i SP2 oraz zainstalowania wszystkich aktualizacji HP i Microsoft.
 • Uruchom narzędzie HP Health Check, aby zaktualizować BIOS i zastosować wszystkie aktualizacje HP.
 • Uruchom narzędzie Microsoft Update, aby zastosować wszystkie poprawki i aktualizacje Microsoft Windows dla systemu Vista.
 • Sprawdź, czy w komputerze działają prawidłowo wszystkie elementy i funkcje, takie jak karta graficzna, dźwiękowa, napęd CD/DVD oraz akcesoria.
 • Użyj narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek Windows Vista Service Pack 1 oraz wszystkie zalecane aktualizacje i poprawki zabezpieczeń.
 • Użyj narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek Windows Vista Service Pack 2.
 • Zainstaluj wszystkie wymagane programy i aplikacje.
Komputer w tej chwili działa z najnowszą wersją systemu operacyjnego Microsoft.
Na początku 2008 roku firma Microsoft wydała dodatek Service Pack 1 i komputery HP Pavilion i Compaq Presario były sprzedawane z systemem Windows Vista z dodatkiem SP1. Te komputery można zaktualizować do wersji Windows Vista Service Pack 2.
Aby przygotować się na ewentualną awarię systemu operacyjnego:
 • Utwórz lub zamów jeden (1) zestaw płyt odzyskiwania systemu Vista (Vista Recovery).
Następnie, w przypadku awarii, możesz:
 • Przywrócić oryginalny system operacyjny Vista z dodatkiem SP1.
  NOTA:Nie instaluj żadnych dodatkowych programów aż do momentu zainstalowania SP2 oraz zainstalowania wszystkich aktualizacji HP i Microsoft.
 • Uruchom narzędzie HP Health Check, aby zaktualizować BIOS i zastosować wszystkie aktualizacje HP.
 • Uruchom narzędzie Microsoft Update, aby zastosować wszystkie poprawki i aktualizacje Microsoft Windows dla systemu Vista.
 • Sprawdź, czy w komputerze działają prawidłowo wszystkie elementy i funkcje, takie jak karta graficzna, dźwiękowa, napęd CD/DVD oraz akcesoria.
 • Użyj narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek Windows Vista Service Pack 2 oraz wszystkie zalecane aktualizacje i poprawki zabezpieczeń.
 • Zainstaluj wszystkie wymagane programy i aplikacje.
Komputer w tej chwili działa z najnowszą wersją systemu operacyjnego Microsoft.
Firma Microsoft oferowała licencje kilku różnych edycji systemu Vista dla komputerów domowych oraz firmowych i umożliwiała użytkownikom aktualizację do różnych edycji zapewniających dodatkowe funkcje. Płyty HP Recovery umożliwią jedynie przywrócenie oryginalnej edycji systemu Vista. Konieczne będzie powtórzenie procesu aktualizacji do innej edycji systemu i wymagane będzie również skontaktowanie się z firmą Microsoft w celu reaktywacji umowy licencyjnej. Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć na stronie internetowej Microsoft.
W przypadku awarii wykonaj instrukcje opisane powyżej, ale PRZED instalacją dodatku Service Pack zaktualizuj system z oryginalnej edycji systemu Vista do zakupionej rozszerzonej wersji.
Jeśli komputer nie posiada certyfikatu HP potwierdzającego jego zgodność z systemem Vista lub jeśli system operacyjny został zmieniony na komercyjną wersję systemu Vista lub gdy płyty HP Recovery nigdy nie zostały utworzone, wtedy ścieżka odzyskiwania systemu jest zupełnie inna.
OSTRZEŻENIE:Jeśli Twój komputer nie był przeznaczony do współpracy z systemem Vista, firma HP nie zapewnia wsparcia, sterowników oraz oprogramowania dla nieprawidłowo zaktualizowanych komputerów. Zalecamy korzystanie z systemu operacyjnego, który został oryginalnie zainstalowany w komputerze.
Aby przywrócić działającą konfigurację komputera, użyj zakupionej płyty z produktem Microsoft Windows Vista w celu:
 • usunięcia wszystkich partycji, a następnie utworzenia nowej aktywnej partycji na dysku twardym,
 • zainstalowania systemu operacyjnego Vista za pomocą instrukcji Microsoft.
 • Uruchom narzędzie Microsoft Update, aby zastosować wszystkie poprawki i aktualizacje Microsoft Windows dla systemu Vista.
 • Na stronie internetowej Pobieranie sterowników i oprogramowania znajdź i zainstaluj sterowniki Vista do określonego modelu komputera. Zainstaluj także:
  • system BIOS,
  • narzędzie HP Help & Support dla systemu Windows Vista.
 • Zainstaluj i uruchom narzędzie HP Help & Support, a następnie wybierz opcję HP Health Check. Spowoduje to przetestowanie komputera i zastosowanie wymaganych aktualizacji HP.
 • Jeśli wymagany system operacyjny jest inny niż edycja Vista na płycie instalacyjnej, zaktualizuj system do rozszerzonej wersji i skontaktuj się z firmą Microsoft, aby aktywować licencję.
 • Użyj narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek Windows Vista Service Pack 1 oraz wszystkie zalecane aktualizacje i poprawki zabezpieczeń.
 • Zainstaluj dodatek Windows Vista Service Pack 2.
 • Zainstaluj wszystkie wymagane programy i aplikacje.
W związku z tym, że to przywrócenie obejmuje programy i sterowniki od różnych producentów sprzętu i oprogramowania, zalecane jest udokumentowanie określonych kroków, które zostały wykonane podczas procesu przywracania.
Jeśli komputer przenośny HP Pavilion lub Compaq Presario został zakupiony z systemem operacyjnym Windows Vista, był on wyposażony w narzędzie HP Recovery Manager na specjalnej partycji odzyskiwania (D:\Recovery), którą można użyć do utworzenia własnego zestawu płyt odzyskiwania, aby móc przywrócić fabryczny stan komputera.
Jeśli został utworzony własny zestaw płyt odzyskiwania Vista DVD, można:
 • utworzyć kopię zapasową swoich plików osobistych,
 • użyć tych płyt do przywrócenia oryginalnego systemu operacyjnego Vista,
 • użyć narzędzia Windows Update, aby zainstalować dodatek SP1, wszystkie zalecane aktualizacje i poprawki zabezpieczeń oraz dodatek SP2.
Jeśli nie został utworzony własny zestaw płyt odzyskiwania Vista Recovery DVD, można:
 • utworzyć kopię zapasową swoich plików osobistych,
 • zakupić zestaw płyt odzyskiwania w firmie HP. Można zakupić tylko wersję systemu Vista, która była licencjonowaną wersją systemu operacyjnego dla komputera w chwili jego zakupu.
  Więcej informacji na temat zamawiania można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Jak znaleźć płyty przywracania?
 • Zainstaluj system operacyjny, dodatki Service Pack i aktualizacje zgodnie z poniższą instrukcją:
  1. Zainstaluj licencjonowany system operacyjny Vista.
  2. Zainstaluj dodatek SP1 za pomocą funkcji Windows Update.
  3. Zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje.
  4. Zainstaluj poprawki zabezpieczeń.
  5. Zainstaluj dodatek SP2 za pomocą funkcji Windows Update.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube