Przejście do zawartości

Komunikat o błędzie „Problem z pojemnikiem tuszu" lub „Niezgodne pojemniki z tuszem" jest wyświetlany na komputerze z systemem Windows, a po włożeniu pojemników migają kontrolki stanu tuszu

 • DrukujDrukuj

Problem

Komunikat o błędzie „Problem z pojemnikiem tuszu ” lub „Niezgodne pojemniki z tuszem ” jest wyświetlany na komputerze z systemem Windows po włożeniu pojemnika oraz co najmniej jedna kontrolka stanu tuszu miga.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu należy wykonać czynności opisane poniżej.
NOTA:Jeśli zostały zamontowane dwa nowe pojemniki z tuszem, opisane czynności należy wykonać dla obu pojemników.

Krok 1: Wyjmij, sprawdź i ponownie włóż pojemnik z tuszem

Pojemnik z tuszem może nie mieć pełnego kontaktu ze stykami urządzenia. Wyjęcie i ponowne włożenie pojemnika może rozwiązać ten problem.
NOTA:Firma HP nie odpowiada za jakość regenerowanych lub napełnianych pojemników z tuszem. Używaj oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP, aby zapewnić dobrą jakość wydruku.
 1. Jeżeli urządzenie nie jest jeszcze włączone, włącz je, naciskając przycisk zasilania ( ).
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemnika.
  Karetka przesunie się na środek urządzenia. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
  Figure 1: Otwórz pokrywę pojemnika
  Rysunek przedstawiający otwieranie pokrywy pojemnika z tuszem
 3. Delikatnie naciśnij pojemnik, aby go zwolnić, a następnie wyciągnij go z gniazda.
  UWAGA:Nie należy pozostawiać pojemników poza urządzeniem na dłużej niż 30 minut.
  Figure 2: Przykład wyjmowania pojemnika z trójkolorowym tuszem
  Rysunek przedstawiający wyjmowanie pojemnika z tuszem z gniazda.
  UWAGA:Nie wolno dotykać styków miedzianych ani dysz.
  Figure 3: Styki elektryczne i dysze
  Rysunek styków elektrycznych i dysz.
  1 - Miedziane styki elektryczne
  2 - Dysze
 4. Sprawdź, czy styki elektryczne nie są zanieczyszczone.
 5. Usuń przeźroczystą taśmę ochronną, która mogła pozostać na dyszach.
  UWAGA:Nie próbuj usunąć miedzianego paska styków.
  Figure 4: Usuń z dysz przezroczystą taśmę zabezpieczającą.
  Rysunek przedstawiający usuwanie taśmy ochronnej z dysz.
 6. Odszukaj numer na etykiecie na górnej części pojemnika z tuszem.
  Figure 5: Numer na etykiecie pojemnika z tuszem
  Rysunek przedstawiający numery na pojemnikach z tuszem.
  1 - Numery pojemnika z tuszem
 7. Przejrzyj poniższą tabelę z numerami pojemników z tuszem, aby sprawdzić, czy pojemnik jest zgodny z danym urządzeniem.
  DrukarkaPojemnik z czarnym tuszemPojemnik z trójkolorowym tuszem
  HP Deskjet Ink Advantage K109HP 703HP 703
  • Jeśli używany pojemnik z tuszem jest niezgodny z urządzeniem, włóż pasujący pojemnik.
  • Jeżeli używany pojemnik jest zgodny, przejdź do następnej czynności.
 8. Chwyć pojemnik z tuszem, tak aby logo HP skierowane było do góry i włóż go do gniazda. Mocno wciśnij wkład do gniazda aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść pojemnik z trójkolorowym tuszem w gnieździe z lewej strony.
  • Umieść pojemnik z czarnym tuszem w gnieździe z prawej strony.
  Figure 6: Przykład montowania pojemnika z trójkolorowym tuszem
  Rysunek przedstawiający instalację pojemnika z tuszem
 9. Zamknij pokrywę wkładu.
  Figure 7: Zamknij pokrywę wkładu
  Rysunek przedstawiający zamykanie pokrywy pojemnika z tuszem
 • Jeżeli problem został rozwiązany , można zakończyć wykonywanie dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje , przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Wyczyść styki pojemnika z tuszem

Aby oczyścić styki elektryczne pojemnika z tuszem, wykonaj poniższe czynności.
NOTA:Pojemnik z tuszem włóż z powrotem do gniazda dopiero, gdy w niniejszej instrukcji pojawi się takie polecenie.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Suche patyczki z pianki gumowej, niestrzępiąca się ściereczka lub dowolny miękki materiał, który się nie podrze i nie pozostawia włókien (np. filtr do kawy)
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkłady)
   UWAGA:Do czyszczenia styków nie należy używać środków czyszczących ani alkoholu. Środki te mogą uszkodzić pojemnik z tuszem lub urządzenie.
 2. Jeżeli urządzenie nie jest jeszcze włączone, włącz je, naciskając przycisk zasilania ( ).
 3. Otwórz pokrywę dostępu do pojemnika.
  Karetka przesunie się na środek urządzenia. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
 4. Delikatnie naciśnij pojemnik z tuszem, aby go zwolnić, a następnie wyciągnij go z gniazda.
  UWAGA:Nie wyjmuj obu pojemników z tuszem jednocześnie. Pojemniki z tuszem należy wyjmować i czyścić osobno. Nie należy pozostawiać pojemników z tuszem poza urządzeniem na dłużej niż 30 minut.
 5. Chwyć pojemnik z tuszem po bokach.
  Figure 8: Chwyć pojemnik z tuszem po bokach
  Rysunek przedstawiający trzymanie pojemnika z tuszem po bokach
 6. Zanurz czysty piankowy wacik lub niestrzępiącą się szmatkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar wody.
 7. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi.
  Figure 9: Wyczyść styki
  Rysunek przedstawiający czyszczenie styków elektrycznych
  1 - Styki miedziane
  2 - Dysze (nie czyścić)
 8. Pozostaw pojemnik z tuszem na 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz go nowym wacikiem.
 9. Chwyć pojemnik z tuszem, tak aby logo HP skierowane było do góry i włóż go do gniazda. Mocno wciśnij pojemnik do gniazda aż zatrzaśnie się na miejscu.
 10. Zamknij pokrywę pojemnika.
 • Jeżeli problem został rozwiązany , można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje , przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Powtórz czynności oczyszczenia styków oraz wyjęcia i ponownego włożenia pojemnika.

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy ponownie wyjąć i włożyć pojemniki z tuszem oraz powtórnie wyczyścić styki zgodnie z procedurą „Krok 1: Wyjmij, sprawdź i ponownie zamontuj pojemnik z tuszem”, oraz „Krok 2: Wyczyść styki pojemnika z tuszem."
 • Jeżeli problem został rozwiązany , można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje , przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Wymień wkład

NOTA:Nawet jeśli nie masz zamiennego pojemnika z tuszem, możesz nadal drukować. Wyjmij pojemnik z tuszem, który sprawia problem i drukuj przy użyciu drugiego pojemnika. Jeżeli wyjmiesz pojemnik z tuszem trójkolorowym, wydruk będzie w odcieniach szarości. Jeśli wyjmiesz pojemnik z tuszem czarnym, urządzenie będzie drukować powoli, a kolory na wydrukach mogą się różnić.
NOTA:Urządzenie przedstawione w poniższej animacji może nieznacznie odbiegać wyglądem od Twojego urządzenia, lecz w obu przypadkach należy zastosować te same czynności.
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, włącz je naciskając przycisk zasilania ( ).
 2. Otwórz pokrywę dostępu do pojemnika.
  Karetka przesunie się na środek urządzenia. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
 3. Delikatnie naciśnij pojemnik z tuszem, aby go zwolnić, a następnie wyciągnij go z gniazda.
 4. Ostrożnie zdejmij taśmę ochronną z zamiennego pojemnika z tuszem, ciągnąc za różową końcówkę.
  UWAGA:Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj ponownie taśmy ochronnej. Mogłoby to spowodować niedrożność dyszy, problemy z tuszem lub nieprawidłowe połączenie elektryczne.
  Figure 10: Zdejmij plastikową taśmę
  Rysunek przedstawiający zdejmowanie taśmy z pojemnika z tuszem
 5. Chwyć pojemnik po bokach, z dyszami skierowanymi w stronę urządzenia, a następnie wsuń go do gniazda aż do zatrzaśnięcia.
  NOTA:Upewnij się, że ikona na pojemniku odpowiada ikonie na gnieździe.
 6. Zamknij pokrywę pojemnika.
 • Jeżeli problem został rozwiązany , można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje , przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Urządzenie wymaga naprawy w punkcie serwisowym

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP .
 • Jeśli urządzenie jest na gwarancji , skontaktuj się z firmą HP.
 • Jeśli urządzenie nie jest na gwarancji , kontakt z firmą HP może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube