Przejście do zawartości

Używanie i konfiguracja płytki dotykowej (Windows 7 i Vista)

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 7 lub Windows Vista.
Płytka dotykowa TouchPad to urządzenie wskazujące wyposażone w czułą na dotyk powierzchnię, umieszczone w części oparcia na dłonie komputera przenośnego. W przypadku niektórych komputerów przenośnych z prawej strony płytki znajduje się pionowa linia, która wskazuje obszar służący do przewijania. Dodatkowo w pobliżu płytki dotykowej TouchPad znajdują się co najmniej dwa przyciski, które działają tak samo jak lewy i prawy przycisk zwykłej myszy.
Figure 1: Przykład płytki dotykowej TouchPad - niektóre funkcje są dostępne w wybranych komputerach.
1 - Dioda LED płytki dotykowej TouchPad
2 - Obszar reagujący na dotyk
3 - Przycisk zastępujący lewy przycisk myszy
4 - Przycisk włączania/wyłączania płytki dotykowej TouchPad
5 - Strefa przewijania pionowego
6 - Przycisk zastępujący prawy przycisk myszy
Płytka dotykowa TouchPad interpretuje różne rodzaje ruchu na jej powierzchni jako poszczególne polecenia. Przykładowo podczas przeglądania witryny przeciągnięcie dwoma palcami w lewo spowoduje cofnięcie wstecz do poprzednio przeglądanej strony, natomiast dwukrotne stuknięcie płytki dotykowej TouchPad w momencie, gdy kursor znajduje się nad ikoną pliku tekstowego spowoduje otwarcie tego pliku w domyślnym edytorze tekstu.
Można regulować czułość płytki dotykowej, włączać lub wyłączać funkcje i gesty oraz zmieniać czynności przypisane do przycisków. Zazwyczaj opanowanie pracy z płytką dotykową TouchPad zajmuje trochę czasu i wymaga ćwiczeń.
Najczęściej wykorzystywane funkcje płytki dotykowej TouchPad są oparte na gestach. Skróty te umożliwiają szybką nawigację oraz obsługę okien i plików. Większość modeli płytek dotykowych TouchPad i oprogramowania umożliwia wykonywanie wszystkich wymienionych gestów. W niektórych przypadkach te funkcje są wyłączone w oprogramowaniu płytki dotykowej TouchPad i należy je tylko włączyć lub skonfigurować.
Przesunięcie palcem po płytce dotykowej TouchPad powoduje ruch kursora na ekranie.
Pojedyncze stuknięcie płytki dotykowej TouchPad odpowiada pojedynczemu kliknięciu lewego przycisku myszy, a dwukrotne - dwukrotnemu kliknięciu lewego przycisku myszy.
Aby obrócić obraz lub fragment ekranu, umieść dwa palce na płytce dotykowej TouchPad, a następnie je obróć.

Obracanie za pomocą płytki dotykowej TouchPad działa wyłącznie w przypadku aplikacji, które są wyposażone w funkcję obracania, jak przeglądarki obrazów.
Aby przeciągnąć i upuścić dany element, należy dwukrotnie stuknąć płytkę dotykową TouchPad w celu zaznaczenia elementu, przenieść go w wybrane miejsce, przeciągając palcem, a następnie upuścić element, unosząc palec.
Aby przewinąć okno, ekran lub listę, stuknij płytkę dotykową TouchPad dwoma palcami, a następnie przesuń je po płytce poziomo lub pionowo. Uniesienie palców zatrzymuje przewijanie.
Aby wykonać zbliżenie lub oddalenie podczas pracy w oknie, umieść dwa palce na płytce dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je na zewnątrz w celu zbliżenia obrazu lub do wewnątrz w celu oddalenia obrazu.

Zbliżanie i oddalanie za pomocą płytki dotykowej TouchPad działa wyłącznie w aplikacjach, które są wyposażone w funkcję zbliżania i oddalania, jak przeglądarki obrazów lub edytory tekstów.
Opcje konfiguracji płytki dotykowej TouchPad znajdują się na stronie właściwości płytki dotykowej TouchPad. Aby otworzyć stronę właściwości:
 1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wpisz mysz, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Mysz.
 2. Na karcie Ustawienia urządzenia w oknie Właściwości: Mysz kliknij dwukrotnie urządzenie TouchPad.
Możliwe jest dostosowanie takich funkcji, jak przewijanie, działanie przycisków, czułość dotyku, czułość krawędzi oraz czynności wykonywane gestami.
NOTA:Nie wszystkie komputery przenośne są wyposażone w płytkę dotykową Synaptics TouchPad, ale wszystkie płytki dotykowe mają podobne funkcje i opcje konfiguracji.
Figure 2: Strona właściwości płytki dotykowej TouchPad
Strona właściwości płytki dotykowej Synaptics TouchPad.
Płytka dotykowa TouchPad ma funkcję rozpoznawania gestów przewijania poziomego i pionowego, które umożliwiają przewijanie zawartości wewnątrz okna programu. W ramach ustawień domyślnych funkcje te są włączone i wstępnie skonfigurowane. Na stronie właściwości płytki dotykowej TouchPad można jednak dostosować znaczenie każdego gestu.
Aby zmienić ustawienia przewijania, wykonaj poniższe czynności:
 1. Otwórz stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
 2. Rozwiń nagłówek kategorii Przewijanie.
 3. Zaznacz pozycję Przewijanie jednym palcem lub Przewijanie dwoma palcami.
  NOTA:W przypadku użytkowników, którzy dotąd nie używali funkcji gestów na urządzeniu wskazującym, na początek zaleca się skonfigurowanie wyłącznie jednej z powyższych opcji do czasu przyzwyczajenia się do specyfiki funkcji.
  Figure 3: Przewijanie dwoma palcami
  Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczoną pozycją Przewijanie dwoma palcami
 4. Zaznacz opcje Włącz przewijanie pionowe i Włącz przewijanie poziome. Funkcje te umożliwiają przewijanie zawartości wewnątrz okna programu poprzez przesuwanie palcami po płytce dotykowej TouchPad w górę i dół lub w prawo i lewo.
 5. Skonfiguruj pozostałe opcje przewijania odpowiednio do własnych preferencji.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
Płytka dotykowa TouchPad wyposażona jest w lewy i prawy przycisk, które pełnią tę samą funkcję co przyciski na zewnętrznym urządzeniu wskazującym. W ramach ustawień domyślnych funkcje te są włączone i wstępnie skonfigurowane. Na stronie właściwości płytki dotykowej TouchPad można jednak dostosować funkcje obu przycisków.
Aby skonfigurować lewy i prawy przycisk, wykonaj poniższe czynności:
 1. Otwórz stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
 2. Rozwiń nagłówek kategorii Przyciski.
 3. Zaznacz pozycję Akcja lewego przycisku lub Akcja prawego przycisku, a następnie z listy Akcja przycisku wybierz żądane działanie. Domyślnym ustawieniem dla lewego przycisku jest Podstawowe kliknięcie (normalne zaznaczanie i przeciąganie), a dla prawego przycisku - Pomocnicze kliknięcie (menu kontekstowe, przeciąganie specjalne).
  Figure 4: Wybór akcji lewego i prawego przycisku
  Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczonymi opcjami akcji lewego i prawego przycisku
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
Płytka dotykowa TouchPad posiada funkcje jednokrotnego i dwukrotnego stuknięcia, które odpowiadają jednokrotnemu i dwukrotnemu kliknięciu przyciskiem zewnętrznego urządzenia wskazującego. Można również stuknąć i przeciągnąć dany element na ekranie w taki sam sposób, jak przez kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku na zewnętrznym urządzeniu wskazującym. W ramach ustawień domyślnych czynności te są włączone i wstępnie skonfigurowane. Na stronie właściwości płytki dotykowej TouchPad można jednak dostosowywać funkcje stuknięcia.
Aby dostosować ustawienia stuknięcia, wykonaj poniższe czynności:
 1. Otwórz stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
 2. Rozwiń nagłówek kategorii Stuknięcie.
 3. Zaznacz pozycję Stuknij i przeciągnij lub Strefy stuknięcia, a następnie zmień wykonywaną czynność za pomocą danej funkcji. Funkcja Strefy stuknięcia umożliwia konfigurację każdego rogu płytki dotykowej TouchPad, tak aby pełnił funkcję oddzielnego przycisku.
  Figure 5: Dostosowywanie funkcji Stuknięcie
  Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczoną kategorią Stuknięcie
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
Opcje Czułość dotyku umożliwiają dostosowanie czułości płytki dotykowej TouchPad na dotyk palca. Przeskakiwanie wskaźnika myszy podczas korzystania z klawiatury lub w sytuacji, gdy palec lub dłoń przypadkowo dotyka płytki dotykowej TouchPad oznacza, że ustawiona została zbyt duża czułość dotyku. Aby rozwiązać ten problem, zmniejsz czułość płytki. Jeżeli płynne przemieszczanie kursora wymaga mocnego dociśnięcia palca do płytki lub jeżeli kursor porusza się z opóźnieniem lub zbyt wolno, oznacza to, że ustawiona została zbyt mała czułość dotyku. Aby rozwiązać ten problem, należy zwiększyć czułość płytki.
Aby dostosować czułość płytki dotykowej TouchPad, wykonaj poniższe czynności:
 1. Otwórz stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
 2. Rozwiń nagłówek kategorii WskazywanieCzułość, a następnie zaznacz pozycję Czułość dotyku.
  Domyślnie suwak czułości jest ustawiony w środkowej części.
  Figure 6: Dostosowywanie czułości płytki dotykowej TouchPad
  Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczoną kategorią Czułość.
 3. Przesuń palcem przez środek płytki dotykowej TouchPad, zwracając uwagę na sposób poruszania się wskaźnika myszy.
  • Jeżeli wskaźnik myszy porusza się w nieprzewidywalny sposób przy najlżejszym dotknięciu powierzchni płytki TouchPad, przesuń suwak w kierunku ustawienia Mocny dotyk, kliknij przycisk Zastosuj i ponownie sprawdź czułość.
  • Jeżeli poruszanie wskaźnikiem myszy wymaga mocnego naciskania palcem powierzchni płytki TouchPad, przesuń suwak w kierunku pozycji Delikatny dotyk, kliknij przycisk Zastosuj i ponownie sprawdź czułość.
 4. Gdy reakcja kursora na dotyk będzie zadowalająca, kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
Dostosowywanie ustawień funkcji EdgeMotion umożliwia rozwiązanie problemów, takich jak:
 • Kursor przesuwa się tylko po części ekranu.
 • Czasami przesunięcie wskaźnika myszy z jednej części ekranu do drugiej wymaga dwu- lub trzykrotnego przesunięcia palca po płytce TouchPad.
 • Kursor przestaje się przesuwać, gdy palec znajduje się na krawędzi płytki dotykowej TouchPad.
 • Kursor jest bardziej wrażliwy na dotyk, gdy palec znajduje się na krawędzi płytki dotykowej TouchPad.
Aby dostosować funkcję EdgeMotion płytki dotykowej TouchPad:
 1. Otwórz stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
 2. Rozwiń kategorię Wskazywanie, a następnie kliknij pozycję EdgeMotion.
  Figure 7: Dostosowywanie funkcji EdgeMotion
   Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczoną kategorią Wskazywanie.
 3. Zaznacz pole wyboru Używaj funkcji EdgeMotion podczas przeciągania i upuszczania. W ten sposób włączona zostanie funkcja EdgeMotion.
  Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz ustawienie Bez kontynuacji ruchu po osiągnięciu krawędzi.
 4. Zaznacz opcję Obszar ruchu po osiągnięciu krawędzi, aby wyświetlić rysunek płytki dotykowej TouchPad. Zacieniowany obszar przy krawędziach reprezentuje obszar, którego przytrzymanie spowoduje kontynuację ruchu kursora.
  W ramach ustawień domyślnych obszar krawędzi jest równomiernie rozłożony wokół obszaru płytki dotykowej TouchPad.
  Figure 8: Dostosowywanie kontynuacji ruchu po osiągnięciu krawędzi
  Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczoną pozycją EdgeMotion.
 5. Przesuwaj wolno palcem w poprzek płytki, zwracając uwagę na kontynuację ruchu kursora po zatrzymaniu palca w zaciemnionym obszarze.
 6. Aby dostosować obszar do wielkości palca, wybierz i przeciągnij odpowiednio punkt przy krawędzi Obszaru ruchu po osiągnięciu krawędzi.
  Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie ponownie sprawdź ruch kursora.
 7. Zaznacz opcję Szybkość ruchu po osiągnięciu krawędzi, aby wyświetlić suwak umożliwiający dostosowanie szybkości. Przesuń suwak, aby dostosować szybkość ruchu kursora w przypadku przytrzymania palca w obszarze ruchu po osiągnięciu krawędzi.
 8. Gdy reakcja kursora na dotyk będzie zadowalająca, kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
Aby płytka dotykowa TouchPad działała jak standardowa mysz komputera przenośnego i nie obsługiwała gestów, możliwe jest wyłączenie tych funkcji.
Aby wyłączyć wszystkie gesty, wykonaj poniższe czynności:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Synaptics Pointing Device na pasku zadań systemu Windows.
 2. Wybierz polecenie Wyłącz gesty.
  Figure 9: Wyłączanie gestów
  Ikona na pasku zadań z właściwościami urządzenia wskazującego i zaznaczonym poleceniem Wyłącz gesty.
Aby ponownie włączyć obsługę gestów, wystarczy usunąć zaznaczenie polecenia Wyłącz gesty w menu podręcznym.
W ramach ustawień domyślnych funkcje wszystkich gestów wykonywanych na płytce dotykowej TouchPad są włączone. Może się jednak zdarzyć, że użytkownik uzna jedne z nich za łatwiejsze do wykonania i bardziej przydatne niż inne. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z danego gestu, funkcję tę można wyłączyć.
Aby wyłączyć gest, wykonaj poniższe czynności:
 1. Otwórz stronę właściwości płytki dotykowej TouchPad.
 2. Zaznacz gest płytki dotykowej TouchPad lub kliknij znak plus [+] znajdujący się obok gestu, aby wybrać określoną czynność.
  Figure 10: Wyłączanie gestu
  Okno właściwości płytki dotykowej z zaznaczoną pozycją Włącz/wyłącz powiększenie.
 3. Usuń zaznaczenie pola Włącz, aby wyłączyć ustawienia tego gestu lub czynności.
Gesty lub czynności można ponownie włączyć w razie potrzeby.
W niektórych komputerach przenośnych można wyłączyć płytkę dotykową TouchPad za pomocą znajdującego się obok niej przycisku włączania/wyłączania. W przypadku komputerów, które nie mają przycisku włączania/wyłączania, płytkę dotykową TouchPad można wyłączyć w oknie Właściwości: Mysz.
NOTA:Po wyłączeniu płytki dotykowej do sterowania kursorem należy używać myszy lub innego urządzenia wskazującego.
Aby wyłączyć płytkę dotykową TouchPad, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wpisz mysz, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Mysz.
 2. Na karcie Ustawienia urządzeń w oknie Właściwości: Mysz kliknij przycisk Wyłącz, aby wyłączyć płytkę dotykową TouchPad.
  Figure 11: Wyłączanie płytki dotykowej TouchPad
  Okno właściwości myszy z zaznaczonym przyciskiem Wyłącz.
Płytkę dotykową TouchPad można ponownie włączyć w razie potrzeby.
Firma HP na bieżąco usprawnia swoje produkty i udostępnia użytkownikom aktualizacje oprogramowania. Zaleca się okresowe sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania, sterowników a nawet systemu BIOS, co pozwoli na optymalne wykorzystywanie możliwości komputera i płytki dotykowej TouchPad. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć najnowsze wersje oprogramowania i sterowników, należy zapoznać się z dokumentem Uzyskiwanie oprogramowania i sterowników .

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube