Przejście do zawartości

Często zadawane pytania na temat programu Centrum obsługi HP

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy programu Centrum obsługi HP dołączonego do wybranych drukarek HP wyprodukowanych przed 2011 rokiem.
Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Centrum obsługi HP.
Centrum obsługi HP to główny program służący do kontroli i utrzymywania sprawności urządzenia HP.
Centrum obsługi HP jest częścią pełnego oprogramowania i zestawu sterowników dostarczanego w zestawie z drukarką (na dyskach). Centrum obsługi HP stanowi główny punkt dostępu do zadań takich jak skanowanie, drukowanie i kopiowanie, a ponadto zawiera łącza do przydatnych stron HP.
Figure 1: Przykładowe okno Centrum obsługi HP
Ilustracja: Przykładowe okno Centrum obsługi HP
Centrum obsługi HP jest częścią pełnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. Dostępność oprogramowania zależy od daty produkcji drukarki.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować pełne oprogramowanie, łącznie z Centrum obsługi HP.
NOTA:Aby upewnić się, że Centrum obsługi HP zostanie zainstalowane na Twoim komputerze, po wyświetleniu monitu przez program instalacyjny wybierz rodzaj instalacji Typowa (zalecana). W przypadku wyboru instalacji Minimalnej uważnie przeczytaj opis każdego składnika oprogramowania. Pozwoli to uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Centrum obsługi HP nie jest dostępne dla komputerów Mac. Pełne oprogramowanie udostępnia podobne funkcje drukarki.
Jeśli zainstalowano pełne oprogramowanie drukarki, Centrum obsługi HP zostało zainstalowane automatycznie i powinno być dostępne.
Należy zatem sprawdzić, czy Centrum obsługi HP znajduje się na liście zainstalowanych programów:
 • Windows 8: Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start () lub w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij pozycję Szukaj i w polu wyszukiwania wpisz Solution Center.
 • Windows 7 i Windows Vista: Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, a następnie folder HP.
 • Windows XP: Kliknij kolejno menu Start (), Wszystkie programy i folder HP.
Jeśli nadal nie możesz znaleźć Centrum obsługi HP, oznacza to, że pełne oprogramowanie nie zostało zainstalowane, oprogramowanie drukarki zostało odinstalowane lub zainstalowano pobrany z Internetu sterownik podstawowy. Należy zainstalować oprogramowanie z oryginalnego dysku instalacyjnego lub pełne oprogramowanie pobrane z witryny HP (nie jest ono dostępne dla drukarek wyprodukowanych przed 2011 rokiem).
W przypadku drukarek produkowanych od roku 2011 Centrum obsługi HP zastąpił program HP Printer Assistant. HP Printer Assistant jest dostępny po zainstalowaniu pełnej wersji sterownika i oferuje podobne funkcje co Centrum obsługi HP.
Figure 2: Przykładowe okno HP Printer Assistant
Przykładowe okno HP Printer Assistant
Należy ponownie zainstalować Centrum obsługi HP.
NOTA:W przypadku uaktualnienia systemu Windows i pobrania pełnego oprogramowania drukarki niektóre funkcje, w tym Centrum obsługi HP, mogą nie być dostępne.
Nie. Aby zainstalować Centrum obsługi HP, należy pobrać kompletny pakiet oprogramowania.
Wykonaj czynności odpowiednie dla systemu operacyjnego komputera.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
NOTA:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukowania w systemie Windows 8 dla danej drukarki. Aby oszczędzić czas, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia zamiast sięgać po pozostałe metody instalacji przedstawione w niniejszym dokumencie. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać i uruchomić kreator instalacji drukarki HP.
NOTA:Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych drukarek.
Łącze do narzędziaRozmiar pliku
Kreator instalacji drukarki HP > 1 MB
Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP.
NOTA:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 8 oraz drukarkę HP ENVY 100 (D410a) e-All-in-One. Poruszanie się po Twoim systemie operacyjnym może wyglądać nieco inaczej, ale kroki pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP pozostają takie same.
Centrum obsługi HP jest częścią pełnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie.
NOTA:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej, uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
Film wideo przedstawiający pobieranie i instalację pełnego oprogramowania
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji pełnej wersji oprogramowania za pomocą połączenia USB w systemie Windows 8.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż płytę CD dołączoną do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), opcję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTA:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwalaj, aby kontynuować.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią pełnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie.
NOTA:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej, uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż płytę CD dołączoną do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), opcję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTA:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwalaj, aby kontynuować.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią pełnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie.
NOTA:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej, uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż płytę CD dołączoną do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, kliknij kolejno Start, Mój komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią pełnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie.
NOTA:HP zaleca wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu przez instalatora odpowiedniego monitu. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Minimalnej uważnie przeczytaj opis każdego składnika oprogramowania. Pozwoli to uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube