Przejście do zawartości

Drukarki wielkoformatowe e-All-in-One HP Officejet 7500 (E910) -- skanowanie: przy użyciu panelu sterowania

 • DrukujDrukuj

Wprowadzenie

W tym dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób skanować zdjęcia lub dokumenty za pomocą ekranu dotykowego urządzenia HP.
Przed przystąpieniem do skanowania należy upewnić się, czy komputer jest włączony, oprogramowanie urządzenia zainstalowane, a samo urządzenie HP podłączone do komputera za pomocą kabla USB, kabla sieci Ethernet lub za pomocą połączenia sieci bezprzewodowej.
Aby wykonać skanowanie obrazów lub dokumentów do komputera, należy wykonać opisane poniżej czynności. Najpierw wybierz rodzaj połączenia.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument lub obraz z urządzenia HP do komputera za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Krok 1: Aktywuj połączenie skanera z komputerem

Wykonaj poniższe czynności, aby aktywować połączenie skanera urządzenia HP z komputerem.
WAŻNE: Aby wysyłać skany z urządzenia HP do komputera w sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej, po ponownym uruchomieniu komputera, hibernacji lub wejściu w stan uśpienia (wyłączeniu dysku twardego), należy włączyć funkcję Uruchom skanowanie do komputera oprogramowania HP. Aby umożliwić skanowanie, za każdym razem po ponownym uruchomieniu, przejściu w stan hibernacji lub uśpienia konieczne jest włączenie funkcji Uruchom skanowanie do komputera.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Uruchom oprogramowanie HP, stosując jedną z następujących metod.
  • Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia () na pulpicie.
  • W systemie Windows XP kliknij Start (), a w systemie Windows Vista i Windows 7 kliknij ikonę Windows (), następnie Wszystkie programy, folder HP, folder z nazwą serii posiadanego produktu, a następnie nazwę produktu.
 3. W oknie Działania skanera kliknij Uruchom skanowanie do komputera.

Krok 2: Umieść dokument na szybie skanera lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF)

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów (ADF).
 1. Włącz urządzenie HP.
 2. Załaduj obraz lub dokument:
  • Szyba skanera: Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
  • Automatyczny podajnik dokumentów: Umieść dokument w zasobniku podajnika dokumentów. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości dokładnie do krawędzi dokumentu.
   UWAGA:Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować zdjęć. Zamiast tego połóż je na szybie skanera, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

Krok 3: Wybierz typ skanowania na ekranie dotykowym

Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z ekranu dotykowego drukarki.
 1. Na ekranie dotykowym dotknij przycisku Skanuj ().
 2. Dotknij ikony Komputer, aby skanować do podłączonego komputera.
 3. Dotknij nazwę komputera, na którym skan ma być zapisany.
 4. Dotknij jednej z poniższych opcji skanowania, która odpowiada skanowanemu dokumentowi lub zdjęciu.
  Opcja skanowaniaOpis
  Zapisz w formacie PDFUżyj tego ustawienia, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane. Użyj opcji Zapisz jako tekst edytowalny (OCR), aby skanować tekst, który będzie edytowany.
  Zapisz jako Tekst edytowalny (OCR)Użyj tego ustawienia, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które będą edytowane. Aby zapisać tekst jako tekst edytowalny, w komputerze należy zainstalować oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR)
  Program analizuje kształty zeskanowanych znaków i określa, które litery przypominają one w największym stopniu. Następnie oprogramowanie tworzy plik tekstowy z użyciem tych informacji.
  , takie jak OmniPage, FineReader, TextBridge czy SimpleOCR.
  Zapisz w formacie JPEGUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  Dołącz do wiadomości jako plik PDFUżyj tego ustawienia, aby zeskanować nieedytowalne dokumenty tekstowe i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTA:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy program Microsoft Outlook lub inny program jest głównym klientem poczty e-mail. Nie można używać programów pocztowych, takich jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
  Dołącz do wiadomości jako plik JPEGUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia lub obrazy i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTA:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy do wysyłania i odbierania wiadomości w systemie Windows używany jest program Microsoft Outlook lub inny program. Funkcja Dołącz do wiadomości jako plik JPEG nie działa z oprogramowaniem takim jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
  Codzienne skanowanieUżyj tego ustawienia, aby utworzyć szablon skanu niestandardowego, który będzie stosowany wielokrotnie.
 5. Dotknij przycisku Rozpocznij skanowanie. Urządzenie zeskanuje dokument lub zdjęcie, a następnie zapisze go w miejscu określonym w ustawieniach.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument lub zdjęcie z drukarki HP podłączonej do komputera za pomocą kabla USB.
Figure 1: Przykład połączenia USB
Ilustracja: Połączenie USB

Krok 1: Umieść dokument na szybie skanera lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF)

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów (ADF).
 1. Włącz urządzenie HP.
 2. Załaduj obraz lub dokument:
  • Szyba skanera: Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
  • Automatyczny podajnik dokumentów: Umieść dokument w zasobniku podajnika dokumentów. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości dokładnie do krawędzi dokumentu.
   UWAGA:Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować zdjęć. Zamiast tego połóż je na szybie skanera, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

Krok 2: Wybierz typ skanowania na ekranie dotykowym

Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z ekranu dotykowego drukarki.
 1. Na ekranie dotykowym dotknij przycisku Skanuj ().
 2. Dotknij ikony Komputer, aby skanować do podłączonego komputera.
 3. Dotknij nazwę komputera, na którym skan ma być zapisany.
 4. Dotknij jednej z poniższych opcji skanowania, która odpowiada skanowanemu dokumentowi lub zdjęciu.
  Opcja skanowaniaOpis
  Zapisz w formacie PDFUżyj tego ustawienia, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane. Użyj opcji Zapisz jako tekst edytowalny (OCR), aby skanować tekst, który będzie edytowany.
  Zapisz jako Tekst edytowalny (OCR)Użyj tego ustawienia, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które będą edytowane. Aby zapisać tekst jako tekst edytowalny, w komputerze należy zainstalować oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR)
  Program analizuje kształty zeskanowanych znaków i określa, które litery przypominają one w największym stopniu. Następnie oprogramowanie tworzy plik tekstowy z użyciem tych informacji.
  , takie jak OmniPage, FineReader, TextBridge czy SimpleOCR.
  Zapisz w formacie JPEGUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  Dołącz do wiadomości jako plik PDFUżyj tego ustawienia, aby zeskanować nieedytowalne dokumenty tekstowe i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTA:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy program Microsoft Outlook lub inny program jest głównym klientem poczty e-mail. Nie można używać programów pocztowych, takich jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
  Dołącz do wiadomości jako plik JPEGUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia lub obrazy i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTA:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy do wysyłania i odbierania wiadomości w systemie Windows używany jest program Microsoft Outlook lub inny program. Funkcja Dołącz do wiadomości jako plik JPEG nie działa z oprogramowaniem takim jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
  Codzienne skanowanieUżyj tego ustawienia, aby utworzyć szablon skanu niestandardowego, który będzie stosowany wielokrotnie.
 5. Dotknij przycisku Rozpocznij skanowanie. Urządzenie zeskanuje dokument lub zdjęcie, a następnie zapisze go w miejscu określonym w ustawieniach.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube