Przejście do zawartości

Skanowanie w systemie Windows 8 z użyciem pełnej wersji oprogramowania HP dla drukarek wielofunkcyjnych HP

 • DrukujDrukuj

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera objaśnienia dotyczące sposobu skanowania w systemie Windows 8. Istnieje wiele sposobów skanowania zdjęcia lub dokumentu. Można użyć oprogramowania HP dołączonego do drukarki, funkcji wbudowanych w system operacyjny Windows lub aplikacji do pobrania. Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące skanowania, które odnoszą się do każdej z opcji.
Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
Różne opcje skanowania dostępne są z oprogramowaniem HP lub bez. Wybór opcji zależy od typu zadania skanowania, które chcesz wykonać.
Pomiędzy tymi opcjami istnieje kilka opcji, o których warto pamiętać.
 • Skanowanie przy użyciu oprogramowania HP: Pełna wersja oprogramowania HP zapewnia ulepszone funkcje skanowania, w tym narzędzie HP Scan wspomagające wykonywanie zadań skanowania. Interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i umożliwia korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Oprogramowanie HP udostępnia szereg opcji wyjściowych, z których nie można skorzystać w przypadku sterowników systemowych Windows. Jest to zalecana opcja skanowania w przypadku, gdy dostępna jest pełna wersja oprogramowania HP.
 • Skanowanie bez użycia oprogramowania HP: Ta opcja opiera się na sterownikach wbudowanych w system operacyjny Windows. Liczba dostępnych opcji skanowania jest ograniczona w porównaniu z opcjami oferowanymi przez pełną wersję oprogramowania HP. Opcja ta zapewnia jednak możliwość szybkiego skanowania zdjęć lub prostych plików. Funkcja skanowania systemu Windows zapewnia też krótszą instalację sterownika, zużywa mniej zasobów systemu i może oferować metodę skanowania w sytuacji, gdy nie masz uprawnień do instalacji pełnej wersji oprogramowania HP na komputerze.
Narzędzie HP Scan jest częścią pełnej lub podstawowej wersji oprogramowania HP. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, które oprogramowanie HP zainstalowano na komputerze.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij opcję Szukaj.
 2. Wprowadź nazwę drukarki w polu wyszukiwania.
  • Jeżeli drukarka znajdzie się w wynikach wyszukiwania, możesz rozpocząć dalsze czynności. Wybierz opcję, która ma być użyta podczas skanowania.
  • Jeżeli drukarka nie pojawia się w wynikach wyszukiwania, przejdź do następnej sekcji, aby móc pobrać najnowszą wersję oprogramowania HP.
Jeżeli pełna wersja oprogramowania HP nie została jeszcze zainstalowana, wykonaj poniższe czynności.
Film przedstawiający pobieranie i instalację pełnej wersji oprogramowania w przypadku, gdy urządzenie jest podłączane przez połączenie USB
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji pełnej wersji oprogramowania za pomocą połączenia USB w systemie Windows 8.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Film przedstawiający pobieranie i instalację pełnej wersji oprogramowania w przypadku, gdy urządzenie jest podłączane przez połączenie bezprzewodowe
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji pełnej wersji oprogramowania w przypadku, gdy urządzenie jest podłączane przez połączenie bezprzewodowe w systemie Windows 8.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij lub dotknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube .
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 1: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Instrukcje zawarte w tej sekcji wymagają zainstalowania pełnej wersji oprogramowania HP.
NOTA:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument lub zdjęcie.

Krok 1: Załaduj obraz lub dokument

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów (ADF), o ile urządzenie taki posiada.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
 2. Załaduj dokument lub zdjęcie.
   Podczas skanowania dokumentu można ustawić go bezpośrednio na szybie skanera lub skanować za pomocą podajnika ADF (jeśli drukarka jest w niego wyposażona).
   • Szyba skanera
    Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących (możesz je łatwo wyczuć palcem) znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
   • Podajnik ADF
    Umieść jedno- lub kilkustronicowy dokument w podajniku ADF. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi dokumentu.
   NOTA:Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w moduł ADF i skanujesz wielostronicowy dokument, trzeba na szybie skanera umieszczać pojedynczo poszczególne strony, aby je zeskanować.
   Umieść zdjęcie zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących (możesz je łatwo wyczuć palcem) znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
   UWAGA:Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować zdjęć. Zamiast tego połóż je na szybie skanera, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

Krok 2: Skanowanie dokumentu

Film przedstawiający skanowanie elementu
Następujący film przedstawia sposób skanowania w systemie Windows 8 za pomocą oprogramowania HP.
NOTA:Ten film przedstawia drukarkę HP Officejet Pro 8600, jednak czynności w przypadku tej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Otwórz okno HP Scan, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
  • Na pulpicie dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie kliknij opcjęSkanuj dokument lub zdjęcie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, w polu wyszukiwania wpisz Urządzenia i drukarki. W wynikach wyszukiwania kliknij Urządzenia i drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij opcję HP Printer Assistant.
 2. Wybierz odpowiednią opcję skanowania do skanowanego elementu.
   NOTA:W zależności od drukarki nie wszystkie opcje skanowania mogą być dostępne.
   Opcja skanowaniaOpis
   Ilustracja: Zapisz jako plik PDF

   Zapisz w formacie PDF
   Użyj tej opcji, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane. Użyj opcji Zapisz jako tekst edytowalny (OCR), aby skanować tekst, który będzie edytowany.
   Ilustracja: Zapisz jako plik JPEG

   Zapisz w formacie JPEG
   Użyj tego ustawienia do skanowania zdjęć i obrazów.
   Ilustracja: Dołącz do wiadomości jako plik PDF

   Dołącz do wiadomości jako plik PDF
   Użyj tej opcji, aby automatycznie dołączyć zeskanowany dokument tekstowy nieprzeznaczony do edycji do wiadomości e-mail za pomocą lokalnego klienta poczty e-mail
   Lokalny klient poczty e-mail jest programem zainstalowanym na komputerze, który pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z komputera.
   , takiego jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird.

   NOTA:Jeżeli drukarka nie obsługuje edytowania serwera e-mail lub skanowania do innych profilów e-mail (patrz specyfikacje produktu), opcja Dołącz do wiadomości jako plik PDF działa tylko z lokalnym klientem poczty e-mail. Ta opcja nie działa w przypadku internetowych usług e-mail (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail), chyba że zostały skonfigurowane za pomocą lokalnego klienta poczty e-mail.
   Ilustracja: Dołącz do wiadomości jako plik JPEG

   Dołącz do wiadomości jako plik JPEG
   Użyj tej opcji, aby automatycznie dołączyć zeskanowane zdjęcie lub obraz do wiadomości e-mail za pomocą lokalnego klienta poczty e-mail
   Lokalny klient poczty e-mail jest programem zainstalowanym na komputerze, który pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z komputera.
   , takiego jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird.

   NOTA:Jeżeli drukarka nie obsługuje edytowania serwera e-mail lub skanowania do innych profilów e-mail (patrz specyfikacje produktu), opcja Dołącz do wiadomości jako plik JPEG działa tylko z lokalnym klientem poczty e-mail. Ta opcja nie działa w przypadku internetowych usług e-mail (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail), chyba że zostały skonfigurowane za pomocą lokalnego klienta poczty e-mail.
   Ilustracja: Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)

   Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)
   Użyj tej opcji, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które można edytować. Aby zapisać tekst jako tekst edytowalny, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie HP do rozpoznawania tekstu (OCR)
   Program analizuje kształty zeskanowanych znaków i określa, które litery przypominają one w największym stopniu. Następnie oprogramowanie tworzy plik tekstowy z użyciem tych informacji.
   lub oprogramowanie innej firmy, takie jak OmniPage, FineReader, TextBridge czy SimpleOCR.
   Ilustracja: Codzienne skanowanie

   Codzienne skanowanie
   Użyj tego ustawienia, aby utworzyć niestandardowe ustawienia skanowania, które będą stosowane wielokrotnie.
 3. Po prawej stronie każdej opcji skanowania znajdują się zalecane ustawienia dotyczące rozmiaru zeskanowanego obrazu, formatu wyjściowego, rozdzielczości i typu pliku (tylko dla dokumentów tekstowych). Użyj ustawień domyślnych, chyba że konieczne są ustawienia dostosowane dla skanowania.
   Aby zmienić podstawowe ustawienia skanowania
   Na podstawowe ustawienia składają się opcje zapisywania zeskanowanego obrazu jako określonego typu pliku (PDF, JPEG i więcej) oraz rozmiaru skanowania, rozdzielczości i trybu koloru. Ustawienia mogą się różnić między modelami.
   Kliknij strzałkę rozwijanego menu(), aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić.
   Aby zmienić zaawansowane ustawienia skanowania
   Zależnie od modelu drukarki, na zaawansowane ustawienia składają się opcje regulacji jasności, kontrastu i jakości skanowania oraz ustawienia języka OCR i edytowania miejsca docelowego skanowania.
   W ustawieniach zaawansowanych można zmienić następujące ustawienia (w zależności od drukarki):
   • Określ lokalizację, aby zapisać zeskanowane obrazy na komputerze
   • Edytuj nazwę pliku zeskanowanego obrazu
   • Określ, czy utworzyć nowy plik dla każdego zeskanowanego obrazu czy połączyć wiele zeskanowanych obrazów w jeden plik
   • Określ sposób, w jaki oprogramowanie HP zakończy akcję skanowania:
    • Otwarcie pliku z zeskanowanym obrazem
    • Uruchomienie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)
    • Wysłanie zeskanowanego obrazu w wiadomości e-mail
    • Brak akcji (zapisanie zeskanowanego obrazu w określonej lokalizacji)
   • Rozdzielczość: Miarą tego ustawienia jest liczba punktów na cal kwadratowy (DPI). Wyższe ustawienie DPI oznacza wyższą jakość skanów. Ponadto wyższe ustawienie DPI zwiększa wielkość pliku wyjściowego skanu.
   • Kolor: Użyj tego ustawienia do skanowania kolorowych zdjęć wysokiej jakości lub dokumentów wielokolorowych.
   • Czarno-biały: Użyj tego ustawienia tylko do skanowania dokumentów tekstowych.
   • Skala szarości: Użyj tego ustawienia w przypadku skanów wymagających małego rozmiaru pliku.
 4. Kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wyświetlony podgląd skanowania (domyślnie).
  NOTA:Jeżeli usunięto zaznaczenie pola wyboru Podgląd skanowania, zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji na komputerze. Nie można umieścić wielostronicowego oryginału w jednym pliku, jeżeli wyłączono opcję Podgląd skanowania.
 5. Po zakończeniu skanowania wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij przycisk Zapisz, aby przechwycić skanowany plik, i pozostawić uruchomione narzędzie HP Scan.
  • Kliknij przycisk Zakończ, aby przechwycić skanowany plik i zamknąć narzędzie HP Scan.
  • Kliknij znak plus () po lewej stronie okna, aby zeskanować dodatkowe strony.
   NOTA:Dodatkowe strony są skanowane w rozdzielczości 300 dpi lub niższej.
  • Kliknij X (), aby usunąć zeskanowany plik, a następnie kliknij Wstecz, aby zeskanować nowy plik.
Wykonaj te czynności, aby zeskanować dokument tekstowy, który można edytować.
NOTA:Aby zapisać tekst jako tekst edytowalny, na komputerze należy zainstalować oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR)
Program analizuje kształty zeskanowanych znaków i określa, które litery przypominają one w największym stopniu. Następnie oprogramowanie tworzy plik tekstowy z użyciem tych informacji.
firmy HP lub innej firmy, aby zeskanować dokument tekstowy jako edytowalny.

Krok 1: Włóż dokument

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów (ADF), o ile urządzenie taki posiada.
NOTA:Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w moduł SDF i skanujesz wielostronicowy dokument, trzeba na szybie skanera umieszczać pojedynczo poszczególne strony, aby je zeskanować.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
 2. Załaduj dokument.
   Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących (możesz je łatwo wyczuć palcem) znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
   Umieść jedno- lub kilkustronicowy dokument w podajniku ADF. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi dokumentu.

Krok 2: Zeskanuj dokument

 1. Otwórz okno HP Scan, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
  • Na pulpicie dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie kliknij opcjęSkanuj dokument lub zdjęcie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, w polu wyszukiwania wpisz Urządzenia i drukarki. W wynikach wyszukiwania kliknij Urządzenia i drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij opcję HP Printer Assistant.
 2. Kliknij przycisk Zapisz jako tekst edytowalny (OCR).
  Figure 2: Ikona Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)
  Ilustracja: Ikona Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)
  NOTA:Jeżeli opcja Zapisz jako tekst edytowalny (OCR) nie powoduje wyświetlenia opcji, drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem OCR firmy HP. Aby skanować jako tekst edytowalny, można zainstalować oprogramowanie innej firmy, takie jak OmniPage, FineReader, TextBridge czy SimpleOCR. HP zaleca skontaktowanie się ze sprzedawcą, aby sprawdzić zgodność drukarki i instrukcje użycia oprogramowania.
 3. W oknie programu HP Scan po prawej stronie każdej opcji skanowania znajdują się zalecane ustawienia dotyczące rozmiaru zeskanowanego obrazu, formatu wyjściowego, rozdzielczości i typu pliku (tylko dla dokumentów tekstowych). Użyj ustawień domyślnych, chyba że konieczne są ustawienia dostosowane dla skanowania.
   Aby zmienić podstawowe ustawienia skanowania
   Na podstawowe ustawienia składają się opcje zapisywania zeskanowanego obrazu jako określonego typu pliku (PDF, JPEG i więcej) oraz rozmiaru skanowania, rozdzielczości i trybu koloru. Ustawienia mogą się różnić między modelami.
   Kliknij lub dotknij strzałkę rozwijanego menu(), aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić.
   Aby zmienić zaawansowane ustawienia skanowania
   Zależnie od modelu drukarki, na zaawansowane ustawienia składają się opcje regulacji jasności, kontrastu i jakości skanowania oraz ustawienia języka OCR i edytowania miejsca docelowego skanowania.
   W ustawieniach zaawansowanych można zmienić następujące ustawienia (w zależności od drukarki):
   • Określ lokalizację, aby zapisać zeskanowane obrazy na komputerze
   • Edytuj nazwę pliku zeskanowanego obrazu
   • Określ, czy utworzyć nowy plik dla każdego zeskanowanego obrazu czy połączyć wiele zeskanowanych obrazów w jeden plik
   • Określ sposób, w jaki oprogramowanie HP zakończy akcję skanowania:
    • Otwarcie pliku z zeskanowanym obrazem
    • Uruchomienie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)
    • Wysłanie zeskanowanego obrazu w wiadomości e-mail
    • Brak akcji (zapisanie zeskanowanego obrazu w określonej lokalizacji)
   • Rozdzielczość: Miarą tego ustawienia jest liczba punktów na cal kwadratowy (DPI). Wyższe ustawienie DPI oznacza wyższą jakość skanów. Ponadto wyższe ustawienie DPI zwiększa wielkość pliku wyjściowego skanu.
   • Kolor: Użyj tego ustawienia do skanowania kolorowych zdjęć wysokiej jakości lub dokumentów wielokolorowych.
   • Czarno-biały: Użyj tego ustawienia tylko do skanowania dokumentów tekstowych.
   • Skala szarości: Użyj tego ustawienia w przypadku skanów wymagających małego rozmiaru pliku.
 4. Kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wyświetlony podgląd skanowania (domyślnie).
  NOTA:Jeżeli usunięto zaznaczenie pola wyboru Podgląd skanowania, zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji na komputerze. Nie można umieścić wielostronicowego oryginału w jednym pliku, jeżeli wyłączono opcję Podgląd skanowania.
 5. Po zakończeniu skanowania wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij przycisk Zapisz, aby przechwycić skanowany plik, i pozostawić uruchomione narzędzie HP Scan.
  • Kliknij przycisk Zakończ, aby przechwycić skanowany plik i zamknąć narzędzie HP Scan.
  • Kliknij znak plus () po lewej stronie okna, aby zeskanować dodatkowe strony.
   NOTA:Dodatkowe strony są skanowane w rozdzielczości 300 dpi lub niższej.
  • Kliknij X (), aby usunąć zeskanowany plik, a następnie kliknij Wstecz, aby zeskanować nowy plik.
Wykonaj poniższe czynności, aby dołączyć zeskanowany element do wiadomości e-mail.

Krok 1: Załaduj obraz lub dokument

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów (ADF), o ile urządzenie taki posiada.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
 2. Załaduj dokument lub zdjęcie.
   Podczas skanowania dokumentu można ustawić go bezpośrednio na szybie skanera lub skanować za pomocą podajnika ADF (jeśli drukarka jest w niego wyposażona).
   • Szyba skanera
    Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących (możesz je łatwo wyczuć palcem) znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
   • Podajnik ADF
    Umieść jedno- lub kilkustronicowy dokument w podajniku ADF. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi dokumentu.
   NOTA:Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w moduł ADF i skanujesz wielostronicowy dokument, trzeba na szybie skanera umieszczać pojedynczo poszczególne strony, aby je zeskanować.
   Umieść zdjęcie zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących (możesz je łatwo wyczuć palcem) znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
   UWAGA:Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować zdjęć. Zamiast tego połóż je na szybie skanera, co zapobiegnie ich uszkodzeniu.

Krok 2: Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz okno HP Scan, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
  • Na pulpicie dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie kliknij opcjęSkanuj dokument lub zdjęcie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, w polu wyszukiwania wpisz Urządzenia i drukarki. W wynikach wyszukiwania kliknij Urządzenia i drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij opcję HP Printer Assistant.
 2. Wybierz typ używanego programu e-mail, aby uzyskać informacje dotyczące wyboru opcji skanowania.
  NOTA:Jeżeli drukarka nie obsługuje edytowania serwera e-mail lub skanowania do innych profilów e-mail (patrz specyfikacje produktu), wysyłanie skanu bezpośrednio do wiadomości e-mail działa tylko z lokalnym klientem poczty e-mail
  Lokalny klient poczty e-mail jest programem zainstalowanym na komputerze, który pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z komputera.
  . Ponadto internetowe usługi e-mail (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) muszą zostać skonfigurowane przez lokalnego klienta e-mail, aby zeskanować bezpośrednio do wiadomości e-mail.
   Jeśli używany jest lokalny klient poczty e-mail
   Lokalny klient poczty e-mail jest programem zainstalowanym na komputerze, który pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z komputera.
   , można automatycznie dołączyć skan do wiadomości e-mail. Wybierz jedną z następujących opcji skanowania:
   Opcja skanowaniaOpis
   Ilustracja: Dołącz do wiadomości jako plik PDF

   Dołącz do wiadomości jako plik PDF
   Użyj tej opcji, aby automatycznie dołączyć nieedytowalny zeskanowany dokument tekstowy do wiadomości e-mail.
   Ilustracja: Dołącz do wiadomości jako plik JPEG

   Dołącz do wiadomości jako plik JPEG
   Użyj tej opcji, aby automatycznie dołączyć zeskanowane zdjęcie lub obraz do wiadomości e-mail.
   Jeśli nie skonfigurowano konta e-mail obsługiwanego na stronie www za pomocą lokalnego klienta poczty e-mail
   Lokalny klient poczty e-mail jest programem zainstalowanym na komputerze, który pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z komputera.
   , takiego jak Microsoft Outlook czy Mozilla Thunderbird, nie można wysłać skanu bezpośrednio do wiadomości e-mail. Najpierw należy zeskanować do folderu na komputerze, a następnie ręcznie dołączyć go do wiadomości e-mail. Wybierz jedną z następujących opcji skanowania:
   Opcja skanowaniaOpis
   Ilustracja: Zapisz jako plik PDF

   Zapisz w formacie PDF
   Użyj tej opcji, aby zeskanować do nieedytowalnego dokumentu tekstowego.
   Ilustracja: Zapisz jako plik JPEG

   Zapisz w formacie JPEG
   Użyj tego ustawienia do skanowania zdjęć i obrazów.
 3. W oknie programu HP Scan po prawej stronie każdej opcji skanowania znajdują się zalecane ustawienia dotyczące rozmiaru zeskanowanego obrazu, formatu wyjściowego, rozdzielczości i typu pliku (tylko dla dokumentów tekstowych). Użyj ustawień domyślnych, chyba że konieczne są ustawienia dostosowane dla skanowania.
   Aby zmienić podstawowe ustawienia skanowania
   Na podstawowe ustawienia składają się opcje zapisywania zeskanowanego obrazu jako określonego typu pliku (PDF, JPEG i więcej) oraz rozmiaru skanowania, rozdzielczości i trybu koloru. Ustawienia mogą się różnić między modelami.
   Kliknij strzałkę w dół () dla ustawienia, które ma być zmienione, a następnie kliknij dane ustawienie.
   Aby zmienić zaawansowane ustawienia skanowania
   Zależnie od modelu drukarki, na zaawansowane ustawienia składają się opcje regulacji jasności, kontrastu i jakości skanowania oraz ustawienia języka OCR i edytowania miejsca docelowego skanowania.
   W ustawieniach zaawansowanych można zmienić następujące ustawienia (w zależności od drukarki):
   • Określ lokalizację, aby zapisać zeskanowane obrazy na komputerze
   • Edytuj nazwę pliku zeskanowanego obrazu
   • Określ, czy utworzyć nowy plik dla każdego zeskanowanego obrazu czy połączyć wiele zeskanowanych obrazów w jeden plik
   • Określ sposób, w jaki oprogramowanie HP zakończy akcję skanowania:
    • Otwarcie pliku z zeskanowanym obrazem
    • Uruchomienie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)
    • Wysłanie zeskanowanego obrazu w wiadomości e-mail
    • Brak akcji (zapisanie zeskanowanego obrazu w określonej lokalizacji)
   • Rozdzielczość: Miarą tego ustawienia jest liczba punktów na cal kwadratowy (DPI). Wyższe ustawienie DPI oznacza wyższą jakość skanów. Ponadto wyższe ustawienie DPI zwiększa wielkość pliku wyjściowego skanu.
   • Kolor: Użyj tego ustawienia do skanowania kolorowych zdjęć wysokiej jakości lub dokumentów wielokolorowych.
   • Czarno-biały: Użyj tego ustawienia tylko do skanowania dokumentów tekstowych.
   • Skala szarości: Użyj tego ustawienia w przypadku skanów wymagających małego rozmiaru pliku.
 4. Kliknij przycisk Skanuj. Zostanie wyświetlony podgląd skanowania (domyślnie).
  NOTA:Jeżeli usunięto zaznaczenie pola wyboru Podgląd skanowania, zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane w określonej lokalizacji na komputerze. Nie można umieścić wielostronicowego oryginału w jednym pliku, jeżeli wyłączono opcję Podgląd skanowania.
 5. Po zakończeniu skanowania wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij znak plus () po lewej stronie okna, aby zeskanować dodatkowe strony.
   NOTA:Dodatkowe strony są skanowane w rozdzielczości 300 dpi lub niższej.
  • Kliknij przycisk Zapisz, aby przechwycić skanowany plik, i pozostawić uruchomione narzędzie HP Scan.
  • Kliknij przycisk Zakończ, aby przechwycić skanowany plik i zamknąć narzędzie HP Scan.
 6. Wybierz typ używanego programu e-mail, aby uzyskać informacje dotyczące dołączania skanu do wiadomości e-mail.
   Po kliknięciu polecenia Zapisz wiadomość e-mail jest automatycznie uruchamiana po dołączeniu skanu.
   NOTA:Jeśli wyświetlony zostanie komunikat „Nie utworzono żadnych profilów.”, otwórz lokalnego klienta e-mail w celu utworzenia profilu użytkownika.
   Zaloguj się do konta e-mail i utwórz nową wiadomość. Kliknij łącza, aby dodać lub wstawić plik, przejdź do lokalizacji docelowej na komputerze, gdzie zapisany został skan, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę skanowanego pliku, aby dołączyć go do wiadomości e-mail.
Wykonaj te czynności, aby zeskanować dokument wielostronicowy do jednego pliku.

Krok 1: Włóż dokument

Możesz skanować, wykorzystując szybę skanera lub automatyczny podajnik dokumentów (ADF), o ile urządzenie taki posiada.
NOTA:Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w moduł SDF i skanujesz wielostronicowy dokument, trzeba na szybie skanera umieszczać pojedynczo poszczególne strony, aby je zeskanować.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
 2. Załaduj dokument.
   Umieść dokument zadrukowaną stroną na szybie skanera, a następnie dopasuj jego położenie do linii prowadzących (możesz je łatwo wyczuć palcem) znajdujących się wokół szyby (zazwyczaj w prawym lub lewym przednim rogu szyby). Zamknij pokrywę skanera.
   Umieść jedno- lub kilkustronicowy dokument w podajniku ADF. Zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, a górna krawędź dokumentu powinna pierwsza znaleźć się w zasobniku. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi dokumentu.

Krok 2: Zeskanuj dokument

 1. Otwórz okno HP Scan, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
  • Na pulpicie dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie kliknij opcjęSkanuj dokument lub zdjęcie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, w polu wyszukiwania wpisz Urządzenia i drukarki. W wynikach wyszukiwania kliknij Urządzenia i drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij opcję HP Printer Assistant.
 2. Wybierz odpowiednią opcję skanowania do skanowanego elementu.
   NOTA:W zależności od drukarki nie wszystkie opcje skanowania mogą być dostępne.
   Opcja skanowaniaOpis
   Ilustracja: Zapisz jako plik PDF

   Zapisz w formacie PDF
   Użyj tej opcji, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane. Użyj opcji Zapisz jako tekst edytowalny (OCR), aby skanować tekst, który będzie edytowany.
   Ilustracja: Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)

   Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)
   Użyj tej opcji, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które można edytować. Aby zapisać tekst jako tekst edytowalny, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie HP do rozpoznawania tekstu (OCR)
   Program analizuje kształty zeskanowanych znaków i określa, które litery przypominają one w największym stopniu. Następnie oprogramowanie tworzy plik tekstowy z użyciem tych informacji.
   lub oprogramowanie innej firmy, takie jak OmniPage, FineReader, TextBridge czy SimpleOCR.
   Ilustracja: Codzienne skanowanie

   Codzienne skanowanie
   Użyj tego ustawienia, aby utworzyć niestandardowe ustawienia skanowania, które będą stosowane wielokrotnie.
 3. W oknie programu HP Scan po prawej stronie każdej opcji skanowania znajdują się zalecane ustawienia dotyczące rozmiaru zeskanowanego obrazu, formatu wyjściowego, rozdzielczości i typu pliku (tylko dla dokumentów tekstowych). Użyj ustawień domyślnych, chyba że konieczne są ustawienia dostosowane dla skanowania.
   Aby zmienić podstawowe ustawienia skanowania
   Na podstawowe ustawienia składają się opcje zapisywania zeskanowanego obrazu jako określonego typu pliku (PDF, JPEG i więcej) oraz rozmiaru skanowania, rozdzielczości i trybu koloru. Ustawienia mogą się różnić między modelami.
   Kliknij lub dotknij strzałkę rozwijanego menu(), aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić.
   Aby zmienić zaawansowane ustawienia skanowania
   Zależnie od modelu drukarki, na zaawansowane ustawienia składają się opcje regulacji jasności, kontrastu i jakości skanowania oraz ustawienia języka OCR i edytowania miejsca docelowego skanowania.
   Kliknij lub dotknij opcji Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), aby zmienić następujące ustawienia (w zależności od drukarki).
   • Określ lokalizację, aby zapisać zeskanowane obrazy na komputerze
   • Edytuj nazwę pliku zeskanowanego obrazu
   • Określ, czy utworzyć nowy plik dla każdego zeskanowanego obrazu czy połączyć wiele zeskanowanych obrazów w jeden plik
   • Określ sposób, w jaki oprogramowanie HP zakończy akcję skanowania:
    • Otwarcie pliku z zeskanowanym obrazem
    • Uruchomienie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)
    • Wysłanie zeskanowanego obrazu w wiadomości e-mail
    • Brak akcji (zapisanie zeskanowanego obrazu w określonej lokalizacji)
   • Rozdzielczość: Miarą tego ustawienia jest liczba punktów na cal kwadratowy (DPI). Wyższe ustawienie DPI oznacza wyższą jakość skanów. Ponadto wyższe ustawienie DPI zwiększa wielkość pliku wyjściowego skanu.
   • Kolor: Użyj tego ustawienia do skanowania kolorowych zdjęć wysokiej jakości lub dokumentów wielokolorowych.
   • Czarno-biały: Użyj tego ustawienia tylko do skanowania dokumentów tekstowych.
   • Skala szarości: Użyj tego ustawienia w przypadku skanów wymagających małego rozmiaru pliku.
 4. Kliknij lub dotknij polecenia Skanuj. Zostanie wyświetlony podgląd skanowania (domyślnie).
  Ważne: Funkcja Podgląd skanowania musi zostać włączona, aby zeskanować dokumenty wielostronicowe do jednego pliku. Dodatkowe strony oryginału są dodawane do jednego pliku w oknie Podgląd skanowania.
 5. Po wyświetleniu okna skanowania wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij znak plus () po lewej stronie okna, aby zeskanować dodatkowe strony. Jeżeli nie jest używany podajnik ADF, załaduj następną strony dokumentu na szybę skanera, aby dodać kolejną stronę.
   NOTA:Dodatkowe strony są skanowane w rozdzielczości 300 dpi lub niższej.
  • Kliknij przycisk Zapisz, aby przechwycić skanowany plik, i pozostawić uruchomione narzędzie HP Scan.
  • Kliknij przycisk Zakończ, aby przechwycić skanowany plik i zamknąć narzędzie HP Scan.
Użyj jednego z poniższych sposobów, aby zeskanować dokument lub zdjęcie w systemie operacyjnym Windows 8 lub za pomocą aplikacji. Niektóre z podanych metod mogą nie działać. Zależy to od modelu drukarki i typu połączenia. Jeżeli na przykład drukarka jest połączona z komputerem poprzez sieć, skanowanie może odbywać się jedynie za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego (EWS).
Wypróbuj inną metodę, jeżeli pierwsza nie działa. Poniższych sposobów można używać, nawet jeżeli pełna wersja oprogramowania HP jest zainstalowana na komputerze.
NOTA:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
W celu skanowania za pomocą programu Paint w systemie Windows 8 należy wykonać następujące czynności.
NOTA:Przed rozpoczęciem upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera.

Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Paint

Poniższy film przedstawia sposób skanowania za pomocą programu Paint w systemie Windows 8.
Jeśli masz problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz odtworzyć go w innym formacie, obejrzyj go w trybie online i dowiedz się, jak skanować za pomocą programu Paint w systemie Windows 8 .
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF), jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.
 2. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (), kliknij Wyszukaj, a następnie wpisz Paint.
 3. Kliknij pozycję Paint na liście wyników.
 4. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Ze skanera lub aparatu fotograficznego.
 5. Wybierz swoją drukarkę, kliknij OK, a następnie kliknij opcję Skanuj.
Podczas skanowania przy użyciu sterowników systemu Windows dostępne są następujące opcje skanowania i typy plików.
Opcje skanowania
Picture (Obraz): Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości), Black and white (Czarno-biały)
Text (Tekst): Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości), Black and white (Czarno-biały)
Ustawienia niestandardowe

 • Regulacja kontrastu (Contrast) lub jasności (Brightness)
 • Resolution (Rozdzielczość) (75 - 4800 dpi, w zależności od modelu skanera)
 • Picture type (Rodzaj obrazu) (Color (Kolor), Greyscale (Skala szarości), Black and White (Czarno-biały))
Obsługiwane typy plików
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
W celu skanowania za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows 8 należy wykonać następujące czynności.
NOTA:Przed rozpoczęciem upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera.

Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Poniższy klip wideo przedstawia sposób skanowania w systemie Windows 8 za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie.
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF), jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.
 2. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (), kliknij Wyszukaj, a następnie wpisz Faksowanie i skanowanie.
 3. W polu wyników kliknij pozycję Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 4. Kliknij Nowy skan, a następnie polecenie Skanuj.
Podczas skanowania przy użyciu sterowników systemu Windows dostępne są następujące opcje skanowania i typy plików.
Opcje skanowania
Picture (Obraz): Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości), Black and white (Czarno-biały)
Text (Tekst): Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości), Black and white (Czarno-biały)
Ustawienia niestandardowe

 • Regulacja kontrastu (Contrast) lub jasności (Brightness)
 • Resolution (Rozdzielczość) (75 - 4800 dpi, w zależności od modelu skanera)
 • Picture type (Rodzaj obrazu) (Color (Kolor), Greyscale (Skala szarości), Black and White (Czarno-biały))
Obsługiwane typy plików
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wykonać skanowanie za pomocą aplikacji HP Scan and Capture.

Krok 1: Pobierz i zainstaluj aplikację

 1. Na ekranie startowym kliknij opcję Zapisz.
 2. Przesuń kursor myszy lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie wyświetlony pasek Panele funkcji.
 3. Kliknij Szukaj, wpisz HP Scan and Capture w polu wyszukiwania i kliknij lub dotknij przycisk Szukaj.
 4. Kliknij opcję HP Scan and Capture, a następnie kliknij polecenie Instaluj.
  NOTA:Konieczne może być wprowadzenie danych konta Microsoft (dla konta Hotmail, OneDrive, Xbox LIVE lub Windows Phone). Jeżeli nie posiadasz konta Microsoft, użyj łącza umożliwiającego jego utworzenie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie HP Scan and Capture.

Krok 2: Skanowanie za pomocą aplikacji HP Scan and Capture

Aby zeskanować obrazy, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.
NOTA:Drukarka i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci. Jeśli drukarka HP nie jest połączona, połącz drukarkę HP do sieci do połączenia bezprzewodowego lub przewodowego (Ethernet).
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę HP.
 2. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 3. Kliknij lub dotknij Rozpocznij, a następnie kliknij lub dotknij kafelka aplikacji HP Scan and Capture, aby uruchomić aplikację.
 4. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 5. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 6. Kliknij lub dotknij Wybrane urządzenie.
 7. Kliknij lub dotknij drukarkę HP.
  NOTA:Po wybraniu urządzenia staje się ono urządzeniem domyślnym. Urządzenie domyślne można zmienić, wybierając inne urządzenie.
 8. Kliknij lub dotknij strzałkę w tył.
 9. Kliknij lub dotknij Opcja skanowania zdjęć.
 10. W razie konieczności kliknij lub dotknij Typ pliku wyjściowego, Rozmiar strony, Źródło, Typ pliku, Rozdzielczość i Kompresja.
 11. Kliknij lub dotknij Przechwyć zdjęcia.
 12. Kliknij lub dotknij przycisku Zapisz.
 1. Włącz komputer.
 2. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 3. Kliknij lub dotknij Rozpocznij, a następnie kliknij lub dotknij kafelka aplikacji HP Scan and Capture, aby uruchomić aplikację.
 4. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 5. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 6. Kliknij lub dotknij Wybrane urządzenie.
 7. Kliknij lub dotknij kamerę komputera.
 8. Kliknij lub dotknij strzałkę w tył.
 9. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 10. W razie konieczności kliknij lub dotknij Typ pliku wyjściowego, Rozmiar strony, Źródło, Typ pliku, Rozdzielczość i Kompresja.
 11. Kliknij lub dotknij Przechwyć zdjęcia.
 12. Kliknij lub dotknij ekranu, aby przechwycić obraz.
 13. W razie konieczności kliknij lub dotknij Przytnij, aby edytować obraz.
 14. Kliknij lub dotknij OK, a następnie kliknij lub dotknij polecenia Zapisz.
Aby zeskanować dokumenty, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.
NOTA:Drukarka i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci. Jeśli drukarka HP nie jest połączona, połącz drukarkę HP do sieci do połączenia bezprzewodowego lub przewodowego (Ethernet).
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę HP.
 2. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 3. Kliknij lub dotknij Rozpocznij, a następnie kliknij lub dotknij kafelka aplikacji HP Scan and Capture, aby uruchomić aplikację.
 4. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 5. Kliknij lub dotknij Wybrane urządzenie.
 6. Kliknij lub dotknij drukarkę HP.
  NOTA:Po wybraniu urządzenia staje się ono urządzeniem domyślnym. Urządzenie domyślne można zmienić, wybierając inne urządzenie.
 7. Kliknij lub dotknij strzałkę w tył.
 8. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 9. Kliknij lub dotknij Opcja skanowania dokumentów.
 10. W razie konieczności kliknij lub dotknij Typ pliku wyjściowego, Rozmiar strony, Źródło, Typ pliku, Rozdzielczość i Kompresja.
 11. Kliknij lub dotknij Przechwyć dokumenty.
 12. Kliknij lub dotknij przycisku Zapisz.
 1. Włącz komputer.
 2. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 3. Kliknij lub dotknij Rozpocznij, a następnie kliknij lub dotknij kafelka aplikacji HP Scan and Capture, aby uruchomić aplikację.
 4. Przesuń kursor lub dotknij i przytrzymaj prawą górną lub prawą dolną część ekranu. Zostanie uruchomiony program Charms Bar.
 5. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 6. Kliknij lub dotknij kamerę komputera.
 7. Kliknij lub dotknij strzałkę w tył.
 8. Kliknij lub dotknij polecenia Ustawienia.
 9. Kliknij lub dotknij Opcja skanowania dokumentów.
 10. W razie konieczności kliknij lub dotknij Typ pliku wyjściowego, Rozmiar strony, Źródło, Typ pliku, Rozdzielczość i Kompresja.
 11. Kliknij lub dotknij Przechwyć dokumenty.
 12. Kliknij lub dotknij ekranu, aby przechwycić obraz.
 13. W razie konieczności kliknij lub dotknij Przytnij, aby edytować dokument.
 14. Kliknij lub dotknij OK, a następnie kliknij lub dotknij polecenia Zapisz.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS)
Wbudowane oprogramowanie, które umożliwia przeglądanie stanu drukarki, zmianę ustawień i zarządzanie drukarką z poziomu komputera.
drukarki.
NOTA:Aby można było korzystać z serwera EWS, drukarka musi być podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej. Nie można uzyskać dostępu do serwera EWS za pomocą połączenia USB.

Film przedstawiający skanowanie z wbudowanego serwera internetowego

Poniższy film przedstawia sposób skanowania przez sieć z systemem Windows 8 za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego (EWS).
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, zobacz film na YouTube .

Krok 1: Uzyskaj adres IP drukarki

Aby uzyskać dostęp do EWS, musisz znać adres IP
Kod numeryczny jednoznacznie identyfikujący w sieci urządzenie takie jak komputer lub drukarka.
przypisany do drukarki w sieci. Adres IP możesz odszukać na kilka sposobów, choć opcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.
 • Naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej na panelu sterowania drukarki, aby wyświetlić ustawienia sieciowe.
 • Przejdź do menu Sieć na panelu sterowania drukarki.
 • Wydrukuj stronę konfiguracji sieci lub stronę testową sieci bezprzewodowej.
Więcej szczegółów na temat tych opcji lub instrukcje dotyczące znajdowania adresu IP drukarki znajdziesz, klikając tutaj. W ten sposób przejdziesz do strony wsparcia technicznego dla drukarki i znajdziesz opis czynności mających na celu wydrukowanie strony konfiguracji sieci lub uzyskanie dostępu do informacji o sieci na panelu sterowania.

Krok 2: Uzyskaj dostęp do wbudowanego serwera internetowego

 1. Z poziomu pulpitu otwórz okno przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer.
 2. W pasku adresu wpisz adres IP urządzenia podany na stronie testowej, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
  Figure 3: Przykładowy adres IP w pasku adresu przeglądarki
  Ilustracja: Przykładowy adres IP w pasku adresu przeglądarki
  NOTA:Przeglądarka musi mieć wyłączoną opcję blokowania wyskakujących okien. Jeśli wyskakujące okna są zablokowane, pod paskiem adresu pojawi się komunikat informujący, w jaki sposób można włączyć wyskakujące okna. Gdy wyskakujące okienka są zablokowane, próba skanowania zakończy się niepowodzeniem.
  Zostanie wyświetlona strona informacji o drukarce (serwer EWS).
   Jeżeli podczas uzyskiwania dostępu do wbudowanego serwera internetowego (EWS) lub podczas nawigacji po stronach serwera EWS w przeglądarce internetowej wyświetlany jest komunikat „Występuje problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny internetowej”, kliknij łącze „Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane)”.
   NOTA:Kliknięcie łącza „Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane)nie spowoduje zagrożenia dla komputera podczas nawigacji po stronach serwera EWS. Jeżeli ten błąd wystąpi na stronie innej niż strony serwera EWS drukarki HP, komputer może być zagrożony.
   Jeżeli strona serwera EWS nie zostanie wyświetlona po kliknięciu łącza „Przejdź do tej witryny internetowej (niezalecane)”, odśwież okno przeglądarki.
 3. Przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Skanuj przy pomocy wbudowanego serwera internetowego

 1. Przejdź do karty Skanuj serwera EWS.
  NOTA:Przed skanowaniem konieczne może być włączenie funkcji Skanowanie internetowe. Przejdź do karty Ustawienia i znajdź funkcję Skanowanie internetowe w narzędziach administracyjnych.
 2. Określ ustawienia typu dokumentu, preferencji kolorów, rozmiaru papieru, rozdzielczości, jakości i jasności.
 3. Kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube