Przejście do zawartości

Komputery przenośne HP -- Korzystanie z programu Przywracanie systemu Microsoft (Windows 8)

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Ten dokument wyjaśnia, w jaki sposób można korzystać z narzędzia Przywracanie systemu i rozwiązywać związane z nim problemy w systemie Windows 8.

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu jest programem dostępnym we wszystkich wersjach systemu Windows 8. Przywracanie systemu automatycznie tworzy punkty przywracania, pamięć plików systemowych i ustawień na komputerze w określonym momencie czasu. Punkty przywracania można również utworzyć ręcznie. Później, w momencie użycia Przywracania systemu do przywrócenia komputera do punktu w czasie przed wystąpieniem problemu, Przywracanie systemu przywraca pliki i ustawienia z punktu przywracania. Pliki osobiste i dokumenty pozostają nienaruszone.
Przywracanie systemu można również cofnąć, jeśli nie rozwiąże ono problemu lub jeżeli problem narasta.
NOTA: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Różnice pomiędzy Przywracaniem systemu i narzędziem HP Recovery Manager

Przywracanie systemu Windows jest czasami mylone z narzędziem HP Recovery Manager.
 • Przywracanie systemu umożliwia zmianę zestawu plików systemowych Microsoft Windows do konfiguracji, która istniała w określonym czasie. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone ani zmienione.
 • HP Recovery Manager umożliwia przywrócenie całej konfiguracji oprogramowania komputera do stanu fabrycznego. Następuje ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego (np. Windows) i usunięcie całego innego oprogramowania i osobistych plików z danymi. Po zakończeniu przywracania dostępne będzie tylko oprogramowanie, które zostało oryginalnie dostarczone z komputerem. Dodatkowe oprogramowanie oraz pliki osobiste należy ponownie zainstalować.
W przypadku wystąpienia problemu z komputerem przed przystąpieniem do przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą programu HP Recovery Manager należy najpierw przeprowadzić przywracanie systemu.

Włącz Przywracanie systemu

Usługa przywracania systemu Microsoft System jest domyślnie włączona na większości, jeśli nie na wszystkich komputerach HP z systemem Windows 8. Przywracanie systemu Microsoft można jednak wyłączyć, co może się wiązać z problemami w przypadku próby przywrócenia z poprzedniego punktu. Aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone, wykonaj poniższe czynności.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie , aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Figure 1: Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. W oknie Właściwości systemu wybierz dysk twardy i kliknij polecenie Konfiguruj .
  Figure 2: Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie wyświetlone okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego.
 4. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu , a następnie kliknij przycisk OK .
  Figure 3: Ochrona systemu operacyjnego dla dysku
  Okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego z wybraną opcją ochrony systemu i zakreślonym na czerwono przyciskiem OK

Utwórz punkt przywracania

System Windows 8 automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie , aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Figure 4: Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. W oknie Właściwości systemu kliknij polecenie Utwórz .
  Figure 5: Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Ochrona systemu.
 4. W polu tekstowym okna Ochrona systemu wpisz opisową nazwę punktu przywracania, która ułatwi zapamiętanie momentu utworzenia punktu przywracania. Następnie kliknij Utwórz .
  Figure 6: Utwórz punkt przywracania
  Polecenie Utwórz punkt przywracania w oknie Ochrona systemu
  Komputer utworzy punkt przywracania.
  Figure 7: Tworzenie punktu przywracania systemu
  Okno Przywracanie systemu z wyświetlonym paskiem postępu tworzenia punktu przywracania
 5. Po pojawieniu się okna z informacją o pomyślnym utworzeniu punktu przywracania kliknij przycisk Zamknij .
  Figure 8: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia w oknie Ochrona systemu

Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows 8

Jeżeli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z przeszłości, w którym pracował. Żeby przywrócić konfigurację komputera, należy wykonać następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie , aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Figure 9: Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. Kliknij Przywracanie systemu .
  Figure 10: Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 4. Kliknij przycisk Dalej .
  Figure 11: Przywracanie systemu
  Okno Przywracanie systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 5. Kliknij punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Zostanie otwarte okno potwierdzenia punktu przywracania.
 6. Kliknij polecenie Zakończ , aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.
  Figure 12: Potwierdź punkt przywracania
  Opcja Potwierdź punkt przywracania w oknie Ochrona systemu z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 7. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Figure 13: Ostrzeżenie Nie przerywaj
  Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 8. Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do poprzedniego punktu w czasie i ponowne jego uruchomienie.

Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows 8

Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić komputer w przypadku, gdy system Windows nie uruchamia się normalnie.
Pokaż mi, jak
 1. Wyłącz komputer i odczekaj co najmniej 5 sekund w stanie całkowitego wyłączenia komputera.
 2. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się ekran ładowania systemu Windows.
 3. Jeżeli nastąpi otwarcie ekranu wyboru języka, wybierz język, w którym chcesz kontynuować pracę z komputerem.
 4. Na ekranie Wybierz układ klawiatury wybierz taki układ klawiatury, który odpowiada typowi posiadanej klawiatury.
  Figure 14: Wybierz układ klawiatury
  Ekran Wybierz układ klawiatury
 5. Na ekranie Wybierz opcję kliknij Rozwiąż problemy .
  Figure 15: Wybierz opcję
  Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
 6. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij opcję Opcje zaawansowane .
  Figure 16: Rozwiąż problemy
  Ekran Rozwiąż problemy z wybraną pozycją Opcje zaawansowane
 7. Na ekranie Opcje zaawansowane kliknij opcję Przywracanie systemu .
  Figure 17: Opcje zaawansowane
  Ekran Opcje zaawansowane z wybraną opcją Przywracanie systemu
 8. Kliknij opcję Windows 8 lub Windows 8.1 , wybierając docelowy system operacyjny.
  Figure 18: Przywracanie systemu
  Ekran Przywracanie systemu z wybranym docelowym systemem operacyjnym
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 9. Kliknij przycisk Dalej .
  Figure 19: Okno Przywracanie systemu
  Okno Przywracanie systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 10. Kliknij punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej .
  Zostanie otwarte okno Potwierdź punkt przywracania.
 11. Kliknij polecenie Zakończ , aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.
  Figure 20: Potwierdź punkt przywracania
  Ekran Potwierdź punkt przywracania z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 12. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Figure 21: Ostrzeżenie Nie przerywaj
  Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 13. Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do poprzedniego punktu w czasie i ponowne jego uruchomienie.

Cofnięcie przywracania systemu

Wykonaj następujące czynności, aby cofnąć przywracanie systemu i umieścić programy i pliki na komputerze w punkcie przed użyciem przywracania systemu.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie , aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Figure 22: Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. Kliknij Przywracanie systemu .
  Figure 23: Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 4. Wybierz opcję Cofnij przywracanie systemu , a następnie kliknij Dalej .
  Figure 24: Cofnij przywracanie systemu
  Ekran cofania przywracania systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 5. Sprawdź poprawność daty i godziny, a następnie kliknij Zakończ .
  Figure 25: Potwierdzenie cofnięcia przywracania
  Ekran Potwierdź punkt przywracania z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 6. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Figure 26: Ostrzeżenie Nie przerywaj
  Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 7. Przywracanie systemu cofnie proces przywracania i spowoduje ponowne uruchomienie systemu.

Co należy zrobić w przypadku awarii przywracania systemu

Jeżeli program Przywracanie systemu nie może utworzyć punktu przywracania lub nie może ukończyć procesu przywracania, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Wyłączenie ochrony wirusowej oprogramowania skanującego

Złośliwe oprogramowanie skanujące może mieć wbudowane systemy ochrony, które uniemożliwiają innym aplikacjom, w tym również Przywracaniu systemu, zmianę ich budowy. Jeżeli Przywracanie systemu nie może wykorzystać plików oprogramowania skanującego, proces przywracania nie udaje się, a program wyświetla następujący komunikat:
Figure 27: Błąd: Przywracanie systemu nie zostało pomyślnie ukończone
Komunikat o błędzie pojawiający się w wypadku nieudanego przywracania systemu
Żeby przywracanie systemu powiodło się, należy tymczasowo wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu wirusów i wbudowaną ochronę. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Pokaż mi, jak
Większość aplikacji antywirusowych wyposażonych jest w ikonę zasobnika systemowego. Jeżeli tak jest, włącz widok pulpitu i prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę aplikacji antywirusowej w zasobniku systemowym, aby znaleźć opcje pozwalające na tymczasowe wyłączenie skanowania lub ochrony antywirusowej. Dobrym rozwiązaniem jest też odłączenie kabli sieciowych i odłączenie urządzenia od Internetu w czasie, gdy ochrona antywirusowa jest nieaktywna.

Krok 2: Włącz Przywracanie systemu

Jeżeli Przywracanie systemu w systemie Windows 8 nie działa, wykonaj poniższe czynności, aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone i aktywne.
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie , aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Figure 28: Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. W oknie Właściwości systemu wybierz dysk twardy i kliknij polecenie Konfiguruj .
  Figure 29: Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie wyświetlone okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego.
 4. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu , a następnie kliknij przycisk OK .
  Figure 30: Ochrona systemu operacyjnego
  Okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego z wybraną opcją ochrony systemu i zakreślonym na czerwono przyciskiem OK

Krok 3: Utwórz punkt przywracania

Jeżeli na komputerze nie istnieje punkt przywracania, nie jest możliwe wykonanie procedury przywracania systemu. Następuje wyświetlenie komunikatu o błędzie Na dysku komputera nie utworzono punktów przywracania .
Figure 31: Błąd: Nie utworzono punktów przywracania
Komunikat o błędzie wyświetlany w wypadku braku jakichkolwiek utworzonych na komputerze punktów przywracania
Komunikat informuje o braku danych umożliwiających przywrócenie systemu do stanu z określonego punktu w przeszłości. Istnieje jednak możliwość utworzenia punktu przywracania w przypadku aktualnego systemu i posłużenia się aktualnie zapisanymi na komputerze plikami w celu przywrócenia systemu. Czynność ta może rozwiązać szereg problemów poprzez zmianę struktury plików pomiędzy nimi. Aby utworzyć punkt przywracania, wykonaj czynności opisane w części Tworzenie punktu przywracania .

Krok 4: Uruchamianie procedury przywracania systemu z ekranu startowego

Instrukcje zawarte w części Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows 8 , aby przywrócić komputer poza normalnym środowiskiem operacyjnym tego systemu.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube