Przejście do zawartości

Używanie urządzeń Bluetooth (Windows 8)

 • DrukujDrukuj
Niniejsze informacje dotyczą komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Technologia bezprzewodowa Bluetooth zapewnia komunikację bezprzewodową o niewielkim zakresie, która zastępuje fizyczne połączenia kablowe tradycyjnie łączące urządzenia elektroniczne, takie jak drukarki, urządzenia audio i komputery. Niektóre z przykładów obejmują:
 • Udostępnianie zdjęć innym urządzeniom Bluetooth znajdującym się w pobliżu.
 • Wysyłanie plików do drukarki Bluetooth.
 • Transfer plików do znajdujących się w pobliżu komputerów Bluetooth.
 • Słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth.
W niektórych komputerach HP i Compaq obsługa sieci Bluetooth jest preinstalowana. Jeżeli nie, można ją dodać do komputera poprzez zainstalowanie urządzenia Bluetooth. Instalacja urządzenia Bluetooth może polegać na prostym włożeniu klucza sprzętowego USB Bluetooth do otwartego portu USB i poczekaniu na wykrycie i skonfigurowanie nowego urządzenia przez system Windows.
Figure 1: Klucz sprzętowy Bluetooth
Klucz sprzętowy Bluetooth
NOTA: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.
Obejrzyj poniższy film (w języku angielskim), aby dowiedzieć się więcej na temat podłączania urządzeń Bluetooth.
Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy ustanowić połączenie Bluetooth.
Wykonaj poniższe czynności, aby ustanowić połączenie.
 1. Na ekranie startowym wpisz Bluetooth, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz Ustawienia Bluetooth z listy wyników.
  Figure 2: Wyniki wyszukiwania dla słowa Bluetooth
  Wyniki wyszukiwania dla słowa Bluetooth
  Zostanie otwarte okno Komputer i urządzenia.
 2. Na ekranie Komputer i urządzenia użyj wskaźnika myszy, aby przesunąć suwak Bluetooth na pozycję włączoną lub wyłączoną.
  Figure 3: Karta Bluetooth w oknie Komputer i urządzenia
  Karta Bluetooth w oknie Komputer i urządzenia
  Wyszukiwanie Windows dla urządzeń Bluetooth. Kliknij urządzenie Bluetooth, które chcesz dodać.
  Jeżeli system Windows nie może znaleźć urządzenia, skorzystaj z porad przedstawionych w części Wskazówki dotyczące znajdowania urządzenia Bluetooth .
 3. Kliknij na liście urządzenie Bluetooth, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Sparuj.
  Figure 4: Przycisk Sparuj w oknie Zarządzaj urządzeniami Bluetooth
  Przycisk Sparuj w oknie Zarządzaj urządzeniami Bluetooth
 4. Jeżeli dodawane urządzenie nie wymaga weryfikacji, system Windows doda urządzenie automatycznie. Przejdź do czynności 7 , aby kontynuować.
  Niektóre z urządzeń Bluetooth wymagają weryfikacji przed dodaniem.
  Jeżeli urządzenie wymaga weryfikacji, nastąpi wyświetlenie okna z kodem parowania. Na dodawanym urządzeniu wykonaj instrukcje na ekranie, aby zweryfikować dopasowanie kodu.
  Figure 5: Kod parowania Bluetooth
  Kod parowania Bluetooth
 5. Niezwłocznie sprawdź komunikat o autoryzacji na podłączanym urządzeniu.
  Jeśli dodajesz telefon, konieczne może być otwarcie telefonu i wybranie Tak, a potem, w zależności od rodzaju dodawanego telefonu konieczne może być wprowadzenie kodu parowania.
  Jeżeli podłączasz inny komputer, w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pojawi się komunikat z monitem o zezwolenie na dostęp. Musisz zezwolić na dostęp przed wyświetleniem się kolejnego okna, w którym wpiszesz kod parowania.
  Figure 6: Przykład komunikatu o autoryzacji podczas podłączania komputera z systemem Windows 7
  Przykład komunikatu o autoryzacji podczas podłączania komputera z systemem Windows 7
  NOTA:W przypadku wyświetlania się komunikatu o błędzie informującego, że urządzenie nie zostało dodane ze względu na błąd uwierzytelniania, przyczyną niepowodzenia może być nie dość szybkie wpisanie kodu parowania. Kliknij opcję Spróbuj ponownie. System Windows wygeneruje kolejny kod parowania, który należy wpisać do urządzenia.
 6. Poczekaj, aż system Windows skonfiguruje urządzenie.
 7. Aby się upewnić, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane, na ekranie Start wpisz Urządzenia i drukarki, aby otworzyć panel wyszukiwania i wybierz Urządzenia i drukarki z listy wyników.
  Figure 7: Wyniki wyszukiwania dla frazy Urządzenia i drukarki
  Wyniki wyszukiwania dla frazy Urządzenia i drukarki
 8. Sprawdź, czy w oknie Urządzenia i drukarki jest wyświetlane urządzenie, które zostało dodane.
  Figure 8: Okno Urządzenia i drukarki
  Okno Urządzenia i drukarki
 9. Aby użyć dodanego urządzenia, wybierz je i kliknij Połącz za pomocą, a następnie kliknij Połączenie bezpośrednie lub Punkt dostępu w zależności od urządzenia.
  Wybór opcji Połącz za pomocą oraz Połączenie bezpośrednie w oknie Urządzenia i drukarkiWybór opcji Połącz za pomocą oraz Połączenie bezpośrednie w oknie Urządzenia i drukarki
  Komputer nawiązał teraz połączenie Bluetooth.
Poniżej opisano czynności mające na celu przesłanie zdjęć z telefonu Bluetooth lub innych urządzeń Bluetooth.
 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie kliknij Odbierz plik.
  Figure 10: Wybór opcji Odbierz plik
  Wybór opcji Odbierz plik
  Transfer plików Bluetooth oczekuje na połączenie.
  Figure 11: Oczekiwanie na połączenie
  Oczekiwanie na połączenie
 2. W telefonie lub na innym komputerze połącz się z komputerem z systemem Windows 8 przy użyciu połączenia Bluetooth, a następnie wyślij plik.
  Komputer odbierze plik.
  Figure 12: Plik jest odbierany
  Plik jest odbierany
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder na komputerze, w którym ma zostać zapisany plik, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać plik w wybranym folderze.
  Figure 13: Zapisywanie pliku w tej lokalizacji
  Zapisywanie pliku w tej lokalizacji
  Zdjęcia zostały przesłane do komputera.

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Aby wysłać pliki z komputera do innego komputera lub telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth, wykonaj poniższe czynności.
 1. Otwórz pulpit systemu Windows.
 2. Kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie kliknij opcję Wyślij plik.
  Figure 14: Wybór opcji Wyślij plik
  Wybór opcji Wyślij plik
 3. Wybierz komputer lub telefon, do którego chcesz wysłać pliki.
  Figure 15: Wybór miejsca, do którego mają zostać wysłane pliki
  Wybór miejsca, do którego mają zostać wysłane pliki
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz wysłać. Wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  Figure 16: Okno Przeglądaj
  Okno Przeglądaj
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  Figure 17: Wybierz pliki do wysłania
  Wybierz pliki do wysłania
  Komputer wyśle plik do telefonu lub innego komputera.
 6. Po przesłaniu pliku kliknij przycisk Zakończ.
  Figure 18: Plik został pomyślnie przesłany
  Plik został pomyślnie przesłany
  Pliki zostały przesłane do komputera.
Komputer może zostać podłączony do szeregowego urządzenia lub drukarki Bluetooth.
 1. Zainstaluj oprogramowanie drukarki dołączone do drukarki Bluetooth. Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
 2. Podczas instalacji drukarki zostanie wyświetlony monit o wybranie sposobu podłączenia drukarki. Wybierz opcję Bluetooth. Dokończ instalację drukarki.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth, znajdującą się na pasku zadań.
 4. Na pasku menu kliknij opcję Otwórz ustawienia.
 5. Na karcie Porty COM odszukaj port szeregowy Bluetooth i zanotuj jego nazwę. Na przykład COM5.
 6. Zamknij okno ustawień Bluetooth.
 7. Na ekranie startowym wpisz Urządzenia i drukarki, aby otworzyć panel wyszukiwania i wybierz Urządzenia i drukarki z listy wyników.
  Figure 19: Wyniki wyszukiwania dla frazy Urządzenia i drukarki
  Wyniki wyszukiwania dla frazy Urządzenia i drukarki
 8. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki Bluetooth i wybierz opcję Właściwości.
 9. Na karcie Porty zaznacz pole widoczne obok zanotowanej nazwy portu, a następnie kliknij OK. Pozwoli to uzyskać dostęp do drukarki za pośrednictwem portu szeregowego Bluetooth. Wykonaj test drukarki, drukując stronę z dowolnej aplikacji lub pliku.

Dodawanie ikony Bluetooth do obszaru powiadomień w systemie Windows 8

Aby dodać ikonę Bluetooth do obszaru powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu w celu szybkiego dodawania urządzenia lub zmiany ustawień protokołu Bluetooth, wykonaj poniższe instrukcje.
 1. Na ekranie startowym wpisz Zmień Bluetooth, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz Zmień ustawienia Bluetooth z listy wyników.
  Figure 20: Wyniki wyszukiwania dla frazy Zmień Bluetooth
  Wyniki wyszukiwania dla frazy Zmień Bluetooth
 2. Na ekranie Ustawienia Bluetooth kliknij pole wyboru obok opcji Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure 21: Wybór opcji Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień w oknie Ustawienia Bluetooth
  Wybór opcji Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień w oknie Ustawienia Bluetooth
 3. Ikona Bluetooth pojawia się w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth , aby uzyskać dostęp do typowych zadań dotyczących urządzeń Bluetooth.

Wskazówki dotyczące znajdowania urządzenia Bluetooth w systemie Windows 8

Jeżeli system Windows nie wykrywa urządzenia Bluetooth, sprawdź, co następuje:
  Jeśli komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona lub jest włączony tryb samolotowy, komputer nie wysyła ani nie odbiera sygnału Bluetooth. Aby włączyć komunikację bezprzewodową, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie startowym wpisz Urządzenia bezprzewodowe, aby otworzyć panel wyszukiwania i wybierz Włącz lub wyłącz łączność bezprzewodową z listy wyników.
   Figure 22: Wyniki wyszukiwania dla frazy Urządzenia bezprzewodowe
   Wyniki wyszukiwania dla frazy Urządzenia bezprzewodowe
  2. W sekcji Sieć ustawień komputera sprawdzić stan urządzeń bezprzewodowych. Jeśli połączenie Wi-Fi znajduje się w pozycji Wyłączone, kliknij przełącznik, aby znalazło się w pozycji Włączone.
   Figure 23: Przełącznik pozwalający włączyć lub wyłączyć urządzenia bezprzewodowe
   Przełącznik pozwalający włączyć lub wyłączyć urządzenia bezprzewodowe
 • Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone, a jego ustawienie zezwala na wykrywanie go. Jeżeli urządzenie jest wykrywalne, korzysta z sygnału radiowego w celu wysyłania swojej lokalizacji do innych urządzeń Bluetooth i komputerów.
  • Urządzenia takie jak bezprzewodowa mysz lub klawiatura, mogą być wyposażone w przycisk, który trzeba nacisnąć.
  • Urządzenia takie, jak telefon komórkowy Bluetooth mogą posiadać ustawienie w menu, które należy wybrać w celu włączenia urządzenia Bluetooth, dzięki czemu możliwe będzie jego wykrywanie.
   NOTA:Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób ustawić urządzenie, aby mogło być ono wykrywane, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z urządzeniem lub przejdź do strony internetowej producenta urządzenia.
   • W przypadku takiego urządzenia jak komputer może być konieczne włączenie ustawienie odnajdowania. Aby włączyć Odnajdywanie w systemie Windows 8, na ekranie startowym wpisz Zmień Bluetooth, aby otworzyć panel wyszukiwania, a następnie wybierz Zmień ustawienia Bluetooth z wyników.
    Figure 24: Wyniki wyszukiwania dla frazy Zmień Bluetooth
    Wyniki wyszukiwania dla frazy Zmień Bluetooth
    Nastąpi otwarcie okna Ustawienia Bluetooth.
   • W obszarze Odnajdywanie na karcie Opcje wybierz opcję Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera i kliknij przycisk OK.
    Figure 25: Wybór opcji Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera w oknie Ustawienia Bluetooth
    Wybór opcji Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera w oknie Ustawienia Bluetooth
 • Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, czy poziom naładowania baterii jest wystarczający i czy urządzenie nie znajduje się w trybie uśpienia.
 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej komputera (zazwyczaj jest to odległość 2-3 metrów). Jeżeli nie masz pewności, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci, ustaw je bliżej komputera lub umieść komputer i urządzenie w tym samym pomieszczeniu.
 • Sprawdź, czy żadne inne urządzenia, takie jak kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy czy inne urządzenia bezprzewodowe nie zakłócają pracy urządzenia bezprzewodowego.
 • Jeżeli komputer korzysta z zewnętrznego modułu Bluetooth, sprawdź, czy moduł jest podłączony i zainstalowany oraz czy działa poprawnie.
 • Jeżeli Bluetooth jest zintegrowany z komputerem (zwłaszcza z komputerem przenośnym), sprawdź, czy jest włączony, ponieważ wiele komputerów przenośnych wyposażonych jest w specjalny przycisk pozwalający na włączanie i wyłączanie nadajnika. Jeżeli nie masz pewności, czy jest włączony, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z komputerem lub przejdź do strony producenta sprzętu.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube