Przejście do zawartości

Jak skanować jako tekst edytowalny (OCR)?

 • DrukujDrukuj

Wprowadzenie

Aby zeskanować dokument tekstowy, który można edytować, można użyć skanera HP. Aby skanować tekst jako tekst edytowalny, należy zainstalować oprogramowanie Readiris Pro typu OCR
Program analizuje kształty zeskanowanych znaków i określa, które litery przypominają one w największym stopniu. Następnie oprogramowanie tworzy edytowalny plik tekstowy z tymi informacjami.
, które zostało dołączone do oprogramowania. Aby skanować z użyciem oprogramowania OCR, wykonaj czynności opisane poniżej.

Przed rozpoczęciem: Zainstaluj program Readiris Pro

Wykonaj następujące czynności aby zainstalować oprogramowanie Readiris Pro, jeśli nie zostało jeszcze zainstalowane.
 1. Podłącz skaner HP do komputera za pomocą kabla USB.
 2. Włóż dysk CD z oprogramowaniem Readiris Pro do stacji dysków CD-ROM, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania tego oprogramowania.

Skanowanie tekstu jako edytowalnego tekstu (OCR)

Aby zeskanować dokument za pomocą oprogramowania OCR, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Wkładanie dokumentu

Wykonaj poniższe czynności, aby włożyć dokument do skanera.
 1. Otwórz pokrywę skanera. Umieść dokument stroną zadrukowaną skierowaną do dołu na szybie skanera, a następnie umieść go w miejscu wskazanym strzałką na szybie skanera.
  Figure 1: Umieść dokument w miejscu wskazanym strzałką
  Ilustracja: Umieść dokument w miejscu wskazanym strzałką.
 2. Zamknij pokrywę skanera.

Krok 2: Otwórz oprogramowanie Readiris Pro

Kliknij symbol plus () obok skrótu do programu Readiris Pro lub system operacyjny, aby otworzyć oprogramowanie Readiris Pro na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę programu Readiris Pro () na pulpicie systemu Windows lub Mac.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Programy.
 2. Kliknij folder I.R.I.S., a następnie kliknij folder Readiris Pro.
 3. Kliknij ikonę Readiris Pro ().
 4. Zostanie otwarty program Readiris Pro a kreator OCR zostanie otwarty automatycznie.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij folder I.R.I.S., a następnie kliknij folder Readiris Pro.
 3. Kliknij ikonę Readiris Pro ().
 4. Zostanie otwarty program Readiris Pro a kreator OCR zostanie otwarty automatycznie.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij folder I.R.I.S., a następnie kliknij folder Readiris Pro.
 3. Kliknij ikonę Readiris Pro ().
 4. Zostanie otwarty program Readiris Pro a kreator OCR zostanie otwarty automatycznie.
 1. Kliknij lub dotknij Readiris Pro () na ekranie Start.
 2. Zostanie otwarty program Readiris Pro a kreator OCR zostanie otwarty automatycznie.
 1. Kliknij folder Aplikacje w programie dock, a następnie kliknij folder Readiris Pro w oknie aplikacji.
 2. Kliknij ikonę Readiris Pro ().
 3. Zostanie otwarta aplikacja Readiris Pro.

Krok 3: Skanowanie dokumentu

Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Aby zeskanować dokument, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych opcji skanowania, patrz Dodatkowe informacje w tym dokumencie.
W celu zeskanowania dokumentu za pomocą kreatora OCR należy wykonać następujące czynności:
 1. Po otwarciu programu Readiris Pro na komputerze kliknij Dalej w oknie kreatora OCR.
 2. Wybierz Skaner jako źródło obrazu, wybierz żądaną opcję obrotu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij przycisk Zmień, jeśli konieczne są dodatkowe opcje konfiguracji, a następnie kliknij Dalej.
 4. Ustaw język dokumentu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zmień, aby zmodyfikować format wyjściowy aplikacji docelowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  NOTA:Zeskanowany dokument zostanie domyślnie otwarty w programie Microsoft Word.
 6. Kliknij przycisk Rozpocznij, aby zeskanować dokument.
 7. Zostanie otwarte okno Skanowanie HP. Dokonaj zmian w obrazie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 8. Program Readiris Pro konwertuje skanowanie do edytowalnego tekstu, a następnie monituje o zapisanie dokumentu w folderze Moje dokumenty.
 9. Zapisz dokument. Dokument zostanie otwarty automatycznie w programie Microsoft Word lub aplikacji wybranej w poprzednim kroku.
W celu zeskanowania dokumentu za pomocą skrótu "skanuj do" należy wykonać następujące czynności:
 1. Po otwarciu programu Readiris Pro na komputerze kliknij przycisk Dalej w oknie kreatora OCR.
 2. Na środku ekranu programu Readiris Pro kliknij żądaną aplikację "skanuj do". Otworzy się okno aplikacji HP Scan.
 3. W oknie skanowania HP kliknij polecenie Skanuj.
 4. Program Readiris Pro konwertuje skanowanie do edytowalnego tekstu, a następnie monituje o zapisanie dokumentu w folderze Moje dokumenty.
 5. Zapisz dokument. Dokument zostanie otwarty automatycznie w programie Microsoft Word lub aplikacji wybranej w poprzednim kroku.
W celu zeskanowania dokumentu za pomocą przycisku Skanuj należy wykonać następujące czynności:
 1. Po otwarciu programu Readiris Pro na komputerze kliknij przycisk Dalej w oknie kreatora OCR.
 2. W oknie programu Readiris Pro kliknij przycisk Skanuj.
 3. Zostanie otwarte okno Skanowanie HP. Dokonaj zmian w obrazie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 4. Kliknij przycisk Rozpoznaj + Skanuj w oknie programu Readiris Pro.
 5. Zapisz dokument. Dokument zostanie otwarty automatycznie w programie Microsoft Word lub aplikacji wybranej w poprzednim kroku.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument na komputerze Mac.
NOTA:Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych opcji skanowania, patrz Dodatkowe informacje w tym dokumencie.
 1. Kliknij ikonę programu Readiris Pro w programie dock, aby otworzyć program Readiris Pro.
 2. W oknie programu Readiris Pro kliknij przycisk Skanuj.
 3. Po zakończeniu skanowania ustaw opcję Rodzaj na Tekst oraz Format na PDF.
 4. Kliknij przycisk Przegląd, aby ponownie zeskanować dokument.
 5. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy podczas wybierania obszaru skanowania, a następnie kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować stronę.
 6. Kliknij przycisk Rozpoznaj + Skanuj w oknie programu Readiris Pro.
  NOTA:Plik zostanie zapisany w formacie .RTF.
 7. Zapisz dokument. Dokument zostanie otwarty automatycznie w programie TextEdit.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skanowania z użyciem oprogramowania OCR, otwórz przewodnik użytkownika Readiris instalowany w folderze I.R.I.S wraz z oprogramowaniem Readiris Pro.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube