Przejście do zawartości

Korzystanie z aparatu w tablecie HP (Android 4.1/Jelly Bean)

 • DrukujDrukuj
Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP Slate 7 z systemem operacyjnym Android 4.1/Jelly Bean.
Tablet HP jest wyposażony w dwa aparaty: jedna znajduje się z tyłu tabletu, a druga z przodu. Aparaty mają stałą ogniskową i nie mają lamp błyskowych. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące wykonywania zdjęć, nagrywania filmów i innych zastosowań aparatów tabletu HP.

Wykonywanie zdjęć za pomocą tabletu HP

Wykonaj czynności opisane w tym temacie, aby wykonać zdjęcie za pomocą tabletu.
NOTA:W przypadku domyślnego ustawienia ekranu blokady (przesuń, aby odblokować), możesz uruchomić aplikację Aparat bezpośrednio z ekranu blokady. Dotknij ikony blokady ekranu i przesuń palec do ikony aparatu po lewej stronie. Tablet odblokuje się i uruchomi aplikację Aparat.
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie dotknij aplikacji Aparat.
 2. Aby wykonać zdjęcie aparatem tylnym, dotknij niebieskiego kółka.
 3. Aby wykonać zdjęcie aparatem przednim, dotknij ikony obrócenia aparatu, a następnie dotknij niebieskiego kółka.
Ustawienia aparatu:
 • Zbliżanie lub oddalanie : Dotknij i przytrzymaj ikonę białego kółka. Przeciągnij ikonę w stronę symbolu + , aby przybliżyć, lub w stronę symbolu - , aby oddalić.
 • Zmień balans bieli : Dotknij ikony Ustawienia, a następnie dotknij wskaźnika balansu bieli (na prawo od oznaczenia SCN). Wybierz balans bieli: Automatycznie, Mocne światło, Światło dzienne, Światło fluorescencyjne lub Zachmurzenie.
 • Wybierz tryb scenerii : Dotknij ikony Ustawienia, a następnie SCN . Dotknij opcji Automatycznie lub Noc .

Wykonywanie zdjęć panoramicznych za pomocą tabletu HP

Aplikacja Aparat umożliwia wykonanie zdjęcia panoramicznego poprzez automatyczne połączenie wielu obrazów podczas przesuwania aparatu. Wykonaj następujące czynności, aby wykonać zdjęcie panoramiczne tabletem:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie dotknij aplikacji Aparat.
 2. Dotknij ikony panoramy (obok ikony kamery).
 3. Trzymając tablet poziomo, skadruj obraz w prawej lub w lewej części miejsca, w którym chcesz zacząć zdjęcie panoramiczne.
 4. Dotknij zielonego kółka i powoli przesuwaj tablet w poziomie w lewo lub w prawo, utrzymując stałą wysokość.
  W dolnej części ekranu wyświetlany jest niebieski pasek postępu, który pokazuje, jaka część panoramy została zarejestrowana. Aparat powiadomi, jeżeli ruch będzie zbyt szybki.
  NOTA:W celu uzyskania najlepszych efektów należy trzymać tablet oburącz, zachowywać jak najbardziej równą wysokość i poruszać nim bardzo powoli.
 5. Po zakończeniu rejestrowania panoramy należy odczekać chwilę, aby obraz został przetworzony i zapisany. Dotknij miniatury obrazu, która pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić panoramę.

Nagrywanie filmów za pomocą tabletu HP

Wykonaj następujące czynności, aby nagrać film tabletem:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie dotknij aplikacji Aparat.
 2. Dotknij ikony kamery.
 3. Jeśli chcesz nagrać film aparatem przednim dotknij ikony obrócenia aparatu.
 4. Dotknij czerwonego kółka, aby rozpocząć nagrywanie.
  NOTA:Podczas filmowania można wykonywać zdjęcia, dotykając ekranu. Podczas wykonywania zdjęcia wokół obrazu pojawia się czerwona ramka. Filmowanie nie zostanie zakłócone.
 5. Dotknij czerwonego z białym kwadratem w środku, aby zatrzymać nagrywanie.

Inne aplikacje do obsługi aparatu dla systemu Android w tablecie HP

Inne aplikacje, których można używać do obsługi aparatów tabletu, są dostępne w witrynie Google Play (w języku angielskim).

Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów w aplikacji Galeria w tablecie HP

Po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu plik zostanie zapisany w aplikacji Galeria. Informacje dotyczące wyświetlania zdjęć i filmów znajdują się w dokumencie pomocy technicznej HP: Słuchanie muzyki, oglądanie filmów i wyświetlanie zdjęć za pomocą tabletu HP .

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube