Przejście do zawartości

Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową (Windows Vista)

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion i Compaq Presario z oryginalnym obrazem HP systemu operacyjnego Windows Vista.
Niektóre komputery przenośne HP sprzedawane są z zainstalowanymi kamerami umożliwiającymi nagrywanie filmów lub robienie zdjęć. Kamera internetowa jest urządzeniem wejściowym wideo podobnym do skanera lub aparatu fotograficznego. Urządzenie to nie będzie działać bez oprogramowania współpracującego z kamerą. W wypadku komputerów przenośnych HP z systemem Vista dostępnymi programami do nagrywania wideo są QuickPlay lub YouCam (zależnie od modelu). Użyj tego dokumentu, aby rozwiązać problemy z zainstalowaną fabrycznie kamerą internetową komputera.
Wybierz jeden z poniższych podrozdziałów, który najlepiej opisuje daną sytuację.
Wykonaj poniższe czynności, aby znaleźć kamerę internetową i jej oprogramowanie zainstalowane fabrycznie na komputerze.

Krok 1: Odszukanie kamery internetowej

Wzrokowa kontrola górnej części wyświetlacza komputera. Patrz uważnie. Jeżeli komputer posiada kamerę internetową, powinieneś zauważyć niewielką soczewkę pośrodku górnej części obudowy wyświetlacza. W niektórych modelach nie zainstalowano kamery internetowej, a w miejscu, w którym zazwyczaj znajduje się kamera, umieszczono małą plastikową zaślepkę. Często pośrodku górnej części obudowy wyświetlacza znajdują się niewielkie otwory. Przeznaczone są one na mikrofon lub inne czujniki i nie zawierają kamery.
 • Jeżeli komputer nie jest wyposażony w kamerę zintegrowaną, możesz korzystać z kamery zewnętrznej USB.
 • Jeżeli komputer jest wyposażony w kamerę zintegrowaną i nie możesz z niej korzystać, przejdź do kolejnej czynności.
Figure 1: Miejsce przeznaczone do instalacji kamery internetowej z założoną zaślepką — brak zainstalowanej kamery zintegrowanej
Lokalizacja kamery internetowej bez zainstalowanej kamery internetowej

Krok 2: Odszukanie i użycie oprogramowania kamery internetowej sprzedawanej wraz z komputerem

Jeżeli komputer był sprzedawany ze zintegrowaną kamerą internetową, firma HP zainstalowała oprogramowanie, które możesz używać do nagrywania i udostępniania plików wideo pochodzących z kamery internetowej: QuickPlay lub YouCam. Odszukaj te aplikacje w komputerze w następujący sposób:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz quickplay. Jeżeli w w wynikasz wyszukiwania pojawi się program QuickPlay, kliknij jego nazwę, aby go uruchomić i przejdź do następnej czynności.
  Jeżeli program QuickPlay nie pojawi się w wynikach wyszukiwania, kliknij przycisk Start, a w polu wyszukiwania wpisz youcam. Jeżeli w w wynikasz wyszukiwania pojawi się program YouCam, kliknij jego nazwę, aby go uruchomić i przejdź do następnej czynności.
  Jeżeli nie możesz znaleźć i uruchomić programu QuickPlay ani YouCam, przejdź do Kroku 3: Ponowna instalacja oryginalnych sterowników kamery internetowej .
 2. Co się dzieje po uruchomieniu oprogramowania?
  • Jeżeli odszukałeś oprogramowanie kamery internetowej i uruchamia się ono, oraz widzisz obraz, oznacza to, że nie musisz już nic robić. Kamera internetowa działa.
  • Jeżeli odszukałeś oprogramowanie kamery internetowej i uruchamia się ono, ale nie widzisz obrazu w głównym oknie wyświetlacza, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. Jeżeli problem utrzymuje się, przejdź do sekcji Kamera internetowa nie działa z preinstalowanymi programami , aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.

Krok 3: Ponowna instalacja oryginalnych sterowników kamery internetowej

Ponowna instalacja oryginalnego oprogramowania kamery internetowej może przywrócić komputer do właściwego stanu, jednak późniejsza instalacja dostępnych aktualizacji programów może spowodować rozwiązanie innych problemów z kamerą internetową. Wybierz metodę poniżej, aby ponownie zainstalować oryginalne oprogramowanie kamery internetowej.
 1. Odwiedź witrynę Wsparcie klienta HP .
 2. W polu wyszukiwania wpisz numer modelu lub produktu i kliknij opcję Dalej.
  Jeżeli pojawi się monit, wybierz określony model komputera przenośnego z listy.
 3. Kliknij łącze Pobieranie oprogramowania i sterowników.
 4. Wybierz system operacyjny w obszarze Wybierz system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Znajdź i wybierz sekcję Oprogramowanie — Multimediai kliknij łącze, aby ją rozwinąć.
  • W przypadku niektórych modeli oryginalny program QuickPlay lub YouCam może nie znajdować się w witrynie. Może być dostępny tylko przy użyciu narzędzia Recovery Manager. Więcej informacji znajduje się w poniższej sekcji Ponowna instalacja oprogramowania kamery internetowej z programu Recovery Manager .
  • Jeżeli element zostanie zidentyfikowany jako Aktualizacja, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie w pierwszej kolejności oryginalnej wersji programu.
   Figure 2: Przykład pobierania i aktualizacji oprogramowania
   Przykładowa ilustracja ekranu pobierania i aktualizacji
 6. Kliknij opcję Pobierz, a następnie opcję Zapisz, aby zapisać plik w wygodnej lokalizacji na dysku twardym, takiej jak pulpit na komputerze.
 7. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Recovery, a następnie wybierz z listy pozycję Recovery Manager.
 2. W oknie Witamy w aplikacji Recovery Manager kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
  Figure 3: Okno powitalne narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca okno powitalne narzędzia Recovery Manager
 3. W oknie Opcje zaawansowane wybierz opcję Ponowna instalacja oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 4: Opcje zaawansowane narzędzia Recovery Manager
  Ilustracja przedstawiająca okno Opcje zaawansowane narzędzia Recovery Manager z wybranymi opcjami.
 4. Nastąpi otwarcie nowego okna powitalnego. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie Wybierz program do ponownego zainstalowania, wybierz opcję HP QuickPlay lub Cyberlink Youcam (w zależności od modelu), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Figure 5: Program Recovery Manager — Wybierz program
  Ilustracja przedstawiająca okno Wybierz program narzędzia Recovery Manager z zaznaczonymi opcjami
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu w celu przeprowadzenia instalacji.
Jeżeli kamera internetowa i programy do przechwytywania zainstalowane na komputerze przenośnym HP nie działają z preinstalowanymi programami, wykonaj poniższe czynności, aby naprawić problem.
 1. Aktualizacja do wersji Windows Vista Service Pack 2 lub nowszej.
  Wiele problemów z kamerą internetową można rozwiązać poprzez aktualizację systemu operacyjnego do wersji Service Pack 2 lub nowszej. Wykonaj poniższe czynności, aby za pomocą usługi Windows Update zaktualizować system operacyjny.
  Podłącz komputer do Internetu.
  Kliknij opcję Start w polu wyszukiwania wpisz tekst windows update, a następnie wybierz pozycję Windows Update z listy.
  Na ekranie usługi Windows Update kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
  Po pojawieniu się monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu pobrania i zainstalowania aktualizacji.
  NOTA:W zależności od częstotliwości korzystania z usługi Windows Update może zajść potrzeba ponownego uruchomienia komputera i kilkakrotnego sprawdzenia dostępności aktualizacji w celu upewnienia się, że zainstalowany został najnowszy pakiet Service Pack i aktualizacje.
  Uruchom ponownie komputer i sprawdź działanie kamery internetowej.
  Jeżeli kamera internetowa działa z preinstalowanym oprogramowaniem kamery, problem został rozwiązany. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
 2. Wyszukaj automatycznie w celu zaktualizowania sterownika kamery internetowej.
  1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Menedżer urządzeń, a następnie wybierz z listy program Menedżer urządzeń.
  2. W oknie menedżera urządzeń kliknij dwukrotnie opcję Urządzenia do przetwarzania obrazu, aby rozwinąć listę sterowników kamery internetowej.
   Figure 6: Menedżer urządzeń
   Ilustracja przedstawiająca okno Menedżera urządzeń z rozwiniętą kategorią Urządzenia do przetwarzania obrazu.
   Jeżeli na liście Menedżera urządzeń nie znajduje się pozycja Urządzenia do przetwarzania, przejdź do części Brak kamery internetowej na liście Menedżera urządzeń , która znajduje się w niniejszym dokumencie, aby kontynuować rozwiązywanie problemu.
   Jeżeli na liście znajduje się więcej niż jeden sterownik kamery, kliknij dany sterownik prawym przyciskiem myszy i zaznacz opcję Odinstaluj przy każdym sterowniku oprócz HP Webcam-101 lub Microsoft USB do urządzeń wideo.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik HP Webcam-101 lub Microsoft USB do urządzeń wideo i wybierz opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
  4. Kliknij polecenie Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika.
   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W systemie Windows zostanie zainstalowany plik rozpoznawany w rejestrze jako „ostatnio używany plik”, który może nie być pożądanym sterownikiem kamery internetowej.
  5. Uruchom ponownie komputer i sprawdź działanie kamery internetowej.
   Jeżeli kamera internetowa działa z preinstalowanym oprogramowaniem kamery, problem został rozwiązany. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
 3. Ręcznie zaktualizuj sterownik kamery internetowej.
  1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Menedżer urządzeń, a następnie wybierz z listy program Menedżer urządzeń.
  2. W oknie programu Menedżer urządzeń dwukrotnie kliknij pozycję Urządzenia do przetwarzania obrazu, aby rozwinąć listę sterowników kamer internetowych, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij sterownik kamery i wybierz Właściwości.
   Figure 7: Menedżer urządzeń
   Ilustracja przedstawiająca okno Menedżera urządzeń z rozwiniętą listą Urządzenia do przetwarzania obrazu
   Zapisz nazwę sterownika kamery (na przykład: HP Webcam), ponieważ może ona ulec zmianie po aktualizacji.
  3. W oknie Właściwości kamery internetowej kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
   Figure 8: Właściwości kamery internetowej
   Okno Właściwości kamery internetowej z zaznaczonym przyciskiem Aktualizuj sterownik
  4. Po pojawieniu się monitu wybierz opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
   Figure 9: Aktualizuj sterownik — szukaj metody
   Ilustracja okna aktualizacji sterownika z zaznaczonymi opcjami
  5. Zaznacz opcję Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze.
   Figure 10: Aktualizuj sterownik — szukaj lokalizacji
   Ilustracja okna aktualizacji sterownika z zaznaczonymi opcjami
  6. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż zgodny sprzęt, w okienku Producent wybierz pozycję Microsoft, w okienku Model wybierz pozycję Urządzenie wideo USB i kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować żądany sterownik kamery.
   Figure 11: Aktualizuj sterownik — wybierz sterownik
  7. Zezwól na instalację Urządzenia wideo USB, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  8. Rozwiń gałąź Urządzenia do obrazowania w oknie Menedżer urządzeń, aby sprawdzić obecność sterownika kamery internetowej.
   Pamiętaj, że nazwa zaktualizowanego sterownika kamery (na przykład: Urządzenie wideo USB), może różnić się od nazwy oryginalnego pliku.
  9. Uruchom ponownie komputer i sprawdź działanie kamery internetowej.
   Jeżeli kamera internetowa działa z preinstalowanym oprogramowaniem kamery, problem został rozwiązany. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
 4. Pobierz najnowszy sterownik z witryny HP.
  1. Odwiedź witrynę Wsparcie klienta HP .
  2. W polu wyszukiwania wpisz numer modelu lub produktu i kliknij opcję Dalej.
   Jeżeli pojawi się monit, wybierz określony model komputera przenośnego z listy.
  3. Kliknij łącze Pobieranie oprogramowania i sterowników.
  4. Wybierz system operacyjny w obszarze Wybierz system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Znajdź i wybierz sekcję Sterownik — klawiatura, mysz i urządzenia wejścia.
  6. Znajdź i wybierz sterownik kamery internetowej.
  7. Kliknij opcję Pobierz, a następnie opcję Zapisz, aby zapisać plik w wygodnej lokalizacji na dysku twardym, takiej jak pulpit na komputerze.
  8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aktualizację sterownika.
  9. Uruchom ponownie komputer i sprawdź działanie kamery internetowej.
   Jeżeli kamera internetowa działa z preinstalowanym oprogramowaniem kamery, problem został rozwiązany. W przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku.
 5. Zaktualizuj system BIOS.
  W miarę wykrywania i naprawiania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem udostępniane są aktualizacje systemu BIOS. Ten sam system BIOS obsługuje różne systemy operacyjne. Idealnym rozwiązaniem jest aktualizacja systemu BIOS przed zmianą systemu operacyjnego. Należy zawsze używać najnowszej wersji programu.
  Najnowszą wersję systemu BIOS można znaleźć na stronie odpowiedniego modelu i systemu operacyjnego w witrynie Pobieranie oprogramowania i sterowników .
Sterowniki urządzeń do przetwarzania obrazu, w tym do kamery internetowej, powinny zostać wyświetlone na liście Menedżera urządzeń.
Jeżeli na liście nie znajduje się sterownik kamery internetowej, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
 2. Wyjmij baterię z komory baterii komputera.
  NOTA:Jeżeli komputer posiada wbudowaną baterię, której nie można wyjąć, wykonaj wymuszone resetowanie, opisane w dokumencie wsparcia HP Użyj metody wymuszonego resetowania, aby rozwiązać problemy sprzętowe i programowe w przypadku komputera przenośnego z baterią trwale zintegrowaną z systemem, której nie można wyjąć .
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj baterię i podłącz przewód zasilający.
 4. Włącz komputer i poczekaj, aż system Windows wystartuje.
 5. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Menedżer urządzeń, a następnie wybierz z listy program Menedżer urządzeń.
 6. Jeżeli na liście nie ma żadnych urządzeń do przetwarzania obrazu, podświetl jakikolwiek temat (na przykład: klawiatury), a następnie z menu Akcja wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
  Figure 12: Menedżer urządzeń — skanuj w poszukiwaniu sprzętu
  Ilustracja Menedżera urządzeń z wybranymi opcjami
  Jeżeli Menedżer urządzeń rozpoznaje kamerę internetową, uruchom ponownie komputer i przetestuj kamerę. Jeżeli kamera internetowa działa, oznacza to, że problem został rozwiązany.
  W przeciwnym razie przejdź do sekcji Kamera internetowa nie działa ze wstępnie zainstalowanymi programami , aby podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
  Jeżeli po zeskanowaniu komputera Menedżer urządzeń nie rozpoznaje obecności kamery internetowej, problem może dotyczyć sprzętu. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP.
  NOTA:Poszczególne kraje i regiony posiadają indywidualne procedury udzielania pomocy technicznej i obsługi klienta. Aby znaleźć dział pomocy technicznej w danym kraju lub regionie, wejdź na stronę Pomoc techniczna Hewlett Packard , wybierz kraj lub region, a następnie kliknij łącze Kontakt z HP.Możesz też kliknąć łącze Kontakt z HP w górnym rogu tej strony.
Jeżeli obraz z kamery jest wyświetlany w wstępnie zainstalowanym programie, ale nie jest wyświetlany w komunikatorze, programie Skype lub programie innego producenta, wbudowana kamera internetowa może nie być rozpoznawana wskutek nieodpowiedniej konfiguracji programu. Większość programów posiada opcję ustawień lub konfiguracji, która umożliwia wybór z listy zainstalowanych sterowników kamery.
Kamera internetowa, która działała w jednym z wstępnie zainstalowanych programów, przestała nagle działać po przeprowadzeniu zaplanowanej aktualizacji systemu Windows Vista lub zalecanej aktualizacji aplikacji QuickPlay lub YouCam.
Ten problem może wystąpić z powodu niezgodnego sterownika po zainstalowaniu lub aktualizacji programu do nagrywania obrazu wideo lub aplikacji do komunikacji błyskawicznej innego producenta. Jest to spowodowane instalacją niezgodnego sterownika kamery internetowej lub sterownika wideo. W celu rozwiązania tego problemu wystarczy ponownie zainstalować oryginalny sterownik HP Webcam-101 lub Microsoft USB do urządzeń wideo.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Menedżer urządzeń i wybierz z listy pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia do przetwarzania obrazu, aby rozwinąć listę sterowników kamer internetowych.
 3. Jeśli na liście znajduje się pozycja HP Webcam-101 lub Microsoft USB do urządzeń wideo, kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik i wybierz opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  Możesz zezwolić, aby komputer automatycznie wyszukiwał zaktualizowane oprogramowanie sterownika, ale możesz również ręcznie aktualizować sterownik kamery internetowej. Szczegółowe informacje zamieszczono w części Kamera internetowa nie działa z preinstalowanymi programami , znajdującej się w niniejszym dokumencie.
Jeżeli system operacyjny nie został uaktualniony do Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2, należy to zrobić teraz.
Kamera wymaga jedynie jednego sterownika. Zainstalowanie kilku sterowników i programów może powodować konflikty.
W celu rozwiązania tego problemu odinstaluj wszystkie niezgodne sterowniki kamer internetowych znajdujące się na liście Menedżera urządzeń, a następnie zainstaluj oryginalny sterownik HP Webcam-101 lub Microsoft USB do urządzeń wideo. Ten sterownik jest udostępniany razem z dodatkiem Windows Vista Service Pack 2.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Menedżer urządzeń i wybierz z listy pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia do przetwarzania obrazu, aby rozwinąć listę sterowników kamer internetowych.
 3. Gdy na liście znajduje się więcej niż jeden sterownik kamery internetowej, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny sterownik kamery internetowej i wybierz polecenie Odinstaluj. W przypadku wyświetlenia monitu należy zezwolić na kontynuację.
  Powtarzaj ten proces i odinstaluj wszystkie sterowniki kamery znajdujące się na liście, aż pozycja Urządzenia do przetwarzania obrazu zniknie.
 4. Gdy pozycja Urządzenia do przetwarzania obrazu zniknie, z menu Akcja wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
  Figure 13: Menedżer urządzeń — skanuj w poszukiwaniu sprzętu
  Ilustracja Menedżera urządzeń z wybranymi opcjami
  • Jeżeli po zeskanowaniu komputera Menedżer urządzeń nie rozpoznaje obecności kamery internetowej i nie wyświetla sterownika, problem dotyczy sprzętu. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP.
   NOTA:Poszczególne kraje i regiony posiadają indywidualne procedury udzielania pomocy technicznej i obsługi klienta. Aby znaleźć dział pomocy technicznej w danym kraju lub regionie, wejdź na stronę Pomoc techniczna Hewlett Packard , wybierz kraj lub region, a następnie kliknij łącze Kontakt z HP.Możesz też kliknąć łącze Kontakt z HP w górnym rogu tej strony.
  • Jeżeli po skanowaniu kamera internetowa jest rozpoznawana, aby zaktualizować sterownik kamery, postępuj według wskazówek przedstawionych w części Kamera internetowa nie działa z preinstalowanymi programami , znajdującej się w niniejszym dokumencie.
Obraz z kamer internetowych w niektórych modelach komputerów jest ciemny lub posiada niezwykłe odcienie kolorów. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, aby rozwiązać problemy związane z wydajnością kamery internetowej. Krótka pomocna wskazówka: upewnij się, że obszar wokół oglądanego przedmiotu jest dobrze oświetlony i że z tyłu przedmiotu w kierunku obiektywu kamery nie świeci jasne światło.
Komunikaty o błędzie mogą się pojawić, gdy jakiś program próbuje uzyskać dostęp do kamery. Program nie może odnaleźć sterownika kamery lub inna aplikacja korzysta w tym momencie z kamery.
Kamera internetowa może być używana tylko przez jedną aplikację w tym samym czasie. Nie można na przykład używać kamery internetowej w komunikatorze internetowym i jednocześnie korzystać z niej w programie QuickPlay lub YouCam. Ponadto konfiguracja jednego programu może powodować konflikt sterownika z innym programem wideo, aż do czasu zamknięcia obu programów. W celu usunięcia tych wszystkich konfliktów konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.
Przeczytaj poniższe dokumenty, aby rozwiązać problemy związane z określonymi komunikatami o błędach.
Firma HP co jakiś czas publikuje zaktualizowane sterowniki i udostępnia zautomatyzowane narzędzia wsparcia, aby rozwiązać znane problemy związane z kamerą internetową oraz innymi urządzeniami.
Użyj narzędzia HP Support Assistant do automatycznego wyszukiwania i instalowania zaktualizowanych aplikacji, sterowników i systemu BIOS dla odpowiedniego modelu komputera. Uruchomienie programu HP Support Assistant:
 1. Kliknij Start, wpisz w polu wyszukiwania tekst support assistant, a następnie z listy wybierz pozycję HP Support Assistant.
  NOTA:Jeśli program HP Support Assistant nie pojawia się na liście wyników wyszukiwania, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu ze strony głównej HP Support Assistant (w języku angielskim).
 2. Na ekranie głównym programu HP Support Assistant kliknij panel Konserwacja.
 3. Na ekranie Konserwacja kliknij przycisk Odśwież, aby wyszukać aktualizacje.
  Figure 14: HP Support Assistant — Konserwacja
  Ilustracja przedstawiająca ekran konserwacji programu HP Support Assistant
 4. Zaznacz i zastosuj zalecane ważne rozwiązania.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube