Gå till innehåll

Uppgradera till Windows 7

 • Skriv utSkriv ut
Detta dokument avser stationära HP- och Compaq-datorer.
HP vill hjälpa alla HP- och Compaq-användare att uppgradera till Windows 7. Det här dokumentet beskriver hur man installerar Windows 7 på HP:s och Compaqs stationära datorer. Dokumentet innehåller anvisningar som leder dig genom installationsprocessen.
VIKTIGT:Innan du installerar Windows 7 ska du säkerhetskopiera alla viktiga filer och se till att du har HP:s systemåterställningsskivor nära till hands.

Viktig information om installation av Windows 7

Windows 7 kan installeras på två olika sätt:
 • Uppgradering – Windows 7 installeras över en befintlig Windows Vista-installation. De flesta eller alla befintliga program, drivrutiner och personliga filer finns kvar även efter uppgraderingen. Du kan endast uppgradera om din dator har Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate Edition med Service Pack 1 eller 2.
 • Anpassad installation – Alla filer på hårddiskpartitionen raderas innan Windows 7 installeras. En anpassad installation kan göras på alla datorer som uppfyller minimikraven för maskinvaran. Observera att alla program, drivrutiner och filer dock går förlorade vid den här typen av installation. Var därför noga med att säkerhetskopiera alla viktiga filer innan du genomför en anpassad installation.

Lägsta systemkrav

Datorns maskinvara måste uppfylla följande minimikrav för att du ska kunna installera Windows 7:
Minimikrav för maskinvara
 • 1 GHz, eller snabbare, 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor
 • 1 GB (32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) RAM-minne
 • 16 GB (32-bitars) eller 20 GB (64-bitars) ledigt hårddiskutrymme
 • DirectX 9-grafikprocessor med WDDM 1.0 eller högre drivrutin
För att testa om din dator är kompatibel med Windows 7, se Microsofts webbsida för systemkrav för Windows 7 .

Operativsystemskrav

Vid en anpassad installation av Windows 7 behövs inget operativsystem på hårddisken. Vid en anpassad installation avlägsnas alla filer från hårddiskpartitionen innan Windows 7 installeras. Om datorn har Windows XP, Windows Vista Home Edition, Windows Vista Starter Edition, en förhandsversion av Windows 7 (beta eller RC) eller något annat operativsystem kan du utföra en anpassad installation.
Uppgradering till Windows 7 kräver ett system med Windows Vista Home Basic, Home Premium, Enterprise, Business eller Ultimate med Service Pack 1 eller 2. Språkversionen för Windows 7-uppgraderingen måste vara den samma som den aktuella Windows Vista-versionen.
Aktuell Windows Vista-versionUppgradering till någon av dessa Windows 7-versioner
Home BasicHome Basic, Home Premium eller Ultimate
Home PremiumHome Premium eller Ultimate
EnterpriseEnterprise
BusinessProfessional, Enterprise eller Ultimate
UltimateUltimate

Använda DVD-skivan HP Upgrade Assistant

Om du medverkade i uppgraderingsprogrammet från HP och har erhållit en skiva, innehåller denna DVD det mesta av programvaran och de flesta drivrutinerna som krävs för att uppgradera stationära HP- och Compaq-datorer samt TouchSmart-datorer till Windows 7. Den här användbara skivan levererades med Windows 7 uppgraderingskit, om du beställde uppgradering till Windows 7 från HP.
OBS:HP:s Windows 7-uppgraderingsprogram tar inte längre emot nya beställningar.
Starta datorn och vänta tills Windows Vista har öppnats fullständigt. Sätt i skivan i DVD-enheten och följ anvisningarna på skärmen. När du har installerat Windows 7 sätter du i skivan igen för att hämta de senaste uppdateringarna.
Med hjälp av den här skivan får du snabbare och smidigare tillgång till programvara och drivrutiner. HP Upgrade Assistant-skivan är dock inte nödvändig och den innehåller inte heller alla tillgängliga uppgraderingar för alla HP-datorer.
OBS:Om du använder DVD-skivan HP Upgrade Assistant när du har uppgraderat till Windows 7 ska du inte ansluta till Internet. Dra ur LAN-kabeln, konfigurera inte något trådlöst LAN och anslut inte till Internet med ett modem. Du får bara ansluta till Internet när du är klar med fas 3, Efter installation via ikonen för HPUA på skrivbordet, och har startat om din dator. Detta är nödvändigt för att förhindra konflikter mellan drivrutiner och programvaruuppdateringar som kan uppstå mellan DVD-skivan HP Upgrade Assistant, Windows Update och HP Update.

Förbereda datorn för Windows 7

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att förbereda datorn för Windows 7.
OBS: Om du har medverkat i HP:s Windows 7-uppgraderingsprogram och har en HP Upgrade Assistant-DVD sätter du i skivan i DVD-enheten och följer anvisningarna på skärmen.

Steg 1: Uppdatera BIOS

Följ nedanstående anvisningar för att uppdatera BIOS och undvika installationsproblem.
 1. Starta datorn och tryck omedelbart på F10 upprepade gånger tills inställningsverktyget för BIOS öppnas. På vissa datorer ska man trycka på F1, inte F10.
 2. Anteckna BIOS-versionsnumret på huvudsidan (inte det som står längst ner på skärmen).
 3. Gå till HP:s supportwebbplats ( http://www.hp.com/support ), välj Programvara & Drivrutiner och ange datorns modellnummer för att söka efter programvara eller uppgraderade drivrutiner till datorn.
 4. Om en BIOS-uppgradering med ett högre versionsnummer är tillgänglig kan du hämta och installera den enligt anvisningarna på webbplatsen.
Se Uppdatera BIOS för mer information.

Steg 2: Sök efter programvara och drivrutinsuppdateringar som är kompatibla med Windows 7

Följ anvisningarna nedan för att hämta alla tillgängliga program- och drivrutinsuppgraderingar:
 1. Hämta HP:s SoftPaq-paket med program- och drivrutinsuppdateringar för Windows 7 och spara dem på ett USB-minne eller bränn dem på en skiva. Läs mer i Hämta programvara och drivrutiner om hur du hämtar programvara från HP.
 2. Om du uppgraderar, se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update och installera alla viktiga och rekommenderade uppdateringar. Du bör även installera övriga uppgraderingar. När du är klar med installationen av Windows-uppdateringarna startar du om datorn och fortsätter installera Windows-uppdateringar tills meddelandet "De senaste Windows-uppdateringarna är installerade" visas. Om du har Windows Vista kontrollerar du att har Service Pack 1 eller högre installerat. I annat fall måste du installera Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Du behöver inte installera Windows Vista SP2.
 3. Om du uppgraderar bör du även hämta och installera de senaste antivirus- och antispionprogramsdefinitionerna till säkerhetsprogrammet. Kör en sökning efter skadlig programvara när du har installerat de senaste säkerhetsdefinitionerna. Åtgärda eventuella problem.
  OBS: Om du använder AVG 8.0 måste du uppgradera det till en Windows 7-kompatibel version för att kunna fortsätta med det aktuella programabonnemanget. AVG 8.0 medföljer HP:s Firebird-datorer och är inte kompatibelt med Windows 7.
 4. Om du uppgraderar bör du även hämta och installera de senaste HP SoftPaq-paketen för Windows Vista. Se Hämta programvara och drivrutiner för mer information om hur du hämtar programvara från HP.

Steg 3: Återställa och säkerhetskopiera viktiga filer

Skapa en uppsättning återställningsskivor om du inte redan har gjort det. Om det uppstår problem under installationen kan du använda återställningsskivorna för att återställa datorn till den ursprungliga programvarukonfigurationen. Om du inte hittar återställningsskivorna kan du läsa mer i Letar du efter återställningsskivor? .
Säkerhetskopiera viktiga filer. Kopiera över önskade filer på CD- eller DVD-skivor eller en extern lagringsenhet. Du kan använda Microsofts Säkerhetskopierings- och återställningscenter eller Microsoft Windows Filöverföring för att säkerhetskopiera Windows-filer och överföra dem till Windows 7. Windows Filöverföring (medföljer Windows 7) är kompatibelt med Windows XP och Windows Vista. Microsoft tillhandahåller uppgraderade versioner av Windows Filöverföring för Windows Vista och Windows XP som gör det enkelt att säkerhetskopiera filer.
Kontrollera att säkerhetskopieringen lyckades och att du kan öppna filerna när du är klar.
För mer information om Windows Filöverföring, se Windows Filöverföring (på engelska).
För ytterligare information om att använda Microsoft Säkerhetskopiering och återställning, se Microsofts webbsida om att Utforska funktionerna: Windows Säkerhetskopierings- och återställningscenter (på engelska).
Undvik program för säkerhetskopiering som inte är Windows 7-kompatibla. Om du vill säkerhetskopiera filerna med ett annat program måste du först kontrollera att det är kompatibelt med det Windows 7 innan du använder det. Du behöver dessutom en kopia av programvarans installationsfiler på ett USB-minne eller en CD- eller DVD-skiva.

Steg 4: Se till att enhetskryptering med BitLocker är inaktiverad

Vissa versioner av Windows Vista innehåller funktionen enhetskryptering med BitLocker. Om du uppgraderar till Windows 7 över en befintlig Windows Vista-installation, se till att BitLockers enhetskrypteringsfunktion är inaktiverad.
I Windows Vista avser termen inaktivera proceduren att tillfälligt upphäva BitLocker-skyddet på en enhet – utan att dekryptera enheten. Om du avaktiverar BitLocker avaktiveras de autentiseringsmekanismer som används av BitLocker, och istället används en ren nyckel för åtkomst till enheten.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. Om Enhetskryptering med BitLocker inte visas i den högra panelen innehåller versionen av Windows Vista inte den här funktionen.
 4. Om Enhetskryptering med BitLocker visas i den högra panelen, klickar du på alternativet.
 5. Om Av visas under avsnittet Volymer är BitLocker inaktiverat.
 6. Om visas under avsnittet Volymer är BitLocker aktiverat och måste inaktiveras. För att inaktivera BitLocker klickar du på, Stäng av BitLocker och klickar sedan på Inaktivera skydd.
 7. När uppgraderingen till Windows 7 har slutförts, öppnar du Windows Utforskaren, högerklickar på enheten och klickar sedan på Återuppta skydd. BitLocker-autentiseringsmetoderna återaktiveras och den rena nyckeln tas bort.

Kända problem som kan inträffa under uppgraderingen

Några problem kan fortfarande behöva lösas före eller under uppgraderingen. Följande information är tillgänglig som referens för att fastställa problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.
HP bedriver samarbeten för att identifiera problem som kan inträffa under en uppgradering till Windows 7. Följande tabell innehåller en lista med kända problem samt möjliga åtgärder och lösningar.
Problem Lösning eller provisorisk lösning
Efter uppgraderingen till Windows 7 går det inte att öppna säkerhetsprogramsviten AVG 8.0.

Dessutom kan Internet Explorer inte installera ActiveX-kontroller när AVG 8.0 är installerat. AVG 8.0 medföljer HP:s Firebird-datorer.

För att kunna bibehålla den aktuella abonnemangsstatusen för AVG måste du uppgradera till en Windows 7-kompatibel version av säkerhetssviten på www.avg.com (på engelska) innan du uppgraderar till Windows 7.

Om du redan har uppgraderat till Windows 7 kan du avinstallera AVG 8.0 och installera en Windows 7-kompatibel version,

Alternativt:

Avinstallera AVG 8.0 om du tänker använda ett annat säkerhetsprogram.
McAfee Personal Firewall Plus 4.9.0 är inte kompatibelt med Windows 7.

Aktivera tjänsten och uppgradera till den Windows 7-kompatibla versionen (4.9.2+).

Alternativt:

Avinstallera McAfee Personal Firewall Plus om du tänker använda ett annat säkerhetsprogram.
Norton Internet Security 2008 och 2009 är inte kompatibla med Windows 7.

Använd Live Update-funktionen för att hämta de senaste uppdateringarna från Symantec innan du uppgraderar.

Alternativt:

Avinstallera Norton Internet Security 2008 eller 2009 om du tänker använda ett annat säkerhetsprogram.
Uppgraderingen av grafikkortet NVIDIA GeForce GT220 kräver en uppgradering av både den inbyggda programvaran och drivrutinen.

Hämta uppgraderingarna av den inbyggda programvaran och drivrutinen från www.hp.com/support .

Vid uppgradering av en HP TouchSmart-dator kan det hända att ett felmeddelande i stil med följande visas:

Buffertöverskridning har upptäckts!

Program: ...ckard\TouchSmart\Media\Kernal\CLML\CLMLSvc.exe

Ignorera felmeddelandet. Klicka på OK för att fortsätta.
Om enhetskryptering med BitLocker är aktiverad i Windows Vista misslyckas uppgraderingen till Windows 7. Stäng av enhetskryptering med BitLocker i Windows Vista. Instruktioner finns i steg 4: Se till enhetskryptering med BitLocker är inaktiverat i avsnittet Förbereda datorn för Windows 7 i det här dokumentet.

Installera Windows 7

Du installerar Windows 7 genom att antingen välja Uppgradering eller Anpassad installation:

Uppgradering

 1. Starta datorn och vänta tills Windows skrivbord är öppet och sätt sedan i installationsskivan i DVD-enheten.
 2. Om installationsfönstret inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på setup.exe på skivan.
  Startfönstret i Windows 7 öppnas.
 3. Klicka på Installera.
  Figur 1: Första installationsskärmen
   Den första skärmen med
 4. Välj önskat språk om en språkvalsskärm öppnas. De återstående installationsskärmarna visas på det valda språket.
  Figur 2: Språkvalsskärm
   Skärmen där du väljer önskat språk för installationsskärmarna
 5. Välj det språk som ska installeras, lokal tid och lokalt valutaformat och tangentbordslayout. Klicka sedan på Nästa. Det valda språket är det språk som visas i Windows 7.
  Figur 3: Nationella inställningar
   Skärmen där du anger nationella inställningar: språk, tid, valuta och tangentbordsinställning
 6. Välj Hämta de senaste uppdateringarna för installationen från Internet (rekommenderas) om du är ansluten till Internet. I annat fall väljer du Hämta inte de senaste uppdateringarna för installationen.
  Figur 4: Hämta viktiga uppdateringar för installationen
   Skärm med alternativ för hämtning av de senaste uppgraderingarna av Windows 7-installationen.
 7. Välj Jag accepterar villkoren om du godtar villkoren i licensavtalet och klicka på Nästa.
 8. Välj Uppgradera.
  Figur 5: Installationstyp
   Alternativen
 9. En kompatibilitetsrapport öppnas. Läs resultatet på skärmen och vidta nödvändiga åtgärder. Klicka på Nästa när du är klar.
  Figur 6: Kompatibilitetsrapport
   Rapportskärmen med en lista över program som inte kan uppgraderas eller inte fungerar som de ska i Windows 7
 10. När Windows installation har slutat kopiera filer startas datorn om och fortsätter uppgraderingen.
 11. Läs och besvara frågorna på skärmarna som visas. När produktaktiveringsfönstret öppnas anger du produktnyckeln från etiketten med Microsofts äkthetsintyg.
  Figur 7: Ange produktnyckeln för Windows
  Fältet där produktnyckeln anges
  Detta steg är viktigt. Du måste ange produktnyckeln för att kunna aktivera Windows 7. Du behöver inte ange nyckeln nu för att fortsätta med uppgraderingen. Om du inte aktiverar Windows inom 30 dagar avaktiveras kritiska funktioner i Windows 7, såsom Windows-uppgraderingar. Du hittar etiketten med äkthetsintyget på förpackningen till uppgraderingsskivan. Klistra fast äkthetsintyget på datorn så att du alltid har tillgång till produktnyckeln i fortsättningen.
  Figur 8: Dekal med äkthetsintyg och produktnyckel
  Produktnyckel på dekalen med äkthetsintyget
 12. Kontrollera installationsförloppet då och då tills det slutförts. Starta inte om och stäng inte av datorn innan uppgraderingen har slutförts (d.v.s. förrän du kan öppna Start-menyn i Windows 7).
  OBS: Om det uppstår problem under processen efter återställningen av Windows Vista dubbelklickar du på skrivbordsikonen för Windows kompatibilitetsrapport för information om kända programkompatibilitetsproblem som kan förhindra slutförandet av uppgraderingen.
  OBS: Om processen verkar stanna vid "Överför filer och inställningar..." bör du låta datorn vara påslagen över natten (cirka 12 timmar). Om uppgraderingen inte fortsätter förbi denna skärm stänger du av datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt i fem sekunder. Starta därefter datorn igen och låt uppgraderingsprocessen återställa Windows Vista. Försök en gång till och var noga med att koppla bort all kringutrustning förutom muspekare, tangentbord och bildskärm. Om problemet kvarstår, se Microsofts supportartiklar Uppgraderingen slutar svara (låser sig) vid 62 % när man uppgraderar till Windows 7 eller Ständiga omstarter när man försöker uppgradera från Windows Vista till Windows 7 (på engelska).
 13. Läs och besvara frågorna på installationsskärmarna i takt med att de visas. Om du använder DVD-skivan HP Upgrade Assistant hoppar du över skärmen för Internetanslutning.
  Windows 7 är nu installerat. Följ nedanstående anvisningar för att avsluta konfigurationen av datorn.
 14. Om du använder DVD-skivan HP Upgrade Assistant gör du följande:
  1. Anslut inte till Internet. Koppla ur nätverkskabeln och försök inte heller ansluta trådlöst. Detta är viktigt för att undvika programkonflikter som kan uppstå mellan HP Upgrade Assistant, Windows Update och HP Update.
  2. Dubbelklicka på HP Upgrade Assistant-ikonen på skrivbordet.
  3. Läs och besvara frågorna på skärmarna i takt med att de visas.
  4. Starta om datorn när HP Upgrade Assistant är klar.
  5. Konfigurera en nätverksanslutning och anslut till Internet.
 15. Se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update och installera alla viktiga, rekommenderade och valfria uppdateringar. Starta om datorn när du ombeds göra det och upprepa det här steget tills meddelandet "Windows är uppdaterat" visas i Windows Update
 16. Gå in på www.hp.com/support och installera samtliga HP SoftPaq-paket för Windows 7.
 17. Öppna antivirusprogrammet och använd uppdateringsfunktionen för att se till att du har de senaste virusdefinitionerna. Sök av datorn efter virus när du har uppdaterat virusdefinitionerna.

Anpassad installation (alla filer tas bort före installation)

 1. Sätt i installationsskivan i datorns DVD-enhet och stäng av datorn.
 2. Starta datorn med skivan i DVD-enheten och klicka på Installera.
 3. Följ anvisningarna på skärmen och välj följande alternativ:
  • Välj Hämta de senaste uppdateringarna och följ anvisningarna på skärmen.
  • Kom ihåg att du ska välja Avancerat.
  • Ange produktnyckeln för Windows Produktaktivering.
  • Läs och besvara frågorna på skärmarna i takt med att de visas. Hela installationen kan ta en timme eller mer.
 4. Kontrollera installationsförloppet då och då tills det slutförts. Starta inte om och stäng inte av datorn innan uppgraderingen har slutförts (d.v.s. förrän du kan öppna Start-menyn i Windows 7).
  Windows 7 är nu installerat. Fortsätt med dessa steg för att avsluta konfigurationen av datorn.
 5. Installera de HP SoftPaq-paket som du sparade på en USB-enhet eller på CD-skivor. Sätt i USB-lagringsenheten eller skivan och öppna ett fönster för att visa filerna. Dubbelklicka på varje enskilt SoftPaq för att installera uppdateringarna från HP.
 6. Se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update och installera alla viktiga, rekommenderade och valfria uppdateringar. Starta om datorn när du uppmanas att göra det och upprepa detta steg tills meddelandet "Windows är uppdaterat" visas.
 7. Öppna antivirusprogrammet och använd uppdateringsfunktionen för att se till att du har de senaste virusdefinitionerna. Sök av datorn efter virus när du har uppdaterat virusdefinitionerna.

Kända problem efter uppgradering eller installation av Windows 7

Vissa problem kan behöva lösas efter uppgradering eller installation av Windows 7. I följande lista finns mer information om hur du fastställer problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.
HP bedriver samarbeten för att identifiera problem som kan inträffa efter uppgradering till Windows 7. Följande tabell innehåller en lista med kända problem samt möjliga åtgärder och lösningar.
Problem Lösning eller provisorisk lösning
1394-styrenheter (FireWire) och enheter som är anslutna till dem kanske inte fungerar korrekt efter uppgradering till Windows 7

Använd äldre styrenheter som medföljer Windows 7. För instruktioner, se IEEE 1394 (FireWire) fungerar inte efter uppgradering till Windows 7 (på engelska).
Drivrutinen för AMD PCI-e- och USB-ljudfilter har uppdaterats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta filterdrivrutinen AMD PCI Express (3GIO) (USB-ljudfiltret ingår i den) version 1.3.1.49 eller senare från www.hp.com/support .
Ljuddrivrutiner till Intel, VIA, Realtek, SoundMax AC’97 Audio stöds inte i Windows 7.

Installera den drivrutin som är kompatibel med Windows 7, se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update .
Ljuddrivrutinen till Realtek ALC880 HD Audio ger inget ljud.

Installera den senaste drivrutinen från www.realtek.com.tw (på engelska).
Ljuddrivrutinen till Realtek High Definition Audio har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta Realtek High Definition Audio 6.0.1.5898 eller senare från www.hp.com/support .
Ljuddrivrutinen till SoundMax HD Audio har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta SoundMax HD Audio 6.10.02.7255 eller senare från www.hp.com/support .
HP:s Bluetooth-drivrutin har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta HP Bluetooth 6.2.0.7800 eller senare från www.hp.com/support .
Följande program kan inte installeras med hjälp av programåterställningsverktyget i HP Återställningshanterare efter uppgradering till Windows 7:

 • Corel Paint Shop Pro X2


Avinstallera inte dessa program såvida inte du är säker på att de inte längre behövs.
Följande program kan inte installeras med hjälp av programåterställningsverktyget i HP Återställningshanterare efter uppgradering till Windows 7:

 • CyberLink LabelPrint
 • CyberLink PowerDirector
 • CyberLink Power2Go
 • CyberLink PowerStarter


Om du av misstag råkar avinstallera dessa program kan du hämta aktuella SoftPaq-paket genom att besöka www.hp.com/support .
CyberLink YouCam 1.0 är inte kompatibelt.

Installera CyberLinks korrigeringsfil YUC090511-01 i version 1.0 av CyberLink YouCam. När du har installerat korrigeringsfilen uppgraderar du CyberLink YouCam till version 2.0 genom att installera uppgradering YUC090604-02 .
Enheter och skrivare visar interna enheter som inte bör visas.

Hämta och installera ett SoftPaq för uppgradering av enheter och skrivare från www.hp.com/support .
Inte alla grafikdrivrutiner som installeras av Windows 7 har ett lika omfattande funktionsstöd som den fullständiga Windows 7-drivrutinen. Spel och program som använder OpenGL fungerar inte. Extra programvara som används för att styra avancerade grafikegenskaper går förlorade.

Om du vill lägga till OpenGL-stöd och installera extrafunktioner hämtar du den senaste grafikdrivrutinen för grafikkortet från www.hp.com/support eller grafikkorttillverkarens webbplats.
Det kan hända att HP:s diagnostikverktyg för maskinvara inte fungerar eller inte visar korrekt information.

Hämta och installera den senaste versionen av HP:s diagnostikverktyg för maskinvara från www.hp.com/support .
HP Easy Backup 1.0.7.0 fungerar inte i Windows 7.

Uppgradera till HP Easy Backup 1.0.8.0+ eller senare från www.hp.com/support .
HP:s Firebird-datorer med VOODOO DNA: Grafiksystemet återställs till energisparläget.

Högerklicka på NVIDIA-ikonen i systemfältet och aktivera förstärkningsläget för att använda flera grafikprocessorer i SLI-läge.
Vid uppgradering av HP Firebird-datorns VOODOO DNA-grafikdrivrutin (NVIDIA GeForce 9800S) till version 8.15.11.9038 med hjälp av Windows Update kan det hända att ett felmeddelande visas om att det inte går att installera drivrutinen efter att den har installerats.

Ignorera felmeddelandet och starta om datorn för att slutföra installationen av drivrutinen.
Följande HP-spel slutar fungera:

 • Bejeweled 2 Deluxe
 • Chuzzle Deluxe
 • Death on the Nile
 • Slingo Deluxe
 • Wedding Dash
 • Zuma Deluxe


Installera om spelen från www.WildTangent.com (använd den befintliga produktnyckeln för de spel du har köpt) efter uppgraderingen.
HP MediaSmart DVD 2.x kan inte avinstalleras i Windows 7.

Installera HP MediaSmart DVD Application Update 3.0.2.3420 eller senare från www.hp.com/support . MediaSmart DVD version 3 är en fullständig installation och kräver inte MediaSmart DVD version 2.x.
HP MediaSmart DVD 3.0 kan eventuellt inte installeras i Windows 7 då följande fel uppstår:

Det uppstod ett fel då transformationer användes.

Bekräfta att den angivna transformationssökvägen är giltig.

c:\hp\temp\src\1033.mst
Uppdatera till HP MediaSmart DVD Application Update 3.0.2.3420 eller senare från www.hp.com/support .
HP MediaSmart Music/Photo/Video 2.0 fungerar inte ordentligt.

Uppdatera till HP MediaSmart Music/Photo/Video 3.0.2.3228 eller senare från www.hp.com/support .
HP MediaSmart TV 2.x och HP MediaSmart Internet TV 2.x fungerar inte i Windows 7. Använd Windows Media Centers Internet-TV som alternativ.
Det går inte att starta HP Systemåterställning från Start-menyn i Windows.

Återställ systemet med hjälp av återställningsskivorna eller tryck på F11 upprepade gånger när du startar datorn.
HP Systemåterställning: Det händer inget när man trycker på F11 när datorn startas.

Hämta och installera HP Recovery Fix för den aktuella datormodellen från www.hp.com/support .
HP Update har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta HP Update 5.001.000.014 eller senare från www.hp.com/support .
Funktionstangenterna på tangentbordet fungerar inte eller fungerar inte som de ska.

Se Microsofts supportartikel Vissa funktionstangenter eller kortkommandon fungerar inte som de ska i Windows 7 (på engelska).
Tangentbordsdrivrutinen för allt-i-ett-enheter har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta AiO:s tangentbordsdrivrutin, version 9.4.061709 eller senare, från www.hp.com/support .
NVIDIAs drivrutin till LAN-nätverk kan fördröja systemstarten.

Installera den senaste drivrutinen som är kompatibel med Windows 7, se Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update .
Realteks äldre drivrutiner för LAN-nätverk kan stöta på kompatibilitetsproblem.

Installera den senaste drivrutinen som är kompatibel med Windows 7, se Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update .
Videoredigeringsprogrammet muVee fungerar inte på vissa datorer förrän grafikdrivrutinen uppgraderats.

Installera den senaste grafikdrivrutinen för den aktuella datormodellen från www.hp.com/support .
Drivrutinen till NVIDIA Chipset har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta NVIDIA Chipset 1.67 eller senare från www.hp.com/support .
Vissa datorer som använder NVIDIA-chipset kan drabbas av sämre funktion hos USB-enheter, avbrott eller blåskärmsfel i Windows 7

Hämta en uppdatering från följande Microsoft-sida: http://support.microsoft.com/kb/976972 .
Uppdateringen av grafikkortet NVIDIA GeForce GT220 kräver en uppgradering av både en drivrutin och grafikkortets BIOS.

(Krävs inte om du gjorde det innan du uppgraderade till Windows 7.)

Hämta och installera den kombinerade drivrutins- och video-BIOS-uppgraderingen från www.hp.com/support . Om du använder HP Upgrade Assistant-skivan ska du installera den här uppgraderingen från HP innan du sätter i DVD-skivan.
Migrering till RAID kan leda till integritetsproblem för datasystemet.

Innan du använder RAID-migrationsverktyget i Windows 7 behöver du installera den senaste kompatibla versionen av RAID-programmet från www.hp.com/support .
Det kan hända att vissa knappar på Media Centers fjärrkontroll slutar fungera.

Hämta den senaste HP Remote-lösningen från www.hp.com/support .
TouchSmart: HP SmartCenter för IQ700-serien kan inte öppnas eller fungerar inte i Windows 7.

SmartCenter-programmet är inkompatibelt med Windows 7.
HP TouchSmarts pekdrivrutin ger endast stöd för enskilda tryckningar i Windows Vista och Windows 7.

Hämta den vidareutvecklade Multi-Touch Driver+ från www.hp.com/support för att ge begränsat stöd för tvåtrycksoperationer i Windows 7.
TouchSmart 2.0 för datorer i IQ500- och IQ800-serierna fungerar inte som det ska. Uppgradera till TouchSmart 3.0 eller senare genom att hämta alla tillgängliga programlösningsuppgraderingar från www.hp.com/support . Installera dem i nedanstående ordningsföljd.

Följande (eller senare) versioner av de olika TouchSmart-programmen är kompatibla med Windows 7:
 • HP TouchSmart Application Update 3.0.35.0 (måste installeras först!)
 • HP TouchSmart Webcam 3.0.1.1903 (kräver vissa webbkameror)
 • HP TouchSmart Calendar 3.0.3476.32189
 • HP TouchSmart Notes 3.1.3462.28879
 • HP TouchSmart RSS 3.0.0006
 • HP TouchSmart Browser 3.00.0008
 • HP TouchSmart Music/Photo/Video 3.0.2.3228
 • HP TouchSmart LiveTV 3.00.1924 (kräver vissa TV-mottagare)
 • Hulu Desktop 0.9.10 (endast USA)
 • HP TouchSmart Netflix 1.0.29.0
 • HP TouchSmart Clock 3.0.3572.25998
 • HP TouchSmart Weather 3.00.0001


HP Touch Configuration Service och HP TouchSmart Touch Optimizer krävs endast i Windows Vista. Du kan avinstallera dessa två program via Program och funktioner i kontrollpanelen i Windows 7.

Drivrutinen som styr volymreglagen på TouchSmart-skärmen kan i vissa situationer orsaka fel med en blå kraschskärm.

Uppgradera till ACPI gen2 Driver 7100.0.0.2 från www.hp.com/support .
Följande TV-mottagare kan visa en svart skärm när Live TV används:

AVerMedia A327 Mini-Card Hybrid Analog/ATSC

NXP TV 7138 DMB-TH/PAL Hybrid Device

Pegatron U012MH Hybrid Capture Device

Pegatron TV7160E Capture Device

Hämta och installera den senaste drivrutinsversionen 1.0.5.81 eller högre, se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update .
TV-mottagare: AverMedia-drivrutinen har uppdaterats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Installera den senaste drivrutinen som är kompatibel med Windows 7, se Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update .
TV-mottagare: AverMedia för TouchSmart-datorer har uppdaterats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Installera den senaste drivrutinen som är kompatibel med Windows 7, se Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update .
TV-mottagare: Hauppauge-drivrutinen har uppdaterats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Installera den senaste drivrutinen som är kompatibel med Windows 7, se Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update .
TV-mottagare: Pixela-drivrutinen (endast Japan) och StationTV-programmet har uppgraderats eller vidareutvecklats för Windows 7.

Hämta Pixelas TV-mottagardrivrutin, version 1.26.48, och StationTV-uppgradering från www.hp.com/support .
Windows-program: Fotogalleri, Windows Mail och Windows Movie Maker ingår inte i Windows 7.

Dessa Microsoft-program finns att hämta på http://download.live.com/ .

Vanliga frågor och svar

Jag har ett problem som inte finns med bland de kända problemen. Vad ska jag göra?

Listorna i det här dokumentet innehåller inte alla de problem som kan tänkas uppstå. Om du har problem med ett visst program eller en viss maskinvarukomponent kan du utföra sökningar på HP:s webbplats och på Internet efter "Windows 7" och namnet på programmet eller komponenten/maskinvaran. Du kan även gå in på program- eller maskinvarutillverkarens webbplats och söka efter lösningar eller be om hjälp där.
Microsofts svarsforum (på engelska)

Windows 7-uppgraderingen startades, men återställdes sedan till Windows Vista. Vad gör jag nu?

Koppla bort alla anslutna enheter utöver tangentbord, muspekare och bildskärm och försök igen. Om problemet kvarstår bör du avinstallera komplexa program som antivirus- eller säkerhetsprogram och program för filskyddshantering innan du utför uppgraderingen. Sök efter Windows 7-kompatibla versioner av dessa program när du har slutfört uppgraderingen.

Vad ska jag göra om DVD-skivan HP Upgrade Assistant inte kan slutföra uppgraderingen av programvaran och drivrutinerna i datorn?

Hämta och installera HP SoftPaq-paket manuellt från www.hp.com/support .

Vad ska jag göra om det inte finns några tillgängliga uppgraderingar av drivrutiner eller program (SoftPaq-paket) till datorn?

Gå in regelbundet och kontrollera om det finns några nya drivrutiner. Se Hämta programvara och drivrutiner för mer information om hur du hittar programvara och drivrutiner.

Vad gör man om CD- eller DVD-enheten inte syns längre efter uppgraderingen till Windows 7?

Starta om datorn minst en gång efter uppgraderingen. Läs mer i CD- eller DVD-enheten identifieras inte i Windows 7 om drivrutinerna fortfarande saknas.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube