Gå till innehåll

Lösa problem med Internet Explorer 9 eller tidigare (Windows 7, Vista, XP)

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet gäller för HP-datorer med Internet Explorer version 9 eller tidigare.
Det finns en rad olika problem som kan uppstå när du använder Microsofts webbläsare Internet Explorer. Välj det avsnitt som motsvarar det problem du har med Internet Explorer. Om du inte hittar något avsnitt som något så när motsvarar ditt problem går du till avsnittet om hur man reparerar Internet Explorer .

Problem med spionprogram och webbläsarkapning

Om datorn börjar arbeta långsamt när du kopplar upp dig på Internet, startsidan alltid ändras till en sida som du inte har valt själv, oönskade länkar dyker upp på skrivbordet, annonsfönster öppnas upprepade gånger eller sökfält plötsligt visas har datorn antagligen drabbats av ett spion- eller annonsprogram.
Spion- och annonsprogram kan vara svåra att ta bort. I följande HP-supportdokument hittar du mer information om hur du avlägsnar spionprogram från datorn: Information om spion-, annons- och webbläsarkaparprogram (på engelska).

Återställa inställningarna för Internet Explorer

En återställning av inställningarna i Internet Explorer kan lösa många typer av problem.
VIKTIGT:När du har återställt inställningarna kan det hända att du behöver ange diverse data (som lösenord och personuppgifter) på tillförlitliga webbplatser på nytt.
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 3. Klicka på fliken Avancerat .
 4. Klicka på Återställ .
  Figur 1: Internet-alternativ: Återställningsknapp
  Internet-alternativ: Återställningsknapp
 5. När du är klar ska du stänga alla öppna Internet Explorer-fönster, öppna Internet Explorer igen och försök visa webbsidan på nytt.
  För mer information och en instruktionsvideo, se Microsofts supportartikel Så här återställer du inställningarna för Internet Explorer (på engelska).

Återställa IP-inställningarna

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att återställa IP-inställningarna i Windows. En återställning av TCP/IP-inställningarna kan lösa problem som att felmeddelandet Sidan kan inte visas eller Fel 404 visas. Följ anvisningarna nedan för de olika Windows-versionerna för att återställa dessa inställningar:
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-inställningarna i Windows Vista:
 1. Klicka på Start , Alla program och Tillbehör och högerklicka sedan på Kommandotolken.
 2. Välj Kör som administratör .
  Figur 2: Öppna kommandotolken
  Öppna kommandotolken
 3. Skriv följande i Kommandotolken: netsh int ip reset .
  Detta kommando leder till en serie svar som avslutas med OK! och därefter en uppmaning att starta om datorn.
  Figur 3: IP-återställning
  Bild på kommandotolken
 4. Skriv följande i Kommandotolken: netsh winsock reset .
  Ett meddelande bekräftar att kommandot har skickats.
  Figur 4: Återställ Winsock-katalogen
  Bild på kommandotolken
 5. Starta om datorn. IP-inställningarna har återställts.
Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-inställningarna i Windows XP:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kör .
 2. Skriv följande i fältet Öppna : netsh int ip reset c:\resetlog.txt
 3. Klicka på OK .
 4. Starta om datorn, öppna webbläsaren och försök surfa på Internet. Fortsätt följa anvisningarna nedan om felet kvarstår.
 5. Om du har Windows XP Service Pack 2 eller senare klickar du på Start och därefter på Kör . Skriv netsh winsock reset i fältet Öppna .
  Om du inte har Service Pack 2 följer du anvisningarna nedan för att avinstallera och återställa winsock -filerna:
  VIKTIGT:Nedanstående åtgärd involverar redigering av registret. Se till att du har skapat en återställningspunkt eller har säkerhetskopierat registret innan du fortsätter.
  Klicka på Start och därefter på Kör och skriv följande i rutan Öppna : regedit
  Fönstret Registereditorn öppnas.
  Klicka på plustecknet (+) bredvid följande nycklar: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
  Klicka på Winsock , tryck på Delete och klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort nyckeln.
  Klicka på Winsock2 , tryck på Delete och klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort nyckeln.
  Starta om datorn. Det här steget är obligatoriskt.
  Öppna fönstret Nätverksanslutningar (från Kontrollpanelen eller sidolisten Nätverksplatser), högerklicka på nätverksanslutningen och välj Egenskaper .
  Klicka på Installera , Protokoll , Lägg till , Disk finns och skriv c:\windows\inf i fältet.
  Klicka på OK och välj Internetprotokoll (TCP/IP) från listan över tillgängliga protokoll.
  Klicka på OK .
 6. Starta om datorn, öppna webbläsaren och försök surfa på Internet.

Reparera Internet Explorer

Om det uppstår ett problem med Internet Explorer som inte tas upp i det här dokumentet är det bäst att reparera webbläsaren.
VIKTIGT:När du har följt dessa anvisningar kan det hända att du behöver ange diverse uppgifter (som lösenord och personuppgifter) på tillförlitliga webbplatser på nytt.
OBS:Om du inte lyckas reparera Internet Explorer med hjälp av nedanstående anvisningar skaffar du den senaste versionen av Internet Explorer från Microsoft (hämta eller beställ på CD). För mer information: Gå till www.microsoft.com/windows/Internet Explorer/ (på engelska).
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
Internet Explorer ingår i Windows 7 och Vista. Använd Systemfilsgranskaren för att reparera Internet Explorer:
 1. Klicka på Start , Alla program och Tillbehör och högerklicka sedan på Kommandotolken.
 2. Välj Kör som administratör .
  Figur 5: Öppna kommandotolken
  Öppna kommandotolken
 3. Klicka på OK om ett meddelande om kontroll av användarkonto visas.
 4. Skriv följande i Kommandotolken: SFC /SCANNOW
  Figur 6: Systemfilsgranskaren
  Bild på kommandotolken
  Ett fönster öppnas med statusinformation om de filer som hittats och korrigerats.
För att reparera eller installera om Internet Explorer för datorer som har Windows XP SP2 installerat installerar du om SP2 för att installera om Internet Explorer automatiskt.
Om du har SP 1 eller en dator med en tidig version av Windows XP klickar du på Start och därefter på Kör . Skriv SFC /SCANNOW i fältet Öppna och klicka på OK . Vänta tills processen är klar.
OBS: Om datorn har Media Center 2005 installerat kan det hända att ett meddelande visas där du uppmanas sätta i Windows XP Professional CD 2 . Klicka på Avbryt för att fortsätta. Det kan hända att meddelandet visas flera gånger, men det påverkar inte reparationen av de standardfiler som medföljer datorn.
Se Microsofts artikel 318378 (artikeln är på engelska) för vidare information.

Avinstallera aktuell version av Internet Explorer

Internet Explorer är utrustat med funktioner som är viktiga för operativsystemet och ska därför inte avinstalleras. Om du har uppgraderat Internet Explorer på din dator, kan du dock återgå till den föregående versionen.
Klicka på Fix it för att automatiskt avinstallera Internet Explorer och återställa den senast installerade versionen:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna nedan för att avinstallera den uppdaterade Internet Explorer-versionen manuellt.
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
 1. Klicka på Start , Kontrollpanelen och välj Avinstallera ett program .
 2. Klicka på Visa installerade uppdateringar till vänster.
 3. Välj Internet Explorer-uppdateringen från listan över de installerade uppgraderingarna. Den kan finnas under Microsoft Windows.
 4. Klicka på Avinstallera och följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera Internet Explorer.
 1. Klicka på Start och Kontrollpanelen och välj sedan Lägg till eller ta bort program .
 2. Markera kryssrutan Visa uppdateringar högst upp i fönstret.
 3. Välj Internet Explorer-uppdateringen från listan över de installerade uppgraderingarna.
 4. Klicka på Ta bort och följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera Internet Explorer.

Öppna Internet Explorer utan tilläggsprogram

Med tiden brukar antalet webbläsartillägg öka och det kan leda till problem med spionprogram, felmeddelanden och startproblem för Internet Explorer. Det går dock att starta Internet Explorer 7 utan alla tillägg genom att följa anvisningarna nedan.
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
 1. Klicka på Start och skriv följande i rutan Sök : iexplore -extoff
 2. Klicka på iexplore -extoff bland sökresultaten.
  Figur 7: Öppna Internet Explorer utan tilläggsprogram
  Bild av Startmenyn i Windows 7
  Internet Explorer öppnas utan tilläggsprogram.
 1. Klicka på Start och Kör och skriv sedan följande i textfältet: iexplore -extoff
 2. Klicka på OK för att öppna Internet Explorer utan tillägg.

Det går inte att ändra startsidan

Det här problemet kan orsakas av spionprogram eller på grund av att Norton Internet Security 2006 har startsideskyddet aktiverat.
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. På fliken Allmänt under Startsida ändrar du webbadressen i Adress-fältet till önskad startsida (t.ex. www.hp.com).
  Figur 8: Byta startsida
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Allmänt
 3. Klicka på OK .
 4. Om du har Norton Internet Security 2006 installerat öppnas Norton Antivirus-fönstret Skyddsvarning för startsida . Gå vidare till nästa steg.
  Om startsidan inte ändras eller ändras till en annan webbadress än den som du har valt som startsida behöver du uppdatera annonsprogram- eller virusdefinitionerna och söka av datorn efter spionprogram . Avlägsna spionprogram och andra skadliga program som hittas. Se Information om spion-, annons- och webbläsarkaparprogram för vidare information.
 5. Markera webbadressen som står efter “Ändra till” i meddelandet “Skyddsvarning för startsida”.
  Figur 9: Meddelandet “Skyddsvarning för startsida”
  Meddelandet “Skyddsvarning för startsida”
 6. Klicka på OK .
 7. Adressen till startsidan ändras och den nya startsidan öppnas nästa gång du startar Internet Explorer.

Det visas inga bilder

Följ anvisningarna nedan om bilderna inte laddas när du öppnar webbsidor:
Figur 10: Exempel på platshållare för grafik som inte visas
Exempel på platshållare för grafik som inte visas
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. Klicka på fliken Avancerat och kryssa för Visa bilder under Multimedia.
  • Markera kryssrutan Visa bilder (om du inte redan gjort det) och klicka på OK för att öppna Internet Explorer igen. Om bilderna visas är du klar.
  • Om “Visa bilder” redan var markerat klickar du på Avbryt , stänger fönstret Internet-alternativ och fortsätter med anvisningarna nedan.
  Figur 11: Fliken Avancerat i fönstret Internet-alternativ
  Fliken Avancerat i fönstret Internet-alternativ
 3. Stäng Internet Explorer.
 4. showhide
  Öppna fönstret Kör.
  Windows 7 eller Vista: Klicka på Start och skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör .
 5. Skriv följande i fältet Öppna : regsvr32 /I mshtml.dll
 6. Klicka på OK och öppna Internet Explorer.
  Nu ska bilderna visas när du öppnar webbsidor.
Ändra teckenstorlek i Internet Explorer genom att klicka på Visa , Teckenstorlek eller Textstorlek och välja önskat teckensnitt.
Tecken- eller textstorleken kan även justeras genom att trycka på och hålla ned Ctrl och samtidigt rulla upp eller ned med musens skrollhjul.
Titta efter ikonen med förstoringsglaset längst ned till höger i Internet Explorer-fönstret när du vill zooma in. Standardinställningen är 100 %. Klicka på nedåtpilen bredvid förstoringsglaset när du vill justera zoomningen. Det ändrar teckensnittsstorleken samt storleken på allt annat som visas i Internet Explorer.

Fel: “Aktivera ActiveX” eller “De aktuella säkerhetsinställningarna förhindrar att ActiveX-kontroller körs” (eller liknande) visas

Fel: Internet Explorer har påträffat ett fel och måste stängas

Utför följande ändringar i Internet Explorer för att åtgärda det här problemet:
VIKTIGT:När du har följt dessa anvisningar kan det hända att du måste ange diverse uppgifter för tillförlitliga webbplatser på nytt.
Börja med att återställa Internet Explorer för att inaktivera utomstående tillverkares tilläggsprogram som kan orsaka problem. Om felet kvarstår följer du stegen nedan:
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. Klicka på fliken Allmänt och klicka sedan på Radera under Webbhistorik.
  Figur 12: Ta bort webbhistorik
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Allmänt
 3. Se till att rutan bredvid Cookies är markerad.
  Figur 13: Ta bort cookies
  Bild på fönstret Ta bort webbhistorik
 4. Klicka på Ta bort .
 5. I fönstret Internet-alternativ klickar du på fliken Program och sedan på knappen Hantera tillägg .
  Figur 14: Program
  Bild på fliken Program i Internet-alternativ
  Tilläggsprogram är ActiveX-kontroller som förändrar hur Internet Explorer fungerar. Det kan röra sig om verktygsfält, tilläggsprogram och annan kod som kan påverka funktionerna i Internet Explorer.
 6. Markera alla misstänkta tilläggsnamn från namnlistan och välj Inaktivera för att förhindra att tillägget öppnas när Internet Explorer öppnas. Klicka på Stäng när du är klar.
  Figur 15: Hantera tillägg
  Bild på fönstret Hantera tillägg
 7. I fönstret Internet-alternativ klickar du på fliken Avancerat .
 8. Under webbläsning klickar du på Aktivera tillägg för tredje parts-webbläsare (kräver omstart) för att rensa kryssrutan.
  Figur 16: Aktivera tillägg från andra tillverkare
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
  OBS:Genom att förhindra webbläsartillägg från andra tillverkare tar du bort saker som sökverktygsfält, gadgets och Symantecs nätfiskefiltermeddelanden från den övre menyn.
 9. Klicka på OK .
 10. Starta om datorn.
  Nu ska inte felmeddelandet längre visas.
  OBS:De här felen orsakas antagligen av att webbläsartillägg har lagts till av spion- eller annonsprogram. Om du vill använda webbläsartillägg från utomstående tillverkare bör du först läsa HP:s supportdokument Information om spion-, annons- eller webbläsarkaparprogram (på engelska) för vidare information om hur du avlägsnar spion- och annonsprogram samt hur du skyddar datorn mot den här typen av programvara. När datorn är skyddad kan du aktivera tilläggen från utomstående tillverkare igen.

Fel: Ett fel har uppstått under körning. Vill du göra en felsökning?

Det här felet inträffar när Internet Explorer inte kan använda det skript som finns på en webbsida. Dessa fel är ofarliga, men om de förekommer ofta kan de vara irriterande. Du kan stänga av meddelandena genom att inaktivera felsökning av skript.
Klicka på Fix it för att automatiskt inaktivera felsökning av skript:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna i avsnittet nedan för att avaktivera skriptfelsökningen manuellt:
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. Klicka på fliken Avancerat .
 3. Klicka på Visa ett meddelande om varje skriptfel för att rensa kryssrutan.
  Figur 17: Fliken Avancerat
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
 4. Välj Inaktivera felsökning av skript (för både Internet Explorer och andra webbläsare).
 5. Klicka på OK och starta om Internet Explorer.

Fel: Sidan kan inte visas

När du öppnar Internet Explorer efter att du har kopplat upp dig på Internet visas meddelandet Sidan kan inte visas . Följ anvisningarna nedan tills detta felmeddelande inte längre visas:
 1. Det kan hända att webbsidan du försöker öppna för närvarande inte är tillgänglig. Prova att besöka andra webbplatser för att se om meddelandet visas även för dem. Om meddelande visas när du försöker besöka andra sidor visas ska du följa stegen nedan.
 2. Fortsätt med nästa steg om sidan fortfarande inte kan visas.
 3. Windows 7 eller Vista: Klicka på Start och skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör .
 4. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 softpub.dll
 5. Klicka på OK .
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts.
  Figur 18: Bekräftelsemeddelande
  Bild på bekräftelsemeddelande
 6. Windows 7 eller Vista: Klicka på Start och skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör .
 7. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 urlmon.dll
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts.
 8. Klicka på OK .
  Ett bekräftelsefönster visas.
 9. Starta om datorn och försök sedan söka på Internet igen.
  OBS:Om felet endast uppstår på vissa webbplatser, se följande supportartikel från Microsoft Felmeddelandet “Sidan kan inte visas” visas när man försöker öppna en webbsida på en säker webbplats (på engelska).

Fel: Det gick inte att installera Internet Explorer 7

Ett meddelande i stil med följande visas när du försöker installera Internet Explorer 7-uppgraderingen:
Det gick inte att installera Internet Explorer 7. Du måste starta om systemet för att bekräfta att eventuella ändringar av systemet ska ångras.
Det här felet kan uppstå om systemfilerna inte kan uppdateras eller installationsprogrammet inte kan skriva till registernycklarna. Se till att Internet Explorer installeras med ett användarkonto med administratörsbehörighet. Om du är inloggad som administratör och felmeddelandet ändå visas kan det hända att rättigheterna eller behörigheterna behöver konfigureras i registret.
Använd den automatiska Fix it-lösningen från Microsoft innan du installerar Internet Explorer.
För vidare information, se Microsofts supportartikel Så här löser du problem med installationen av Internet Explorer 7 (på engelska).

Det går inte att stänga Internet Explorer

Om du inte kan stänga Internet Explorer genom att klicka på krysset i övre högra hörnet är det antagligen ett tillägg från en utomstående tillverkare som håller webbläsarfönstret öppet. Återställ Internet Explorer för att inaktivera utomstående tillverkares tilläggsprogram.

Det går inte att öppna säkra webbplatser (som Internetbanken)

Det går bra att visa vanliga webbsidor, men inte säkra webbplatser (t.ex. e-handelsplatser eller andra sidor som hanterar personuppgifter).
Klicka på Microsoft Fix it-lösningen om du automatiskt vill återställa säkerhetsinställningarna i Windows till standardinställningarna:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna nedan för att återställa SSL-krypteringen så att säkra sidor kan visas:
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. Klicka på fliken Säkerhet .
 3. Markera Tillförlitliga platser .
 4. Om knappen Standardnivå visas, klickar du på den.
  Figur 19: Fliken Säkerhet
  Bild på fliken Säkerhet i Internet-alternativ
 5. Klicka på fliken Avancerat och rulla ned till avsnittet Säkerhetsalternativ.
 6. Markera Använd SSL 2.0 och Använd SSL 3.0 om de inte redan är markerade.
  Figur 20: Använd SSL
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
 7. Klicka på fliken Innehåll .
 8. Klicka på knappen Rensa SSL-tillstånd .
  Figur 21: Rensa SSL-tillstånd
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Innehåll
 9. Klicka på Tillämpa .
  Det ska nu gå att öppna säkra webbplatser. Kontrollera genom att gå in på en säker webbplats. Fortsätt följa anvisningarna nedan för att lösa problemet om du fortfarande inte kan öppna sidan.
 10. Om du använder Internet Explorer 7 eller 8, ska du följa dessa steg för att tillfälligt avaktivera det inbyggda nätfiskefiltret:
  1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
  2. Gå in på webbplatsen och försök igen.
   VIKTIGT:Observera att du måste vara förvissad om webbplatsens tillförlitlighet innan du öppnar den när nätfiskefiltret är inaktiverat. Undvik att ange några som helst personuppgifter på webbformulär såvida du inte kan bekräfta att webbplatsen är tillförlitlig.
  3. Aktivera nätfiskefiltret igen när du har lämnat webbplatsen.
 11. Registrera om .dll-filerna:
  Klicka på Fix it för att registrera om dll-filerna automatiskt:
  Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna nedan för att registrera .dll-filerna igen:
  Windows 7 eller Vista: Klicka på Start och skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör .
  Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 softpub.dll . Sedan klicka på OK .
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts. Klicka på OK i det meddelande som visas.
  Figur 22: Bekräftelsemeddelande
  Bild på bekräftelsemeddelande
  Upprepa steg 2 för resterande poster i listan:
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  Starta om datorn.
  Det ska nu gå att öppna säkra webbplatser.

Det går inte att öppna vissa webbplatser som fordrar cookies

Vanliga webbplatser öppnas, men webbplatser som använder cookies öppnas långsamt eller inte alls. Följ anvisningarna nedan för att tillåta cookiesanvändning:
OBS:Observera att du genom att följa anvisningarna nedan tillåter att webbplatser installerar spårningscookies (som registrerar vilka webbplatser användaren besöker, de betraktas som spionprogram av vissa antivirusprogram).
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. Klicka på fliken Sekretess och sedan på Avancerat .
  Figur 23: Fliken Sekretess
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Sekretess
 3. Välj Åsidosätt automatisk cookie-hantering .
  Figur 24: Avancerade sekretessinställningar
  Bild på fönstret Avancerade sekretessinställningar
 4. Markera Tillåt alltid session-cookies och välj sedan Acceptera under “Cookies från första part” och “Cookies från tredje part”.
 5. Klicka på OK och starta om datorn.

Internet Explorer-ikonen har försvunnit från skrivbordet

Klicka på Microsoft Fix it-lösningen för att automatiskt lägga till en Internet Explorer-ikon:
OBS:Microsoft Fix it-lösningen fungerar inte i Windows 7. Använd stegen nedan för att återställa den saknade ikonen.
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna nedan för att lägga till ikonen manuellt:
 1. Klicka på Start , Alla program och klicka sedan på startmenyposten Internet Explorer och håll vänster musknapp nedtryckt.
 2. Dra Internet Explorer-posten över från Startmenyn till en ledig plats på skrivbordet och släpp upp musknappen.
  Figur 25: Flytta Internet Explorer-ikonen
  Bild av Startmenyn

Arkiv-menyn, adressfältet eller alla menyer saknas

Klicka på Microsoft Fix it-lösningen om du automatiskt vill aktivera Arkiv-menyn, adressfältet eller alla menyer som saknas:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna nedan för att manuellt aktivera menyer som saknas:
 • Om de flesta menyalternativen saknas trycker du på F11 för att avaktivera helskärmsläget.
 • Om Arkiv-menyn (menyraden) saknas trycker du på Alt för att öppna den. För att visa Arkiv-menyn permanent högerklickar du någonstans i den övre delen av Internet Explorer-fönstret och väljer sedan Menyrad .
 • Om andra verktygsfält saknas klickar du på Visa , Verktygsfält och väljer det eller de verktygsfält som saknas. Alla verktygsfält som är markerade visas alltid.

Det hörs inget ljud från webbsidor som öppnas i Internet Explorer

Använd följande steg i Windows XP:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .
 2. Klicka på Ljud, tal och ljudenheter och sedan på Ljud och ljudenheter .
 3. Klicka på fliken Ljud .
 4. I Programhändelser letar du upp och markerar Utforskaren .
 5. Välj Avsluta utforskning och ställ in ljudnotify.wav .
 6. Välj Navigering och ställ in ljudWindows XP Start.wav .
 7. Klicka på OK .
  Om du ändå inte kan höra något ljud, se Inget ljud i Windows 98, ME och XP

Det angivna lösenordet stämmer inte överens med det som finns sparat (Internet Explorer 6 och XP)

Du kanske har glömt eller tappat bort lösenordet till Content Advisor. Använd följande instruktioner för att återställa lösenordet:
VIKTIGT:Nedanstående åtgärd involverar redigering av registret. Se till att du har skapat en återställningspunkt eller har säkerhetskopierat registret innan du fortsätter.
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kör .
 2. Skriv Regedit i fältet Öppna .
 3. Klicka på plustecknet (+ ) bredvid följande nycklar (mappar):
  • HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE
  • Microsoft
  • Windows
  • Aktuell version
  • Principer
  • Klassificering
 4. Se till att Klassificeringar väljs i fönstrets vänstra ruta. Klicka på Nyckel och tryck sedan på Delete -tangenten på tangentbordet.
  Figur 26: Nyckeln Klassificering i Registereditorn
  Nyckeln Klassificering i Registereditorn
 5. Avsluta Registereditorn och starta om systemet.
 6. Öppna Internet Explorer.
 7. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 8. Klicka på fliken Innehåll .
 9. Om ett meddelande visas och du tillfrågas om ett lösenord ska du klicka på OK för att fortsätta.
 10. Klicka på Aktivera och välj de klassificeringsalternativ som passar dina behov.
 11. Klicka på fliken Allmänt och välj Ändra lösenord under “Lösenord för den klassificeringsansvarige”.
 12. Ange ett nytt lösenord i fältet Nytt lösenord och i fältet Bekräftelse .
 13. Klicka på OK i fönstret “Lösenordsinställningar” och klicka på OK i Content Advisor respektive “Internet-alternativ”.
 14. Stäng Internet Explorer och öppna det igen så att ändringarna träder ikraft.

Internet Explorer 9: Jag får hela tiden en fråga om att installera ActiveX-kontroller, även efter att jag har installerat dem

Om du får upprepade frågor om installation av ActiveX-kontroller från samma webbplats, avaktiverar du ActiveX-filtrering.
Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på ActiveX-filtrering för att ta bort kryssmarkeringen. ActiveX-filtrering avaktiveras när markeringen tas bort.

Installationsproblem i Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 kan bara installeras på datorer med Windows 7 eller Windows Vista med Service Pack 2.
Om du har problem med att installera Internet Explorer 9 väljer du något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
En uppdatering av prestanda och funktioner från Microsoft krävs före installation av Internet Explorer 9. Om du vill installera denna uppdatering går du till Microsofts supportartikel En uppdatering av prestanda och funktioner finns tillgänglig för Windows 7 (på engelska).
Den här uppdateringen är även en del av Windows 7 Service Pack 1. Om du vill installera Service Pack 1 går du till Microsofts supportartikel Information om hur man installerar Windows 7 Service Pack 1 (SP1) (på engelska).
Efter installationen av uppdateringen eller SP1 är du redo att installera Internet Explorer 9.
Om din dator har Windows Vista kontrollerar du först att Service Pack 2 finns installerat. Om du vill installera SP2 går du till Microsofts supportartikel Hur man skaffar den senaste Windows Vista servicepack (på engelska).
Efter installation av SP2 måste du installera två uppdateringar från Microsoft, i denna ordning, före installation av Internet Explorer 9:
 1. OBS:Windows grafik, bilder och XPS-bibliotek måste installeras först.
Efter installation av dessa uppdateringar är du redo att installera Internet Explorer 9.

Internet Explorer 9: Inte alla poster visas när jag ska betala i onlinebutiker

Om det saknas poster från sidan när du ska betala i onlinebutiker i Internet Explorer 9, stänger du av listan för spårningsskydd:
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Sökskydd .
 2. Välj listan och klicka sedan på Avaktivera .
  Figur 27: Spårningsskydd
  Bild på fönstret Spårningsskydd
  Alla posterna visas nu på sidan.

Internet Explorer 9 fel: Internet Explorer har slutat att fungera

Följande meddelande visas i Internet Explorer 9:
Internet Explorer har slutat att fungera
Detta fel kan orsakas av maskinvara eller drivrutiner som inte är kompatibla med maskinvaruacceleration. För att lösa problemet kör du Internet Explorer 9 i programvarurenderingsläge:
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Internet-alternativ .
 2. Välj Använd programvarurendering istället för GPU-rendering .
  Figur 28: Använd programvarurendering
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
 3. Klicka på OK .
 4. Starta om datorn och försök surfa på Internet.
  OBS: Om problemet kvarstår kan orsaken vara ett webbläsartillägg. Öppna Internet Explorer utan tillägg (se annat avsnitt) för att se om problemet försvinner. Om så är fallet avinstallerar och avaktiverar du tillägget.

Internet Explorer 9 slutar att fungera när jag besöker webbplatser med Java-tillägg

Använd ett av följande steg för att öppna webbplatser med ett Java-tillägg med Internet Explorer 9:
 • Uppdatera Java på datorn till version 6 uppdatering 24 eller högre.
 • Lägg till webbplatsen på listan Kompatibilitetsvy:
  1. Öppna Internet Explorer och gå till den webbplats som orsakar problemet.
  2. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klickar sedan på Inställningar för Kompatibilitetsvy .
   Figur 29: Inställningar för Kompatibilitetsvy
   Bild på fönstret Inställningar för Kompatibilitetsvy
  3. Ange adressen till webbplatsen och klicka sedan på Lägg till .
OBS:En eller flera av ovanstående länkar leder till webbsidor utanför Hewlett-Packards webbplats. HP kan inte kontrollera och ansvarar inte för information utanför HP:s webbplats.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube