Gå till innehåll

Lösa problem med Internet Explorer 9 eller tidigare (Windows 7, Vista, XP)

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet gäller för HP-datorer med Internet Explorer version 9 eller tidigare.
Det finns en rad olika problem som kan uppstå när Microsofts webbläsare Internet Explorer används. Välj det avsnitt som motsvarar det problem du har med Internet Explorer. Om du inte hittar något avsnitt som bäst överensstämmer med ditt problem, gå du till avsnittet om hur man reparerar Internet Explorer .

Problem med spionprogram och webbläsarkapning

Om datorn börjar arbeta långsamt vid anslutning till Internet och din startsida alltid ändras till en sida som du inte har valt själv, oönskade ikoner dyker upp på skrivbordet, annonsfönster öppnas upprepade gånger eller sökfält plötsligt visas har datorn antagligen drabbats av ett spion- eller annonsprogram.
Spion- och annonsprogram kan vara svåra att ta bort. Se följande HP-supportdokument för mer information om spionprogram och hur det avlägsnas från datorn: Om spion-, annons- eller webbläsarkaparprogram .

Återställa inställningarna för Internet Explorer 9 eller tidigare

En återställning av inställningarna i Internet Explorer kan lösa många typer av problem.
VIKTIGT:Efter att dessa steg använts kan det hända att du behöver ange information på nytt för betrodda webbsidor, exempelvis lösenord och personuppgifter.
 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Klicka på Återställ.
  Figur 1: Internetalternativ: Knappen återställ
  Internetalternativ: Knappen återställ
 5. När det är färdig, stäng alla öppna Internet Explorer-fönster, öppna Internet Explorer igen och försök visa webbsidan på nytt.
  För mer information och en instruktionsvideo, se Microsofts supportartikel Så här återställer du inställningarna för Internet Explorer .

Återställa inställningarna för IP (Internetprotokoll)

Utför stegen i det här avsnittet för att återställa IP-inställningarna i Windows. Att återställa TCP/IP-inställningarna kan lösa problem som att felmeddelandet Sidan kan inte visas eller Fel 404 visas. Använd följande steg för de olika versionerna av Windows för att återställa dessa inställningar:
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-protokollet i Windows Vista:
 1. Klicka på Start , klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och högerklicka sedan på Kommandotolken.
 2. Välj Kör som administratör.
  Figur 2: Öppna kommandotolken
  Öppna kommandotolken
 3. Skriv följande i Kommandotolken: netsh int ip reset.
  Detta kommando leder till en serie svar som avslutas med OK! och därefter en uppmaning att starta om datorn.
  Figur 3: IP-återställning
  Bild på kommandotolken
 4. Skriv följande i Kommandotolken: netsh winsock reset.
  Ett meddelande bekräftar att kommandot har skickats.
  Figur 4: Återställ Winsock-katalogen
  Bild på kommandotolken
 5. Starta om datorn. IP-inställningarna har återställts.
Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-inställningarna i Windows XP:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kör.
 2. Skriv följande i fältet Öppna: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
 3. Klicka på OK.
 4. Starta om datorn, öppna webbläsaren och försök att surfa på Internet. Om felet kvarstår, fortsätt med följande steg.
 5. Om du har Windows XP Service Pack 2 eller senare, klicka på Start och därefter på Kör. Skriv netsh winsock reset i fältet Öppna.
  Om du inte har Service Pack 2, utför alla följande steg för att avinstallera och återställa winsock-filerna:
  VIKTIGT:Följande steg innefattar redigering av registret. Se till att du har skapat en återställningspunkt eller har säkerhetskopierat registret innan du fortsätter.
  Klicka på Start, klicka på Kör och skriv sedan följande i fältet Öppna: regedit
  Fönstret Registereditorn öppnas.
  Klicka på plustecknet (+) bredvid följande nycklar: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
  Klicka på Winsock, tryck på tangenten Delete och klicka sedan på Ja för att bekräfta att nyckeln ska tas bort.
  Klicka på Winsock2, tryck på tangenten Delete och klicka sedan på Ja för att bekräfta att nyckeln ska tas bort.
  Starta om datorn. Det här steget är obligatoriskt.
  Öppna fönstret Nätverksanslutningar (från antingen Kontrollpanelen eller sidopanelen Nätverksplatser), högerklicka på nätverksanslutningen och välj Egenskaper.
  Klicka på Installera, klicka på Protokoll, klicka på Lägg till, klicka på Disk finns och skriv sedan c:\windows\inf i fältet.
  Klicka på OK och välj sedan Internetprotokoll (TCP/IP) från listan över tillgängliga protokoll.
  Klicka på OK.
 6. Starta om datorn, öppna webbläsaren och försök att surfa på Internet.

Reparera Internet Explorer

Om det uppstår ett problem med Internet Explorer som inte tas upp i det här dokumentet är det bäst att reparera Internet Explorer.
VIKTIGT:När du har följt de här anvisningarna kan det hända att du måste ange diverse uppgifter, exempelvis lösenord och personuppgifter för tillförlitliga webbplatser på nytt.
OBS:Om du inte lyckas reparera Internet Explorer med hjälp av nedanstående anvisningar, hämta du senaste versionen av Internet Explorer från Microsoft (hämta eller beställ på CD). För mer information, gå till Microsofts webbplats www.microsoft.com/windows/Internet Explorer/ (på engelska).
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
Internet Explorer ingår i Windows 7 och Vista. Använd Systemfilsgranskaren för att reparera Internet Explorer:
 1. Klicka på Start , klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och högerklicka sedan på Kommandotolken.
 2. Välj Kör som administratör.
  Figur 5: Öppna kommandotolken
  Öppna kommandotolken
 3. Klicka på OK om ett meddelande om kontroll av användarkonto visas.
 4. Skriv följande i Kommandotolken: SFC /SCANNOW
  Figur 6: Systemfilsgranskaren
  Bild på kommandotolken
  Ett fönster öppnas med statusinformation om de filer som hittats och korrigerats.
För att reparera eller installera om Internet Explorer för datorer som har Windows XP SP2 installerat, installera om SP2 för att installera om Internet Explorer automatiskt.
För att reparera SP1 eller datorer med en tidigare version av Windows XP, klicka på Start och klicka sedan på Kör. Skriv SFC /SCANNOW i fältet Öppna, klicka på OK och vänta tills processen är klar.
OBS: Om din datorn har Media Center 2005 installerat är det möjligt att det visas ett meddelande med uppmaningen att Sätt i din Windows XP Professional CD2 nu. Klicka på Avbryt för att fortsätta. Det kan hända att meddelandet visas flera gånger men det påverkar inte reparationen av de standardfiler som levererades med datorn.
Se Microsofts artikel 318378 (på engelska) för vidare information.

Avinstallera aktuell version av Internet Explorer

Internet Explorer är utrustat med funktioner som är viktiga för operativsystemet och ska därför inte avinstalleras. Om du har uppgraderat Internet Explorer på din dator, kan du dock återgå till den föregående versionen.
Klicka på Microsoft Fix it Solution för att automatiskt avinstallera Internet Explorer och återställa den senast installerade versionen:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen, följ anvisningarna nedan för att manuellt avinstallera den uppdaterade Internet Explorer-versionen.
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
För att manuellt avinstallera Internet Explorer på din dator, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start , klicka på Kontrollpanelen och välj Avinstallera ett program.
 2. Klicka på Visa installerade uppdateringar till vänster.
 3. Välj Internet Explorer-uppdateringen från listan över de installerade uppgraderingarna. Den kan finnas under Microsoft Windows.
 4. Klicka på Avinstallera och följ anvisningarna på skärmen allteftersom de öppnas, för att avinstallera Internet Explorer.
För att manuellt avinstallera Internet Explorer på din dator, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start och Kontrollpanelen och välj sedan Lägg till eller ta bort program.
 2. Markera kryssrutan Visa uppdateringar högst upp i fönstret.
 3. Välj Internet Explorer-uppdateringen från listan över de installerade uppgraderingarna.
 4. Klicka på Ta bort och följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera Internet Explorer.

Öppna Internet Explorer 7 utan tilläggsprogram

Med tiden brukar antalet webbläsartillägg öka och det kan leda till problem med spionprogram, felmeddelanden och startproblem för Internet Explorer. Det går dock att starta Internet Explorer 7 utan några tilläggsprogram från andra tillverkare genom att följa anvisningarna nedan.
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:
För att öppna Internet Explorer 7 utan tilläggsprogram, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start och skriv följande i rutan Sök: iexplore -extoff
 2. Klicka på iexplore -extoff bland sökresultaten.
  Figur 7: Öppna Internet Explorer utan tilläggsprogram
  Bild på Startmenyn i Windows 7
  Internet Explorer öppnas utan tilläggsprogram.
För att öppna Internet Explorer 7 utan tilläggsprogram, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start och Kör och skriv sedan följande i textfältet: iexplore -extoff
 2. Klicka på OK för att öppna Internet Explorer utan tillägg.

Startsidan kan inte ändras i Internet Explorer 9 eller tidigare

Det här problemet kan orsakas av spionprogram eller på grund av att Norton Internet Security 2006 har startsideskyddet aktiverat.
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internetalternativ.
 2. På fliken Allmänt under Startsida, ändra webbadressen i Adress-fältet till önskad startsida (t.ex. www.hp.com).
  Figur 8: Byta startsida
  Bild på fliken Allmänt i Internetalternativ
 3. Klicka på OK.
 4. Om du har Norton Internet Security 2006 installerat öppnas fönstret för Norton Antivirus Skyddsvarning för startsida. Gå vidare till nästa steg.
  Om startsidan inte ändras eller ändras till en annan webbadress än den som du har valt som startsida behöver du uppdatera annonsprogram- eller virusdefinitionerna och söka av datorn efter spionprogram. Avlägsna spionprogram och andra skadliga program som hittas. För mer information, se Information om spion-, annons- och webbläsarkaparprogram .
 5. Markera webbadressen som står efter Ändra till: i meddelandet Skyddsvarning för startsida.
  Figur 9: Meddelandet Skyddsvarning för startsida
  Meddelandet Skyddsvarning för startsida
 6. Klicka på OK.
 7. Adressen till startsidan ändras och den nya startsidan öppnas nästa gång du startar Internet Explorer.

Bilderna visas inte i Internet Explorer 9 eller tidigare

Om bilderna inte laddas när du öppnar webbsidor, följ de här stegen:
Figur 10: Exempel på platshållare för grafik som inte visas
Exempel på platshållare för grafik som inte visas
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat och kryssa för Visa bilder under Multimedia.
  • Om Visa bilder inte är markerat, markera rutan bredvid Visa bilder och klicka på OK för att öppna Internet Explorer igen. Om bilderna visas är du klar.
  • Om Visa bilder redan är markerat, klicka på Avbryt, stäng fönstret Internet-alternativ och fortsätter med nedanstående steg.
  Figur 11: Fliken Avancerat i fönstret Internet-alternativ
  Fliken Avancerat i fönstret Internet-alternativ
 3. Stäng Internet Explorer.
 4. showhide
  Öppna fönstret Kör.
  I Windows 7 eller Vista, klicka på Start, skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör.
 5. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 /I mshtml.dll
 6. Klicka på OK och öppna Internet Explorer.
  Nu visas bilder vid surfning på webbsidor.
Ändra storlek på tecken i Internet Explorer genom att klicka på Visa, klicka på Teckenstorlek eller Textstorlek och sedan välja önskat teckensnitt.
Tecken- eller textstorleken kan även justeras genom att trycka på och hålla ned tangenten Ctrl och samtidigt rulla upp eller ned med musens skrollhjul.
För att zooma i Internet Explorer, titta efter ikonen med förstoringsglaset längst ned till höger i fönstret Internet Explorer. Standardinställningen är 100 %. Klicka på nedåtpilen bredvid förstoringsglaset när du vill justera zoomningen. Det ändrar teckenstorleken samt storleken på allt annat som visas i Internet Explorer.

Internet Explorer-fel: "Aktivera ActiveX" eller "De aktuella säkerhetsinställningarna förhindrar att ActiveX-kontroller körs"

Fel: Internet Explorer har påträffat ett fel och måste stängas

För att lösa det här felet, gör följande ändringar i Internet Explorer:
VIKTIGT:När du har följt dessa anvisningar kan det hända att du måste ange diverse uppgifter som lösenord och personuppgifter för tillförlitliga webbplatser på nytt.
Börja med att återställa Internet Explorer för att inaktivera tilläggsprogram från andra tillverkare som kan orsaka problem. Om felet kvarstår följer du stegen nedan:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Allmänt och klicka sedan på Ta bort under Webbhistorik.
  Figur 12: Ta bort webbhistorik
  Bild på fliken Allmänt i Internetalternativ
 3. Se till att rutan bredvid Cookies är markerad.
  Figur 13: Ta bort cookies
  Bild på fönstret Ta bort webbhistorik
 4. Klicka på Ta bort.
 5. I fönstret Internet-alternativ, klicka på fliken Program och klicka sedan på knappen Hantera tillägg.
  Figur 14: Program
  Bild på fliken Program i Internetalternativ
  Tilläggsprogram är ActiveX-kontroller som förändrar hur Internet Explorer fungerar. Det kan röra sig om verktygsfält, tilläggsprogram och annan kod som kan påverka funktionerna i Internet Explorer.
 6. Markera alla misstänkta tilläggsnamn från namnlistan och klicka på Inaktivera för att förhindra att tillägget öppnas när Internet Explorer öppnas. Klicka på Stäng när du är klar.
  Figur 15: Hantera tillägg
  Bild på fönstret Hantera tillägg
 7. I fönstret Internetalternativ, klicka på fliken Avancerat.
 8. Under webbsökning klickar du på Aktivera webbläsartillägg från andra tillverkare (kräver omstart) för att rensa kryssrutan.
  Figur 16: Aktivera tillägg från andra tillverkare
  Bild på fliken Avancerat i Internetalternativ
  OBS:Genom att förhindra webbläsartillägg från andra tillverkare tar du bort saker som sökverktygsfält, gadgets och Symantecs nätfiskefiltermeddelanden från den övre menyn.
 9. Klicka på OK.
 10. Starta om datorn.
  Felmeddelandet visas inte längre.
  OBS:De här felen orsakas antagligen av att webbläsartillägg har lagts till av spion- eller annonsprogram. Om du vill använda webbläsartillägg från andra tillverkare, läs först HP:s supportdokument Information om spion-, annons- eller webbläsarkaparprogram för vidare information om att avlägsna spion- och annonsprogram samt hur du bättre skyddar datorn mot den här typen av programvara. När datorn är skyddad kan du aktivera tilläggen från andra tillverkare igen.

Internet Explorer-fel: Ett körningsfel har inträffat. Vill du göra en felsökning?

Det här felet inträffar när Internet Explorer inte kan använda det skript som finns på en webbsida. Dessa fel är ofarliga men om de förekommer ofta kan de vara irriterande. Du kan stänga av meddelandena genom att inaktivera felsökning av skript.
Klicka på Microsoft Fix it Solution för att automatiskt inaktivera felsökning av skript:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna i avsnittet nedan för att inaktivera skriptfelsökningen manuellt:
Du kan manuellt inaktivera skriptfelsökningen i Internet Explorer genom att följa de nedanstående stegen:
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Klicka på Visa ett meddelande om varje skriptfel för att rensa kryssrutan.
  Figur 17: Fliken Avancerat
  Bild på fliken Avancerat i Internetalternativ
 4. Välj Inaktivera felsökning av skript (för både Internet Explorer och andra webbläsare).
 5. Klicka på OK och starta om Internet Explorer.

Fel: Sidan kan inte visas

När du öppnar Internet Explorer efter att anslutning till Internet visas meddelandet Sidan kan inte visas. Följ anvisningarna nedan tills detta felmeddelande inte längre visas:
 1. Det kan hända att webbsidan du försöker öppna för närvarande inte är tillgänglig. Prova att besöka andra webbplatser för att se om meddelandet visas även för dem. Om meddelande visas när du försöker besöka andra sidor, fortsätt med följande steg.
 2. Om problemet med att sidan inte visas kvarstår, fortsätt.
 3. I Windows 7 eller Vista, klicka på Start, skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör.
 4. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 softpub.dll
 5. Klicka på OK.
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts.
  Figur 18: Bekräftelsemeddelande
  Bild på bekräftelsemeddelande
 6. I Windows 7 eller Vista, klicka på Start, skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör.
 7. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 urlmon.dll
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts.
 8. Klicka på OK.
  Ett bekräftelsefönster visas.
 9. Starta om datorn och försök sedan söka på Internet igen.
  OBS:Om felet endast uppstår på vissa webbplatser, se följande supportartikel från Microsoft Felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas när man försöker öppna en webbsida på en säker webbplats (på engelska).

Fel: Det gick inte att installera Internet Explorer 7

Följande meddelande visas när du försöker installera uppdateringein för Internet Explorer 7:
Det gick inte att installera Internet Explorer 7. Du måste starta om systemet för att bekräfta att eventuella ändringar av systemet ska ångras.
Det här felet kan uppstå om systemfilerna inte kan uppdateras eller installationsprogrammet inte kan skriva till registernycklarna. Se till att Internet Explorer installeras med ett användarkonto med administratörsbehörighet. Om du försöker installera uppdateringen ett adminstratörskonto och felet kvarstår, kan det behövas att rättigheter eller behörigheter ställs in i Registret.
Använd den automatiska Fix it-lösningen från Microsoft innan du installerar Internet Explorer.
För vidare information, se Microsofts supportartikel Så här löser du problem med installationen av Internet Explorer 7 (på engelska).

Det går inte att stänga Internet Explorer

Om du inte kan stänga Internet Explorer genom att klicka på X i övre högra hörnet är det antagligen ett tillägg från andra tillverkare som håller webbläsarfönstret öppet. Återställ Internet Explorer för att inaktivera tilläggsprogram från andra tillverkare.

Det går inte att öppna säkra webbplatser (exempelvis Internetbanken)

Det går bra att visa vanliga webbsidor, men inte säkra webbplatser såsom e-handelsplatser eller andra sidor som hanterar personuppgifter.
För att automatiskt återställa säkerhetsinställningarna i Windows, klicka på Microsoft Fix it Solution:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, använd följande steg för att återställa SSL-krypteringen så att säkra sidor kan visas:
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Markera Tillförlitliga platser.
 4. Om knappen Standardnivå visas, klicka på den.
  Figur 19: Fliken Säkerhet
  Bild på fliken Säkerhet i Internetalternativ
 5. Klicka på fliken Avancerat och rulla ned till avsnittet Säkerhetsalternativ.
 6. Markera Använd SSL 2.0 och Använd SSL 3.0 om de inte redan är markerade.
  Figur 20: Använd SSL
  Bild på fliken Avancerat i Internetalternativ
 7. Klicka på fliken Innehåll.
 8. Klicka på knappen Rensa SSL-tillstånd.
  Figur 21: Rensa SSL-tillstånd
  Bild på fliken Innehåll i Internetalternativ
 9. Klicka på Tillämpa.
  Du kan nu visa säkra webbplatser. Kontrollera genom att gå in på en säker webbplats. Om du fortfarande inte kan få åtkomst till sidan, använd de återstående stegen för att lösa problemet.
 10. Om du använder Internet Explorer 7 eller 8, följa dessa steg för att tillfälligt avaktivera det inbyggda nätfiskefiltret:
  1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internet-alternativ.
  2. Gå till webbplatsen och försök igen.
   VIKTIGT:Observera att du måste vara förvissad om webbplatsens tillförlitlighet innan du öppnar den när nätfiskefiltret är inaktiverat. Undvik att ange några som helst personuppgifter på webbformulär såvida du inte kan bekräfta att webbplatsen är tillförlitlig.
  3. Aktivera nätfiskefiltret igen när du har lämnat webbplatsen.
 11. Registrera om .dll-filerna:
  Klicka på Microsoft it Fix Solution för att registrera om dll-filerna automatiskt:
  Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna nedan för att registrera .dll-filerna igen:
  I Windows 7 eller Vista, klicka på Start, skriv sedan kör i fältet Starta sökning. Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP, klicka på Start och därefter på Kör.
  Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 softpub.dll . Klicka sedan på OK.
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts. Klicka på OK i det meddelande som visas.
  Figur 22: Bekräftelsemeddelande
  Bild på bekräftelsemeddelande
  Upprepa steg 2 för resterande poster i listan:
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  Starta om datorn.
  Du kan nu visa säkra webbplatser.

Det går inte att öppna vissa webbplatser som fordrar cookies i Internet Explorer

Vanliga webbplatser kan öppnas, men webbplatser som använder cookies öppnas långsamt eller inte alls. Använd följande steg för att tillåta att cookies används:
OBS:Att använda dessa steg kan tillåta att webbplatser installerar spårningscookies (cookies som vanligtvis registrerar vilka webbplatser användaren besöker; de betraktas som spionprogram av vissa antivirusprogram).
 1. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internetalternativ.
 2. Klicka på fliken Sekretess och sedan på Avancerat.
  Figur 23: Fliken Sekretess
  Bild på fliken Sekretess i Internetalternativ
 3. Välj Åsidosätt automatisk cookie-hantering.
  Figur 24: Avancerade sekretessinställningar
  Bild på fönstret Avancerade sekretessinställningar
 4. Markera Tillåt alltid session-cookies och välj sedan Acceptera under “Cookies från första part” och “Cookies från andra tillverkare”.
 5. Klicka på OK och starta om datorn.

Ikonen för Internet Explorer har försvunnit från skrivbordet

Klicka på Microsoft Fix it Solution för att automatiskt lägga till en ikon för Internet Explorer:
OBS:Microsoft Fix it Solution fungerar inte i Windows 7. Använd stegen nedan för att återställa den saknade ikonen.
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna nedan för att lägga till ikonen manuellt:
 1. Klicka på Start, Alla program och klicka sedan på startmenyobjektet Internet Explorer och håll ned vänster musknapp.
 2. Dra startmenyobjektet Internet Explorer över från Startmenyn till en ledig plats på skrivbordet och släpp upp den vänstra musknappen.
  Figur 25: Flytta ikonen för Internet Explorer
  Bild av Startmenyn

Arkivmenyn, adressfältet eller alla menyer saknas

För att automatiskt aktivera arkivmenyn, adressfältet eller alla menyer som saknas, klicka på Microsoft Fix it Solution:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna nedan för att manuellt aktivera de menyer som saknas:
 • Om de flesta menyalternativen saknas, tryck på F11 för att inaktivera helskärmsläget.
 • Om Arkivmenyn saknas, tryck på tangenten Alt för att öppna menyn arkiv. För att alltid visa Arkivmenyn, högerklicka någonstans i den övre delen av fönstret Internet Explorer och välj sedan Menyrad.
 • Om andra verktygsfält saknas, klicka på Visa, Verktygsfält välj sedan namn(en) på det eller de verktygsfält som saknas. Alla verktygsfält med en bockmarkering visas alltid.

Det hörs inget ljud från webbsidor som öppnas i Internet Explorer

Använd följande steg för att återställa ljudet från Internet Explorer, beroende på operativsystem:
I Windows XP, använd följande steg:
 1. Klicka på Start, klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Ljud, tal och ljudenheter, klicka sedan på Ljud och ljudenheter.
 3. Klicka på fliken Ljud.
 4. I Programhändelser, leta upp och markerar Utforskaren.
 5. Välj Avsluta utforskning och ställ in ljudnotify.wav.
 6. Välj Navigering och ställ in "ljud" på Windows XP Start.wav.
 7. Klicka på OK.
  Om du fortfarande inte kan höra något ljud, se Inget ljud i Windows 98, ME och XP

Det angivna lösenordet stämmer inte överens med det som finns sparat (Internet Explorer 6 och XP)

Du kanske har glömt eller tappat bort lösenordet till Content Advisor. Använd följande instruktioner för att återställa lösenordet:
VIKTIGT:Följande steg innefattar redigering av registret. Se till att du har skapat en återställningspunkt eller har säkerhetskopierat registret innan du fortsätter.
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kör.
 2. Skriv Regedit i fältet Öppna.
 3. Klicka på plustecknet (+) bredvid följande nycklar (mappar):
  • HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE
  • Microsoft
  • Windows
  • Aktuell version
  • Principer
  • Klassificering
 4. Se till att Klassificeringar väljs i fönstrets vänstra ruta. Klicka på Nyckel och tryck sedan på tangenten Delete på tangentbordet.
  Figur 26: Nyckeln Klassificering i Registereditorn
  Nyckeln Klassificering i Registereditorn
 5. Avsluta Registereditorn och starta om systemet.
 6. Öppna Internet Explorer.
 7. Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internetalternativ.
 8. Klicka på fliken Innehåll.
 9. Om ett meddelande visas och du tillfrågas om ett lösenord, klicka på OK för att fortsätta.
 10. Klicka på Aktivera och välj de klassificeringsalternativ som passar dina behov.
 11. Klicka på fliken Allmänt och välj Ändra lösenord under Lösenord för den klassificeringsansvarige.
 12. Ange ett nytt lösenord i fältet Nytt lösenord och i fältet Bekräftelse.
 13. Klicka på OK i fönstret Lösenordsinställningar och klicka sedan på OK i fönstren Content Advisor och Internetalternativ.
 14. Stäng och öppna Internet Explorer igen för att ändringarna ska verkställas.

Internet Explorer 9: Jag får hela tiden en fråga om att installera ActiveX-kontroller, även efter att jag har installerat dem

Om du får upprepade frågor om installation av ActiveX-kontroller från samma webbplats, inaktivera ActiveX-filtrering.
Klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på ActiveX-filtrering för att ta bort bockmarkeringen i kryssrutan. ActiveX-filtrering inaktiveras när markeringen tas bort.

Installationsproblem i Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 kan bara installeras på datorer med Windows 7 eller Windows Vista med Service Pack 2.
Om du har problem med att installera Internet Explorer 9, välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på din dator:
En uppdatering av prestanda och funktioner från Microsoft krävs före installation av Internet Explorer 9. För att installera denna uppdatering, gå du till Microsofts supportartikel En uppdatering av prestanda och funktioner finns tillgänglig för Windows 7 (på engelska).
Den här uppdateringen är även en del av Windows 7 Service Pack 1. För att installera Service Pack 1, gå till Microsofts supportartikel Information om hur man installerar Windows 7 Service Pack 1 (SP1) (på engelska).
Efter installationen av uppdateringen eller SP1 är du redo att installera Internet Explorer 9.
Om din dator har Windows Vista, kontrollera först att Service Pack 2 finns installerat. Om du vill installera SP2 går du till Microsofts supportartikel Hur man skaffar den senaste Windows Vista servicepack (på engelska).
Efter installation av SP2 måste du installera två uppdateringar från Microsoft, i denna ordning, före installation av Internet Explorer 9:
 1. OBS:Windows grafik, bilder och XPS-bibliotek måste installeras först.
Efter installation av dessa uppdateringar är du redo att installera Internet Explorer 9.

Internet Explorer 9: Alla poster visas inte när jag ska betala i onlinebutiker

Om det saknas poster från sidan när du ska betala i onlinebutiker i Internet Explorer 9, stäng av listan för spårningsskydd:
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Sökskydd.
 2. Välj listan och klicka sedan på Inaktivera.
  Figur 27: Spårningsskydd
  Bild på fönstret Spårningsskydd
  Alla posterna visas nu på sidan.

Fel i Internet Explorer 9: Internet Explorer har slutat att fungera

Följande meddelande visas i Internet Explorer 9:
Internet Explorer har slutat att fungera
Det här felet orsakas av maskinvara eller drivrutiner som inte är kompatibla med maskinvaruacceleration. För att lösa problemet, kör Internet Explorer 9 i programvarurenderingsläge:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Välj Använd programvarurendering istället för GPU-rendering.
  Figur 28: Använd programvarurendering
  Bild på fliken Avancerat i Internetalternativ
 3. Klicka på OK.
 4. Starta om datorn och försök surfa på Internet.
  OBS: Om problemet kvarstår kan orsaken vara ett webbläsartillägg. Öppna Internet Explorer utan tillägg (se annat avsnitt) för att se om problemet försvinner. Om så är fallet, avinstallera eller inaktivera tillägget.

Internet Explorer 9 slutar att fungera när jag besöker webbplatser med Java-tillägg

Använd något av följande steg för att öppna webbplatser med ett Java-tillägg med Internet Explorer 9:
 • Uppdatera Java på datorn till version 6 uppdatering 24 eller högre.
 • Lägg till webbplatsen på kompatibilitetsvylistan:
  1. Öppna Internet Explorer och gå till den webbplats som orsakar problemet.
  2. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Inställningar för Kompatibilitetsvy.
   Figur 29: Inställningar för Kompatibilitetsvy
   Bild på fönstret Inställningar för Kompatibilitetsvy
  3. Ange adressen till webbplatsen och klicka sedan på Lägg till.

Se även följande supportavsnitt för Internet Explorer 9 eller tidigare

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube