Gå till innehåll

Lösa problem med Internet Explorer (Windows 7, VIsta, XP)

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet gäller för HP-datorer med Internet Explorer version 7, 8, 9, 10 och 11.
Det finns en rad olika problem som kan uppstå när du använder Microsofts webbläsare Internet Explorer. Välj det avsnitt som motsvarar det problem du har med Internet Explorer. Om du inte hittar något avsnitt som något så när motsvarar ditt problem går du till avsnittet om hur man reparerar Internet Explorer .

Problem med spionprogram och webbläsarkapning

Om datorn börjar arbeta långsamt vid anslutning till Internet och din startsida alltid ändras till en sida som du inte har valt själv, oönskade ikoner dyker upp på skrivbordet, annonsfönster öppnas upprepade gånger eller sökfält plötsligt visas har datorn antagligen drabbats av ett spion- eller annonsprogram.
Spion- och annonsprogram kan vara svåra att ta bort. I följande HP-supportdokument hittar du mer information om hur du avlägsnar spionprogram från datorn: Om spion-, annons- eller webbläsarkaparprogram .
Utför stegen i det här avsnittet för att återställa IP-inställningarna i Windows. En återställning av TCP/IP-inställningarna kan lösa problem som att felmeddelandet Sidan kan inte visas eller Fel 404 visas. Använd följande steg för de olika versionerna av Windows för att återställa dessa inställningar:

Återställa IP-inställningarna i Windows 7 och Vista

Visa en video om att återställa inställningarna för Internetprotokollet i Windows 7 och Vista

Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-protokollet i Windows 7 eller Vista:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Alla program.
 3. Klicka på Tillbehör.
 4. Högerklicka på Kommandouppmaning.
 5. Välj Kör som administratör.
  Figur 1: Öppna kommandotolken
  Öppna kommandotolken
 6. Skriv följande efter kommandouppmaningen: netsh int ip reset
  Detta kommando leder till en serie svar som avslutas med OK! och därefter en uppmaning att starta om datorn.
  Figur 2: IP-återställning
  Bild på kommandotolken
 7. Skriv följande efter kommandouppmaningen: netsh winsock reset
  Ett meddelande bekräftar att kommandot har skickats.
  Figur 3: Återställ Winsock-katalogen
  Bild på kommandotolken
 8. Starta om datorn. IP-inställningarna har återställts.
Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-inställningarna i Windows XP:
 1. Klicka på Start och därefter på Kör.
 2. Skriv följande i fältet Öppna: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
 3. Klicka på OK.
 4. Starta om datorn, öppna webbläsaren och försök att surfa på Internet. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
 5. Om du har Windows XP Service Pack 2 eller senare klickar du på Start och därefter på Kör.
 6. Skriv netsh winsock reset i fältet Öppna.
  Om du inte har Service Pack 2, utför alla följande steg för att avinstallera och återställa winsock-filerna:
  VIKTIGT:Följande steg innefattar redigering av registret. Se till att du har skapat en återställningspunkt eller har säkerhetskopierat registret innan du fortsätter.
  Klicka på Start och därefter på Kör.
  Skriv följande i fältet Öppna: regedit
  Fönstret Registereditorn visas.
  Klicka på plustecknet (+) bredvid följande nycklar: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
  Klicka på Winsock och tryck sedan på knappen Radera.
  Klicka på OK för att bekräfta borttagning av tangenten.
  Klicka på Winsock2 och tryck sedan på Radera.
  Klicka på OK för att bekräfta borttagning av tangenten.
  Starta om datorn. Det här steget är obligatoriskt.
  Öppna fönstret Nätverksanslutningar (från Kontrollpanelen eller sidolisten Nätverksplatser).
  Högerklicka på ikonen för den trådlösa nätverksanslutningen och välj Egenskaper.
  Klicka på Installera.
  Klicka på Protokoll.
  Klicka på Lägg till.
  Klicka på Har skiva.
  Ange c:\windows\inf i fältet.
  Klicka på OK och välj sedan Internetprotokoll (TCP/IP) från listan över tillgängliga protokoll.
  Klicka på OK.
 7. Starta om datorn, öppna webbläsaren och försök att surfa på Internet.
Windows 98 och Windows Me: Använd Microsofts artikel Q241344, Felmeddelande: Sidan kan inte visas (på engelska) för att återställa IP-inställningarna och felsöka meddelanden om att sidan inte kan visas. Observera att felsökningen av detta fel kräver ingående tekniska kunskaper om Windows.

Titta på en video om hur du ändrar inställningarna i Internet Explorer i Windows 7

En återställning av inställningarna i Internet Explorer kan lösa många typer av problem.
OBS:Efter att dessa steg använts kan det hända att du behöver ange information på nytt för betrodda webbsidor, exempelvis lösenord och personuppgifter.
Klicka på Microsoft Fix it-lösningen för att diagnosticera och återställa Internet Explorers inställningar automatiskt:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen följer du anvisningarna nedan för att återställa inställningarna manuellt:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den) och klicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Klicka på Återställ.
  Figur 4: Internetalternativ: Återställningsknapp
  Internetalternativ: Återställningsknapp
 4. Stänga alla öppna webbläsarfönster när du klar. Öppna Internet Explorer igen och försök visa webbsidan på nytt.
  För mer information och en instruktionsvideo, se Microsofts supportartikel Så här återställer du inställningarna för Internet Explorer (på engelska).
Om det uppstår ett problem med Internet Explorer som inte tas upp i det här dokumentet är det bäst att reparera Internet Explorer.
OBS:När du har följt de här anvisningarna kan det hända att du måste ange diverse uppgifter (som lösenord och personuppgifter) för tillförlitliga webbplatser på nytt.
OBS:Om du inte lyckas reparera Internet Explorer med hjälp av nedanstående anvisningar, hämta du senaste versionen av Internet Explorer från Microsoft (hämta eller beställ på CD). För mer information, gå till Microsofts webbplats www.microsoft.com/windows/Internet Explorer/ (på engelska).
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:

Reparera Internet Explorer med systemfilsgranskaren i Windows 7 eller Vista

Visa en video om att reparera Internet Explorer med systemfilsgranskaren

Internet Explorer ingår i Windows 7 och Vista. Använd Systemfilsgranskaren för att reparera Internet Explorer:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Alla program.
 3. Klicka på Tillbehör.
 4. Högerklicka på Kommandotolken och välj sedan Kör som administratör.
  Figur 5: Öppna kommandotolken
  Öppna kommandotolken
 5. Klicka på OK om ett meddelande om kontroll av användarkonto visas.
 6. Vid uppmaning, skriv följande i Kommandotolken: SFC /SCANNOW
  Figur 6: Systemfilsgranskaren
  Bild på kommandotolken
  Ett fönster öppnas med statusinformation om de filer som hittats och korrigerats.
För att reparera eller installera om Internet Explorer för datorer som har Windows XP SP2 installerat, installera om SP2 för att installera om Internet Explorer automatiskt.
För att reparera SP1 eller tidigare XP-datorer, använd följande steg:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kör.
 3. Ange SFC /SCANNOW i fältet Öppna.
 4. Klicka på OK och vänta sedan till det blir klart.
OBS: Om din datorn har Media Center 2005 installerat är det möjligt att det visas ett meddelande med uppmaningen att Sätt i din Windows XP Professional CD2 nu. Klicka på Avbryt för att fortsätta. Det kan hända att meddelandet visas flera gånger men det påverkar inte reparationen av de standardfiler som levererades med datorn.
Se Microsofts artikel 318378 (på engelska) för vidare information.
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Kontrollpanelen.
 4. Dubbelklicka på ikonen Lägg till/ta bort program.
 5. Klicka på fliken Installera/avinstallera.
 6. Välj Internet Explorer och Internet-verktyg och klicka sedan på Lägg till eller ta bort. En meny med tre alternativ visas.
 7. Välj Reparera Internet Explorer och följ anvisningarna på skärmen tills det startas om.
 8. Om det finns en senare version av Internet Explorer tillgänglig på Microsofts webbplats uppgraderar du till den.
Internet Explorer är utrustat med funktioner som är viktiga för operativsystemet och ska därför inte avinstalleras. Om du har uppgraderat Internet Explorer på din dator, kan du dock återgå till den föregående versionen.
Klicka på Microsoft Fix it Solution för att automatiskt avinstallera Internet Explorer och återställa den senast installerade versionen:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it-lösningen, följ anvisningarna nedan för att manuellt avinstallera den uppdaterade Internet Explorer-versionen.
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:

Windows 7 eller Vista

Visa en video om att avinstallera den aktuella versionen av Internet Explorer i Windows 7

För att manuellt avinstallera Internet Explorer på din dator, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kontrollpanel och välj sedanAvinstallera ett program.
 3. Klicka på Visa installerade uppdateringar till vänster.
 4. Välj Internet Explorer-uppdateringen från listan över de installerade uppgraderingarna. Den kan finnas under Microsoft Windows.
 5. Klicka på Avinstallera och följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera Internet Explorer.
För att manuellt avinstallera Internet Explorer på din dator, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kontrollpanelen, och välj sedan Lägg till eller ta bort program.
 3. Markera kryssrutan Visa uppdateringar högst upp i fönstret.
 4. Välj Internet Explorer-uppdateringen från listan över de installerade uppgraderingarna.
 5. Klicka på Ta bort och följ anvisningarna på skärmen eftersom de öppnas för att avinstallera Internet Explorer.
Med tiden brukar antalet webbläsartillägg öka och det kan leda till problem med spionprogram, felmeddelanden och startproblem för Internet Explorer. Det går dock att starta Internet Explorer 7 utan några tilläggsprogram från andra tillverkare genom att följa anvisningarna nedan.
Välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på datorn:

Windows 7 eller Vista

Visa en video om att öppna Internet Explorer utan tillägg från tredje part
För att öppna Internet Explorer 7 utan tilläggsprogram, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start.
 2. Ange följande text i Sökfältet: iexplore -extoff
 3. Klicka på iexplore -extoff bland sökresultaten.
  Figur 7: Öppna Internet Explorer utan tilläggsprogram
  Bild på Startmenyn i Windows 7
  Internet Explorer öppnas utan tilläggsprogram.
För att öppna Internet Explorer 7 utan tilläggsprogram, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kör.
 3. Ange följande text i textfältet: iexplore -extoff
 4. Klicka på OK för att öppna Internet Explorer utan tillägg.
Nedanstående avsnitt hjälper dig att lösa problem som identifieras av symptomet.
Det här problemet kan orsakas av spionprogram eller på grund av att Norton Internet Security 2006 har startsideskyddet aktiverat.
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. På fliken Allmänt under Startsida, ändra webbadressen i Adress-fältet till önskad startsida (t.ex. www.hp.com).
  Figur 8: Byta startsida
  Bild på fliken Allmänt i Internetalternativ
 4. Klicka på OK.
 5. Om du har Norton Internet Security 2006 installerat öppnas fönstret för Norton Antivirus Skyddsvarning för startsida. Gå vidare till nästa steg.
  Om startsidan inte ändras eller ändras till en annan webbadress än den som du har valt som startsida behöver du uppdatera annonsprogram- eller virusdefinitionerna och söka av datorn efter spionprogram. Avlägsna spionprogram och andra skadliga program som hittas. För mer information, se Information om spion-, annons- och webbläsarkaparprogram .
 6. I meddelandet Skyddsvarning för hemsida markera webbadressen som står efter Ändra till: (till exempel, Ändra till: http://www.hp.com/).
  Figur 9: Meddelandet Skyddsvarning för startsida
  Meddelandet Skyddsvarning för startsida
 7. Klicka på OK.
 8. Adressen till startsidan ändras och den nya startsidan öppnas nästa gång du startar Internet Explorer.
Följ anvisningarna nedan om bilderna inte laddas när du öppnar webbsidor:
Figur 10: Exempel på platshållare för grafik som inte visas
Exempel på platshållare för grafik som inte visas
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Avancerat och välj Visa bilder under Multimedia.
  • Markera kryssrutan Visa bilder om du inte redan gjort det och klicka på OK för att öppna Internet Explorer igen. Om bilderna visas är du klar.
  • Om Visa bilder redan är markerat, klicka på Avbryt, stäng fönstret Internet-alternativ och fortsätter med nedanstående steg.
  Figur 11: Fliken Avancerat i fönstret Internet-alternativ
  Fliken Avancerat i fönstret Internet-alternativ
 4. Stäng Internet Explorer.
 5. Öppna fönstret Kör.
  I Windows 7 eller Vista:
  Klicka på Start.
  Skriv Kör i sökrutan.
  Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP:
  Klicka på Start.
  Klicka på Kör.
 6. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 /I mshtml.dll
 7. Klicka på OK och öppna sedan Internet Explorer.
  Nu ska bilderna visas när du öppnar webbsidor.
Om du får upprepade frågor om installation av ActiveX-kontroller från samma webbplats, avaktiverar du ActiveX-filtrering.
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du Alt för att öppna den).
 2. Klicka på ActiveX-filtrering för att ta bort markeringen. ActiveX-filtrering avaktiveras när markeringen tas bort.
När du öppnar Internet Explorer efter att du har kopplat upp dig på Internet visas meddelandet Sidan kan inte visas. Följ anvisningarna nedan tills detta felmeddelande inte längre visas:
 1. Det kan hända att webbsidan du försöker öppna för närvarande inte är tillgänglig. Prova att besöka andra webbplatser för att se om meddelandet visas även för dem. Om det orsakas av att du besöker andra webbplatser, fortsätt till nästa steg.
 2. Återställ inställningarna i Internet Explorer och försök igen. Fortsätt med nästa steg om sidan fortfarande inte kan visas.
 3. Öppna fönstret Kör.
  I Windows 7 eller Vista:
  Klicka på Start.
  Skriv Kör i sökrutan.
  Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP:
  Klicka på Start.
  Klicka på Kör.
 4. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 softpub.dll
 5. Klicka på OK. Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts.
  Figur 12: Bekräftelsemeddelande
  Bekräftelsemeddelande
 6. Öppna fönstret Kör.
  I Windows 7 eller Vista:
  Klicka på Start.
  Skriv Kör i sökrutan.
  Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP:
  Klicka på Start.
  Klicka på Kör.
 7. Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 urlmon.dll
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts.
 8. Klicka på OK. Framgångsfönstret visas.
 9. Starta om datorn och försök sedan öppna webbsidan igen. Återställ inställningarna i Internet Explorer om felet kvarstår.
  OBS: Om felet endast uppstår på vissa webbplatser, se följande supportartikel från Microsoft Felmeddelandet “Sidan kan inte visas” visas när man försöker öppna en webbsida på en säker webbplats (på engelska).
Följande meddelande visas i Internet Explorer: Internet Explorer har slutat att fungera. Detta fel kan orsakas av maskinvara eller drivrutiner som inte är kompatibla med maskinvaruacceleration. För att lösa problemet, kör Internet Explorer i programvarurenderingsläge:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg från menyraden (om menyraden inte visas, tryck på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. Markera alternativet Använd programvarurendering istället för GPU-rendering.
  Figur 13: Använd programvarurendering
  Använd kontrollerad programvarurendering
 4. Klicka på OK.
 5. Starta om datorn och försök surfa på Internet.
  OBS:Om problemet kvarstår kan orsaken vara ett webbläsartillägg. Öppna Internet Explorer utan tilläggsprogram (se steg 5: Öppna Internet Explorer 7 utan tilläggsprogram ) för att se om problemet försvinner. Om så är fallet avinstallerar och avaktiverar du tillägget.
Om du vill fortsätta, Välj “Tillåt blockerat innehåll...”.
Figur 14: Tillåt blockerat innehåll...
Tillåt blockerat innehåll
En popup-säkerhetsvarning visas. Klicka på Jaom du ändå vill fortsätta.
VIKTIGT:Vara medveten om att om du fortsätter kan skadlig innehåll tillåtas, om du klickar på Ja. I följande HP-supportdokument hittar du mer information om hur du avlägsnar spionprogram från datorn: Om spion-, annons- eller webbläsarkaparprogram .
Figur 15: Säkerhetsvarning
Säkerhetsvarning
Utför följande ändringar i Internet Explorer för att åtgärda det här problemet:
OBS:När du har följt dessa anvisningar kan det hända att du måste ange diverse uppgifter (som lösenord och personuppgifter) för tillförlitliga webbplatser på nytt.
Börja med att återställa Internet Explorer för att inaktivera utomstående tillverkares tilläggsprogram som kan orsaka problem. Om felet kvarstår följer du stegen nedan:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Allmänt och klicka sedan på Radera under Webbhistorik.
  Figur 16: Ta bort webbhistorik
  Bild på fliken Allmänt i Internetalternativ
 4. Se till att rutan bredvid Kakor är markerad.
  Figur 17: Ta bort cookies
  Bild på fönstret Ta bort webbhistorik
 5. Klicka på Ta bort.
 6. I fönstret Internet-alternativ klickar du på fliken Program och sedan på knappen Hantera tillägg.
  Figur 18: Program
  Bild på fliken Program i Internet-alternativ
  Tilläggsprogram är ActiveX-kontroller som förändrar hur Internet Explorer fungerar. Det kan röra sig om verktygsfält, tilläggsprogram och annan kod som kan påverka funktionerna i Internet Explorer.
 7. Markera alla misstänkta tilläggsnamn från namnlistan och välj Inaktivera för att förhindra att tillägget öppnas när Internet Explorer öppnas.
 8. Klicka på Stäng när du är klar.
  Figur 19: Hantera tillägg
  Bild på fönstret Hantera tillägg
 9. I fönstret Internet-alternativ klickar du på fliken Avancerat.
 10. Under Webbsökning avmarkerar du rutan Aktivera webbläsartillägg från andra tillverkare (detta kräver omstart).
  OBS:Genom att förhindra webbläsartillägg från andra tillverkare tar du bort saker som sökverktygsfält, gadgets och Symantecs nätfiskefiltermeddelanden från den övre menyn.
  Figur 20: Aktivera tillägg från andra tillverkare
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
 11. Klicka på OK.
 12. Starta om datorn.
  Nu ska inte felmeddelandet längre visas.
  OBS:De här felen orsakas antagligen av att webbläsartillägg har lagts till av spion- eller annonsprogram. Om du vill använda webbläsartillägg från utomstående tillverkare bör du först läsa HP:s supportdokument Information om spion-, annons- eller webbläsarkaparprogram (på engelska) för vidare information om hur du avlägsnar spion- och annonsprogram samt hur du skyddar datorn mot den här typen av programvara. När datorn är skyddad kan du aktivera tilläggen från utomstående tillverkare igen.
Det här felet inträffar när Internet Explorer inte kan använda det skript som finns på en webbsida. Dessa fel är ofarliga men om de förekommer ofta kan de vara irriterande. Du kan stänga av meddelandena genom att inaktivera felsökning av skript.
Klicka på Microsoft Fix it Solution för att automatiskt inaktivera felsökning av skript:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna i avsnittet nedan för att inaktivera skriptfelsökningen manuellt:
Du kan manuellt inaktivera skriptfelsökningen i Internet Explorer genom att följa de nedanstående stegen:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Avmarkera rutan Visa meddelanden om alla skriptfel.
  Figur 21: Fliken Avancerat
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
 5. Kontrollera att rutan är markerad för Inaktivera skriptfelsökning (Internet Explorer) och Inaktivera skriptfelsökning (annan).
 6. Klicka på OK och starta om Internet Explorer.
Internet Explorer 11 kan bara installeras på datorer med Windows 7 med Service Pack 1. Uppdatera via Windows Update för att kontrollera att alla andra krav på programuppdateringar har uppfyllts. Granska andra systemkrav för Internet Explorer 11 och Windows 7 (på engelska).
Internet Explorer 10 kan bara installeras på datorer med Windows 7 med Service Pack 1. Windows-uppdateringar för att se till att alla andra krav på programuppdateringar har uppfyllts. Granska andra systemkrav för Internet Explorer 10 och Windows 7 (på engelska).
Internet Explorer 9 kan bara installeras på datorer med Windows 7 eller Windows Vista med Service Pack 2.
Om du har problem med att installera Internet Explorer 9, välj något av följande avsnitt som överensstämmer med versionen av Windows på din dator:

Windows 7

En uppdatering av prestanda och funktioner från Microsoft krävs före installation av Internet Explorer 9. För att installera denna uppdatering, gå du till Microsofts supportartikel En uppdatering av prestanda och funktioner finns tillgänglig för Windows 7 (på engelska).
Den här uppdateringen är även en del av Windows 7 Service Pack 1. För att installera Service Pack 1, gå till Microsofts supportartikel Information om hur man installerar Windows 7 Service Pack 1 (SP1) (på engelska).
Efter installationen av uppdateringen eller SP1 är du redo att installera Internet Explorer 9.
Om din dator har Windows Vista, kontrollera först att Service Pack 2 finns installerat. Om du vill installera SP2 går du till Microsofts supportartikel Hur man skaffar den senaste Windows Vista servicepack (på engelska).
Efter installation av SP2 måste du installera två uppdateringar från Microsoft, i denna ordning, före installation av Internet Explorer 9:
OBS:Windows grafik, bilder och XPS-bibliotek måste installeras först.
Efter installation av dessa uppdateringar är du redo att installera Internet Explorer 9.
Följande meddelande visas när du försöker installera uppdateringen för Internet Explorer 7:
Det gick inte att installera Internet Explorer 7. Du måste starta om systemet för att bekräfta att eventuella ändringar av systemet ska ångras.
Det här felet kan uppstå om systemfilerna inte kan uppdateras eller installationsprogrammet inte kan skriva till registernycklarna. Se till att Internet Explorer installeras med ett användarkonto med administratörsbehörighet. Om du försöker installera uppdateringen ett adminstratörskonto och felet kvarstår, kan det behövas att rättigheter eller behörigheter ställs in i Registret.
Använd den automatiska Fix it-lösningen från Microsoft innan du installerar Internet Explorer.
För vidare information, se Microsofts supportartikel Så här löser du problem med installationen av Internet Explorer 7 (på engelska).
Om du inte kan stänga Internet Explorer genom att klicka på krysset i övre högra hörnet är det antagligen ett tillägg från en utomstående tillverkare som håller webbläsarfönstret öppet. Återställ Internet Explorer för att inaktivera utomstående tillverkares tilläggsprogram.
Det går bra att visa vanliga webbsidor, men inte säkra webbplatser (t.ex. e-handelsplatser eller andra sidor som hanterar personuppgifter).
Figur 22: Exempel på säker webbplats
Exempel på säker webbplats
För att automatiskt återställa säkerhetsinställningarna i Windows, klicka på Microsoft Fix it Solution:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, använd följande steg för att återställa SSL-krypteringen så att säkra sidor kan visas:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Markera Tillförlitliga platser.
 5. Om knappen Standardnivå visas, klickar du på den.
  Figur 23: Fliken Säkerhet
  Bild på fliken Säkerhet i Internet-alternativ
 6. Klicka på fliken Avancerat och rulla ned till avsnittet Säkerhetsalternativ.
 7. Kontrollera att rutorna är markerade för Använd SSL 2.0 och Använd SSL 3.0.
  Figur 24: Använd SSL
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Avancerat
 8. Klicka på fliken Innehåll.
 9. Klicka på knappen Rensa SSL-tillstånd.
  Figur 25: Rensa SSL-tillstånd
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Innehåll
 10. Klicka på Tillämpa.
  Bläddra till en säker webbplats för att kontrollera att du kan se den. Fortsätt följa anvisningarna nedan för att lösa problemet om du fortfarande inte kan öppna sidan.
 11. Om du använder Internet Explorer 7 eller 8, följa dessa steg för att tillfälligt avaktivera det inbyggda nätfiskefiltret:
  1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
  2. Klicka på Internetalternativ.
  3. Gå till webbplatsen och försök igen.
   OBS:Observera att du måste vara förvissad om webbplatsens tillförlitlighet innan du öppnar den när nätfiskefiltret är inaktiverat. Undvik att ange några som helst personuppgifter på webbformulär såvida du inte kan bekräfta att webbplatsen är tillförlitlig.
  4. Aktivera nätfiskefiltret igen när du har lämnat webbplatsen.
 12. Registrera om .dll-filerna:
  Klicka på Microsoft it Fix Solution för att registrera om dll-filerna automatiskt:
  Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna nedan för att registrera .dll-filerna igen:
  I Windows 7 eller Vista: Klicka på Start.
  Skriv Kör i sökrutan.
  Klicka på Kör bland sökresultaten.
  I Windows XP: Klicka på Start.
  Klicka på Kör.
  Skriv följande i fältet Öppna: regsvr32 softpub.dll
  Klicka på OK.
  Om du har angett posten korrekt visas ett meddelande om att kommandot RegSrv32 har utförts. Klicka på OK i det meddelande som visas.
  Figur 26: Bekräftelsemeddelande
  Bekräftelsemeddelande
  Upprepa steg b för resterande porter i listan:
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  Starta om datorn.
  Det ska nu gå att öppna säkra webbplatser.

Visa en video om hur du tillåter cookies i Internet Explorer

Vanliga webbplatser öppnas, men webbplatser som använder cookies öppnas långsamt eller inte alls. Följ anvisningarna nedan för att tillåta cookiesanvändning:
OBS:Observera att du genom att följa anvisningarna nedan tillåter att webbplatser installerar spårningscookies (som registrerar vilka webbplatser användaren besöker, de betraktas som spionprogram av vissa antivirusprogram).
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess och sedan på Avancerat.
  Figur 27: Fliken Sekretess
  Bild på Internet-alternativ - Fliken Sekretess
 4. Kontrollera att rutan är markerad för Åsidosätt automatisk hantering av kakor.
  Figur 28: Avancerade sekretessinställningar
  Fönstret Avancerade sekretessinställningar
 5. Kontrollera att rutan är markerad för Tillåt alltid sessionskakor.
 6. Välj Acceptera under kakor från första part och kakor från tredje part.
 7. Klicka på OK.
 8. Starta om datorn.

Visa en video om att skapa en genväg på skrivbordet för Internet Explorer

Klicka på Microsoft Fix it Solution för att automatiskt lägga till en ikon för Internet Explorer:
OBS:Microsoft Fix it Solution fungerar inte i Windows 7. Använd stegen nedan för att återställa den saknade ikonen.
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna nedan för att lägga till ikonen manuellt:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Alla program.
 3. Klicka och håll posten på startmenyn för Internet Explorer.
 4. Dra startmenyobjektet Internet Explorer över från Startmenyn till en ledig plats på skrivbordet och släpp upp den vänstra musknappen.
  Figur 29: Flytta ikonen för Internet Explorer
  Bild av Startmenyn
För att automatiskt aktivera arkivmenyn, adressfältet eller alla menyer som saknas, klicka på Microsoft Fix it Solution:
Om du inte kan använda Microsoft Fix it Solution, följ anvisningarna nedan för att manuellt aktivera de menyer som saknas:
 • Om de flesta menyalternativen saknas, är helskärmsläget aktiverat. Tryck på F11 för att avaktivera helskärmsläget.
 • Om Arkivmenyn saknas, tryck på tangenten Alt för att öppna menyn arkiv.
  För att visa Arkiv-menyn permanent högerklickar du någonstans i den övre delen av Internet Explorer-fönstret och väljer sedan Menyrad.
  Figur 30: Menyraden vald
  Menyraden vald
 • Om andra verktygsfält saknas klickar du på Visa.
  Klicka på verktygsfält, och välj sedan namnet på verktygsfält som saknas.
  Alla verktygsfält som är markerade visas alltid.
I Windows XP, använd följande steg:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Ljud, tal och ljudenheter.
 4. Klicka på Ljud och ljudenheter.
 5. Klicka på fliken Ljud.
 6. I Programhändelser, leta upp och markerar Utforskaren.
 7. Välj Avsluta navigering och ställ in ljudnotify.wav.
 8. Starta Navigering och ställ in “ljud” på Windows XP Start.wav.
 9. Klicka på OK.
  Om du fortfarande inte kan höra något ljud, se Inget ljud i Windows 98, ME och XP .
Om det saknas poster från sidan när du ska betala i onlinebutiker i Internet Explorer, stänger du av listan för spårningsskydd:
 1. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
 2. Klicka på Spårningsskydd.
 3. Välj listan och klicka sedan på Avaktivera.
  Figur 31: Spårningsskydd
  Bild på fönstret Spårningsskydd
  Alla posterna visas nu på sidan.

Visa en video om hur du använder kompatibilitetsvy i Internet Explorer

Använd något av följande steg för att öppna webbplatser med ett Java-tillägg med Internet Explorer:
 • Uppdatera Java på datorn till version 6 uppdatering 24 eller högre.
 • Lägg till webbplatsen på listan Kompatibilitetsvy:
  1. Öppna Internet Explorer och gå till den webbplats som orsakar problemet.
  2. I Internet Explorer, klicka på Verktyg i menyraden (om menyraden inte visas trycker du på Alt för att öppna den).
  3. Klicka på Kompabilitetsvyinställningar.
   Figur 32: Inställningar för Kompatibilitetsvy
   Bild på fönstret Inställningar för Kompatibilitetsvy
  4. Ange URL-adressen till webbplatsen och klicka sedan på Lägg till.

Visa en video om att ändra teckenstorlek i Internet Explorer

Ändra storlek på tecken i Internet Explorer genom att klicka på Visa, klicka på Teckenstorlek eller Textstorlek och sedan välja önskat teckensnitt.
Tecken- eller textstorleken kan även justeras genom att trycka på och hålla ned tangenten Ctrl och samtidigt rulla upp eller ned med musens skrollhjul.
För att zooma i Internet Explorer, titta efter ikonen med förstoringsglaset längst ned till höger i fönstret Internet Explorer. Standardinställningen är 100 %. Klicka på nedåtpilen bredvid förstoringsglaset när du vill justera zoomningen. Det ändrar teckenstorleken samt storleken på allt annat som visas i Internet Explorer.

Se även följande supportavsnitt för Internet Explorer 9 eller tidigare

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube