Gå till innehåll

Aktivera webbkameran efter byte av operativsystem

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet avser HP:s och Compaqs notebook-datorer med en inbyggd webbkamera och Windows 7, Windows Vista eller Windows XP.
Din HP Pavilion eller Compaq Presario notebook-dator utformades för att fungera med ett specifikt Windows-operativsystem (OS) och HP tillhandahåller drivrutiner och programvara för denna ursprungliga konfiguration. HP tillhandahåller drivrutiner för ett andra OS på bara vissa modeller. Kunder som valt att byta ut datorns operativsystem har emellanåt rapporterat om problem med allt från begränsad funktionalitet till fullständig felfunktion, beroende på att HP inte stödjer maskinvarukomponenterna i det nya operativsystemet. Använd det här dokumentet för att förbereda byte av OS och konfiguration av webbkameran efter ett OS-byte.

Förbered byte av OS

Om du väljer att byta operativsystem på din dator finns det några viktiga överväganden du måste göra. Hjälp med detta och flera bra tips får du i det här avsnittet. Läs varje avsnitt för viktig information i varje ämne.
VIKTIGT:HP rekommenderar inte byte av operativsystem från det ursprungliga operativsystemet och tillhandahåller inte någon relaterad support. Resultatet kan leda till att datorns status är okänd, funktionen kan försämras och det kan vara nödvändigt att skaffa programvara, drivrutiner eller till och med maskinvara.
Om du inte redan har gjort det, använder du HP Recovery Manager för att skapa en uppsättning återställningsskivor för den första installerade avbildningen. Om du stöter på ett problem med ett nytt OS, kan du använda dessa skivor för att återställa datorn till dess ursprungliga driftsmiljö och OS. Återställningsskivan innehåller ursprungliga maskinvarudrivrutiner och förinstallerad programvara. Läs vidare i något av följande dokument för mer information om att skapa återställningsskivor.
OBS:Om du kontaktar HP Support för felsökning eller maskinvaruproblem efter installation av ett nytt OS på din dator, kan supporten kräva att du installerar om den ursprungliga programvaruavbildningen. Om du redan har bytt OS men inte skapat återställningsskivorna, läser du Letar du efter återställningsskivor? för information om hur du köper en återställningsskiva från HP.
Innan du installerar ett nytt OS går du till sidan Drivrutiner och nedladdningar för din modell och kontrollera på listan med drivrutiner och programvara vad som finns tillgängligt för de olika operativsystemen.
 • Förstaval av drivrutin. Om det nya operativsystemet stöds laddar du ned drivrutinerna och programvaran för webbkameran, och bränner filerna till en CD-R eller sparar dem på en USB-enhet. När det nya operativsystemet har installerats kör du installationsprogrammet genom att dubbelklicka på filen du sparat.
 • Andraval av drivrutin. Varje version av Windows tillhandahåller en allmän Microsoft USB-videoenhetsdrivrutin. Kör funktionen Windows Update för att uppdatera ditt OS till senaste Windows servicepack (XP SP3 eller Vista SP2) C:\Windows\system 32\drivers\usbvideo.sys.
Beroende på modell, tillhandahåller HP olika webbkameraprogram: HP-Webcam, QuickPlay, YouCan, QuickWeb, MediaSmart Webcam och ArcSoft Webcam. Innan du kan använda någon av dessa program för webbkameran, måste den korrekta drivrutinen installeras för webbkameran, identifieras i Enhetshanteraren och programmet vara konfigurerat för drivrutinen.
Då det inte finns något sätt att avgöra vilka förändringar av maskinvarudrivrutiner och programvaror som görs vid installation av ett nytt operativsystem, innehåller tabellen nedan en lista med drivrutiner för webbkamera och webbkameraprogram som tidigare har levererats med HP och Compaq Notebook-datorer. Drivrutinerna och programmen i följande tabell fungerar på de flesta modeller. Däremot är de kanske inte är kompatibla med installerade maskinvarukomponenter eller operativsystem på vissa modeller.
OriginalprogramOperativsystem som stödsLänk till programvara
AIM Instant MessengerXP - Vista - Windows 7 Hämta från AIM
Yahoo MessengerXP - Vista - Windows 7 Hämta från Yahoo
SkypeXP - Vista - Windows 7 Hämta från Skype
QuickPlay - endast specifika modellerXP version 1.x och 2.x som inte är tillgänglig för hämtning på webben.

Vista version 3.x avslutad, inte tillgänglig för hämtning, ersatt med Cyberlink YouCam.
Ingen hämtning tillgänglig.
YouCamIngen version för XP tillgänglig.

Vista - Windows 7
Cyberlink YouCam
MediaSmartIngen version för XP tillgänglig.

För Vista och Windows 7 måste MediaSmart SmartMenu installeras före MediaSmart programvara för webbkamera.
Vista - Programvara för HP MediaSmart webbkamera

Vista - HP MediaSmart SmartMenu

Windows 7 - HP MediaSmart programvara för webbkamera

Windows 7 - HP MediaSmart SmartMenu
ArcSoft Webcam Sharing Manager XP - Vista - Windows 7

Installera HP Universal Camera Driver innan installation av detta program.
ArcSoft Webcam Manager
Microsoft USB Video Device (drivrutin)

Microsoft webbkamera (usbvideo.sys) är den prioriterade drivrutinen för webbkamera för de flesta av HP:s integrerade webbkameror. C:\Windows\system 32\drivers\usbvideo.sys kan visas som HP Webcam eller Microsoft USB Video Device
XP-versionen installerad som en del av Windows XP-uppdatering till SP2 eller SP3.

Tillgänglig i Vista SP2

Tillgänglig i Windows 7
För XP, kör update.microsoft.com på webben.

För Vista och Windows 7, kör Windows Uppdatering eller använd Enhetshanteraren för att uppdatera till drivrutin Microsoft USB Video Device.
HP Webcam 1000 (drivrutin)XP-versionen fungerar med Ricoh-kamera men kanske inte fungerar med andra kamerafabrikat.

Ingen version för Vista eller Windows 7 tillgänglig.
XP - HP Webcam 1000

Windows Vista eller Windows 7
HP Universal Camera Driver (drivrutin)XP - Vista - Windows 7

Vissa kommersiella modeller
HP Universal Camera Driver
Voodoo Cam (drivrutin)HP Voodoo drivrutin för webbkamera är utvecklad för specifik maskinvara och fungerar inte på andra modeller.Se sidan Drivrutiner och nedladdningar för din specifika Voodoo-modell.

Konfigurera webbkameran efter att operativsystemet bytts ut

När operativsystemet har bytts ut slutför du alla steg nedan i följd för att konfigurera och använda webbkameran.

Steg 1: Lägg in de senaste BIOS-uppdateringarna

När maskinvaru- och programvaruproblem upptäcks och korrigeras görs uppdateringar till BIOS tillgängliga för användarna. Samma BIOS stöder olika operativsystem. Uppdatera helst BIOS innan du byter OS. Om du inte uppdaterade BIOS innan det nya operativsystemet installerades, gör du det nu.
Det senaste BIOS för din modell finns på sidan Drivrutiner och nedladdningar .

Steg 2: Kör Windows Update

Windows Update installerar uppdaterade drivrutiner och säkerhetskorrigeringar som förbättrar det nya operativsystemets prestanda. Kör Windows Update genom att följa stegen nedan.
 • För Windows 7 och Vista
  1. Klicka på Start, skriv update i Sökfältet, och välj sedan Windows Update i listan.
  2. På skärmen Windows Update klickar du på länken Sök efter uppdateringar.
  3. Installera alla kritiska och rekommenderade uppdateringar.
   OBS:Microsoft specificerar att uppdateringar måste installeras i en specifik ordning. Innan ett specifikt Servicepack visas i uppdateringslistan, måste vissa uppdateringar och korrigeringar vara installerade. Acceptera och installera alla de listade uppdateringarna och starta om datorn. Gå till Windows Update igen och kontrollera om det finns fler uppdateringar.
 • För Windows XP
  1. Klicka på Start, Alla program, och välj sedan Windows Update i listan.
  2. När webbsidan Välkommen till Microsoft Update öppnas klickar du på knappen Express (rekommenderas).
   Figur 1: Välkommen till Microsoft Update
   Bild på skärmen Välkommen till Microsoft Update.
  3. Installera alla högprioriterade och rekommenderade uppdateringar.
   OBS:Microsoft specificerar att uppdateringar måste installeras i en specifik ordning. Innan ett specifikt Servicepack visas i uppdateringslistan, måste vissa uppdateringar och korrigeringar vara installerade. Acceptera och installera alla de listade uppdateringarna och starta om datorn. Gå till Windows Update igen och kontrollera om det finns fler uppdateringar.

Steg 3: Skanna efter bildenheter

En sökning efter maskinvara i Enhetshanteraren tvingar BIOS att kontrollera om det finns en webbkameraenhet och installera den senaste drivrutinen för webbkamera.
 1. För Windows 7 och Vista
  Klicka på Start, skriv enhet i Sökfältet, och välj sedan Enhetshanteraren i listan.
  För Windows XP
  Klicka på Start, välj Kör, skriv devmgmt.msc i fältet Kör, och klicka sedan på OK.
 2. I fönstret Enhetshanteraren letar du rätt på och expanderar kategorin Bildenheter.
 3. Högerklicka på varje enhetsdrivrutin under kategorin Bildenheter och välj Avinstallera, och vänta tills posten för kategorin Bildenheter inte längre visas.
 4. Klicka på Åtgärd och välj sedan Skanna efter maskinvaruförändringar.
  Om det inte visas någon Bildenhet i Enhetshanteraren efter genomsökningen, finns det ett maskinvaruproblem. Kontakta HP Support för hjälp.
  Figur 2: Enhetshanteraren - Åtgärd
  Bild på Enhetshanteraren med Åtgärd valt.

Steg 4: Uppdatera bildenhetsdrivrutinen selektivt

Om en drivrutin för webbkamera identifieras efter sökningen efter ny maskinvara i Enhetshanteraren verifierar du att det är den senaste versionen av drivrutinen.
OBS:Om det finns en HP-drivrutin för webbkamera för din modell och ditt OS ska du använda denna drivrutin. Använd annars drivrutinen Microsoft USB Video Device.
 1. I enhetshanteraren och under Bildenheter expanderar du listan över drivrutiner för webbkameror, högerklickar på drivrutinen och väljer sedan Egenskaper.
  Figur 3: Egenskaper för webbkamera
  Bild på Egenskaper för webbkamera i Enhetshanteraren.
  Anteckna det befintliga namnet på drivrutinen för webbkameran (Exempel: HP Webcam), då det kan ändras efter uppdateringen.
 2. I fönstret för webbkamerans egenskaper väljer du Uppdatera drivrutin...
 3. När du uppmanas att göra det väljer du alternativet Sök i denna dator för önskad drivrutin.
 4. Vid uppmaning väljer du alternativet Låt mig välja från en lista över enhetsdrivrutiner på min dator.
 5. Avmarkera kryssrutan Visa kompatibel maskinvara, välj Microsoft i rutan för Tillverkare och välj USB Video-enhet i rutan Modell, och klicka sedan på Nästa för att installera den önskade drivrutinen för webbkamera.
 6. Utför installationen av USB-videoenhet och klicka sedan på Stäng.
 7. Välj alternativet Bildenheter i Enhetshanteraren för att verifiera att det finns en drivrutin för webbkamera.

Steg 5: Installera kompatibelt webbkameraprogram

Testa funktionerna i drivrutinen för webbkameran genom att installera någon av de kompatibla programmen som listas i tabellen i avsnittet Hitta kompatibel programvara ovan. När du är säker på att webbkameran fungerar, kan du justera bildkvaliteten och/eller installera önskat webbkameraprogram.
Läs något av dokumenten som listas nedan för mer information om testning av webbkameran.

Lösa vanliga fel

Läs det avsnitt nedan som bäst överensstämmer med ditt problem eller felmeddelande.
Felmeddelandet Programmet kan inte installeras anger att antingen är inte programmet som installeras kompatibelt med operativsystemet eller med maskinvaran (exempel: minnesstorlek, processorhastighet, skärmupplösning) uppfyller inte programkraven. Kontrollera programvarans krav på operativsystem eller maskinvara.
Om ett webbkameraprogram inte installeras, försök med att hämta och installera ett program för direktmeddelanden. Dessa program har oftast minimala maskinvarukrav.
Om det finns en drivrutin för webbkameran listad i Enhetshanteraren, anger Kunde inte hitta någon webbkamera eller bildenhet att drivrutinen är inkompatibel. Följ anvisningarna i Steg 4: Uppdatera selektivt bildenhetens drivrutin för att lösa problemet.
Om det inte finns någon drivrutin för webbkameran listad i Enhetshanteraren, anger felmeddelandet Kunde inte hitta någon webbkamera eller bildenhet att det kan föreligga ett maskinvaruproblem. Följ anvisningarna i Steg 3: Sök efter bildenheter för att lösa problemet. Om problemet kvarstår kontaktar du HP:s support.
Om ett webbkameraprogram fungerade men slutade fungera efter att ett annat program installerades, så är det förmodligen en konflikt med den nya drivrutinen. Gå till Enhetshanteraren och följ anvisningarna i Steg 4: Uppdatera selektivt bildenhetens drivrutin för att installera rätt drivrutin.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube