Gå till innehåll

Hantera användarkonton och inloggningar (Windows 7)

 • Skriv utSkriv ut
Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Med hjälp av lösenord och enskilda konton kan informationen i datorn förbli privat och säker. Informationen nedan beskriver de olika kontotyperna i Windows 7 och förklarar hur du kan ändra kontotyper och hur du sparar och ändrar lösenord.
Din Windows 7-version kan skilja sig något från de anvisningar som beskrivs här, men de är ändå lätta att förstå. Några av åtgärderna i det här dokumentet gäller för specifika Windows 7-versioner. Detta indikeras i början av respektive anvisningar.

Visa en video om att hantera användarkonton i Windows 7

Administratörskonton, standardkonton och gästkonton

På välkomstskärmen visas datorns konton (och kontotyper). Du klickar på ett konto på välkomstskärmen om du vill logga in.
I Windows 7 finns tre olika typer av användarkonton:
 • Administratörer kan:
  • Ändra behörighet (ändra standardkonto till administratörskonto), lösenord och systemomfattande inställningar, komma åt alla filer samt installera valfri programvara, drivrutiner och maskinvara som är kompatibla med Windows 7.
 • Standardanvändare kan inte installera eller öppna vissa program, men kan:
  • Ändra kontobilden och skapa, redigera eller ta bort kontots lösenord.
 • Gäster har begränsad åtkomst till datorns resurser (ungefär som ett standardkonto) och kan:
  • Använda vissa program som installeras av andra.
  • Inte komma åt personliga eller lösenordsskyddade filer.
  OBS:Gästkontot måste aktiveras innan det används. Mer information finns under Aktivera gästkontot .

Skapa ett nytt konto

Skapa ett konto genom att logga in som huvudanvändare (eller någon användare med administratörsbehörighet) och följ anvisningarna nedan:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen .
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen .
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur 1: Lägg till eller ta bort användarkonton
 3. Klicka på Skapa ett nytt konto .
 4. Ange namnet på det nya kontot, klicka på en kontotyp och därefter på Skapa konto .
Kontot har skapats.

Lägga till administratörsbehörighet till ett konto

Om ett konto måste ha administratörsbehörighet kan du logga in med valfri användare som har administratörsbehörighet och lägga till administratörsbehörighet till valfritt standardkonto.
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen .
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen .
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 3. Klicka på kontonamnet som ska ändras.
 4. Klicka på Ändra kontotyp .
 5. Välj Administratör .
 6. Klicka på Ändra kontotyp .
Kontotypen har ändrats till Administratör.

Ändra ett lösenord

Om ett konto har ett lösenord används Windows-lösenordet för inloggning på datorn.
Ändra ett kontos lösenord genom att logga in på datorn med detta lösenord och:
 1. Tryck samtidigt på tangenterna CTRL+ALT+DELETE på tangentbordet och klicka därefter på Ändra ett lösenord .
 2. Skriv det nuvarande (gamla) lösenordet, det nya lösenordet och det nya lösenordet igen.
 3. Bekräfta genom att klicka på högerpilen bredvid Bekräfta lösenord .

Spara ett lösenord

När du skapar ett konto bör du även skapa en disk för återställning av lösenord som du kan använda för att återställa ett bortglömt lösenord. För den här proceduren krävs ett flyttbart lagringsmedium. De lagringsmedietyper du kan använda innefattar USB-lagringsenheter, disketter och flash-minneskort. Skrivbara CD- och DVD-skivor kan för närvarande inte användas.
OBS:Du skapar disken en gång per konto. Du kan ändra kontolösenordet men behöver inte återskapa disken.
 1. Sätt i ett USB-flashminne i en USB-port, ett flash-minneskort (fotominneskort) i minneskortläsaren eller en diskett i diskettstationen.
 2. Klicka på Start , Kontrollpanelen och klicka sedan på Användarkonton och säkerhet för familjen .
 3. Klicka på Användarkonton .
 4. Klicka på Skapa en disk för återställning av lösenord i det vänstra fältet.
 5. Följ anvisningarna för att skapa disken för återställning av lösenord på det flyttbara mediet.

Återställa ett bortglömt lösenord

Om du glömt bort lösenordet följer du anvisningarna nedan för att skapa (återställa) ett lösenord i Windows 7:
OBS: Om lösenordet för det administrativa huvudkontot försvunnit och du har operativsystemet Windows 7 Starter, Home Basic eller Home Premium, kan du utföra en systemåterställning för att installera om Windows 7 och definiera ett nytt administratörslösenord.

Med en disk (enhet) för återställning av lösenord

 1. Logga in på datorn. När du anger fel lösenord visas ett meddelande om att användarnamnet eller lösenordet är inkorrekt. Klicka på OK i meddelandefönstret.
  Ett nytt inloggningsfönster dyker upp.
 2. Klicka på Återställ lösenord och följ därefter anvisningarna för att använda disken för återställning av lösenord.

Utan en disk för återställning av lösenord

Använd en av följande procedurer för att återställa ett förlorat administratörskonto.
VIKTIGT: Om du använder ett administratörskonto för att återställa ett kontolösenord förlorar du permanent åtkomst till e-post eller krypterade filer som finns på kontot.
OBS:Du kan inte återställa ett förlorat lösenord om du inte har ett administratörskonto. Om lösenordet för det administrativa huvudkontot försvunnit och du inte har en disk för återställning av lösenord eller något annat administratörskonto (endast i operativsystemet Windows 7 Ultimate) måste du köra en systemåterställning för att installera om Windows 7 och definiera ett nytt administratörslösenord. Du kan även hitta program för lösenordsåterställning på Internet, men sådan typ av program används på egen risk och kan orsaka andra problem. Skriv alltid ned ditt lösenord och förvara det på ett säkert ställe.
 1. Logga in på ett administratörskonto.
 2. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen .
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen .
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 4. Klicka på det konto som du behöver ändra.
 5. Klicka på Ändra lösenordeteller Ta bort lösenordet och följ anvisningarna.
 6. Skriv det nya lösenordet och bekräfta genom att skriva det igen.
 7. Starta om datorn.

Aktivera gästkontot

Ett gästkonto kan användas för att ge flera personer snabb och begränsad åtkomst till samma dator med ett gemensamt konto. Använd följande steg för att aktivera ett gästkonto.
OBS:Följande procedur för gästkontot fungerar inte i operativsystemet Windows 7 Starter, Home Basic eller Home Premium.
 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet och därefter på Kontrollpanelen .
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen på Kontrollpanelen.
  Ange vid behov administratörslösenordet eller klicka på bekräftelse.
  Om Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Fortsätt .
 3. Klicka på gästkontot.
  Figur 2: Gästkontot inaktiverat
 4. Klicka på Aktivera .
  Gästkontot är nu aktiverat och visas som ett alternativ på den huvudsakliga inloggningssidan.

Lösa behörighetsproblem vid installation av programvara

Vid installation av programvara, om du får felmeddelanden som informerar dig om att inte har administrativa behörigheter, använd följande instruktioner:
 1. Klicka på Start .
 2. Klicka på Dator .
 3. Högerklicka på hårddiskikonen på vilken operativsystemet är installerad, vilken vanligen är “C”.
 4. Klicka på Egenskaper .
 5. Klicka på fliken Säkerhet .
 6. Klicka på Avancerat .
 7. Klicka på Ändra behörigheter . Det söks efter listan för behörighetsposter.
  Ett fönster öppnas med en lista över alla användarkonton som är tillgängliga på datorn.
 8. Välj användarkonton du vil ge total kontroll över Windows 7 för och klicka på Redigera .
 9. Välj Full kontroll .
 10. Klicka på OK .

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube