Gå till innehåll

Meddelandet Skrivaren är offline visas på datorn och det går inte att skriva ut på HP-skrivaren

 • Skriv utSkriv ut

Problem

Felmeddelandet Skrivaren är offline visas på datorn och HP-skrivaren skriver inte ut. Följande symptom kan också förekomma i samband med problemet och även dessa beskrivs i dokumentet:
 • Ingenting skrivs ut
 • Utskrifter har fastnat i utskriftskön
  En logg över utskrifter väntar på att skrivas ut
 • Skrivaren svarar inte
Klicka på plustecknet () bredvid operativsystemet för mer information.
Följ de här stegen för operativsystemet Windows XP.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
OBS:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. papperstrassel eller vagnfel, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, så kan det verka som om utskriftsjobb har fastnat i utskriftskön eller att skrivaren är offline. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.

Steg ett: Ladda ned verktyget

OBS:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Gå till sidan HP Print and Scan Doctor
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned.
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas, hämta verktyget med någon av följande metoder.
 4. I dialogrutan Säkerhetsvarning, klicka på Kör.
 5. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas, klicka på Kör och klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning.
 6. Print and Scan Doctor öppnar och söker efter installerade skrivare för att sedan visa listan.
  Figur 1: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen.
 3. Klicka på Nästa. Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken () visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X () visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Testsidan skrivs ut.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut, följ anvisningarna i Print and Scan Doctor för att återställa din skrivare. Efter att skrivaren har återställts, försök att skriva ut testsidan igen.
  • Om du fortfarande upplever utskriftsproblem, klicka på Andra supportalternativ för support som är skräddarsydd för din skrivare eller klicka på Nästa för att se hel alternativlista såsom HP Support Forum för hjälp från andra HP-kunder.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Gör så här för att starta om datorn och kontrollera sedan utskriftskön.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start () och sedan påStäng av ().
 2. I rullgardinsmenyn Vad vill du göra på datorn?, klicka på Starta om och klicka sedan på OK.
 3. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figur 2: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte kan se skrivarikonen, klicka på Start (), klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Skrivare och fax och dubbelklicka sedan på produktikonen ().
 • Om det inte finns några utskrifter i kö och felmeddelandet inte visas har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om det finns utskrifter i utskriftskön och felmeddelandet fortfarande visas ska du gå vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till problemet är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 3: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 4: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 5: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figur 6: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figur 7: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figur 8: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Skrivare och fax. Mappen Skrivare och fax öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Portar.
 4. Med skrivaren vald (visas med en bock ()) klickar du på Konfigurera port. Fönstret Konfigurera standard TCP/IP-portövervakare öppnas.
 5. Leta upp rutan Skrivarnamn eller IP-adress och skriv upp eller kopiera skrivarnamnet eller IP-adressen.
  Figur 9: Exempel på skrivarnamn i fönstret Egenskaper för skrivare
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 6. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. I webbläsarens adressfält klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Enter.
  Figur 10: Exempel på skrivarnamn i webbläsarens adressfält
  Illustration av skrivarnamn i webbläsare
 8. Kontrollera om anslutningen fungerar:
  • Om anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figur 11: Exempel på EWS
   Exempel på EWS
  • Om anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figur 12: Exempel på anslutning som inte fungerar
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för det här felmeddelandet.

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Skrivare och fax. Mappen Skrivare och fax öppnas.
 2. Titta efter en svart bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken visar vilken skrivare som är standardskrivare.
  Figur 13: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikon för standardskrivare i Windows XP
  • Om fel skrivare är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för önskad skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen () och klicka på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock () bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figur 14: USB00X- och DOT4-portar
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten med skrivarens namn.
   Figur 15: Exempel på förvald TCP/IP-port
   Illustration av förvald TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Återgå till mappen Skrivare och fax som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline på menyn.
 5. Kontrollera att det inte finns någon bock bredvid något av objekten. Om det finns en bock bredvid något av objekten klickar du på den för att ta bort den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Återgå till mappen Skrivare och fax som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktens namn och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i skrivarkön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows, klicka på Start (), klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Administrativa verktyg.
 2. Dubbelklicka på Tjänster.
 3. I listan Tjänster, dubbelklicka på Utskriftshanterare. Fönstret Egenskaper för utskriftshanterare öppnas.
 4. Klicka på Stoppa för att stoppa Utskriftshanteraren.
 5. Klicka på Starta för att starta om Utskriftshanteraren.
 6. Klicka på OK.
 7. Starta om datorn.
 8. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om utskriftsjobb från ett visst program orsakar det här felet kan det vara problem med programmet eller skrivardrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker att skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), klicka påAlla program, klicka påTillbehör och klicka sedan på Anteckningar.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.
  Välj HP-produkten och klicka sedan på OK för att skriva ut.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar, men inte från programmet, kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. I Windows aktivitetsfält klickar du på Start () och sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen i Windows öppnas.
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program. En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Ändra/ta bort. HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  VIKTIGT:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
 • Hämta från webben: Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara: Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. En strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg som kan användas när sådana här fel inträffar.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ nedanstående steg för operativsystemet Windows Vista.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
OBS:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. papperstrassel eller vagnfel, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, så kan det verka som om utskriftsjobb har fastnat i utskriftskön eller att skrivaren är offline. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.

Steg ett: Ladda ned verktyget

OBS:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Gå till sidan HP Print and Scan Doctor
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned.
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas, hämta verktyget med någon av följande metoder.
 4. I dialogrutan Säkerhetsvarning, klicka på Kör.
 5. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas, klicka på Kör och klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning.
 6. Print and Scan Doctor öppnar och söker efter installerade skrivare för att sedan visa listan.
  Figur 16: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen.
 3. Klicka på Nästa. Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken () visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X () visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Testsidan skrivs ut.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut, följ anvisningarna i Print and Scan Doctor för att återställa din skrivare. Efter att skrivaren har återställts, försök att skriva ut testsidan igen.
  • Om du fortfarande upplever utskriftsproblem, klicka på Andra supportalternativ för support som är skräddarsydd för din skrivare eller klicka på Nästa för att se hel alternativlista såsom HP Support Forum för hjälp från andra HP-kunder.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Följ de här stegen för att åtgärda problemet manuellt om verktyget inte löste det.
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), högerpilen () och sedan på Starta om.
 2. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figur 17: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte kan se skrivarikonen klickar du på Windows-ikonen (), Kontrollpanelen, Skrivare och dubbelklickar sedan på produktikonen ().
 • Om det inte finns några utskrifter i kö och felmeddelandet inte visas har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om det finns utskrifter i utskriftskön och felmeddelandet fortfarande visas ska du gå vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till problemet är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 18: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 19: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 20: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figur 21: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figur 22: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figur 23: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare. Mappen Skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. På fliken Allmänt letar du reda på rutan Plats och kopierar eller skriver upp IP-adressen.
  Figur 24: Exempel på IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 4. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 5. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Enter.
  Figur 25: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Illustration av IP-adress i webbläsare
 6. Kontrollera om anslutningen fungerar:
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figur 26: Exempel på EWS
   Illustration av EWS
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figur 27: Exempel på anslutning som inte fungerar
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för det här felet.

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare. Mappen Skrivare öppnas.
 2. Titta efter en grön bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figur 28: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikonen för standardskrivare i Windows Vista
  • Om fel produkt är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare. Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figur 29: Exempel USB00X- och DOT4-portar
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten med skrivarens namn.
   Figur 30: Exempel på förvald TCP/IP-port
   Illustration av förvald TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Gå tillbaka till mappen Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att objekten inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du för att ta bort den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Du kan titta på en video eller följa stegen för att rensa utskriftskön manuellt.

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön i Windows Vista och Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Video om hur du startar om utskriftshanteraren

Du kan titta på en video eller följa stegen för att starta om utskriftshanteraren.
OBS:Följande instruktioner gäller också för Windows Vista.
I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Kontrollpanelen och sedan på Administrationsverktyg.
 2. Dubbelklicka på Tjänster.
 3. I fönstret Kontroll av användarkonto klickar du på Fortsätt.
 4. Klicka på Utskriftshanteraren.
 5. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa.
 6. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta.
 7. Klicka på OK.
 8. Starta om datorn.
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om utskriftsjobb från ett visst program orsakar det här felet kan det vara problem med programmet eller skrivardrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Klicka på Start (), Alla Program, på Tillbehör och sedan på Anteckningar.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  Välj din HP-enhet och skriv ut genom att klicka på OK.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. I Windows aktivitetsfält klickar du på Windows-ikonen () och sedan klickar du på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen i Windows öppnas.
 3. Under Program klickar du på Avinstallera ett program. En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera/ändra. HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  VIKTIGT:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
 • Hämta från webben: Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara: Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. En strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg som kan användas när sådana här fel inträffar.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Gör så här för operativsystemet Windows 7.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
OBS:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. papperstrassel eller vagnfel, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, så kan det verka som om utskriftsjobb har fastnat i utskriftskön eller att skrivaren är offline. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.

Steg ett: Ladda ned verktyget

OBS:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Gå till sidan HP Print and Scan Doctor
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned.
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas, hämta verktyget med någon av följande metoder.
 4. I dialogrutan Säkerhetsvarning, klicka på Kör.
 5. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas, klicka på Kör och klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning.
 6. Print and Scan Doctor öppnar och söker efter installerade skrivare för att sedan visa listan.
  Figur 31: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen.
 3. Klicka på Nästa. Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken () visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X () visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Testsidan skrivs ut.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut, följ anvisningarna i Print and Scan Doctor för att återställa din skrivare. Efter att skrivaren har återställts, försök att skriva ut testsidan igen.
  • Om du fortfarande upplever utskriftsproblem, klicka på Andra supportalternativ för support som är skräddarsydd för din skrivare eller klicka på Nästa för att se hel alternativlista såsom HP Support Forum för hjälp från andra HP-kunder.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

 1. Starta om datorn.
 2. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figur 32: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild: Skrivarikonen i meddelandefältet
 • Om det inte finns några utskrifter i kö och felmeddelandet inte visas har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om det finns utskrifter i utskriftskön och felmeddelandet fortfarande visas ska du gå vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till problemet är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 33: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 34: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 35: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figur 36: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figur 37: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figur 38: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. Klicka på Windows-ikonen () i aktivitetsfältet i Windows och sedan på Enheter och skrivare. Mappen Enheter och skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper för skrivare. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. På fliken Allmänt letar du reda på rutan Plats och kopierar eller skriver upp IP-adressen.
  Figur 39: Exempel på IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 4. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 5. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Enter.
  Figur 40: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Illustration av IP-adress i webbläsare
 6. Kontrollera om anslutningen fungerar:
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figur 41: Exempel på EWS
   Illustration av EWS
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figur 42: Exempel på anslutning som inte fungerar
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för det här felet.

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Du kan titta på en video eller följa stegen för att kontrollera skrivarens drivrutin och port.

Video om att kontrollera drivrutin och port för skrivaren

I följande video visas hur du kontrollerar skrivardrivrutinen och konfigurerar portarna för att möjliggöra kommunikation med din produkt.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. Klicka på Windows-ikonen () i aktivitetsfältet i Windows och sedan på Enheter och skrivare. Mappen Enheter och skrivare öppnas.
 2. Titta efter en grön bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figur 43: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikonen för standardskrivare i Windows 7
  • Om fel produkt är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare. Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper för skrivare. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figur 44: Exempel USB00X- och DOT4-portar
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten med skrivarens namn.
   Figur 45: Exempel på förvald TCP/IP-port
   Illustration av förvald TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Du kan titta på en video eller följa stegen för att avgöra om skrivaren är pausad eller offline.

Video om att avgöra om skrivaren är pausad eller offline

I följande video visas hur du fastställer om skrivaren är pausad eller frånkopplad i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på enhetens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att objekten inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du för att ta bort den.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Du kan titta på en video eller följa stegen för att rensa utskriftskön manuellt.

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön i Windows Vista och Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på enhetens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Du kan titta på en video eller följa stegen för att starta om utskriftshanteraren.

Video om hur du startar om utskriftshanteraren

I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), skriver admin i rutan Sök program och filer och klickar sedan på Administrativa verktyg.
 2. Dubbelklicka på Tjänster.
 3. Högerklicka på Utskriftshanterare.
 4. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa.
 5. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta.
 6. Starta om datorn.
 7. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om utskriftsjobb från ett visst program orsakar det här felet kan det vara problem med programmet eller skrivardrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Klicka på Start (), Alla Program, på Tillbehör och sedan på Anteckningar.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  Välj din HP-enhet och skriv ut genom att klicka på OK.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. Klicka på Windows-ikonen () i aktivitetsfältet i Windows och skriv avinstallera i rutan Sök bland program och filer.
 3. Klicka på Avinstallera ett program.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera/ändra. HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  VIKTIGT:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
 • Hämta från webben: Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara: Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. En strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg som kan användas när sådana här fel inträffar.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Gör så här för operativsystemet Windows 8.
OBS:Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
OBS:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.
  Bild: Print and Scan Doctor – ikonHP Print and Scan Doctor diagnostiserar och hjälper till att lösa vanliga utskrifts-, skannings-, och anslutningsproblem, till exempel:
  Anslutning:

  • USB: Kontrollerar att USB-anslutningen mellan datorn och HP-produkten fungerar som den ska.
  • Nätverk: Kontrollerar att nätverksanslutningen mellan datorn och nätverket fungerar som den ska.


  Drivrutinskontroll: Söker efter drivrutinsfiler som saknas eller är korrupta.

  Enhetshanteraren: Kontrollerar efter problem i Enhetshanteraren som kan förhindra utskrift.

  Enhets-ID: Kontrollerar om produkten har ställts in på paus eller är offline och ställer in produkten online om det behövs.

  Utskriftskö: Kontrollerar och raderar utskrifter som väntar i utskriftskön (en logg över utskrifter som väntar på att skrivas ut).

  Portmatch: Kontrollerar HP-produktens portinställningar.

  Enhetskonflikter: Kontrollerar om det finns några konflikter mellan olika drivrutiner, t.ex. mellan skrivare av olika märken.

Steg ett: Ladda ned verktyget

OBS:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Gå till sidan HP Print and Scan Doctor
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned.
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas, hämta verktyget med någon av följande metoder.
 4. I dialogrutan Säkerhetsvarning, klicka på Kör.
 5. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas, klicka på Kör och klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning.
 6. Print and Scan Doctor öppnar och söker efter installerade skrivare för att sedan visa listan.
  Figur 46: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen.
 3. Klicka på Nästa. Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken () visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X () visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Testsidan skrivs ut.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut, följ anvisningarna i Print and Scan Doctor för att återställa din skrivare. Efter att skrivaren har återställts, försök att skriva ut testsidan igen.
  • Om du fortfarande upplever utskriftsproblem, klicka på Andra supportalternativ för support som är skräddarsydd för din skrivare eller klicka på Nästa för att se hel alternativlista såsom HP Support Forum för hjälp från andra HP-kunder.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Följ de här stegen för att starta om datorn och kontrollera sedan om det finns dokument i utskriftskön.
 1. För musmarkören över det övre högra hörnet eller det nedre högra hörnet av skärmen. Snabbknappsfältet öppnas.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Strömbrytare och därefter på Starta om.
 4. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på datorn. Utskriftskön visas.
  Figur 47: Exempel på skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte ser skrivarikonen:

  1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen och klicka sedan på Sök.
  2. Skriv Enheter och skrivare i sökrutan och klicka sedan på Enheter och skrivare.
  3. Högerklicka på skrivarens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Video om kontroll av utskriftskön

I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows 8.
OBS:Den här videon visar en HP Photosmart 7510-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 • Om det inte finns några utskrifter i kö och felmeddelandet inte visas har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om det finns utskrifter i utskriftskön och felmeddelandet fortfarande visas ska du gå vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till problemet är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.

Video som visar hur du kontrollerar anslutningen (nätverk)

I följande video visas hur du kontrollerar nätverksanslutningen mellan skrivaren och datorn.
OBS:Den här videon visar en HP Photosmart 7510-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .

Video som visar hur du kopplar bort och återansluter USB-kabeln

I följande video visas hur du kopplar in och ur USB-kabeln från datorn och produkten.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figur 48: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figur 49: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figur 50: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Enheter och skrivare.
 3. Klicka på Lägg till en skrivare. En lista över skrivare visas med IP-adresser
  En numerisk kod som är unik och identifierar en enhet, t.ex. en dator eller en skrivare, i ett nätverk.
  till höger.
 4. Hitta skrivarens namn och anteckna sedan skrivarens IP-adress.
  OBS:Hoppa till nästa lösning om skrivarens IP-adress inte är tillgänglig.
 5. Klicka på Avbryt för att lämna fönstret Lägg till skrivare.
 6. Öppna ett nytt webbläsarfönster från skrivbordet.
 7. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan, och trycker sedan på Retur.
  Figur 51: Exempel på skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält
  Bild: Exempel på skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält
 8. Kontrollera anslutningen mellan skrivaren och datorn.
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver
   Programvara som låter dig konfigurera skrivaren via valfri webbläsare.
   (EWS).
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för det här felet.

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.

Video om att kontrollera drivrutin och port för skrivaren

Följande video visar hur du kontrollerar skrivardrivrutinen och porten i operativsystemet WIndows 8.
OBS:Den här videon visar en HP Photosmart 7510 (C311a) e-allt-i-ett-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen och klicka sedan på Sök.
 2. Skriv Enheter och skrivare i sökrutan och klicka sedan på Enheter och skrivare i resultatlistan.
 3. Titta efter en grön bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figur 52: Exempel på ikon för standardskrivare
  Bild: Ikonen för standardskrivare i Windows 8
  • Om fel produkt är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare. Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt produkt är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper för skrivare. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 5. Klicka på fliken Portar.
 6. Titta efter skrivaren i kolumnen Skrivare och titta sedan i kolumnen Portar till vänster.
 7. Klicka på aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figur 53: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild: USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten eller HP:s portövervakare för återupptäckta nätverk med skrivarnamnet.
 8. Titta i kolumnen Skrivare, och kontrollera sedan att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 9. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Video om att avgöra om skrivaren är pausad eller offline

I följande video visas hur du fastställer om skrivaren är pausad eller offline.
OBS:Den här videon visar en HP Photosmart 7510-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på skrivarens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter alternativen Gör paus i utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att de här alternativen inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du på den för att ta bort den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på skrivarens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Video som visar hur du startar om utskriftshanteraren

I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren.
OBS:Den här videon visar en HP Photosmart 7510-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Tjänster.
 2. Klicka på Se lokala tjänster.
 3. Högerklicka på Utskriftshanterare.
 4. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa.
 5. Högerklicka på Utskriftshanterare.
 6. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta.
 7. Starta om datorn.
 8. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Flytta musen högst upp på skärmens högra hörn så öppnas snabbknappsfältet.
  Klicka på Sök.
  Skriv in Notepad i sökrutan.
  Klicka på Notepad.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  Välj din HP-skrivare och klicka sedan på OK för att skriva ut.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

Välj anslutningstyp och följ sedan dessa steg för att ta bort skrivarens programvara.
 1. Utför följande steg för din anslutningstyp:
  • USB-anslutning: Om skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel, kopplar du bort USB-kabeln från skrivaren och kopplar sedan bort kabeln från datorn.
  • Nätverksanslutning: Om skrivaren är ansluten till nätverket via en trådbunden (Ethernet) eller trådlös anslutning, kopplar du bort skrivaren från nätverket.
   OBS:Om du vill installera om programvaran för skrivaren låter du skrivaren vara ansluten till nätverket.
 2. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare.
 3. Klicka på Enheter och skrivare.
 4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Ta bort enheten. Datorn avinstallerar skrivarens programvara.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
 • Hämta från webben: Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara: Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Steg tre: Prova att skriva ut igen

Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. En strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg som kan användas när sådana här fel inträffar.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Gör så här för operativsystemet Mac OS X 10.6.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. papperstrassel eller vagnfel, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, så kan det verka som om utskriftsjobb har fastnat i utskriftskön eller att skrivaren är offline. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till problemet är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 54: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 55: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 56: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figur 57: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figur 58: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figur 59: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Återgå till listan Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Dubbelklicka på din HP-skrivare i listan för att öppna utskriftskön.
 3. I utskriftskön klickar du på Verktyg (). Statusövervakaren öppnas.
  Om det inte finns någon nätverksanslutning rapporterar Statusövervakaren att skrivaren inte är ansluten.
Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för det här felet.

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax, sedan på HP-skrivaren i listan Skrivare och slutligen på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas () kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt () om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 60: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 61: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 62: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
  Figur 63: Exempel på skrivarlista i mappen Skrivare och fax
  Illustration av skrivarlistan på en Macintosh-dator
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.
  Figur 64: Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivarens baksida
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 8. Återanslut USB-kabeln till skrivaren.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 11. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
  Figur 65: Exempel på skrivarlista i mappen Skrivare och fax
  Illustration av skrivarlistan på en Macintosh-dator
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. En strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg som kan användas när sådana här fel inträffar.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax, sedan på HP-skrivaren i listan Skrivare och slutligen på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 3. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ().
 4. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 5. Prova att skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen OS X 10.7 och 10.8.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. papperstrassel eller vagnfel, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, så kan det verka som om utskriftsjobb har fastnat i utskriftskön eller att skrivaren är offline. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till problemet är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 66: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 67: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 68: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figur 69: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figur 70: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figur 71: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Återgå till listan Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Dubbelklicka på din HP-skrivare i listan för att öppna utskriftskön.
 3. I utskriftskön klickar du på Verktyg (). Statusövervakaren öppnas.
  Om det inte finns någon nätverksanslutning rapporterar Statusövervakaren att skrivaren inte är ansluten.
Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för det här felet.

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner, sedan på HP-skrivaren i listan Skrivare och slutligen på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas () kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt () om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figur 72: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figur 73: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figur 74: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.
  Figur 75: Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivarens baksida
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 8. Återanslut USB-kabeln till skrivaren.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 11. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. En strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg som kan användas när sådana här fel inträffar.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner, sedan på HP-skrivaren i listan Skrivare och slutligen på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 3. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ().
 4. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 5. Prova att skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube