Gå till innehåll

Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu (Windows 7, Windows Vista)

 • Skriv utSkriv ut
Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 7 lub Windows Vista.
Program HP PC Diagnostics UEFI lub HP System Diagnostics zapewnia kompleksowy zestaw testów sprawdzających komputer pod kątem awarii sprzętowych. Dostęp do tych programów diagnostycznych można uzyskać, naciskając klawisz F2 podczas uruchamiania komputera. HP Support Assistant jest dostępny z poziomu systemu Windows i posiada bardziej ograniczony zestaw testów diagnostycznych sprzętu.

Sprawdzanie najnowszych aktualizacji

Program UEFI System Diagnostic jest dostępny na większości komputerów przenośnych HP, wyprodukowanych pod koniec roku 2008 i później. Dla komputera, który posiadasz może być dostępna zaktualizowana wersja systemu BIOS i zaktualizowana wersja programu System Diagnostic. W takim przypadku dodaj drukarkę oraz pobierz i zainstaluj środowisko UEFI. Przejdź na stronę Sterowniki i programy do pobrania , aby wyszukać zaktualizowane sterowniki.
Wiele problemów z oprogramowaniem HP Support Assistant można rozwiązać, pobierając ze strony głównej HP Support Assistant najnowszą wersję oprogramowania HP Support Assistant i instalując ją na komputerze.

Przeprowadzanie testów przy użyciu narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI umożliwia testowanie głównych elementów komputera przy użyciu szybkich testów lub dłuższych, bardziej kompleksowych testów. Narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI można użyć nawet wtedy, gdy komputer nie uruchamia systemu Windows. Aby przeprowadzić testy diagnostyczne dysku twardego, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez przynajmniej 5 sekund, żeby wyłączyć komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 (mniej więcej raz na sekundę), aż zostanie wyświetlony jeden z następujących ekranów:


Jeśli ten ekran zostanie wyświetlony, przejdź do Testowania systemu UEFI i elementów .


Jeśli ten ekran zostanie wyświetlony, patrz Podstawowe testy diagnostyczne sprzętu .


Jeśli ten ekran zostanie wyświetlony, patrz Testowanie za pomocą programu HP System Diagnostics .
OBS:Jeśli posiadany program HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest starszy niż wersja tutaj używana, można go zaktualizować do najnowszej wersji. Informacje o najnowszej wersji oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w Sprawdzanie najnowszych aktualizacji .
Menu główne programu HP PC Hardware Diagnostics UEFI obejmuje informacje o systemie, testy i dzienniki testu. Czynności w tej sekcji przedstawiają sposób uruchomienia testów i wyświetlenia dzienników testu.
Figur 1: Diagnostyka komputera HP oparta na UEFI
Ekran początkowy programu Diagnostics UEFI - opcje
Testowanie systemu UEFI i elementów
Użyj jednego z poniższych testów, aby wyszukać usterki sprzętu:
Dostępne są dwa testy systemu: Szybki test i Test rozszerzony. Szybki test sprawdza podstawową funkcjonalność głównych elementów systemu.
OBS:Podczas testów nie można korzystać z komputera. Przeprowadzenie Szybkiego testu może zająć do 10 minut. Test można w dowolnej chwili przerwać przez naciśnięcie klawisza ESC.
Figur 2: Opcje Testu systemu
Ekran początkowy testów systemu
 1. Kliknij pozycję Szybki test, a następnie Uruchom raz.
  Figur 3: Szybki test - Uruchom raz
  Szybkie testy systemu - Uruchom raz
 2. Test może trwać do 10 minut. Na ekranie jest wyświetlany wynik testu i pozostały czas.
  Figur 4: Test w toku
  Szybkie testy systemu w toku
 3. Jeśli żaden składnik systemowy nie uległ awarii, przejdź do Testu rozszerzonego .
  Jeśli element nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz informacje, aby je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu w Menu głównym.
Te testy służą do kompleksowego sprawdzenia elementów systemu. Testy uruchamiają kolejno elementy z listy. Ich przeprowadzenie może zająć 2 godziny lub więcej.
OBS:Podczas testów nie można korzystać z komputera. Test można w dowolnej chwili przerwać przez naciśnięcie klawisza ESC.
Figur 5: Opcje Testu systemu
Ekran początkowy testów systemu
 1. Kliknij pozycję Test rozszerzony, a następnie Uruchom raz lub Pętla do błędu.
  Figur 6: Test rozszerzony systemu
 2. Przeprowadzenie testu może zająć 2 godziny lub więcej. Na ekranie jest wyświetlany wynik testu i pozostały czas.
 3. Jeśli element nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz informacje, aby je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu w Menu głównym.
  Jeśli Test systemu nie wykryje problemu sprzętowego, przejdź do Testów elementów .
Te testy pozwalają ręcznie wybrać i sprawdzić poszczególne elementy systemu. Testy elementów mogą potrwać dwie godziny lub dłużej. Testy pamięci i dysku twardego obejmują Szybki test oraz Test rozszerzony. Można dla nich ustawić pracę w pętli do wystąpienia błędu. Test wideo obejmuje test pamięci wideo.
Figur 7: Opcje Testów elementów
Lista Testów elementów
 1. Wybierz jeden z elementów na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Procesor - szybki (15 sekund) test działania procesorów. Kliknij pozycję Procesor, a następnie Uruchom raz.
  • Pamięć - dostępne są dwa różne testy pamięci. Jeżeli podejrzewasz problem z pamięcią, w pierwszej kolejności przeprowadź Szybki test (około 10 minut). Jeśli Szybki test nie znajdzie problemu, uruchom Test rozszerzony (około 45 minut).
   Aby uruchomić testy pamięci, wykonaj czynności opisane w części Test pamięci UEFI .
  • Dysk twardy - Istnieje sześć testów dysku twardego, które mogą zająć od 10 minut do 2 godzin lub więcej.
   Aby uruchomić testy dysku twardego, wykonaj czynności opisane w części Testy dysku twardego UEFI .
  • Bateria - Aby uruchomić test baterii i uzyskać informacje na jej temat, postępuj zgodnie z instrukcjami w części Test baterii UEFI.
  • Klawiatura - Szybki i interaktywny test sprawdzający działanie klawiszy na klawiaturze. Kliknij opcję Klawiatura, a następnie Uruchom raz.
  • Mysz - 20-sekundowy interaktywny test sprawdzający poprawność działania myszy. Kliknij opcję Mysz, a następnie Uruchom raz.
  • Napęd optyczny - Zestaw 1- lub 2-minutowych testów sprawdzających działanie napędów optycznych. Wybierz jeden z wymienionych testów, a następnie kliknij opcję Uruchom raz.
  • Płyta główna - szybki (30 sekund) test działania elementów na płycie głównej. Kliknij pozycję Płyta główna, a następnie Uruchom raz.
  • Port USB - ten test jest interaktywny i wymaga podłączenia zewnętrznego urządzenia USB po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Aby rozpocząć test, kliknij opcję Port USB, a następnie kliknij opcję Uruchom raz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Wideo - ten test obejmuje dwa testy urządzeń wideo w komputerze. Wybierz jeden z następujących testów, a następnie kliknij opcję Uruchom raz.
   • Test pamięci wideo - Test pamięci trwający 20 minut.
   • Test palety - Trwający 1 minutę test trzech kolorów składowych wideo. Podczas testu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Moduł bezprzewodowy - Krótki test sprawdzający, czy system BIOS wykrywa moduł bezprzewodowy i czy jest on włączony. Kliknij opcję Moduł bezprzewodowy, a następnie Uruchom raz.
  • Port 1394 - 1-minutowy interaktywny test sprawdzający działanie portów 1394. Potrzebne jest urządzenie 1394, takie jak dysk twardy lub kamera. Kliknij opcję Port 1394, a następnie kliknij opcję Uruchom raz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Menu główne - Powrót do początkowego ekranu diagnostycznego.
 2. Jeśli jakikolwiek element nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz informacje, aby móc je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu w Menu głównym.
  OBS:Aby przerwać test przed zakończeniem, naciśnij klawisz ESC.
Testy pamięci obejmują Szybki test oraz Test rozszerzony. Jeżeli podejrzewasz problem z pamięcią, w pierwszej kolejności przeprowadź Szybki test (około 10 minut). Jeśli Szybki test nie znajdzie problemu, uruchom Test rozszerzony (około 45 minut).
Aby przeprowadzić Szybki test, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Pamięć na stronie Testy elementów.
 2. Kliknij pozycję Szybki test.
  Figur 8: Uruchom Szybki test
  Strona Szybkiego testu pamięci
  Rozpocznie się Szybki test.
 3. Po zakończeniu Szybkiego testu na ekranie zostaną wyświetlone jego wyniki.
  Jeśli pamięć przejdzie Szybki test, ale nadal występuje problem z pamięcią komputera, przejdź do następnego kroku, aby uruchomić Test rozszerzony.
  Jeśli pamięć nie przejdzie testów pomyślnie, zapisz informacje, aby je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu na stronie głównej diagnostyki UEFI.
Aby przeprowadzić Test rozszerzony, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Menu główne, a następnie Testy elementów.
 2. Kliknij pozycję Pamięć, a następnie wybierz opcję Test rozszerzony.
  Figur 9: Uruchom Test rozszerzony
  Strona Testu rozszerzonego pamięci
 3. Rozpocznie się Test rozszerzony. Ten test może potrwać 45 minut lub dłużej.
 4. Po zakończeniu Testu rozszerzonego na ekranie zostaną wyświetlone jego wyniki.
Jeśli pamięć nie przejdzie pomyślnie jednego z testów, zapisz informacje, aby móc je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu na stronie głównej diagnostyki UEFI.
Dostępnych jest sześć testów dysku twardego. Jeżeli podejrzewasz problem z dyskiem twardym, w pierwszej kolejności przeprowadź Szybki test (około 10 minut). Jeśli Szybki test nie znajdzie problemu, uruchom Test rozszerzony (2 godziny lub więcej).
Aby przeprowadzić Szybki test, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Dysk twardy na stronie Testy elementów.
  Figur 10: Testy dysku twardego
   Test dysku twardego
 2. Kliknij pozycję Szybki test, a następnie wybierz opcję Uruchom raz.
  Figur 11: Szybki test dysku twardego
  Szybki test dysku twardego - Uruchom raz
  Rozpocznie się Szybki test dysku twardego. Jeżeli w komputerze znajduje się więcej niż jeden dysk twardy, wybierz dysk lub uruchom test wszystkich dysków twardych jednocześnie, wybierając opcję Uruchom test wszystkich dysków twardych.
 3. Po zakończeniu testu na ekranie zostaną wyświetlone jego wyniki. Wyniki testu można także znaleźć w Dziennikach testu w Menu głównym.
  Figur 12: Szybki test dysku twardego - wyniki
  Wyniki Szybkich testów dysku twardego
  Jeśli dysk twardy przejdzie Szybki test, ale nadal występuje problem z dyskiem twardym, przejdź do następnego kroku, aby uruchomić Test rozszerzony. Ten test obejmuje test SMART, skrócony test DST, zoptymalizowany test DST oraz długi test DST.
  OBS:Testy rozszerzone dysku twardego można uruchomić indywidualnie przez kliknięcie wybranego testu w menu testów dysku twardego, a następnie kliknięcie pozycji Uruchom raz.
Aby przeprowadzić Test rozszerzony, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Menu główne, a następnie Testy elementów.
 2. Kliknij pozycję Dysk twardy, a następnie kliknij pozycję Test rozszerzony.
 3. Kliknij pozycję Uruchom raz.
  Figur 13: Uruchom Test rozszerzony
  Uruchomiony Test rozszerzony
  Jeżeli w komputerze znajduje się więcej niż jeden dysk twardy, wybierz dysk lub uruchom test wszystkich dysków twardych jednocześnie, wybierając opcję Uruchom test wszystkich dysków twardych. Test rozszerzony uruchomi wszystkie testy wyświetlane na ekranie dla wybranego dysku. Wyświetlany jest także szacowany pozostały czas.
  Figur 14: Trwające testy rozszerzone dysku twardego
  Trwające testy dysku twardego
 4. Po zakończeniu Testu rozszerzonego na ekranie zostaną wyświetlone jego wyniki.
Jeśli dysk twardy nie przejdzie pomyślnie jednego z testów, zapisz informacje, aby je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu w Menu głównym diagnostyki UEFI.
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI umożliwia sprawdzenie, jak funkcjonuje bateria oraz kalibrację baterii, jeśli istnieje taka potrzeba. Test baterii zajmuje około dwóch minut, a kalibracja może zająć dwie godziny lub dłużej.
Aby przeprowadzić test baterii, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Testy elementów w Menu głównym, a następnie kliknij pozycję Bateria.
 2. Kliknij pozycję Uruchom raz.
  Figur 15: Test baterii - Uruchom raz
   Ekran Testu baterii z zaznaczoną opcją Uruchom raz.
  Rozpoczyna się Test baterii.
 3. Po zakończeniu Testu baterii na ekranie zostaną wyświetlone jego wyniki. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące baterii, kliknij pozycję Szczegóły dotyczące baterii.
  Figur 16: Wyniki testu baterii
   Przycisk szczegółów dotyczących baterii
  Figur 17: Szczegóły dotyczące baterii
   Ekran szczegółów dotyczących baterii
Jeśli bateria nie przejdzie pomyślnie jednego z testów, zapisz informacje, aby je przekazać podczas kontaktu ze wsparciem technicznym firmy HP. Te informacje są także dostępne w Dziennikach testu w Menu głównym diagnostyki UEFI.

Podstawowe testy diagnostyczne sprzętu w narzędziu System Diagnostics

Jeśli dysk twardy nie zostanie wykryty lub zgłaszane są problemy, wyświetlany jest następujący ekran z dwiema opcjami: Test pamięci i test dysku twardego.
Figur 18: Podstawowa diagnostyka systemu HP
Podstawowa diagnostyka systemu HP z opcją testów pamięci i dysku twardego

Uruchamianie testu pamięci w narzędziu System Diagnostics

Aby uruchomić test pamięci, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję Test pamięci.
Figur 19: Test pamięci
Uruchamianie testu pamięci
Po rozpoczęciu testu wyświetlane są dwa ekrany: test w toku, a po teście ekran zaliczenia lub niezaliczenia testu.

Uruchamianie testu dysku twardego w narzędziu System Diagnostics

Aby uruchomić test dysku twardego, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję Test dysku twardego.
Figur 20: Test dysku twardego
Uruchamianie testu dysku twardego
Po rozpoczęciu testu wyświetlane są dwa ekrany: test w toku, a po teście ekran zaliczenia lub niezaliczenia testu.

Testowanie za pomocą programu HP System Diagnostics

Program HP System Diagnostics jest aplikacją wbudowaną w BIOS Twojego komputera i pozwala szybko i łatwo rozpoznać podstawowe problemy sprzętowe. Ponieważ jest to część systemu BIOS, program HP System Diagnostics można uruchomić nawet w przypadku braku możliwości uruchomienia systemu Windows.
OBS:Niektóre komputery z zainstalowanym systemem Windows Vista mogą nie być wyposażone w program HP System Diagnostics.
Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć program HP System Diagnostics:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Użyj jednego z następujących sposobów:
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 (średnio co sekundę), aż otworzy się okno programu HP System Diagnostics.
  • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape (średnio raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Następnie naciśnij klawisz F2.
  Figur 21: HP System Diagnostics
  Ilustracja przedstawiająca ekran programu HP System Diagnostics
  Okno diagnostyki systemu pozwala na przeprowadzenie kilku testów diagnostycznych. Każdy z testów ma na celu ustalenie, czy sprzęt funkcjonuje poprawnie. W razie znalezienia usterki sprzętu wyświetlony zostaje komunikat o błędzie i numer identyfikacyjny gwarancji.
W menu startowym wybierz opcję F2, aby uzyskać dostęp do poniższych testów diagnostycznych. Większość testów wykonywana jest automatycznie do momentu naciśnięcia klawisza Esc w celu ich anulowania. Przeczytaj poniższy podrozdział, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Na ekranie Informacje o systemie wyświetlane są informacje o komputerze, włącznie z nazwą modelu i numerem identyfikacyjnym produktu, które są niezbędne zarówno do odszukania prawidłowej aktualizacji systemu BIOS i sterowników, jak i w razie potrzeby do nawiązania kontaktu z pomocą techniczną firmy HP lub zamówienia części zamiennych.
Figur 22: Informacje o systemie
Ilustracja przedstawiająca ekran Informacje o systemie
Test startowy służy do wykonywania analizy podstawowych komponentów systemu, które potrzebne są do rozruchu komputera, w tym pamięci, płyty głównej, mikroukładów, procesora i dysku twardego. Wykonaj test startowy za każdym razem, gdy wystąpią problemy z uruchamianiem komputera. Test ten jest niezwykle dokładny i w ciągu 10-15 minut pozwala ustalić, czy problem dotyczy sprzętu czy oprogramowania.
Figur 23: Test startowy
Ilustracja przedstawiająca ekran Test startowy
Po kolei przeprowadzane są poniższe testy.
 1. Test pamięci
 2. Szybki test dysku twardego
 3. Próba SMART
Test dokładny służy do powtarzania procedur z testu startowego w celu wykrycia problemów przejściowych, których nie można zdiagnozować podczas krótkiego testu startowego. Test ten jest przeprowadzany w sposób ciągły do momentu, gdy zostanie zatrzymany ręcznie przez naciśnięcie klawisza Esc.
Figur 24: Test dokładny
Ilustracja przedstawiająca ekran Test dokładny.
Skorzystaj z testu dokładnego, aby ustalić przyczyny problemów przejściowych. Na przykład, jeżeli komputer uruchamia się poprawnie, a następnie niespodziewanie wyłącza z powodu błędu krytycznego, można użyć testu dokładnego, aby ustalić źródło tego problemu. Co więcej, jeżeli nie można w ogóle uruchomić komputera, wykonanie testu dokładnego umożliwia ustalenie przyczyny błędu rozruchu.
Test dysku twardego służy do analizy stanu fizycznego dysku twardego oraz sprawdzenia wszystkich danych w poszczególnych sektorach dysku twardego. Jeżeli test wykryje uszkodzony sektor, nastąpi próba odzyskania danych z tego sektora i przeniesienie ich do sektora nieuszkodzonego. Ponadto test oznacza uszkodzony sektor, dzięki czemu komputer nie próbuje zapisać ponownie danych w tym sektorze.
Figur 25: Test dysku twardego
Ilustracja przedstawiająca ekran Test dysku twardego.
Test dysku twardego może potrwać ponad godzinę, w zależności od pojemności dysku twardego.
 1. Test szybki
 2. Test kompletny
 3. Próba SMART
Test pamięci służy do analizy stanu fizycznego modułów pamięci. Jeżeli wynik tego testu wskaże błąd, należy natychmiast wymienić pamięć.
Figur 26: Test pamięci
Ilustracja przedstawiająca ekran Test pamięci.
Test baterii służy do analizy stanu baterii. Jeżeli bateria nie przejdzie testu, a jeszcze podlega gwarancji, wyświetlony zostanie numer identyfikacyjny gwarancji. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP, aby zgłosić ten problem i uzyskać baterię zamienną.
Figur 27: Test baterii
Ilustracja przedstawiająca ekran Test baterii.
Dziennik błędów zawiera historyczny rejestr testów diagnostycznych i ich wyników. Dziennik ten będzie przydatny zwłaszcza, gdy zwrócisz się o pomoc do działu obsługi klienta HP.
Figur 28: Dziennik błędów
Ilustracja przedstawiająca ekran Dziennik błędów.
Aby uzyskać informacje na temat indywidualnych kodów i zalecanych czynności, zobacz dokument Kody błędów i zalecane czynności .
Jeżeli po zakończeniu testów diagnostyki systemu wyświetlony zostanie kod błędu, zanotuj go i skontaktuj się z HP, aby uzyskać pomoc. W przeciwnym razie pracownik pomocy technicznej może cię poprosić o ponowne przeprowadzenie testu diagnostycznego w celu uzyskania kodu błędu.
Kod błędu HP składa się z czterech pól, z których każde zawiera sześć znaków, tj. XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX, gdzie X jest znakiem alfanumerycznym.
OBS:Wyświetlenie kodu błędu nie jest równoznaczne z tym, że komputer jest nadal na gwarancji. Czynnikiem decydującym o ważności gwarancji jest data rozpoczęcia gwarancji, zapisana na komputerze. W ustaleniu ważności gwarancji pomoże Ci pracownik pomocy technicznej HP.
System BIOS wyświetla następujące kody i komunikaty o błędach. Kod błędu składa się z dwóch części. Pierwsza reprezentuje modułowy, wymienialny element FRU (Field Replaceable Unit), a druga - test, który zakończył się niepowodzeniem. Jeżeli wyświetlony zostanie kod błędu, skontaktuj się z HP i podaj kod błędu, aby uzyskać pomoc. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z przedstawicielem pomocy technicznej HP, ponieważ kod błędu może wskazać różne uwarunkowania lub działania naprawcze zależnie od poszczególnych modeli.
Kody elementów FRU
FRUKod
Płyta głównaX0
ProcesorX1
PamięćX2
Dysk twardyX3
Napęd optyczny CD/DVDX4
BIOSX5
BateriaX6
Sieć bezprzewodowaX7
Kody błędów diagnostyki systemu i działania naprawcze
Opis testuOpis błęduKod błęduMożliwe działania naprawcze
Informacje o produkcie Nieprawidłowa wartość 00A
Test startowy Moduł pamięci 200 Można spróbować ponownie osadzić moduł pamięci, po czym powtórzyć test.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z rozruchem komputera można znaleźć w dokumencie Komputer nie uruchamia się (Windows 7, Vista, XP) .

Jeżeli moduł pamięci wciąż nie działa poprawnie, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.
Test startowy Dysk twardy 1 SMART 301 Można spróbować ponownie osadzić dysk twardy, po czym powtórzyć test.

Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test startowy Dysk twardy 2 SMART 302 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test startowy Dysk twardy 1 Szybki 303 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test startowyDysk twardy 2 Szybki 304 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dokładny Moduł pamięci 200Można spróbować ponownie osadzić moduł pamięci, po czym powtórzyć test.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z rozruchem komputera można znaleźć w dokumencie Komputer nie uruchamia się (Windows 7, Vista, XP) .

Jeżeli moduł pamięci wciąż nie działa poprawnie, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.
Test dokładnyDysk twardy 1 SMART301 Można spróbować ponownie osadzić dysk twardy, po czym powtórzyć test.

Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dokładny Dysk twardy 2 SMART302 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dokładny Dysk twardy 1 Szybki303 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dokładny Dysk twardy 2 Szybki304 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dysku twardego Dysk twardy 1 SMART 301 Można spróbować ponownie osadzić dysk twardy, po czym powtórzyć test.

Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dysku twardegoDysk twardy 2 SMART302 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dysku twardego Dysk twardy 1 Szybki 303 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dysku twardego Dysk twardy 2 Szybki 304 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dysku twardegoDysk twardy 1 Kompletny 305 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Test dysku twardego Dysk twardy 2 Kompletny 306 Być może nastąpiła awaria dysku twardego. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Weryfikacja gniazda BGA Integralność gniazda BGA 001
Menedżer urządzeń rozruchowych Nie znaleziono urządzenia rozruchowego 3F0 Wskazuje to na potencjalny problem z dyskiem twardym. Przeprowadź test dysku twardego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Testowanie dysku twardego w systemie BIOS .
Menedżer urządzeń rozruchowych Dysk twardy 1 - Błąd 3F1 Wskazuje to na potencjalny problem z dyskiem twardym. Przeprowadź test dysku twardego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Testowanie dysku twardego w systemie BIOS .
Menedżer urządzeń rozruchowych Dysk twardy 2 - Błąd 3F2 Wskazuje to na potencjalny problem z dyskiem twardym. Przeprowadź test dysku twardego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Testowanie dysku twardego w systemie BIOS .
Menedżer urządzeń rozruchowych Dysk twardy 1 SMART 301 Wskazuje to na potencjalny problem z dyskiem twardym. Przeprowadź test dysku twardego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Testowanie dysku twardego w systemie BIOS .
Menedżer urządzeń rozruchowych Dysk twardy 2 SMART 302 Wskazuje to na potencjalny problem z dyskiem twardym. Przeprowadź test dysku twardego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Testowanie dysku twardego w systemie BIOS .
Przywrócenie BIOS Wystąpiło przywrócenie BIOS 500 Ta informacja wskazuje, że przywrócenie BIOS zostało zakończone pomyślnie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Aplikacja BIOS Błąd aplikacji BIOS 501 Mogły wystąpić błędy w instalacji BIOS. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Aktualizacja systemu BIOS .

Jeżeli ponowna instalacja BIOS zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać dalszą pomoc.
Przywrócenie CMOS Wystąpiło przywrócenie CMOS 502 Ta informacja wskazuje, że przywrócenie CMOS zostało zakończone pomyślnie. Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Sprawdzanie baterii Bateria podstawowa wymaga wymiany 601 Ta informacja wskazuje, że bateria podstawowa jest bliska wyczerpania. Więcej informacji na temat korzystania z programu HP Support Assistant w celu weryfikacji pojemności baterii oraz, w razie potrzeby, zamówienia baterii zamiennej można znaleźć w dokumencie Testowanie i kalibracja baterii komputera przenośnego (Windows 7) lub Testowanie baterii (Windows Vista) .
Sprawdzanie baterii Bateria rezerwowa wymaga wymiany 602 Ta informacja wskazuje, że bateria rezerwowa jest bliska wyczerpania. Więcej informacji na temat korzystania z programu HP Support Assistant w celu weryfikacji pojemności baterii oraz, w razie potrzeby, zamówienia baterii zamiennej można znaleźć w dokumencie Testowanie i kalibracja baterii komputera przenośnego (Windows 7) lub Testowanie baterii (Windows Vista) .
Moduł sieci bezprzewodowejNiezainstalowany lub nie odpowiada 701 Należy ponownie osadzić moduł adaptera sieci bezprzewodowej LAN, o ile twój komputer przenośny ją obsługuje.

Ponieważ osadzanie i ponowne osadzanie adaptera sieci bezprzewodowej LAN różni się w zależności od modelu komputera przenośnego HP, zaleca się odwiedzenie strony www.hp.com i wyszukanie odpowiedniego tematu, wpisując słowa kluczowe reseat wireless. Gdy na stronie wyników wyszukiwania ukaże się lista artykułów, należy poszukać takich, które pasują do danego modelu komputera przenośnego. Nie wszystkie modele komputerów przenośnych posiadają zdolność do usuwania i/lub instalowania modułu adaptera sieci bezprzewodowej LAN.

Jeżeli moduł pamięci wciąż nie działa poprawnie, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.
Wentylator Wentylator nie funkcjonuje poprawnie 90B Wentylator systemu może nie działać prawidłowo.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z odprowadzaniem ciepła można znaleźć w dokumencie Wentylator pracuje głośno w sposób ciągły, komputer jest cieplejszy niż zwykle .

Zaleca się również wykonanie twardego resetu, ponieważ czynność ta czasem pomaga przywrócić poprawne działanie wentylatora. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Wykonanie resetu sprzętowego w celu rozwiązania problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem .

Jeżeli wentylator w dalszym ciągu nie działa prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną HP.

Testowanie za pomocą programu HP Support Assistant w systemie Windows 7 lub Vista

Program HP Support Assistant zapewnia łatwy dostęp do kilku testów diagnostyki sprzętu. W tej sekcji opisano sposób testowania w celu wyszukiwania problemów ze sprzętem przy użyciu programu HP Support Assistant Diagnostics.
OBS:Wiele problemów z oprogramowaniem HP Support Assistant można rozwiązać, pobierając ze strony domowej HP Support Assistant (w języku angielskim) najnowszą wersję oprogramowania HP Support Assistant i instalując ją na komputerze.
Narzędzia HP Support Assistant można używać wyłącznie w sytuacji, gdy system Windows się uruchamia. Jeżeli nie można uruchomić systemu Windows, użyj środowiska UEFI.
Test dysku twardego w programie HP Support Assistant został usunięty z powodu niemożności przetestowania środowisk RAID i eSATA. Aby sprawdzić dysk twardy, uruchom ponownie komputer i przeprowadź test w środowisku UEFI. Patrz testy elementów w środowisku UEFI.

Uruchamianie programu HP Support Assistant w systemie Windows 7 lub Vista

Aby uruchomić program HP Support Assistant Diagnostics, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij Wszystkie programy.
 3. Na liście Programy kliknij HP, a następnie kliknij HP Support Assistant.
 4. Jeśli nie dokonano aktywacji, zostanie wyświetlony ekran powitalny. Użyj tego ekranu do konfiguracji aktualizacji programu HP Support Assistant, by ustawić, czy będą wyświetlane wyskakujące okienka lub ikona na pasku zadań oraz, by udostępnić firmie HP anonimowe dane o użytkowaniu. Usuń zaznaczenie obok opcji Pokazuj ten ekran, gdy program HP Support Assistant jest uruchamiany, aby w przyszłości to okno nie było wyświetlane.
  Figur 29: Ekran powitalny
   Ekran powitalny programu HP Support Assistant
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony głównej programu HP Support Assistant.
  Figur 30: Program HP Support Assistant
   Program HP Support Assistant
 6. Aby uzyskać dostęp do narzędzi diagnostycznych HP, korzystając z programu HP Support Assistant, kliknij przycisk Mój komputer na stronie głównej.
  Figur 31: Przycisk Mój komputer
   Przycisk Mój komputer
 7. Kliknij kartę Diagnostyka. Testy dostępne na tej stronie zależą od konfiguracji systemu. Niektóre przykłady testów objaśniono w kolejnych sekcjach.
  Figur 32: Diagnostyka HP Support Assistant
  Karta Diagnostyka programu HP Support Assistant
 8. Przejdź do sekcji dotyczącej testu, który chcesz uruchomić.
Program HP Battery Check sprawdza baterię, aby ocenić, czy prawidłowo się ładuje lub rozładowuje. Wykonaj następujące czynności, aby uruchomić program HP Battery Check:
 1. Kliknij pozycję HP Battery Check.
  Figur 33: HP Battery Check
  HP Support Assistant z wybraną opcją Battery Check
  Program HP Battery Check zostaje uruchomiony.
  Figur 34: Test w toku
   Okno testu w toku
 2. Wyniki testu zostaną wyświetlone w programie HP Battery Check po jego zakończeniu. Jeżeli pojawią się problemy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Figur 35: Stan akumulatora
   Ekran stanu akumulatora
Test HP Network Check sprawdza połączenie z siecią i urządzenia sieciowe. Wykonaj poniższe czynności, aby użyć testu HP Network Check w celu przetestowania urządzeń sieciowych w swoim komputerze:
 1. Kliknij opcję HP Network Check na karcie Diagnostyka.
  Figur 36: HP Network Check
  HP Support Assistant z wybraną opcją Network Check
 2. Jeśli zostanie wyświetlony ekran powitalny, kliknij przycisk Dalej.
  Figur 37: Ekran powitalny testu HP Network Check
   Ekran powitalny testu HP Network Check
  Test HP Network Check zbiera informacje na temat połączeń z Internetem i z siecią.
  Figur 38: Zbieranie informacji
  Okno HP Network Check z obszarem gromadzenia informacji
 3. Test HP Network Check wyświetla stan połączeń z Internetem i z siecią.
  Jeśli test HP Network Check wykrył problemy i rozwiązał je automatycznie, kliknij strzałkę obok pozycji Możliwe przyczyny źródłowe, aby dowiedzieć się, dlaczego problem mógł wystąpić.
  Figur 39: Stan połączeń
   Okno Stan połączeń
  Jeśli test HP Network Check nie może rozwiązać problemu automatycznie, kliknij strzałkę obok każdego problemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go rozwiązać.
  Figur 40: Nie wykryto żadnej sieci
  Stan połączeń wskazujący brak połączenia z siecią
 4. Kliknij pozycję Informacje sieciowe, aby wyświetlić informacje na temat połączeń sieciowych i internetowych. Można też zmienić ustawienia i zarządzać połączeniami.
  Figur 41: Informacje o sieci
  Ekran Informacje o sieci

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube