Gå till innehåll

Ett meddelande om "Inga skanningsalternativ" eller "Skanningsinställningarna är inte gjorda" visas på HP All-in-One-skrivare med Windows XP

 • Skriv utSkriv ut

Problem

När du försöker att starta en skanning från skrivarens kontrollpanel visas något av följande felmeddelanden på skrivaren:
 • 'Inga skanningsalternativ: “Se enhetens dokumentation för felsökning”
 • Skannerinställningarna är inte gjorda
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
OBS:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.
Om du behöver skanna omedelbart kan du använda följande provisoriska lösningar i stället för felsökning.
OBS:Några av dessa provisoriska lösningar kanske inte fungerar, beroende på skrivaren och din typ av anslutning. Om skrivaren till exempel är ansluten till datorn över ett nätverk kanske du bara kan skanna med hjälp av den inbäddade webbservern (EWS). Prova med någon av de andra lösningarna om den första lösningen du provade inte fungerade.
Windows XP tillhandahåller en grundläggande uppsättning skanningsdrivrutiner som även kallas WIA (Windows Image Aquisition), vilka du kan använda som ett alternativ för att skanna ett dokument när du inte kan skanna med HP-drivrutinerna.
Följ dessa steg om du vill skanna ett dokument med Paint i Windows XP.
OBS:Innan du börjar, kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.
Video som visar skanning med Paint
Följande video visar hur du skannar med Paint i Windows XP. Videon har inget ljud.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du spela upp videon på YouTube .
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, på Tillbehör och klicka sedan på Paint.
 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Från skanner eller kamera.
 3. Ändra önskade inställningar.
 4. Klicka på Skanna.
Följande skanningsalternativ och filtyper är tillgängliga när du skannar med drivrutinerna i Windows.
Skanningsalternativ
Bild: Färg, Gråskala eller Svartvitt
Text: Färg, Gråskala eller Svartvitt
Anpassade inställningar

 • Inställning av Kontrast eller Ljusstyrka
 • Upplösning (75–4 800 dpi, inom skannermodellens begränsningar)
 • Bildtyp (Färg, Gråskala, Svartvitt)
Filtyper som stöds
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
Följ dessa steg för att skanna ett dokument från skrivarens inbäddade webbserver
Inbäddad programvara som gör att du kan visa skrivarstatusinformation, ändra inställningar och hantera skrivaren från datorn.
(EWS).
OBS:Skrivaren måste vara ansluten till ett trådbundet (Ethernet) eller trådlöst nätverk för att få åtkomst till EWS. Det går inte att komma åt EWS med en USB-anslutning.
Steg ett: Ta reda på skrivarens IP-adress
För att få åtkomst till EWS behöver du IP-adressen
En numerisk kod som är unik och identifierar en enhet, som t.ex. en dator eller en skrivare, i ett nätverk.
som tilldelats skrivaren i nätverket. Du kan söka efter din skrivares IP-adress på flera sätt, men alternativen kan variera beroende på skrivare.
 • Visa nätverksinställningarna genom att trycka på knappen Trådlöst på skrivares kontrollpanel.
 • Öppna menyn Nätverk på skrivarens kontrollpanel.
 • Skriv ut en nätverkskonfigurationssida eller en testsida för det trådlösa nätverket.
Om du vill ha mer information om dessa alternativ eller instruktioner om att söka efter skrivarens IP-adress, klickar du här för att gå till supportsidan för skrivaren och söker efter steg för att skriva ut en nätverkskonfigurationssida eller för att få åtkomst till nätverksinformation på kontrollpanelen.
Steg två: Öppna den inbäddade webbservern
 1. I en webbläsare såsom Internet Explorer eller Google Chrome, öppna ett nytt fönster eller flik.
 2. Ange produktens IP-adress från testsidan i adressfältet och tryck på Enter på tangentbordet.
  Figur 1: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Bild: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Sidan EWS\Skrivarinformation öppnas.
   Om meddelandet “Det finns ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat” visas i webbläsaren när du försöker öppna den inbäddade webbservern (EWS) eller när du navigerar inom EWS, ska du klicka på “Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte)”.
   OBS:När du väljer “Fortsätt till denna webbsida (rekommenderas inte)” kommer din dator inte skadas när du navigerar inom skivarens EWS. Om du stöter på det här felet utanför HP-skrivarens EWS kan det finnas risker för din dator.
   Om webbläsaren misslyckas med att öppna EWS efter att du klickat på “Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte)” ska du uppdatera webbläsarfönstret.
 3. Gå vidare till nästa steg.
Steg tre: Skanna med den inbäddade webbservern
 1. Bläddra till fliken Skanna i EWS.
  OBS:Webbskanning kanske måste vara aktiverad innan du försöker skanna. Klicka på fliken Inställningar och leta reda på Webbskanning under administrationsverktyg för att aktivera funktionen.
 2. Ange dokumenttyp, färginställning, pappersformat, upplösning, kvalitet och ljusstyrka.
 3. Klicka på Starta skanna.

Lösning ett: Starta om datorn och återställ skrivaren

Följ de här stegen för att starta om datorn och återställa skrivaren.

Steg ett: Starta om datorn

 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start () och sedan på Stäng av ().
 2. I listrutan Vad vill du göra på datorn? klickar du på Starta om och sedan på OK.

Steg två: Återställ skrivaren

 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.

Steg tre: Prova att skanna igen

Försök att skanna från skrivarens kontrollpanel igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Göra inställningar för skanning

I den fullständiga HP-programvaran för din skrivare ingår antingen HP Solution Center eller HP Director för förbättrade skanningsfunktioner. Denna användbara programvara hjälper till att slutföra skanningsjobb och erbjuder ett användarvänligt användargränssnitt med tillgängliga skanningsgenvägar. Du måste ha den fullständiga HP-programvaran installerad för att använda HP Solution Center eller HP Director. Om du inte har installerat den fullständiga programvaran går du till HP:s sida Hämta programvara och drivrutiner för att ladda ned och installera programvaran.
Följ stegen för att göra skanningsinställningarna för din programvara.
OBS:De tillgängliga inställningarna och namnen på inställningsalternativen kan variera beroende på skrivare.
Följ nedanstående steg för att ställa in standardinställningarna i HP Solution Center.

Steg ett: Öppna HP Solution Center

 1. Öppna HP Solution Center på något av följande sätt:
  • Klicka på Start, Alla program, HP och sedan på HP Solution Center.
  • Dubbelklicka på ikonen HP Solution Center () på skrivbordet.
 2. Klicka på Inställningaroch sedan på Skannerinställningar.

Steg två: Gör standardskannerinställningarna

Använd HP Solution Center för att göra standardskannerinställningarna med följande alternativ.
Fråga efter inställningar vid skanning från kontrollpanelen
 • Välj det här alternativet om du vill att HP-programvaran ska uppmana dig att göra eventuella ändringar i skanningsinställningarna innan skanningsjobbet slutförs (rekommenderas).
 • Om du inte väljer det här alternativet använder HP-programvaran standardskanningsinställningarna för skanningsjobbet.
Visa förhandsgranskning av skanning
 • Välj det här alternativet om du vill att HP-programvaran ska generera en förhandsgranskning av skanningen varje gång du skannar. På så sätt kan du granska skanningskvaliteten och göra extra redigeringar innan skanningen slutförs (rekommenderas).
 • Om du inte väljer det här alternativet visas inte en förhandsgranskning av ditt skannade dokument innan skanningsjobbet har slutförts.
Lägga till eller ta bort skanningsgenvägar
 • Om du vill lägga till en skanningsgenväg väljer du den genväg du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.
 • För att ta bort en genväg väljer du genvägen och klickar sedan på Ta bort.
 • När du har gjort ändringarna klickar du på Uppdatera enheten för att uppdatera listan med tillgängliga genvägar från skrivarens kontrollpanel.
Konfigurera en plats dit skannade dokument skickas
 • Om du vill lägga till en destination för Skanna till, väljer du den destination du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.
 • Om du vill ta bort en destination för Skanna till, väljer du den destination du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.
 • När du har gjort ändringarna klickar du på Uppdatera enheten för att uppdatera listan med tillgängliga destinationer för Skanna till från skrivarens kontrollpanel.

Steg tre: Prova att skanna igen

Försök att skanna från skrivarens kontrollpanel igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Följ nedanstående steg för att göra standardskannerinställningarna i HP Director.

Steg ett: Öppna HP Director

 1. Öppna HP Director med någon av följande metoder:
  • Klicka på Start, Alla program,HP-mappen och sedan på HP Director.
  • Dubbelklicka på HP Director-ikonen () på ditt skrivbord.
 2. Klicka på Inställningaroch sedan på Skannerinställningar och systeminställningar.

Steg två: Gör standardskannerinställningarna

Använd HP Director för att göra standardskannerinställningarna med följande alternativ.
Fråga efter inställningar vid skanning från kontrollpanelen
 • Välj det här alternativet om du vill att HP-programvaran ska uppmana dig att göra eventuella ändringar i skanningsinställningarna innan skanningsjobbet slutförs (rekommenderas).
 • Om du inte väljer det här alternativet använder HP-programvaran standardskanningsinställningarna för skanningsjobbet.
Visa förhandsgranskning av skanning
 • Välj det här alternativet om du vill att HP-programvaran ska generera en förhandsgranskning av skanningen varje gång du skannar. På så sätt kan du granska skanningskvaliteten och göra extra redigeringar innan skanningen slutförs (rekommenderas).
 • Om du inte väljer det här alternativet visas inte en förhandsgranskning av ditt skannade dokument innan skanningsjobbet har slutförts.
Lägga till eller ta bort skanningsgenvägar
 • Om du vill lägga till en skanningsgenväg väljer du den genväg du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.
 • För att ta bort en genväg väljer du genvägen och klickar sedan på Ta bort.
 • När du har gjort ändringarna klickar du på Uppdatera enheten för att uppdatera listan med tillgängliga genvägar från skrivarens kontrollpanel.
Konfigurera en plats dit skannade dokument skickas
 • Om du vill lägga till en destination för Skanna till, väljer du den destination du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.
 • Om du vill ta bort en destination för Skanna till, väljer du den destination du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.
 • När du har gjort ändringarna klickar du på Uppdatera enheten för att uppdatera listan med tillgängliga destinationer för Skanna till från skrivarens kontrollpanel.

Steg tre: Prova att skanna igen

Försök att skanna från skrivarens kontrollpanel igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning tre: Använd ett automatiserat verktyg för att lösa problemet automatiskt

Följ nedanstående steg för att ladda ned och köra ett verktyg för att lösa skannerproblem automatiskt.

Steg ett: Ladda ned verktyget

Bild: Print and Scan Doctor - ikonHP Print and Scan Doctor: Diagnostiserar snabbt och löser många problem med utskrifter och skanning, nätverksanslutningar och drivrutiner. Finns för Windows XP och senare.
Klicka här om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor. Ladda ned verktyget (6,3 MB) Läs mer>>

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen.
 3. Klicka på Nästa. Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade skannerproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken () visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X () visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. Klicka på Testskanning eller Hoppa över när du har korrigerat alla diagnostiserade problem.
  • Om du klickar på Testskanning startar Print and Scan Doctor HP-skanningsprogramvaran för att utföra en testskanning. Följ anvisningarna på skärmen i skanningsprogramvaran för att utföra testet.
  • Om du klickar på Hoppa över och inte har några ytterligare problem klickar du på Avsluta för att avsluta verktyget.
  • Om du klickar på Hoppa över och fortfarande har skanningsproblem, klickar du på Support och felsökning för support som anpassats till skannern eller också klickar du på HP:s supportforum för att få hjälp från andra HP-kunder.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fyra: Se till att Digital Imaging Monitor (DIM) är klar

Programmet HP Digital Imaging Monitor (DIM) måste vara igång för att du ska kunna skanna från skrivaren. Om programmet är igång, ser du ikonen för HP DIM () längst ner till höger i Aktivitetsfältet på datorns skärm.
 • Om ikonen för HP DIM visas i Aktivitetsfältet fortsätter du med nästa lösning.
 • Om ikonen för HP DIM inte visas i Aktivitetsfältet följer du stegen nedan.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. I textrutan Öppna skriver du msconfig och klickar sedan på OK.
 3. I fönstret Systemkonfiguration klickar du på fliken Autostart.
 4. Leta upp HP Digital Imaging Monitor i listan.
  • Om HP Digital Imaging Monitor inte finns med i listan har drivrutinen inte installerats korrekt eller så valdes en anpassad installation. Du måste installera om programmet. Hoppa fram till lösningen i det här dokumentet för att avinstallera och installera om programmet.
  • Om HP Digital Imaging Monitor finns med i listan fortsätter du med nedanstående steg.
 5. Markera kryssrutan HP Digital Imaging Monitor.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på Stäng.
 7. Klicka på Starta om för att starta om datorn.
 8. Försök att skanna igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fem: Avinstallera och installera om HP-programvaran

Följ nedanstående steg för att avinstallera och installera om den fullständiga HP-programvaran för skrivaren.
OBS:Du måste ha den fullständiga HP-programvaran installerad för att använda HP Solution Center eller HP Director.
Viktigt! Om skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel eller Ethernet-kabel kopplar du bort kabeln från HP-skrivaren nu.

Steg ett: Avinstallera programvaran

Prova först HP Uninstaller, och om det inte fungerar, avinstallerar du från Windows kontrollpanel.
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.
 2. Klicka på mappen HP eller Hewlett-Packard och klicka sedan på mappen för din skrivare. Mappen är märkt med skrivarens serienummer.
  Om det inte finns någon mapp för skrivaren går du vidare till nästa metod.
 3. Klicka på Avinstallera eller Avinstallera programvara och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra processen. Följ riktlinjerna nedan för att bestämma vilket alternativ du ska välja när du tar bort programmet:
  Avinstallera alla HP-skrivare som hör till den här enheten Välj det här alternativet om du inte har en annan HP-skrivare som delar program.
  Välj vilka HP-skrivare som ska avinstallerasVälj det här alternativet om en annan HP-skrivare delar program.
 4. Starta om datorn.
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Lägg till eller ta bort program. En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 2. Leta upp drivrutinen till din HP-skrivare i listan. Drivrutinen kanske inte står med i listan efter skrivarnamnet. Leta efter skrivartypen, t.ex. Photosmart, Officejet, PSC eller Deskjet. Till exempel:
  • HP Deskjet Printer Driver Software 9.0
  • HP Photosmart All-in-One Software 8.0
  Om drivrutinen till skrivaren inte visas i listan med installerade program fortsätter du med följande steg för att ta bort andra HP-program som du inte behöver.
 3. Klicka på drivrutinen och klicka sedan på Ta bort eller Ändra/ta bort. När det är klart, välj att starta om datorn senare.
 4. Kontrollera i listan med installerade program om det finns andra komponenter till HP-program.
 5. Ta bort alla komponenter till HP-program som du inte behöver genom att klicka på Ta bort eller Ändra/ta bort. Välj alternativet att starta om datorn senare om du får en fråga om detta.
 6. Starta om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

 1. Starta skrivaren.
 2. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 3. Om fönstret Välkommen till sidan för HP:s Support öppnas, följ dessa steg:
  1. Ange skrivarmodell eller -nummer i fältet Ange produktnamn eller -nummer .
  2. I fältet för frågor eller nyckelord skriver du drivrutin och trycker sedan på Retur.
   Du kan behöva välja din skrivares modellnummer i en lista med liknande skrivarmodeller.
  3. Bredvid bilden av skrivaren klickar du på namnet för skrivaren.
   Figur 2: Exempel på länken till skrivarens startsida
   Bild: Exempel på länken bredvid skrivarens startsida
  4. På HP:s supportwebbplats klickar du på Drivrutiner.
 4. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  En lista över drivrutiner och andra nedladdningar visas.
 5. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin – programvara för produktinstallation.
 6. Klicka på Nedladdning bredvid den fullständiga programvara och drivrutin som listas, och följ anvisningarna på skärmen för att spara drivrutinen på datorn.
 7. Öppna mappen där programfilen sparades (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube