Gå till innehåll

Användning av Bluetooth-enheter (Windows 7)

 • Skriv utSkriv ut
Den här informationen avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Trådlös Bluetooth-teknik ger trådlösa kommunikationer på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som traditionellt kopplar ihop elektroniska enheter, till exempel skrivare, ljudenheter och datorer. Vanliga exempel är:
 • Dela bilder med andra Bluetooth-enheter i närheten.
 • Skicka filer till en Bluetooth-skrivare.
 • Överföra filer till närliggande Bluetooth-datorer.
 • Lyssna på musik med ett Bluetooth-headset.
Bluetooth-nätverk är förinstallerat i vissa HP- och Compaq-datorer. Om det inte är förinstallerat kan du lägga till det i datorn genom att installera Bluetooth-maskinvara. Installation av Bluetooth-maskinvara kan vara så enkel som att sätta i en Bluetooth USB-dongel i en ledig USB-port och sedan vänta på att Windows upptäcker och installerar den nya maskinvaran.
Figur 1: Bluetooth USB-dongel
Bluetooth USB-dongel

Ansluta och använda trådlösa Bluetooth-enheter i Windows 7

I det här dokumentet förklaras hur du lägger till en anslutning till en Bluetooth-enhet, hur du överför filer mellan en telefon och en dator eller mellan två datorer med Bluetooth och hur du lägger till Bluetooth-enhetsikonen i meddelandefältet.
För att få mer information om ett visst steg eller process, läs något av följande avsnitt.
Innan du kan använda en Bluetooth-enhet måste du upprätta en Bluetooth-anslutning.
Följ anvisningarna nedan för att upprätta en anslutning:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen. Under Maskinvara och ljud klickar du på Lägg till en enhet.
  Figur 2: Lägga till en enhet
  Lägga till en enhet
 2. Windows söker efter enheter och visar dem i fönstret. Klicka på den Bluetooth-enhet du vill lägga till och sedan på OK.
  Om Windows inte hittar din enhet kontrollerar du förslagen i Tips för att söka efter en Bluetooth enhet .
  Figur 3: Välja en enhet att lägga till
  Välja en enhet att lägga till
 3. Om enheten som du lägger till inte kräver verifiering lägger Windows till enheten automatiskt. Gå vidare till steg 5 för att fortsätta.
  De flesta Bluetooth-enheter kräver dock verifiering innan du kan lägga till dem.
  Om enheten kräver verifiering visas ett fönster med en ihopparningskod. Windows väntar på att du skriver in den här koden i enheten som du lägger till.
  Figur 4: Bluetooth-kopplingskod
  Bluetooth-kopplingskod
 4. Kontrollera genast om det visas ett auktorisationsmeddelande på enheten som du ansluter till.
  Om du lägger till en telefon kan du behöva slå på telefonen och välja Ja innan en skärm visas där du kan ange kopplingskoden.
  Om du ansluter till en annan dator kan det hända att det visas ett meddelande i meddelandefältet längst ned till höger där du uppmanas tillåta åtkomst. Du måste tillåta åtkomst innan ett annat fönster visas där du kan ange kopplingskoden.
  Figur 5: Exempel på ett auktorisationsmeddelande när du ansluter till en annan dator
  Auktorisera Bluetooth-åtkomst (notebook-dator med Windows XP)
  OBS:Om du får ett felmeddelande om att enheten inte lades till på grund av ett autentiseringsfel kan det bero på att du inte skrev kopplingskoden tillräckligt snabbt. Klicka på Försök igen. Windows genererar en ny kopplingskod som du ska skriva in i enheten.
 5. Vänta medan Windows konfigurerar enheten.
  Figur 6: Konfigurera enheten
  Konfigurera enheten
 6. När de två enheterna har kopplats ihop och konfigurerats söker Windows efter nödvändiga drivrutiner och installerar dem. Vänta tills processen slutförts innan du börjar använda enheten. Klicka sedan på Stäng.
  Figur 7: Enheten har lagts till
  Enheten har lagts till
 7. Om du vill kontrollera att enheten installerats på rätt sätt klickar du på Start och sedan på Enheter och skrivare.
 8. I Enheter och skrivare söker du efter enheten du lade till.
  Figur 8: Bekräfta att enheten visas i Enheter och skrivare
  Kontrollera i Enheter och skrivare
 9. För att använda enheten du lade till dubbelklickar du på den för att öppna fönstret Bluetooth-funktion och Inställningar. Klicka på den funktion du vill använda, till exempel filsändning, och följ anvisningarna på skärmen.
  Figur 9: Exempel på Bluetooth-telefonfunktioner och Inställningar
  Bluetooth-telefonfunktioner
 10. Om du vill ändra inställningarna för filutbyte eller autentiseringsalternativen klickar du på pilen längst ned på sidan Bluetooth-funktioner och -inställningar för att expandera Konfiguration och Inställningar. Utför ändringar och klicka på Verkställ.
  Figur 10: Ändra Bluetooth-inställningarna
  Ändra Bluetooth-inställningarna
Följ stegen i följande avsnitt för att använda HP Network Assistant eller Windows Mobilitetscenter och kontrollera att Bluetooth-enheten är aktiverad.
Med HP Wireless Assistant kan du bekräfta om en Bluetooth-enhet är installerad och kontrollera status för de trådlösa enheterna på datorn. Så här aktiverar du Bluetooth-enheten:
 1. Klicka på Start, skriv wireless i sökfältet och välj sedan HP Wireless Assistant i listan.
  Figur 11: HP Wireless Assistant
  HP Wireless Assistant visar installerade trådlösa enheter
 2. Som standard indikerar Status-kolumnen att båda de trådlösa enheterna antingen är på (aktiverade) eller av (inaktiverade). Som standard visas inte kolumnen Åtgärd.
Om du vill kontrollera en av de trådlösa enheterna separat, utan att påverka övriga enheter, klickar du på Egenskaper och markerar Separat kontroll av installerade trådlösa enheter.
Figur 12: Wireless Assistant - Egenskaper
HP Wireless Assistant visa egenskaper
Om du har avinstallerat HP Wireless Assistant kan du installera om programmet igen med hjälp av Recovery Manager.
 1. Klicka på Start, skriv recovery i sökfältet och välj Recovery Manager i listan för att öppna HP Recovery Manager.
 2. Under Jag behöver hjälp omedelbart väljer du Ominstallation av program och klicka sedan på Nästa.
 3. Välj HP Wireless Assistant och klicka sedan på Nästa.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av HP Wireless Assistant.
Med Windows Mobilitetscenter kan du starta och stänga av Bluetooth-enheter. Starta eller stäng av Bluetooth-enheter enligt följande:
 1. Klicka på Start, skriv mobility i sökfältet och välj Windows Mobilitetscenter i listan för att öppna Windows Mobilitetscenter.
  Alternativt kan du trycka ned Windows-tangenten och bokstavstangenten x samtidigt.
  Figur 13: Windows Mobilitetscenter
  Windows Mobilitetscenter - Inställningar
 2. Använd objekten i listrutan i valet av inbyggda trådlösa enheter för att starta eller stänga av enheterna.
Gör följande om du vill överföra bilder från en Bluetooth-telefon till datorn.
 1. Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
 2. I Enheter och skrivare dubbelklickar du på din telefon.
  Fönstret Bluetooth-telefonfunktioner och Inställningar visas.
  OBS:Bluetooth-enheter visar normalt att de är bortkopplade såvida du inte har klickat på anslutningsknappen för att använda en funktion som kräver en kontinuerlig anslutning, till exempel för att använda datorn som högtalartelefon för att svara på samtal på din mobiltelefon.
  Figur 14: Välja telefonen i Enheter och skrivare
  Välja telefonen i Enheter och skrivare
 3. Klicka på Bläddra bland filer på din telefon.
  Figur 15: Bläddra bland filer på din telefon
  Bluetooth-telefonfunktioner
 4. Ett fönster med telefonens mappar visas.
  Klicka på mappen Bilder eller på den mapp som innehåller dina foton.
  Figur 16: Söka efter dina bilder
  Söka efter dina bilder
 5. I mappen Bilder markerar du den fil du vill överföra. Klicka sedan på Skicka till mapp för Bluetooth-utbyte.
  Figur 17: Skicka till mappen för Bluetooth-utbyte
  Skicka till mappen för Bluetooth-utbyte
 6. Kontrollera genast på telefonen om ett auktorisationsmeddelande visas och tryck på OK eller Retur, beroende på telefonens inställningar, för att godkänna överföringen. Om du skickar flera filer måste du kanske svara för varje fil du skickar.
  OBS:Om du väntar för länge med att besvara meddelandet på telefonen visas ett filöverföringsfel på datorn. Stäng felmeddelandet och försök igen, och svara snabbare på auktoriseringsförfrågan på telefonen. Om Bluetooth-meddelandet inte kan tas bort från telefonen stänger du av telefonen och slår sedan på den igen. Skicka sedan filen igen.
 7. När filöverföringen har slutförts öppnar du mappen för Bluetooth-utbyte för att se dina bilder eller flytta dem till andra mappar.
  Figur 18: Visa mappen för Bluetooth-utbyte
  Visa mappen för Bluetooth-utbyte
Gör följande om du vill skicka filer från datorn till en annan dator med Bluetooth.
 1. Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
 2. I Enheter och skrivare dubbelklickar du på den dator du vill utbyta filer med.
  Fönstret Bluetooth-telefonfunktioner och Inställningar visas.
  OBS:Bluetooth-enheter visar normalt att de är bortkopplade såvida du inte har klickat på anslutningsknappen för att använda en funktion som kräver en kontinuerlig anslutning, till exempel för att lyssna på ljud från en annan dator genom högtalarna.
  Figur 19: Välja datorn i Enheter och skrivare
  Välja datorn i Enheter och skrivare
 3. Klicka på Skicka filer till din dator.
  Figur 20: Skicka filer till en annan dator
  Bluetooth-datorfunktioner
 4. Bluetooth FTP-guide öppnas.
  Klicka på Bläddra bland filer och markera de filer du vill överföra. Klicka sedan på Öppna för att återgå till guiden.
  Figur 21: Välja vilka filer som ska skickas
  Välja vilka filer som ska skickas
 5. I Bluetooth FTP-guiden klickar du på Nästa.
  Figur 22: Bluetooth FTP-guide
  Välj filerna som ska skickas
 6. Klicka på Skicka. Guiden skickar filerna till mappen för Bluetooth-utbyte på den andra datorn.
  Figur 23: Skicka filerna
  Skicka filerna
 7. Kontrollera omedelbart meddelandefältet (längst ned till höger på skärmen) på datorn du skickar filerna till, för ett meddelande angående begäran om att tillåta överföringen eller ett bekräftelsemeddelande. Följ de anvisningar som visas för att slutföra överföringen.
  Om filöverföringen misslyckas kontrollerar du följande:
  • Om du väntar för länge med att besvara auktoriseringsförfrågan på den andra datorn visas ett filöverföringsfel på datorn. Stäng felmeddelandet och försök igen. Se till att svara snabbare på auktoriseringsförfrågan.
  • Om filöverföringen misslyckas på grund av felaktig behörighet klickar du på Bluetooth-ikonen i meddelandefältet (längst ned till höger) och klickar sedan på Anslut till personligt nätverk och väljer datorn som du skickar från. Försök sedan skicka filen igen.
 8. När filöverföringen har slutförts öppnar du mappen för Bluetooth-utbyte för att arbeta med dina filer eller flytta dem till andra mappar.
  Figur 24: Visa mappen för Bluetooth-utbyte
  Visa mappen för Bluetooth-utbyte
Datorn kan anslutas till en Bluetooth-serieenhet eller skrivare.
 1. Installera den skrivarprogramvara som följer med Bluetooth-skrivaren. Anvisningar finns i skrivarens användarhandbok.
 2. Under skrivarinstallationen ombeds du att ange hur skrivaren är ansluten. Välj alternativet Bluetooth. Slutför skrivarinstallationen.
 3. Dubbelklicka på Bluetooth-ikonen i aktivitetsfältet.
 4. I menyraden klickar du på Bluetooth, sedan på Enhetskonfiguration.
 5. På fliken Klientprogram letar du efter Bluetooth-serieporten, och antecknar namnet på porten som är längst ut till höger, t.ex. COM4. Anteckna namnet på COM-porten.
 6. Stäng konfigurationsfönstret för Bluetooth.
 7. Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.
 8. Högerklicka på ikonen för Bluetooth-skrivaren och välj Egenskaper.
 9. På fliken Portar markerar du kryssrutan intill det portnamn som du antecknat, och klickar sedan på OK. Det gör det möjligt att få åtkomst till skrivaren via Bluetooth-serieporten. Testa skrivaren genom att skriva ut från valfritt program eller valfri fil.

Lägga till Bluetooth-ikonen i meddelandefältet i Windows 7

Om du vill lägga till Bluetooth-ikonen i meddelandefältet längst ned till höger, så att du snabbt kan lägga till en enhet eller ändra Bluetooth-inställningar, gör du på följande sätt:
 1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. I sökrutan i Kontrollpanelen skriver du Bluetooth och sedan klickar du på Ändra Bluetooth-inställningar.
  Figur 25: Öppna Bluetooth-inställningarna
  Öppna Bluetooth-inställningarna
  Fönstret Bluetooth-inställningar öppnas.
 3. Klicka på fliken Alternativ.
  Markera rutan bredvid Visa Bluetooth-ikonen i meddelandefältet och klicka sedan på Verkställ.
  Figur 26: Visa Bluetooth-ikonen i meddelandefältet
  Visa Bluetooth-ikonen i meddelandefältet
 4. Bluetooth-ikonen visas i meddelandefältet längst ned till höger.
 5. Dubbelklicka på Bluetooth-ikonen för att öppna fönstret med Bluetooth-enheter, eller högerklicka på ikonen för att visa gemensamma aktiviteter för Bluetooth-enheter.
  Figur 27: Snabbmeny för Bluetooth
  Visa valda Bluetooth-enheter

Tips för att upptäcka en Bluetooth-enhet i Windows 7

Om Windows inte kan upptäcka Bluetooth-enheten kontrollerar du följande:
 • Se till att Bluetooth är aktiverat och inställt på att kunna upptäckas av enheten. När en enhet är inställd på att kunna upptäckas skickar den ut radiosignaler om sin plats till andra Bluetooth-enheter och datorer.
  • En enhet som en trådlös mus eller ett tangentbord kan ha en knapp du måste trycka på.
  • En enhet som en Bluetooth-mobiltelefon har kanske en inställning i en meny som du måste aktivera så att enheten kan upptäckas.
   OBS:Om du inte vet hur du anger att enheten ska kunna upptäckas letar du i instruktionerna som följde med enheten eller går till tillverkarens webbplats.
  • En enhet som en dator måste kanske ha inställningen för upptäckt aktiverad. Om du vill aktivera funktionen i Windows 7 klickar du på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen. I Kontrollpanelens sökruta skriver du Bluetooth och klickar sedan på Ändra Bluetooth-inställningar.
   Figur 28: Öppna Bluetooth-inställningarna
   Öppna Bluetooth-inställningarna
   Fönstret Bluetooth-inställningar visas.
   I området för upptäckt på fliken Alternativ klickar du på Tillåt att den här datorn upptäcks av Bluetooth-enheter.
   Figur 29: Göra Bluetooth-enheten identifierbar
   Göra enheten identifierbar
 • Se till att enheten är påslagen, inte har låg batterinivå och inte är i viloläge.
 • Kontrollera att du inte redan har lagt till enheten i datorn. Enheter som redan har lagts till visas inte i listorna med enheter som du kan ansluta till i guiden Lägg till enhet.
  Om du vill kontrollera huruvida enheten redan har lagts till klickar du på Start och sedan på Enheter och skrivare. Om enheten finns med i listan i Enheter och skrivare behöver du inte lägga till den igen. Klicka på den för att öppna sidan Bluetooth-funktioner och Inställningar där du kan använda Bluetooth-funktionerna för den enheten.
 • Se till att enheten är inom räckhåll för datorn, vanligtvis 1,8 till 2,7 meter. Om du inte är säker på om enheten är inom räckhåll flyttar du den närmare datorn eller placerar den och datorn i samma rum.
 • Se till att det inte finns några andra enheter som stör den trådlösa enheten, till exempel mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner eller andra trådlösa enheter.
 • Om datorn har en extern Bluetooth-adapter kontrollerar du att adaptern är ansluten och installerad och att den fungerar som den ska.
 • Om Bluetooth är inbyggt i datorn, i synnerhet i notebook-datorer, kontrollerar du om Bluetooth-radiosändaren är påslagen. Många notebook-datorer har en knapp för att slå på och stänga av sändaren. Om du inte vet hur du slår på den läser du informationen som följde med datorn eller går till tillverkarens webbplats.

Vanliga frågor om att använda Bluetooth-enheter i Windows 7

Varför kan jag inte höra något ljud i mina Bluetooth-hörlurar?

Om du inte kan höra något ljud i dina Bluetooth-hörlurar när du konfigurerat Bluetooth-anslutningen, kontrollera att hörlurarna har ställts in som standardenheten för uppspelning genom att följa nedanstående steg.
 1. Klicka på Start , skriv ljud i sökfältet, och välj sedan Ljud i listan.
 2. I fönstret Ljud klickar du på fliken Uppspelning.
 3. Välj Bluetooth-hörlurarna och klicka sedan på knappen Ställ in standard.
  Figur 30: Ljud
  Bild på fönstret Ljud med Bluetooth-hörlurarna och knappen Ställ in som standard markerade.

Kan jag uppdatera mina Bluetooth-drivrutiner?

Om din dator levererades med ett förinstallerat Bluetooth-nätverk, kan uppdatering av Bluetooth-drivrutinerna från HP:s webbplats förbättra prestandan och rätta till många problem med Bluetooth-anslutningen. Mer information finns i supportdokumentet Hämta programvara och drivrutiner .
Om du installerat Bluetooth-maskinvara som inte följde med datorn från början går du till maskinvarutillverkarens webbplats och kontrollerar om det finns några uppdateringar för Bluetooth-drivrutinerna.

Hur vet jag om Bluetooth-nätverket är installerat på min dator?

Bluetooth-nätverket är förinstallerat på vissa HP- och Compaq-datorer. Följ nedanstående steg för att fastställa om din dator har Bluetooth-nätverket installerat.
 1. Klicka på Start , skriv enhetshanteraren i sökfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan.
 2. Dubbelklicka för att expandera listan Nätverkskort och leta reda på Bluetooth.
  Figur 31: Enhetshanteraren
  Bild på Enhetshanteraren med kategorin Nätverkskort expanderad. Bluetooth-enheterna visas
 3. Om Bluetooth-enheter visas i Enhetshanteraren är Bluetooth-nätverket installerat på din dator.
  Om inga Bluetooth-enheter visas i Enhetshanteraren är inte Bluetooth-nätverket installerat på din dator. Du kan lägga till enheterna i din dator genom att installera Bluetooth-maskinvaran.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube