Gå till innehåll

Så här skannar du: Från Kontrollpanelen

 • Skriv utSkriv ut

Inledning

Det här dokumentet förklarar hur du skannar en bild eller ett dokument från kontrollpanelen på HP-produkten.
Innan du skannar ska du se till att datorn är på, produktens programvara är installerad och att HP-produkten är ansluten till datorn med en USB-kabel och en nätverkskabel (Ethernet) eller via en trådlös nätverksanslutning.
Klicka på plustecknet () bredvid operativsystemet för mer information.
Använd följande steg för att skanna bilder eller dokument till datorn i Windows. Först väljer du anslutningstyp.
OBS:Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
Följ dessa steg när du ska skanna från skrivaren till en dator över en nätverksanslutning.

Steg ett: Aktivera skanningsanslutningen till datorn

Följ stegen nedan för aktivera skanningsanslutningen mellan skrivaren och datorn.
Viktigt! För att kunna skicka skanningar från skrivaren till en dator via ett trådbundet (Ethernet) eller trådlöst nätverk, måste du aktivera anslutningen Hantera skanning till dator från HP-programvaran när datorn har startats om, gått in i viloläge eller i energisparläge (hårddisken stängs av). Skanningen kan inte utföras om anslutningen Hantera skanning till dator inte aktiveras varje gång datorn startar om, går i viloläge eller i energisparläge.
 1. Slå på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
 2. Öppna HP-programvaran.
   I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), på Alla program, på mappen HP och sedan på mappen med namnet på din skrivarserie och sedan klickar du på skrivaren.
   I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Program, på mappen med namnet på produktserien och klicka sedan på produkten.
   I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Alla program, på mappen med namnet på produktserien och klicka sedan på produkten.
   1. Dra med fingret från högra sidan på pekskärmen eller flytta musens markör till det nedre eller övre högra hörnet på skärmen för att öppna snabbknappsfältet.
   2. Klicka på Sök (), skriv in namnet på skrivaren i sökrutan, tryck på Enter och sedan dubbelklickar du på skrivaren.
  OBS:Du kan även starta produktens programvara genom att dubbelklicka på skrivarikonen () på skrivbordet.
 3. Under Skanning klickar du på Hantera skanning till dator. Fönstret Skanning till dator öppnas.
 4. Kontrollera knappen Aktivera/avaktivera i mitten av fönstret Skanning till dator.
  • Om det står Aktivera på knappen klickar du på den för att aktivera funktionen Skanning till dator.
  • Om det står Avaktivera är funktionen Skanning till dator aktiverad. Gå vidare till nästa steg.
  OBS:Om du vill att Skanning till dator ska aktiveras automatiskt klickar du i kryssrutan bredvid Starta Skanning till dator automatiskt när jag loggar in i Windows.
 5. Klicka på Stäng.
  • Om du skannar till datorn, fortsätter du till nästa steg.
  • Om du skannar till e-post, går du till steget för att placera objektet på skannerglaset.

Steg två: Välj målfil för Skanna till dator

Om du skannar ett objekt till datorn ska du följa de här stegen för att välja ett mål för skanningen.
 1. Öppna HP-programvaran.
   I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), på Alla program, på mappen HP och sedan på mappen med namnet på din skrivarserie och sedan klickar du på skrivaren.
   I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Program, på mappen med namnet på produktserien och klicka sedan på produkten.
   I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Alla program, på mappen med namnet på produktserien och klicka sedan på produkten.
   1. Dra med fingret från högra sidan på pekskärmen eller flytta musens markör till det nedre eller övre högra hörnet på skärmen för att öppna snabbknappsfältet.
   2. Klicka på Sök (), skriv in namnet på skrivaren i sökrutan, tryck på Enter och sedan dubbelklickar du på skrivaren.
  OBS:Du kan även starta skrivarens programvara genom att dubbelklicka på skrivarikonen () på skrivbordet.
 2. Klicka på Skriv ut och skanna och sedan på Skanna ett dokument eller en bild.
 3. Klicka på fliken Avancerade inställningar och klicka sedan på fliken Mål.
 4. Under Spara plats anger du en målmapp genom att skriva in mappens placering. Du kan också klicka på knappen Bläddra för att välja en ny målmapp.
 5. Klicka på OK för att bekräfta den nya målmappen och sedan på OK i fönstret Avancerade inställningar för att bekräfta ändringarna.

Steg tre: Placera objektet på skannerns glas eller i facket för den automatiska dokumentmataren (ADM)

Du kan skanna från skannerns glas eller från den automatiska dokumentmataren (ADM).
 1. Slå på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
 2. Lägg på bilden eller dokumentet:
  VIKTIGT:Lägg inga foton i den automatiska dokumentmataren. Använd skannerglaset för att undvika skador på foton.
   Placera objektet med den sida som ska skannas ner mot glaset och lägg det sedan enligt markeringarna vid sidan om glaset (vanligen högra främre hörnet eller vänstra främre hörnet). Stäng skannerlocket.
   Figur 1: Lägg dokumentet på skannerglaset
   Bild: Lägg dokumentet på skannerglaset
   Placera objektet i dokumentmatarfacket med den utskrivna sidan uppåt och den översta kanten inåt i facket. Justera ledarna för pappersbredd mot objektet.

Steg fyra: Välj skanningstyp på skrivarens kontrollpanel

Följ de här stegen för att skanna från skrivarens kontrollpanel.
 1. Tryck på Skanna på skrivarens kontrollpanel.
 2. Tryck på Dator om du vill skanna till den anslutna datorn.
 3. Tryck på namnet på datorn där du vill spara skanningen.
  OBS:Om listan inte innehåller datorn, trycker du på Datorn finns inte i listan... för att få mer information.
 4. Tryck på typen av skanning som du vill att skrivaren ska utföra.
  Se följande tabell för att avgöra vilket alternativ du vill använda för att skanna.
  Alternativ för skanningBeskrivning
  Skanna som PDFAnvänd den här inställningen när du ska skanna textdokument som inte är redigerbara. Använd Spara som redigerbar text (OCR) när du ska skanna text som du kan redigera.
  Skanna som JPEGAnvänd den här inställningen för att skanna bilder.
  Skicka PDF som e-postAnvänd den här inställningen om du vill skanna och skicka ett icke redigerbart textdokument med e-post med Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram.

  OBS:Du kan bara skicka ett skannat dokument via e-post om du använder Microsoft Outlook eller något annat program som ditt primära e-postprogram. Du kan inte använda programbaserade e-postprogram, (t.ex. Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail), såvida du inte kan skicka och ta emot e-post från ditt konto med Microsoft Outlook eller annat liknande program.
  Skicka JPEG med e-postAnvänd den här inställningen när du ska skanna och skicka bilder via e-post med Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram.

  OBS:Du kan endast skicka ett skannat dokument om du använder Microsoft Outlook eller ett annat program som är installerat i Windows för sändning och mottagning av e-post. Funktionen E-post som JPEG fungerar inte tillsammans med programbaserade e-postprogram (till exempel Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail), såvida du inte kan skicka och kan ta emot e-post från ditt konto med Microsoft Outlook eller annat liknande program.
  Skanna som redigerbar text (OCR)Använd den här inställningen när du ska skanna textdokument som är redigerbara. Du måste ha ett program för optisk teckenigenkänning (OCR)
  Ett program analyserar de skannade teckenformerna och avgör vilka bokstäver som de mest liknar. Programmet skapar sedan en textfil med denna information.
  (t.ex. OmniPage, FineReader, TextBridge eller SimpleOCR) installerat på datorn för att kunna spara text i redigerbar form.
  Vanlig skanningAnvänd den här inställningen när du ska skapa en anpassad skanning som du kan använda flera gånger.
 5. Tryck på Tryck här för förhandsgranskning för att visa dokumentet som det ser ut efter skanningen.
 6. Tryck på Skanna. Skrivaren skannar dokumentet eller bilden och sparar sedan resultatet på den plats som finns angiven i inställningarna.
Följ dessa steg för att skanna till en dator med en USB-anslutning.
Figur 2: Exempel på en USB-anslutning
Bild: USB-anslutning

Steg ett: Välj målfil för Skanna till dator

Om du skannar ett objekt till datorn ska du följa de här stegen för att välja ett mål för skanningen.
 1. Öppna HP-programvaran.
   I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), på Alla program, på mappen HP och sedan på mappen med namnet på din skrivarserie och sedan klickar du på skrivaren.
   I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Program, på mappen med namnet på produktserien och klicka sedan på produkten.
   I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Alla program, på mappen med namnet på produktserien och klicka sedan på produkten.
   1. Dra med fingret från högra sidan på pekskärmen eller flytta musens markör till det nedre eller övre högra hörnet på skärmen för att öppna snabbknappsfältet.
   2. Klicka på Sök (), skriv in namnet på skrivaren i sökrutan, tryck på Enter och sedan dubbelklickar du på skrivaren.
  OBS:Du kan även starta skrivarens programvara genom att dubbelklicka på skrivarikonen () på skrivbordet.
 2. Klicka på Skriv ut och skanna och sedan på Skanna ett dokument eller en bild.
 3. Klicka på fliken Avancerade inställningar och klicka sedan på fliken Mål.
 4. Under Spara plats anger du en målmapp genom att skriva in mappens placering. Du kan också klicka på knappen Bläddra för att välja en ny målmapp.
 5. Klicka på OK för att bekräfta den nya målmappen och sedan på OK i fönstret Avancerade inställningar för att bekräfta ändringarna.

Steg två: Placera objektet på skannerns glas eller i facket för den automatiska dokumentmataren (ADM)

Du kan skanna från skannerns glas eller från den automatiska dokumentmataren (ADM).
 1. Slå på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
 2. Lägg på bilden eller dokumentet:
  VIKTIGT:Lägg inga foton i den automatiska dokumentmataren. Använd skannerglaset för att undvika skador på foton.
   Placera objektet med den sida som ska skannas ner mot glaset och lägg det sedan enligt markeringarna vid sidan om glaset (vanligen högra främre hörnet eller vänstra främre hörnet). Stäng skannerlocket.
   Figur 3: Lägg dokumentet på skannerglaset
   Bild: Lägg dokumentet på skannerglaset
   Placera objektet i dokumentmatarfacket med den utskrivna sidan uppåt och den översta kanten inåt i facket. Justera ledarna för pappersbredd mot objektet.

Steg tre: Välj skanningstyp på skrivarens kontrollpanel

Följ de här stegen för att skanna från skrivarens kontrollpanel.
 1. Tryck på Skanna på skrivarens kontrollpanel.
 2. Tryck på Dator om du vill skanna till den anslutna datorn.
 3. Tryck på namnet på datorn där du vill spara skanningen.
  OBS:Om listan inte innehåller datorn, trycker du på Datorn finns inte i listan... för att få mer information.
 4. Tryck på typen av skanning som du vill att skrivaren ska utföra.
  Se följande tabell för att avgöra vilket alternativ du vill använda för att skanna.
  Alternativ för skanningBeskrivning
  Skanna som PDFAnvänd den här inställningen när du ska skanna textdokument som inte är redigerbara. Använd Spara som redigerbar text (OCR) när du ska skanna text som du kan redigera.
  Skanna som JPEGAnvänd den här inställningen för att skanna bilder.
  Skicka PDF som e-postAnvänd den här inställningen om du vill skanna och skicka ett icke redigerbart textdokument med e-post med Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram.

  OBS:Du kan bara skicka ett skannat dokument via e-post om du använder Microsoft Outlook eller något annat program som ditt primära e-postprogram. Du kan inte använda programbaserade e-postprogram, (t.ex. Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail), såvida du inte kan skicka och ta emot e-post från ditt konto med Microsoft Outlook eller annat liknande program.
  Skicka JPEG med e-postAnvänd den här inställningen när du ska skanna och skicka bilder via e-post med Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram.

  OBS:Du kan endast skicka ett skannat dokument om du använder Microsoft Outlook eller ett annat program som är installerat i Windows för sändning och mottagning av e-post. Funktionen E-post som JPEG fungerar inte tillsammans med programbaserade e-postprogram (till exempel Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail), såvida du inte kan skicka och kan ta emot e-post från ditt konto med Microsoft Outlook eller annat liknande program.
  Skanna som redigerbar text (OCR)Använd den här inställningen när du ska skanna textdokument som är redigerbara. Du måste ha ett program för optisk teckenigenkänning (OCR)
  Ett program analyserar de skannade teckenformerna och avgör vilka bokstäver som de mest liknar. Programmet skapar sedan en textfil med denna information.
  (t.ex. OmniPage, FineReader, TextBridge eller SimpleOCR) installerat på datorn för att kunna spara text i redigerbar form.
  Vanlig skanningAnvänd den här inställningen när du ska skapa en anpassad skanning som du kan använda flera gånger.
 5. Tryck på Tryck här för förhandsgranskning för att visa dokumentet som det ser ut efter skanningen.
 6. Tryck på Skanna. Skrivaren skannar dokumentet eller bilden och sparar sedan resultatet på den plats du angett.
Viktigt! Lösningarna nedan kräver den fullständiga versionen av HP:s programvara. Om du inte installerade den fullständiga programvaran när du installerade skrivaren ska du klicka här för att gå till sidan för programvara och drivrutiner och sedan hämta och installera den fulla programvaran.

Steg ett: Aktivera skanning till dator

Följ stegen nedan för aktivera skanningsanslutningen mellan skrivaren och datorn.
Viktigt! För att skicka skanningar från HP-produkten till en dator via ett trådlöst nätverk måste du aktivera anslutningen Skanna till dator i programvaran HP Utility efter att datorn startat om, övergått i vilo- eller vänteläge (hårddisken stängs ned). Skanningen kan inte utföras om anslutningen Skanna till dator inte aktiveras varje gång datorn startar om, går i viloläge eller i energisparläge.
 1. Klicka på Apple-ikonen () i huvudmenyn och sedan på Systeminställningar.
 2. Klicka på Skrivare och fax eller Skrivare och skanner.
 3. Under Skrivare klickar du på din skrivare om det finns fler än en skrivare.
 4. Klicka på Öppna utskriftskö. Utskriftskön för din skrivare öppnas.
 5. Klicka på Skrivarkonfiguration eller Inställningar. Ett nytt fönster öppnas.
 6. Klicka på fliken Verktyg och sedan på Öppna skrivarverktyget. Fönstret HP-verktyg öppnas.
 7. Under Skanningsinställningar klickar du på Skanna till dator.
 8. Längst upp på skärmen klickar du på kryssrutan bredvid Aktivera skanning till dator om den inte redan är markerad. Skanning till dator är aktiverat.
Om du inte har valt alternativet Rekommenderas under programvaruinstallationen saknas alternativet Skanninginställningar. Gör så här för att avinstallera basprogramvaran och installera den fulla programvaran.
Steg ett: Avinstallera skrivarprogrammet
Välj den metod som du ursprungligen använde för att installera skrivarens programvara och följ sedan stegen för att ta bort skrivarens drivrutin och annan programvara från datorn.
  1. Från datorns skrivbord dubbelklickar du på Macintosh HD och klickar sedan på Program.
  2. Klicka på mappen Hewlett-Packard.
  3. Dubbelklicka på HP:s avinstallerare och klicka sedan på Fortsätt.
  4. Markera den produkt som du vill avinstallera och klicka sedan på Avinstallera.
  5. När du ombeds ange administratörsnamn och lösenord gör du det och klickar sedan på OK.
  6. På menyn Macintosh HD klickar du på Användare.
  7. Klicka på rätt användarnamn.
  8. Klicka på Bibliotek.
  9. Klicka på Inställningar.
  10. Klicka på och håll markören på den första fil som inleds med “HP” och dra sedan filen till ikonen Papperskorgen i aktivitetsfältet. Slutför det här steget för alla filer som inleds med “HP”.
  11. Avsluta Inställningar.
  12. Klicka på papperskorgsikonen i aktivitetsfältet, klicka på knappen Töm och klicka sedan på OK för att tömma papperskorgen.
   OBS:Genom att klicka på OK tas alla objekt i papperskorgen permanent bort från datorn. Om du vill ta bort ett objekt i papperskorgen klickar du på objektet för att markera det och sedan på OK.
  1. Dubbelklicka på ikonen för Macintosh HD på datorns skrivbord.
  2. Dubbelklicka på mappen Bibliotek.
  3. Dubbelklicka på mappen Skrivare.
  4. Högerklicka på mappen HP och välj sedan Flytta till papperskorgen.
  5. När du uppmanas att ange administratörsnamn och -lösenord för datorn gör du det och klickar sedan på OK. Vänta tills autentiseringen är klar.
  6. Dubbelklicka på mappen PPDs.
  7. Dubbelklicka på mappen Innehåll.
  8. Dubbelklicka på mappen Resurser.
  9. Leta rätt på produkten i produktlistan och högerklicka sedan på den och välj Flytta till papperskorgen.
  10. När du uppmanas att ange administratörsnamn och -lösenord för datorn gör du det och klickar sedan på OK. Vänta tills autentiseringen är klar.
  11. Klicka på papperskorgsikonen i aktivitetsfältet, klicka på knappen Töm och klicka sedan på OK för att tömma papperskorgen.
   OBS:Genom att klicka på OK tas alla objekt i papperskorgen permanent bort från datorn. Om du vill ta bort ett objekt i papperskorgen klickar du på objektet för att markera det och sedan på OK.
  12. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar i listrutan.
  13. Klicka på Skrivare och fax eller Skrivare och skanner.
  14. I listan Skrivare klickar du på HP-produkten och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
Steg två: Ladda ned och installera den fullständiga programvaran
  1. Starta skrivaren.
  2. Klicka på den här länken: Ladda ned programvara och drivrutiner .
  3. Kontrollera instruktionerna på sidan och klicka sedan på plustecknet () bredvid rätt rubrik för ytterligare anvisningar:
  4. Klicka på plustecknet bredvid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill ladda ned.
   OBS:HP rekommenderar att du laddar ned den fullständiga versionen om sådan finns tillgänglig, så att du får tillgång till skrivarens alla funktioner.
  5. Läs igenom systemkraven och de extra anvisningarna. Du kan också klicka på Visa anvisningar om du vill ha fullständiga nedladdningsinstruktioner.
  6. Klicka på Ladda ned. Fönstret Välkommen till HP-programvaran öppnas automatiskt och ikonen för HP Installer och en ikon för HP-programvara visas på skrivbordet.
   Figur 4: Exempel på en ikon för HP:s installationsprogram
   Bild: Exempel på en ikon för HP:s installationsprogram.
   Figur 5: Exempel på ikon för HP-programvara
   Bild: Exempel på en ikon för HP-programvara.
   OBS:Om fönstret Välkommen till HP-programvaran och HP-ikonerna inte öppnas automatiskt klickar du på HP-filikonen i nedladdningsmappen på Dock.
   Figur 6: Exempel för HP-filikonen för nedladdning i nedladdningsmappen
   Bild: Exempel för en HP-filikon för nedladdning i nedladdningsmappen
  7. Dubbelklicka på ikonen för HP Installer så öppnas installationsprogrammet.
  8. Välj din skrivare och klicka sedan på Fortsätt när du uppmanas att göra det.
  9. På skärmen för Installationsalternativ väljer du Rekommenderad programvara för HP.
  10. Slutför installationen genom att följa anvisningarna som visas på skärmen.
  Viktigt! För att uppdatera HP:s programvara och drivrutinen måste HP-produkten vara på och ansluten till Mac-datorn med en USB- eller nätverksanslutning eller så måste det finnas en befintlig skrivarkö för produkten.
  1. Klicka på Apple-menyn () och sedan på Programuppdatering. Programuppdateringen söker efter tillgängliga uppdateringar.
  2. I fönstret Software Update väljer du programmet du vill installera och klickar sedan klicka på Install.
   OBS: Installera alla tillgängliga uppdateringar för bästa prestanda och funktionalitet.
  3. Ange namn och lösenord för administratörskontot när du uppmanas att göra det.
  4. Starta om datorn (om det behövs) när programuppdateringarna är klara.

Steg två: Placera objektet på skannerns glas eller i facket för den automatiska dokumentmataren (ADM)

Följ stegen nedan för att skanna från skannerglaset eller från den automatiska dokumentmataren (ADM).

Steg tre: Välj skanningstyp på produktens kontrollpanel

Följ de här stegen för att skanna från produktens kontrollpanel.
 1. Tryck på Skanna på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på Dator om du vill skanna till den anslutna datorn.
 3. Tryck på namnet på datorn där du vill spara skanningen.
  OBS:Om listan inte innehåller datorn, trycker du på Datorn finns inte i listan... för att få mer information.
 4. Tryck på typen av skanning som du vill att produkten ska utföra.
  Se följande tabell för att avgöra vilket alternativ du vill använda för att skanna.
  Alternativ för skanningBeskrivning
  Skanna som PDFAnvänd den här inställningen när du ska skanna textdokument som inte är redigerbara. Använd Spara som redigerbar text (OCR) när du ska skanna text som du kan redigera.
  Skanna som JPEGAnvänd den här inställningen för att skanna bilder.
  Skicka PDF som e-postAnvänd den här inställningen om du vill skanna och skicka ett icke redigerbart textdokument med e-post med Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram.

  OBS:Du kan bara skicka ett skannat dokument via e-post om du använder Microsoft Outlook eller något annat program som ditt primära e-postprogram. Du kan inte använda programbaserade e-postprogram, (t.ex. Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail), såvida du inte kan skicka och ta emot e-post från ditt konto med Microsoft Outlook eller annat liknande program.
  Skicka JPEG med e-postAnvänd den här inställningen när du ska skanna och skicka bilder via e-post med Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram.

  OBS:Du kan endast skicka ett skannat dokument om du använder Microsoft Outlook eller ett annat program som är installerat i Windows för sändning och mottagning av e-post. Funktionen E-post som JPEG fungerar inte tillsammans med programbaserade e-postprogram (till exempel Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail), såvida du inte kan skicka och kan ta emot e-post från ditt konto med Microsoft Outlook eller annat liknande program.
  Skanna som redigerbar text (OCR)Använd den här inställningen när du ska skanna textdokument som är redigerbara. Du måste ha ett program för optisk teckenigenkänning (OCR)
  Ett program analyserar de skannade teckenformerna och avgör vilka bokstäver som de mest liknar. Programmet skapar sedan en textfil med denna information.
  (t.ex. OmniPage, FineReader, TextBridge eller SimpleOCR) installerat på datorn för att kunna spara text i redigerbar form.
  Vanlig skanningAnvänd den här inställningen när du ska skapa en anpassad skanning som du kan använda flera gånger.
 5. Tryck på Tryck här för förhandsgranskning för att visa dokumentet som det ser ut efter skanningen.
 6. Tryck på Skanna. Produkten skannar dokumentet eller bilden och sparar sedan resultatet på den plats du angett.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube