Gå till innehåll

Ändra det visuella utseendet på Windows 8

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet avser HP-datorer med Windows 8.
Använd avsnitten i det här dokumentet till att ändra sättet Windows 8 visas på bildskärmen. Windows 8 har två huvudsakliga helskärmsvisningar som du kan arbeta med: Windows-startskärmen och Windows-skrivbordet. Windows-skrivbordet är en upplevelse som liknar tidigare Windows-versioner och är där många program används. Startskärmen är en miljö för appar, arbete och avkoppling och allt öppnas snabbt från den här menyn. Med Windows 8 kan du ändra utseendet på Windows-skrivbordet och startskärmen till en stil som passar dig.
Figur 1: Startskärmen i Windows 8
 Bild på startskärmen i Windows
OBS: Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.

Ändra storleken på bildskärmen i Windows 8

I Windows är bildskärmsstorleken som standard angiven till den inbyggda upplösningen (den sanna upplösningen för en LCD-bildskärm). Utför stegen nedan om du vill ändra skärmupplösningen eller för att återställa den inbyggda upplösningen (standardupplösningen). På en LCD- eller LED-bildskärm kan objekt i Windows verka ur fokus när du använder en skärmupplösning som inte överensstämmer med bildskärmens inbyggda upplösning.
Utför stegen nedan om du vill kontrollera bildskärmens upplösning eller ändra den.
 1. Hoppa över det här steget om du använder en CRT-skärm.
  Om du använder en plattskärm letar du upp skärmens maximala upplösning. Uppgift om upplösningen finns på följande platser:
  • Specifikationen på förpackningen.
  • I det tryckta material som medföljde skärmen.
  • I produktspecifikationerna på HP:s webbplats.
 2. Högerklicka var som helst på skrivbordet i Windows och välj Skärmupplösning.
  Figur 2: Alternativet Skärmupplösning
  Bild på alternativet Skärmupplösning.
 3. Klicka på Upplösning och leta rätt på den upplösning i listan som har texten (Rekommenderas).
  Det här är standardupplösningen och vanligtvis den högsta upplösningen som stöds för bildskärmen. Lägre upplösningar stöds vanligtvis men text- och bildkvaliteten kanske inte är fullt lika bra som för den rekommenderade inställningen och skärmen kanske inte kan centreras eller sträckas ut.
  Om du använder en CRT-bildskärm ändrar du upplösningen till 1 024 x 768.
  Figur 3: Skrivbordsskärmupplösning
  Bild på fönstret Skärmupplösning med den rekommenderade upplösningen markerad.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på Behåll ändringar i bekräftelsemeddelandet för att spara inställningarna eller på Återställ om du inte vill spara dem.
  Figur 4: Bekräfta bildskärmsinställningarna
  Bild på bekräftelsemeddelandet.
Utför stegen nedan om du vill anpassa visningsobjekt utan att ändra skärmupplösning.
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.
  Figur 5: Anpassa
  Bild på anpassningsalternativen för skrivbordet.
 2. Klicka på Bildskärm för att öppna fönstret med samma namn.
  Figur 6: Anpassningsalternativen i Windows 8
  Bild på skärmen Anpassning med alternativet Bildskärm markerat.
 3. Om du vill öka eller att minska storleken på text och fönster använder du muspekaren till att flytta reglaget åt vänster eller höger och klickar sedan på Verkställ.
  Figur 7: Fönstret Bildskärm i Windows 8
  Fönstret Bildskärm i Windows 8
  Slutför ändringarna genom att välja Logga ut nu.
 4. Om du vill ändra textstorleken för specifika skrivbordfunktioner väljer du ett objekt i listrutan Ändra bara textstorleken och ändrar teckenstorleken eller markerar kryssrutan Fet för objektet.
  Figur 8: Ändra textstorlek
  Bild på fönstret Bildskärm med textalternativ markerade.
  Klicka på Verkställ för att spara ändringarna.

Anpassa din startskärm i Windows 8

Anpassa startskärmen i Windows 8 för att passa din personliga stil och dina behov.
Du kan flytta panelerna på startskärmen och ändra deras storlek.
 1. Öppna startskärmen genom att trycka på Windows-tangenten . Det kan du göra från vilken skärm som helst när som helst.
 2. Klicka och dra en panel till en plats på startskärmen med musen.
 3. Om du vill ändra storleken på en panel högerklickar du på den och väljer Ändra storlek.
 4. Välj önskad storlek från listan.
  Figur 9: Ändra panelstorlek
  Bild på startskärmen med ikonen
Du kan fästa favoriter och appar du använder ofta på startskärmen på följande sätt:
 1. Välj ett program eller en webbplats på menyn Appar på följande sätt:
  1. Klicka på pilen Alla appar längst ned till vänster på startskärmen.
   Figur 10: Pilen Alla appar
   Pilen Alla appar
   Menyn Appar öppnas.
  2. Högerklicka på programmet du vill fästa på startskärmen.
   Figur 11: Exempel på menyn Appar
   Skärmen Appar med alternativet
 2. Välj ikonen Fäst på Start bland alternativen längst ned.
  OBS:För Tillbehör i Windows och Systemappar finns fler alternativ, till exempel Kör som administratör, Öppna filsökväg, Öppna i nytt fönster, Fäst i Aktivitetsfältet och Sök på Start.
Använd följande anvisningar till att anpassa startskärmens bakgrundbild och/eller färg.
 1. Tryck på tangenten Windows + I.
  Menyn Inställningar öppnas.
 2. Klicka på Anpassa.
  Figur 12: Valet Anpassa
  Valet Anpassa i inställningarna
 3. Välj ett av bakgrundsvalen eller ändra bakgrunds- eller tilläggsfärgerna.
  Figur 13: Anpassa startskärmens bakgrund och färger
  Val för anpassning av startskärmen

Ändra Windows-skrivbordet i Windows 8

Utför stegen nedan för att anpassa Windows-skrivbordet:
Följ anvisningarna nedan för att ändra mönstret, det s.k. skrivbordsunderlägget, på skärmen:
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.
  Figur 14: Anpassa
  Bild på
 2. Klicka på Skrivbordsbakgrund för att öppna inställningsfönstret.
  Figur 15: Fönstret Anpassning
  Fönstret Anpassning med alternativet Skrivbordsbakgrund.
 3. När du byter bild på skrivbordet kan du antingen välja en av standardbakgrunderna eller klicka på Bläddra och välja en bild som är sparad på datorn. Om du vill använda en egen bild som bakgrund sparar du bilden i ett format med något av följande filtillägg: bmp, gif, jpg, dib eller png.
  Välj flera bilder om du vill skapa ett bildspel som skrivbordsbakgrund.
  Figur 16: Bakgrundsalternativ i Windows 8
  Bild på bakgrundsalternativen i Windows 8.
 4. I listrutan Bildposition ändrar du hur bilden ska visas på skrivbordet.
  Välj hur ofta bilden ska bytas om du skapar ett bildspel.
 5. Klicka på OK när du är klar med anpassningarna för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.
Så här anpassar du storleken på ikonerna:
Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Visa. Klicka på Stora ikoner, Medelstora ikoner eller Små ikoner.
Figur 17: Ändra ikonernas storlek
Ändra ikonernas storlek
OBS: Du kan snabbt ändra storlek på ikonerna genom att klicka på skrivbordet och sedan hålla ner Ctrl och använda skrollhjulet på musen.
Följ anvisningarna i nästa avsnitt för att ändra teckenstorlek och teckensnitt för ikontexten. Ändra utseende på fönster och text .
Så här ändrar du namnet på en mapp på skrivbordet:
Högerklicka på mappens ikon och klicka sedan på Byt namn. Skriv in det nya namnet och tryck på Enter.
Figur 18: Byt namn
Bild på alternativet Byt namn.
Så här skapar du en ny mapp på skrivbordet:
Högerklicka på en fri yta på skrivbordet, klicka på Nytt och sedan på Mapp.
Figur 19: Ny mapp
Bild på alternativet Nytt.
Så här fäster du en mapp eller fil på startskärmen:
 1. Högerklicka på ikonen för den mapp eller fil du vill fästa på startskärmen i Windows-skrivbordet eller i Utforskaren.
 2. Välj Fäst på Start
Figur 20: Fästa en ny mapp på startskärmen
Bild på startskärmen med en ny mapp.
Du kan använda fönstret Färg och utseende till att bestämma de färger som används i Windows för standardaktivitetsfältet, fönsterramar och namnlistar. Om du vill ändra färg följer du stegen nedan:
 1. Högerklicka på skrivbordets bakgrund och klicka på Anpassa.
 2. Klicka på Färg.
  Figur 21: Färg i Windows 8
  Bild på fönstret
 3. Välj en färg från färgpaletten eller klicka på Visa färgblandare och skapa en egen färg.
  Figur 22: Färg och utseende i Windows
  Fönstret Färg och utseende.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Justera skärmens ljusstyrka i Windows 8

För att justera skärmens ljusstyrka från inställningarna i snabbknappsmenyn, följ dessa anvisningar.
 1. Flytta markören till det övre högra hörnet för att öppna snabbknappsmenyn på startskärmen.
 2. Klicka på Inställningar.
  Figur 23: Snabbknappsmenyn
  Du har valt snabbknappmenyn med Inställningar
 3. Klicka på Ljusstyrka. Om ljusstyrkan inte är tillgänglig, se anvisningarna för att justera ljusstyrkan från HP My Display .
  Figur 24: Inställningar
  Windows 8-inställningar med Ljusstyrka valda
 4. Klicka på skjutreglaget och dra den uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan på skärmen.
  Figur 25: Kontrollfält för ljusstyrkan
  Kontrollfält för ljusstyrkan
Om funktionen för ljusstyrka inte är tillgänglig i inställningarna, använd HP My Display för att justera ljusstyrkan.
När du har klickat på Inställningar i snabbknappsmenyn och ljusstyrka visas som Otillgänglig, fortsätter du med dessa anvisningar.
 1. På startskärmen, skriv HP My Display
 2. Klicka på HP My Display.
  Figur 26: HP My Display
  Söka med HP My Display valt
 3. Klicka på Justera.
  Figur 27: Lägesskärmen HP My Display
  Lägesskärmen med Justera valt
 4. För att justera ljusstyrkan på skärmen, klicka och dra skjutreglaget till önskad ljusstyrka.
  Figur 28: Skärmen Justera
  Fönstret Justera med knappen ljusstyrka vald

Avancerade bildskärmsinställningar i Windows 8

OBS:Det kan hända att datorn har fler flikar än de som visas här. Många grafikkortstillverkare tillhandahåller särskilda inställningar för sin grafikmaskinvara. Dessa extra inställningar varierar beroende på den aktuella maskinvaran och tas därför inte upp här.
Ställ in de avancerade bildskärmsinställningarna enligt anvisningarna nedan:
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Klicka på Bildskärm för att öppna fönstret med samma namn.
 3. Klicka på Ändra bildskärmsinställningar. Fönstret med samma namn öppnas.
  Figur 29: Ändra bildskärmsinställningar
  Bild på skärmen Skärmupplösning med alternativet Ändra bildskärminställningar markerat.
 4. Klicka på Avancerade inställningar.
  Figur 30: Bildskärmsinställningar
  Fönstret Skärmupplösning med alternativet Avancerade inställningar.
Egenskaper: Klicka på Egenskaper för att öppna maskinvaruegenskaperna för det aktuella grafikkortet eller moderkortsgrafiken. Detta egenskapsfönster är även tillgängligt via Enhetshanteraren.
Visa alla lägen: Här visas alla grafikupplösningar och de uppdateringsfrekvenser som grafikkortet eller moderkortsgrafiken har stöd för och kan skicka till bildskärmen. Använd den här listan över giltiga lägen för att hitta ett som är kompatibelt med den bildskärm du har. När du har hittat ett kompatibelt läge kan du ändra uppdateringsfrekvensen på fliken Bildskärm och bildskärmens upplösning på fliken Inställningar i fönstret för de grundläggande bildskärmsegenskaperna.
Figur 31: Fliken Bildskärmskort
Bild på fliken Bildskärmskort.
Egenskaper: Klicka på Egenskaper för att visa maskinvaruegenskaperna för bildskärmen. Detta egenskapsfönster är även tillgängligt via Enhetshanteraren.
Uppdateringsfrekvens: Den här inställningen styr hur många gånger bildskärmen visar hela skärmen på en sekund. Högre uppdateringsfrekvenser är mindre tröttande för ögonen, men innebär att grafikkortet tvingas arbeta hårdare och förbrukar mer resurser. Välj en lägre frekvens som är kompatibel med kortet. Om du upptäcker minsta flimmer eller om ändringen är tröttande för ögonen bör du justera upp uppdateringsfrekvensen till nästa högre nivå. Överskrid aldrig bildskärmens högsta uppdateringsfrekvens.
VIKTIGT:Avmarkera inte kryssrutan intill de Dölj-lägen som bildskärmen inte har stöd för. Om uppdateringsfrekvensen ändras till en frekvens som bildskärmen inte klarar av kan det leda till permanenta skador på vissa skärmar.
Färger: Välj en färginställning från listan Färger för att ställa in önskat antal färger. Välj True Color (32 bitar), om denna inställning är tillgänglig, för optimal kompatibilitet. Om färgerna inte stämmer för ett visst program kan du dock ändra detta till en lägre inställning.
Figur 32: Fliken Bildskärm
Bild på fliken Bildskärm.

Använda en skärmsläckare i Windows 8

Windows har ett antal skärmsläckare förinstallerade. Syftet med skärmsläckaren är att förhindra att statiska bilder på skärmen bränner in en fantombild på skärmen som inte går att få bort. Dessutom har de ett visst underhållningsvärde när datorn inte används. Följ anvisningarna nedan för att byta skärmsläckare:
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Klicka på Skärmsläckare.
  Figur 33: Fönstret Anpassning
  Fönstret Anpassning med alternativet
 3. Välj önskad skärmsläckare från menyn.
  Figur 34: Fönstret Inställningar för skärmsläckare
  Bild på inställningarna för skärmsläckare.
 4. Klicka på Inställningar för att öppna ett fönster för den valda skärmsläckaren (om inställningar är tillgängliga).
 5. Klicka på Exempel för att se hur skärmsläckaren kommer att se ut på skärmen. Flytta muspekaren för att återgå till panelen Bildskärmsegenskaper när du är klar med förhandsgranskningen.
 6. Välj önskat antal minuter i fältet Vänta. Detta värde anger det antal minuters inaktivitet som fordras för att skärmsläckaren ska aktiveras.
  OBS:Väntetiden för skärmsläckaren måste understiga den tid det tar innan en inaktiv bildskärm går över i viloläge.
 7. Välj Återvänd till inloggningsskärmen om du vill att inloggningsskärmen ska öppnas om någon försöker använda datorn när skärmsläckaren har aktiverats.
 8. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube