Gå till innehåll

Använda pekplattan, pekdonet och tangentbordet i Mobile Internet Experience

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet avser HP Mini-datorer med Mobile Internet Experience.

Pekdonsinställningar

Använd Mouse Preferences (Musinställningar) för anpassa inställningar för pekdon, inklusive knappkonfiguration, klickhastighet och muspekaralternativ.
Du öppnar Mouse Preferences (Musinställningar) genom att klicka på Settings (Inställningar) > fliken System > Mouse (Mus).
I fönstret som öppnas kan du konfigurera allmänna inställningar, t.ex:
 • Mouse Orientation (Musriktning) – ställ in musen för höger- eller vänster hand.
 • Locate Pointer (Lokaliseras muspekare) – välj det här alternativet om du vill att muspekarens position ska markeras när du trycker på Ctrl.
 • Pointer Speed (Muspekarhastighet) – ställer in acceleration, hastighet och känslighet för muspekaren.
 • Drag and Drop (Dra och släpp) – indikerar tröskeln för dra- och släppfunktionen.
 • Double-Click Timeout (Tidsgräns för dubbelklickning) – ställer tidsbegränsningen för ett dubbelt musklick.
 • Light bulb (Glödlampa) – funktion för testning av dubbelklicksinställningarna.
I det här fönstret justerar du funktionerna Simulated Secondary Click (Simulerat sekundärt klick) och Dwell Click ("Långt" klick).

Använda TouchPad (pekplattan)

Du flyttar muspekaren genom att dra fingret över pekplattan i önskad riktning. TouchPad-knapparna fungerar som motsvarande knappar på en vanlig mus. Rulla upp och ner med hjälp av pekplattans vertikala rullningszon genom att föra fingret upp eller ner över strecken.
Om du använder pekplattan för att flytta muspekaren måste du lyfta fingret från plattan innan du sätter ner det i rullningszonen. Om du låter fingret glida från pekplattan till rullningszonen aktiveras inte rullningsfunktionen.

Ansluta en mus

En mus kan anslutas till någon av USB-portarna på HP Mini-datorn.

Tangentbordsinställningar

I Keyboard Preferences (Tangentbordsinställningar) anpassar du pekdon, tangentbordslayouten, markörens blinkande, tröga tangenter och tangentstuds.
Du öppnar Keyboard Preferences (Tangentbordsinställningar) genom att klicka på Settings (Inställningar) > fliken System > Keyboard (Tangentbord).
Den här åtgärden öppnar fönstret med tangentbordsinställningar (se figuren nedan).

Använda kortkommandon

Ett kortkommando är en tangentkombination som används för att utföra en funktion. Följ anvisningarna nedan för att visa eller ändra kortkommandona.
 1. Klicka på Settings (Inställningar) i övre högra hörnet av startskärmen och sedan på System.
 2. Klicka på Keyboard Shortcuts (Kortkommandon) för att öppna fönstret med samma namn.
I tabellen nedan visas en lista över de funktioner som du kan utföra med kortkommandon.
FunktionKortkommando
Visa startskärmen.Startsidesknappen

– eller –

Ctrl + Alt + D
Öppna fönstret Start New Program (Starta nytt program).Program Switcher-knappen (Programväxlaren)

– eller –

Alt + tabb
Visa panelmenyn.Alt + F1
Starta ett program.Alt + F2
Stäng ett fönster.Alt + F4
Förminska ett fönster.Alt + f5
Flytta ett fönster.Alt + F7
Ändra storlek på ett fönster.Alt + F8
Minimera ett fönster.Alt + F9
Maximera ett fönster.Alt + F10

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube