ไปที่เนื้อหา

ข้อมูลยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS และตัวเลือกเมนู

 • พิมพ์พิมพ์
ข้อมูลนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และ Compaq
เอกสารนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม BIOS ว่าคืออะไรและจะใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ของคุณจะรวมยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่สำคัญอยู่ เอกสารนี้ไม่ได้กำหนดการตั้งค่า BIOS เริ่มต้นแบบเจาะจงเนื่องจากมีข้อแตกต่างระหว่างรุ่นคอมพิวเตอร์มากเกินไป เอกสารนี้มีตัวอย่างทั่วๆไปรวมอยู่ด้วยซึ่งระบบของคุณอาจต่างออกไป

การค้นหาเวอร์ชั่น BIOS

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาเวอร์ชัน BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรอ 5 วินาที
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F10 ทันที กดซ้ำๆกันจนกว่าหน้าจอการตั้งค่า BIOS จะเปิดขึ้น
  หากไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้กดปุ่ม F1 ซ้ำๆ
 3. ในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • บนแท็บ Main ให้ค้นหาเวอร์ชั่น BIOS
   รูปภาพ 1: การค้นหาเวอร์ชั่นสำหรับ BIOS เวอร์ชัน 6 หรือต่ำกว่า
   การค้นหาเวอร์ชั่น BIOS
  • บนแท็บ File ใช้ลูกศรลงเพื่อเลือก System Information แล้วกด Enter
   รูปภาพ 2: การค้นหาเวอร์ชั่น BIOS
   การค้นหาเวอร์ชั่น BIOS
   บนหน้าจอ System Information ให้ค้นหาเวอร์ชั่น BIOS
   รูปภาพ 3: การการค้นหาเวอร์ชั่นสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่า
   การค้นหาเวอร์ชั่น BIOS
หากคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต BIOS โปรดดู การอัปเดต BIOS
ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ที่สำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์ Basic Input/Output System (BIOS) คือโปรแกรมที่ควบคุมการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อินพุตกับอุปกรณ์เอาต์พุตทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ (เช่น ดิสก์ไดรฟ์, จอแสดงผล, แป้นพิมพ์, เมาส์ และเครื่องพิมพ์) การตั้งค่า BIOS จะจัดเก็บไว้ในชิปบนหน่วยความจำแผงวงจรหลัก CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) แบตเตอรี่บนแผงวงจรหลักจะช่วยรักษาการตั้งค่าไว้ไม่ให้สูญหายไปเมื่อปิดระบบ
BIOS จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่า เช่น:
 • ที่อยู่ของอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ซึ่งติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์
 • ลำดับการเริ่มทำงานของคอมพิวเตอร์
 • จำนวนหน่วยความจำของระบบและหน่วยความจำส่วนเพิ่ม
คำเตือน: ข้อมูลที่จัดเก็บโดยยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS จำเป็นต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่มีความเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการปรับเปลี่ยนค่าในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้องหรือเปิด Windows ไม่ได้
ทำตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ในการเปิดยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรอ 5 วินาที
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อหน้าจอแรกแสดงขึ้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • กดปุ่ม F10 ทันทีหากคอมพิวเตอร์ของคุณผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 2006 หรือใหม่กว่า (มาพร้อมกับ Vista หรือ Windows 7) กดปุ่มซ้ำทุกวินาทีจนกว่าหน้าจอยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS จะเปิดขึ้น
  • กดปุ่ม F1 ทันทีหากคอมพิวเตอร์ของคุณผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ. 2006 (XP หรือเก่ากว่า) กดปุ่มซ้ำทุกวินาทีจนกว่าหน้าจอยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS จะเปิดขึ้น
   หมายเหตุ:บนคอมพิวเตอร์ Compaq Presario บางเครื่อง (ก่อนปี ค.ศ. 2002) ให้กดปุ่ม F10 ในหน้าจอโลโก้
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรอ 5 วินาที
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อหน้าจอแรกแสดงขึ้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • กดปุ่ม F10 ซ้ำๆ กันทันที ประมาณทุกวินาทีจนกว่าโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์จะเปิดขึ้น
  • กดปุ่ม Escape ทันทีซ้ำๆ ประมาณทุกวินาทีจนกว่าเมนู Startup จะเปิดขึ้น แล้วกด F10 เพื่อเปิดโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
ทำตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ในการใช้งานยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS
วิธีใช้จะแสดงขึ้นทางด้านขวาหรือด้านล่างของหน้าจอ
เมื่อต้องการเลื่อนผ่าน BIOS ให้ใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ดังแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้:
ปุ่มบนแป้นพิมพ์คำอธิบายของฟังก์ชัน
ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา เลือกหน้าจอเมนูอื่น (เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา)
ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เลือกรายการ (เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลง)
Enter ดำเนินการคำสั่งหรือเลือกเมนูย่อย
F5โหลดค่าในการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับเมนูปัจจุบัน

หากคุณคิดว่าการตั้งค่า BIOS อาจไม่ถูกต้อง คุณสามารถโหลดค่าเริ่มต้นใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การรีโหลดการตั้งค่าเริ่มต้น
F10บันทึกค่าปัจจุบันและออกจากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS
Esc (Escape) ออกจากเมนูหรือออกจากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS โดยไม่บันทึก
หมายเหตุ:เมาส์ของคุณจะไม่ทำงานในหน้าจอการตั้งค่า BIOS
เมื่อต้องการเลื่อนผ่าน BIOS ให้ใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ดังแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้:
ปุ่มบนแป้นพิมพ์คำอธิบายของฟังก์ชัน
ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา เลือกหน้าจอเมนูอื่น (เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา)
ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เลือกรายการ (เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลง)
Enter ดำเนินการคำสั่งหรือเลือกเมนูย่อย
F10บันทึกค่าปัจจุบันและกลับสู่เมนูก่อนหน้า
Esc (Escape) ออกจากเมนูหรือโปรแกรมการตั้งค่า BIOS โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ทำตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ในการรีโหลดการตั้งค่า BIOS จากโรงงานไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น :
 1. กดปุ่มฟังก์ชั่น F5
 2. เลือก Yes หรือ OK
 3. กดปุ่ม Enter
 4. กดปุ่มฟังก์ชั่น F10
 5. เลือก Yes หรือ OK เพื่อบันทึกค่าเริ่มต้น
คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบเพื่อรีโหลดการตั้งค่า BIOS จากโรงงานโดยใช้เมนู:
 1. ในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เลือกแท็บ Exit
 2. เลือก Load Setup Defaults
 3. ระบบจะแจ้งให้คุณโหลดค่าเริ่มต้นการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด เลือก Yes หรือ OK และกดปุ่ม Enter
 4. เลือก Exit Saving Changes
 5. กด Esc แล้วกด Enter เพื่อออกจากการตั้งค่า
 1. ในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เลือกแท็บ File
 2. เลือก Apply Defaults and Exit
  การตั้งค่าเริ่มต้นถูกเรียกคืน ยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ปิดการทำงาน และคอมพิวเตอร์บูตเข้าสู่ Windows
หน้าจอยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS มีแท็บต่างๆ 5 แท็บเรียงกันอยู่ด้านบน ทำตามหัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละแท็บ
ส่วนหัวของแท็บแสดงรายการดังต่อไปนี้:
MainAdvancedPowerBootExit
จัดสรรรีซอร์สสำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

การตั้งค่า BIOS แสดงหน้าจอเมนูหลักเป็นอันดับแรก
กำหนดค่าคุณสมบัติขั้นสูงที่มีอยู่ผ่านทางชิปเซ็ต กำหนดค่าคุณสมบัติการจัดการพลังงาน เลือกตัวเลือกการบูตและตัวควบคุมการจ่ายพลังงาน บันทึกหรือไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกโปรแกรมการตั้งค่า
โปรดดูหน้าจอเมนู Main โปรดดูหน้าจอเมนู Advanced โปรดดูหน้าจอเมนู Power โปรดดูหน้าจอเมนู Boot โปรดดูหน้าจอเมนู Exit
ส่วนหัวของแท็บแสดงรายการดังต่อไปนี้:
FileStorageSecurityPowerAdvanced
แสดงข้อมูลระบบ ตั้งค่าวันที่และเวลา และบันทึกหรือไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกโปรแกรมการตั้งค่า

การตั้งค่า BIOS แสดงหน้าจอเมนู File เป็นอันดับแรก
แสดงข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล กำหนดค่า และทดสอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเลือกตัวเลือกการบูตตั้งค่ารหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ของระบบ และสำรวจ System IDs สำหรับคอมพิวเตอร์กำหนดค่าคุณสมบัติการจัดการพลังงานกำหนดค่าตัวเลือกการเปิดเครื่องและบัส และตัวเลือกอุปกรณ์ เช่น ปุ่ม Num Lock
โปรดดูหน้าจอเมนู File โปรดดูหน้าจอเมนู Storage โปรดดูหน้าจอเมนู Security โปรดดูหน้าจอเมนู Power โปรดดูหน้าจอเมนู Advanced
ใช้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์
แต่ละหน้าจอแสดงตัวเลือกต่างๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าระบบ
แท็บหลักของการตั้งค่า BIOS แสดงรายการทั่วไปต่อไปนี้บนหน้าจอ (ระบบของคุณอาจแตกต่างออกไป):
รูปภาพ 4: ตัวอย่างของหน้าจอหลักของ Phoenix - Award
รูปภาพ 5: ตัวอย่างของหน้าจอหลักของ American Megatrends
 • System Time
 • System Date
 • Language
 • Floppy Diskette (เลือกได้)
 • Channel Devices (ประเภทของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และออปติคอลดิสก์ไดรฟ์ CD หรือ DVD) เลือก Channel Device เพื่อดูเมนูย่อย Channel Device และการตั้งค่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เช่น ไซลินเดอร์, เซกเตอร์, และความจุ และการตั้งค่าออปติคอลดิสก์ไดรฟ์ CD หรือ DVD
 • Installed Memory (RAM) รวมถึง Memory Bank ต่างๆ
 • BIOS Revision
 • Core Version
หน้าจอเมนูย่อย Channel Device ทั่วไปและตัวเลือกจะแสดงรายการดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง 1:
 • Device: (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือออปติคอลดิสก์ไดรฟ์)
 • Vendor
 • Size
 • LBA Mode
 • Block Mode
 • PIO Mode
 • Heads
 • Async DMA
 • Ultra DMA
 • SMART Support (มีอยู่ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ออกจำหน่ายหลังเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2005 โปรดดู การทดสอบฮาร์ดดิสก์โดยใช้ SMART สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
 • Type
 • Block (Multi-Sector Transfer) Mode
 • PIO Mode
 • DMA Mode
 • 32Bit Data Transfer Mode
ตัวอย่าง 2:
 • IDE HDD Auto-Detection
 • IDE Channel 0 Master [Auto]
 • Access Mode [Auto]
 • Capacity
 • Cylinder
 • Head
 • Precomp
 • Landing Zone
 • Sector
 • SMART Support (มีอยู่ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ออกวางจำหน่ายหลังเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2005 โปรดดู การทดสอบฮาร์ดดิสก์โดยใช้ SMART สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
 • Transfer Mode
แท็บ Advanced ของการตั้งค่า BIOS แสดงรายการทั่วไปต่อไปนี้บนหน้าจอ (ระบบของคุณอาจแตกต่างไป และไม่มีครบทุกรายการ):
คำเตือน:การตั้งค่ารายการต่างๆ บนเมนูนี้ที่เป็นค่าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบของคุณไม่ทำงาน
รูปภาพ 6: ตัวอย่างของหน้าจอ Advanced
 • CPU type
 • CPU speed
 • Cache RAM (หน่วยความจำที่ใช้โดยโปรเซสเซอร์)
 • Plug and Play O/S
 • Reset Configuration Data (เริ่มใช้งาน NVRAM)
 • Primary Video Adapter (ประเภทกราฟิกอะแดปเตอร์ที่ใช้ตอนเริ่มทำงาน - ตั้งค่าเป็นประเภทช่องหากติดตั้งการ์ดวิดีโอ)
 • Onboard Video Memory Size (จำนวนหน่วยความจำที่นำมาจากหน่วยความจำระบบที่จะใช้โดยฮาร์ดแวร์วิดีโอออนบอร์ด)
 • PS/2 Mouse
 • Large Disk Access Mode
 • Local Bus IDE Adapter
 • Onboard SATA Adapter
 • Onboard PATA/SATA Adapters
 • Onboard PATA/SATA Configuration
 • USB Legacy Mode Support
 • Onboard TV-out Format
 • Onboard LAN
  หมายเหตุ:อุปกรณ์ออนบอร์ด เช่น LAN, เสียง หรือวิดีโอ อาจยังปรากฏอยู่ใต้การกำหนดค่าอุปกรณ์ PCI หรือ I/O ด้วย
 • Onboard LAN Boot ROM
 • Onboard 1394
 • Onboard Audio (ปิดใช้งานเมื่อติดตั้งการ์ดเสียง)
 • Supervisor Password
แท็บ Power ของการตั้งค่า BIOS แสดงรายการทั่วไปต่อไปนี้บนหน้าจอ (ระบบของคุณอาจแตกต่างไป และไม่มีครบทุกรายการ):
รูปภาพ 7: ตัวอย่างของหน้าจอ Power
หน้าจอเมนู Power สองหน้าทั่วไปและตัวเลือกที่แสดงไว้มีดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง 1:
 • After AC Power Failure
 • สถานะพลังงาน WOL (Wake-On-Lan) in S4
 • Hyper-Threading (Advanced หรือ Hidden)
 • ไม่ดำเนินการ (NX/XD)
ตัวอย่าง 2:
 • Power Savings
 • Auto Suspend Timeout
 • Hard Disk Timeout
 • IDE Primary Master (การตั้งค่าประหยัดพลังงาน)
 • IDE Primary Slave (การตั้งค่าประหยัดพลังงาน)
 • IDE Secondary Master (การตั้งค่าประหยัดพลังงาน)
 • IDE Secondary Slave (การตั้งค่าประหยัดพลังงาน)
 • IRQ ที่กำหนดให้โมเด็ม
 • ลักษณะการทำงานของปุ่ม Power
 • Restore on AC/Power Loss
แท็บ Boot ของการตั้งค่า BIOS แสดงรายการทั่วไปต่อไปนี้บนหน้าจอ (ระบบของคุณอาจแตกต่างไป และไม่มีครบทุกรายการ):
รูปภาพ 8: ตัวอย่างของหน้าจอ Boot
 • Boot-time Diagnostic screen
 • Boot Device Priority (ลำดับสำหรับกระบวนการบูต ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้, ออปติคอลไดรฟ์ DVD และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
แท็บ Exit ของการตั้งค่า BIOS แสดงรายการทั่วไปต่อไปนี้บนหน้าจอ (ระบบของคุณอาจแตกต่างไป และไม่มีครบทุกรายการ):
รูปภาพ 9: ตัวอย่างของหน้าจอ Exit
 • Exit Saving Changes
 • Exit Discarding Changes
 • Load Setup Defaults
 • Discard Changes
 • Save Changes
แต่ละหน้าจอในโปรแกรมการตั้งค่า BIOS แสดงตัวเลือกต่างๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าระบบ
เมนู File มีรายการดังต่อไปนี้:
System Information - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
About - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับยูทิลิตี้การตั้งค่า
Set Time and Date - เลือกรายการนี้เพื่อตั้งค่าเวลาและวันที่
Apply Defaults and Exit - เลือกรายการนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นและออกจากการตั้งค่า
Ignore Changes and Exit - เลือกรายการนี้เพื่อละเว้นการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า
Save Changes and Exit - เลือกรายการนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ:
หน้าจอนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รูปภาพ 10: หน้าจอ System Information
หน้าจอ System information
รายการต่อไปนี้แสดงในหน้าจอข้อมูลระบบ
เมนู Mainข้อมูลที่แสดง
Product Nameแสดงหมายเลขรุ่นของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
SKU Numberแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
Processor Type แสดงประเภทโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
Processor Speedแสดงความเร็วโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
Processor steppingแสดงเวอร์ชั่นไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
Cache Size (L1/L2/L3) แสดงขนาดของแคชแต่ละตัว
Memory Size แสดงจำนวนรวมของ RAM ในคอมพิวเตอร์, ประเภทและความเร็วของหน่วยความจำ และจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งในแต่ละซ็อกเก็ต
Integrated MAC (Media Access Controller) แสดงที่อยู่ MAC สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายโดยรวม
System BIOS แสดงเวอร์ชั่น BIOS
Chassis Serial Number แสดงหมายเลขเครื่องของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
หน้าจอ About แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับ BIOS ของระบบและยูทิลิตี้การตั้งค่า
รูปภาพ 11: หน้าจอ About
หน้าจอ About
ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกระหว่างเวลาและวันที่ ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อปรับเวลาและวันที่ โดยลูกศรซ้ายจะลดจำนวน ส่วนลูกศรขวาจะเพิ่มจำนวน เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือกด ESC เพื่อออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง
รูปภาพ 12: การตั้งวันที่และเวลา
การตั้งวันที่และเวลา
เลือกรายการนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น และออกจากการตั้งค่า
 1. ในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เลือกแท็บ File
 2. เลือก Apply Defaults and Exit
รูปภาพ 13: การตั้งค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าเริ่มต้น
เลือกรายการนี้เพื่อละเว้นการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า
รูปภาพ 14: ละเว้นการเปลี่ยนแปลง
Ignore Changes and Exit
เลือกรายการนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า
รูปภาพ 15: บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Ignore Changes and Exit
เมนู Storage มีรายการดังต่อไปนี้:
Device Configuration - เลือกรายการนี้เพื่อดูข้อมูลอุปกรณ์และกำหนดค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
Storage Options - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนจากการจำลองแบบ SATA เป็นแบบ AHCI
DPS Self-test - เลือกรายการนี้เพื่อตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์
Boot Order - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนลำดับอุปกรณที่คอมพิวเตอร์จะบูต
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ:
ใช้ Device Configuration เพื่อดูข้อมูลอุปกรณ์ และเปลี่ยนประเภทการจำลองสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และออปติคอลไดรฟ์ ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการ แล้วกดปุ่ม Enter
รูปภาพ 16: หน้าจอ Device configuration
หน้าจอ Device Configuration
ในหน้าจอ Device settings จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้: Size, Model, เวอร์ชั่น Firmware, Serial Number และ Emulation Type หากต้องการเปลี่ยน Emulation type ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้น กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือกด ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงและกลับสู่เมนูก่อนหน้า
รูปภาพ 17: หน้าจอ Device settings
หน้าจอ Device settings
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าจอ Device Configuration:
Sizeแสดงขนาดของอุปกรณ์
Modelแสดงหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์
Firmwareแสดงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์
Serial Numberแสดงหมายเลขเครื่องของอุปกรณ์
Emulation Typeเปลี่ยนประเภทการจำลองของอุปกรณ์
หากต้องเปลี่ยนจากการจำลองแบบ SATA เป็นแบบ AHCI ให้ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลือก จากนั้น กด F10 บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง
รูปภาพ 18: หน้าจอ Storage options
หน้าจอ Storage options
การทดสอบระบบป้องกันไดรฟ์ หรือ Drive Protection System (DPS) เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยที่มีอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ กด Enter เพื่อเริ่มการทดสอบ
รูปภาพ 19: หน้าจอ DPS Self-test
หน้าจอ DPS Self-test
หน้าจอแสดงเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการทำการทดสอบจนเสร็จ กด OK เพื่อเริ่มทำการทดสอบ
รูปภาพ 20: การเริ่มทำการทดสอบ DPS
การเริ่มทำการทดสอบ DPS
หน้าจอแสดงภาพที่บอกความคืบหน้าของการทดสอบ หากต้องการยกเลิกการทดสอบจากหน้าจอนี้ ให้กดปุ่ม ESC
รูปภาพ 21: หน้าจอความคืบหน้าของ DPS
หน้าจอความคืบหน้าของ DPS
เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์หรือหากการทดสอบถูกยกเลิก หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์
รูปภาพ 22: หน้าจอผลลัพธ์การทดสอบ DPS
หน้าจอผลลัพธ์การทดสอบ DPS
ใช้หน้าจอนี้เพื่อเปลี่ยนลำดับที่คอมพิวเตอร์จะใช้อุปกรณ์บูต ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อลากอุปกรณ์นั้นมายังตำแหน่งใหม่ กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงและกลับสู่เมนูก่อนหน้า
รูปภาพ 23: หน้าจอ Boot Order
หน้าจอ Boot Order
เมนู Security มีรายการดังต่อไปนี้:
Setup Password - เลือกรายการนี้ในการใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงยูทิลิตี้การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
Power-On Password - เลือกรายการนี้เพื่อใช้รหัสผ่านในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
Device Security - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์จาก Device available เป็น Device hidden
USB Security - เลือกรายการนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์
Slot Security - เลือกรายการนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน PCI Express Slot บนคอมพิวเตอร์
Network Boot - เลือกรายการนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการบูตผ่านเครือข่าย
System IDs - เลือกรายการนี้เพื่อดู ID ระบบของคอมพิวเตอร์
System Security - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ:
ใช้รายการนี้เพื่อขอใช้รหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับยูทิลิตี้การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ พิมพ์รหัสผ่านในส่วน New Password แล้วพิมพ์อีกครั้งลงในส่วน Confirm Password กด F10 เพื่อยอมรับรหัสผ่าน หรือปุ่ม ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้า
รูปภาพ 24: หน้าจอ Setup Password
หน้าจอ Setup Password
ใช้รายการนี้เพื่อขอใช้รหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์รหัสผ่านในส่วน New Password แล้วพิมพ์อีกครั้งลงในส่วน Confirm Password กด F10 เพื่อยอมรับรหัสผ่าน หรือกด ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้า
รูปภาพ 25: หน้าจอ Power-On Password
หน้าจอ Power-On Password
รายการอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้น หากต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Device available เป็น Device hidden ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังอุปกรณ์นั้น แล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
หมายเหตุ: ระบบเสียงที่รวมอยู่ในแผงวงจรหลักไม่อาจซ่อนได้ ดังนั้น หากคอมพิวเตอร์กำลังใช้งานระบบเสียงรวม System Audio จะไม่ปรากฏในหน้าจอนี้ อุปกรณ์ System Audio แสดงในหน้าจอนี้เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งการ์ดเสียงแยกต่างหาก
รูปภาพ 26: การเปลี่ยนการตั้งค่า Device Security
การเปลี่ยนการตั้งค่า Device Security
เปิดหรือปิดใช้งานพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Enable เป็น Disable ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังพอร์ตนั้น แล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 27: หน้าจอ USB Security
หน้าจอ USB Security
เปิดหรือปิดใช้งาน PCI Express Slot บนคอมพิวเตอร์ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Enable เป็น Disable ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังช่องเสียบนั้น แล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 28: หน้าจอ Slot security
หน้าจอ Slot security
เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบูตผ่านเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Enable เป็น Disable ให้ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 29: หน้าจอ Network Boot
หน้าจอ Network Boot
ดู ID ของระบบสำหรับคอมพิวเตอร์
รูปภาพ 30: หน้าจอ System IDs
หน้าจอ System IDs
จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
 • Product Name
 • Serial Number
 • UUID - Universally unique identifier
 • SKU Number
 • Family Name
 • Feature Byte
 • Build ID - การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Keyboard
เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Enable เป็น Disable ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการนั้น แล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 31: หน้าจอ System Security
หน้าจอ System Security
เมนู Power มีรายการดังต่อไปนี้:
Hardware Power Management - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการพลังงานฮาร์ดแวร์
Thermal - เลือกรายการนี้เพื่อดูความเร็วพัดลมภายในคอมพิวเตอร์
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ:
เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการพลังงานฮาร์ดแวร์:
รูปภาพ 32: หน้าจอ Hardware Power Management
หน้าจอ Hardware Power Management
เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการพลังงานฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการ แล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
การตั้งค่าต่อไปนี้มีอยู่ในเมนู Hardware Power Management:
เมนู Hardware Power Managementการตั้งค่า
SATA Power ManagementEnable หรือ Disable
S5 Maximum Power SavingsEnable หรือ Disable
S5 Wake on LANEnable หรือ Disable
เลือกรายการนี้เพื่อดูความเร็วพัดลมในเมนู Thermal
รูปภาพ 33: หน้าจอ Thermal
หน้าจอ Thermal
เลือกรายการนี้เพื่อดูความเร็วพัดลมในเมนู Thermal
เมนู Thermal แสดงรายการดังต่อไปนี้:
เมนู Thermalข้อมูลที่แสดง
CPU Fan Speedแสดงความเร็วพัดลม CPU
System Fan Speedแสดงความเร็วพัดลมระบบ
เมนู Advanced มีรายการดังต่อไปนี้:
Power-On Options - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากคอมพิวเตอร์สูญเสียพลังงาน และเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ Power On Self Test (POST)
BIOS Power-On - เลือกรายการนี้เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
Bus Options - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลือก BUS
Device Options - เลือกรายการนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกอุปกรณ์ เช่น ลักษณะการทำงานสำหรับปุ่ม number lock
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ:
ใช้เมนู Power-On Options เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานข้อความ POST (Power On Self Test), เพื่อเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากคอมพิวเตอร์สูญเสียพลังงาน, และตั้งค่าการหน่วงเวลาใน POST ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 34: หน้าจอ Power-on Options
หน้าจอ Power-on Options
ตัวเลือกต่อไปนี้จะพบได้ใน Power-On Options:
เมนู Power-On Optionsการตั้งค่า
POST (Power On Self Test) MessagesEnable หรือ Disable
After Power LossPrevious State หรือ Off
POST Delay (in seconds)None, 5, 10, 15, 20 วินาที
เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ BIOS Power-On หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Enable เป็น Disable ให้ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หากคุณเปิดใช้งาน BIOS Power-On ให้ใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปยัง Time แล้วใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งเวลาให้คอมพิวเตอร์เปิดทำงาน กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 35: หน้าจอ BIOS Power-On
หน้าจอ BIOS Power-On
ตัวเลือกต่อไปนี้มีอยู่ในเมนู BIOS Power-On:
วันในสัปดาห์ / เวลาการตั้งค่า
SundayEnable หรือ Disable
MondayEnable หรือ Disable
TuesdayEnable หรือ Disable
WednesdayEnable หรือ Disable
ThursdayEnable หรือ Disable
FridayEnable หรือ Disable
SaturdayEnable หรือ Disable
Time (hh:mm)ป้อนการตั้งค่าเวลา
ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Enable เป็น Disable ให้ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก
รูปภาพ 36: หน้าจอ BUS Options
เมนู BUS Options
รายการต่อไปนี้จะพบได้ในเมนู BUS Options:
เมนู BUS Optionsการตั้งค่า
PCI SERR# GenerationEnable หรือ Disable
PCI VGA Palette SnoopingEnable หรือ Disable
หากต้องการเปลี่ยนรายการในเมนู Device Options ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า กด F10 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ ESC เพื่อยกเลิกและกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง
รูปภาพ 37: หน้าจอ Device Options
หน้าจอ Device Options
รายการต่อไปนี้จะพบได้ในเมนู Device Options:
เมนู Device Optionsการตั้งค่า
Num Lock State at Power-OnOn หรือ Off
Multi-ProcessorEnable หรือ Disable
Hyper-threadingEnable หรือ Disable
Integrated VideoEnable หรือ Disable
NIC PXE Option ROM DownloadEnable หรือ Disable