ไปที่เนื้อหา

เชื่อมต่อหน้าจอและโทรทัศน์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • พิมพ์พิมพ์
เอกสารฉบับนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP และ Compaq
เอกสารฉบับนี้รวบรวมข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบขณะเชื่อมต่อหน้าจอและโทรทัศน์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ชมวีดีโอภาพรวม

เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

สังเกตุตำแหน่งของหน้าต่างในห้องขณะกำลังตัดสินใจเลือกตำแหน่งในการวางหน้าจอ เพราะหน้าจอสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างซึ่งทำให้การชมไม่สบายตา
เลือกตำแหน่งสำหรับวางหน้าจอหรือโทรทัศน์ที่ใกล้กับคอมพิวเตอร์และแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิลอาจทำให้ดูรกได้และควรจะเก็บซ่อนให้พ่นสายตา; เช่น วางไว้ด้านหลังระหว่างโต๊ะกับพนังห้อง
ตั้งหน้าจอหรือโทรทัศน์บนพื้นผิวราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอหรือโทรทัศน์ไม่ทับสายเคเบิลอยู่
ความสูงและมุมของหน้าจอหรือโทรทัศน์ไม่ควรจะเป็นสาเหตุของอาการปวดคอหรือปวดหลังเมื่อใช้งานนานๆ ควรจะวางหน้าจอหรือโทรทัศน์ในตำแหน่งที่ห่างจากดวงตาของผู้ใช้อย่างน้อย 1 เมตร (3ฟุต) และเป็นมุมกดลงนิดหน่อยเท่านั้น
รูปภาพ 1: ความสูงที่เหมาะสม

ประเภทของช่องเชื่อมต่อวีดีโอ

ทำความรู้จักช่องเชื่อมต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์แสดงผล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
การถ่ายโอนวีดีโอมี 2 วิธีี: ดิจิตอล และ อนาล็อก ถ้าคุณพยายามเชื่อมต่อแบบดิจิตอลกับช่องอนาล็อกหรือในทางกลับกัน คุณจะไม่สามารถดูวีดีโอได้ เช่นเดียวกัน ถ้าคุณพยายามที่จะเล่นเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงที่ได้รับความคุ้มครอง เช่นภาพยนต์ Blu-ray ด้วยการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือภาพยนต์ฉายด้วยคุณภาพที่ต่ำ
คลิกหัวข้อที่เหมาะสมต่อไปนี้หรือเครื่องหมาย (+) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
ช่องต่อ HDMI เป็นประเภทของการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลสำหรับโอนถ่ายสัญญาณวีดีโอแบบดิจิตอล "และ" สัญญาณเสียงที่มีความละเอียดสูง เมื่อใช้กับหน้าจอหรือโทรทัศน์ที่เข้ากันได้ HDMI มีประสิทธิภาพในการแสดงภาพและเสียงที่มีความละเอียดสูงอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับเนื้อหา HDCP ที่ได้รับความคุ้มครอง (เพื่อเล่นภาพยนต์ที่มีความละเอียดสูงแบบ Blu-ray) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีช่อง HDMI ควรจะตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์เสียงในคุณสมบัติเสียงของ Windows (อยู่ใน Control Panel ของ Windows) หน้าจอหรือโทรทัศน์ที่มี HDMI ต้องมีลำโพงเพื่อฟังเสียง
รูปภาพ 2: การเชื่อมต่อ HDMI
ขั้วต่อช่องแสดงผล เป็นการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลสำหรับการส่งสัญญาณวีดีโอแบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง "และ" สัญญาณเสียงไปยังหน้าจอด้วยขั้วต่อช่องแสดงผล หน่วยแสดงผลมีบทบาทที่คล้ายกับ HDMI แต่รองรับวิธีการป้องกันเนื้อหาที่เรียกว่า DPCP ที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของ HDCP แบบธรรมดา
รูปภาพ 3: การเชื่อมต่อขั้วต่อช่องแสดงผล
ขั้วต่อ DVI เป็นขั้วต่อสำหรับการส่งสัญญาณวีดีโอแบบดิจิตอลไปยังอุปกรณ์แสดงผล ใช้ VGA หรือ DVI แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างพร้อมกัน อุปกรณ์แสดงผลบางอย่างมีทั้งขั้วต่อ VGA และ DVI ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับ DVI ให้พยายามใช้ VGA สักครู่ แล้วจากนั้นลองใช้ DVI อีกครู่หนึ่งเพื่อเลือกขั้วต่อที่แสดงภาพที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์แสดงผลของคุณ
DVI-I มีสัญญาณทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีช่อง DVI-I คุณสามารถเชื่อมต่อกับขั้ว DVI ใดๆบนหน้าจอหรือโทรทัศน์ก็ได้ หรือคุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ได้หลากหลายเพื่อเชื่อมต่อกับขั้วอื่น
DVI-D มีเฉพาะสัญญาณดิจิตอล ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีขั้ว DVI-D คุณสามารถเชื่อมต่อกับขั้ว DVI-I หรือ DVD-D ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับขั้วดิจิตอลโดยใช้อะแดปเตอร์ได้ DVI-D นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับขั้ว VGA ได้
DVI-A
ไม่ธรรมดา และมีแต่สัญญาณอนาล็อกเท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีขั้ว DVI-A คุณสามารถเชื่อมต่อกับขั้ว DVI-I หรือ DVD-A ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ VGA หรือขั้วดิจิตอลประเภทอื่นโดยใช้อะแดปเตอร์์ ขั้ว DVI-A นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับขั้วดิจิตอลได้
รูปภาพ 4: ขั้ว DVI
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DVI, ให้ดูที่ DVI Connections
ขั้ว VGA เป็นการเชื่อมต่อวีดีโอสำหรับส่งสัญญาณวีดีโอแบบอนาล็อกไปยังหน้าจอหรือโทรทัศน์ ให้เชื่อมต่อหน้าจอพลาสม่าของคุณโดยใช้ขั้ว VGA นอกเสียจากว่าคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่อกับหน้าจอพิเศษ เช่น หน้าจอพลาสม่าหรือโทรทัศน์ LCD ที่มีขั้ว DVI
รูปภาพ 5: การเชื่อมต่อแบบ VGA
 1. ขั้วต่อ S-video และ Composite ถูกใช้เพื่อส่งสัญญาณอนาล็อกไปยังอุปกรณ์แสดงผล ลำดับที่สอง, เช่น โทรทัศน์ ในบางกรณี อาจจะใช้การเชื่อมต่อนี้เป็นจอแสดงผลหลักได้้ เช่น ใช้โทรทัศน์เป็นหน้าจอสำหรับคอมพิวเตอร์ แต่ไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น
  ตัวอย่างหนึ่งของการใช้จอแสดงผลลำดับที่สองคือในห้องเรียน; เมื่อเชื่อมต่อเครื่องฉายวีดีโอกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งมีการใช้หน้าจออยู่แล้ว ผู้สอนสามารถใช้หน้าจอหลักในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ขณะที่นักเรียนจะเห็นบนหน้าจอจากเครื่องฉายวีดีโอ
  รูปภาพ 6: ขั้วต่อ S-video
 2. รูปภาพ 7: ขั้วต่อ Composite
 3. เชื่อมต่อลำโพงและสายไมโครโฟน ถ้ามีช่องเหล่านั้นอยู่บนอุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์แสดงผลบางอย่างอาจมีลำโพงหรือไมโครโฟนในตัว ต่อสายเคเบิลเหล่านี้เข้ากับคอมพิวเตอร์
 4. เชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์แสดงผลและแหล่งไฟฟ้า
  คำเตือน:HP แนะนำให้เชื่อมต่อหน้าจอหรือโทรทัศน์กับอุปกรณ์กันไฟกระชากโดยใช้เป็นแหล่งไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน้าจอหรือโทรทัศน์กรณีเกิดไฟกระชาก

ห้ามถอดฝาปิดช่องต่อวีดีโอ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับกราฟิกการ์ด, HP อาจจะติดตั้งฝาปิดพลาสติกไว้บนช่องต่อวีดีโอที่ติดอยู่กับแผงวงจรหลัก เนื่องจากวีดีโอถูกตั้งค่าให้ทำงานผ่านกราฟิกการ์ดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สามารถใช้กราฟิกจากวีดีโอการ์ดหรือแผงวงจรหลัก แต่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ ถ้าคุณถอดฝาพลาสติกออกเพื่อต่อหน้าจอ (ปกติคือ VGA), วีดีโอจะไม่ทำงานนอกจากจะถอดวีดีโอการ์ด ทางออกที่ดีที่สุดคือให้ต่ออะแดปเตอร์ในการเชื่อมต่อ (ดูส่วนถัดไป)
รูปภาพ 8: ฝาปิดขั้ว VGA
1 - วีดีโอการ์ดที่มี ช่อง VGA 1 ช่อง และ DVI 1 ช่อง
2 - ฝาปิดช่อง VGA - ไม่ควรใช้

ใช้อะแดปเตอร์เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อ

คุณจะทำอย่างไรเมื่อขั้วต่อวีดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับบนอุปกรณ์แสดงผล ในอุดมคติ คุณต้องมีขั้วต่อวีดีโอที่เหมือนกันบนคอมพิวเตอร์และหน้าจอหรือโทรทัศน์ แต่อาจจะมีบางครั้งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ คำตอบคือใช้สายเคเบิลพิเศษหรืออะแดปเตอร์ ตัวอย่างเช่น HP จัดเตรียมอะแดปเตอร์ DVI ต่อไปยัง VGA ขนาดเล็กไว้ให้ในกล่องของคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง เชื่อมต่ออะแดปเตอร์นี้เข้ากับช่อง DVI บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นต่อสายเคเบิล VGA จากหน้าจอหรือโทรทัศน์เข้ากับอะแดปเตอร์
รูปภาพ 9: อะแดปเตอร์ DVI ต่อไปยัง VGA
คำตอบที่ดีอีกทางหนึ่งคืออาจจะใช้สายเคเบิลพิเศษที่มีขั้วต่อที่ต่างกันหลายประเภทที่ปลายด้านหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักประเภทของการเชื่อมต่อวีดีโอทั้งสองแบบก่อนซื้ออะแดปเตอร์หรือสายเคเบิล
รูปภาพ 10: ตัวอย่างของอะแดปเตอร์และสายเคเบิล
หมายเหตุ:การเชื่อมต่อแบบ HDMI สามารถให้เสียงได้ด้วย เสียง HDMI จะหายไปเมื่อใช้อะแดปเตอร์ DVI ต่อไปยัง HDMI หรือสายเคเบิล
หมายเหตุ:คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ DVI-D กับ VGA ได้

การกำหนดค่าหน้าจอของคุณบน Windows

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียม Windows ในการตั้งค่าสำหรับหน้าจอของคุณ:
 1. เปิดหน้าจอหรือโทรทัศน์
 2. เปิดคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อ Windows เปิดขึ้น Windows ควรจะค้นหาหน้าจอโดยใช้กระบวนการ Windows Plug and Play ให้เวลาพิเศษกับ Windows ในการเริ่มการทำงานขณะที่ติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นสำหรับหน้าจอหรือโทรทัศน์
  หมายเหตุ:หน้าจอส่วนใหญ่จะทำงานได้ปกติโดยที่ไม่มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆโดยใช้โปรแกรม Microsoft's Plug and Play อย่างไรก็ตาม ถ้าหน้าจอของคุณมาพร้อมกับแผ่นซอฟท์แวร์ติดตั้ง คุณควรจะติดตั้งไดร์เวอร์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดถ้าคุณเชื่อมต่อหน้าจอรุ่นเก่าและ Windows ไม่สามารถหาหน้าจอเจอโดยใช้ Plug and Play กรุณาดูที่ Connecting Older VGA Monitors .
 4. เมื่อ Windows ใช้ Plug and Play ค้นหาเสร็จสิ้น ให้คลิกขวาบนเดสก์ท็อปและเลือก Screen Resolution (Windows Vista และ 7) หรือ Properties (Windows XP และ earlier) เพื่อเปิดหน้าต่าง Display Properties
 5. ตั้งค่าความละเอียดโดยใช้ตัวเลื่อนเพื่อให้เหมาะกับค่าความละเอียดเริ่มต้นแบบเป็นธรรมชาติสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
  สำหรับการแสดงผลแบบ LED และ LCD, ให้ดูที่กล่อง, คู่มือผู้ใช้, หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพื่อหาความละเอียดของจอแสดงผลที่เป็นธรรมชาติ
  สำหรับหน้าจอ CRT รุ่นเก่า (พื้นที่การชมเป็นแบบหลอดแก้วขนาดใหญ่) ความละเอียดของหน้าจอสามารถตั้งให้มีคุณภาพดีที่สุดได้ - ความละเอียดที่ดีสำหรับ CRTs คือ 1024 x 768
 6. คลิก OK.
  หน้าจอของคุณได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว