ไปที่เนื้อหา

การเริ่มต้นใช้งาน ePrint

 • พิมพ์พิมพ์

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ePrint การติดตั้งและการใช้บริการ
ข้อสำคัญ: ก่อนการใช้งาน ePrint ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านสาย (Ethernet) หรือผ่านระบบไร้สายกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากบริการ ePrint จะไม่ทำงานหากผลิตภัณฑ์ HP ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งและใช้งาน ePrint ได้จากหัวข้อ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) ในตอนท้ายของเอกสารชุดนี้

การเริ่มต้นใช้งาน ePrint

คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ePrint เป็นบริการฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารและภาพจากอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ค เน็ตบุ๊คหรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ไปยังผลิตภัณฑ์ของ HP ที่รองรับ ePrint ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รองรับ ePrint แต่ละตัวจะมีที่อยู่ีอีเมลเป็นของตัวเอง หลังจากเปิดใช้ ePrint ที่อุปกรณ์ HP ที่รองรับ ePrint คุณสามารถพิมพ์งานได้จากมือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ คุณสามารถใช้ ePrint เพื่อพิมพ์งานได้จากทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถใช้ ePrint เพื่อส่งอีเมลหากคุณสามารถส่่งอีเมลได้
ติดตั้ง ePrint โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่อง HP ของคุณรองรับฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด หลังจากการติดตั้งข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวรแล้ว ไปที่ Web Services เพื่อลงทะเบียนที่ HP ePrintCenter
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการใช้งาน ePrint กััับผลิิตภัณฑ์ HP ของคุณ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์
ข้อสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ HP จะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบต่อสาย(Ethernet) หรือแบบไร้สาย จึงจะสามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์และรองรับระบบ ePrint ได้
 1. คลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ เพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์ของ HP
 2. ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าเอกสารนี้ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม:
 3. คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับ Firmware (เฟิร์มแวร์) จากนั้นคลิกที่ HP LaserJet Firmware Update Utility
 4. ตรวจสอบรายละเอียดในการดาวน์โหลด จากนั้นคลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) หน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์จะปรากฏขึ้นมา
  หมายเหตุ: คุณยังสามารถคลิกที่ลิงค์ดูคำแนะนำ เพื่อรับทราบขั้นตอนโดยละเอียดในการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้
 5. คลิก Save (บันทึก) เพื่อบันทึกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. เรียกค้นโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ไว้ จากนั้นระบุตำแหน่งไฟล์อัพเดตเฟิร์มแวร์ที่มีไอคอน HP
  รูปภาพ 1: ตัวอย่างไอคอนไฟล์อัพเดตเฟิร์มแวร์ HP
  ภาพ: ตัวอย่างไอคอนไฟล์อัพเดตเฟิร์มแวร์ HP
 7. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้บริการบนเว็บไซต์ จาก Embedded Web Server

หลังจากที่คุณทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์แล้ว EWS จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติพร้อมกับแถบ HP Web Services ใหม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้การบริการบนเว็บไซต์นี้ จาก EWS
 1. จากแท็บ HP Web Services คลิกที่ปุ่ม Enable (เปิดใช้) สีเขียวเพื่อเปิดใช้ Web Services
  หมายเหตุ:หากคุณพบปุ่ม Remove Services (ลบบริการ) สีเขียว แสดงว่าบริการทางเว็บไซต์เปิดให้ใช้งานอยู่
 2. หลังจากเปิดใช้งานบริการบนเว็บไซต์แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK สีเขียวเพื่อพิมพ์หน้าแสดงข้อมูล
  เอกสารข้อมูลจะประกอบไปด้วยรหัสเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ HP ePrintCenter ในขั้นตอนต่อไป
ถ้า EWS ไม่เปิดแบบอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดโปรแกรมนี้ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อระบที่อยูุู่่ IP ของเครื่อง จากนั้นเปิด EWS ด้วยตนเองเพื่อเปิดใช้งาน Web Services
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ระบุที่อยู่ีู่่ IP ของเครื่องพิมพ์
ระบุที่อยูุู่่ IP ของผลิตภัณฑ์และป้อนลงในโปรแกรม EWS
เราสามารถเปิดดูที่อยูู่ IP ได้จากในหน้ากำหนดค่า
จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์หน้ากำหนดค่า
 1. กดปุ่ม Resume () ค้างไว้สองถึงสามวินาทีเพื่อพิมพ์หน้ากำหนดค่า
  หมายเหตุ:เครื่องจะพิมพ์หน้ากำหนดค่าและหน้าสถานะซัพพลาย เมื่อคุณกดปุ่ม Resume ค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาที
  รูปภาพ 2: ตัวอย่างหน้ากำหนดค่า
  ภาพ: ตัวอย่างหน้ากำหนดค่า
 2. ค้นหาที่อยูู่่ IP บนรายงาน จากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่สอง: เปิด EWS และเปิดใช้งานบริการบนเว็บไซต์
 1. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ (เช่น Internet Explorer)
 2. พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่อง (ที่ได้รับจากขั้นตอนที่แล้ว) ในแถบที่อยู่เบราเซอร์ จากนั้นกด Enter
  EWS จะเปิดขึ้นมา
  หมายเหตุ:หาก EWS ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่าเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้ง จากนั้นกลับมาที่ขั้นตอนนี้
 3. คลิกที่ HP Web Services (บริการทางเว็บของ HP)
 4. จากแท็บ HP Web Services คลิกที่ปุ่ม Enable (เปิดใช้) สีเขียวเพื่อเปิดใช้ Web Services
  หมายเหตุ:หากคุณพบปุ่ม Remove Services (ลบบริการ) สีเขียว แสดงว่าบริการทางเว็บเปิดให้ใช้งานอยู่
 5. หลังจากเปิดใช้บริการบนเว็บไซต์ ให้คลิกที่ Print Info Sheet (พิมพ์เอกสารข้อมูล) ผลิตภัณฑ์ HP จะพิมพ์เอกสารข้อมูล
  เอกสารข้อมูลประกอบไปด้วยรหัสเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ HP ที่ HP ePrintCenter ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สาม: ลงทะเบียนที่ HP ePrintCenter

ในหน้า HP ePrintCenter คุณสามารถจัดการงานพิมพ์ เรียกค้นแอพพลิเคชั่นหรือเปลี่ยนค่า ePrint ได้ และคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบอีเมลแอดเดรสสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ หลังจากลงทะเบียน ePrintCenter
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนที่ ePrintCenter
 1. ไปที่ ePrintCenter จากนั้นคลิก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) หน้าต่าง Sign In to ePrintCenter (ลงชื่อเข้าใช้ ePrintCenter) จะเปิดขึ้นมา
 2. จากหน้าต่าง Sign In to ePrintCenter (ลงชื่อเข้าใช้ ePrintCenter) จากนั้นคลิก Sign Up (ลงชื่อเข้าใช้) เพื่อจัดทำบัญชีใหม่ หน้าต่าง Sign Up for an ePrintCenter account (สมัครบัญชี ePrintCenter) จะเปิดขึ้นมา
 3. กรอกข้อมูลของคุณในฟิลด์ข้อความ จากนั้นคลิก Sign Up (สมัคร) หน้าต่าง Add a Printer to your Account(เพิ่มเครื่องพิมพ์ในบัญชีของคุณ) จะเปิดขึ้นมา
 4. จากกล่องข้อความ Enter Printer Code (กรอกรหัสเครื่องพิมพ์) ให้พิมพ์รหัสเครื่องพิมพ์ที่พบในเอกสารข้อมูลที่จัดพิมพ์ในขั้นตอนก่อนหน้านี้
 5. คลิก OK (ตกลง) หน้าต่าง You have successfully added your printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว) จะเปิดขึ้นมา
  หมายเหตุ:เปิดหน้าต่างนี้ค้างไว้ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อกำหนดอีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องด้วยตัวเอง (เผื่อเลือก)

ขั้นตอนที่สี่: กำหนดอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์ของคุณ (ตัวเลือก)

ระบบ ePrint จะจัดทำู่อีเมลแอดเดรสเฉพาะสำหรับเครื่องของคุณ โดยคุณสามารถแก้ไขอีเมลแอดเดรสนให้้เป็นอีเมลแอดเดรสที่จดจำได้ง่าย
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าอีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องของคุณเอง
หมายเหตุ:หากไม่ต้องการกำหนดค่าอีเมลแอดเดรสเองในตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสได้ทุกเมื่อที่ต้องการ กำหนดคค่าอีเมลแอดเดรสเอง โดยไปที่หน้า ePrintCenter Printers (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Change (แก้ไข) ที่อยู่ติดกับอีเมลแอดเดรสเครื่องของคุณ
 1. จากหน้าต่าง You have successfully added your printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้น) จากนั้นคลิก Setup (ตั้งค่า) หน้าต่าง Customize Printer Email Address (กำหนดค่าอีเมลแอดเดรสเครื่องพิมพด้วยตัวคุณเอง) จะเปิดขึ้นมา
 2. กรอกอีเมลแอดเดรสไว้ในกล่องโต้ตอบ โดยที่อีเมลมีความยาวได้ถึง 6-30 ตัวอักษร และมีได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เส้นใต้และใส่จุดได้สูงสุดสองจุด
 3. คลิก Check (ตรวจสอบ) ระบบ ePrintCenter จะตรวจสอบว่าอีเมลแอดเดรสนั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่
  • หากอีเมลแอดเดรสสามารถใช้งานได้ ให้คลิก Save (บันทึก)
  • หากอีเมลแอดเดรสไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองตรวจสอบอีเมลแอดเดรสอื่น หรือคลิกอีเมลแอดเดรสที่เว็บไซต์แนะนำ จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
หลังจากตั้งค่า ePrint คุณสามารถพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายจากอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย (เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ค เน็ตบุ๊คหรืออุปกรณ์มือถืออื่น) เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่รองรับระบบ HP ePrint จัดทำข้อความอีเมล แนบเอกสารหรือภาพที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นส่งข้อความอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสเฉพาะของผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อีเมลและเอกสารแนบจะส่งพิมพ์ไปยังผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์เอกสารและภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับ HP ePrint
หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ ePrint จะไม่ยอมรับข้อความอีเมลจากโดเมนส่วนตัว
 1. จากแอพพลิเคชั่นส่งข้อความอีเมลในมือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้จัดทำข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นแทรกเอกสารแนบที่ต้องการจัดพิมพ์
  พิมพ์ข้อความอีเมลที่ได้รับจากบุคคลอื่นโดยเปิดข้อความในแอพพลิเคชั่นส่งข้อความ จากนั้นเลือก Forward email (ส่งต่ออีเมล)
 2. พิมพ์หรือเลือกอีเมลแอดเดรส ePrint ของคุณในฟิลด์ To: (ถึง)
  หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ ePrint จะไม่ตอบรับงานพิมพ์ทางอีเมลหากมีอีเมลแอดเดรสหลายรายการในฟิลด์ To: (ถึง) หรือ Cc:
 3. คลิก Send (ส่ง) เพื่อส่งอีเมล
  งานพิมพ์จะพิมพ์ืไปยังถาดหลักของผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับการตั้งค่าและการพิมพ์ผ่าน ePrint:
ePrintCenter ใช้เพื่อควบคุมบุคคลที่สามารถส่งงานพิมพ์ทางอีเมลไปยังผลิตภัณฑ์ HP ของคุณทั้งจากอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ระบบ ePrint สำหรับรับงานพิมพ์จากผู้ส่งที่อนุญาตเท่านั้น
 1. ล็อกอินเข้าในบัญชี ePrintCenter ของคุณที่ HP ePrintCenter
 2. จากหน้า ePrintCenter Printers (เครื่องพิมพ์) คลิกเลือก ePrint Settings (ค่า ePrint) หน้าต่าง ePrint Settings (ค่า ePrint) จะเปิดขึ้นมา
 3. จากแถบ Allowed Senders (ผู้ส่งที่อนุญาต) เลือก Allowed Senders Only (เฉพาะผู้ส่งที่อนุญาต) จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
 4. พิมพ์อีเมลแอดเดรสของผู้ส่งที่ได้้รับอนุญาตในกล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก Add Email (เพิ่มอีเมล) อีเมลแอดเดรสจะถูกเพิ่มไปยังรายการ Allowed Email Addresses (อีเมลแอดเดรสที่ได้รับอนุญาต)
  หมายเหตุ:คุณสามารถกรอกอีเมลแอดเดรสได้สูงสุด 500 รายการเพื่อให้ส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องของคุณ ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่รับอีเมลจากที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาต
 5. (ตัวเลือก) ส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้ส่งหลังจากพิมพ์งาน ePrint เสร็จสิ้นโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับอีเมลแอดเดรสในคอลัมน์ Email job status (อีเมลสถานะงาน)
หมายเหตุ:ลบอีเมลแอดเดรสจากรายชื่อ Allowed Email Addresses (อีเมลแอดเดรสที่อนุญาต) โดยคลิกที่ () ติดกับอีเมลแอดเดรสในคอลัมน์ Remove ลบ
ก่อนเปิดใช้ Web Services ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
ดูคำแนะนำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ HP ในเครือข่ายไร้สายได้จาก HP Customer Care (ฝ่ายบริการลูกค้า HP) จาก HP Customer Care ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณในฟิลด์ค้นหา จากนั้นเรียกค้นเอกสารรองรับที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ HP ของคุณในเครือข่ายไร้สาย
ดูข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยคลิกที่ลิงค์ เครื่องพิมพ์ไม่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ (c02817031)
หากคุณเพิ่งส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ แต่ผลิตภัณฑ์ HP ขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย อีเมลจะไม่มีการจัดพิมพ์ออกมา อย่างไรก็ตามอีเมลจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ePrint (จากคิวงานพิมพ์ในบัญชี HP ePrintCenter ของคุณ) ได้สูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้อีกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ HP โดยให้ล็อกอินเข้าไปที่ HP ePrintCenter เพื่อส่งงานพิมพ์ที่บันทึกไว้ไปยังผลิตภัณฑ์ HP
หากคุณเพิ่งส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสของผลิตภัณฑ์ HP แต่ผลิตภัณฑ์ HP ถูกปิดการทำงานและไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย อีเมลจะไม่มีการจัดพิมพ์ออกมา อย่างไรก็ตามอีเมลจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ePrint (จากคิวงานพิมพ์ในบัญชี HP ePrintCenter ของคุณ) ได้สูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดผลิตภัณฑ์ HP และตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้แล้ว คุณสามารถล็อกอินไปยังบัญชีของคุณใน HP ePrintCenter เพื่อส่งงานพิมพ์ที่บันทึกไว้ไปยังผลิตภัณฑ์ HP
สามารถใช้โปรแกรมอีเมลต่อไปนี้เพื่อส่งอีเมลไปยังผลิตภัณฑ์ที่รองรับ ePrint ของคุณ:
 • Outlook 2003
 • Outlook 2007
 • Hotmail หรือ MSN
 • Yahoo! Mail
 • Gmail
 • Apple Mail (iPhone, iPad, Macbook หรือ Macbook Pro)
 • ไคลเอนท์อีเมล BlackBerry
 • ไคลเอนท์อีเมล Nokia (Symbian)
ePrint รองรับไฟล์ต่อไปนี้
 • ไฟล์ข้อความ (.txt)
 • ไฟล์ PDF
 • ไฟล์ HTML
 • Microsoft Word (.doc และ .docx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt และ .pptx)
 • Microsoft Excel (.xls และ .xlsx)
 • ไฟล์ภาพ (.bmp, .gif, .jpg, .png และ .tiff)
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB ในกรณีที่ส่งทางอีเมล และเอกสารแนบแต่ละตัวจะต้องใหญ่ไม่เกิน 5 MB HP ePrint รองรับเอกสารแนบได้สูงสุด 10 รายการต่อหนึ่งอีเมล อีเมลที่มีขนาดเกินกว่าข้อจำกัดนี้จะไม่มีการจัดพิมพ์
ควรทราบข้อจำกัดต่อไปนี้ขณะใช้ ePrint:
 • ข้อความอีเมลที่มี URL ในฟิล์ Subject: (เรื่อง) จะไม่มีการจัดพิมพ์ ลิงค์ URL ในเนื้อหาอีเมลหรือเอกสารแนบจะไม่ปรากฏขึ้นในเอกสารจัดพิมพ์
 • ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดกว้างหรือยาวอย่างน้อย 100 พิกเซล
 • งานพิมพ์จะปรับค่าเริ่มต้นไว้ที่ 300 dpi
 • เซิร์ฟเวอร์ ePrint ไม่ตอบรับงานพิมพ์ทางอีเมลหากมีอีเมลแอดเดรสหลายรายการในฟิลด์ To: (ถึง) หรือ Cc: (กรอกอีเมลแอดเดรสสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณในฟิลด์ To: (ถึง) และไม่ต้องกรอกอีเมลแอดเดรสอื่น ๆ ในฟิลด์อื่น ๆ เพิ่มเติม)
 • เอกสารลายเซ็นดิจิตอล ที่เข้ารหัสหรือที่มีรหัสผ่านจะไม่ถูกจัดพิมพ์
 • คุณจะไม่สามารถพิมพ์เอกสารแนบอีเมลหากไม่พิมพ์อีเมลร่วมด้วย
 • ขณะนี้ยังไม่สามารถรองรับไฟล์ OpenOffice
 • ไม่รองรับการพิมพ์หน้าเว็บผ่านอีเมล ปัจจุบัน HP อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อรองรับการพิมพ์หน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์มือถือ
 • ไม่รองรับการพิมพ์สองหน้า
 • สามารถแก้ไขค่าถาดกระดาษจากแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์ HP เท่านั้น
 • หัวเรื่องอีเมลจะไม่ปรากฏขึ้นที่งานพิมพ์
 • หมายเหตุกำกับเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ ePrint ไม่ใช่ตัวบ่งชี้เวลาที่จัดทำหรือพิมพ์งานที่แน่นอน
คลิกที่ลิงค์นี้ อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง HP ePrint, HP ePrint Home & Biz และ AirPrint ของ Apple เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อแตกต่างระหว่าง ePrint, ePrint Home & Biz และ AirPrin