ไปที่เนื้อหา

การเริ่มใช้งาน ePrint สำหรับเครื่องพิมพ์สี HP LaserJet Pro CP1025nw

 • พิมพ์พิมพ์
คุณสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้แม้ระหว่างเดินทางกับ ePrint ระบบ ePrint ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ HP ระบบ ePrint ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเริ่มใช้งาน ePrint โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ePrint เป็นบริการฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารและภาพจากอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ) ไปยังเครื่องพิมพ์ของ HP ที่รองรับ ePrint เครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับ ePrint แต่ละตัวจะมีอีเมลแอดเดรสเป็นของตัวเอง หลังจากเปิดใช้ HP ePrint ที่เครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับ ePrint คุณสามารถพิมพ์งานได้จากอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโดยการส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ คุณสามารถใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์งานได้จากทุกที่ทุกเวลา คุณสามารถใช้งาน HP ePrint ได้หากสามารถส่งอีเมล
ข้อสำคัญ: ใช้งาน ePrint ได้โดยผลิตภัณฑ์ HP จะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย (Ethernet) หรือผ่านระบบไร้สายกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้จริง คุณไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นหรือไดร์เวอร์ในอุปกรณ์พกพาของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน ePrint

พิจารณาหัวข้อต่อไปนี้เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มใช้งาน ePrint
ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับทุกประเทศ/ภูมิภาคยกเว้นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตการเริ่มใช้งาน ePrint
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าบริการ ePrint กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หมายเหตุ:ระหว่างการติดตั้ง ePrint, HP ขอแนะนำให้อัพเดตเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์รองรับฟังก์ชั่นการทำงานล่าสุด หากอัพเดตไปแล้วก่อนหน้านี้ หรือเปิดระบบอัพเดตอัตโนมัติไว้ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนในการเปิดใช้ Web Services

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งสำหรับเครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์ไว้และมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ
 2. พิมพ์หน้าทดสอบเครื่องออกมา: กดปุ่ม Resume ค้างไว้ () เมื่อไฟแสดงความพร้อมในการทำงานสีเขียว () ติดกะพริบ ให้ปล่อยปุ่ม Resume รายงานค่าปรับตั้งและหน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะจัดพิมพ์ออกมา
 3. ค้นหาเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่รายงานค่าปรับตั้ง จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจหาเฟิร์มแวร์อัพเดต

 1. ไปที่ HP Drivers & Downloads
 2. ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าเอกสารนี้ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม:
   1. ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ไว้ในหน้าต่างดังกล่าว
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการเครื่องพิมพ์
   3. คลิก Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์)
   4. คลิกลูกศรแสดงรายการ () จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   5. ทำตามขั้นตอนต่อไป
   1. คลิกลูกศรแสดงรายการ () จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการเครื่องพิมพ์
   3. ทำตามขั้นตอนต่อไป
 3. คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับ Firmware (เฟิร์มแวร์) เพื่อดูเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. เปรียบเทียบเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์กับรายงานที่จัดพิมพ์ในขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อตรวจสอบกับเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ในเว็บไซต์ของ HP
 • หากเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่รายงานค่าปรับตั้งเหมือนกันกับเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ในเว็บไซต์ของ HP แสดงว่าเฟิร์มแวร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ทำตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้บริการทางเว็บ
 • หากเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ในรายงานค่าปรับตั้งไม่ตรงกับเลขเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ในเว็บไซต์ของ HP ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์

ขั้นตอนที่สาม: ดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์
ข้อสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ HP จะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ผลิตภัณฑ์
 1. คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ไว้ (ส่วนใหญ่จะเป็นโฟลเดอร์ Downloads) ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

ขั้นตอนที่สี่: เปิดใช้ Web Services จาก Embedded Web Server

 1. ค้นหาที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์จากรายงานค่าปรับตั้งที่จัดพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ (เช่น Internet Explorer)
 3. พิมพ์ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ลงในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ จากนั้นกด Enter EWS จะเปิดขึ้นมา
  หมายเหตุ:หาก EWS ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้ง จากนั้นกลับมาที่ขั้นตอนนี้
 4. คลิกที่แท็บ HP Web Services (บริการทางเว็บของ HP)
 5. คลิกที่ปุ่ม Enable (เปิดใช้) สีเขียวเพื่อเปิดใช้ Web Services
  หมายเหตุ:หากคุณพบปุ่ม Remove Services (ลบบริการ) สีเขียว แสดงว่าบริการทางเว็บเปิดใช้งานอยู่
 6. ขณะเปิดใช้ Web Services จะจัดพิมพ์หน้าข้อมูลออกมา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายนาที เอกสารข้อมูลนี้ระบุรหัสเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป
 7. หลังจากเปิดใช้ Web Services คลิก OK (ตกลง)

ขั้นตอนที่ห้า: ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับทุกประเทศ/ภูมิภาคยกเว้นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตการลงทะเบียนกับ HP ePrintCenter (ภาษาอังกฤษ)
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
จาก HP ePrintCenter คุณสามารถจัดการงานพิมพ์ เรียกค้นแอพพลิเคชั่นหรือเปลี่ยนค่า ePrint ได้ หลังจากลงทะเบียน HP ePrintCenter อีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณจะถูกแจ้งให้ทราบ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนที่ ePrintCenter
 1. ไปที่ HP ePrintCenter จากนั้นคลิก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้)
 2. คลิก Create an account (จัดทำบัญชีผู้ใช้) กรอกข้อมูลของคุณในฟิลด์ข้อความ จากนั้นคลิกที่ Create Account (จัดทำบัญชีผู้ใช้)
 3. In the Add a Printer to your Account window, type the printer claim code from the Web Services confirmation page in the Enter Printer Code text box.
 4. คลิก OK (ตกลง) หน้าต่าง You have successfully added your printer (คุณเพิ่มเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว) จะเปิดขึ้นมา
  หมายเหตุ:เปิดหน้าต่างนี้ค้างไว้ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อกำหนดค่าอีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ (เผื่อเลือก)

ขั้นตอนที่หก: กำหนดค่าอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับทุกประเทศ/ภูมิภาคยกเว้นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน
ระบบ ePrint จะจัดทำอีเมลแอดเดรสเฉพาะสำหรับเครื่องของคุณ โดยคุณสามารถแก้ไขอีเมลแอดเดรสนี้เป็นอีเมลแอดเดรสที่จดจำได้ง่าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าอีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเอง
หมายเหตุ:หากไม่ต้องการกำหนดค่าอีเมลแอดเดรสเองในตอนนี้ สามารถปรับแต่งได้ในภายหลัง ไปที่หน้า ePrintCenter Printers จากนั้นคลิก Change (แก้ไข) ติดกับอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขอีเมลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
 1. จากหน้าต่าง You have successfully added your printer (คุณเพิ่มเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้น) คลิกที่ Next (ถัดไป) หน้าต่าง Customize Printer Email Address (กำหนดค่าอีเมลแอดเดรสเครื่องพิมพ์เอง) จะเปิดขึ้นมา
 2. กรอกอีเมลแอดเดรสไว้ในกล่องโต้ตอบ อีเมลยาวได้ 6-30 ตัวอักษร และมีได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เส้นใต้และจุดสูงสุดสองตัว
 3. คลิก Check (ตรวจสอบ) ระบบ ePrint จะตรวจสอบว่าอีเมลแอดเดรสใช้งานได้หรือไม่
  • หากอีเมลแอดเดรสสามารถใช้งานได้ ให้คลิก Save (บันทึก)
  • หากอีเมลแอดเดรสไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองตรวจสอบอีเมลแอดเดรสอื่น หรือคลิกที่อยู่ที่แนะนำ จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
 4. แจ้งผู้ส่งที่อนุญาตเกี่ยวกับอีเมลแอดเดรส ePrint ใหม่
หลังจากตั้งค่า HP ePrint คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายจากอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายได้ทุกชนิด (เช่น โทรศัพท์ แล็ปท็อป แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆ) ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน HP ePrint โดยใช้อีเมล
หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ ePrint จะไม่ยอมรับข้อความอีเมลจากโดเมนส่วนตัว
 1. จากแอพพลิเคชั่นส่งข้อความอีเมลในมือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้เขียนข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นแทรกเอกสารแนบใดๆ ก็ได้ที่ต้องการจัดพิมพ์ ซึ่งเครื่องพิมพ์รองรับ
  พิมพ์ข้อความอีเมลที่ได้รับจากบุคคลอื่นโดยเปิดข้อความในแอพพลิเคชั่นส่งข้อความ จากนั้นเลือก Forward email (ส่งต่ออีเมล)
 2. พิมพ์หรือเลือกอีเมลแอดเดรส ePrint ของคุณในฟิลด์ To: (ถึง)
  หมายเหตุ:พิมพ์เฉพาะอีเมลแอดเดรส ePrint ของคุณในฟิลด์ To: (ถึง) สามารถเพิ่มอีเมลแอดเดรสได้ในฟิลด์ CC:
 3. กดหรือคลิก Send (ส่ง) เพื่อส่งอีเมล
  เครื่องพิมพ์ HP ของคุณจะพิมพ์งานออกมาทางถาดหลัก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับการตั้งค่าและการพิมพ์ผ่าน ePrint:
เพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบ ePrint ได้อย่างครบถ้วน เครื่องพิมพ์ HP ระบบ ePrint ของคุณจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อระบบเว็บ หากยังไม่ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำในการติดตั้งโดยละเอียด .
เพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบ ePrint ได้อย่างครบถ้วน เครื่องพิมพ์ HP ระบบ ePrint ของคุณจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อระบบเว็บ หากยังไม่ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำในการติดตั้งโดยละเอียด .
HP มีระบบการพิมพ์ผ่านมือถือมากมายที่คุณสามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ HP เปรียบเทียบโซลูชันการพิมพ์แบบพกพา จากนั้นเลือกระบบที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับทุกประเทศ/ภูมิภาคยกเว้นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน
ระบบ ePrint จะจัดทำอีเมลแอดเดรสเฉพาะสำหรับเครื่องของคุณ โดยคุณสามารถแก้ไขอีเมลแอดเดรสนี้เป็นอีเมลแอดเดรสที่จดจำได้ง่าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าอีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเอง
 1. ล็อกอินเข้าในบัญชี ePrintCenter ของคุณที่ HP ePrintCenter
 2. ไปที่หน้า Printers (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Change (แก้ไข) ติดกับอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์
 3. กรอกอีเมลแอดเดรสไว้ในกล่องโต้ตอบ อีเมลยาวได้ 6-30 ตัวอักษร และมีได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เส้นใต้และจุดสูงสุดสองตัว
 4. คลิก Check (ตรวจสอบ) ระบบ ePrint จะตรวจสอบว่าอีเมลแอดเดรสใช้งานได้หรือไม่
  • หากอีเมลแอดเดรสสามารถใช้งานได้ ให้คลิก Save (บันทึก)
  • หากอีเมลแอดเดรสไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองตรวจสอบอีเมลแอดเดรสอื่น หรือคลิกที่อยู่ที่แนะนำ จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
 5. แจ้งผู้ส่งที่อนุญาตเกี่ยวกับอีเมลแอดเดรส ePrint ใหม่
หากทำรหัสเครื่องพิมพ์หายก่อนลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ ePrint คุณสามารถพิมพ์หน้าข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสืบค้นรหัสเครื่องพิมพ์ใหม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าข้อมูลใหม่
 1. หากคุณไม่ทราบที่อยู่ IP ของเครื่อง หรือหากคุณไม่มีรายงานค่าปรับตั้งที่คุณจัดพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ให้พิมพ์รายงานค่าปรับตั้งใหม่ออกมา
  พิมพ์หน้าทดสอบ โดยกดปุ่ม Resume () ค้างไว้ เมื่อไฟแสดงความพร้อมในการทำงานสีเขียว () ติดกะพริบ ให้ปล่อยปุ่ม Resume รายงานค่าปรับตั้งและหน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะจัดพิมพ์ออกมา
 2. ตรวจสอบที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์จากรายงานค่าปรับตั้ง
 3. เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer
 4. พิมพ์ที่อยู่ IP ลงในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ จากนั้นกด Enter EWS จะเปิดขึ้นมา
  หมายเหตุ:หาก EWS ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้ง จากนั้นกลับมาที่ขั้นตอนนี้
 5. คลิกที่แท็บ HP Web Services (บริการทางเว็บของ HP)
 6. จากแท็บ HP Web Services คลิกที่ปุ่ม Remove Services (ลบบริการ) สีเขียวเพื่อปิด Web Services
  หมายเหตุ:หากพบปุ่ม Enable (เปิดใช้งาน) สีเขียว แสดงว่าบริการทางเว็บปิดใช้งานอยู่
 7. คลิกที่ปุ่ม Enable (เปิดใช้) สีเขียวเพื่อเปิดใช้ Web Services ใหม่ หลังจากเปิดใช้งาน Web Services ใหม่ หน้าข้อมูลใหม่จะถูกจัดพิมพ์ออกมา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
  หมายเหตุ:หน้าข้อมูลประกอบไปด้วยรหัสเครื่องพิมพ์ใหม่สำหรับลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ
คุณสามารถใช้โปรแกรมอีเมลต่อไปนี้เพื่อส่งอีเมลไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ HP ePrint:
 • Apple Mail (iPhone, iPad, Macbook หรือ Macbook Pro)
 • ไคลเอนท์อีเมล BlackBerry
 • Google Gmail
 • Microsoft Hotmail หรือ MSN
 • Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 และ 2013
 • ไคลเอนท์อีเมล Nokia (Symbian)
 • Yahoo! Mail
ePrint รองรับไฟล์ต่อไปนี้
 • ไฟล์ HTML
 • ไฟล์ภาพ (.bmp, .gif, .jpg, .png และ .tiff)
 • Microsoft Excel* (.xls และ .xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt และ .pptx)
 • Microsoft Word (.doc และ .docx)
 • ไฟล์ PDF
 • ไฟล์ข้อความ (.txt)
* HP ขอแนะนำให้ คุณดูเรียกดูตัวอย่างไฟล์ Excel ก่อนที่จะพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาของคุณ
หากคุณเพิ่งส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์ถูกปิดการทำงานและไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อสาย (Ethernet) หรือเครือข่ายไร้สาย อีเมลจะไม่ถูกจัดพิมพ์ออกมา ทั้งนี้อีเมลจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ePrint สูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายต่อสาย (Ethernet) หรือเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์จะทำการเชื่อมต่อกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ ePrint จากนั้นงานของคุณจะจัดพิมพ์ออกมา
ควรทราบข้อจำกัดต่อไปนี้ขณะใช้ ePrint:
 • HP ePrint รองรับเอกสารแนบได้สูงสุด 10 รายการต่อหนึ่งอีเมล
 • ข้อความอีเมลที่มี URL ในฟิลด์ Subject: (เรื่อง) จะไม่มีการจัดพิมพ์ ลิงค์ URL ในเนื้อหาอีเมลหรือเอกสารแนบจะไม่ปรากฏขึ้นในเอกสารจัดพิมพ์
 • ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดกว้างหรือยาวอย่างน้อย 100 พิกเซล
 • งานพิมพ์จะปรับค่าเริ่มต้นไว้ที่ 300 dpi
 • ขนาดอีเมลรวมเอกสารแนบจะต้องไม่เกิน 10 MB ขนาดของอีเมลพร้อมเอกสารแนบทั้งหมดจะเกิน 10 MB ไม่ได้ อีเมลที่เกินกว่าขีดจำกัดนี้จะไม่มีการจัดพิมพ์
 • การเข้ารหัส PGP เอกสารลงลายเซ็นดิจิตอล กระดาษคำนวณแบบใช้มาโครและเอกสารแบบป้องกันด้วยรหัสผ่านไม่สามารถพิมพ์ผ่าน ePrint ได้ในตอนนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกจัดพิมพ์ออกมา
 • คุณไม่สามารถพิมพ์เอกสารแนบอีเมลโดยไม่พิมพ์อีเมลร่วมด้วยได้
 • ไม่รองรับไฟล์ OpenOffice ในตอนนี้
 • ไม่รองรับการพิมพ์สองหน้า
 • สามารถแก้ไขค่าถาดกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP เท่านั้น
 • หัวเรื่องอีเมลจะไม่ปรากฏขึ้นที่ผลงานพิมพ์
 • หมายเหตุกำกับเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ ePrint ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้เวลาที่จัดทำหรือพิมพ์งานอย่างแน่ชัดเสมอไป
ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับทุกประเทศ/ภูมิภาคยกเว้นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน
ePrint ใช้เพื่อควบคุมบุคคลที่สามารถส่งงานพิมพ์ทางอีเมลไปยังเครื่องพิมพ์ HP ของคุณทั้งจากอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับรับงานพิมพ์จากผู้ส่งที่อนุญาตเท่านั้น
 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี ePrintCenter ของคุณที่ HP ePrintCenter
 2. จากหน้า Printers (เครื่องพิมพ์) คลิกที่ ePrint Settings (ค่า ePrint)
 3. จากแท็บ Allowed Senders (ผู้ส่งที่อนุญาต) เลือก Allowed Senders Only (เฉพาะผู้ส่งที่อนุญาต) จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
 4. พิมพ์อีเมลแอดเดรสของผู้ส่งที่อนุญาตในกล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก Add Email (เพิ่มอีเมล) อีเมลแอดเดรสจะถูกเพิ่มไปยังรายการ Allowed Email Addresses (อีเมลแอดเดรสที่อนุญาต)
  หมายเหตุ:คุณสามารถระบุอีเมลแอดเดรสผู้ส่งที่อนุญาตได้สูงสุด 500 รายการ เครื่องพิมพ์ของคุณจะไม่รับอีเมลจากที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่อนุญาต
 5. เผื่อเลือก: ส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้ส่งหลังจากพิมพ์งาน ePrint เสร็จสิ้นโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับอีเมลแอดเดรสในคอลัมน์ Email job status (อีเมลสถานะงาน)
หมายเหตุ:ลบอีเมลแอดเดรสจากรายชื่อ Allowed Email Addresses (อีเมลแอดเดรสที่อนุญาต) โดยคลิกที่ () ติดกับอีเมลแอดเดรสในคอลัมน์ Remove (ลบ)
ดูข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยคลิกที่ลิงค์ เครื่องพิมพ์สามารถรักษาการเชื่อมต่อไร้สายไว้ได้ .
หากคุณเพิ่งส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่เครื่องพิมพ์ขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย อีเมลจะไม่มีการจัดพิมพ์ออกมา ทั้งนี้อีเมลจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ePrint สูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากกู้คืนการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ เครื่องพิมพ์จะต่อกลับเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ ePrint จากนั้นงานพิมพ์ของคุณจะพิมพ์ออกมา