ไปที่เนื้อหา

การติดตั้ง Windows 7 HP Printer Driver and Solution Center สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน USB

 • พิมพ์พิมพ์
เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวในปี 2009 และก่อนหน้านี้ซึ่งมีไดร์เวอร์ตัวเต็มสำหรับ Windows 7 ผ่าน HP Solution Center
เรียนรู้วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ตัวเต็มจาก HP และซอฟต์แวร์ HP Solution Center โดยใช้ HP Printer Install Wizard โดยดาวน์โหลดไดร์เวอร์จากเว็บไซต์ของ HP หรือโดยการติดตั้งผ่านแผ่น CD เครื่องพิมพ์ เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อระหว่างการติดตั้ง จากนั้นเลือกตัวเลือก USB
HP Printer Install Wizard สามารถค้นหาไดร์เวอร์การพิมพ์ระบบ Windows 7 ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลา แนะนำให้ใช้ระบบอัตโนมัติแทนวิธีการติดตั้งอื่นที่ระบุในเอกสารชุดนี้ คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Printer Install Wizard
หมายเหตุ:HP Printer Install Wizard ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
ลิงค์ไปยังชุดเครื่องมือขนาดไฟล์
HP Printer Install Wizard > 1MB
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์

วิดีโอการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ HP ตัวเต็ม
หมายเหตุ:วิดีโอนี้สาธิตโดยการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และเครื่องพิมพ์ HP Photosmart Premium Fax (C309) All-in-One ขั้นตอนสำหรับการเรียกค้นข้อมูลในระบบปฏิบัติการของคุณอาจแตกต่างออกไปจากนี้เล็กน้อย แต่ขั้นตอนในการติดตั้งไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวเต็มจะเหมือนกัน
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ปลดสาย USB จากเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ (หากเชื่อมต่อไว้ก่อนแล้ว) หากต่อเครื่องพิมพ์ไว้กับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อไว้ตามเดิม
 3. ไปที่ HP Drivers & Downloads
 4. หน้า Welcome to HP Support จะเปิดขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. พิมพ์หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์
  2. คลิก Go (ไป)
   คุณอาจต้องเลือกหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการรุ่นเครื่องพิมพ์
 5. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รายการของไดรเวอร์และและข้อมูลดาวน์โหลดอื่น ๆ จะปรากฏขึ้น
 6. ไล่รายการลงไป จากนั้นคลิก Driver - Product Installation Software (ไดร์เวอร์ - ซอฟต์แวร์ติดตั้งผลิตภัณฑ์)
 7. คลิก Download (ดาวน์โหลด) ติดกับซอฟต์แวร์หรือระบบการพิมพ์ตัวเต็มหรือไดร์เวอร์ที่แจ้ง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกไดร์เวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ รอจนกว่าคำแนะนำบนหน้าจอจะแจ้งให้ทำการเชื่อมต่อ HP ขอแนะนำให้ใช้สาย USB ที่สั้นกว่า 3 เมตร (10 ฟุต)
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านแผ่น CD เครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่แผ่น CD เครื่องพิมพ์ลงในไดร์ฟ CD ของคอมพิวเตอร์ รอสักครู่เพื่อให้ซอฟต์แวร์ติดตั้งเริ่มทำงาน
  หากระบบติดตั้งไม่เปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ให้คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก Computer (คอมพิวเตอร์) จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไดร์ฟ CD
  หมายเหตุ:หากหน้าจอ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฎขึ้น คลิก Allow (อนุญาต) เพื่อดำเนินการต่อ
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
  ข้อสำคัญ: ตัวติดตั้งอาจถามว่าคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลติดตั้งอัพเดตล่าสุดออนไลน์สำหรับเครื่อพิมพ์ของคุณหรือไม่ เพื่อให้ได้การติดตั้งที่ดีที่สุด HP แนะนำให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อให้ตัวติดตั้งตรวจสอบข้อมูลอัพเดตและดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตให้แก่คุณ