ไปที่เนื้อหา

วิธีการสแกน: Windows XP

 • พิมพ์พิมพ์

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows XP มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวเลือกในการสแกนสำหรับแต่ละวิธีจะแตกต่างกันไป โดยฟังก์ชั่นที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทการสแกนที่ต้องการ
มีข้อแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตัวเลือกสองตัวเลือกที่พึงระลึกไว้
 • การสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP: เพื่อให้สามารถสแกนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ตัวเต็มจาก HP จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ในการสแกน โดยประกอบไปด้วยอินเทอร์เฟซใช้งานที่ไม่ยุ่งยากพร้อมชอร์ตคัทในการสแกน ซอฟต์แวร์จาก HP มีตัวเลือกสำหรับจัดทำผลงานมากกว่าไดร์เวอร์ในระบบปฏิบัติการของ Windows นี่เป็นค่าในการสแกนที่แนะนำหากมีซอฟต์แว์ร์ HP ตัวเต็ม
 • การสแกนโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ HP: การสแกนโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ HP จะต้องอาศัยไดร์เวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows ตัวเลือกในการสแกนจะมีอยู่จำกัดเมื่อเทียบกับในซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็ม ทั้งนี้ไดร์เวอร์สแกนใน Windows เป็นเส้นทางที่สะดวกในการสแกนภาพหรือไฟล์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ไดร์เวอร์สแกนใน Windows ยังมีขนาดการติดตั้งเล็กกว่า ใช้ทรัพยากรระบบน้อยกว่า และเป็นช่องทางหนึ่งในการสแกนต้นฉบับหากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มจาก HP ในคอมพิวเตอร์
สามารถตรวจสอบได้ว่ามีซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 • ไอคอนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP และไอคอน HP Scan () จะปรากฏขึ้นที่เดสก์ทอปของ Windows
 • คลิกไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ HP
  หากชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ (เช่น HP Deskjet..., HP Officejet หรือ HP Photosmart...) อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็มและต้องการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถอดสาย USB หรือสาย Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อ
  หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ต่อค้างไว้ระหว่างการติดตั้งได้
 2. เปิดเครื่อง
 3. เข้าไปที่หน้า Get Software and Drivers (รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์): รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์
 4. พิจารณาคำแนะนำในหน้าดังกล่าว จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นคำแนะนำเพิ่มเติม:
   1. ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ไว้ในหน้าต่างดังกล่าว
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   3. คลิก Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์)
   4. คลิกลูกศรแสดงรายการ () จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   5. ทำตามขั้นตอนต่อไป
   1. คลิกลูกศรแสดงรายการ () จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   3. ทำตามขั้นตอนต่อไป
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับ Driver (ไดร์เวอร์) จากนั้นคลิกเลือกไดร์เวอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 6. คลิก More Info (ข้อมูลเพิ่มเติม) จากนั้นอ่านเงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำและคำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่ View directions (ดูคำแนะนำ) () เพื่อดูคำแนะนำในการดาวน์โหลดทั้งหมด
 7. คลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด) ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
 8. คลิก Save (บันทึก) จากนั้นเรียกค้นตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ไว้
 9. คลิก Save (บันทึก) ซอฟต์แวร์จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  เคล็ดลับ: จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ไว้ในกรณีที่ต้องใช้ติดตั้งใหม่ในภายหลัง
 10. ไปยังตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ไว้ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 11. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
คำแนะนำในหัวข้อนี้ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็ม
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหรือภาพทั่ว ๆ ไป

ขั้นตอนที่หนึ่ง: วางภาพหรือเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
   ขณะสแกนเอกสาร คุณสามารถกำหนดตำแหน่งได้โดยตรงจากด้านบนของกระจกสแกนหรือใช้ถาด ADF (หากเครื่องพิมพ์มี)
   • กระจกสแกน
    จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   • ADF
    จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร
   หมายเหตุ:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
   จัดวางภาพต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   คำเตือน:อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพและเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: สแกนต้นฉบับ

 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP () สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกตัวเลือกในการสแกนสำหรับต้นฉบับที่ต้องการสแกน เช่น PDF สำหรับเอกสารหรือ JPEG สำหรับภาพ
   หมายเหตุ:ตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้อาจใช้ได้เพียงบางส่วนขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
   ตัวเลือกสแกนรายละเอียด
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความที่สามารถแก้ไขได้
   ภาพ: บันทึกเป็น JPEG

   บันทึกเป็น JPEG
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพหรือกราฟิก
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   หมายเหตุ:หากเครื่องพิมพ์รองับการแก้ไขผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) Email as PDF (อีเมลเป็น PDF) จะใช้ได้เฉพาะกับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ภาพ: อีเมลเป็น JPEG

   อีเมลเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกนอัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   หมายเหตุ:Email as JPEG (อีเมลเป็น PDF) จะได้ใช้กับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ยกเว้นเครื่องพิมพ์รองรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำอักขระออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP หรือผู้จัดจำหน่ายอื่น (เช่น OmniPage, FineReader, TextBridge หรือ SimpleOCR) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเอกสารเป็นแบบแก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ระบุตำแหน่งสำหรับส่งผลงานสแกนบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
   • แก้ไขชื่อไฟล์ของผลงานสแกนที่บันทึกไว้
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • เปิดไฟล์สแกน
    • เรียกใช้ Windows Explorer
    • อีเมลผลงานสแกน
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    หมายเหตุ:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  หมายเหตุ:หากลบเครื่องหมายที่ Scan Preview (ตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Scan Preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
   หมายเหตุ:สแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติมที่ความละเอียด 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) หรือต่ำกว่านี้
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารข้อความแบบแก้ไขได้
หมายเหตุ:คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำอักขระออพติคอล (OCR)
โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
จาก HP หรือผู้จัดจำหน่ายอื่นติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเอกสารที่เป็นตัวอักษรสแกนแบบแก้ไขได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใส่ต้นฉบับเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
หมายเหตุ:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่ต้นฉบับเอกสาร
   จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร

ขั้นตอนที่สอง: สแกนเอกสาร

 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan () จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. คลิก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ - OCR)
  ไอคอนบันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

  ภาพ: ไอคอนบันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
  หาก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้จำหน่ายพร้อมซอฟต์แวร์ HP OCR สแกนเป็นข้อความแก้ไขได้โดยติดตั้งซอฟต์แวร์จากภายนอก เช่น OmniPage, FineReader, TextBridge หรือ SimpleOCR HP แนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่ายเหล่านี้เพื่อสอบถามว่าเครื่องพิมพ์รองรับการทำงานนี้หรือไม่ รวมทั้งขั้นตอนการใช้ซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ระบุตำแหน่งสำหรับส่งผลงานสแกนบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
   • แก้ไขชื่อไฟล์ของผลงานสแกนที่บันทึกไว้
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • เปิดไฟล์สแกน
    • เรียกใช้ Windows Explorer
    • อีเมลผลงานสแกน
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    หมายเหตุ:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  หมายเหตุ:หากลบเครื่องหมายที่ Scan Preview (ตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Scan Preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
   หมายเหตุ:สแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติมที่ความละเอียด 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) หรือต่ำกว่านี้
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนไปยังข้อความอีเมล

ขั้นตอนที่หนึ่ง: วางภาพหรือเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
   ขณะสแกนเอกสาร คุณสามารถกำหนดตำแหน่งได้โดยตรงจากด้านบนของกระจกสแกนหรือใช้ถาด ADF (หากเครื่องพิมพ์มี)
   • กระจกสแกน
    จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   • ADF
    จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร
   หมายเหตุ:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
   จัดวางภาพต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   คำเตือน:อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพและเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: สแกนต้นฉบับ

 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP () สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกประเภทโปรแกรมอีเมลที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลการเลือกตัวเลือกในการสแกน
  หมายเหตุ:การส่งข้อมูลสแกนโดยตรงไปยังข้อความอีเมลจะต้องอาศัยไคลเอนท์อีเมลภายใน
  ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ติดตั้งและกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูในรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้จะต้องกำหนดค่าอีเมลผ่านเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmal) ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อให้สามารถสแกนโดยตรงไปอีเมล
   หากใช้ไคลเอนท์อีเมลภายใน จะสามารถแนบไฟล์สแกนอัตโนมัติไปยังข้อความอีเมล เลือกตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้
   ตัวเลือกสแกนรายละเอียด
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารแบบข้อความสแกนไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมล
   ภาพ: อีเมลเป็น JPEG

   อีเมลเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกนอัตโนมัติไปยังข้อความอีเมล
   หากไม่ได้กำหนดค่าอีเมลทางเว็บผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird คุณจะไม่สามารถส่งผลงานสแกนโดยตรงไปทางอีเมล ก่อนอื่นให้บันทึกผลงานสแกนไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ไปยังข้อความอีเมลของคุณ เลือกตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้
   ตัวเลือกสแกนรายละเอียด
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อส่งสแกนเอกสารที่เป็นข้อความแบบไม่สามารถแก้ไขได้
   ภาพ: บันทึกเป็น JPEG

   บันทึกเป็น JPEG
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพหรือกราฟิก
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ระบุตำแหน่งสำหรับส่งผลงานสแกนบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
   • แก้ไขชื่อไฟล์ของผลงานสแกนที่บันทึกไว้
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • เปิดไฟล์สแกน
    • เรียกใช้ Windows Explorer
    • อีเมลผลงานสแกน
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    หมายเหตุ:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  หมายเหตุ:หากลบเครื่องหมายที่ Scan Preview (ตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Scan Preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
   หมายเหตุ:สแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติมที่ความละเอียด 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) หรือต่ำกว่านี้
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
 6. เลือกประเภทโปรแกรมอีเมลที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลการแนบผลงานสแกนไปยังข้อความอีเมล
   หลังจากคลิก Save (บันทึก) ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้นอัตโนมัติพร้อมไฟล์สแกนที่แนบไว้
   หมายเหตุ:หากข้อความ 'No profiles have been created.' (ไม่ได้จัดทำโพรไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้เปิดไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้
   หากไม่ได้กำหนดค่าอีเมลทางเว็บผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird คุณจะต้องแนบไฟล์สแกนไปยังข้อความอีเมลใหม่ ล็อกอินไปที่บัญชีอีเมล เขียนข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบข้อมูลสแกนจากโฟลเดอร์ที่ระบุในคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียว
หมายเหตุ:ซอฟต์แวร์ HP ไม่รองรับการสแกนภาพหลายภาพเป็นไฟล์เดียว

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใส่ต้นฉบับเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
หมายเหตุ:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่ต้นฉบับเอกสาร
   จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร

ขั้นตอนที่สอง: สแกนเอกสาร

 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan () จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับต้นฉบับที่จะสแกน
   หมายเหตุ:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
   ตัวเลือกสแกนรายละเอียด
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความที่สามารถแก้ไขได้
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารแบบข้อความสแกนไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมล สำหรับตัวเลือกนี้ คุณจะต้องใช้ไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   หากใช้ไคลเอนท์อีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ให้ใช้ Save as PDF (บันทึกเป็น PDF) จากนั้นคุณจะสามารถแนบ PDF ไปยังอีเมลใหม่ได้
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำอักขระออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP หรือผู้จัดจำหน่ายอื่น (เช่น OmniPage, FineReader, TextBridge หรือ SimpleOCR) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเอกสารเป็นแบบแก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ระบุตำแหน่งสำหรับส่งผลงานสแกนบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
   • แก้ไขชื่อไฟล์ของผลงานสแกนที่บันทึกไว้
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • เปิดไฟล์สแกน
    • เรียกใช้ Windows Explorer
    • อีเมลผลงานสแกน
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    หมายเหตุ:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  ข้อสำคัญ: คุณสมบัติ Scan Preview (ตัวอย่างงานสแกน) จะต้องเปิดใช้เพื่อให้สามารถสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวได้ หน้าเอกสารเพิ่มเติมจากต้นฉบับจะถูกเพิ่มไปยังไฟล์เดี่ยวในหน้าต่าง Scan Preview
 5. หลังจากแสดงตัวอย่างสแกน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม หากไม่ได้ใช้ ADF คุณจะต้องใส่เอกสารหน้าถัดไปบนกระจกสแกนเพื่อเพิ่มหน้าเอกสารเพิ่มเติม
   หมายเหตุ:สแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติมที่ความละเอียด 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) หรือต่ำกว่านี้
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารจากโปรแกรมต่าง ๆ ใน Windows XP คุณสามารถสแกนผ่านวิธีการต่อไปนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็มที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ได้
หมายเหตุ:วิธีการเหล่านี้บางส่วนอาจไม่สามารถใช้การได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์และประเภทการเชื่อมต่อของคุณ เช่น หากเครื่องพิมพ์ต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย คุณอาจสามารถสแกนได้ผ่าน Embedded Web Server (EWS) เท่านั้น ลองวิธีการอื่น ๆ หากวิธีการแรกที่ใช้ไม่ได้ผล
สแกนภาพหรือเอกสารผ่าน Paint ใน Windows XP โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
หมายเหตุ:ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

วิดีโอสาธิตการสแกนผ่าน Paint

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการสแกนเอกสารผ่าน Paint ใน Windows XP วิดีโอชุดนี้ไม่มีข้อมูลเสียง
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือในการดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ ให้ดูวิดีโอผ่าน YouTube
 1. คลิก Start (เริ่ม) เลือกไปที่ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นไปที่ Accessories แล้วคลิกเลือก Paint
 2. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกที่ From Scanner or Camera (จากสแกนเนอร์หรือกล้อง)
 3. ทำการแก้ไขค่าตามที่ต้องการ
 4. คลิก Scan (สแกน)
ตัวเลือกในการสแกนและประเภทไฟล์ต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้ผ่านไดร์เวอร์ของ Windows
ตัวเลือกการสแกน
Picture (ภาพ): สี แถบสีเทาและขาวดำ
Text (ข้อความ): สี แถบสีเทาและขาวดำ
ค่ากำหนดเอง

 • ปรับคอนทราสต์หรือความสว่าง
 • ความละเอียด (75 - 4800 dpi ตามรุ่นของสแกนเนอร์)
 • ประเภทภาพ (สี แถบสีเทา ขาวดำ)
ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารจาก Embedded Web Server (EWS)
ซอฟต์แวร์สำเร็จที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์ ปรับเปลี่ยนค่า และจัดการเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
ของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ:เครื่องพิมพ์จะต้องต่อสาย (Ethernet) หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเพื่อใช้งาน EWS คุณไม่สามารถใช้ EWS ได้ผ่านการเชื่อมต่อ USB

ขั้นตอนที่หนึ่ง: สืบค้นที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

เรียกใช้ EWS โดยจะต้องทราบที่อยู่ IP
รหัสตัวเลขระบุอุปกรณ์เฉพาะ เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย
ที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายของคุณ สามารถค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ได้หลายวิธีแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ที่ใช้
 • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อดูค่าปรับตั้งสำหรับเครือข่าย
 • เรียกค้นเมนู Network (เครือข่าย) จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 • พิมพ์หน้ากำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าทดสอบเครือข่ายไร้สาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้หรือคำแนะนำในการค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์โดย คลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหาขั้นตอนในการพิมพ์หน้ากำหนดค่าเครือข่ายหรือเรียกค้นข้อมูลเครือข่ายจากแผงควบคุม
  หากได้รับแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกค้นหน้าบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  1. พิมพ์ชื่อและเลขเครื่องพิมพ์ในช่องค้นหา จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  2. ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: เปิด EWS

 1. จากเว็บเบราเซอร์เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ให้เปิดหน้าต่างหรือแท็บใหม่ขึ้นมา
 2. จากแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องจากหน้าทดสอบ จากนั้นกด Enter ที่แป้นพิมพ์
  รูปภาพ 1: ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์
  หน้าข้อมูล EWS\Printer จะเปิดขึ้นมา
   หากข้อความแจ้ง 'There is a problem with this website's security certificate' (มีปัญหากับเอกสารรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์) ปรากฏขึ้นในเว็บเบราเซอร์ เมื่อพยายามเปิด EWS หรือขณะไล่รายการไปภายใน EWS ให้คลิกที่ 'Continue to this website (not recommended)' (ดำเนินการในเว็บไซต์นี้ต่อไป (ไม่แนะนำ))
   หมายเหตุ:การเลือก 'Continue to this website (not recommended)' (ดำเนินการในเว็บไซต์นี้ต่อไป (ไม่แนะนำ)) จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อคอมพิวเตอร์ขณะไล่รายการภายใน EWS สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ หากพบข้อผิดพลาดนี้ด้านนอก EWS ของเครื่องพิมพ์ HP คอมพิวเตอร์อาจเกิดปัญหาขึ้นได้
   หากเบราเซอร์ไม่เปิด EWS ขั้นมาหลังจากคลิกที่ 'Continue to this website (not recommended)' (ดำเนินการในเว็บไซต์นี้ต่อไป (ไม่แนะนำ)) ให้รีเฟรชหน้าต่างเบราเซอร์
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สาม: สแกนผ่าน EWS

 1. เรียกค้นแท็บ Scan (สแกน) จาก EWS
  หมายเหตุ:อาจต้องเปิด Webscan ก่อนเริ่มการสแกน คลิกที่แท็บ Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นค้นหา Webscan จากชุดเครื่องมือจัดการเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่น
 2. ระบุประเภทเอกสาร ค่าสี ขนาดกระดาษ ความละเอียด คุณภาพและความสว่างที่ต้องการ
 3. คลิก Start Scan (เริ่มการสแกน)

พบปัญหาในการสแกนหรือไม่

หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor