İçeriğe geç

Sabit Sürücüleri Bölümleme ve Adlandırma (Windows 7)

 • YazdırYazdır
Bu belge, Windows 7 yüklü HP ve Compaq bilgisayarlar için geçerlidir.

Sürücü, bölüm ve birimleri anlama

Bölüm, sabit diskin biçimlendirilen ve bir sürücü harfi atanabilen bir alanıdır. Sabit diskteki bir birim, biçimlendirilmiş birincil bölüm veya mantıksal bir sürücüdür. Bölüm ve birim terimleri genellikle değiştirilerek kullanılır.
Windows 7 yüklü HP ve Compaq bilgisayarlar, en az iki bölüm içeren sabit disk sürücülerine sahiptir: Windows ve çalışmalarınız için ayrılan ana bölüm ve bilgisayarı fabrikadan çıktığında olduğu duruma geri yüklemek için kullanılan kurtarma bölümü. Aşağıdaki listede sabit sürücünüzde bulunabilecek bölümler gösterilmektedir:
 • Genellikle C harfiyle adlandırılan ana bölüm, sistem dosyaları, program dosyaları ve kullanılabilir dosya depolama alanını içerir.
 • Genellikle D sürücü harfiyle ve RECOVERY (KURTARMA) bölümü olarak adlandırılan ikinci bölüm, C bölümündeki bilgilerin zarar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda kullanılacak sistem kurtarma bilgilerine içerir.
 • SYSTEM (SİSTEM) adlı gizli bir bölüm de bulunabilir. SYSTEM bölümü, Windows tarafından sorun giderme sırasında yararlanılacak korumalı dosyaları depolamak için kullanılır ve değiştirilmemelidir.
 • Bilgisayarınızda "HP_TOOLS" adlı bir bölüm daha bulunabilir. Böyle bir bölüm varsa, bu bölüm önyükleme sorunlarını gidermek veya donanım arızalarını test etmek için kullanabileceğiniz UEFI HP araçlarını içerir.
ÖNLEM:Bu belgedeki adımları uygularken SYSTEM, Recovery veya FACTORY_IMAGE bölümlerini silmeyin veya dosya depolama alanı olarak kullanmayın. Bu bölümlerin silinmesi veya başka bir amaçla kullanılması bilgisayarınız büyük bir sorunla karşılaştığında sorun giderme veya kurtarma işlemlerini engelleyebilir.

Yeni bir sürücü harfi ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bilgisayara yeni bir sürücü harfi ekleyin.
 • Yeni sabit sürücü takma - Fotoğraf, video veya diğer dosyalar için daha fazla alana ihtiyacınız varsa, bilgisayara yeni bir sabit disk sürücüsü veya USB depolama aygıtı ekleyin. Ek sabit disk bilgisayarın içinde bulunan (dahili) veya bilgisayardaki bir USB konektörüne bağlanmış harici bir sürücü olabilir. Yeni bir depolama aygıtı eklediğinizde Windows bu aygıta otomatik olarak yeni bir harf atar.
  NOT:Dahili bir sabit sürücü eklemek için bilgisayarın boş bir sürücü yuvası olması gerekir. Çoğu orta büyüklükte kule veya daha büyük masaüstü bilgisayarlarda bir veya daha fazla ek sabit sürücü için alan bulunmaktadır. Hemen hemen hiçbir dizüstü bilgisayar, Slimline ve AiO bilgisayarda dahili sürücü için ayrılmış bir yer yoktur.
 • Varolan sürücüyü bölümleme - Daha fazla dosya depolama alanına ihtiyacınız yoksa, fakat Windows'ta bir sürücü daha görüntülemek istiyorsanız var olan sabit diskte bir bölüm daha oluşturun. Bu işlem, bir sürücüdeki dosyaları paylaşmanız gerekirken kişisel dosyalarınızı başka bir sürücüde tutarak bu dosyalara erişimi engellemek istediğinizde yararlı olabilir.
  Bu yöntem daha fazla alan sağlamaz, ancak varolan sabit sürücüdeki bazı boş alanları başka bir bölüme yeniden atar. Bu alan başka bir sürücü gibi algılanarak kendine ait bir sürücü harfiyle adlandırılır.

Yeni bölüm oluşturma

Daha fazla bölüm veya birim oluşturmak için sabit diskte varolan bir bölümün parçası olmayan, ayrılmamış bir alanın bulunması gerekir. Varolan bir sürücüdeki birimi küçülterek ayrılmamış bir alan oluşturabilir, ardından bir sabit disk bölümü oluşturup biçimlendirebilirsiniz.
Ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bölümü okuyun. Başlığın yanında bir artı (+) işareti varsa bilgileri genişletmek için bu işarete tıklayın.
 1. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın . Arama alanına bölüm yazın. Ardından Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  Disk Yönetimi aracını açmaDisk Yönetimi aracını açma
  Disk Yönetimi aracı açılarak bilgisayardaki veri depolama aygıtlarını hakkında bilgiler verir.
 2. Sürücüde ayrılmamış bir alan oluşturmak için bölümlemek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın. Çoğu uygulama için, C: sürücüsünü seçin.
  Ardından Birimi Küçült... seçeneğine tıklayın.
  ÖNLEM:Yeni bir bölüm oluşturmak için Recovery veya FACTORY_IMAGE bölümünü kullanmayın . Bunun yapılması, C: bölmesindeki bilgiler hasar gördüğünde, HP Kurtarma Yöneticisi'nin bilgisayarı kurtarmasını engelleyebilir.
  Şekil 2: Ayrılmamış alan oluşturmak için birimi küçültme
  Ayrılmamış alan oluşturmak için birimi küçültme
 3. Küçültme penceresindeki ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmayın. Küçült seçeneğine tıklayın.
  Şekil 3: Bir birimi küçültme
  Bir birimi küçültme
  Küçültme işlemi tamamlandığında, yeni bölüm Disk Yönetimi yardımcı programında Ayrılmamış alan olarak görünür.
  Şekil 4: Ayrılmamış alana sahip yeni bölüm
  Ayrılmamış alana sahip yeni bölüm
 4. Yeni bölüme sağ tıklayın. Görüntülenen menüde Yeni Basit Birim.. seçeneğine tıklayın.
  Şekil 5: Yeni Basit Birim Oluşturma
  Yeni Basit Birim Oluşturma.
 5. Yeni Basit Birim Sihirbazı görüntülenir. Devam etmek için İleri seçeneğine tıklayın.
 6. Birim Büyüklüğünü Belirle penceresi görüntülenir. Birim büyüklüğünü girin veya varsayılan ayarı kabul etmek için İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil 6: Birim Büyüklüğünü Belirle penceresi
  Birim Büyüklüğünü Belirle penceresi
 7. Sürücü Harfi veya Yolu Ata penceresi görüntülenir. Bir sürücü harfi seçip İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil 7: Sürücü Harfi ya da Yolu Ata penceresi
  Sürücü Harfi ya da Yolu Ata penceresi simgesi.
 8. Bölümü Biçimlendir penceresi görüntülenir. Sürücüyü adlandırmak için Birim etiketi kutusuna bir ad yazın. Ardından İleri seçeneğine tıklayın.
  NOT:Hızlı biçimlendir veya Dosya ve klasör sıkıştırmayı etkinleştir seçeneklerini belirlemeyin .
  Şekil 8: Bölümü Biçimlendir penceresi
  Bölümü Biçimlendir penceresi
 9. Ayarlar penceresi görüntülenir. Son seçeneğine tıklayın.
  Şekil 9: Yeni Basit Birim Ayarları penceresi
  Yeni Basit Birim Ayarları penceresi
 10. Biçimlendirme işleminin ilerlemesini gösteren Disk Yönetimi yardımcı programı görüntülenir.
  Şekil 10: Yeni bölümü biçimlendirme
  Yeni bölümü biçimlendirme
  Biçimlendirme tamamlandığında yeni sürücü Disk Yönetimi yardımcı programında gösterilir.
  Otomatik Kullan penceresi görüntülenirse kapatmak için sağ üst köşedeki X işaretine tıklayın.
  Şekil 11: Yeni birim
  Yeni birim

Sürücü harfini değiştirme

Sürücü harfini değiştirmek için bilgisayardaki her sürücüye C ile Z arasında bir harf atayabilirsiniz. Sistem bölümü genellikle C harfiyle adlandırılırken, A ve B harfleri, disk sürücüleri veya çıkarılabilir sürücüler için ayrılmıştır. Bilgisayarda disket sürücüsü yoksa, A ve B harflerini disk birimlerine atayabilirsiniz.
NOT:Bazı MS‑DOS ve Windows programları, özel sürücü harflerine başvurmaktadır. Bir sürücü harfini değiştirdiğinizde, sabit diskinize yüklemiş olduğunuz bazı programlar düzgün çalışmayabilir. Sürücü, bir sistem bölümü veya önyükleme bölümüyse sürücü harfini değiştiremezsiniz. Bir hatayla karşılaşırsanız değiştirmeye çalıştığınız bölüm veya sürücü kullanımda olabilir. Bölümü ya da sürücüyü kullanan tüm program veya pencereleri kapatıp tekrar deneyin. Bir sürücünün harfi değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
 1. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın . Arama alanına bölüm yazın. Ardından Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  Disk Yönetimi aracını açmaDisk Yönetimi aracını açma
  Disk Yönetimi aracı açılarak bilgisayardaki veri depolama aygıtlarını hakkında bilgiler verir.
 2. Yeniden adlandırmak istediğiniz bölüme veya sürücüye sağ tıklayın, ardından Sürücü Harfi ve Yollarını Değiştir... seçeneğine tıklayın.
  Şekil 13: Sürücü harfini değiştirme
  Sürücü harfini değiştirme
 3. Sürücü Harfini Değiştir penceresinde Değiştir seçeneğine tıklayın.
  Şekil 14: Sürücü Harfini Değiştir penceresi
  Sürücü Harfini Değiştir penceresinin görüntüsü.
 4. Menüden yeni sürücü harfini seçin. Ardından Tamam düğmesine tıklayın.
  Şekil 15: Yeni sürücü harfini seçme
  Yeni sürücü harfinin seçilmesini gösteren görüntü.
 5. Disk Yönetimi uyarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için Evet seçeneğine tıklayın.
  Şekil 16: Disk Yönetimi uyarı mesajı
  Disk Yönetimi uyarı mesajının görüntüsü.

Sürücü harfini kaldırma

Bir sürücü harfi, Disk Yönetici aracı kullanılarak silinebilir.
ÖNLEM:Bir birimin silinmesi, birimdeki tüm verilerin de silinmesine yol açar. Silmeden önce saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
 1. Silmek istediğiniz sürücüde bulunan ve saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
 2. Disk Yönetimi aracını açmak için Başlat seçeneğine tıklayın. Arama alanına bölüm yazın. Ardından Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine tıklayın.
  Şekil 17: Disk Yönetimi aracını açma
  Disk Yönetimi aracını açma
  Disk Yönetimi aracı açılarak bilgisayardaki veri depolama aygıtlarını hakkında bilgiler verir.
 3. Kaldırmak istediğiniz sürücü harfine sağ tıklayın. Ardından Sürücü Harfi ve Yollarını Değiştir... seçeneğine tıklayın.
  Şekil 18: Sürücü harfini değiştirme
  Sürücü harfini değiştirme
 4. Sürücü Harfini Değiştir penceresinde Kaldır seçeneğine tıklayın.
  Şekil 19: Sürücü Harfini Değiştir penceresi
  Sürücü Harfini Değiştir penceresi
 5. Disk Yönetimi uyarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için Evet seçeneğine tıklayın.
  Şekil 20: Disk Yönetimi uyarı mesajı
   Disk Yönetimi uyarı mesajı
  Sürücü harfi kaybolur. Bölümü kaldırarak bu sabit sürücü alanını tekrar kullanmak için bir sonraki bölümle devam edin.

Bir bölümü kaldırma

Bilgisayar Yönetimi penceresinde birimi silin, bölümü silin, ardından ayrılmamış alanı başka bir diske ekleyin.
Ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bölümü okuyun.
 1. Silmek istediğiniz birime veya bölüme sağ tıklayın ve Birimi Sil... seçeneğine tıklayın.
  Şekil 21: Birimi Sil...
  Birimi Sil menüsünün görüntüsü
 2. Saklamak istediğiniz verileri yedeklediyseniz Evet seçeneğine tıklayın.
  Sürücü harfi kaybolur ve bölüm Boş alan olarak etiketlenir.
  Şekil 22: Bölümdeki boş alan
  Boş alanın görüntüsü.
 3. Boş alana sağ tıklayın. Görüntülenen menüde Bölümü Sil.. seçeneğine tıklayın.
  Şekil 23: Bölümü Silme
  Bölümü Sil menüsünün görüntüsü.
  Alan artık Ayrılmamış olarak gösterilir.
 4. Ayrılmamış alana eklemek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın. Görüntülenen menüde Birimi Genişlet.. seçeneğine tıklayın.
  Şekil 24: Birimi genişletme
  Birimi genişletme
 5. Birimi Genişlet Sihirbazı görüntülenir. İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil 25: Birimi Genişlet Sihirbazı
  Birimi Genişlet Sihirbazının görüntüsü
 6. Diskleri Seç penceresi görüntülenir. Hiçbir ayarı değiştirmeyin. İleri seçeneğine tıklayın.
  Şekil 26: Diskleri Seç penceresi
  Diskleri Seç penceresinin görüntüsü.
 7. Son seçeneğine tıklayın.
  Şekil 27: Birimi Genişlet Sihirbazını tamamlama
  Birimi Genişlet Sihirbazının görüntüsü.
  Ayrılmamış alan artık kullanılabilir.

İlgili destek

Microsoft destek makalesi - Sistem bölümleri ve önyükleme bölümleri nelerdir? (İngilizce)

İlgili destek bağlantıları

HP Destek forumları

HP Destek Forumunda çözümler bulun ve diğer kullanıcılarla işbirliği yapın
  HP YouTube'da