İçeriğe geç

Yanıp Sönen Işıklar

 • YazdırYazdır

Giriş

Ürün üzerindeki yanıp sönen ışık modelleri, ürün ile ilgili belirli sorunlara işaret edebilir. Yanıp sönen ışıklar ayrıca ürünün başlatıldığını veya pilin şarj edildiğini de gösterebilir. Bu belgede, bir yanıp sönen ışık modelinin nasıl tespit edileceği ve her bir sorunun nasıl çözüleceği açıklanmaktadır. Aşağıda ürününüzde karşılaştığınız yanıp sönen ışık modelini bulun ve sorunu çözmek için adımları uygulayın.
NOT: Yazıcı ışıklarının yanı sönmesinin birçok nedeni olabilir, dolayısıyla sorunu çözmek için birden fazla çözüm gerekebilir.

Yanıp sönen ışık modelleri, nedenleri ve çözümleri

Ürününüzdeki ışıkların yanıp sönme modelini bulana kadar bu belgeyi okuyun ve bu modele karşılık gelen çözüm adımlarını uygulayın.
NOT:Belirli bir yanıp sönen ışık modeli için birden fazla çözüm olabilir.
Güç ve Devam ışıkları kapalı
Neden

Güç kapalı veya güç kaynağı devre dışı.

Çözüm

Ürün ve güç kaynağındaki güç kablosunu ve güç modülü bağlantılarını kontrol edin.

 1. Ürünün aktif bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
 2. Güç kaynağı bağlantısını kesip tekrar bağlamayı veya farklı bir güç kaynağı kullanmayı deneyin.
 3. Uzatma kablosu veya aşırı gerilim koruyucularının üzerindekiler gibi bazı anahtarların kapalı olmadığından emin olun.
 4. Yazıcının çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
 5. Güç kaynağının aktif olduğundan emin olmak için güç kesicileri kontrol edin.


Yukarıda belirtilen tüm adımları tamamladıysanız ve hala sorun yaşıyorsanız ürünü servise gönderin.
Güç ışığı yanıyor (sabit), Devam ışığı kapalı
Neden

Ürün yazdırmıyor ve Güç ışığı açık.

Çözüm

Bu, bir hata değildir. Ürün, belgeyi yazdırmanız için hazırdır.
Güç ışığı yanıp sönüyor, Devam ışığı kapalı
Neden

Ürün, yazdırma işleminde veya bir yazdırma işini tamamlarken bilgisayardan bilgi alıyor.

Çözüm

Ürünün yazdırma işini tamamlamasını bekleyin ve birkaç dakika sonra ışık hala yanıp sönüyorsa aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

 • Ürünü yeniden başlatın.
  1. Ürünü kapatmak için Güç düğmesine basın. Ürün kapanmıyorsa güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın.
  2. Ürünü kapatmak için Güç düğmesine basın ve daha sonra tekrar yazdırmayı deneyin.
 • Bilgisayar ve yazıcıyı yeniden başlatın ve daha sonra tekrar yazdırmayı deneyin.
 • Başka bir elektrik kablosu deneyin.
 • Ürünü başka bir bilgisayara bağlamayı deneyin. Ürün yazdırıyorsa bilgisayarınızla veya yazılımla ilgili bir sorun ya da bir aygıt çakışması olabilir.


Yukarıda belirtilen tüm adımları tamamladıysanız ve hala sorunu çözemediyseniz ürünü servise gönderin veya servis çağırın.
Güç ışığı yanıyor, Devam ışığı yanıp sönüyor
Birinci neden

Ürün kapağı açık.

Birinci çözüm

Ürün kapağını kapatın ve daha sonra Devam düğmesine basın.
İkinci neden

Ürün, kağıt beslendiğini algılamış olabilir.

İkinci çözüm

Kağıt beslemek için Devam düğmesine basın. Kağıt beslemesinde sorun varsa aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Ürünü kapatın.
 2. Ürün kapağını açın.
 3. Kağıdın, üründe sıkışmadığından emin olun.
 4. Sağdaki siyah renkli dikdörtgen kağıt sensörünü kaldırın (kartuş taşıyıcının üzerinde kaydığı gümüş çubuğun hemen altında, ürünün ortasında yer almaktadır).
 5. Ürünün kapağını kapatın.
 6. Kağıt sensörü altında herhangi bir nesne olmadığından emin olun.
 7. Ürünü açın ve tekrar yazdırmayı deneyin.
Üçüncü neden

Ürün kağıt koymanızı bekliyor ve bundan dolayı yazdırmıyor olabilir.

Üçüncü çözüm

Yazdırılan sayfayı çıkış tepsisine çıkarmak için Devam düğmesine basın.
Dördüncü neden

Ürün kağıt tepsisindeki kağıdı algılamıyor.

Dördüncü çözüm

Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Kağıt tepsisinde kağıt olup olmadığını kontrol edin.
 2. Kağıt varsa çıkarın.
 3. Kağıt genişliği ve uzunluğu ayar mekanizmalarının doğru kağıt boyutu için ayarlanmış olduğundan emin olun.
 4. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin ve Devam düğmesine basın.
Beşinci neden

Devam ışığı, bilgisayar tekrar başlatıldığında veya açıldığında yanıp söner.

Beşinci çözüm

Bu sorun, bilgisayar açılmadan veya yeniden başlatılmadan önce ürün açılmışsa ortaya çıkabilir. Ürün, bilgisayar açıldıktan sonra açılmalıdır ve bilgisayar kapatıldıktan sonra kapatılmalıdır. Ürünü sıfırlamak ve normal durumuna geri dönmesini sağlamak için Devam düğmesine basın.
Altıncı neden

Kartuş temas noktaları kirlenmiş ve ürün kartuşu algılamıyor.

Altıncı çözüm

Kartuş temas noktalarını temizleyin. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Ürün kapağını açın.
 2. Kartuşları çıkarın.
 3. Kartuşlardaki bakır renkli temas noktalarını nemli, tiftiksiz bir bezle silin. (Arıtılmış su kullanılması tavsiye edilir. Çeşme suyu, kartuşa zarar verebilecek maddeler içerebilir.)
 4. Ürünü kapatın ve daha sonra güç kablosunu üründen çıkarın.
 5. Nemli, tiftiksiz bir bez kullanarak taşıyıcı içindeki kartuş temas noktalarını silin.
  NOT: Kartuşun püskürtme deliklerini silmeyin veya kartuşun alt kısmındaki gümüş renkli püskürtme plakasına dokunmayın.
 6. Temas noktalarındaki nemi almak için kuru, tiftiksiz bir bez kullanın. Taşıyıcı temas noktalarında gözle görülür hasar varsa ürünü servise gönderin.
 7. Güç kablosunu bağlayın ve tekrar yazdırmayı deneyin.
Yedinci neden

Ürün hatalı, eksik, uyumsuz veya düzgün yerleştirilmemiş bir kartuş algılıyor.

Yedinci çözüm

Kartuşları yeniden takın. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Ürün kapağını açın. Kapatılana kadar Devam ışığı yanıp sönecektir.
 2. Kartuş yuvasından çıkana kadar kartuşun üst kısmını kendinize doğru çekin.
  NOT:Kartuşun arkasındaki bakır renkli temas bandına dokunmamaya dikkat edin.
 3. Bu çözümün sonunda yer alan bağlantıyı kullanarak doğru kartuş kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.
 4. Kartuşlar doğruysa siyah kartuşu alın. Üst kısmında bir ok yer almaktadır.
 5. Üstteki ok ürünü gösterecek şekilde kartuşu tutun.
 6. Kartuşu hafifçe kendinize doğru eğin ve doğru yuvaya takın.
 7. Kartuş yerine tam oturana kadar kartuşu dik duracak şekilde ileri doğru itin.
 8. Renkli kartuş için 2-7 arasındaki adımları tekrar edin.
 9. Ürün kapağını kapatın ve daha sonra kartuş yuvası ürünün sağ tarafına geçene kadar, hareketsiz ve sessiz duruma gelene kadar bekleyin.
Kullandığınız kartuşlar bulunduğunuz ülkeye/bölgeye göre değişebilir. HP SureSupply'ı kullanarak kartuş satın almak veya yazıcınızın kartuş uyumluluğunu kontrol etmek içi şu adımları izleyin.
 1. HP SureSupply adresine gidin.
 2. Sayfanın altına kaydırın ve ülke/bölge konumunun doğru olduğundan emin olun.
NOT:Yalnızca Amerika için HP Ev ve Ev İş Yeri Mağazası 'na gidin.
Orijinal HP kartuşları aynı zamanda diğer perakende satış noktalarından satın alınabilir.
Güç ve Devam ışıkları sırasıyla yanıp sönüyor
Birinci neden

Üründe kağıt sıkışması vardır.

Birinci çözüm

Kağıt sıkışması sorununu çözme hakkında bilgi için bkz. 600 Serisi Yazıcılarda Kağıt Sıkışmalarını Düzeltme (bud09129) (İngilizce).
İkinci neden

Kartuş taşıyıcı takılmış.

İkinci çözüm

Taşıyıcının hareket etmesini engelleyen herhangi bir nesne olmadığından emin olun.

 1. Ürünü kapatın ve daha sonra ürün kapağını açın.
 2. Kartuşların bandının çıkarılmış olduğundan emin olun ve üründeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
 3. Güç kablosunu ürünün arka tarafından çıkarın.
 4. Üründeki kağıt sıkışmasını giderin.
 5. Siyah ve renkli kartuşları çıkarın, güç kablosunu ürüne tekrar bağlayın, kapağı kapatın ve ürünü açın.
  • Kartuş taşıyıcı hareket etmiyorsa ürünün servise gönderilmesi gerekir.
   Kartuş taşıyıcı hareket ediyorsa 6. adıma geçin.
 6. Kartuşları geri takın ve daha sonra ürün kapağını kapatın.
  • Kartuşları geri taktıktan sonra taşıyıcı hareket etmiyorsa aşağıdaki adımları uygulayın:
   • Taşıyıcı yolunda engel olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse engelleri temizleyin.
   • Kartuşlarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse hasarlı kartuşları yenileriyle değiştirin.
   • Kartuşların doğru takılı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse kartuşları yeniden takın.
Üçüncü neden

Ürün ve bilgisayar düzgün iletişim kuramıyor.

Üçüncü çözüm

Yazdırma işini bilgisayardan iptal edin ve ürünü sıfırlayın.
 1. Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesinde ürün simgesine çift tıklayın.
 2. Fare imlecini kullanarak yazdırmak istediğiniz belgenin üzerine gelin, sağ tıklayın ve daha sonra İptal'i seçin.
 3. Ürünü kapatmak için Güç düğmesine basın ve daha sonra ürünü açmak için Güç düğmesine tekrar basın.
 4. Işıklar hala yanıp sönüyorsa ürünü kapatın ve daha sonra güç kablosunu ve yazıcı kablosunu çıkarın.
 5. Güç kablosunu ve yazıcı kablosunu ürüne tekrar takın.
 6. Ürünü açın ve tekrar yazdırmayı deneyin.


Bu adımları tamamladıktan sonra hala yazdıramıyorsanız yazılımla ilgili bir sorun olabilir. Farklı bir yazılım programından yazdırmayı deneyin.
Güç ve Devam ışıkları açık (sabit)
Neden

Ürünün sıfırlanması gerekiyor.

Çözüm

Ürünü sıfırlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Ürünü kapatın, 10 saniye bekleyin, sonra da yeniden açın. Ürünü kapatamıyorsanız ürünün arkasındaki güç kablosunu ve paralel yazıcı kablosunu çıkarın.
 2. 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosu ve paralel yazıcı kablosunu ürünün arkasına yeniden takın.
 3. Ürünü açın ve tekrar yazdırmayı deneyin.


Bu adımları tamamladıktan sonra hala sorunu çözemiyorsanız ürünü servise gönderin veya servis çağırın.

İlgili destek bağlantıları

HP Destek forumları

HP Destek Forumunda çözümler bulun ve diğer kullanıcılarla işbirliği yapın
  HP YouTube'da