Back HP Customer Care
Lösa diagnostikfel som visas under systemstart
Om ett systemproblem inträffar under uppstart kan du få flera olika felmeddelanden. Dessa felmeddelanden ger dig och HP-serviceteknikern information om vad som kan vara fel med datorns maskin- eller programvara. Om felet finns i maskinvaran ger systemet en garantikod som verifierar feltillståndet för kundsupportrepresentanten.
Felsök övriga startproblem
Om en dator inte startar eller visar ett felmeddelande under start, se ett av följande dokument:
Mer information om UEFI
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) är inbyggd programvarukod i ett chip på moderkortet som ger extra funktioner utöver Basic Input/Output System (BIOS). UEFI är ett sätt att göra saker med datorn innan operativsystemet läses in. För att namnge några av de funktioner UEFI ger; extra grafiska menyer och systeminformation på en dator samt grundläggande felsökning på både en dator och en surfplatta.
För mer information, se Om UEFI och startmenyn.