Jump to content

Drukarki HP Deskjet -- Zapobieganie powstawaniu smug czarnego atramentu

 • PrintPrint

Problem

Ten dokument opisuje, jak wyczyścić drukarkę HP Deskjet, aby zapobiec lub rozwiązać problem powstawania smug czarnego atramentu na wydruku.

Rozwiązanie

Skorzystaj z poniższych informacji i wykonaj poniższe instrukcje, aby zapobiegać powstawaniu smug czarnego atramentu, usunąć zanieczyszczenia oraz włókna z drukarki Deskjet i za każdym razem uzyskać czyste i wyraźne wydruki.
Figure 1: Przykładowy wydruk z czarnymi smugami

Przed rozpoczęciem upewnij się, czy masz następujące materiały

1. 5-6 wacików na patyczku lub inne czyste kawałki miękkiego materiału, który się nie rozpadnie i nie zostawi włókien, gdy jest wilgotny.
2. Wystarczająca ilość wody destylowanej, przefiltrowanej lub z butelki, aby zmoczyć waciki. Nie należy stosować wody z kranu, ponieważ może ona zawierać substancje zanieczyszczające, które mogą zniszczyć wkłady drukujące.
3. Kartki papieru lub ręczniki papierowe, na których można położyć wkłady drukujące.
WARNING: Wkłady należy trzymać z dala od dzieci.

Krok pierwszy: Wyjmij wkłady drukujące

 1. Włącz drukarkę HP Deskjet, podnieś górną pokrywę i poczekaj, aż wkłady drukujące przesuną się do środkowej części drukarki.
 2. Gdy wkłady drukujące przesuną się do środkowej części drukarki, odłącz kabel zasilający z tyłu drukarki.
 3. Wyjmij oba wkłady drukujące i ułóż je na bokach na kartce papieru.
CAUTION: Nie zostawiaj wkładów drukujących poza drukarką dłużej niż 30 minut. Jeśli wkład będzie zbyt długo odkryty, atrament wyschnie i wkład będzie bezużyteczny. Należy także uważać, aby nie zabrudzić rąk czy ubrania atramentem.

Krok drugi: Wyczyść wkłady drukujące

Rys. 2.1: Czyszczenie czarnego wkładu drukującegoRys. 2.2: Czyszczenie kolorowego wkładu drukującego

 1. Zamocz czysty wacik i wyciśnij go, usuwając nadmiar wody.
 2. Trzymaj czarny wkład drukujący w taki sposób, aby płytka z dyszami była skierowana w górę (zobacz rys. 2.1).
 3. Wyczyść wacikiem powierzchnię i krawędzie wkładu drukującego jak wskazują strzałki na rys. 2.1. Nie czyść płytki z dyszami.
 4. Sprawdź, czy na wkładzie nie ma zanieczyszczeń. Aby to zrobić, umieść go w źródle światła i przechyl pod pewnym kątem. Jeśli widzisz ślady brudu, kurzu lub włókna, aby je usunąć powtórz kroki 2 i 3.
 5. Powtórz kroki 1-4, aby wyczyścić kolorowy wkład drukujący. Każdy wkład należy czyścić nowym wacikiem, aby uniknąć przeniesienia zanieczyszczeń z jednego wkładu na drugi.
NOTE: Aby zapobiec powstawianiu smug atramentu, należy wyczyścić oba wkłady.

Krok trzeci: Ponowne włożenie wkładów drukujących

 1. Ponownie włóż wkłady drukujące i zamknij górną pokrywę.
 2. Podłącz kabel zasilający z tyłu drukarki.

Krok czwarty: Sprawdź jakość wydruku

Jakość wydruku można sprawdzić na dwa sposoby:
 • Drukowanie strony testowej z programu Toolbox drukarki HP Deskjet.
 • Drukowanie strony testowej w ramach wewnętrznego testu z drukarki.

Krok piąty: Przeprowadź test czystości wydruku

Test czystości wydruku można przeprowadzić w programie Toolbox drukarki HP Deskjet lub w ramach wewnętrznego testu z drukarki. Skorzystaj z jednej z poniższych metod.

HP Deskjet Toolbox

Skrót (lub ikona) narzędzia HP Deskjet Toolbox znajduje się na pulpicie systemu Windows w komputerze. Aby wyczyścić wkłady drukujące, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. (Jeśli na pulpicie nie ma narzędzia HP Deskjet Toolbox, przejdź do części dotyczącej wykonywania wewnętrznego testu z drukarki).
 1. Dwukrotnie kliknij skrót (lub ikonę) HP Deskjet Toolbox na pulpicie.
 2. Kliknij kartę Usługi drukarki.
 3. Kliknij polecenie Wyczyść kasety drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Jeśli po czyszczeniu i gruntowaniu w narzędziu HP Deskjet Toolbox nadal pojawiają się smugi, może być konieczna wymiana wkładu. Przed zwrotem wkładu do sprzedawcy sprawdź na nim, kiedy kończy się gwarancja.
Na ogół smugi są najwyraźniejsze na obrazach drukowanych na zwykłym papierze w trybie Normalnym. W wielu przypadkach zmiana na tryb Najlepszy wyeliminuje problem i zapewni dobrą jakość wydruku. Jeśli zmiana trybu nie przyniesie pożądanego skutku, spróbuj wyczyścić wkłady jak opisano wyżej.

Wewnętrzny test z drukarki

Przeprowadź wewnętrzny test z drukarki, aby wykonać test czystości wydruku.
Jeśli problem nie znika, wymień wkład drukujący.
NOTE: Na ogół dokładne czyszczenie wystarczy, aby wyeliminować smugi z wydruku. Możliwe jednak, że podczas czyszczenia nie usunięto wszystkich włókien lub zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość wydruku. Powtarzaj procedurę czyszczenia, dopóki wydruk testowy nie będzie całkowicie czysty i wyraźny.

Przyczyna

We wnętrzu drukarki HP Deskjet mogą się gromadzić niewielkie ilości kurzu, włosy, włókna i inne zanieczyszczenia, powodując powstawanie smug i plam.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+