Jump to content

Instalacja sterownika drukarki za pomocą wbudowanego rozwiązania dla Windows 7 i połączenia kablem USB

 • PrintPrint
Ten dokument jest przeznaczony dla drukarek HP wyprodukowanych w 2009 roku i wcześniej, które nie mają pełnego pakietu sterowników dla systemu Windows 7.
Aby skorzystać z drukarki HP na komputerze z systemem Windows 7, należy zainstalować wbudowany
Sterownik wbudowany w system operacyjny Windows 7
sterownik. Pełny sterownik dla systemu Windows 7 nie jest dostępny dla drukarki z płyty CD dostarczonej wraz z drukarką ani z witryny internetowej HP.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować wbudowany sterownik, a następnie dowiedz się, jak używać drukarki z wbudowanym sterownikiem w poniższej sekcji FAQ.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji wbudowanego sterownika upewnij się, że komputer łączy się z Internetem i że drukarka jest podłączona do komputera.
 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 2. Włącz drukarkę.
 3. Podłącz kabel USB do drukarki i do komputera.
  Figure 1: Kabel USB
  Kabel USB

Krok 2: Upewnij się, że usługa Windows Update jest włączona

Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że usługa Windows Update jest włączona i ustawiona na automatyczne pobieranie sterowników.
 1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start ().
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia.
  Figure 2: Przykład wyników wyszukiwania w menu Start.
 3. Kliknij opcję Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia. Otworzy się okno Ustawienia instalacyjne urządzenia.
  Figure 3: Przykład okna Ustawienia instalacji urządzenia.
  Przykład okna Ustawienia instalacji urządzenia.
 4. Tak, zrób to automatycznie (zalecane) jest wybrana. Kliknij Zapisz zmiany.

Krok 3: Zainstaluj i uruchom Kreatora instalacji drukarki

Kliknij poniższe łącze, aby zainstalować i uruchomić Kreatora instalacji drukarki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat uruchamiania narzędzia, kliknij łącze Dowiedz się więcej.
Ilustracja: Ikona Kreatora instalacji drukarkiKreator instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.

Kliknij tutaj, aby przejść do Kreatora instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP (2 MB) Więcej informacji>>

Krok 4: Wydrukuj dokument

Wydrukuj dokument z dowolnego programu, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.
 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
 • Jeśli można drukować, sterownik jest zainstalowany prawidłowo.
 • Jeśli nie można drukować, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 5: Aby zainstalować sterownik:

Jeśli Kreator instalacji drukarki nie znalazł sterownika, spróbuj ręcznie zainstalować sterownik. Jeśli pierwsza metoda nie działa, wypróbuj drugą.
Użyj procesu Plug and Play systemu Windows, aby zainstalować sterowniki dla drukarki.
 1. Odłącz kabel USB od komputera.
 2. Odczekaj kilka sekund i podłącz ponownie kabel USB do komputera. System Windows automatycznie wyszuka i zainstaluje najnowszą wersję wbudowanego sterownika.
Użyj Kreatora dodawania drukarki w systemie Windows, aby zainstalować sterowniki dla drukarki.
 1. Na pasku zadań kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.
 2. W oknie Urządzenia i drukarki kliknij przycisk Dodaj drukarkę na górnym pasku nawigacyjnym.
 3. Na ekranie Jakiego typu drukarkę chcesz zainstalować? wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną, a następnie kliknij Dalej.
 4. Na ekranie Wybierz port drukarki wybierz Użyj istniejącego portu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na ekranie Zainstaluj sterownik drukarki kliknij Usługa Windows Update, a następnie kliknij Dalej. System Windows zaktualizuje listę drukarek.
 6. W polu Producent przewiń w dół i wybierz HP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na ekranie Wpisz nazwę drukarki zmień nazwę drukarki (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się, jak korzystać z drukarki z wbudowanym sterownikiem.
Sterownik podstawowy zawarty w systemie Windows 7 obsługuje skanowanie dokumentów, faksowanie wydrukowanych stron, drukowanie z programu oraz importowanie i przeglądanie obrazów z karty pamięci.
Aby zeskanować dokument, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.
Sposób 1: Skanowanie za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
Użyj funkcji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows, aby zeskanować obraz lub dokument za pomocą skanera.
 1. Kliknij ikonę Windows ().
 2. Kliknij Wszystkie programy.
 3. Kliknij opcję Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 4. Kliknij Nowy skan, a następnie polecenie Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
Poniższy film przedstawia sposób skanowania za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows 7.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj , aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
Sposób 2: Skanowanie za pomocą programu Paint
Użyj programu Paint w systemie Windows, aby zeskanować obraz lub dokument za pomocą funkcji skanera.
 1. Kliknij ikonę Windows (), Wszystkie programy, a następnie Akcesoria.
 2. Kliknij Paint ().
 3. Kliknij strzałkę rozwijanego menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego.
 4. Sprawdź, czy wybrane zostało właściwe urządzenie, kliknij OK, a następnie Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Paint
Poniższy film przedstawia sposób skanowania w systemie Windows 7 za pomocą programu Paint.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, zobacz film na YouTube .
Wysyłanie faksów ze skanera za pomocą panelu sterowania drukarki.
Funkcja wysyłania faksów bezpośrednio z komputera jest niedostępna. Można jednak faksować wydrukowane dokumenty za pomocą drukarki, pod warunkiem, że drukarka obsługuje funkcję faksowania.
 1. Przed przefaksowaniem dokument należy wydrukować.
 2. Umieść wydruk na płaskiej powierzchni lub w szczelinie podajnika, w taki sam sposób jak w przypadku skanowania lub kopiowania dokumentu.
 3. Przefaksuj wydrukowaną wersję dokumentu, korzystając z przycisków faksowania na panelu sterowania drukarki All-in-One.
Drukowanie bezpośrednio z menu Plik oprogramowania Windows, które obsługuje drukowanie.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
Film przedstawiający drukowanie w systemie Windows 7
Poniższy film przedstawia proces drukowania z programu na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube .
Jeżeli posiadana drukarka jest wyposażony w gniazdo kart pamięci, wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do obrazów zapisanych na karcie pamięci.
 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia.
  NOTE:Jeżeli karta pamięci jest już włożona, wyjmij ją i włóż ponownie.
 2. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj zdjęcia, Wyświetl zdjęcia lub Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Film przedstawiający importowanie i przeglądanie obrazów zapisanych na karcie pamięci
Poniższy film przedstawia sposób importowania i wyświetlania zdjęć zapisanych na karcie pamięci w systemie Windows 7.
Jeżeli masz problemy z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Skorzystaj z wbudowanych rozwiązań, które znajdują się w systemie Windows. Poniższe sekcje zawierają znane ograniczenia związane z używaniem drukarki nieobsługiwanej przez pełną wersję oprogramowania HP.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w system Windows 7 można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Centrum obsługi HP.
Centrum obsługi HP
FunkcjaProcedura zastępcza
Ograniczony dostęp do Przybornika HPZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik, a następnie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości:
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Funkcje, a następnie kliknij przycisk Usługi drukowania. Zostanie otwarte okno Przybornik HP.
Ustawienia drukarkiZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik, a następnie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości:
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
  Zostanie otwarte okno Właściwości, w którym można zmienić ustawienia drukowania dla poszczególnych zadań drukowania.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w systemie Windows 7 można korzystać z funkcji obsługiwanych dotychczas przez Przybornik HP w przedstawiony poniżej sposób.
Przybornik HP
FunkcjaProcedury obejściowe
Drukowanie strony autotestuW przypadku produktów wyposażonych w przyciski na panelu sterowania (z przodu drukarki) można wydrukować stronę testową za pomocą tych przycisków.
Automatyczne czyszczenie wkładów atramentowych lub głowicy drukującejBrak
Sprawdzanie szacowanych poziomów atramentu
 • W tym celu należy wydrukować stronę testową, korzystając z przycisków na panelu sterowania urządzenia
 • Wskaźniki poziomu atramentu mogą znajdować się na panelu sterowania
Wyrównywanie wkładów drukującychBrak
Użyj funkcji Windows Update, aby automatycznie wyszukać i zainstalować najnowszy wbudowany sterownik drukarki.
 1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start ().
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia.
 3. Kliknij opcję Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia. Otworzy się okno Ustawienia instalacyjne urządzenia.
 4. Tak, zrób to automatycznie (zalecane) jest wybrana. Kliknij Zapisz zmiany.

Klip wideo przedstawiający ustawianie automatycznego trybu pracy usługi Windows Update

Poniższy film przedstawia, jak włączyć automatyczny tryb usługi Windows Update w systemie Windows 7.
Korzystanie ze sterownika systemowego niesie ze sobą następujące ograniczenia funkcjonalności:
 • Brak dostępu do Centrum obsługi HP. Nie można korzystać z Centrum obsługi HP (). Na końcu tego dokumentu znajduje się opis procedur zastępczych, umożliwiających wykonywanie dotychczasowych zadań.
 • Ograniczona funkcjonalność Przybornika HP. Nadal istnieje możliwość korzystania z Przybornika HP (). Jednak program ten będzie działał w ograniczonym zakresie. Nie będzie na przykład można sprawdzać szacowanego poziomu atramentu. Na końcu tego dokumentu znajduje się opis procedur zastępczych, umożliwiających wykonywanie niektórych przydatnych zadań Przybornika HP.
 • Importowanie i wyświetlanie obrazów na karcie pamięci. Jeżeli drukarka wyposażona jest w gniazdo karty pamięci, w celu importowania i wyświetlania obrazów zapisanych na karcie pamięci należy zastosować procedury zastępcze, opisane na końcu niniejszego dokumentu.
 • Ograniczona funkcjonalność przycisków. Jeżeli na przednim panelu sterowania drukarki znajdują się przyciski, nie będą one działały w taki sam sposób, jak dotychczas. Przykłady przycisków obsługiwanych i nieobsługiwanych przez sterownik systemu operacyjnego:
  Te przyciski będą nadal działały*
  Przycisk zasilania ()Przycisk Menu ()
  Przycisk Wznów ()Przycisk Anuluj ()
  Przycisk Drukuj zdjęcia ()
  Poniższe przyciski nie będą działały*
  Przycisk Photosmart Essential ()Przycisk Kopiuj ()
  Przycisk Skanuj ()
  * Powyższe listy nie są kompletne.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+